ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Matt Mullenweg: Vì sao làm việc tại nhà lại tốt cho doanh nghiệp?

Filmed:
1,695,457 views

Khi làm việc từ xa ngày càng phổ biến, ngày nay, người lao động có thể làm việc cùng nhau từ khắp các thành phố, quốc gia, thậm chí, các múi giờ. Điều này thay đổi môi trường văn phòng như thế nào? Và làm thế nào để chắc rằng tất cả nhân viên, tại trụ sở chính lẫn tại nhà, đều cảm thấy được kết nối? Matt Mullenweg, người đồng sáng lập Wordpress và CEO của Automattic (có 100% lực lượng lao động phân tán) sẽ chia sẻ bí mật.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Vấn đề cơ bản của
làm việc tại văn phòng
00:00
The basiccăn bản problemvấn đề
with workingđang làm việc in an officevăn phòng
0
460
2056
00:02
is you're just not in controlđiều khiển
of your work environmentmôi trường.
1
2540
2616
là bạn không kiểm soát được
môi trường làm việc.
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
[Cách ta làm việc]
Xin chào, tôi là Matt,
CEO của Automattic,
00:08
HowdyHowdy, my nameTên is MattMatt,
and I'm the CEOGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH of AutomatticAutomattic,
3
8780
3176
công ty đằng sau WordPress.com,
Jetpack và WooCommerce.
00:11
the companyCông ty behindphía sau WordPressWordPress.comcom,
JetpackJetpack and WooCommerceWooCommerce.
4
11980
2856
00:14
We're comingđang đến up on over 800 employeesnhân viên,
and they livetrực tiếp everywheremọi nơi,
5
14860
4216
Chúng tôi đang đạt tới
hơn 800 nhân viên và họ sống ở mọi nơi,
từ California đến Alabama, Mississippi,
đến Texas - nơi tôi sống.
00:19
from CaliforniaCalifornia to AlabamaAlabama, MississippiMississippi,
to where I livetrực tiếp in TexasTexas.
6
19100
3776
Khắp 67 nước.
00:22
They're alsocũng thế in 67 countriesquốc gia.
7
22900
1856
00:24
CanadaCanada, MexicoMexico, IndiaẤn Độ, NewMới ZealandZealand.
8
24780
2293
Canada, Mexico, Ấn Độ, New Zealand.
00:27
Some of them choosechọn not even
to have a home basecăn cứ, they're nomadsdân du mục.
9
27098
3055
Một số còn chọn cuộc sống không nhà,
những du mục.
00:30
WhetherCho dù they are in RVsRVs
or travelingđi du lịch throughxuyên qua AirbnbsAirbnbs,
10
30178
2333
Dù ở trong chiếc RV,
hay rảo khắp các Airbnb,
00:32
they are in newMới placesnơi
everymỗi day, weektuần or monththáng.
11
32535
2376
họ ở những nơi khác nhau
mỗi ngày, tuần hay tháng.
00:34
As long as they can find good Wi-FiWi-Fi,
we don't carequan tâm where they are.
12
34935
3096
Miễn họ tìm được Wi-Fi tốt,
chúng tôi không quan tâm họ ở đâu.
00:38
Our focustiêu điểm on distributedphân phối work
didn't happenxảy ra accidentallyvô tình.
13
38055
2936
Không phải ngẫu nhiên, chúng tôi
tập trung vào việc làm phân tán.
00:41
It was a consciouscó ý thức choicelựa chọn
from the very beginningbắt đầu.
14
41015
2576
Đó là một lựa chọn
cố ý từ ban đầu.
00:43
NoticeThông báo I don't use the wordtừ "remotexa,"
15
43615
2296
Chú ý rằng tôi không dùng từ "từ xa,"
vì nó tạo suy nghĩ rằng
00:45
because it setsbộ up the expectationkỳ vọng,
16
45935
1696
một số người quan trọng,
số khác thì không.
00:47
that some people are essentialCần thiết
and some aren'tkhông phải.
17
47655
2136
Tôi dùng từ "phân tán"
để mô tả cái mình làm,
00:49
I use the wordtừ "distributedphân phối"
to describemiêu tả what we do,
18
49815
2456
tất cả trên một sân chơi công bằng.
00:52
where everyonetất cả mọi người is
on an equalcông bằng playingđang chơi fieldcánh đồng.
19
52295
1367
00:53
I think a distributedphân phối workforcelực lượng lao động
20
53792
1484
Tôi nghĩ lao động phân tán
00:55
is the mostphần lớn effectivecó hiệu lực way
to buildxây dựng a companyCông ty.
21
55301
1613
là cách hiệu quả nhất
để gầy dựng công ty.
00:56
The keyChìa khóa is you have to
approachtiếp cận it consciouslycó ý thức.
22
56939
2244
Quan trọng là bạn phải
tiếp cận có ý thức,
00:59
When we startedbắt đầu WordPressWordPress,
23
59244
1256
Khi lập ra WordPress,
01:00
manynhiều of the first 20 hiresthuê
were people I'd never metgặp in personngười.
24
60658
2976
nhiều trong số 20 người đầu tiên
tôi chưa từng thấy mặt.
Nhưng chúng tôi đã hợp tác online
vài lần trong nhiều năm.
01:03
But we'dThứ Tư collaboratedhợp tác onlineTrực tuyến,
sometimesđôi khi for yearsnăm.
25
63766
2477
01:06
I wanted to continuetiếp tục that
for one simpleđơn giản reasonlý do.
26
66406
3403
Tôi muốn tiếp tục việc đó
vì một lý do đơn giản.
01:09
I believe that talentnăng lực and intelligenceSự thông minh
27
69834
1937
Tôi tin rằng tài năng và trí tuệ
được phân bổ đều khắp thế giới.
01:11
are equallybằng nhau distributedphân phối
throughoutkhắp the worldthế giới.
28
71796
1748
01:13
But opportunitycơ hội is not.
29
73569
1274
Nhưng cơ hội thì không.
Ở Thung lũng Silicon,
các công ty công nghệ lớn
01:15
In SiliconSilicon ValleyThung lũng,
the biglớn techcông nghệ companiescác công ty fish
30
75389
2176
01:17
from essentiallybản chất
the sametương tự smallnhỏ bé pondao or baybay.
31
77589
2256
cơ bản chỉ đánh cá
trong cùng một ao, vịnh nhỏ.
01:19
A distributedphân phối companyCông ty
can fish from the entiretoàn bộ oceanđại dương.
32
79869
2936
Một công ty phân tán
có thể đánh cá trên cả đại dương.
01:22
InsteadThay vào đó of hiringthuê someonengười nào who grewlớn lên up
in JapanNhật bản but livescuộc sống in CaliforniaCalifornia,
33
82829
3496
Thay vì thuê một người lớn lên ở Nhật
nhưng sống tại California,
có thể kiếm những người
sống, làm việc,
01:26
you can gainthu được someonengười nào who livescuộc sống, workscông trinh,
34
86349
1856
01:28
wakesthức dậy up and goesđi to sleepngủ
whereverở đâu they are in the worldthế giới.
35
88229
3016
thức giấc và đi ngủ ở bất cứ đâu
trên thế giới.
Họ mang đến những quan niệm
khác biệt về văn hóa và kinh nghiệm sống.
01:31
They bringmang đến a differentkhác nhau
understandinghiểu biết of that culturenền văn hóa
36
91270
2495
01:33
and a differentkhác nhau livedđã sống experiencekinh nghiệm.
37
93789
1656
Trên nền tảng của quyết định
để đi đến phân tán,
01:35
At the basecăn cứ of the decisionphán quyết
to go distributedphân phối,
38
95469
2296
01:37
there's a desirekhao khát to give people autonomyquyền tự trị
over how they do theirhọ work.
39
97789
3616
là khát khao trao mọi người quyền tự do
quyết định cách làm việc.
Trừ khi vai trò của bạn
cần giờ giấc cố định
01:41
UnlessTrừ khi you're in a rolevai trò
where specificriêng hoursgiờ are importantquan trọng,
40
101429
2816
nếu không, bạn có thể
lập thời khóa biểu riêng.
01:44
you can make your ownsở hữu schedulekế hoạch.
41
104269
1496
01:45
EveryoneTất cả mọi người can have a cornergóc officevăn phòng,
theirhọ windowscác cửa sổ, the foodmón ăn they want to eatăn,
42
105789
3616
Mỗi người có thể có góc văn phòng,
cửa sổ và thức ăn mình muốn,
01:49
you can choosechọn when there's musicÂm nhạc
and when there's silencekhoảng lặng.
43
109429
2816
bạn có thể chọn khi nào có nhạc
và khi nào không.
01:52
You can choosechọn what temperaturenhiệt độ
the roomphòng should be.
44
112269
2416
Bạn có thể chọn
nhiệt độ phòng phù hợp.
Bạn có thể tiết kiệm thời gian đi lại
01:54
You can savetiết kiệm the time
you'dbạn muốn spendtiêu commutingđi lại
45
114709
2056
01:56
and put it into things
that are importantquan trọng to you.
46
116789
2336
để dành cho những điều quan trọng hơn.
Lực lượng lao động phân tán
là lý tưởng cho công ty công nghệ.
01:59
A distributedphân phối workforcelực lượng lao động
is ideallý tưởng for a technologyCông nghệ companyCông ty.
47
119149
2736
02:01
But people oftenthường xuyên askhỏi me,
48
121909
1336
Nhưng mọi người thường hỏi tôi:
02:03
"This workscông trinh great for y'ally'all,
but what about everyonetất cả mọi người elsekhác?"
49
123269
3256
"Việc này hiệu quả với anh,
chưa hẳn với người khác?"
Nếu có văn phòng,
02:06
If you have an officevăn phòng,
50
126590
1161
đây là vài thứ bạn có thể làm
để xây dựng năng lực phân tán.
02:07
you can do a fewvài things
to buildxây dựng distributedphân phối capabilitykhả năng.
51
127776
2708
02:10
First: documenttài liệu everything.
52
130811
2264
Đầu tiên, ghi lại mọi thứ bằng tài liệu.
Trong văn phòng, dễ để đưa ra quyết định
tức thời, trong bếp, trong hội trường.
02:13
In an officevăn phòng, it's easydễ dàng
to make decisionsquyết định in the momentchốc lát,
53
133269
2620
02:15
in the kitchenphòng bếp, in the hallđại sảnh.
54
135913
1372
Nhưng nếu mọi người làm việc từ xa,
02:17
But if people work remotelyđiều khiển từ xa
55
137309
1336
02:18
and some memberscác thành viên of the teamđội
are havingđang có those conversationscuộc trò chuyện
56
138669
2816
vài thành viên đang thảo luận
không thể vào,
02:21
they don't have accesstruy cập to,
57
141509
1256
họ sẽ thấy các quyết định được đưa ra
mà không hiểu tại sao.
02:22
they'llhọ sẽ see these decisionsquyết định beingđang madethực hiện
withoutkhông có understandinghiểu biết the why.
58
142789
3255
Việc luôn ghi chép về ý kiến
và vấn đề được bàn tới đâu
02:26
Always leaverời khỏi a trailđường mòn of where you were
and what you were thinkingSuy nghĩ about.
59
146069
3416
cho phép những người khác
tiếp tục những gì bạn bỏ dở.
02:29
This allowscho phép othersKhác to pickchọn up
where you left off.
60
149509
2336
Nó cho phép người ở múi giờ khác nhau
tương tác với nhau,
02:31
It allowscho phép people in differentkhác nhau
time zoneskhu vực to interacttương tác,
61
151869
2496
02:34
it's alsocũng thế great to think about
as an organizationcơ quan evolvesphát triển,
62
154389
2736
cũng thú vị khi xem nó như
sự phát triển tổ chức,
02:37
people leavingđể lại and people joininggia nhập.
63
157149
1624
người đến và đi.
02:38
Try to have as much communicationgiao tiếp
as possiblekhả thi onlineTrực tuyến.
64
158798
3226
Cố giao tiếp trực tuyến
càng nhiều càng tốt.
02:42
When everything'smọi thứ sharedchia sẻ and publiccông cộng,
it allowscho phép newMới people to catchbắt lấy up quicklyMau.
65
162083
4442
Mọi thứ được chia sẻ và công khai
cho phép người mới nhanh chóng bắt kịp.
Bạn cũng cần tìm
những công cụ thích hợp.
02:46
You alsocũng thế need to find the right toolscông cụ.
66
166549
2016
02:48
There are so manynhiều appsứng dụng and servicesdịch vụ
that help with day-to-dayngày qua ngày communicationgiao tiếp,
67
168589
3616
Có rất nhiều app và dịch vụ
giúp ích việc giao tiếp hàng ngày,
họp qua video, quản lý dự án.
02:52
videovideo conferencingHội nghị truyền hình, projectdự án managementsự quản lý.
68
172229
2336
02:54
The things that changedđã thay đổi how you work
probablycó lẽ aren'tkhông phải objectscác đối tượng anymorenữa không.
69
174696
3751
Thứ thay đổi cách bạn làm việc
có thể không chỉ còn là đồ vật.
Có những thứ bạn có thể truy cập
thông qua máy tính.
02:58
They're things you accesstruy cập
throughxuyên qua your computermáy vi tính.
70
178591
2242
03:00
So experimentthí nghiệm with differentkhác nhau
toolscông cụ that enablecho phép collaborationhợp tác,
71
180858
3067
Thế nên, hãy thử nghiệm nhiều công cụ
cho phép việc cộng tác,
xem cái nào hiệu quả.
03:03
see what workscông trinh.
72
183949
1256
03:05
CreateTạo ra productivecó năng suất, face-to-facemặt đối mặt time.
73
185229
1976
Tạo thời gian mặt-đối-mặt hiệu quả.
03:07
In a traditionaltruyên thông officevăn phòng,
74
187229
1256
Trong văn phòng truyền thống,
bạn ở một nơi suốt 48 tuần trong năm
03:08
you're in the sametương tự placeđịa điểm
48 weekstuần out of the yearnăm
75
188509
2336
03:10
and you mightcó thể have
threesố ba or fourbốn weekstuần apartxa nhau.
76
190869
2136
và có thể có 3, 4 tuần nghỉ.
Chúng tôi cố đảo ngược nó bằng
những buổi họp ngắn nhưng bùng nổ.
03:13
We try to fliplật that: we come togethercùng với nhau
for shortngắn, intensecường độ cao burstsvụ nổ.
77
193029
3256
03:16
OnceMột lần a yearnăm we do a grandlớn meet-upgặp gỡ
78
196309
1616
Mỗi năm, chúng tôi mở đại hội
03:17
where the entiretoàn bộ companyCông ty
comesđến togethercùng với nhau for a weektuần.
79
197949
2416
để cả công ty tề tựu trong một tuần.
03:20
It's half-worknửa công việc, half-playnửa chơi.
80
200389
1496
Vừa làm, vừa chơi.
03:21
The primarysơ cấp goalmục tiêu is connectingkết nối people.
81
201909
1856
Mục tiêu chính là để kết nối.
03:23
We want to make sure
everyone'smọi người alignedliên kết and on the sametương tự pagetrang,
82
203789
2896
Chúng tôi muốn đảm bảo
mọi ngườii đều đồng lòng, nhất trí,
03:26
and they have a deepersâu sắc hơn connectionkết nối
with theirhọ colleaguesđồng nghiệp.
83
206709
2656
và có mối quan hệ sâu sắc hơn
với đồng nghiệp.
03:29
When they work togethercùng với nhau
the restnghỉ ngơi of the yearnăm,
84
209389
2136
Khi làm việc cùng nhau
suốt cả năm,
họ có thể mang theo
sự thấu hiểu và đồng cảm đó.
03:31
they can bringmang đến togethercùng với nhau
that understandinghiểu biết and empathyđồng cảm.
85
211549
2616
Cuối cùng là cho mọi người sự linh động
tạo môi trường làm việc riêng.
03:34
And the finalsau cùng practicethực hành:
86
214189
1256
03:35
give people the flexibilityMềm dẻo
to make theirhọ ownsở hữu work environmentmôi trường.
87
215469
2958
Mọi người ở Automattic
có một khoản phí làm việc chung
03:38
EveryMỗi personngười at AutomatticAutomattic
has a co-workingđồng làm việc stipendphụ cấp
88
218452
2393
03:40
that they can put
towardsvề hướng a co-workingđồng làm việc spacekhông gian
89
220869
2096
để chi cho
không gian làm việc chung
03:42
or just to buymua coffeecà phê, so they don't
get kickedđá out of the coffeecà phê shopcửa tiệm.
90
222989
3376
hay chỉ để mua ly cà phê
để không bị đá ra khỏi quán.
Một nhóm ở Seattle
đã quyết định cùng góp tiền
03:46
One groupnhóm in SeattleSeattle
decidedquyết định to poolbơi theirhọ stipendschính togethercùng với nhau
91
226389
2896
và thuê nơi làm việc
trên một cầu tàu đánh cá.
03:49
and rentedthuê a workspaceWorkspace on a fishingCâu cá pierđê.
92
229309
1816
03:51
EachMỗi personngười who joinsgia nhập the companyCông ty
getsđược a home-officenhà-văn phòng stipendphụ cấp.
93
231149
2896
Mọi người trong công ty
đều có một khoản phí văn phòng tại nhà.
03:54
This is moneytiền bạc they can investđầu tư
in gettingnhận được the right chaircái ghế, monitorgiám sát,
94
234069
3256
Họ có thể dùng số tiền này
để mua bàn, ghế và máy tính thích hợp,
03:57
the right deskbàn setupthiết lập, so they can have
the mostphần lớn productivecó năng suất environmentmôi trường for them.
95
237349
3811
để có được môi trường làm việc
hiệu quả nhất.
04:01
TodayHôm nay, there are just a fewvài companiescác công ty
that are distributedphân phối first.
96
241909
3096
Ngày nay, chỉ có vài
công ty làm việc phân tán.
Trong một, hai thập niên tới,
tôi đoán 90% các công ty
04:05
In a decadethập kỷ or two,
I predicttiên đoán that 90 percentphần trăm of companiescác công ty
97
245029
2936
04:07
that are going to be changingthay đổi
the coursekhóa học of the worldthế giới
98
247989
2496
có khả năng thay đổi hướng đi của thế giới
sẽ hoạt động theo cách này.
04:10
are going to functionchức năng this way.
99
250509
1496
Họ sẽ phát triển thành công ty phân tán
hoặc bị thay thế bởi các công ty này.
04:12
They will evolvephát triển to be distributedphân phối first,
or they'llhọ sẽ be replacedthay thế by those that are.
100
252029
3936
Nghĩ về bước kế tiếp,
04:15
As you think about
what you're going to buildxây dựng nextkế tiếp,
101
255989
2416
hãy nghĩ cách để tận dụng
nhân tài toàn cầu,
04:18
considerxem xét how you can tap
into globaltoàn cầu talentnăng lực,
102
258429
2096
cho mọi người quyền tự quyết
để sống và làm việc nơi họ thích
04:20
give people autonomyquyền tự trị to livetrực tiếp and work
where they feel they should
103
260549
3096
mà vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động
mà các bạn đang tạo dựng cùng nhau.
04:23
and still participatetham dự fullyđầy đủ in whateverbất cứ điều gì
it is that you're creatingtạo togethercùng với nhau.
104
263669
3616
Translated by phan lan
Reviewed by Nhu PHAM

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com