ABOUT THE SPEAKER
Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com
TED2016

Kang Lee: Can you really tell if a kid is lying?

Kang Lee: Ar tikrai suprantame, kada vaikas meluoja?

Filmed:
7,846,758 views

Ar vaikai prasti melagiai? Manai, kad gali atskirti meluojantį vaiką? Vystymosi tyrėjas Kang Lee aiškinasi, kas vyksta vaiko psichikoje, kai jis meluoja. Vaikai meluoja daug, jau nuo dvejų metų amžiaus. Iš tiesų, jiems netgi gerai sekasi. Lee aiškina, kodėl reiktų džiaugtis pirmuoju melu. Jis taip pat pristato naują melo detektoriaus technologiją, kuri galbūt vieną dieną atskleis mūsų paslėptus jausmus.
- Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hisveikas.
0
1112
1325
Sveiki.
00:14
Let me askpaklausk the audienceauditorija a questionklausimas:
1
2461
2346
Norėčiau jūsų paklausti,
ar meluodavote, kai buvote vaikai.
00:16
Did you ever liemelas as a childvaikas?
2
4831
2195
00:19
If you did, could you please
raisepakelti your handranka?
3
7050
2667
Jei taip, pakelkite ranką.
00:23
WowOho! This is the mostlabiausiai honestnuoširdus
groupgrupė of people I've ever metsusitiko.
4
11145
3454
Oho, jūs – nuoširdi publika!
00:26
(LaughterJuokas)
5
14623
1957
(Juokas.)
00:28
So for the last 20 yearsmetai,
6
16604
1709
Jau 20 metų studijuoju,
kaip vaikai išmoksta meluoti.
00:30
I've been studyingmokytis
how childrenvaikai learnmokytis to tell liesmelas.
7
18337
3415
00:33
And todayšiandien, I'm going to sharepasidalinti with you
8
21776
2304
Ir šiandien pasidalinsiu savo žiniomis.
00:36
some of the discoveriesatradimai we have madepagamintas.
9
24104
2162
00:38
But to beginprasideda, I'm going to tell you
a storyistorija from MrJ.. RichardRichard MessinaMesina,
10
26624
4925
Pradėsiu nuo savo draugo, Richard Messina,
pradinės mokyklos direktoriaus, istorijos.
00:43
who is my frienddraugas and an elementaryelementarus
schoolmokykla principalpagrindinė.
11
31573
3129
00:47
He got a phonetelefonas call one day.
12
35266
1561
Vieną dieną jam paskambino ir sako:
00:51
The callerskambinančiojo sayssako,
13
39279
1151
– Pone Messina, mano sūnus Johnny
00:52
"MrJ.. MessinaMesina, my sonsūnus JohnnyJohnny
will not come to schoolmokykla todayšiandien
14
40454
3882
šiandien neateis į mokyklą, nes serga.
00:56
because he's sickserga."
15
44360
1463
00:58
MrJ.. MessinaMesina asksklausia,
16
46498
1736
Ponas Messina pasiteiravo, su kuo šneka.
01:00
"Who am I speakingkalbant to, please?"
17
48258
2014
01:02
And the callerskambinančiojo sayssako,
18
50788
1490
Jam atsakė taip:
01:04
"I am my fathertėvas."
19
52302
1665
– Aš esu mano tėtis.
01:05
(LaughterJuokas)
20
53991
2787
(Juokas.)
01:10
So this storyistorija --
21
58227
1682
Ši istorija...
01:11
(LaughterJuokas)
22
59933
1532
(juokiasi)
01:13
sumssumos up very nicelygražiai
threetrys commonbendras beliefsįsitikinimai we have
23
61489
4310
...sujungia tris dažnas nuomones apie
vaikų melą.
01:17
about childrenvaikai and lyingmelas.
24
65823
1859
Pirma,
01:20
One, childrenvaikai only come to tell liesmelas
25
68140
4631
vaikai pradeda meluoti tik tapę
pradinukais.
01:24
after enteringįeiti elementaryelementarus schoolmokykla.
26
72795
2268
01:27
Two, childrenvaikai are poorprastas liarsmelagiai.
27
75552
2311
Antra, vaikai yra prasti melagiai.
01:29
We adultssuaugusieji can easilylengvai detectaptikti their liesmelas.
28
77887
2857
Suaugę lengvai supranta, kada vaikai
meluoja.
01:32
And threetrys, if childrenvaikai liemelas
at a very youngjaunas ageamžius,
29
80768
4038
Trečia, jei vaikas pradeda meluoti anksti,
kažkas su juo negerai,
01:36
there mustprivalo be some
charactercharakteris flawstrūkumų with them,
30
84830
2849
dėl to vaikas taps patologiniu melagiu.
01:39
and they are going to becometapti
pathologicalpatologinis liarsmelagiai for life.
31
87703
4049
01:44
Well, it turnspasisuka out
32
92720
2194
O iš tiesų, šie trys teiginiai neteisingi.
01:46
all of the threetrys beliefsįsitikinimai are wrongneteisingai.
33
94938
2298
01:50
We have been playingžaisti guessingspėlioti gamesžaidimai
34
98617
2710
Mes žaidėme su vaikais iš viso pasaulio.
01:53
with childrenvaikai all over the worldpasaulis.
35
101351
2082
01:55
Here is an examplepavyzdys.
36
103457
1486
Pavyzdžiui,
01:56
So in this gamežaidimas, we askedpaklausė childrenvaikai
to guessatspėti the numbersnumeriai on the cardskortelės.
37
104967
4365
paprašėme atspėti, koks skaičius
po užversta korta.
02:01
And we tell them if they winlaimėk the gamežaidimas,
38
109958
2878
Pasakome, kad laimėję gaus didelį prizą.
02:04
they are going to get a bigdidelis prizeprizas.
39
112860
2157
02:07
But in the middleviduryje of the gamežaidimas,
40
115525
1477
Vidury žaidimo atsiprašome
02:09
we make an excuseatleiskite and leavepalikti the roomkambarys.
41
117026
2760
ir išeiname iš kambario,
bet paprašome neliesti kortelių.
02:13
And before we leavepalikti the roomkambarys,
42
121763
1934
02:15
we tell them not to peekžvilgtelėti at the cardskortelės.
43
123721
2936
02:19
Of coursežinoma,
44
127518
1416
Žinoma, kambaryje yra paslėptų kamerų,
02:20
we have hiddenpaslėpta camerasfotoaparatai in the roomkambarys
45
128958
2161
02:23
to watch their everykiekvienas movejudėti.
46
131143
1795
kad galėtume stebėti vaikus.
02:26
Because the desiretroškimas
to winlaimėk the gamežaidimas is so strongstiprus,
47
134216
3417
Dėl stipraus noro laimėti
daugiau nei 90% vaikų
02:29
more than 90 percentproc of childrenvaikai will peekžvilgtelėti
48
137657
3486
patikrina numerius ant kortelių,
kai tik išeiname iš kambario.
02:33
as soonnetrukus as we leavepalikti the roomkambarys.
49
141167
1437
(Juokas.)
02:34
(LaughterJuokas)
50
142628
2000
Svarbiausia, ar vaikai prisipažins,
02:37
The cruciallabai svarbu questionklausimas is:
51
145044
1986
02:39
When we returngrįžti and askpaklausk the childrenvaikai
52
147054
2748
kai mes grįžę jų paklausime,
02:41
whetherar or not they have peekedpeeked,
53
149826
2309
ar jie pažiūrėjo į korteles.
02:44
will the childrenvaikai who peekedpeeked confessprisipažinti
54
152159
3052
Ar prasižengę prisipažins?
02:47
or liemelas about their transgressionnusikaltimas?
55
155235
2578
O gal meluos?
02:51
We foundrasta that regardlessnepriklausomai
of genderLytis, countryŠalis, religionreligija,
56
159525
4773
Pasirodo, nepriklausomai
nuo lyties, šalies ir religijos,
02:56
at two yearsmetai of ageamžius,
57
164934
1579
30% dvimečių pameluos,
02:59
30 percentproc liemelas,
58
167188
1927
70% prisipažins.
03:01
70 percentproc tell the truthtiesa
about their transgressionnusikaltimas.
59
169139
3809
03:04
At threetrys yearsmetai of ageamžius,
60
172972
2138
50% trimečių meluos, 50% – ne.
03:07
50 percentproc liemelas and 50 percentproc
tell the truthtiesa.
61
175134
3474
03:11
At fourketuri yearsmetai of ageamžius,
62
179302
1899
Būdami keturių metų amžiaus
03:13
more than 80 percentproc liemelas.
63
181225
1947
daugiau nei 80% meluoja.
(Juokas.)
03:16
And after fourketuri yearsmetai of ageamžius,
64
184334
2451
Vyresni nei keturių – dažniausiai meluoja.
03:18
mostlabiausiai childrenvaikai liemelas.
65
186809
1389
Kaip matote,
03:21
So as you can see,
66
189180
1363
03:22
lyingmelas is really a typicaltipiškas partdalis
of developmentplėtra.
67
190567
3463
melas yra tipinė vystymosi dalis.
03:26
And some childrenvaikai beginprasideda to tell liesmelas
68
194054
2790
Kai kurie vaikai meluoja jau dvejų metų.
03:28
as youngjaunas as two yearsmetai of ageamžius.
69
196868
2439
03:32
So now, let's take a closerarčiau look
at the youngerjaunesnis childrenvaikai.
70
200438
3557
Dabar pasižiūrėkime į jaunesniuosius.
03:37
Why do some but not all
youngjaunas childrenvaikai liemelas?
71
205336
3813
Kodėl meluoja tik kai kurie iš jų?
03:42
In cookingvirimo, you need good ingredientsingridientai
72
210184
3329
Gaminant maistą reikia gerų ingredientų
03:45
to cookvirėjas good foodmaistas.
73
213537
1613
gauti kokybiškiems rezultatams.
03:47
And good lyingmelas requiresreikalauja
two keyraktas ingredientsingridientai.
74
215793
4563
Taip ir vykusiam melui
reikia dviejų ingredientų
03:53
The first keyraktas ingredientsudedamoji dalis
is theoryteorija of mindprotas,
75
221109
4110
Pirmasis būtų „Proto teorija“,
03:57
or the mind-readingtai-svarstymą abilitygebėjimas.
76
225243
1835
kitaip – minčių skaitymas.
03:59
MindProtas readingskaitymas is the abilitygebėjimas to know
77
227768
2078
Tai yra įgūdis suprasti, kad
kiekvieno žinios apie situaciją skiriasi,
04:01
that differentskiriasi people have
differentskiriasi knowledgežinios about the situationsituacija
78
229870
4608
04:06
and the abilitygebėjimas to differentiatediferencijuoti
betweentarp what I know
79
234502
3801
ir mokėti atskirti,
ką žinau aš, o ką tu.
04:10
and what you know.
80
238327
1223
04:11
MindProtas readingskaitymas is importantsvarbu for lyingmelas
81
239914
2247
Minčių skaitymas svarbus melavimui,
04:14
because the basispagrindas of lyingmelas is that I know
82
242185
3847
nes „aš žinau, tu – ne“ yra melo
pagrindas.
04:18
you don't know
83
246056
1151
04:19
what I know.
84
247231
1151
04:20
ThereforeTodėl, I can liemelas to you.
85
248406
1371
Vadinasi, aš galiu tau meluoti.
04:23
The secondantra keyraktas ingredientsudedamoji dalis
for good lyingmelas is self-controlsavikontrolė.
86
251070
4610
Antras ingredientas – savikontrolė.
04:27
It is the abilitygebėjimas to controlkontrolė your speechkalba,
your facialveido expressionišraiška
87
255704
4623
Tai balso, veido išraiškos,
kūno kalbos valdymas,
04:32
and your bodykūnas languagekalba,
88
260351
1540
04:33
so that you can tell a convincingįtikinamai liemelas.
89
261915
2078
reikalingas įtikinamai pameluoti.
04:36
And we foundrasta that those youngjaunas childrenvaikai
90
264938
3726
Mes sužinojome, kad tie vaikai,
04:40
who have more advancedpažengusi mind-readingtai-svarstymą
and self-controlsavikontrolė abilitiessugebėjimus
91
268688
4856
kurių savikontrolės, minčių skaitymo
gebėjimai labiau išsivystyti,
04:45
tell liesmelas earlieranksčiau
92
273568
2038
pradeda meluoti anksčiau
04:47
and are more sophisticatedrafinuotas liarsmelagiai.
93
275630
2816
ir yra gabesni melagiai.
04:51
As it turnspasisuka out, these two abilitiessugebėjimus
are alsotaip pat essentialesminis for all of us
94
279887
5619
Pasirodo, tie du įgūdžiai svarbūs
mums visiems,
04:57
to functionfunkcija well in our societyvisuomenė.
95
285530
2522
norint sėkmingai gyventi visuomenėje.
05:00
In factfaktas, deficitsdeficitas in mind-readingtai-svarstymą
and self-controlsavikontrolė abilitiessugebėjimus
96
288848
4335
Šių gebėjimų trūkumas siejamas
su rimtais vystymosi sutrikimais,
05:05
are associatedasociacija with seriousrimtas
developmentalraidos problemsproblemos,
97
293207
3559
05:08
suchtoks as ADHDADHD and autismautizmas.
98
296790
2759
tokiais kaip aktyvumo ir dėmesio
sutrikimas (ADHD) ir autizmas.
Taigi, jei jūsų vaikas pameluoja,
05:13
So if you discoveratrasti your two-year-olddviejų metų
is tellingsakydamas his or her first liemelas,
99
301893
5177
būdamas dvejų, neišsigąskite,
05:19
insteadvietoj to of beingesamas alarmedsusirūpinęs,
100
307094
1984
turėtumėte švęsti!
05:21
you should celebrateŠvęsti --
101
309102
1492
(Juokas.)
05:22
(LaughterJuokas)
102
310618
1522
05:24
because it signalssignalai that your childvaikas
has arrivedatvyko at a newnaujas milestoneetapas
103
312164
5730
Tai parodo, jog jūsų vaikas priėjo etapą,
05:29
of typicaltipiškas developmentplėtra.
104
317918
1635
taip reikšmingą jo vystymuisi.
05:33
Now, are childrenvaikai poorprastas liarsmelagiai?
105
321085
3136
Na, tai ar vaikai geri melagiai?
05:36
Do you think you can easilylengvai
detectaptikti their liesmelas?
106
324878
2994
Manote, lengva atspėti, kada jie meluoja?
05:40
Would you like to give it a try?
107
328745
1678
Norėtumėte pabandyti?
05:42
Yes? OK.
108
330921
1480
Taip? Gerai!
05:44
So I'm going to showRodyti you two videosvaizdo įrašai.
109
332425
2139
Parodysiu jums du vaizdo įrašus.
05:47
In the videosvaizdo įrašai,
110
335024
1151
Juose vaikai atsakys,
05:48
the childrenvaikai are going to respondatsakyti
to a researcher'smokslininko questionklausimas,
111
336199
3057
ar pažiūrėjo į kortų numerius.
05:51
"Did you peekžvilgtelėti?"
112
339280
1482
05:52
So try to tell me
113
340786
1554
Spėkite, kuris vaikas meluoja,
05:54
whichkuris childvaikas is lyingmelas
114
342364
1398
05:55
and whichkuris childvaikas is tellingsakydamas the truthtiesa.
115
343786
2110
o kuris sako teisybę.
05:58
Here'sČia yra childvaikas numbernumeris one.
116
346272
1719
Čia pirmasis vaikas
06:00
Are you readyparuošta?
117
348991
1237
Pasiruošę?
06:03
(VideoVideo) AdultSuaugusiųjų: Did you peekžvilgtelėti? ChildVaikas: No.
118
351006
1920
(Įrašas:) – Pažiūrėjai?
–Ne
06:05
KangKang LeeLee: And this is childvaikas numbernumeris two.
119
353619
2236
Čia antras vaikas.
06:09
(VideoVideo) AdultSuaugusiųjų: Did you peekžvilgtelėti? ChildVaikas: No.
120
357501
2192
(Įrašas:) – Pažiūrėjai?
– Ne
06:13
KLKL: OK, if you think
childvaikas numbernumeris one is lyingmelas,
121
361296
3587
Jei manote, kad pirmasis melavo,
06:16
please raisepakelti your handranka.
122
364907
1687
pakelkite ranką.
Jei manote, jog antrasis melavo,
06:20
And if you think childvaikas numbernumeris two
is lyingmelas, please raisepakelti your handranka.
123
368401
3552
pakelkite ranką.
Pirmasis vaikas sakė teisybę,
06:25
OK, so as a matterklausimas of factfaktas,
124
373593
2474
06:28
childvaikas numbernumeris one is tellingsakydamas the truthtiesa,
125
376091
2937
o antrasis melavo.
06:31
childvaikas numbernumeris two is lyingmelas.
126
379052
2029
06:34
LooksAtrodo like manydaug of you are terriblebaisi
detectorsdetektoriai of children'svaikų liesmelas.
127
382124
3230
Rodos, jūs prastai skiriate,
kurie vaikai meluoja.
06:37
(LaughterJuokas)
128
385378
2478
(Juokas.)
Mes panašiai žaidėme su daugybe suaugusių,
06:39
Now, we have playedgrojo similarpanašus kindsrūšys of gamesžaidimai
129
387880
3384
su skirtingų profesijų ir
socialinių sluoksnių atstovais.
06:43
with manydaug, manydaug adultssuaugusieji
from all walkspasivaikščiojimai of life.
130
391288
4625
06:48
And we showRodyti them manydaug videosvaizdo įrašai.
131
396714
2158
Parodėme jiems daug filmukų.
06:51
In halfpusė of the videosvaizdo įrašai, the childrenvaikai liedmelavo.
132
399347
2549
Pusėje įrašų vaikai melavo,
06:53
In the other halfpusė of the videosvaizdo įrašai,
the childrenvaikai told the truthtiesa.
133
401920
3267
o likusiuose sakė teisybę.
Pažiūrėkime, kaip sekėsi atskirti
melagius.
06:58
And let's find out
how these adultssuaugusieji performedatliktas.
134
406529
2857
07:02
Because there are as manydaug liarsmelagiai
as truthtiesa tellersskaitiklių,
135
410319
3855
Meluojančių ir tiesą sakančių tiek pat.
07:06
if you guessatspėti randomlyatsitiktinai,
136
414198
2399
Atsitiktinai spėliojant,
07:08
there's a 50 percentproc chancetikimybė
you're going to get it right.
137
416621
4070
tikėtina, jog 50% spėjimų teisingi.
07:12
So if your accuracytikslumas is around 50 percentproc,
138
420715
3594
Jei atspėjate 50%,
07:16
it meansreiškia you are a terriblebaisi detectordetektorius
of children'svaikų liesmelas.
139
424333
3441
esate netikęs vaikų melo detektorius.
07:20
So let's startpradėti with undergradsundergrads
and lawteisė schoolmokykla studentsstudentai,
140
428290
4529
Pirma – bakalauro studentai
ir teisės studentai.
07:24
who typicallypaprastai have
limitedribotas experiencepatirtis with childrenvaikai.
141
432843
3672
Jie paprastai neturi patirties su vaikais.
07:30
No, they cannotnegaliu detectaptikti children'svaikų liesmelas.
142
438038
1962
Ne, jie neatskiria meluojančių vaikų.
07:32
Their performancenašumas is around chancetikimybė.
143
440024
2214
Jų rezultatai atsitiktiniai.
07:34
Now how about socialsocialinis workersdarbuotojai
and child-protectionvaikų apsaugos lawyersadvokatai,
144
442262
5229
O socialiniai darbuotojai ir vaikų
teisių apsaugos kontrolieriai,
07:39
who work with childrenvaikai on a dailykasdien basispagrindas?
145
447515
2674
kurie su vaikais dirba kiekvieną dieną?
07:42
Can they detectaptikti children'svaikų liesmelas?
146
450213
2087
Ar jie atskirtų meluojantį vaiką?
07:45
No, they cannotnegaliu.
147
453624
1151
Ne, neatskirtų.
07:46
(LaughterJuokas)
148
454799
1045
(Juokas.)
07:47
What about judgesteisėjai,
149
455868
1472
O teisėjai,
07:49
customsmuitinės officerspareigūnai
150
457364
1800
muitinės darbuotojai,
07:51
and policepolicija officerspareigūnai,
151
459188
1858
policininkai?
07:53
who dealspręsti with liarsmelagiai on a dailykasdien basispagrindas?
152
461070
2643
Jie kovoja su melagiais kasdien.
07:55
Can they detectaptikti children'svaikų liesmelas?
153
463737
1917
Ar jie atskiria meluojančius vaikus?
07:58
No, they cannotnegaliu.
154
466800
1214
Ne.
08:00
What about parentstėvai?
155
468430
1186
O tėvai?
Ar jie pastebi, kada kitų
žmonių vaikai meluoja?
08:01
Can parentstėvai detectaptikti other children'svaikų liesmelas?
156
469640
3014
08:05
No, they cannotnegaliu.
157
473898
1238
Ne.
08:07
What about, can parentstėvai
detectaptikti their ownsavo children'svaikų liesmelas?
158
475821
3585
O ar tėvai atskiria savo vaikų melą?
Ne, neatskiria.
08:13
No, they cannotnegaliu.
159
481208
1201
08:14
(LaughterJuokas) (ApplausePlojimai)
160
482433
3476
(Juokas.) (Plojimai.)
Galbūt jums smalsu,
08:17
So now you mayGegužė askpaklausk
161
485933
1547
kodėl taip sunku atskirti meluojantį
vaiką.
08:20
why children'svaikų liesmelas
are so difficultsunku to detectaptikti.
162
488504
3632
Parodysiu jums savo sūnų Neitaną.
08:24
Let me illustrateiliustruoti this
with my ownsavo sonsūnus, NathanNATAN.
163
492958
3012
08:27
This is his facialveido expressionišraiška
164
495994
2169
Štai jo veido išraiška,
08:30
when he liesmelas.
165
498187
1384
kai meluoja.
08:31
(LaughterJuokas)
166
499595
2206
(Juokas.)
08:33
So when childrenvaikai liemelas,
167
501825
1602
Paprastai vaikams meluojant
08:35
their facialveido expressionišraiška
is typicallypaprastai neutralneutralus.
168
503451
3156
jų veido išraiška neutrali.
08:39
HoweverTačiau, behindatsilieka this neutralneutralus expressionišraiška,
169
507123
3460
Vis dėlto, už šios išraiškos
08:42
the childvaikas is actuallyiš tikrųjų experiencingišgyvena
a lot of emotionsemocijos,
170
510607
3326
vaikas patiria gausybę emocijų,
08:45
suchtoks as fearbaimė, guiltkaltės, shamegėda
171
513957
3855
tokių kaip baimė, kaltė, gėda,
08:49
and maybe a little bitšiek tiek of liar'smelagis 's delightmalonumas.
172
517836
3096
galbūt ir truputį melagio pasitenkinimo.
08:52
(LaughterJuokas)
173
520956
2702
(Juokas.)
08:55
UnfortunatelyDeja, suchtoks emotionsemocijos
are eitherarba fleetingtrumpalaikis or hiddenpaslėpta.
174
523682
4840
Tačiau jos trumpalaikės arba užslėptos,
09:00
ThereforeTodėl, it's mostlydaugiausia invisiblenematomas to us.
175
528546
3099
dėl to mums nematomos.
09:03
So in the last fivepenki yearsmetai,
176
531669
1359
Penkerius metus mes ieškojome,
09:05
we have been tryingbandau to figurefigūra out a way
to revealatskleisti these hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
177
533052
3896
kaip jas atskleisti.
09:08
Then we madepagamintas a discoveryatradimas.
178
536972
1514
Ir tuomet aptikome vieną būdą.
09:11
We know that underneathpo our facialveido skinoda,
179
539273
3185
Žinome, jog po veido oda
09:14
there's a richturtingas networktinklas of bloodkraujas vesselslaivai.
180
542482
3394
yra sudėtingas kraujagyslių tinklas.
09:17
When we experiencepatirtis differentskiriasi emotionsemocijos,
181
545900
2417
Patiriant skirtingas emocijas
09:20
our facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai subtlysubtiliai.
182
548341
2641
kraujo tėkmė po veido oda pakinta.
Šiuos pokyčius kontroliuoja
vegetacinė nervų sistema,
09:23
And these changespokyčiai are regulatedreguliuojama
by the autonomicautonominės nervų sistemos systemsistema
183
551613
3948
jos sąmoningai valdyti neįmanoma.
09:27
that is beyondtoliau our conscioussąmoningas controlkontrolė.
184
555585
2169
09:30
By looking at facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai,
185
558159
3823
Taigi, pagal kraujotakos pokyčius
spręsime apie žmonių emocijas.
09:34
we can revealatskleisti people'sžmonių hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
186
562006
2697
Tačiau šie pakitimai nematomi plika akimi.
09:37
UnfortunatelyDeja, suchtoks emotion-relatedemocija susijusi
facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai
187
565229
4778
09:42
are too subtlesubtilus to detectaptikti by our nakednuogas eyeakis.
188
570031
2625
Tam, kad sužinotume užslėptas emocijas,
09:45
So to help us revealatskleisti
people'sžmonių facialveido emotionsemocijos,
189
573632
3768
09:49
we have developedišsivysčiusios a newnaujas imagingvaizdavimo technologytechnologija
190
577424
3034
išradome naują vaizdo gavimo technologiją
09:52
we call "transdermaltransderminis opticaloptinis imagingvaizdavimo."
191
580482
3149
ir ją pavadinome „poodiniu optiniu
vaizdavimu“.
09:56
To do so, we use a regularreguliariai
videovideo camerafotoaparatas to recordįrašyti people
192
584679
3953
Su įprasta kamera nufilmuojame žmogų,
patiriantį įvairius mums slaptus jausmus.
10:00
when they experiencepatirtis
variousįvairios hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
193
588656
3086
10:04
And then, usingnaudojant our imagevaizdas
processingapdorojimas technologytechnologija,
194
592385
4094
Tada apdorojame duomenis
10:08
we can extractekstraktas transdermaltransderminis imagesvaizdai
of facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai.
195
596503
5536
ir išgauname poodinės kraujotakos vaizdą.
10:16
By looking at transdermaltransderminis videovideo imagesvaizdai,
196
604475
4272
Aiškiai matome,
10:20
now we can easilylengvai see
197
608771
1787
10:23
facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai associatedasociacija
with the variousįvairios hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
198
611737
5631
kad kraujotaka veide priklauso nuo jausmų.
10:29
And usingnaudojant this technologytechnologija,
199
617944
1788
Šitaip galima atskleisti,
10:31
we can now revealatskleisti the hiddenpaslėpta emotionsemocijos
associatedasociacija with lyingmelas,
200
619756
4668
kada patiriamos emocijos, susijusios
su melu,
10:36
and thereforetodėl detectaptikti people'sžmonių liesmelas.
201
624448
2910
ir atrasti melagį.
10:39
We can do so noninvasivelynoninvasively,
202
627382
2439
Tai įmanoma atlikti neinvazyviai,
10:41
remotelynuotoliniu būdu, inexpensivelypigiai,
203
629845
2539
nebrangiai ir per atstumą,
10:44
with an accuracytikslumas at about 85 percentproc,
204
632408
3660
85% tikslumu.
Tai daug geriau, nei lemtų atsitiktinumas.
10:48
whichkuris is fartoli better than chancetikimybė levellygis.
205
636092
2054
10:51
And in additionpapildomai, we discoveredatrado
a PinocchioPinokis effectefektas.
206
639100
3790
Taip pat aptikome ir Pinokio efektą.
10:56
No, not this PinocchioPinokis effectefektas.
207
644336
2055
Ne, ne šitą.
10:58
(LaughterJuokas)
208
646415
1007
(Juokas.)
10:59
This is the realrealus PinocchioPinokis effectefektas.
209
647446
2122
Tikrąjį Pinokio efektą:
11:01
When people liemelas,
210
649592
1417
mums meluojant
11:03
the facialveido bloodkraujas flowsrautas
on the cheeksskruostų decreasesmažėja,
211
651033
3779
kraujotaka skruostuose susilpnėja,
11:06
and the facialveido bloodkraujas flowsrautas
on the nosenosis increasesdidėja.
212
654836
3261
o nosyje sustiprėja.
11:11
Of coursežinoma, lyingmelas is not the only situationsituacija
213
659379
3507
Žinoma, melavimas – tik viena situacijų,
11:14
that will evokeiškviesti our hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
214
662910
2848
kuri iššaukia užslėptas emocijas.
11:17
So then we askedpaklausė ourselvesmes patys,
215
665782
1874
Dėl to savęs paklausėme,
11:19
in additionpapildomai to detectingaptikti liesmelas,
216
667680
2347
kokia dar nauda iš mūsų atradimo.
11:22
how can our technologytechnologija be used?
217
670051
2333
11:25
One applicationprašymas is in educationšvietimas.
218
673027
3546
Galime šią technologiją panaudoti ugdyme.
11:28
For examplepavyzdys, usingnaudojant this technologytechnologija,
we can help this mathematicsmatematika teachermokytojas
219
676597
4661
Pavyzdžiui,
ji leistų matematikos mokytojui
atskirti klasėje mokinį,
11:33
to identifyidentifikuoti the studentstudentas in his classroomklasė
220
681282
2907
kuriam dėstoma tema kelia nerimą,
11:36
who mayGegužė experiencepatirtis highaukštas anxietynerimas
about the topictema he's teachingmokymas
221
684213
4745
kad jam padėtų.
11:40
so that he can help him.
222
688982
1509
11:43
And alsotaip pat we can use this in healthsveikata carepriežiūra.
223
691337
2740
Tai taikytina ir sveikatos priežiūroje.
11:46
For examplepavyzdys, everykiekvienas day I Skype"Skype" my parentstėvai,
224
694101
3368
Kasdien per Skype skambinu tėvams,
11:49
who livegyventi thousandstūkstančiai of milesmylios away.
225
697493
2082
kurie gyvena už tūkstančių mylių.
Su šia naujove galiu ne tik sužinoti,
11:52
And usingnaudojant this technologytechnologija,
226
700178
1821
11:54
I can not only find out
what's going on in their livesgyvena
227
702023
3482
kas vyksta jų gyvenime,
11:57
but alsotaip pat simultaneouslytuo pačiu metu monitorstebėti
their heartširdis ratenorma, their stressstresas levellygis,
228
705529
6302
bet ir stebėti širdies ritmą, nuotaiką,
12:03
their moodnuotaika and whetherar or not
they are experiencingišgyvena painskausmas.
229
711855
3225
streso ir skausmo lygį.
12:07
And perhapsgalbūt in the futureateitis,
230
715839
1810
Gal ateityje ir širdies smūgio,
hipertenzijos riziką.
12:09
their risksrizika for heartširdis attackataka
or hypertensionhipertenzija.
231
717673
3289
12:13
And you mayGegužė askpaklausk:
232
721701
1260
Jums gali kilti klausimas:
12:15
Can we use this alsotaip pat to revealatskleisti
politicians'politikų emotionsemocijos?
233
723472
5481
O ar galime askleisti politikų jausmus?
12:20
(LaughterJuokas)
234
728977
1540
(Juokas.)
12:22
For examplepavyzdys, duringper a debatediskusija.
235
730541
1854
Sakykime, debatų metu.
12:25
Well, the answeratsakyti is yes.
236
733220
1453
Taip.
12:27
UsingNaudojant TVTV footagefilmuota medžiaga,
237
735167
1944
Naudodamiesi TV medžiaga
12:29
we could detectaptikti
the politicians'politikų heartširdis ratenorma,
238
737135
4046
išsiaiškintume širdies ritmą,
nuotaiką ir streso lygį,
12:33
moodnuotaika and stressstresas,
239
741205
2046
12:35
and perhapsgalbūt in the futureateitis,
whetherar or not they are lyingmelas to us.
240
743275
3578
o ateityje, galbūt, ar jie mums meluoja.
12:39
We can alsotaip pat use this
in marketingrinkodara researchtyrimai,
241
747495
2996
Naujovė tinkama ir rinkodaros tyrimams.
12:42
for examplepavyzdys, to find out
242
750515
1851
Pavyzdžiui, sužinoti,
12:44
whetherar or not people like
certaintam tikras consumervartotojas productsproduktai.
243
752390
4355
ar žmonėms patinka tam tikras produktas.
Naujovė netgi naudinga pasimatymo metu:
12:49
We can even use it in datingpažintys.
244
757229
2238
12:51
So for examplepavyzdys,
245
759904
1160
jei jūsų pora šypsosi,
12:53
if your datedata is smilingšypsosi at you,
246
761088
2594
12:55
this technologytechnologija can help you to determinenustatyti
247
763706
2794
mūsų technologija nustatys,
12:58
whetherar she actuallyiš tikrųjų likesmėgsta you
248
766524
2607
ar jai iš tiesų patinkate,
13:01
or she is just tryingbandau to be nicegražus to you.
249
769155
2175
ar ji paprasčiausiai mandagi.
13:03
And in this caseatvejis,
250
771864
1695
Šiuo atveju,
13:05
she is just tryingbandau to be nicegražus to you.
251
773583
1876
ji tiesiog mandagi.
(Juokas.)
13:07
(LaughterJuokas)
252
775483
2392
Taigi, poodinio vaizdo gavimo technologija
13:11
So transdermaltransderminis opticaloptinis imagingvaizdavimo technologytechnologija
253
779244
3709
13:14
is at a very earlyanksti stageetapas of developmentplėtra.
254
782977
2578
dar tik pradėta vystyti.
13:17
ManyDaug newnaujas applicationsprogramos will come about
that we don't know todayšiandien.
255
785579
4114
Atsiras kitų panaudojimo būdų,
kurių šiandien nežinome,
13:22
HoweverTačiau, one thing I know for sure
256
790293
2778
Tačiau tikrai žinau,
13:25
is that lyingmelas will never
be the sametas pats again.
257
793095
3414
kad meluoti lengva nebebus.
13:28
Thank you very much.
258
796533
1158
Labai ačiū.
13:29
XiXIè xieXie.
259
797715
1324
Xiè xie. (Ačiū)
13:31
(ApplausePlojimai)
260
799063
3906
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com