ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com
TED2019

Katie Hood: The difference between healthy and unhealthy love

Katie Hood: Skirtumai tarp sveikos ir nesveikos meilės

Filmed:
4,794,911 views

Kalboje apie sveikų santykių supratimą ir praktikavimą, Katie Hood atskleidžia penkis ženklus, kurie gali reikšti, kad esate nesveikuose santykiuose su romantiniu partneriu, draugu ar šeimos nariu, ir dalinasi patarimais kaip jūs galite išmokti mylėti su pagarba, kilnumu ir laime. Ji sako: „Nors meilė ir yra instinktas ir emocija, gebėjimas mylėti yra įgūdis, kurį įgyti ir su laiku ištobulinti galime visi.“
- Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when you think about a childvaikas,
a closeUždaryti frienddraugas, or a romanticromantiškas partnerpartneris,
0
625
4684
Kai galvojame apie vaiką, artimą draugą,
ar romantinį partnerį
00:17
the wordžodis "love" probablytikriausiai comesateina to mindprotas,
1
5333
2893
tikriausiai mintyse iškyla žodis „Meilė“.
00:20
and instantlyakimirksniu other emotionsemocijos rushskubėti in:
2
8250
3143
Kartu atskuba ir kitos emocijos:
00:23
joydžiaugsmas and hopetikiuosi,
3
11417
1601
džiaugsmas, viltis,
00:25
excitementjaudulys, trustpasitikėjimas and securitysaugumas,
4
13042
3559
jaudulys, pasitikėjimas ir saugumas.
00:28
and yes, sometimeskartais
sadnessliūdesys and disappointmentnusivylimas.
5
16625
3059
O kartais – liūdesys ir nusivylimas.
00:31
There mightgali not be
a wordžodis in the dictionaryžodynas
6
19708
2060
Tikriausiai nėra kito žodžio žodyne
00:33
that more of us
are connectedprijungtas to than love.
7
21792
2041
su kuriuo dauguma mūsų
būtų susįję labiau nei su meile.
Tačiau atsižvelgiant į šio jausmo svarbą
mūsų gyvenimuose,
00:37
YetDar, givenpateiktas its centralcentrinis
importancesvarba in our livesgyvena,
8
25292
2601
00:39
isn't it interestingįdomus that we're never
explicitlyaiškiai taughtmokė how to love?
9
27917
3500
ar nėra keista, kad niekas
mūsų nemoko kaip mylėti?
Mes kuriame draugystes,
00:44
We buildstatyti friendshipsDraugystė,
10
32458
1685
00:46
navigateRodyti kelią earlyanksti romanticromantiškas relationshipssantykiai,
11
34167
2476
statome ankstyvus
romantinius santykius,
00:48
get marriedVedęs and bringatnešk babieskūdikiai
home from the hospitalligoninė
12
36667
2434
tuokiamės, nešamės naujagimius
namo iš ligoninės
00:51
with the expectationlūkesčių
that we'llmes figurefigūra it out.
13
39125
2167
tikėdamiesi, kad visko išmoksime patys.
Bet tiesa tokia, kad mes dažnai skaudiname
00:54
But the truthtiesa is, we oftendažnai
harmžala and disrespectnepagarba the onesvieni we love.
14
42625
3851
ir nepagarbiai elgiamės su tais,
kuriuos mylime.
Tai gali būti subtilūs dalykai,
00:58
It can be subtlesubtilus things
15
46500
1309
00:59
like guiltingį gilų a frienddraugas
into spendingišlaidų time with you
16
47833
2851
kaip kad prikalbinti draugę
praleisti daugiau laiko su mumis,
01:02
or sneakingslaptas a peaksmailė at your partner'spartnerio textstekstai
17
50708
3268
žvilgtelėti į partnerio rašomą žinutę,
01:06
or shamingsugėdinti a childvaikas
for their lacktrūksta of effortpastangos at schoolmokykla.
18
54000
2583
ar sugėdyti vaiką,
kad nepakankamai pasistengė mokykloje.
100 procentų mūsų patirsime tokį
nesveikų santykių elgesį
01:10
100 percentproc of us
will be on the receivinggavimo endgalas
19
58000
2184
01:12
of unhealthynesveika relationshipsantykiai behaviorselgesys
20
60208
2310
ir 100 procentų mūsų
patys taip pasielgsime.
01:14
and 100 percentproc of us
will do unhealthynesveika things.
21
62542
3309
01:17
It's partdalis of beingesamas humanžmogus.
22
65875
1458
Tai žmogiška.
Blogiausiu atveju, žala,
kurią sukeliame mylimiesiems
01:20
In its worstblogiausia formforma,
the harmžala we inflictpadaryti on lovedmyliu onesvieni
23
68833
2518
01:23
showsparodos up as abusepiktnaudžiavimas and violencesmurtas,
24
71375
1934
pasireiškia piknaudžiavimu ir smurtu.
01:25
and relationshipsantykiai abusepiktnaudžiavimas
25
73333
1726
Tokius žalojančius santykius
01:27
is something that one in threetrys womenmoterys
and one in fourketuri menvyrai
26
75083
2893
viena iš trijų moterų ir
vienas iš keturių vyrų
01:30
will experiencepatirtis in their lifetimegyvenimas.
27
78000
1708
patirs bent kartą gyvenime.
01:32
Now, if you're like mostlabiausiai people,
when you heargirdėti those statsstatistika,
28
80625
2809
Jeigu esate kaip dauguma žmonių,
išgirdę šią statistiką,
01:35
you'lltu būsi go, "Oh, no, no, no,
that would never happenatsitikti to me."
29
83458
2810
pagalvosite „Oi ne ne ne,
man taip niekada nenutiks“.
01:38
It's instinctualinstinctual to movejudėti away
from the wordsžodžiai "abusepiktnaudžiavimas" and "violencesmurtas,"
30
86292
3434
Instinktyvu atsitraukti nuo žodžių
„užgauliojimas“ ir „smurtas“,
01:41
to think that they happenatsitikti
to someonekas nors elseKitas somewherekažkur elseKitas.
31
89750
3851
manyti, kad tai nutinka tik kažkam kitam,
kažkur kitur.
01:45
But the truthtiesa is, unhealthynesveika relationshipssantykiai
and abusepiktnaudžiavimas are all around us.
32
93625
4351
Bet tiesa tokia, kad nesveiki santykiai
ir smurtas yra visur aplink mus.
01:50
We just call them differentskiriasi things
and ignoreignoruoti the connectionryšys.
33
98000
2875
Mes tiesiog vadiname juos kitais vardais,
ir ignoruojame ryšį tarp jų.
01:54
AbusePiktnaudžiavimo sneaksGyvatės up on us
disguisedpaslėptas in unhealthynesveika love.
34
102042
3250
Smurtas atsliūkina pas mus
pasislėpęs nesveikoje meilėje.
Aš dirbu organizacijoje
pavadinimu „Viena Meilė“,
01:59
I work for an organizationorganizacija calledvadinamas One Love
35
107708
2060
02:01
startedprasidėjo by a familyšeima whosekurio daughterdukra
YeardleyYeardley- was killednužudytas by her ex-boyfriendex-draugu.
36
109792
3791
įsteigtoje šeimos, kurių dukrą Yeardley
nužudė jos buvęs vaikinas.
02:06
This was a tragedytragedija no one saw comingartėja,
37
114833
3018
Tai tragedija, kurios niekas nenuspėjo,
02:09
but when they lookedatrodė back,
they realizedsupratau the warningįspėjimas signsženklai were there
38
117875
3268
tačiau žiūrėdami atgal pastebėjo,
kad įspėjimo ženklai buvo matyti,
02:13
just no one understoodsupratau
what they were seeingpamatyti.
39
121167
2125
tik niekas nesuprato, ką jie matė.
02:16
CalledVadinamas crazypamišęs or dramadramos
or too much drinkinggerti,
40
124042
3767
Dažnai vadinami beprotiškumu,
drama, ar per daug gėrimo,
02:19
his actionsveiksmai weren'tnebuvo understoodsupratau
to be what they really were,
41
127833
3143
jo veiksmai buvo neteisingai suprasti,
02:23
whichkuris was clearaišku signsženklai of dangerpavojus.
42
131000
2000
nors ir reiškė aiškų pavojų.
02:25
Her familyšeima realizedsupratau that if anyonekas nors
had been educatedišsilavinę about these signsženklai,
43
133917
3809
Jos šeima suvokė, kad jei kas nors
būtų pakankamai išmanę apie šiuos ženklus,
02:29
her deathmirtis could have been preventedužkirsti kelią.
44
137750
1750
merginos mirties būtų išvengta.
Taigi šiandien mes vykdome misiją
02:32
So todayšiandien we're on a missionmisija to make sure
45
140625
1934
užtikrinti, kad kiti turėtų informaciją,
kurios Yeardley ir jos draugai neturėjo.
02:34
that otherskiti have the informationinformacija
that YeardleyYeardley- and her friendsdraugai didn't.
46
142583
3286
02:37
We have threetrys mainpagrindinis goalstikslai:
47
145893
1750
Mūsų trys pagrindiniai tikslai:
02:39
give all of us a languagekalba
for talkingkalbėti about a subjectdalykas
48
147667
3267
surasti mums visiems žodžius
kalbėti tokia kėblia ir nepatogia tema;
02:42
that's quitegana awkwardNepatogi
and uncomfortablenepatogus to discussaptarti;
49
150958
3393
02:46
empowersuteikti galios a wholevisa frontpriekyje linelinija,
namelybūtent friendsdraugai, to help;
50
154375
4851
įgalinti visus artimuosius,
ypač draugus, padėti;
02:51
and, in the processprocesas, improvepagerinti
all of our abilitygebėjimas to love better.
51
159250
3083
ir procese patobulinti
mūsų visų gebėjimą mylėti.
02:55
To do this, it's always importantsvarbu
to startpradėti by illuminatingapšvietimas
52
163875
3268
Norint to pasiekti, svarbu pradėti
įvardijant nesveikus ženklus,
02:59
the unhealthynesveika signsženklai
that we frequentlydažnai misspraleisti,
53
167167
2726
kuriuos dažnai pražiūrime.
03:01
and our work really focusesdėmesio centre
on creatingkurti contentturinys
54
169917
2476
Mums taip pat rūpi kurti turinį,
03:04
to startpradėti conversationspokalbiai with youngjaunas people.
55
172417
2250
kuris padėtų pradėti pokalbį
su jaunais žmonėmis.
03:07
As you'dtu nori expecttikėtis, mostlabiausiai of our contentturinys
is prettygana seriousrimtas,
56
175375
2643
Kaip galima tikėtis, mūsų turinys
yra pakankamai rimtas,
03:10
givenpateiktas the subjectdalykas at handranka,
57
178042
1851
atsižvelgiant į problemą,
03:11
but todayšiandien I'm going to use
one of our more light-heartedNiefrasobliwy
58
179917
2642
tačiau šiandien aš pasitelksiu
vieną mūsų šviesesnių
bet vis tiek verčiančių susimąstyti
pavyzdžių
03:14
yetvis dar still thought-provokingsusimąstyti piecesvienetai,
59
182583
1810
03:16
"The CoupletsCouplets,"
60
184417
1309
„Dvieiliai“
03:17
to illuminateapšviesti fivepenki markersžymekliai
of unhealthynesveika love.
61
185750
2625
įliustruoti penkis
nesveikos meilės ženklus.
03:21
The first is intensityintensyvumas.
62
189375
2976
Pirmasis – intensyvumas.
(Video) Mėlynas: „Nemačiau tavęs
keletą dienų. Pasiigau tavęs.“
03:24
(VideoVideo) BlueMėlyna: I haven'tne seenmatė you
in a couplepora daysdienos. I've missedpraleistas you.
63
192375
3184
Oranžinė: „Aš tavęs irgi pasiilgau.
(#taimeilė)“
03:27
OrangeOranžinė: I've missedpraleistas you too. (#thatslovethatslove)
64
195583
1953
Mėlynas: „Nemačiau tavęs penkias minutes.
Atrodo, lyg amžinybę.
03:29
BlueMėlyna: I haven'tne seenmatė you in fivepenki minutesminutės.
It feelsjaučiasi like a lifetimegyvenimas.
65
197560
3166
Ką veikei visas penkias minutes be manęs?“
03:32
What have you been doing
withoutbe me for fivepenki wholevisa minutesminutės?
66
200750
2809
Oranžinė: „Praėjo tik trys minutės.
(#tainemeilė)“
03:35
OrangeOranžinė: It's been threetrys minutesminutės.
(#thatsnotlovethatsnotlove)
67
203583
2435
03:38
KatieKatie HoodDangtis: AnybodyBet kas recognizeatpažinti that?
I don't know. I do.
68
206042
2583
Ar kas nors atpažįstate tai?
Nežinau. Aš atpažįstu.
03:42
AbusivePiktnaudžiavimo relationshipssantykiai
don't startpradėti out abusiveįžeidimas.
69
210000
2184
Žalojantys santykiai neprasideda žalojimu.
03:44
They startpradėti out excitingįdomus and exhilaratingpatogaus.
70
212208
1976
Jie prasideda jauduliu ir laime.
03:46
There's an intensityintensyvumas
of affectionmeilė and emotionemocija, a rushskubėti.
71
214208
3310
Intensyvia emocija ir prieraišumu,
skubėjimu.
03:49
It feelsjaučiasi really good.
72
217542
1684
Tai labai geras jausmas.
03:51
You feel so luckylaimingas,
like you've hitnukentėti the jackpotJackpota.
73
219250
2417
Jautiesi lyg tau pasisekė,
lyg laimėjai loteriją.
03:54
But in unhealthynesveika love,
these feelingsjausmai shiftpamainą over time
74
222750
3184
Tačiau nesveikoje meilėje šie jausmai
su laiku pasikeičia,
03:57
from excitingįdomus to overwhelmingdidžiulis
and maybe a little bitšiek tiek suffocatingdūsta.
75
225958
4292
iš jaudulingų į viską užgožiančius
ir galbūt šiek tiek dusinančius.
04:02
You feel it in your gutžarnynas.
76
230875
1726
Giliai viduje jaučiate tai.
Galbūt tuomet, kai naujas vaikinas
ar mergina
04:04
Maybe it's when your
newnaujas boyfriendvaikinas or girlfriendmergina
77
232625
2268
prisipažįsta jums meile greičiau
nei esate tam pasirengę,
04:06
sayssako "I love you"
fastergreičiau than you were readyparuošta for
78
234917
2267
04:09
or startsprasideda showingparodyti up everywherevisur,
textingtext and callingskambinti a lot.
79
237208
3542
ar pradeda rodytis visur, kur ir jūs,
nuolat rašyti ir skambinti.
04:13
Maybe they're impatientnekantrus
when you're slowlėtas to respondatsakyti,
80
241667
3142
Galbūt jie nekantrūs,
kai užtrankate atsakyti,
04:16
even thoughnors they know
you had other things going on that day.
81
244833
2875
nors ir žino,
kad esate labai užsiėmęs tą dieną.
04:20
It's importantsvarbu to rememberPrisiminti that it's not
how a relationshipsantykiai startsprasideda that mattersklausimai,
82
248583
3810
Svarbu atsiminti, kad svarbiausia
ne kaip santykiai prasideda,
04:24
it's how it evolvesvystosi.
83
252417
1517
bet kaip jie vystosi.
04:25
It's importantsvarbu in the earlyanksti daysdienos
of a newnaujas relationshipsantykiai
84
253958
2559
Svarbu ankstyvosiomis
naujų santykių dienomis
04:28
to paysumokėti attentiondėmesio to how you're feelingjausmas.
85
256541
2018
pastebėti kaip jaučiatės.
04:30
Are you comfortablepatogus
with the pacetempas of intimacyintymumas?
86
258583
2601
Ar jus tenkina intymumo tempas?
04:33
Do you feel like you have spaceerdvė
and roomkambarys to breathekvėpuoti?
87
261208
2584
Ar jaučiate, kad turite
pakankamai erdvės kvėpuoti?
04:36
It's alsotaip pat really importantsvarbu
to startpradėti practicingpraktikuojantis usingnaudojant your voicebalsas
88
264792
3726
Svarbu išmokti naudoti savo balsą
04:40
to talk about your ownsavo needsporeikiai.
89
268542
1851
kalbant apie savo poreikius.
04:42
Are your requestsprašymai respectedgerbiamas?
90
270417
1916
Ar į jūsų pageidavimus atsižvelgta?
04:45
A secondantra markeržymeklis is isolationizoliacijos.
91
273833
3435
Antrasis ženklas – atskirtis.
(Video) Oranžinė 2:
„Nori ką nors nuveikti?“
04:49
(VideoVideo) OrangeOranžinė 2: Want to hangpakabinti out?
92
277292
1726
Oražinė 1: „Mes su vaikinu visada
praleidžiame pirmadienį kartu.“
04:51
OrangeOranžinė 1: Me and my boyfriendvaikinas
always have MondayPirmadienis FundayFunday.
93
279042
2666
Oranžinė 2: „Nori ką nors nuveikti?“
04:54
OrangeOranžinė 2: Want to hangpakabinti out?
94
282375
1309
Oražinė 1: „Mes su vaikinu visada
praleidžiame pirmadienį kartu.“
04:55
OrangeOranžinė 1: Me and my boyfriendvaikinas
always have MondayPirmadienis FundayFunday.
95
283708
2643
04:58
OrangeOranžinė 2: TomorrowRytoj?
OrangeOranžinė 1: It's our TuesdayAntradienis SnoozeAtidėti Day.
96
286375
2726
Oražinė 2: „Rytoj?“
Oražinė 1: „Ir antradienį.“
Oražinė 2: „Trečiadienį?“
Oražinė 1: „Ir trečiadienį.“
05:01
OrangeOranžinė 2: WednesdayTrečiadienis?
OrangeOranžinė 1: No FriendsFriends Day.
97
289125
2167
Jei paklaustumėte manes, atskirtis
yra viena dažniausiai pražiūrimų
05:04
KHKh: If you askpaklausk me, isolationizoliacijos
is one of the mostlabiausiai frequentlydažnai missedpraleistas
98
292792
3059
05:07
and misunderstoodneteisingai suprastas signsženklai of unhealthynesveika love.
99
295875
2351
ir nesuprastų nesveikos meilės ženklų.
05:10
Why?
100
298250
1268
Kodėl?
05:11
Because everykiekvienas newnaujas relationshipsantykiai
startsprasideda out with this intenseintensyvus desiretroškimas
101
299542
3142
Todėl, kad nauji santykiai prasideda
intensyviu noru leisti laiką kartu,
05:14
to spendpraleisti time togetherkartu,
102
302708
1351
05:16
it's easylengva to misspraleisti when something shiftspamainomis.
103
304083
2935
tad lengva nepastebėti,
kai kažkas pasikeičia.
05:19
IsolationIzoliacijos creepsropliai in
when your newnaujas boyfriendvaikinas or girlfriendmergina
104
307042
2726
Atskirtis atsiranda kai jūsų
naujas vaikinas ar mergina
05:21
startsprasideda pullingtraukimas you away
from your friendsdraugai and familyšeima,
105
309792
2851
pradeda pamažu traukti jus
toliau nuo jūsų šeimos ir draugų,
05:24
your supportparama systemsistema,
106
312667
1559
jūsų paramos sistemos,
05:26
and tetheringRišti you more tightlysandariai to them.
107
314250
2000
vis tvirčiau prisirišdami jus prie savęs.
Jie galbūt sako tokius dalykus,
05:29
They mightgali say things like,
108
317375
1434
05:30
"Why do you hangpakabinti out with them?
They're suchtoks loserspralaimėta"
109
318833
2476
kaip „Kodėl leidi laiką su jais?
Jie nevykėliai“ apie jūsų draugus,
05:33
about your bestgeriausia friendsdraugai,
110
321333
1268
arba „Jie nori, kad išsiskirtumėme.
Jie nusistatę prieš mus“ apie jūsų šeimą.
05:34
or, "They want us to breakpertrauka up.
They're totallyvisiškai againstprieš us"
111
322625
2851
05:37
about your familyšeima.
112
325500
1809
05:39
IsolationIzoliacijos is about sowingsėjos seedssėklos of doubtabejonių
113
327333
2601
Atskirtis tai abejonių sėklų sėjimas
05:41
about everyoneVisi from
your prerelationshipišankstinės paskirties laivas life.
114
329958
2875
apie kiekvieną žmogų
iš jūsų gyvenimo iki šių santykių.
05:46
HealthySveikas love includesapima independencenepriklausomybė,
115
334125
2059
Nepriklausomybė vienam nuo kito
yra sveikos meilės dalis –
05:48
two people who love spendingišlaidų time togetherkartu
116
336208
2476
du žmonės kurie mėgsta leisti laiką kartu,
05:50
but who staylikti connectedprijungtas to the people
and activitiesveikla they caredrūpinamasi about before.
117
338708
4226
ir kurie palaiko ryšius su žmonėmis
ir veiklomis, kurias turėjo iki tol.
05:54
While at first you mightgali spendpraleisti
everykiekvienas wakingbunda minuteminutė togetherkartu,
118
342958
2893
Iš pradžių jūs galbūt praleidžiate
kiekvieną minutę kartu,
05:57
over time maintainingišlaikyti independencenepriklausomybė is keyraktas.
119
345875
2851
tačiau su laiku
svarbu palaikyti nepriklausomybę.
06:00
You do this by makingpriėmimo plansplanai with friendsdraugai
and stickingklijuoti to them
120
348750
3143
Tai darote kai turite planų su draugais
ir juos vykdote,
06:03
and encouragingskatinti your partnerpartneris
to do the sametas pats.
121
351917
2416
ir paskatinate savo partnerį
daryti tą patį.
06:07
A thirdtrečias markeržymeklis of unhealthynesveika love
is extremeekstremalios jealousypavydas.
122
355833
3042
Trečiasis nesveikos meilės ženklas -
perdėtas pavydas.
06:11
(VideoVideo) BlueMėlyna 2:
What are you so happylaimingas about?
123
359750
2101
(Video) Mėlynas 2: „Ko toks laimingas?“
Mėlynas 1: „Ji ėmė mane sekti Instagrame!“
06:13
BlueMėlyna 1: She just startedprasidėjo
followingtoliau me on InstagramInstagram!
124
361875
2934
06:16
BlueMėlyna 2: What are you so nervousnervingas about?
125
364833
1851
Mėlynas 2: „Ko toks nervingas?“
06:18
BlueMėlyna 1: She, she just startedprasidėjo
followingtoliau me, like, everywherevisur.
126
366708
4226
Mėlynas 1: „Ji, ji ėmė mane sekti, visur.“
06:22
(#thatsnotlovethatsnotlove)
127
370958
1917
(#tainemeilė)
06:26
KHKh: As the honeymoonMedaus mėnuo periodlaikotarpis
beginsprasideda to fadeišnyks,
128
374458
2060
Kai mėdaus mėnuo baigiasi,
06:28
extremeekstremalios jealousypavydas can creepslinkti in.
129
376542
1833
gali išryškėti perdėtas pavydas.
Jūsų partneris gali tapti
pernelyg reiklus,
06:31
Your partnerpartneris mightgali becometapti more demandingreikalaujantis,
130
379333
1976
06:33
needingreikia to know where you are
and who you're with all the time,
131
381333
2976
norintis nuolatos žinoti
kur ir su kuo esate,
06:36
or they mightgali startpradėti followingtoliau you
everywherevisur, onlineprisijungęs and off.
132
384333
3185
galbūt jis net ims jus persekioti visur,
internete ir už jo.
06:39
ExtremeEkstremalus jealousypavydas alsotaip pat bringsatneša with it
possessivenesspossessiveness and mistrustnepasitikėjimas,
133
387542
4267
Perdėtas pavydas taip pat atneša
savinimasi ir nepasitikėjimą,
06:43
frequentdažnai accusationskaltinimai
of flirtingFlirtavimas with other people or cheatingsukčiavimas,
134
391833
3268
dažnus kaltinimus dėl flirtavimo
su kitais žmonėmis, apgaudinėjimo,
06:47
and refusalatsisakymas to listen to you
when you tell them
135
395125
2226
atsisakymą girdėti jus, kai sakote jiems,
06:49
they have nothing to worrynerimauti about
and that you only love them.
136
397375
2875
kad nėra ko nerimauti,
kad mylite tik juos.
06:53
JealousyPavydas is a partdalis
of any humanžmogus relationshipsantykiai,
137
401083
2726
Pavydas yra bet kokių
žmogiškų santykių dalis,
06:55
but extremeekstremalios jealousypavydas is differentskiriasi.
138
403833
2185
bet perdėtas pavydas yra kitoks.
06:58
There's a threateningkelia grėsmę, desperatebeviltiška
and angrypiktas edgekraštas to it.
139
406042
2767
Jis – grėsmingas, beviltiškas ir piktas.
07:00
Love shouldn'tneturėtų feel like this.
140
408833
2125
Meilė neturėtų tokia būti.
07:04
A fourthketvirtas markeržymeklis is belittlingSumenkinti.
141
412333
2560
Ketvirtasis ženklas yra menkinimas.
(Video) Mėlynas: „Nori nuveikti ką nors?“
Oranžinė: „Aš turiu mokytis.“
07:06
(VideoVideo) BlueMėlyna: Wannanoriu hangpakabinti out?
OrangeOranžinė: I gottaturiu studystudijuoti.
142
414917
2559
07:09
BlueMėlyna: You'llJums bus get an A anywayvistiek,
A for amazingnuostabus. (#thatslovethatslove)
143
417500
2917
Mėlynas: „Vis tiek gausi 10.
10 už nuostabumą. (#taimeilė)“
Mėlynas: „Nori nuveikti ką nors?“
Oranžinė: „Aš turiu mokytis.“
07:12
BlueMėlyna: Wannanoriu hangpakabinti out?
OrangeOranžinė: I gottaturiu studystudijuoti.
144
420875
2434
07:15
BlueMėlyna: You'llJums bus get an F anywayvistiek,
145
423333
1435
Mėlynas: „Vis tiek gausi 2.
07:16
F for, F for... stupidkvailas. (#thatsnotlovethatsnotlove)
146
424792
3166
2, 2 už... kvailumą. (#tainemeilė)“
07:20
KHKh: Yeah, hmmHmm.
147
428667
1767
Taip.
07:22
In unhealthynesveika love,
wordsžodžiai are used as weaponsginklai.
148
430458
2560
Nesveikoje meilėje
žodžiai naudojami kaip ginklai.
07:25
ConversationsPokalbiai that used to be
funlinksma and lightheartedšvelniai myliu
149
433042
2351
Pokalbiai, kurie būdavo lengvi ir šviesūs,
07:27
turnpasukti mean and embarrassingnepatogus.
150
435417
1809
tampa įžūliais ir gėdingais.
07:29
Maybe your partnerpartneris makesdaro funlinksma of you
in a way that hurtsskauda,
151
437250
3018
Galbūt jūsų partneris
skaudžiai pajuokauja apie jus,
galbūt pasakoja nemalonias istorijas
ir juokelius apie jus, kai to nenorite.
07:32
or maybe they tell storiesistorijos and jokesAnimacija
for laughsjuokiasi at your expensesąskaita.
152
440292
3476
07:35
When you try to explainpaaiškinti
that your feelingsjausmai have been hurtskauda,
153
443792
2726
Kai mėginate paaiškinti,
jog tai jus skaudina,
07:38
they shutUždaryti you down
and accusekaltinti you of overreactingOverreacting.
154
446542
3392
jie užsidaro ir apkaltina jus,
kad pernelyg imate į širdį.
07:41
"Why are you so sensitivejautrus?
What's your problemproblema. Give me a breakpertrauka."
155
449958
3792
„Kodėl tu tokia jautri?
Kur tavo problema? Nusiramink.“
07:46
You are silencedtylėti by these wordsžodžiai.
156
454417
1958
Jaučiatės nutildyti tokių žodžių.
07:49
It seemsatrodo prettygana obviousaiškus,
but your partnerpartneris should have your back.
157
457417
3392
Atrodo savaime suprantama,
tačiau partneris turėtų jus palaikyti.
07:52
Their wordsžodžiai should buildstatyti you up,
not breakpertrauka you down.
158
460833
2643
Jų žodžiai turėtų jus kelti į viršų,
ne žeminti.
Jie turėtų saugoti jūsų paslaptis,
ir būti ištikimi.
07:55
They should keep
your secretspaslaptys and be loyalištikimas.
159
463500
2393
Jie turėtų padėti jums pasijusti
labiau pasitinkinčiais savimi,
07:57
They should make you feel more confidentįsitikinęs,
160
465917
1976
07:59
not lessmažiau.
161
467917
1291
ne mažiau.
08:02
FinallyGaliausiai, a fifthpenktoji markeržymeklis: volatilitykintamumas.
162
470250
2958
Galiausiai, penktasis ženklas –
nepastovumas.
(Video) Oranžinė 1:
„Liūdėčiau, jei išsiskirtume.“
08:06
(VideoVideo) OrangeOranžinė 1:
I'd be sadliūdnas if we brokesumušė up.
163
474042
2101
08:08
OrangeOranžinė 2: I'd be sadliūdnas too. (#thatslovethatslove)
164
476167
1833
Oranžinė 2: „Aš taip pat. (#taimeilė)“
Oranžinė 1: „Aš taip liūdėčiau,
jei išsiskirtume.
08:11
OrangeOranžinė 1: I'd so depresseddepresija
if we ever brokesumušė up.
165
479042
2226
08:13
I'd throwmesti myselfsave off this stepžingsnis.
166
481292
1517
Aš nusiridenčiau nuo laiptų.
08:14
I would! Don't try to stop me!
167
482833
2560
Tikrai! Ir nemėgink manęs sustabdyti!“
08:17
(#thatsnotlovethatsnotlove)
168
485417
1250
(#tainemeilė)
08:21
KHKh: FrequentDažnai breakupsbreakups and makeupsir makeups,
highaukštas highsaukštumas and lowžemas lowsrekordinį lygį:
169
489167
3726
Dažni išsiskyrimai ir susitaikymai,
aukštos aukštumos ir žemos žemumos,
08:24
as tensionįtampa risespakyla, so does volatilitykintamumas.
170
492917
2375
kai įtampa kyla, stiprėja ir nepastovumas.
08:28
TearfulGraudus, frustratednusivylęs fightskovoja
followedsekė by emotionalemocinis makeupsir makeups,
171
496458
3560
Pilni ašarų ir įsierzinę pykčiai
su emocingais susitaikymais po jų,
08:32
hatefulžiaurus and hurtfulskaudus commentskomentarai like,
172
500042
1642
kandūs ir žeidžiantys komentarai,
08:33
"You're worthlessbeverčiai,
I'm not even sure why I'm with you!"
173
501708
2643
kaip kad „Tu nesi nieko vertas, nežinau
kodėl esu su tavimi!“
08:36
followedsekė quicklygreitai by apologiesAtsiprašome
and promisespažadai it will never happenatsitikti again.
174
504375
4809
po kurių seka greiti atsiprašymai
ir pažadai, kad daugiau taip nenutiks.
08:41
By this pointtaškas, you've been so conditionedKondicionieriai
to this relationshipsantykiai rollervolas coasterinercinės
175
509208
3810
Tame etape jūs jau taip įpratę
prie šių santykių greitųjų kalnelių,
kad galbūt nebepastebite,
kokiais nesveikais ir gal net pavojingais
08:45
that you mayGegužė not realizesuvokti how unhealthynesveika
and maybe even dangerouspavojingas
176
513042
3016
08:48
your relationshipsantykiai has becometapti.
177
516082
1585
patapo jūsų santykiai.
Gali būti ypač sudėtinga pastebėti
08:51
It can be really hardsunku to see
178
519542
1476
kai nesveika meilė patampa žalojančia,
08:53
when unhealthynesveika love turnspasisuka towardslink abusepiktnaudžiavimas,
179
521042
2934
tačiau užtenka paminėti,
kad kuo daugiau šių ženklų
08:56
but it's fairšviesus to say
that the more of these markersžymekliai
180
524000
2434
yra jūsų santykiuose,
08:58
your relationshipsantykiai mightgali have,
181
526458
1435
tuo labiau nesveiki ir galbūt net
pavojingi gali būti jūsų santykiai.
08:59
the more unhealthynesveika and maybe dangerouspavojingas
your relationshipsantykiai could be.
182
527917
3476
Ir jeigu jūsų instinktai sako
išsiskirti ir išeiti,
09:03
And if your instinctinstinktas is
to breakpertrauka up and leavepalikti,
183
531417
2184
kaip kad mes visi dažnai
patariame savo draugams
09:05
whichkuris is advicepatarimas
so manydaug of us give our friendsdraugai
184
533625
2184
kuomet pastebime juos
nesveikuose santykiuose,
09:07
when they're in unhealthynesveika relationshipssantykiai,
185
535833
1935
tai nebūtinai yra
pats geriausias patarimas.
09:09
that's not always the bestgeriausia advicepatarimas.
186
537792
1934
Išsiskyrimas gali iššaukti smurtą.
09:11
Time of breakupgriauti can be
a realrealus triggersukelti for violencesmurtas.
187
539750
2601
Jeigu nerimaujate, kad taip galite
iššaukti smurtą,
09:14
If you fearbaimė you mightgali be
headedvadovavo towardslink abusepiktnaudžiavimas or in abusepiktnaudžiavimas,
188
542375
3268
ar jau esate smurtiniuose santykiuose,
būtina pasitarti su ekspertu apie tai,
09:17
you need to consultkonsultuotis su with expertsekspertai
to get the advicepatarimas on how to leavepalikti safelysaugiai.
189
545667
4041
kaip saugiai palikti šiuos santykius.
09:23
But it's not just
about romanticromantiškas relationshipssantykiai
190
551042
2392
Bet kalbame ne tik apie
romantinius santykius, ne tik apie smurtą.
09:25
and it's not just about violencesmurtas.
191
553458
2185
09:27
UnderstandingSupratimas the signsženklai of unhealthynesveika love
192
555667
2267
Suprasdami nesveikos meilės ženklus
09:29
can help you auditAudito and understandsuprasti
nearlybeveik everykiekvienas relationshipsantykiai in your life.
193
557958
3750
jūs galite stebėti ir suvokti beveik
visus santykius savo gyvenime.
09:34
For the first time, you mightgali understandsuprasti
why you're disappointednusivylusi in a friendshipDraugystė
194
562625
3851
Pirmą kartą gyvenime, galbūt suprasite
kodėl nusiviliate draugyste,
09:38
or why everykiekvienas interactionsąveika
with a certaintam tikras familyšeima membernarys
195
566500
2726
ar kodėl kiekvienas susitikimas su
tam tikru šeimos nariu
09:41
leaveslapai you discouragednenori and anxiousnerimas.
196
569250
3268
jums sukelia neigiamus jausmus.
09:44
You mightgali even beginprasideda to see
how your ownsavo intensityintensyvumas and jealousypavydas
197
572542
3017
Galbūt netgi pastebėsite kaip
jūsų pačių intensyvumas ir pavydas
09:47
is causingsukelia problemsproblemos
with colleagueskolegos at work.
198
575583
2250
sukelia problemų su kolegomis darbe.
09:51
UnderstandingSupratimas is
the first stepžingsnis to improvingtobulinimas,
199
579208
3268
Suvokimas tai pirmas žingsnis
į tobulėjimą,
ir kol jūs negalite paversti kiekvienų
nesveikų santykių sveikais,
09:54
and while you can't make
everykiekvienas unhealthynesveika relationshipsantykiai healthysveikas --
200
582500
3059
09:57
some you're going
to have to leavepalikti behindatsilieka --
201
585583
2101
ir kai kuriuos iš jų jums teks palikti,
09:59
you can do your partdalis everykiekvienas day
to do relationshipssantykiai better.
202
587708
3750
jūs galite kadien stengtis
kurti sveikesnius santykius.
10:04
And here'sčia yra the excitingįdomus newsnaujienos:
203
592250
1643
O štai ir džiugios naujienos –
10:05
it's actuallyiš tikrųjų not rocketraketa sciencemokslas.
204
593917
2309
tai iš tikrųjų nėra taip sudėtinga.
10:08
OpenAtvira communicationkomunikacija, mutualabipusis respectpagarba,
205
596250
2726
Atvira komunikacija, abipusė pagarba,
10:11
kindnessė, patiencekantrybė --
206
599000
2226
kilnumas, kantrybė –
10:13
we can practicepraktika these things everykiekvienas day.
207
601250
2417
mes galime mokytis šių dalykų kasdien.
10:16
And while practicepraktika
will definitelyneabejotinai make you better,
208
604875
2726
Ir kol praktika tikrai padės
jums patobulėti,
10:19
I have to promisepažadas you
it's alsotaip pat not going to make you perfectpuikus.
209
607625
3768
privalau pažadėti, kad tai nepadarys
jūsų tobulais.
10:23
I do this for a livinggyvenimas
210
611417
1351
Tai – mano darbas,
10:24
and everykiekvienas day I think and talk
about healthysveikas relationshipssantykiai,
211
612792
2809
kiekvieną dieną aš mąstau ir kalbu
apie sveikus santykius,
10:27
and still I do unhealthynesveika things.
212
615625
2601
bet vis tiek pasielgiu
žalojančiai kitų atžvilgiu.
10:30
Just the other day as I was tryingbandau
to shuttleautobusas my fourketuri kidsvaikai out the doordurys
213
618250
3393
Tik vakar, kai mėginau išsiruošti iš namų
su keturiais vaikais,
10:33
amidstapsuptyje quarrelingquarreling, squabblingpjautynės
and complaintsskundų about breakfastpusryčiai,
214
621667
2976
tarp ginčų, rėkavimų
ir skundų apie pusryčius,
10:36
I completelyvisiškai lostprarastas it.
215
624667
2101
aš visiškai praradau kantrybę.
10:38
With an intentionallytyčia angrypiktas edgekraštas,
216
626792
2142
Tyčia su didžiuliu pykčiu, aš surėkiau:
10:40
I screamedšaukė,
217
628958
1310
10:42
"EverybodyVisiems just shutUždaryti up and do what I say!
218
630292
2267
„Visi užsičiaupiat ir darot taip,
kaip sakau!
10:44
You are the worstblogiausia!
219
632583
1560
Jūs – patys blogiausi!
10:46
I am going to take away
screenekranas time and dessertdesertas
220
634167
2226
Atimsiu telefonus, negausit saldymynų
10:48
and anything elseKitas you could possiblygalbūt
ever enjoymėgautis in life!"
221
636417
3184
ir daugiau nieko, kas bent kiek
jums gyvenime teiktų malonumą!“
10:51
(LaughterJuokas)
222
639625
1476
(Juokas)
10:53
AnybodyBet kas been there?
223
641125
1309
Ar kas nors tai patyrėte?
10:54
(ApplausePlojimai)
224
642458
3393
(Plojimai)
10:57
VolatilityNepastovumo, belittlingSumenkinti.
225
645875
2625
Nepastovumas, menkinimas.
11:01
My oldestseniausias sonsūnus turnedPaaiškėjo around
and lookedatrodė at me, and said,
226
649417
2934
Mano vyriausias sūnus atsisuko,
pažiūrėjo į mane ir pasakė:
11:04
"MomMama, that's not love."
227
652375
1601
„Mama, tai ne meilė.“
11:06
(LaughterJuokas)
228
654000
3351
(Juokas)
11:09
For a minuteminutė, I really wanted
to killnužudyti him for callingskambinti me out.
229
657375
2893
Tą akimirką, aš tikrai norėjau jį užmušti
už tokį kaltinimą.
11:12
TrustPasitikėti me.
230
660292
1517
Patikėkit manimi.
11:13
But then I gatheredsusirinko myselfsave
231
661833
1518
Tačiau aš susikaupiau
11:15
and I thought, you know what,
I'm actuallyiš tikrųjų prouddidžiuojasi.
232
663375
3059
ir pamaniau sau, kad žinote,
iš tikrųjų, aš didžiuojuosi.
11:18
I'm prouddidžiuojasi that he has a languagekalba
to make me pausePauzė.
233
666458
3334
Didžiuojuosi, kad jis rado žodžių
mane sustabdyti.
11:22
I want all of my kidsvaikai to understandsuprasti
what the barbaras should be
234
670511
2715
Aš noriu, kad visi mano vaikai
suprastų
koks elgesys su jais yra priimtinas,
11:25
for how they're treatedgydomas
235
673250
1434
11:26
and to have a languagekalba and a voicebalsas
to use when that barbaras is not metsusitiko
236
674708
3143
ir turėtų balsą ir žodžių išreikšti,
kai elgesys nėra priimtinas,
11:29
versusprieš just acceptingpriimti it.
237
677875
1917
vietoj to, kad tiesiog su tuo susitaikytų.
11:33
For too long, we'vemes turime treatedgydomas
relationshipssantykiai as a softminkštas topictema,
238
681667
4851
Pernelyg ilgai mes priskyrėme santykius
prie „nerimtų temų“,
11:38
when relationshipsantykiai skillsįgūdžiai
are one of the mostlabiausiai importantsvarbu
239
686542
2559
kai iš tiesų santykių įgūdžiai
yra vieni svarbiausių
11:41
and hardsunku to buildstatyti things in life.
240
689125
2559
ir sunkiausiai išmokstamų gyvenime.
11:43
Not only can understandingsuprasti unhealthynesveika signsženklai
241
691708
2643
Gebėjimas suvokti
nesveikų santykių ženklus
11:46
help you avoidvengti the rabbittriušis holeskylė
that leadsveda to unhealthynesveika love,
242
694375
3518
ne tik padeda neįklimpti į nesveiką meilę,
11:49
but understandingsuprasti and practicingpraktikuojantis
the artmenas of beingesamas healthysveikas
243
697917
2976
bet sveikos gyvensenos praktikavimas
11:52
can improvepagerinti nearlybeveik
everykiekvienas aspectaspektas of your life.
244
700917
2625
gali patobulinti beveik visus
jūsų gyvenimo aspektus.
11:56
I'm completelyvisiškai convincedįsitikinęs
245
704625
2059
Aš esu visiškai įsitikinusi,
11:58
that while love is
an instinctinstinktas and an emotionemocija,
246
706708
2643
kad nors meilė ir yra instinktas,
ir emocija,
12:01
the abilitygebėjimas to love better
is a skillįgūdis we can all buildstatyti
247
709375
3309
gebėjimas mylėti yra įgūdis,
kurį įgyti ir su laiku ištobulinti
galime visi.
12:04
and improvepagerinti on over time.
248
712708
1375
12:06
Thank you.
249
714583
1268
Ačiū jums.
12:07
(ApplausePlojimai)
250
715875
5000
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com