ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Matt Mullenweg: Proč je práce z domova dobrá pro podnikání

Filmed:
1,695,457 views

Jak se šíří oblíbenost práce na dálku, mohou dnes zaměstnanci spolupracovat napříč městy, zeměmi a dokonce časovými pásmy. Jak to ovlivňuje dynamiku firmy? A jak se můžete ujistit, že se všichni zaměstnanci, jak v sídle firmy, tak doma, cítí propojeni? Matt Mullenweg, spoluzakladatel Wordpressu a CEO firmy Automattic (která má kompletně distribuovanou pracovní sílu), sdílí svoje tajemství.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
The basiczákladní problemproblém
with workingpracovní in an officekancelář
0
460
2056
Základní problém
s prací v kanceláři je ten,
00:02
is you're just not in controlřízení
of your work environmentživotní prostředí.
1
2540
2616
že nemůžete ovlivňovat
svoje pracovní prostředí.
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
[Jak pracujeme]
[Dropbox]
00:08
HowdyAhoj, my namenázev is MattMatt,
and I'm the CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of AutomatticAutomattic,
3
8780
3176
Ahoj, jmenuji se Matt
a jsem ředitelem Automattic,
00:11
the companyspolečnost behindza WordPressWordpress.comcom,
JetpackJetpack and WooCommerceWooCommerce.
4
11980
2856
který stojí za WordPress.com,
Jetpack a WooCommerce.
00:14
We're comingpříchod up on over 800 employeeszaměstnanců,
and they livežít everywherevšude,
5
14860
4216
Máme skoro 800 zaměstnanců,
kteří žijí všude možně,
00:19
from CaliforniaKalifornie to AlabamaAlabama, MississippiMississippi,
to where I livežít in TexasTexas.
6
19100
3776
od Kalifornie po Alabamu,
od Mississippi až po Texas, kde žiju já.
Žijí celkem v 67 zemích.
00:22
They're alsotaké in 67 countrieszemí.
7
22900
1856
V Kanadě, Mexiku, Indii, na Novém Zélandu.
00:24
CanadaKanada, MexicoMexiko, IndiaIndie, NewNové ZealandZéland.
8
24780
2293
Někteří dokonce ani nemají
stálý domov, jsou nomádi.
00:27
Some of them chooseVybrat not even
to have a home basebáze, they're nomadskočovníci.
9
27098
3055
Ať už cestují v karavanech
nebo pomocí Airbnb,
00:30
WhetherZda má být they are in RVsRvs
or travelingcestování throughpřes AirbnbsAirbnbs,
10
30178
2333
každý den, týden nebo měsíc
bývají na jiném místě.
00:32
they are in newNový placesmísta
everykaždý day, weektýden or monthMěsíc.
11
32535
2376
Pokud dokážou najít dobrou wi-fi,
je nám jedno, kde jsou.
00:34
As long as they can find good Wi-FiWi-Fi,
we don't carepéče where they are.
12
34935
3096
Na distribuovanou práci
jsme se nezaměřili náhodou.
00:38
Our focussoustředit se on distributeddistribuováno work
didn't happenpřihodit se accidentallynáhodně.
13
38055
2936
Od samého začátku
to byla to vědomá volba.
00:41
It was a consciousvědomí choicevýběr
from the very beginningzačátek.
14
41015
2576
Všiměte si, že nepoužívám
výraz „na dálku“,
00:43
NoticeUpozornění I don't use the wordslovo "remotedálkový,"
15
43615
2296
protože vyvolává domněnky,
že někteří lidé jsou důležití a jiní ne.
00:45
because it setssady up the expectationočekávání,
16
45935
1696
00:47
that some people are essentialnezbytný
and some aren'tnejsou.
17
47655
2136
Pro to, co děláme,
používám slovo „distribuovaná“,
00:49
I use the wordslovo "distributeddistribuováno"
to describepopsat what we do,
18
49815
2456
kde je každý rovnocenným hráčem.
00:52
where everyonekaždý is
on an equalrovnat se playinghraní fieldpole.
19
52295
1367
Myslím, že distribuovaná pracovní síla
je pro firmu nejefektivnější.
00:53
I think a distributeddistribuováno workforcepracovní síla
20
53792
1484
00:55
is the mostvětšina effectiveefektivní way
to buildstavět a companyspolečnost.
21
55301
1613
00:56
The keyklíč is you have to
approachpřístup it consciouslyvědomě.
22
56939
2244
Klíčem je cílevědomý přístup.
00:59
When we startedzačal WordPressWordpress,
23
59244
1256
Když začínal WordPress,
01:00
manymnoho of the first 20 hiresnajímá
were people I'd never metse setkal in personosoba.
24
60658
2976
s většinou z prvních 20 zaměstnanců
jsem se nikdy osobně nepotkal.
01:03
But we'dmy jsme collaboratedspolupracovali onlineonline,
sometimesněkdy for yearsroky.
25
63766
2477
Ale dlouhá léta jsme
spolupracovali online.
01:06
I wanted to continuepokračovat that
for one simplejednoduchý reasondůvod.
26
66406
3403
Chtěl jsem v tom pokračovat
z jednoduchého důvodu.
01:09
I believe that talenttalent and intelligenceinteligence
27
69834
1937
Věřím, že talent a inteligence
jsou rovnoměrně rozloženy po celém světě.
01:11
are equallystejně distributeddistribuováno
throughoutpo celou dobu the worldsvět.
28
71796
1748
01:13
But opportunitypříležitost is not.
29
73569
1274
Příležitosti ale ne.
01:15
In SiliconKřemík ValleyÚdolí,
the bigvelký techtech companiesspolečnosti fishRyba
30
75389
2176
V Silicon Valley loví
velké technologické firmy
01:17
from essentiallyv podstatě
the samestejný smallmalý pondrybník or bayzáliv.
31
77589
2256
v podstatě ve stejném rybníčku či zátoce.
01:19
A distributeddistribuováno companyspolečnost
can fishRyba from the entirecelý oceanoceán.
32
79869
2936
Distribuovaná firma
může lovit v celém oceánu.
01:22
InsteadMísto toho of hiringpronájem someoneněkdo who grewrostl up
in JapanJaponsko but livesživoty in CaliforniaKalifornie,
33
82829
3496
Místo toho, kdo vyrostl v Japonsku,
ale žije v Kalifornii,
můžete získat někoho, kdo žije, pracuje,
01:26
you can gainzískat someoneněkdo who livesživoty, workspráce,
34
86349
1856
01:28
wakesprobudí up and goesjde to sleepspát
whereverkdekoli they are in the worldsvět.
35
88229
3016
probouzí se a chodí spát
kdekoliv na světě.
01:31
They bringpřinést a differentodlišný
understandingporozumění of that culturekultura
36
91270
2495
Přináší odlišný pohled daný jinou kulturou
01:33
and a differentodlišný livedžil experienceZkusenosti.
37
93789
1656
a odlišnou životní zkušenost.
01:35
At the basebáze of the decisionrozhodnutí
to go distributeddistribuováno,
38
95469
2296
Za rozhodnutím vydat se
distribuovanou cestou
01:37
there's a desiretouha to give people autonomyautonomie
over how they do theirjejich work.
39
97789
3616
je touha dát lidem autonomii v tom,
jak dělají svou práci.
01:41
UnlessPokud you're in a rolerole
where specificcharakteristický hourshodin are importantdůležité,
40
101429
2816
Pokud pro vás není důležitý konkrétní čas,
můžete si vytvořit svůj vlastní rozvrh.
01:44
you can make your ownvlastní scheduleplán.
41
104269
1496
Každý může mít světlou kancelář,
svoje okno, jídlo, které má rád,
01:45
EveryoneKaždý can have a cornerroh officekancelář,
theirjejich windowsOkna, the foodjídlo they want to eatjíst,
42
105789
3616
01:49
you can chooseVybrat when there's musichudba
and when there's silenceumlčet.
43
109429
2816
můžete si vybrat,
kdy bude hrát hudba a kdy bude ticho.
Můžete si nastavit teplotu v místnosti.
01:52
You can chooseVybrat what temperatureteplota
the roompokoj, místnost should be.
44
112269
2416
Můžete ušetřit čas na dojíždění
01:54
You can saveUložit the time
you'dže ano spendstrávit commutingdojíždění
45
114709
2056
a využít ho na věci,
které jsou pro vás důležité.
01:56
and put it into things
that are importantdůležité to you.
46
116789
2336
Distribuovaná pracovní síla je ideální
pro technologické firmy.
01:59
A distributeddistribuováno workforcepracovní síla
is idealideál for a technologytechnika companyspolečnost.
47
119149
2736
02:01
But people oftenčasto askdotázat se me,
48
121909
1336
Lidé se mě ale často ptají:
„U vás tohle funguje, ale co ostatní?“
02:03
"This workspráce great for y'allVšichni,
but what about everyonekaždý elsejiný?"
49
123269
3256
02:06
If you have an officekancelář,
50
126590
1161
Pokud máte kancelář,
02:07
you can do a fewpár things
to buildstavět distributeddistribuováno capabilityschopnost.
51
127776
2708
můžete udělat několik věcí,
aby fungovala distribuovaně.
02:10
First: documentdokument everything.
52
130811
2264
Zaprvé: vše dokumentujte.
02:13
In an officekancelář, it's easysnadný
to make decisionsrozhodnutí in the momentmoment,
53
133269
2620
V kanceláři, kuchyni nebo na chodbě
uděláte rozhodnutí ve chvilce.
02:15
in the kitchenkuchyně, in the hallhala.
54
135913
1372
Ale pokud lidé pracují na dálku
02:17
But if people work remotelyvzdáleně
55
137309
1336
02:18
and some membersčlenů of the teamtým
are havingmít those conversationskonverzace
56
138669
2816
a někteří členové týmu si domluví něco,
k čemu pak jiní nemají přístup,
02:21
they don't have accesspřístup to,
57
141509
1256
nechápou, proč ta rozhodnutí byla učiněna.
02:22
they'lloni budou see these decisionsrozhodnutí beingbytost madevyrobeno
withoutbez understandingporozumění the why.
58
142789
3255
Vždy zaznamenávejte, kam jste se dostali
a o čem jste přemýšleli.
02:26
Always leavezanechat, opustit a trailstezka of where you were
and what you were thinkingmyslící about.
59
146069
3416
To umožní ostatním navázat tam,
kde jste skončili.
02:29
This allowsumožňuje othersostatní to pickvýběr up
where you left off.
60
149509
2336
Mohou na to reagovat lidé
z různých časových zón
02:31
It allowsumožňuje people in differentodlišný
time zoneszóny to interactinteragovat,
61
151869
2496
a je skvělé získat různé názory,
když se firma vyvíjí,
02:34
it's alsotaké great to think about
as an organizationorganizace evolvesse vyvíjí,
62
154389
2736
když lidé odcházejí a přicházejí.
02:37
people leavingopouštět and people joiningspojování.
63
157149
1624
Zkuste komunikovat online,
jak nejvíc je to možné.
02:38
Try to have as much communicationsdělení
as possiblemožný onlineonline.
64
158798
3226
02:42
When everything'svšechny věci sharedsdílené and publicveřejnost,
it allowsumožňuje newNový people to catchchytit up quicklyrychle.
65
162083
4442
Jakmile je všechno sdílené a veřejné,
novým lidem to umožňuje rychle se zapojit.
02:46
You alsotaké need to find the right toolsnástroje.
66
166549
2016
Také potřebujete mít správné nástroje.
02:48
There are so manymnoho appsaplikace and servicesslužeb
that help with day-to-dayze dne na den communicationsdělení,
67
168589
3616
Existuje spousta aplikací a služeb,
které pomohou s každodenní komunikací,
02:52
videovideo conferencingkonference, projectprojekt managementřízení.
68
172229
2336
videokonferencemi, řízením projektu.
02:54
The things that changedzměněna how you work
probablypravděpodobně aren'tnejsou objectsobjekty anymoreuž víc.
69
174696
3751
Věci, které změnily váš způsob práce,
už asi nemají fyzickou povahu.
Přistupujete k nim přes počítač.
02:58
They're things you accesspřístup
throughpřes your computerpočítač.
70
178591
2242
Experimentujte s různými nástroji,
které umožní spolupráci,
03:00
So experimentexperiment with differentodlišný
toolsnástroje that enableumožnit collaborationspolupráce,
71
180858
3067
03:03
see what workspráce.
72
183949
1256
hledejte, co funguje.
03:05
CreateVytvořit productivevýrobní, face-to-facetváří v tvář time.
73
185229
1976
Při osobních setkáních buďte produktivní.
03:07
In a traditionaltradiční officekancelář,
74
187229
1256
V běžné kanceláři jste
na stejném místě 48 týdnů v roce
03:08
you're in the samestejný placemísto
48 weekstýdny out of the yearrok
75
188509
2336
03:10
and you mightmohl have
threetři or fourčtyři weekstýdny apartodděleně.
76
190869
2136
a možná jste tak tři až čtyři týdny pryč.
Snažíme se to přehodit:
scházíme se krátce, hodně intenzivně.
03:13
We try to flipflip that: we come togetherspolu
for shortkrátký, intenseintenzivní burstsshluky.
77
193029
3256
03:16
OnceJednou a yearrok we do a grandgrand meet-upsetkat se
78
196309
1616
Jednou ročně máme velký sraz,
03:17
where the entirecelý companyspolečnost
comespřijde togetherspolu for a weektýden.
79
197949
2416
kde se na týden schází celá firma.
03:20
It's half-workpoloviční práce, half-playpoloviční přehrání.
80
200389
1496
Je to napůl práce, napůl zábava.
03:21
The primaryhlavní goalfotbalová branka is connectingspojovací people.
81
201909
1856
Hlavním cílem je spojovat lidí.
Chceme se ujistit, že každý
vše chápe a má stejné noty
03:23
We want to make sure
everyone'svšichni jsou alignedzarovnání and on the samestejný pagestrana,
82
203789
2896
a že navázal styky se svými kolegy.
03:26
and they have a deeperhlouběji connectionspojení
with theirjejich colleagueskolegy.
83
206709
2656
Až potom budou spolupracovat,
bude se jim porozumění a empatie hodit.
03:29
When they work togetherspolu
the restodpočinek of the yearrok,
84
209389
2136
03:31
they can bringpřinést togetherspolu
that understandingporozumění and empathyempatie.
85
211549
2616
A pár zkušeností závěrem:
03:34
And the finalfinále practicepraxe:
86
214189
1256
nechte lidi, ať si svoje pracovní
prostředí pružně přizpůsobí.
03:35
give people the flexibilityflexibilita
to make theirjejich ownvlastní work environmentživotní prostředí.
87
215469
2958
V Automatticu má každý
příspěvek na spolupráci,
03:38
EveryKaždý personosoba at AutomatticAutomattic
has a co-workingspolupracujete stipendstipendium
88
218452
2393
který může věnovat na společné prostory
03:40
that they can put
towardsvůči a co-workingspolupracujete spaceprostor
89
220869
2096
nebo třeba ke koupi kávy,
aby ho nevyhodili z kavárny.
03:42
or just to buyKoupit coffeekáva, so they don't
get kickedkopl out of the coffeekáva shopprodejna.
90
222989
3376
Jedna skupina v Seattlu se rozhodla
svoje příspěvky sloučit
03:46
One groupskupina in SeattleSeattle
decidedrozhodl to poolbazén theirjejich stipendsstipendia togetherspolu
91
226389
2896
a pronajala si prostory na rybářském molu.
03:49
and rentedpronajato a workspacepracovní prostor on a fishingRybaření piermolo.
92
229309
1816
Každý, kdo přijde do firmy,
získá příspěvek na home office.
03:51
EachKaždý personosoba who joinsse připojí the companyspolečnost
getsdostane a home-officedomácí kancelář stipendstipendium.
93
231149
2896
03:54
This is moneypeníze they can investinvestovat
in gettingdostat the right chairžidle, monitormonitor,
94
234069
3256
Za tyto peníze si může koupit
správnou židli, monitor,
03:57
the right desklavice setupinstalace, so they can have
the mostvětšina productivevýrobní environmentživotní prostředí for them.
95
237349
3811
další věci potřebné k práci,
aby měl co nejproduktivnější prostředí.
04:01
TodayDnes, there are just a fewpár companiesspolečnosti
that are distributeddistribuováno first.
96
241909
3096
Dnes dává přednost distribuované práci
jen několik společností.
Odhaduji, že za jednu či dvě dekády
04:05
In a decadedesetiletí or two,
I predictpředpovědět that 90 percentprocent of companiesspolečnosti
97
245029
2936
bude tímto způsobem fungovat
90 procent firem,
04:07
that are going to be changingměnící se
the coursechod of the worldsvět
98
247989
2496
které budou chtít ovlivňovat chod světa.
04:10
are going to functionfunkce this way.
99
250509
1496
Vyvinou se jako výlučně distribuované
nebo těmi distribuovanými budou nahrazeny.
04:12
They will evolverozvíjet se to be distributeddistribuováno first,
or they'lloni budou be replacednahrazen by those that are.
100
252029
3936
Až budete přemýšlet,
co dalšího vybudujete,
04:15
As you think about
what you're going to buildstavět nextdalší,
101
255989
2416
zvažte, jak můžete získat
globální talenty,
04:18
considerzvážit how you can tapklepněte na tlačítko
into globalglobální talenttalent,
102
258429
2096
04:20
give people autonomyautonomie to livežít and work
where they feel they should
103
260549
3096
jak dát lidem autonomii v tom,
kde chtějí žít a pracovat
a stále plně spolupracujte na čemkoliv,
co společně vytváříte.
04:23
and still participateúčastnit se fullyplně in whateverTo je jedno
it is that you're creatingvytváření togetherspolu.
104
263669
3616
Translated by Martin Kabát
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com