ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com
TED2019

Katie Hood: The difference between healthy and unhealthy love

Katie Hood: Helyesen szeretni

Filmed:
4,794,911 views

Az egészséges kapcsolat művészetének megértéséről és gyakorlásáról szóló beszédében Katie Hood felfedi a beteges kapcsolat öt jellemzőjét, legyen szó romantikus, baráti vagy családi esetről, és megtanít napi teendőinkre, hogy tisztelettel, kedvesen és örömmel szeressünk. "Míg a szeretet ösztönös érzelem, addig a szeretetkészséget folyamatosan építhetjük és fejleszthetjük magunkban" – mondja.
- Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when you think about a childgyermek,
a closeBezárás friendbarát, or a romanticromantikus partnerpartner,
0
625
4684
Ha gyerekre, bizalmas barátra
vagy romantikus partnerre gondolunk,
00:17
the wordszó "love" probablyvalószínűleg comesjön to mindelme,
1
5333
2893
a szeretet szó jut eszünkbe,
00:20
and instantlyazonnal other emotionsérzelmek rushrohanás in:
2
8250
3143
és azonnal más érzelmek is ránk törnek:
00:23
joyöröm and hoperemény,
3
11417
1601
öröm és remény,
00:25
excitementizgalom, trustbizalom and securityBiztonság,
4
13042
3559
izgalom, bizalom és biztonság,
00:28
and yes, sometimesnéha
sadnessszomorúság and disappointmentcsalódás.
5
16625
3059
és, igen, néha szomorúság és csalódás is.
00:31
There mightesetleg not be
a wordszó in the dictionaryszótár
6
19708
2060
Tán nincs más szó a szótárban,
00:33
that more of us
are connectedcsatlakoztatva to than love.
7
21792
2041
amelyhez jobban kötődnénk,
mint a szeretethez.
00:37
YetMég, givenadott its centralközponti
importancefontosság in our liveséletét,
8
25292
2601
Noha központi fontosságú az életünkben,
00:39
isn't it interestingérdekes that we're never
explicitlykifejezetten taughttanított how to love?
9
27917
3500
érdekes, hogy kifejezetten
nem tanuljuk, hogyan kell szeretni.
00:44
We buildépít friendshipsbarátságok,
10
32458
1685
Barátságot kötünk,
00:46
navigatehajózik earlykorai romanticromantikus relationshipskapcsolatok,
11
34167
2476
korai romantikus
kapcsolatokban evickélünk,
00:48
get marriedházas and bringhoz babiesbabák
home from the hospitalkórház
12
36667
2434
megházasodunk, és újszülöttet
hozunk haza a kórházból
00:51
with the expectationelvárás
that we'lljól figureábra it out.
13
39125
2167
abban a meggyőződésben,
hogy majd rájövünk a szeretet módjára.
00:54
But the truthigazság is, we oftengyakran
harmsérelem and disrespecttiszteletlenség the onesazok we love.
14
42625
3851
De az az igazság, hogy gyakran megbántjuk
és nem tiszteljük szerettünket.
00:58
It can be subtleapró things
15
46500
1309
Apróságnak látszik
00:59
like guiltinga guilting által a friendbarát
into spendingkiadások time with you
16
47833
2851
barátunkat rávenni,
hogy velünk töltse az idejét,
01:02
or sneakingsanda a peakcsúcs at your partner'spartner textsszövegek
17
50708
3268
vagy belepillantani társunk üzeneteibe,
01:06
or shamingmegszégyenítés a childgyermek
for theirazok lackhiány of efforterőfeszítés at schooliskola.
18
54000
2583
vagy megszégyeníteni a gyereket,
ha nem hajt az iskolában.
01:10
100 percentszázalék of us
will be on the receivingrészesülő endvég
19
58000
2184
Mindegyikünk lehet
01:12
of unhealthyegészségtelen relationshipkapcsolat behaviorsviselkedés
20
60208
2310
helytelen viselkedés áldozata,
01:14
and 100 percentszázalék of us
will do unhealthyegészségtelen things.
21
62542
3309
és bármelyikünk viselkedhet helytelenül.
01:17
It's partrész of beinglény humanemberi.
22
65875
1458
Ez emberi jellemvonás.
De mind közül a legártalmasabb,
amit szerettünknek okozhatunk:
01:20
In its worstlegrosszabb formforma,
the harmsérelem we inflictokoznak on lovedszeretett onesazok
23
68833
2518
01:23
showsműsorok up as abusevisszaélés and violenceerőszak,
24
71375
1934
az a bántalmazás és az erőszak.
01:25
and relationshipkapcsolat abusevisszaélés
25
73333
1726
A kapcsolaton belüli bántalmazást
01:27
is something that one in threehárom womennők
and one in fournégy menférfiak
26
75083
2893
minden harmadik nő
és minden negyedik férfi
01:30
will experiencetapasztalat in theirazok lifetimeélettartam.
27
78000
1708
elszenvedi élete során.
01:32
Now, if you're like mosta legtöbb people,
when you hearhall those statsstatisztika,
28
80625
2809
Ilyen statisztikák hallatán,
a legtöbben tiltakozunk:
01:35
you'llazt is megtudhatod go, "Oh, no, no, no,
that would never happentörténik to me."
29
83458
2810
"Ugyan, velem ez nem történhet meg."
01:38
It's instinctualösztönös to movemozog away
from the wordsszavak "abusevisszaélés" and "violenceerőszak,"
30
86292
3434
Ösztönösen elhessegetjük
az abúzus és erőszak szavakat,
01:41
to think that they happentörténik
to someonevalaki elsemás somewherevalahol elsemás.
31
89750
3851
azt gondolván, hogy csak mással,
máshol történik meg.
01:45
But the truthigazság is, unhealthyegészségtelen relationshipskapcsolatok
and abusevisszaélés are all around us.
32
93625
4351
Valójában, az ártalmas kapcsolatok
és az erőszak mindenhol jelen van.
Csak másképpen nevezzük őket,
és nem hozzuk összefüggésbe egymással.
01:50
We just call them differentkülönböző things
and ignorefigyelmen kívül hagyni the connectionkapcsolat.
33
98000
2875
01:54
AbuseVisszaélés sneakssettenkedik up on us
disguisedrejtett in unhealthyegészségtelen love.
34
102042
3250
Az abúzus elfajult szeretetnek
álcázva lopakodik be életünkbe.
01:59
I work for an organizationszervezet calledhívott One Love
35
107708
2060
Az One Love szervezetben dolgozom.
02:01
startedindult by a familycsalád whoseakinek daughterlánya
YeardleyA was killedelesett by her ex-boyfriendex-barátja.
36
109792
3791
Olyan család alapította, amelynek lányát,
Yeardleyt megölte az ex-barátja.
02:06
This was a tragedytragédia no one saw comingeljövetel,
37
114833
3018
Senki nem számított erre a tragédiára,
02:09
but when they lookednézett back,
they realizedrealizált the warningFigyelem signsjelek were there
38
117875
3268
de visszatekintve a szülők rádöbbentek,
hogy voltak ráutaló jelek,
02:13
just no one understoodmegértett
what they were seeinglátás.
39
121167
2125
csak senki nem értelmezte a látottakat.
02:16
CalledAz úgynevezett crazyőrült or dramadráma
or too much drinkingivás,
40
124042
3767
Őrültségre, drámára
vagy a túl sok italra fogták,
02:19
his actionsakciók weren'tnem voltak understoodmegértett
to be what they really were,
41
127833
3143
és az ex-barát tetteit senki sem
annak értette, amik voltak:
02:23
whichmelyik was clearegyértelmű signsjelek of dangerveszély.
42
131000
2000
tisztán értelmezhető vészjelzéseknek.
02:25
Her familycsalád realizedrealizált that if anyonebárki
had been educatedművelt about these signsjelek,
43
133917
3809
A család rájött, hogy ha valaki
tanulta volna ezeket a jeleket,
akkor a lányuk halála
megelőzhető lett volna.
02:29
her deathhalál could have been preventedmegakadályozták.
44
137750
1750
02:32
So todayMa we're on a missionmisszió to make sure
45
140625
1934
Mai küldetésünk, hogy meggyőződjünk,
02:34
that othersmások have the informationinformáció
that YeardleyA and her friendsbarátok didn't.
46
142583
3286
hogy mások megtudják azt,
amit Yeardley és barátai nem tudtak.
02:37
We have threehárom mainfő- goalscélok:
47
145893
1750
Három fő célunk van:
02:39
give all of us a languagenyelv
for talkingbeszél about a subjecttantárgy
48
147667
3267
kialakítsuk ennek
a kínos és kellemetlen
témának a nyelvezetét.
02:42
that's quiteegészen awkwardkínos
and uncomfortablekényelmetlen to discussmegvitatása;
49
150958
3393
02:46
empowerképessé a wholeegész frontelülső linevonal,
namelyugyanis friendsbarátok, to help;
50
154375
4851
Megerősítsük a barátok frontvonalát,
hogy segítsenek.
02:51
and, in the processfolyamat, improvejavul
all of our abilityképesség to love better.
51
159250
3083
Eközben fejlesszük a szeretetkészségünket.
02:55
To do this, it's always importantfontos
to startRajt by illuminatingvilágító
52
163875
3268
Ennek érdekében fontos tudatosítani
02:59
the unhealthyegészségtelen signsjelek
that we frequentlygyakran misshiányzik,
53
167167
2726
a kedvezőtlen jeleket,
melyeket sokszor elmulasztunk,
03:01
and our work really focusesösszpontosít
on creatinglétrehozása contenttartalom
54
169917
2476
és munkánkat összpontosítsuk arra,
03:04
to startRajt conversationsbeszélgetések with youngfiatal people.
55
172417
2250
hogy lehetőségünk legyen
fiatalokkal beszélgetni.
03:07
As you'djobb lenne, ha expectelvár, mosta legtöbb of our contenttartalom
is prettyszép serioussúlyos,
56
175375
2643
Ahogy látható, nagyon komoly
dologról van szó –
03:10
givenadott the subjecttantárgy at handkéz,
57
178042
1851
az adott téma miatt –,
03:11
but todayMa I'm going to use
one of our more light-heartedkönnyed
58
179917
2642
így ma a lehető legegyszerűbb,
de gondolatébresztő módszert használom:
03:14
yetmég still thought-provokinggondolatébresztő piecesdarabok,
59
182583
1810
03:16
"The CoupletsCouplets,"
60
184417
1309
a párbeszédet.
03:17
to illuminatevilágít fiveöt markersmarkerek
of unhealthyegészségtelen love.
61
185750
2625
Segítségével tudatosítom
az ártalmas szeretet ismérveit.
03:21
The first is intensityintenzitás.
62
189375
2976
Az első: az intenzitás.
03:24
(VideoVideóinak) BlueKék: I haven'tnincs seenlátott you
in a couplepárosít daysnapok. I've missednem fogadott you.
63
192375
3184
(Videó) Kék: Napok óta
nem láttalak. Hiányoztál.
Narancs: Nekem is hiányoztál.
(#ez szeretet)
03:27
OrangeNarancs: I've missednem fogadott you too. (#thatslovethatslove azt)
64
195583
1953
03:29
BlueKék: I haven'tnincs seenlátott you in fiveöt minutespercek.
It feelsérzi like a lifetimeélettartam.
65
197560
3166
Kék: Öt percig nem láttalak. Éveknek tűnt.
03:32
What have you been doing
withoutnélkül me for fiveöt wholeegész minutespercek?
66
200750
2809
Mit tettél öt egész percig nélkülem?
03:35
OrangeNarancs: It's been threehárom minutespercek.
(#thatsnotlovethatsnotlove nem)
67
203583
2435
Narancs: Három perc volt. (#nem szeretet)
03:38
KatieKatie HoodMotorháztető: AnybodyBárki recognizeelismerik that?
I don't know. I do.
68
206042
2583
Katie Hood: Felismerik a mintát? Én igen.
03:42
AbusiveSértő relationshipskapcsolatok
don't startRajt out abusivevisszaélésszerű.
69
210000
2184
A bántalmazó kapcsolat sem annak indul.
03:44
They startRajt out excitingizgalmas and exhilaratingüdítő.
70
212208
1976
A kezdet mindig izgalmas és felüdítő.
03:46
There's an intensityintenzitás
of affectionszeretet and emotionérzelem, a rushrohanás.
71
214208
3310
Intenzív vonzalom és érzelmek
jellemzik, lerohanás.
03:49
It feelsérzi really good.
72
217542
1684
Kellemes érzés.
03:51
You feel so luckyszerencsés,
like you've hittalálat the jackpotjackpot.
73
219250
2417
Szerencsésnek érezzük magunkat,
mint aki megütötte a főnyereményt.
03:54
But in unhealthyegészségtelen love,
these feelingsérzések shiftváltás over time
74
222750
3184
De a káros szeretetnél
ezek az érzelmek idővel átalakulnak
03:57
from excitingizgalmas to overwhelmingtúlnyomó
and maybe a little bitbit suffocatingfullasztó.
75
225958
4292
izgalmasból nyomasztóvá,
majd akár fojtogatóvá válnak.
04:02
You feel it in your gutbelek.
76
230875
1726
A gyomrunkban érezzük őket.
Előfordulhat olyankor,
ha új barátunk vagy barátnőnk
04:04
Maybe it's when your
newúj boyfriendfiú barát or girlfriendbarátnő
77
232625
2268
04:06
saysmondja "I love you"
fastergyorsabb than you were readykész for
78
234917
2267
hamarabb vall szerelmet,
semmint készen állnánk rá,
04:09
or startskezdődik showingkiállítás up everywheremindenhol,
textingtextil and callinghívás a lot.
79
237208
3542
vagy mindegyre megjelenik,
írogat vagy sokszor felhív.
04:13
Maybe they're impatienttürelmetlen
when you're slowlassú to respondreagál,
80
241667
3142
Lehet türelmetlen, ha késve válaszolunk,
04:16
even thoughbár they know
you had other things going on that day.
81
244833
2875
még akkor is, ha tudja, hogy van
más elfoglaltságunk is a nap folyamán.
04:20
It's importantfontos to rememberemlékezik that it's not
how a relationshipkapcsolat startskezdődik that mattersügyek,
82
248583
3810
Fontos megjegyezni,
hogy nem annak van jelentősége,
hogyan kezdődik a kapcsolat,
hanem hogy merre alakul.
04:24
it's how it evolvesfejlődik.
83
252417
1517
04:25
It's importantfontos in the earlykorai daysnapok
of a newúj relationshipkapcsolat
84
253958
2559
Alapvető, hogy az új kapcsolat elején
04:28
to payfizetés attentionFigyelem to how you're feelingérzés.
85
256541
2018
figyeljünk az érzéseinkre.
04:30
Are you comfortablekényelmes
with the pacesebesség of intimacymeghittség?
86
258583
2601
Megfelel az intimitás üteme?
04:33
Do you feel like you have spacehely
and roomszoba to breathelélegzik?
87
261208
2584
Úgy érezzük, hogy van mozgásterünk?
04:36
It's alsois really importantfontos
to startRajt practicinggyakorló usinghasználva your voicehang
88
264792
3726
Lényeges, hogy szavakba foglaljuk
04:40
to talk about your ownsaját needsigények.
89
268542
1851
szükségleteinket.
04:42
Are your requestskérelmek respectedtisztelt?
90
270417
1916
Kéréseinket tiszteletben tartják?
04:45
A secondmásodik markermarker is isolationszigetelés.
91
273833
3435
A második jellemző: az elszigetelődés.
04:49
(VideoVideóinak) OrangeNarancs 2: Want to hanglóg out?
92
277292
1726
(Videó) N2: Találkozunk?
04:51
OrangeNarancs 1: Me and my boyfriendfiú barát
always have MondayHétfő FundayFunday.
93
279042
2666
N1: Barátommal minden hétfőn
szórakozó napot tartunk. (#szeretet)
04:54
OrangeNarancs 2: Want to hanglóg out?
94
282375
1309
N2: Találkozunk?
04:55
OrangeNarancs 1: Me and my boyfriendfiú barát
always have MondayHétfő FundayFunday.
95
283708
2643
N1: Barátommal minden hétfőn
szórakozó napot tartunk.
04:58
OrangeNarancs 2: TomorrowHolnap?
OrangeNarancs 1: It's our TuesdayKedd SnoozeSzundi Day.
96
286375
2726
N2: És holnap?
N1: Szundi keddünk van.
05:01
OrangeNarancs 2: WednesdaySzerda?
OrangeNarancs 1: No FriendsMeg Day.
97
289125
2167
N2: Szerdán?
N1: Barátok nélküli nap. (#nem szeretet)
KH: Az elszigetelődés
a leggyakrabban félreértett
05:04
KHKH: If you askkérdez me, isolationszigetelés
is one of the mosta legtöbb frequentlygyakran missednem fogadott
98
292792
3059
és figyelmen kívül hagyott jel
az ártalmas szeretetben.
05:07
and misunderstoodfélreértett signsjelek of unhealthyegészségtelen love.
99
295875
2351
05:10
Why?
100
298250
1268
Miért?
Mert minden új kapcsolat azzal kezdődik,
05:11
Because everyminden newúj relationshipkapcsolat
startskezdődik out with this intenseerős desirevágy
101
299542
3142
hogy erősen vágyunk az együttlétre,
05:14
to spendtölt time togetheregyütt,
102
302708
1351
05:16
it's easykönnyen to misshiányzik when something shiftsműszakok.
103
304083
2935
könnyen átsiklunk a módosuláson.
05:19
IsolationSzigetelés creepskúszik in
when your newúj boyfriendfiú barát or girlfriendbarátnő
104
307042
2726
Az elszigetelés akkor tűnik fel,
amikor az új barátunk
05:21
startskezdődik pullingvontatás you away
from your friendsbarátok and familycsalád,
105
309792
2851
folyton elvon a barátainktól
és családunktól,
05:24
your supporttámogatás systemrendszer,
106
312667
1559
a támogatóinktól,
05:26
and tetheringkipányváz you more tightlyszorosan to them.
107
314250
2000
és kisajátít magának.
05:29
They mightesetleg say things like,
108
317375
1434
Ilyeneket mondhat:
05:30
"Why do you hanglóg out with them?
They're suchilyen losersvesztesek"
109
318833
2476
"Miért vagy mindig velük? Olyan lúzerek."
05:33
about your bestlegjobb friendsbarátok,
110
321333
1268
Ezt a legjobb barátainkról,
05:34
or, "They want us to breakszünet up.
They're totallyteljesen againstellen us"
111
322625
2851
vagy: "Azt akarják, hogy szakítsunk.
Ellenünk vannak."
05:37
about your familycsalád.
112
325500
1809
Ezt a családunkról.
05:39
IsolationSzigetelés is about sowingvetés seedsmagok of doubtkétség
113
327333
2601
Az elszigeteléskor kételyt ültetnek belénk
05:41
about everyonemindenki from
your prerelationshipelőzetes kiadás life.
114
329958
2875
minden ismerősünkkel kapcsolatban.
05:46
HealthyEgészséges love includesmagába foglalja independencefüggetlenség,
115
334125
2059
Az igazi szeretet megengedi
a függetlenséget,
05:48
two people who love spendingkiadások time togetheregyütt
116
336208
2476
szeretnek kettesben lenni,
05:50
but who staymarad connectedcsatlakoztatva to the people
and activitiestevékenységek they caredgondozott about before.
117
338708
4226
de ápolják kapcsolataikat
és tevékenykednek, mint előtte.
05:54
While at first you mightesetleg spendtölt
everyminden wakingébredés minuteperc togetheregyütt,
118
342958
2893
Eleinte minden éber pillanatot
együtt tölthetünk,
05:57
over time maintainingfenntartása independencefüggetlenség is keykulcs.
119
345875
2851
de idővel kulcsfontosságú
megtartani függetlenségünket.
Ennek érdekében legyenek programjaink
a barátainkkal, tartsuk a kapcsolatot,
06:00
You do this by makinggyártás planstervek with friendsbarátok
and stickingragasztás to them
120
348750
3143
06:03
and encouragingbátorító your partnerpartner
to do the sameazonos.
121
351917
2416
és erre biztassuk társunkat is.
Az ártalmas szeretet harmadik
jellemzője: a túlzott féltékenység.
06:07
A thirdharmadik markermarker of unhealthyegészségtelen love
is extremeszélső jealousyféltékenység.
122
355833
3042
06:11
(VideoVideóinak) BlueKék 2:
What are you so happyboldog about?
123
359750
2101
(Videó): Kék2: Minek örülsz?
06:13
BlueKék 1: She just startedindult
followingkövetkező me on InstagramInstagram!
124
361875
2934
Kék1: Már követ Instagramon.
06:16
BlueKék 2: What are you so nervousideges about?
125
364833
1851
Kék2: Miért vagy ideges?
06:18
BlueKék 1: She, she just startedindult
followingkövetkező me, like, everywheremindenhol.
126
366708
4226
Kék1: Már úgyszólván mindenhova követ.
06:22
(#thatsnotlovethatsnotlove nem)
127
370958
1917
(#nem szeretet)
06:26
KHKH: As the honeymoonnászút periodidőszak
beginselkezdődik to fadeáttűnés,
128
374458
2060
KH: Ahogy a mézeshetek múlnak,
06:28
extremeszélső jealousyféltékenység can creepkúszás in.
129
376542
1833
úrrá lesz a túlzott féltékenység.
06:31
Your partnerpartner mightesetleg becomeválik more demandingigényes,
130
379333
1976
A társunk követelőzőbb lesz,
06:33
needingigénylő to know where you are
and who you're with all the time,
131
381333
2976
állandóan akarja tudni,
hol vagyunk és kivel,
06:36
or they mightesetleg startRajt followingkövetkező you
everywheremindenhol, onlineonline and off.
132
384333
3185
vagy követni kezdhet mindenhova,
interneten és a valóságban.
06:39
ExtremeExtrém jealousyféltékenység alsois bringshoz with it
possessivenesspossessiveness and mistrustbizalmatlanság,
133
387542
4267
A túlzott féltékenységhez társul
a birtoklási vágy és a bizalmatlanság;
06:43
frequentgyakori accusationsa vádak
of flirtingflörtölés with other people or cheatingcsalás,
134
391833
3268
társunk gyakran flörtöléssel
vagy megcsalással vádaskodik,
06:47
and refusalmegtagadása to listen to you
when you tell them
135
395125
2226
és visszautasítja magyarázatunkat,
06:49
they have nothing to worryaggodalom about
and that you only love them.
136
397375
2875
hogy nincs oka aggodalomra,
mert csak őt szeretjük.
06:53
JealousyFéltékenység is a partrész
of any humanemberi relationshipkapcsolat,
137
401083
2726
A féltékenység jelen van
minden emberi kapcsolatban,
06:55
but extremeszélső jealousyféltékenység is differentkülönböző.
138
403833
2185
de a túlzott féltékenység az más.
06:58
There's a threateningfenyegető, desperatekétségbeesett
and angrymérges edgeél to it.
139
406042
2767
Fenyegető, reménytelen és haragos véglete.
07:00
Love shouldn'tne feel like this.
140
408833
2125
A szeretetben nincs helye.
07:04
A fourthnegyedik markermarker is belittlinglekicsinylő.
141
412333
2560
A negyedik jellemző: a becsmérlés.
07:06
(VideoVideóinak) BlueKék: Wannaakarni hanglóg out?
OrangeNarancs: I gottaKell studytanulmány.
142
414917
2559
(Videó): Kék: Akarsz csavarogni?
N1: Tanulnom kell.
07:09
BlueKék: You'llYou'll get an A anywayakárhogyan is,
A for amazingelképesztő. (#thatslovethatslove azt)
143
417500
2917
Kék: Kitűnő leszel, csodálatos vagy.
(#szeretet)
07:12
BlueKék: Wannaakarni hanglóg out?
OrangeNarancs: I gottaKell studytanulmány.
144
420875
2434
Kék: Akarsz csavarogni?
N1: Tanulnom kell.
07:15
BlueKék: You'llYou'll get an F anywayakárhogyan is,
145
423333
1435
Kék: Úgyis hiába, meg fogsz bukni.
07:16
F for, F for... stupidhülye. (#thatsnotlovethatsnotlove nem)
146
424792
3166
Hülye vagy hozzá. (#nem szeretet)
07:20
KHKH: Yeah, hmmhmm.
147
428667
1767
KH: Hát, igen.
07:22
In unhealthyegészségtelen love,
wordsszavak are used as weaponsfegyverek.
148
430458
2560
A nem megfelelő szeretetnél
lehetnek gyilkos szavak.
07:25
ConversationsBeszélgetések that used to be
funmóka and lightheartedvidám
149
433042
2351
A vidám és gondtalan
beszélgetések átfordulnak
07:27
turnfordulat mean and embarrassingkínos.
150
435417
1809
aljasra és kínosra.
07:29
Maybe your partnerpartner makesgyártmányú funmóka of you
in a way that hurtsfáj,
151
437250
3018
Lehet, a társunk sértő módon kigúnyol,
07:32
or maybe they tell storiestörténetek and jokesviccek
for laughsnevet at your expenseköltség.
152
440292
3476
vagy kárunkra viccelődik
és mesél, rajtunk nevet.
Mikor megpróbáljuk elmagyarázni,
hogy az érzéseinkbe gázolt,
07:35
When you try to explainmegmagyarázni
that your feelingsérzések have been hurtsért,
153
443792
2726
07:38
they shutbecsuk you down
and accusevádol you of overreactingtúlreagáljuk.
154
446542
3392
akkor leállít, és túlreagálással vádol.
07:41
"Why are you so sensitiveérzékeny?
What's your problemprobléma. Give me a breakszünet."
155
449958
3792
"Miért vagy ennyire érzékeny?
Mi a gondod ezzel? Válaszolj!"
07:46
You are silencedSilenced by these wordsszavak.
156
454417
1958
Belénk fojtja a szót ezzel.
07:49
It seemsÚgy tűnik, prettyszép obviousnyilvánvaló,
but your partnerpartner should have your back.
157
457417
3392
Tisztán látszik,
hogy ott kellene hagyjuk őt.
07:52
TheirA wordsszavak should buildépít you up,
not breakszünet you down.
158
460833
2643
A szavaival építenie kellene,
nem romba döntenie.
07:55
They should keep
your secretstitkok and be loyalhűséges.
159
463500
2393
Őrizze meg titkainkat, és legyen hűséges.
07:57
They should make you feel more confidentmagabiztos,
160
465917
1976
Magabiztosabbá kellene tegyen,
07:59
not lessKevésbé.
161
467917
1291
nem bizonytalanabbá.
08:02
FinallyVégül, a fifthötödik markermarker: volatilityillékonyság.
162
470250
2958
Végül az ötödik jellemző:
a határozatlanság.
08:06
(VideoVideóinak) OrangeNarancs 1:
I'd be sadszomorú if we broketörött up.
163
474042
2101
(Videó) N1: Szomorú lennék, ha vége lenne.
08:08
OrangeNarancs 2: I'd be sadszomorú too. (#thatslovethatslove azt)
164
476167
1833
N2: Én is. (#szeretet)
08:11
OrangeNarancs 1: I'd so depressednyomott
if we ever broketörött up.
165
479042
2226
N1: Depressziós lennék,
ha valaha szakítanánk.
08:13
I'd throwdobás myselfmagamat off this steplépés.
166
481292
1517
Végeznék magammal miatta.
08:14
I would! Don't try to stop me!
167
482833
2560
Megtenném! Ne is próbálj megállítani!
08:17
(#thatsnotlovethatsnotlove nem)
168
485417
1250
(#nem szeretet)
08:21
KHKH: FrequentGyakori breakupsbreakups and makeupsmakeups,
highmagas highsmagasságra and lowalacsony lowsmélypontra került:
169
489167
3726
KH: Gyakori szakítások és kibékülések,
csúcsok és mélypontok,
08:24
as tensionfeszültség risesemelkedik, so does volatilityillékonyság.
170
492917
2375
feszültség jellemzi a határozatlanságot.
08:28
TearfulKönnyes, frustratedfrusztrált fightsharcol
followedmajd by emotionalérzelmi makeupsmakeups,
171
496458
3560
Könnyes, frusztráló viszályok,
érzelmi kapcsolódásoktól követve,
gyűlölködő és sértő
megjegyzések jellemzik:
08:32
hatefulutálatos and hurtfulbántó commentsHozzászólások like,
172
500042
1642
08:33
"You're worthlessértéktelen,
I'm not even sure why I'm with you!"
173
501708
2643
Pl. "Senkiházi vagy, fogalmam sincs,
miért vagyok veled?"
08:36
followedmajd quicklygyorsan by apologiesElnézést
and promisesígér it will never happentörténik again.
174
504375
4809
melyeket gyors bocsánatkérés követ,
s ígéret, hogy soha többet nem fordul elő.
08:41
By this pointpont, you've been so conditionedlégkondicionált
to this relationshipkapcsolat rollerhenger coasterhullámvasút
175
509208
3810
Annyira benne vagyunk
a kapcsolati hullámvasútban,
hogy ezen a ponton fel sem tűnik,
08:45
that you maylehet not realizemegvalósítani how unhealthyegészségtelen
and maybe even dangerousveszélyes
176
513042
3016
hogy ártalmas, akár veszélyes
fázisba lépett a kapcsolatunk.
08:48
your relationshipkapcsolat has becomeválik.
177
516082
1585
08:51
It can be really hardkemény to see
178
519542
1476
Valóban nehéz meglátni,
08:53
when unhealthyegészségtelen love turnsmenetek towardsfelé abusevisszaélés,
179
521042
2934
mikor vált át a nem megfelelő
szeretet erőszakba,
de határozottan kijelenthető,
08:56
but it's fairbecsületes to say
that the more of these markersmarkerek
180
524000
2434
hogy minél több jellemző
felismerhető a kapcsolatunkban,
08:58
your relationshipkapcsolat mightesetleg have,
181
526458
1435
08:59
the more unhealthyegészségtelen and maybe dangerousveszélyes
your relationshipkapcsolat could be.
182
527917
3476
annál ártalmasabb vagy talán
veszélyes úton járunk.
Ha ösztönünk azt súgja,
hogy szakítsunk, és lépjünk tovább,
09:03
And if your instinctösztön is
to breakszünet up and leaveszabadság,
183
531417
2184
09:05
whichmelyik is advicetanács
so manysok of us give our friendsbarátok
184
533625
2184
mint ezt legtöbbször
tanácsoljuk is barátainknak,
09:07
when they're in unhealthyegészségtelen relationshipskapcsolatok,
185
535833
1935
mikor rossz kapcsolatban vannak,
09:09
that's not always the bestlegjobb advicetanács.
186
537792
1934
nem mindig célravezető ez a tanács.
09:11
Time of breakupszakítás can be
a realigazi triggerravasz for violenceerőszak.
187
539750
2601
A szakítástól elszabadulhatnak
az indulatok.
09:14
If you fearfélelem you mightesetleg be
headedfejes towardsfelé abusevisszaélés or in abusevisszaélés,
188
542375
3268
Ha erőszak fele tartunk
vagy erőszakos kapcsolatban vagyunk,
09:17
you need to consultConsult with expertsszakértők
to get the advicetanács on how to leaveszabadság safelybiztonságosan.
189
545667
4041
akkor szakértő segítségét kell kérni,
hogy biztonságosan vessünk ennek véget.
09:23
But it's not just
about romanticromantikus relationshipskapcsolatok
190
551042
2392
Ez nem csak a romantikus kapcsolatról
09:25
and it's not just about violenceerőszak.
191
553458
2185
vagy az erőszakról szól.
09:27
UnderstandingMegértése the signsjelek of unhealthyegészségtelen love
192
555667
2267
A káros szeretet jellemzőinek felismerése
09:29
can help you auditaudit and understandmegért
nearlyközel everyminden relationshipkapcsolat in your life.
193
557958
3750
segíthet majdnem bármely kapcsolatunkat
felmérni és értelmezni.
09:34
For the first time, you mightesetleg understandmegért
why you're disappointedcsalódott in a friendshipbarátság
194
562625
3851
Lehet, hogy megértjük, miért
csalódunk egyik barátunkban,
vagy miért bátortalanodunk el, szorongunk
09:38
or why everyminden interactioninterakció
with a certainbizonyos familycsalád membertag
195
566500
2726
09:41
leaveslevelek you discouragedkedvét and anxiousaggódó.
196
569250
3268
valamelyik családtagunkkal beszélgetve.
09:44
You mightesetleg even beginkezdődik to see
how your ownsaját intensityintenzitás and jealousyféltékenység
197
572542
3017
Talán azt is felfedezzük,
hogy durvaságunk vagy féltékenységünk
09:47
is causingokozó problemsproblémák
with colleagueskollégák at work.
198
575583
2250
milyen nehézséget okoz munkatársainknak.
09:51
UnderstandingMegértése is
the first steplépés to improvingjavuló,
199
579208
3268
A megértés a fejlődés első lépése.
09:54
and while you can't make
everyminden unhealthyegészségtelen relationshipkapcsolat healthyegészséges --
200
582500
3059
Míg kapcsolataink javításán dolgozunk,
09:57
some you're going
to have to leaveszabadság behindmögött --
201
585583
2101
egyeseket el kell felejteni,
09:59
you can do your partrész everyminden day
to do relationshipskapcsolatok better.
202
587708
3750
és naponta javíthatunk a meglévőkön.
10:04
And here'sitt the excitingizgalmas newshírek:
203
592250
1643
Íme, a nagyszerű hírem:
10:05
it's actuallytulajdonképpen not rocketrakéta sciencetudomány.
204
593917
2309
nincs kőbe vésett tudomány.
10:08
OpenNyitott communicationközlés, mutualkölcsönös respecttisztelet,
205
596250
2726
Nyílt beszélgetés, kölcsönös tisztelet,
10:11
kindnesskedvesség, patiencetürelem --
206
599000
2226
kedvesség, türelem,
10:13
we can practicegyakorlat these things everyminden day.
207
601250
2417
ezeket alkalmazhatjuk nap mint nap.
10:16
And while practicegyakorlat
will definitelyegyértelműen make you better,
208
604875
2726
A gyakorlat határozottan segít nekünk,
10:19
I have to promiseígéret you
it's alsois not going to make you perfecttökéletes.
209
607625
3768
de szavamra, soha nem leszünk tökéletesek.
10:23
I do this for a livingélő
210
611417
1351
Nekem életformám lett,
10:24
and everyminden day I think and talk
about healthyegészséges relationshipskapcsolatok,
211
612792
2809
naponta foglalkozom vele,
és beszélek a helyes kapcsolatokról,
10:27
and still I do unhealthyegészségtelen things.
212
615625
2601
mégis ejtek hibákat.
10:30
Just the other day as I was tryingmegpróbálja
to shuttleűrsikló my fournégy kidsgyerekek out the doorajtó
213
618250
3393
Pár nappal ezelőtt próbáltam
az ajtón kívülre tenni négy gyerekem,
10:33
amidstközepette quarrelingveszekedtek, squabblingcivakodó
and complaintspanaszok about breakfastreggeli,
214
621667
2976
akik vitáztak, civakodtak
és a reggelit kritizálták,
10:36
I completelyteljesen lostelveszett it.
215
624667
2101
és elszakadt a cérna nálam.
10:38
With an intentionallyszándékosan angrymérges edgeél,
216
626792
2142
Tudatosan dühös éllel
10:40
I screamedfelsikoltott,
217
628958
1310
rájuk ripakodtam:
10:42
"EverybodyMindenki just shutbecsuk up and do what I say!
218
630292
2267
"Mindenki elhallgasson,
és tegye, amit mondok!
10:44
You are the worstlegrosszabb!
219
632583
1560
Ti vagytok a legrosszabbak!
10:46
I am going to take away
screenképernyő time and dessertdesszert
220
634167
2226
Betiltom a tévénézést és az édességet,
10:48
and anything elsemás you could possiblyesetleg
ever enjoyélvez in life!"
221
636417
3184
és mindazt, amit valaha
élvezhetnétek az életben!"
10:51
(LaughterNevetés)
222
639625
1476
(Nevetés)
10:53
AnybodyBárki been there?
223
641125
1309
Mindenki járt már így?
10:54
(ApplauseTaps)
224
642458
3393
(Taps)
10:57
VolatilityVolatilitás, belittlinglekicsinylő.
225
645875
2625
Határozatlanság és leszólás.
11:01
My oldestlegrégebbi sonfiú turnedfordult around
and lookednézett at me, and said,
226
649417
2934
Legidősebb fiam felém
fordult, és azt mondta:
11:04
"MomAnya, that's not love."
227
652375
1601
"Anya, ez nem szeretet."
11:06
(LaughterNevetés)
228
654000
3351
(Nevetés)
Először gyilkos gondolataim támadtak,
mert visszabeszélt nekem.
11:09
For a minuteperc, I really wanted
to killmegöl him for callinghívás me out.
229
657375
2893
11:12
TrustBizalom me.
230
660292
1517
Higgyék el nekem.
11:13
But then I gatheredösszegyűjtött myselfmagamat
231
661833
1518
De összekaptam magam,
11:15
and I thought, you know what,
I'm actuallytulajdonképpen proudbüszke.
232
663375
3059
és tudják, mire jutottam?
Hogy büszke vagyok rá.
11:18
I'm proudbüszke that he has a languagenyelv
to make me pauseszünet.
233
666458
3334
Büszke vagyok, hogy ki tudta
fejezni magát, hogy leállítson.
11:22
I want all of my kidsgyerekek to understandmegért
what the barbár should be
234
670511
2715
Szeretném, ha minden gyermekem
megértené, hol a határ,
11:25
for how they're treatedkezelt
235
673250
1434
hogy bánnak velük,
11:26
and to have a languagenyelv and a voicehang
to use when that barbár is not mettalálkozott
236
674708
3143
és tudják szavakba foglalni,
s ha ezt a határt megsértik, ne tűrjék el.
11:29
versusellen just acceptingelfogadása it.
237
677875
1917
11:33
For too long, we'vevoltunk treatedkezelt
relationshipskapcsolatok as a softpuha topictéma,
238
681667
4851
Sokáig kényesen kezeltük
a kapcsolati témát,
11:38
when relationshipkapcsolat skillsszakértelem
are one of the mosta legtöbb importantfontos
239
686542
2559
bár a kapcsolatalakító képesség
egyik legalapvetőbb
11:41
and hardkemény to buildépít things in life.
240
689125
2559
és nehezen kiépíthető dolog az életben.
11:43
Not only can understandingmegértés unhealthyegészségtelen signsjelek
241
691708
2643
Az ártalmas jellemzők megértése,
11:46
help you avoidelkerül the rabbitnyúl holelyuk
that leadsvezet to unhealthyegészségtelen love,
242
694375
3518
nemcsak abban segít, hogy elkerüljük
az ártalmas szeretet csapdáját,
11:49
but understandingmegértés and practicinggyakorló
the artművészet of beinglény healthyegészséges
243
697917
2976
hanem az egészséges kapcsolatok
művészetének értése és gyakorlása
11:52
can improvejavul nearlyközel
everyminden aspectvonatkozás of your life.
244
700917
2625
helyrehoz majdnem minden életterületet.
11:56
I'm completelyteljesen convincedmeggyőződéses
245
704625
2059
Teljesen meg vagyok győződve,
11:58
that while love is
an instinctösztön and an emotionérzelem,
246
706708
2643
hogy miközben a szeretet
ösztön és érzelem,
12:01
the abilityképesség to love better
is a skilljártasság we can all buildépít
247
709375
3309
addig a helyes szeretet
képessége tanulható
12:04
and improvejavul on over time.
248
712708
1375
és fejleszthető idővel.
12:06
Thank you.
249
714583
1268
Köszönöm.
12:07
(ApplauseTaps)
250
715875
5000
(Taps)
Translated by Reka Lorinczy
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com