ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com
TED2019

Katie Hood: The difference between healthy and unhealthy love

Katie Hood: Diferența dintre iubirea sănătoasă și cea nesănătoasă

Filmed:
4,794,911 views

Într-o discuție despre înțelegerea și practicarea artei relațiilor sănătoase, Katie Hood dezvăluie cele cinci semne care ar putea exista într-o relație nesănătoasă — cu un partener romantic, un prieten, un membru al familiei — și împărtășește lucrurile pe care le puteți face în fiecare zi pentru a iubi cu respect, bunătate și bucurie. În timp ce dragostea este un instinct și o emoție, abilitatea de a iubi mai bine este o abilitate pe care o putem construi și îmbunătăți în timp”, spune aceasta.
- Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when you think about a childcopil,
a closeînchide friendprieten, or a romanticromantic partnerpartener,
0
625
4684
Când ne gândim la un copil, un bun prieten
sau un partener romantic,
00:17
the wordcuvânt "love" probablyprobabil comesvine to mindminte,
1
5333
2893
cuvântul care ne vine în minte
e probabil „dragoste",
00:20
and instantlyimediat other emotionsemoții rushte grabesti in:
2
8250
3143
și apar imediat și alte emoții:
00:23
joybucurie and hopesperanţă,
3
11417
1601
bucurie și speranță,
emoție, încredere și securitate,
00:25
excitemententuziasm, trustîncredere and securitySecuritate,
4
13042
3559
00:28
and yes, sometimesuneori
sadnesstristeţe and disappointmentdezamăgire.
5
16625
3059
și da, uneori tristețe și dezamăgire.
00:31
There mightar putea not be
a wordcuvânt in the dictionarydicţionar
6
19708
2060
S-ar putea să nu fie în dicționar
un cuvânt
00:33
that more of us
are connectedconectat to than love.
7
21792
2041
de care să fim mai atașați decât iubirea.
00:37
YetÎncă, givendat its centralcentral
importanceimportanţă in our livesvieți,
8
25292
2601
Cu toate că joacă un rol important
în viețile noastre,
00:39
isn't it interestinginteresant that we're never
explicitlyexplicit taughtînvățat how to love?
9
27917
3500
nu e interesant că nu învățăm niciodată
cum să iubim?
00:44
We buildconstrui friendshipsprieteniile,
10
32458
1685
Legăm prietenii,
00:46
navigatenavigare earlydin timp romanticromantic relationshipsrelaţii,
11
34167
2476
parcurgem timpuriu relații romantice,
00:48
get marriedcăsătorit and bringaduce babiescopii
home from the hospitalspital
12
36667
2434
ne căsătorim, aducem copii acasă
de la spital
00:51
with the expectationaşteptări
that we'llbine figurefigura it out.
13
39125
2167
cu speranța că ne vom descurca.
00:54
But the truthadevăr is, we oftende multe ori
harmdăuna and disrespectlipsă de respect the onescele we love.
14
42625
3851
Dar adevărul e că deseori îi rănim
și nu îi respectăm pe cei ce îi iubim.
00:58
It can be subtlesubtil things
15
46500
1309
Pot fi lucruri mărunte
precum a șantaja emoțional un prieten
pentru a petrece timp cu tine
00:59
like guiltingguilting a friendprieten
into spendingcheltuire time with you
16
47833
2851
01:02
or sneakingascuns a peakvârf at your partner'spartener textstexte
17
50708
3268
sau a trage cu ochiul la mesajele
partenerului tău
01:06
or shamingruşinos a childcopil
for theiral lor lacklipsă of effortefort at schoolşcoală.
18
54000
2583
sau a învinovăți un copil
pentru lipsa de efort la școală.
01:10
100 percentla sută of us
will be on the receivingprimire endSfârşit
19
58000
2184
100% dintre noi vom fi afectați
01:12
of unhealthynesănătos relationshiprelaţie behaviorscomportamente
20
60208
2310
de comportamentul nesănătos al altora,
01:14
and 100 percentla sută of us
will do unhealthynesănătos things.
21
62542
3309
iar 100% dintre noi
vom face lucruri nesănătoase.
01:17
It's partparte of beingfiind humanuman.
22
65875
1458
Face parte din natura umană.
01:20
In its worstcel mai rău formformă,
the harmdăuna we inflictprovoca on lovediubit onescele
23
68833
2518
Cel mai grav,
răul pe care îl facem celor dragi
01:23
showsspectacole up as abuseabuz and violenceviolenţă,
24
71375
1934
se manifestă prin abuz și violență,
01:25
and relationshiprelaţie abuseabuz
25
73333
1726
iar abuzul într-o relație
01:27
is something that one in threeTrei womenfemei
and one in fourpatru menbărbați
26
75083
2893
este ceva ce una din trei femei
și unul din patru bărbați
01:30
will experienceexperienţă in theiral lor lifetimedurata de viață.
27
78000
1708
vor experimenta de-a lungul vieții.
Acum, dacă ești ca majoritatea,
când vei auzi aceste statistici
01:32
Now, if you're like mostcel mai people,
when you hearauzi those statsStatistici,
28
80625
2809
01:35
you'llveți go, "Oh, no, no, no,
that would never happenîntâmpla to me."
29
83458
2810
vei spune: „Oh, nu, nu,
asta nu mi se va întâmpla niciodată."
01:38
It's instinctualinstinctuală to movemișcare away
from the wordscuvinte "abuseabuz" and "violenceviolenţă,"
30
86292
3434
Din instinct evităm cuvinte
precum „abuz" și „violență"
01:41
to think that they happenîntâmpla
to someonecineva elsealtfel somewhereundeva elsealtfel.
31
89750
3851
și ne gândim că li se întâmplă
altor persoane, altundeva.
01:45
But the truthadevăr is, unhealthynesănătos relationshipsrelaţii
and abuseabuz are all around us.
32
93625
4351
Dar adevărul e că relațiile nesănătoase
și abuzul ne înconjoară pretutindeni.
01:50
We just call them differentdiferit things
and ignoreignora the connectionconexiune.
33
98000
2875
Doar că le numim altfel
și ignorăm conexiunile.
01:54
AbuseAbuz sneaksse furişează up on us
disguisedcamuflat in unhealthynesănătos love.
34
102042
3250
Abuzul se strecoară printre noi
sub forma iubirii nesănătoase.
Lucrez pentru o asociație
numită One Love (n.t. O iubire),
01:59
I work for an organizationorganizare calleddenumit One Love
35
107708
2060
02:01
starteda început by a familyfamilie whosea caror daughterfiică
YeardleyDe la yeardley was killeducis by her ex-boyfriendex-iubit.
36
109792
3791
înființată de o familie a cărei fiică
a fost ucisă de către fostul iubit.
02:06
This was a tragedytragedie no one saw comingvenire,
37
114833
3018
A fost o tragedie la care nimeni
nu se aștepta.
02:09
but when they lookedprivit back,
they realizedrealizat the warningavertizare signssemne were there
38
117875
3268
Dar când au privit înapoi,
au văzut semnalele de alarmă
02:13
just no one understoodînțeles
what they were seeingvedere.
39
121167
2125
pe care nimeni nu le-a înțeles.
02:16
CalledNumit crazynebun or dramadramă
or too much drinkingbăut,
40
124042
3767
Fie nebunie, dramă sau prea mult alcool,
02:19
his actionsacţiuni weren'tnu au fost understoodînțeles
to be what they really were,
41
127833
3143
acțiunile acestuia nu i-au fost înțelese,
02:23
whichcare was clearclar signssemne of dangerPericol.
42
131000
2000
însă au fost un semn clar de pericol.
02:25
Her familyfamilie realizedrealizat that if anyoneoricine
had been educatededucat about these signssemne,
43
133917
3809
Familia fetei spune că dacă am fi fost
educați cu privire la aceste semne,
02:29
her deathmoarte could have been preventedprevenite.
44
137750
1750
moartea ei ar fi putut fi prevenită.
02:32
So todayastăzi we're on a missionmisiune to make sure
45
140625
1934
Așa că astăzi vrem să ne asigurăm
02:34
that othersalții have the informationinformație
that YeardleyDe la yeardley and her friendsprieteni didn't.
46
142583
3286
că alții au informațiile pe care Yeardley
și prietenii ei nu le-au avut.
02:37
We have threeTrei mainprincipal goalsgoluri:
47
145893
1750
Avem trei scopuri principale:
02:39
give all of us a languagelimba
for talkingvorbind about a subjectsubiect
48
147667
3267
să ne dăm libertatea de a vorbi
despre un subiect
02:42
that's quitedestul de awkwardincomode
and uncomfortableincomod to discussdiscuta;
49
150958
3393
care este destul de incomod
și dificil de discutat;
02:46
empowerîmputernici a wholeîntreg frontfață linelinia,
namelyși anume friendsprieteni, to help;
50
154375
4851
să avem un capăt de linie,
adică prieteni ca sprijin
02:51
and, in the processproces, improveîmbunătăţi
all of our abilityabilitate to love better.
51
159250
3083
și să ne îmbunătățim, prin acest proces,
abilitatea de a iubi.
02:55
To do this, it's always importantimportant
to startstart by illuminatingIlluminating
52
163875
3268
Pentru asta, este mereu important
să începem prin a evidenția
02:59
the unhealthynesănătos signssemne
that we frequentlydes missdomnișoară,
53
167167
2726
semnele nesănătoase care deseori ne scapă,
03:01
and our work really focusesse concentrează
on creatingcrearea contentconţinut
54
169917
2476
iar munca noastră se concentrează
pe a crea conținut
03:04
to startstart conversationsconversații with youngtineri people.
55
172417
2250
pentru a iniția conversații cu tineri.
03:07
As you'dte-ai expectaştepta, mostcel mai of our contentconţinut
is prettyfrumos seriousserios,
56
175375
2643
Cum v-ați așteptat,
conținutul nostru e destul de grav
03:10
givendat the subjectsubiect at handmână,
57
178042
1851
având în vedere subiectul de față,
03:11
but todayastăzi I'm going to use
one of our more light-heartedvesel
58
179917
2642
dar astăzi voi folosi
unul dintre cele mai plăcute,
03:14
yetinca still thought-provokinggândit piecesbucăți,
59
182583
1810
dar totodată stimulante exemple,
03:16
"The CoupletsCuplete,"
60
184417
1309
„Cuplurile",
03:17
to illuminateiluminarea fivecinci markersmarkeri
of unhealthynesănătos love.
61
185750
2625
pentru a ilustra cinci semne
ale iubirii nesănătoase.
03:21
The first is intensityintensitate.
62
189375
2976
Primul este intensitatea.
03:24
(VideoPagina) BlueAlbastru: I haven'tnu au seenvăzut you
in a couplecuplu dayszi. I've missedratat you.
63
192375
3184
(Video) Blue: Nu te-am mai văzut
de câteva zile. Mi-ai lipsit.
03:27
OrangeOrange: I've missedratat you too. (#thatsloveAsta-i dragoste)
64
195583
1953
Orange: Și mie mi-a fost dor de tine.
03:29
BlueAlbastru: I haven'tnu au seenvăzut you in fivecinci minutesminute.
It feelsse simte like a lifetimedurata de viață.
65
197560
3166
Nu te-am mai văzut de cinci minute.
Parcă ar fi o eternitate.
03:32
What have you been doing
withoutfără me for fivecinci wholeîntreg minutesminute?
66
200750
2809
Ce ai făcut fără mine în cinci minute?
(#astanueiubire)
03:35
OrangeOrange: It's been threeTrei minutesminute.
(#thatsnotlovecu dragoste)
67
203583
2435
Au trecut trei minute.
(#astanueiubire)
03:38
KatieKatie HoodCapota: AnybodyOricine recognizerecunoaşte that?
I don't know. I do.
68
206042
2583
Vă sună familiar? Nu știu. Mie, da.
03:42
AbusiveAbuziv relationshipsrelaţii
don't startstart out abusiveabuzive.
69
210000
2184
Relațiile abuzive nu încep abuziv.
03:44
They startstart out excitingemoționant and exhilaratingînveselitor.
70
212208
1976
Ele încep cu emoție și veselie.
03:46
There's an intensityintensitate
of affectionafecţiune and emotionemoţie, a rushte grabesti.
71
214208
3310
E un vârf de afecțiune și emoție,
o scânteie.
03:49
It feelsse simte really good.
72
217542
1684
E o senzație foarte plăcută.
03:51
You feel so luckynorocos,
like you've hitlovit the jackpotJackpot.
73
219250
2417
Te simți atât de norocos,
ca și cum ai fi câștigat la loterie.
03:54
But in unhealthynesănătos love,
these feelingssentimente shiftschimb over time
74
222750
3184
Dar în iubirea nesănătoasă,
aceste sentimente se schimbă cu timpul
03:57
from excitingemoționant to overwhelmingcopleșitor
and maybe a little bitpic suffocatingsufoca.
75
225958
4292
de la exaltare la apăsare
și chiar la senzația de sufocare.
04:02
You feel it in your gutintestin.
76
230875
1726
O simți pur și simplu.
04:04
Maybe it's when your
newnou boyfriendprieten or girlfriendiubita
77
232625
2268
Poate fi atunci când noul iubit
sau noua iubită
04:06
saysspune "I love you"
fastermai repede than you were readygata for
78
234917
2267
spune „Te iubesc" mult prea repede
04:09
or startsîncepe showingarătând up everywherepretutindeni,
textingmesaje text and callingapel a lot.
79
237208
3542
sau când apare peste tot,
trimite mesaje și sună foarte des.
04:13
Maybe they're impatientnerăbdător
when you're slowîncet to respondrăspunde,
80
241667
3142
Poate sunt nerăbdători
când vă ia timp să răspundeți,
04:16
even thoughdeşi they know
you had other things going on that day.
81
244833
2875
chiar dacă știu ca aveți și alte planuri
în ziua respectivă.
04:20
It's importantimportant to remembertine minte that it's not
how a relationshiprelaţie startsîncepe that matterschestiuni,
82
248583
3810
E important să ne amintim
că nu contează cum a început o relație,
04:24
it's how it evolvesevoluează.
83
252417
1517
ci cum evoluează aceasta.
04:25
It's importantimportant in the earlydin timp dayszi
of a newnou relationshiprelaţie
84
253958
2559
E important ca în primele zile
ale unei noi relații
04:28
to paya plati attentionAtenţie to how you're feelingsentiment.
85
256541
2018
să fii atent la cum te simți.
04:30
Are you comfortableconfortabil
with the paceritm of intimacyintimitate?
86
258583
2601
Ești confortabil cu ritmul intimității?
04:33
Do you feel like you have spacespaţiu
and roomcameră to breathea respira?
87
261208
2584
Simți că ai spațiu și timp ca să respiri?
04:36
It's alsode asemenea really importantimportant
to startstart practicingpracticarea usingutilizând your voicevoce
88
264792
3726
E important și să începi să exersezi
să-ți folosești vocea
04:40
to talk about your ownpropriu needsare nevoie.
89
268542
1851
pentru a discuta propriile tale nevoi.
04:42
Are your requestscereri respectedapreciat?
90
270417
1916
Îți sunt respectate dorințele?
04:45
A secondal doilea markermarker is isolationizolarea.
91
273833
3435
Al doilea punct e izolarea.
04:49
(VideoPagina) OrangeOrange 2: Want to hangatârna out?
92
277292
1726
(Video) Orange 2: Vrei să ieșim?
04:51
OrangeOrange 1: Me and my boyfriendprieten
always have MondayLuni FundayDistractivă.
93
279042
2666
Orange 1: Eu și iubitul meu
ne distrăm mereu luni.
04:54
OrangeOrange 2: Want to hangatârna out?
94
282375
1309
Orange 2: Vrei să ieșim?
04:55
OrangeOrange 1: Me and my boyfriendprieten
always have MondayLuni FundayDistractivă.
95
283708
2643
Orange 1: Eu și iubitul meu
ne distrăm mereu luni.
- Mâine?
- E marți, zi dedicată somnului.
04:58
OrangeOrange 2: TomorrowMaine?
OrangeOrange 1: It's our TuesdayMarţi SnoozeAmânare Day.
96
286375
2726
- Miercuri?
- E ziua fără prieteni.
05:01
OrangeOrange 2: WednesdayMiercuri?
OrangeOrange 1: No FriendsPrietenii Day.
97
289125
2167
05:04
KHKH: If you askcere me, isolationizolarea
is one of the mostcel mai frequentlydes missedratat
98
292792
3059
După mine, izolarea e unul din semnele
cel mai des omise
05:07
and misunderstoodînţeles greşit signssemne of unhealthynesănătos love.
99
295875
2351
și neînțelese ale iubirii nesănătoase.
05:10
Why?
100
298250
1268
De ce?
05:11
Because everyfiecare newnou relationshiprelaţie
startsîncepe out with this intenseintens desiredorință
101
299542
3142
Pentru că fiecare nouă relație
începe cu marea dorință
05:14
to spendpetrece time togetherîmpreună,
102
302708
1351
de a petrece timp împreună,
05:16
it's easyuşor to missdomnișoară when something shiftsschimburi.
103
304083
2935
e ușor de omis când ceva se schimbă.
05:19
IsolationIzolare creepsfiori in
when your newnou boyfriendprieten or girlfriendiubita
104
307042
2726
Izolarea se strecoară
când iubitul sau iubita
05:21
startsîncepe pullingtrăgând you away
from your friendsprieteni and familyfamilie,
105
309792
2851
începe să te îndepărteze de prietenii,
familie și grupurile tale de sprijin,
05:24
your supporta sustine systemsistem,
106
312667
1559
05:26
and tetheringlegarea you more tightlystrans to them.
107
314250
2000
și te acaparează tot mai mult.
05:29
They mightar putea say things like,
108
317375
1434
Ar putea spune lucruri precum:
05:30
"Why do you hangatârna out with them?
They're suchastfel de losersînvinşi"
109
318833
2476
„De ce îți petreci timp cu ei?
Sunt niște ratați",
05:33
about your bestCel mai bun friendsprieteni,
110
321333
1268
despre prietenii tăi,
05:34
or, "They want us to breakpauză up.
They're totallyintru totul againstîmpotriva us"
111
322625
2851
sau: „Vor să ne despărțim.
Sunt total împotriva noastră"
05:37
about your familyfamilie.
112
325500
1809
despre familia ta.
05:39
IsolationIzolare is about sowingsemănat seedssemințe of doubtîndoială
113
327333
2601
Izolarea e despre a semăna
semințe de îndoială
05:41
about everyonetoata lumea from
your prerelationshipprerelationship life.
114
329958
2875
despre toată lumea
pe care o cunoșteai înainte de relație.
05:46
HealthySănătos love includesinclude independenceindependenţă,
115
334125
2059
Iubirea pură include independență,
05:48
two people who love spendingcheltuire time togetherîmpreună
116
336208
2476
doi oameni care iubesc
să petreacă timp împreună,
05:50
but who staystau connectedconectat to the people
and activitiesactivitati they caredîngrijit about before.
117
338708
4226
dar care rămân conectați cu oamenii
și activitățile de care le păsau înainte.
05:54
While at first you mightar putea spendpetrece
everyfiecare wakingstarea de veghe minuteminut togetherîmpreună,
118
342958
2893
Deși la început ai putea petrece
fiecare minut împreună,
05:57
over time maintainingmentine independenceindependenţă is keycheie.
119
345875
2851
cu timpul, păstrarea independenței
este cheia.
06:00
You do this by makingluare plansplanuri with friendsprieteni
and stickinglipirea to them
120
348750
3143
Faci asta prin a-ți face planuri
cu prietenii și a rămâne cu ei
06:03
and encouragingîncurajator your partnerpartener
to do the samela fel.
121
351917
2416
și prin a-ți încuraja partenerul
să facă la fel.
06:07
A thirdal treilea markermarker of unhealthynesănătos love
is extremeextrem jealousygelozie.
122
355833
3042
Al treilea punct al iubirii nesănătoase
e gelozia excesivă.
06:11
(VideoPagina) BlueAlbastru 2:
What are you so happyfericit about?
123
359750
2101
(Video)
Blue 2: De ce ești atât de fericit?
06:13
BlueAlbastru 1: She just starteda început
followingca urmare a me on InstagramInstagram!
124
361875
2934
Blue 1: Tocmai mi-a dat follow
pe Instagram!
06:16
BlueAlbastru 2: What are you so nervousagitat about?
125
364833
1851
Blue 1: De ce ești atât de stresat?
06:18
BlueAlbastru 1: She, she just starteda început
followingca urmare a me, like, everywherepretutindeni.
126
366708
4226
Blue 2: Ea... ea a început
să mă urmărească peste tot.
06:22
(#thatsnotlovecu dragoste)
127
370958
1917
(#astanueiubire)
06:26
KHKH: As the honeymoonluna de miere periodperioadă
beginsîncepe to fadedecolorare,
128
374458
2060
Când perioada euforică se disipă,
06:28
extremeextrem jealousygelozie can creepfluaj in.
129
376542
1833
gelozia extremă poate să apară.
06:31
Your partnerpartener mightar putea becomedeveni more demandingcerând,
130
379333
1976
Partenerul tău poate deveni mai dificil,
06:33
needingau nevoie to know where you are
and who you're with all the time,
131
381333
2976
dorind să știe unde și cu cine ești
în orice moment,
06:36
or they mightar putea startstart followingca urmare a you
everywherepretutindeni, onlinepe net and off.
132
384333
3185
sau ar putea începe să te urmărească
peste tot, online sau nu.
06:39
ExtremeExtreme jealousygelozie alsode asemenea bringsaduce with it
possessivenessposesivitatea and mistrustneîncredere,
133
387542
4267
Gelozia extremă aduce și posesivitate
și neîncredere,
06:43
frequentfrecvent accusationsacuzaţiile
of flirtingflirtezi with other people or cheatinginseala,
134
391833
3268
acuzații frecvente de flirt
cu alte persoane sau înșelare,
06:47
and refusalrefuzul to listen to you
when you tell them
135
395125
2226
și refuzul de a te asculta când le spui
06:49
they have nothing to worryface griji about
and that you only love them.
136
397375
2875
că nu au de ce să se îngrijoreze
și când îți reafirmi iubirea.
06:53
JealousyGelozie is a partparte
of any humanuman relationshiprelaţie,
137
401083
2726
Gelozia face parte
din orice relație umană,
06:55
but extremeextrem jealousygelozie is differentdiferit.
138
403833
2185
dar gelozia extremă e diferită.
06:58
There's a threateningîn pericol, desperatedisperată
and angryfurios edgemargine to it.
139
406042
2767
Are o latura amenințătoare,
de disperare și furie.
07:00
Love shouldn'tnu ar trebui feel like this.
140
408833
2125
Iubirea nu trebuie să fie astfel.
07:04
A fourthAl patrulea markermarker is belittlingBelittling.
141
412333
2560
Punctul patru e denigrarea.
07:06
(VideoPagina) BlueAlbastru: Wannavreau să hangatârna out?
OrangeOrange: I gottaTrebuie să studystudiu.
142
414917
2559
(Video) Blue: Vrei să ieșim?
Orange: Trebuie să învăț.
07:09
BlueAlbastru: You'llVă veţi get an A anywayoricum,
A for amazinguimitor. (#thatsloveAsta-i dragoste)
143
417500
2917
Blue: Vei lua un 10 oricum.
Zece de la zeiță. (#astaeiubire)
07:12
BlueAlbastru: Wannavreau să hangatârna out?
OrangeOrange: I gottaTrebuie să studystudiu.
144
420875
2434
Blue: Vrei să ieșim?
Orange: Trebuie să învăț.
07:15
BlueAlbastru: You'llVă veţi get an F anywayoricum,
145
423333
1435
Oricum vei lua patru.
07:16
F for, F for... stupidprost. (#thatsnotlovecu dragoste)
146
424792
3166
Patru de la... prostănacă.
(#astanueiubire)
07:20
KHKH: Yeah, hmmHmm.
147
428667
1767
Da, hmm.
07:22
In unhealthynesănătos love,
wordscuvinte are used as weaponsarme.
148
430458
2560
În iubirea nesănătoasă,
cuvintele sunt folosite pentru a jigni.
07:25
ConversationsConversaţii that used to be
fundistracţie and lightheartedinima usoara
149
433042
2351
Conversațiile care erau
distractive și relaxante
07:27
turnviraj mean and embarrassingjenant.
150
435417
1809
devin răutăcioase și jenante.
07:29
Maybe your partnerpartener makesmărci fundistracţie of you
in a way that hurtsdoare,
151
437250
3018
Poate partenerul tău face glume
pe seama ta într-un mod care doare
07:32
or maybe they tell storiespovestiri and jokesbancuri
for laughsrâde at your expensecheltuială.
152
440292
3476
sau poate spune povești
și glume răutăcioase despre tine.
07:35
When you try to explainexplica
that your feelingssentimente have been hurtrănit,
153
443792
2726
Când încerci să explici
că sentimentele ți-au fost rănite,
07:38
they shutînchide you down
and accuseacuza you of overreactingExagerezi.
154
446542
3392
te descurajează și te acuză de exagerare.
07:41
"Why are you so sensitivesensibil?
What's your problemproblemă. Give me a breakpauză."
155
449958
3792
„De ce ești atât de sensibil?
Care e problema? Ia mai lasă-mă!"
07:46
You are silencedreduse la tăcere by these wordscuvinte.
156
454417
1958
Rămâi blocat la auzul acestor cuvinte.
07:49
It seemspare prettyfrumos obviousevident,
but your partnerpartener should have your back.
157
457417
3392
E destul de evident, dar partenerul tău
ar trebui să te protejeze.
Cuvintele acestuia ar trebui să te înalțe,
nu să te denigreze.
07:52
TheirLor wordscuvinte should buildconstrui you up,
not breakpauză you down.
158
460833
2643
07:55
They should keep
your secretssecrete and be loyalfideli.
159
463500
2393
Ar trebui să păstreze secretele
și să fie loial.
07:57
They should make you feel more confidentîncrezător,
160
465917
1976
Ar trebui să te facă mai încrezător,
07:59
not lessMai puțin.
161
467917
1291
nu invers.
08:02
FinallyÎn cele din urmă, a fiftha cincea markermarker: volatilityvolatilitate.
162
470250
2958
În cele din urmă,
al cincilea semn: volatilitatea.
(Video) Orange 1: Aș fi tristă
dacă ne-am despărți.
08:06
(VideoPagina) OrangeOrange 1:
I'd be sadtrist if we brokerupt up.
163
474042
2101
08:08
OrangeOrange 2: I'd be sadtrist too. (#thatsloveAsta-i dragoste)
164
476167
1833
Orange 2: Și eu aș fi trist.
08:11
OrangeOrange 1: I'd so depresseddeprimat
if we ever brokerupt up.
165
479042
2226
- Aș fi atât de deprimată
dacă ne-am despărți...
08:13
I'd throwarunca myselfeu insumi off this stepEtapa.
166
481292
1517
M-aș arunca de pe treapta asta.
08:14
I would! Don't try to stop me!
167
482833
2560
Aș face-o! Nu încerca să mă oprești!
08:17
(#thatsnotlovecu dragoste)
168
485417
1250
(#astanueiubire)
08:21
KHKH: FrequentFrecvente breakupsdespartirile and makeupsmakeups,
highînalt highsmaximele and lowscăzut lowstoarele:
169
489167
3726
Despărțiri și împăcări dese,
urcușuri și coborâșuri:
08:24
as tensiontensiune risesse ridică, so does volatilityvolatilitate.
170
492917
2375
așa cum tensiunea crește,
la fel și volatilitatea.
08:28
TearfulLacrimi, frustratedfrustrat fightslupte
followedurmat by emotionalemoţional makeupsmakeups,
171
496458
3560
certuri pline de lacrimi și frustrări
urmate de împăcări emoționante,
08:32
hatefulodios and hurtfuljignitor commentscomentarii like,
172
500042
1642
cuvinte urâte și dureroase precum:
08:33
"You're worthlesslipsit de valoare,
I'm not even sure why I'm with you!"
173
501708
2643
„Nu valorezi nimic,
nici nu știu de ce sunt cu tine!"
08:36
followedurmat quicklyrepede by apologiesNe cerem scuze
and promisespromisiuni it will never happenîntâmpla again.
174
504375
4809
urmate rapid de scuze și promisiuni
că nu se va mai repeta niciodată.
08:41
By this pointpunct, you've been so conditionedcondiţionat
to this relationshiprelaţie rollercilindru coastercoaster
175
509208
3810
Ajuns aici, ești deja dependent
de acest roller coaster
08:45
that you mayMai not realizerealiza how unhealthynesănătos
and maybe even dangerouspericulos
176
513042
3016
încât s-ar putea să nu realizezi
cât de nesănătoasă și periculoasă
08:48
your relationshiprelaţie has becomedeveni.
177
516082
1585
a ajuns relația ta.
08:51
It can be really hardgreu to see
178
519542
1476
Poate fi chiar greu de remarcat
08:53
when unhealthynesănătos love turnstransformă towardscătre abuseabuz,
179
521042
2934
când o iubire nesănătoasă
se transformă în abuz,
dar putem spune că cu cât mai multe
asemenea caracteristici
08:56
but it's fairechitabil to say
that the more of these markersmarkeri
180
524000
2434
08:58
your relationshiprelaţie mightar putea have,
181
526458
1435
are relația ta,
08:59
the more unhealthynesănătos and maybe dangerouspericulos
your relationshiprelaţie could be.
182
527917
3476
cu atât mai nesănătoasă
și periculoasă ar putea fi.
Dacă instinctul îți spune
să vă despărțiți și să pleci,
09:03
And if your instinctinstinct is
to breakpauză up and leavepărăsi,
183
531417
2184
09:05
whichcare is advicesfat
so manymulți of us give our friendsprieteni
184
533625
2184
sfat pe care îl dăm multor prieteni
09:07
when they're in unhealthynesănătos relationshipsrelaţii,
185
535833
1935
când au o relație nesănătoasă,
09:09
that's not always the bestCel mai bun advicesfat.
186
537792
1934
nu e întotdeauna cel mai bun sfat.
09:11
Time of breakupdespartire can be
a realreal triggertrăgaci for violenceviolenţă.
187
539750
2601
Despărțirea poate declanșa un act violent.
09:14
If you fearfrică you mightar putea be
headedintitulat towardscătre abuseabuz or in abuseabuz,
188
542375
3268
Dacă te temi că te îndrepți
spre abuz sau ești abuzat,
09:17
you need to consultconsult with expertsexperți
to get the advicesfat on how to leavepărăsi safelyîn condiţii de siguranţă.
189
545667
4041
trebuie să ceri sfatul experților
pentru a ști cum să pleci în siguranță.
09:23
But it's not just
about romanticromantic relationshipsrelaţii
190
551042
2392
Dar nu e doar despre relații romantice
09:25
and it's not just about violenceviolenţă.
191
553458
2185
sau despre violență.
09:27
UnderstandingÎnţelegerea the signssemne of unhealthynesănătos love
192
555667
2267
A înțelege semnele iubirii nesănătoase
09:29
can help you auditaudit and understanda intelege
nearlyaproape everyfiecare relationshiprelaţie in your life.
193
557958
3750
vă poate ajuta să controlați
și să înțelegeți aproape orice relație.
09:34
For the first time, you mightar putea understanda intelege
why you're disappointeddezamăgit in a friendshipprietenie
194
562625
3851
Vei putea înțelege
de ce ești dezamăgit de o prietenie
09:38
or why everyfiecare interactioninteracţiune
with a certainanumit familyfamilie membermembru
195
566500
2726
sau de ce fiecare interacțiune
cu un anumit membru al familiei
09:41
leavesfrunze you discourageddescurajat and anxiousanxietate.
196
569250
3268
te descurajează și te face anxios.
09:44
You mightar putea even beginÎNCEPE to see
how your ownpropriu intensityintensitate and jealousygelozie
197
572542
3017
S-ar putea chiar să observi
cum propria ta tensiune și gelozie
09:47
is causingprovocând problemsProbleme
with colleaguescolegii at work.
198
575583
2250
cauzează probleme cu colegii de muncă.
09:51
UnderstandingÎnţelegerea is
the first stepEtapa to improvingîmbunătățirea,
199
579208
3268
A înțelege e primul pas spre îmbunătăţire,
09:54
and while you can't make
everyfiecare unhealthynesănătos relationshiprelaţie healthysănătos --
200
582500
3059
și cum nu poți face dintr-o relație
nesănătoasă una sănătoasă,
09:57
some you're going
to have to leavepărăsi behindin spate --
201
585583
2101
la unele va trebui să renunți.
09:59
you can do your partparte everyfiecare day
to do relationshipsrelaţii better.
202
587708
3750
Poți face câte puțin în fiecare zi
pentru a ameliora relațiile.
10:04
And here'saici e the excitingemoționant newsștiri:
203
592250
1643
Și aici sunt veștile bune:
10:05
it's actuallyde fapt not rocketrachetă scienceştiinţă.
204
593917
2309
nu e nimic greu de înțeles.
10:08
OpenDeschis communicationcomunicare, mutualreciproc respectrespect,
205
596250
2726
Comunicarea deschisă, respectul reciproc,
10:11
kindnessbunătate, patiencerăbdare --
206
599000
2226
bunătatea, răbdarea,
10:13
we can practicepractică these things everyfiecare day.
207
601250
2417
le putem pune zilnic în practică.
10:16
And while practicepractică
will definitelycategoric make you better,
208
604875
2726
Și cum practica categoric te face mai bun,
10:19
I have to promisepromisiune you
it's alsode asemenea not going to make you perfectperfect.
209
607625
3768
trebuie să îți promit
că nu te va face perfect.
10:23
I do this for a livingviaţă
210
611417
1351
Fac asta de o viață,
10:24
and everyfiecare day I think and talk
about healthysănătos relationshipsrelaţii,
211
612792
2809
mă gândesc și vorbesc zilnic
despre relații sănătoase,
10:27
and still I do unhealthynesănătos things.
212
615625
2601
și fac încă lucruri greșite.
10:30
Just the other day as I was tryingîncercat
to shuttlenavetă my fourpatru kidscopii out the dooruşă
213
618250
3393
Chiar ieri, în timp ce încercam
să îmi scot din casă cei patru copii
10:33
amidstîn mijlocul quarrelingceartă, squabblingcerturile
and complaintsreclamatii about breakfastmic dejun,
214
621667
2976
în mijlocul neînțelegerilor
și certurilor privind micul-dejun,
10:36
I completelycomplet lostpierdut it.
215
624667
2101
mi-am pierdut total controlul.
10:38
With an intentionallyintentionat angryfurios edgemargine,
216
626792
2142
Am strigat din rărunchi:
10:40
I screameda tipat,
217
628958
1310
10:42
"EverybodyToata lumea just shutînchide up and do what I say!
218
630292
2267
„Gura, faceți ce spun eu!
10:44
You are the worstcel mai rău!
219
632583
1560
Sunteți de groază!
10:46
I am going to take away
screenecran time and dessertdesert
220
634167
2226
Nu vă mai las la TV
și nu veți mai avea desert
10:48
and anything elsealtfel you could possiblyeventual
ever enjoyse bucura in life!"
221
636417
3184
și orice altă sursă de fericire
din viață!”
10:51
(LaughterRâs)
222
639625
1476
(Râsete)
10:53
AnybodyOricine been there?
223
641125
1309
Sună familiar?
10:54
(ApplauseAplauze)
224
642458
3393
(Aplauze)
10:57
VolatilityVolatilitate, belittlingBelittling.
225
645875
2625
Volatilitatea, slăbiciunea.
11:01
My oldestmai vechi sonfiu turnedîntoarse around
and lookedprivit at me, and said,
226
649417
2934
Fiul meu cel mare s-a întors,
m-a privit și a spus:
11:04
"MomMama, that's not love."
227
652375
1601
„Mamă, asta nu e iubire."
11:06
(LaughterRâs)
228
654000
3351
(Râsete)
11:09
For a minuteminut, I really wanted
to killucide him for callingapel me out.
229
657375
2893
Pentru un moment am vrut să îl omor
pentru că m-a corectat.
11:12
TrustÎncredere în me.
230
660292
1517
Credeți-mă.
11:13
But then I gathereds-au adunat myselfeu insumi
231
661833
1518
Dar apoi m-am adunat
11:15
and I thought, you know what,
I'm actuallyde fapt proudmândru.
232
663375
3059
și m-am gândit că de fapt sunt mândră.
11:18
I'm proudmândru that he has a languagelimba
to make me pausepauză.
233
666458
3334
Sunt mândră că știe să mă oprească.
11:22
I want all of my kidscopii to understanda intelege
what the barbar should be
234
670511
2715
Vreau ca toți copiii mei să înțeleagă
11:25
for how they're treatedtratate
235
673250
1434
cum e normal să fie tratați
11:26
and to have a languagelimba and a voicevoce
to use when that barbar is not metîntâlnit
236
674708
3143
și să aibă un cuvânt de spus
când acest lucru nu se întâmplă,
11:29
versusimpotriva just acceptingacceptarea it.
237
677875
1917
în loc să accepte așa ceva.
11:33
For too long, we'vene-am treatedtratate
relationshipsrelaţii as a softmoale topicsubiect,
238
681667
4851
Pentru mult timp, am tratat relațiile
ca pe un subiect delicat,
11:38
when relationshiprelaţie skillsaptitudini
are one of the mostcel mai importantimportant
239
686542
2559
când abilitatea de relaționare
e cel mai important
11:41
and hardgreu to buildconstrui things in life.
240
689125
2559
și mai dificil lucru
de construit în viață.
11:43
Not only can understandingînţelegere unhealthynesănătos signssemne
241
691708
2643
Înțelegerea semnele nesănătoase te ajută
11:46
help you avoidevita the rabbitiepure holegaură
that leadsOportunitati to unhealthynesănătos love,
242
694375
3518
nu doar să eviți situația care duce
spre iubirea nesănătoasă,
11:49
but understandingînţelegere and practicingpracticarea
the artartă of beingfiind healthysănătos
243
697917
2976
dar a înțelege și a practica arta
de a fi sănătos
11:52
can improveîmbunătăţi nearlyaproape
everyfiecare aspectaspect of your life.
244
700917
2625
poate îmbunătăți aproape
orice aspect al vieții.
11:56
I'm completelycomplet convincedconvins
245
704625
2059
Sunt total convinsă
11:58
that while love is
an instinctinstinct and an emotionemoţie,
246
706708
2643
că din moment ce iubirea
e un instinct și o emoție,
12:01
the abilityabilitate to love better
is a skillabilitate we can all buildconstrui
247
709375
3309
abilitatea de a iubi mai bine e
o abilitate pe care o putem construi
12:04
and improveîmbunătăţi on over time.
248
712708
1375
și îmbunătăți cu timpul.
12:06
Thank you.
249
714583
1268
Vă mulțumesc!
12:07
(ApplauseAplauze)
250
715875
5000
(Aplauze)
Translated by Adriana Târnăvan
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com