ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

मॅट मुलेंवेग: घरातून काम करणे व्यवसायासाठी का चांगले आहे?

Filmed:
1,695,457 views

दूरस्थ कामाची लोकप्रियता वाढत चालली आहे त्यामुळे आजचे कर्मचारी कर्मचारी वेगवेगळ्या वेळांमध्ये एकमेकांच्या सहयोगाने काम करू शकतात. यामुळे कार्यालयाशी संबंधित गणिते कशी बदलतात ? आणि आपण हे कसे सुनिश्चित करू शकतो की मुख्यालयात आणि घरात दोन्ही ठिकाणहून काम करणारे कर्मचारी एकमेकांच्या कायम संपर्कात राहतील ? मॅट मुलेंवेग,वर्डप्रेस सह संस्थापक आणि ऑटोमॅटिकचे सीईओ(ज्यामध्ये 100 टक्के वितरित कार्यबल आहे), आपल्याला सांगताहेत या संबंधीची रहस्ये !
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

कार्यालयामध्ये काम करतानाची
मूलभूत समस्या
00:00
The basic problem
with working in an office
0
460
2056
हीच कि कामाच्या वातावरणावर नियंत्रण नसते.
00:02
is you're just not in control
of your work environment.
1
2540
2616
[आपण ज्या प्रकारे कार्य करतो]
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
नमस्कार माझे नाव मॅट
आणि मी ऑटोमॅटिकचा सीईओ आहे,
00:08
Howdy, my name is Matt,
and I'm the CEO of Automattic,
3
8780
3176
जी चालवते WordPress.com,
Jetpack आणि WooCommerce
00:11
the company behind WordPress.com,
Jetpack and WooCommerce.
4
11980
2856
आम्ही 800हून अधिक कर्मचार्यांकडे पोहचतोय
आणि ते सर्वत्र राहतात,
00:14
We're coming up on over 800 employees,
and they live everywhere,
5
14860
4216
कॅलिफोर्नियापासून अलाबामा, मिसिसिपी ते
माझे ठिकाण टेक्सास.
00:19
from California to Alabama, Mississippi,
to where I live in Texas.
6
19100
3776
आणि ६७ देशांमध्ये देखील आहेत.
00:22
They're also in 67 countries.
7
22900
1856
कॅनडा, मेक्सिको, भारत, न्यूझीलँड.
00:24
Canada, Mexico, India, New Zealand.
8
24780
2293
त्यातील काही तर सतत
प्रवास करत भटकत असतात.
00:27
Some of them choose not even
to have a home base, they're nomads.
9
27098
3055
ते आरव्ही मधून किंवा
Airbnb मधून काम करतात,
00:30
Whether they are in RVs
or traveling through Airbnbs,
10
30178
2333
दररोज,आठवडा किंवा महिन्यात
ते नवीन ठिकाणी असतात.
00:32
they are in new places
every day, week or month.
11
32535
2376
Wi-Fi ची चांगली सोय असेल तर,
ठिकाण कोणते याची काळजी नाही.
00:34
As long as they can find good Wi-Fi,
we don't care where they are.
12
34935
3096
वितरित कार्यावरील आमचे लक्ष
आम्ही विचलित होऊ देत नाही.
00:38
Our focus on distributed work
didn't happen accidentally.
13
38055
2936
00:41
It was a conscious choice
from the very beginning.
14
41015
2576
अगदी सुरुवातीपासून
ही एक जागरूक निवड होती.
00:43
Notice I don't use the word "remote,"
15
43615
2296
लक्षात घ्या
मी "दूरस्थ" हा शब्द वापरत नाही.
00:45
because it sets up the expectation,
16
45935
1696
कारण ती अपेक्षा निश्चित करते,
00:47
that some people are essential
and some aren't.
17
47655
2136
की काही लोक आवश्यक आहेत
आणि काही नाहीत.
"वितरित"शब्द वापरतो
आमच्या कार्यवर्णऩासाठी
00:49
I use the word "distributed"
to describe what we do,
18
49815
2456
जिथे प्रत्येकजण समान आहे.
00:52
where everyone is
on an equal playing field.
19
52295
1367
00:53
I think a distributed workforce
20
53792
1484
मला वाटते की वितरित कार्यबल
प्रभावी आहे
कंपनी बनवण्यासाठी.
00:55
is the most effective way
to build a company.
21
55301
1613
मात्र जाणीवपूर्वक याचा
विचार करणे महत्वाचे.
00:56
The key is you have to
approach it consciously.
22
56939
2244
जेव्हा आम्ही वर्डप्रेस सुरू केले,
00:59
When we started WordPress,
23
59244
1256
01:00
many of the first 20 hires
were people I'd never met in person.
24
60658
2976
पहिल्या २० कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांना
मी भेटलो नव्हतो.
परंतु आम्ही बर्याच वर्षांपासून ऑनलाइन
संपर्कात होतो.
01:03
But we'd collaborated online,
sometimes for years.
25
63766
2477
मला ते एका साध्या कारणासाठी
पुढे चालू ठेवायचे आहे.
01:06
I wanted to continue that
for one simple reason.
26
66406
3403
मला वाटते की कौशल्य आणि बुद्धिमत्ता
01:09
I believe that talent and intelligence
27
69834
1937
जगभर सारख्याच प्रमाणात आहे.
01:11
are equally distributed
throughout the world.
28
71796
1748
पण संधी मात्र नाही.
01:13
But opportunity is not.
29
73569
1274
01:15
In Silicon Valley,
the big tech companies fish
30
75389
2176
सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये,
मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यां
01:17
from essentially
the same small pond or bay.
31
77589
2256
याच लहानश्या जागी कर्मचारी शोधतात.
01:19
A distributed company
can fish from the entire ocean.
32
79869
2936
एक वितरीत कंपनी
संपूर्ण जगभरातून कर्मचारी मिळवू शकते.
कॅलिफोर्नियात राहणाऱ्या
जपानी व्यक्तीला घेण्यापेक्षा
01:22
Instead of hiring someone who grew up
in Japan but lives in California,
33
82829
3496
अश्या कोणाला तरी तुम्ही घेऊ शकता
01:26
you can gain someone who lives, works,
34
86349
1856
जी जगाच्या कोणत्याही भागात राहते,काम करते.
01:28
wakes up and goes to sleep
wherever they are in the world.
35
88229
3016
वेगळ्या संस्कृतीतील लोक
वेगळा दृष्टिकोन आणतात.
01:31
They bring a different
understanding of that culture
36
91270
2495
आणि एक वेगळा अनुभव.
01:33
and a different lived experience.
37
93789
1656
01:35
At the base of the decision
to go distributed,
38
95469
2296
वितरित होण्याच्या निर्णयाच्या मागे,
लोकांना त्यांच्या पद्धतीने काम करण्याची
मुभा देण्याची इच्छा होती.
01:37
there's a desire to give people autonomy
over how they do their work.
39
97789
3616
तुमच्या कामाबाबत विशिष्ट वेळीच
एखादी गोष्ट करणे गरजेचे नसल्यास
01:41
Unless you're in a role
where specific hours are important,
40
101429
2816
तुम्हीच नियोजन करू शकता.
01:44
you can make your own schedule.
41
104269
1496
मग प्रत्येकजण हवी तशी जागा,
खायचे पदार्थ इ. निवडू शकतो.
01:45
Everyone can have a corner office,
their windows, the food they want to eat,
42
105789
3616
तुम्हीच निवडू शकता कधी संगीत असावे
आणि कधी शांतता.
01:49
you can choose when there's music
and when there's silence.
43
109429
2816
तुम्हीच खोलीचे तापमान ठरवू शकता.
01:52
You can choose what temperature
the room should be.
44
112269
2416
येण्याजाण्याचा वेळ वाचवू शकता.
01:54
You can save the time
you'd spend commuting
45
114709
2056
तुमच्या गरजेच्या गोष्टींसाठी
तो वापरू शकता.
01:56
and put it into things
that are important to you.
46
116789
2336
तंत्रज्ञान कंपनीसाठी
वितरित कार्यबल आदर्श आहे.
01:59
A distributed workforce
is ideal for a technology company.
47
119149
2736
पण लोक मला नेहमी विचारतात,
02:01
But people often ask me,
48
121909
1336
"हे तुमच्यासाठी चांगले आहे;
पण इतरांचे काय ?"
02:03
"This works great for y'all,
but what about everyone else?"
49
123269
3256
जर आपल्याकडे एखादे कार्यालय असेल तर
02:06
If you have an office,
50
126590
1161
02:07
you can do a few things
to build distributed capability.
51
127776
2708
वितरित क्षमता बनवण्यासाठी
काही गोष्टी करू शकता.
प्रथम: सगळ्याची कागदोपत्री नोंद ठेवा.
02:10
First: document everything.
52
130811
2264
एका कार्यालयात,
क्षणात निर्णय घेणे सोपे आहे,
02:13
In an office, it's easy
to make decisions in the moment,
53
133269
2620
किचनमध्ये, हॉलमध्ये.
02:15
in the kitchen, in the hall.
54
135913
1372
पण जेव्हा लोक दूरस्थपणे काम करतात
02:17
But if people work remotely
55
137309
1336
02:18
and some members of the team
are having those conversations
56
138669
2816
व टीम मधील इतर सदस्य
याबद्दल चर्चा करतात तेंव्हा
सहभागी होता येत नाही.
02:21
they don't have access to,
57
141509
1256
हे निर्णय त्यांना का ते
समजून घेतल्याशिवाय घेतलेले दिसतील.
02:22
they'll see these decisions being made
without understanding the why.
58
142789
3255
आपण कुठे होता आणि काय विचार करीत होता
याच्या खुणा नेहमीच सोडा.
02:26
Always leave a trail of where you were
and what you were thinking about.
59
146069
3416
यामुळे तुम्ही जिथे सोडले तिथून
ते पुढे नेणे इतरांना शक्य होईल.
02:29
This allows others to pick up
where you left off.
60
149509
2336
यामुळे भिन्न वेळातील
लोक संवाद साधू शकतात.
02:31
It allows people in different
time zones to interact,
61
151869
2496
संस्थेचा विस्तार होताना
याचा विचार जरूर करावा.
02:34
it's also great to think about
as an organization evolves,
62
154389
2736
लोक सोडतात आणि सामील होतात तेंव्हा .
02:37
people leaving and people joining.
63
157149
1624
शक्य तितके संभाषण
ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न करा.
02:38
Try to have as much communication
as possible online.
64
158798
3226
जेव्हा सर्व सार्वजनिकरित्या होते,
तेव्हा लोकांना सहज समजू शकते.
02:42
When everything's shared and public,
it allows new people to catch up quickly.
65
162083
4442
यासाठी योग्य साधने
शोधण्याची आवश्यकता आहे.
02:46
You also need to find the right tools.
66
166549
2016
02:48
There are so many apps and services
that help with day-to-day communication,
67
168589
3616
बरेच अॅप्स, सेवा आहेत
ज्या रोजच्या संभाषणास उपयोगी आहेत.
हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, प्रकल्प व्यवस्थापन.
02:52
video conferencing, project management.
68
172229
2336
02:54
The things that changed how you work
probably aren't objects anymore.
69
174696
3751
वस्तूंमुळे कामाच्या पद्धतीत
बदल झालेला नाही
02:58
They're things you access
through your computer.
70
178591
2242
संगणका मुळे झाला आहे.
म्हणून सहयोग सक्षम करणारी साधने वापरा,
03:00
So experiment with different
tools that enable collaboration,
71
180858
3067
काय प्रभावी ठरते ते पहा.
03:03
see what works.
72
183949
1256
कार्यक्षमरित्या संवाद साधा.
03:05
Create productive, face-to-face time.
73
185229
1976
03:07
In a traditional office,
74
187229
1256
पारंपारिक कार्यालयात,
03:08
you're in the same place
48 weeks out of the year
75
188509
2336
आपण त्याच ठिकाणी वर्षातून ४८ आठवडे असता
03:10
and you might have
three or four weeks apart.
76
190869
2136
आणि तीन चार आठवडे इतरत्र काम करता
03:13
We try to flip that: we come together
for short, intense bursts.
77
193029
3256
आम्ही हे बदलले: छोट्या
काळासाठी एकत्र येतो.
वर्षातून एकदा आम्ही एक भव्य भेट करतो
03:16
Once a year we do a grand meet-up
78
196309
1616
संपूर्ण कंपनी एक आठवड्यासाठी एकत्रित होते.
03:17
where the entire company
comes together for a week.
79
197949
2416
अर्धे काम, अर्धी मजा.
03:20
It's half-work, half-play.
80
200389
1496
03:21
The primary goal is connecting people.
81
201909
1856
प्राथमिक लक्ष्य आहे माणसे जोडणे.
03:23
We want to make sure
everyone's aligned and on the same page,
82
203789
2896
आम्ही खात्री करू इच्छितो
सर्वाना सर्वकाही समजले आहे,
संबंध चांगले आहेत याची.
03:26
and they have a deeper connection
with their colleagues.
83
206709
2656
जेव्हा ते उर्वरित वर्ष एकत्र काम करतात,
03:29
When they work together
the rest of the year,
84
209389
2136
तेंव्हा त्यांच्यात सामंजस्य
आणि सहानभूती राहील.
03:31
they can bring together
that understanding and empathy.
85
211549
2616
आणि शेवटची गोष्ट :
03:34
And the final practice:
86
214189
1256
लोकांना त्यांचे स्वतःचे कामाचे वातावरण
बनविण्यासाठी मुभा द्या.
03:35
give people the flexibility
to make their own work environment.
87
215469
2958
03:38
Every person at Automattic
has a co-working stipend
88
218452
2393
ऑटोमॅटिकसमधील प्रत्येकास
सहकारी-भत्ता दिला जातो
03:40
that they can put
towards a co-working space
89
220869
2096
ज्याने ते कामासाठी जागा घेऊ शकतात.
03:42
or just to buy coffee, so they don't
get kicked out of the coffee shop.
90
222989
3376
कॉफीशॉपमधील Wi-Fi वापरतांना
कॉफी खरेदीसाठी वापरू शकतात
सिएटलमधील एका गटाने त्यांच्या वेतन
एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला
03:46
One group in Seattle
decided to pool their stipends together
91
226389
2896
आणि एका घाटावर
कामाची जागा भाड्याने घेतली.
03:49
and rented a workspace on a fishing pier.
92
229309
1816
आमच्याकडे काम करणार्‍या प्रत्येकास
घरच्या कार्यालयासाठी वेतन मिळते
03:51
Each person who joins the company
gets a home-office stipend.
93
231149
2896
या पैशात योग्य चेअर, मॉनिटर
घेऊ शकतात
03:54
This is money they can invest
in getting the right chair, monitor,
94
234069
3256
योग्य डेस्क सेटअप, जेणेकरुन त्यांच्यासाठी
सर्वात उत्पादनक्षम वातावरण असेल.
03:57
the right desk setup, so they can have
the most productive environment for them.
95
237349
3811
04:01
Today, there are just a few companies
that are distributed first.
96
241909
3096
आज काही मोजक्याच कंपन्या
वितरित कार्य पद्धती वापरतात
एक दशक किंवा दोन दशकांत
90 टक्के कंपन्यां असे करतील
04:05
In a decade or two,
I predict that 90 percent of companies
97
245029
2936
04:07
that are going to be changing
the course of the world
98
247989
2496
यामुळे जगभरात बदल घडतील
जग अश्या प्रकारे कार्य करू लागेल.
04:10
are going to function this way.
99
250509
1496
04:12
They will evolve to be distributed first,
or they'll be replaced by those that are.
100
252029
3936
ते वितरित कार्यपद्धती अनुसरतील
वा काळाच्या ओघात मागे पडतील
जेंव्हा तुम्ही भविष्यात
काही बनवण्याचा विचार कराल
04:15
As you think about
what you're going to build next,
101
255989
2416
04:18
consider how you can tap
into global talent,
102
258429
2096
तेंव्हा जगभरातील कौशल्याचा
वापर कसा होतो ते पहा
04:20
give people autonomy to live and work
where they feel they should
103
260549
3096
लोकांना जगण्याची व हवे तिथून
काम करू द्या
04:23
and still participate fully in whatever
it is that you're creating together.
104
263669
3616
आणि तुम्ही करत असलेल्या कार्यात
एकत्रितपणे सहभागी व्हा.
Translated by Vibhavari Deshpande
Reviewed by Arvind Patil

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com