ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Matt Mullenweg: Waarom thuiswerken goed voor een bedrijf is

Filmed:
1,695,457 views

Terwijl de populariteit van werken op afstand groter wordt, kan personeel tegenwoordig samenwerken vanuit verschillende steden, landen en zelfs verschillende tijdszones. Hoe beïnvloedt dit de dynamiek op kantoor? En hoe kunnen we zorgen dat alle medewerkers, op het hoofdkantoor en thuis, zich met elkaar verbonden voelen? Matt Mullenweg, mede-oprichter van Wordpress en algemeen directeur van Atomattic (met een personeelsbestand dat 100 procent verspreid is), deelt zijn geheimen.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Het grootste probleem
van werken op kantoor
00:00
The basicbasis- problemprobleem
with workingwerkend in an officekantoor
0
460
2056
is dat je geen controle hebt
over je werkomgeving.
00:02
is you're just not in controlcontrole
of your work environmentmilieu.
1
2540
2616
[De manier waarop we werken]
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
00:08
HowdyHowdy, my namenaam is MattMatt,
and I'm the CEOCEO of AutomatticAutomattic,
3
8780
3176
Hoi, mijn naam is Matt
en ik ben directeur van Automattic,
00:11
the companybedrijf behindachter WordPressWordPress.comcom,
JetpackJetpack and WooCommerceWooCommerce.
4
11980
2856
het bedrijf achter Wordpress.com,
Jetpack en WooCommerce.
00:14
We're comingkomt eraan up on over 800 employeeswerknemers,
and they liveleven everywhereoveral,
5
14860
4216
We hebben ruim 800 werknemers,
die overal vandaan komen,
00:19
from CaliforniaCalifornië to AlabamaAlabama, MississippiMississippi,
to where I liveleven in TexasTexas.
6
19100
3776
van Californië tot Alabama, Mississippi,
tot waar ik woon, in Texas.
00:22
They're alsoook in 67 countrieslanden.
7
22900
1856
Ze wonen ook in 67 landen.
00:24
CanadaCanada, MexicoMexico, IndiaIndia, NewNieuw ZealandZeeland.
8
24780
2293
Canada, Mexico, India, Nieuw Zeeland.
Sommigen hebben zelfs
geen thuisbasis, zij zijn nomaden.
00:27
Some of them chooseKiezen not even
to have a home basebaseren, they're nomadsnomaden.
9
27098
3055
Of ze nu in een camper wonen
of in een Airbnb,
00:30
WhetherOf they are in RVsRVs
or travelingop reis throughdoor AirbnbsAirbnbs,
10
30178
2333
00:32
they are in newnieuwe placesplaatsen
everyelk day, weekweek or monthmaand.
11
32535
2376
ze zijn elke dag, week of maand
op een andere plek.
00:34
As long as they can find good Wi-FiWi-Fi,
we don't carezorg where they are.
12
34935
3096
Zo lang ze goede WiFi hebben
maakt het ons niet uit waar ze zijn.
00:38
Our focusfocus on distributedgedistribueerd work
didn't happengebeuren accidentallyper ongeluk.
13
38055
2936
Onze focus op verspreid werken
is niet per ongeluk ontstaan.
00:41
It was a consciousbewust choicekeuze
from the very beginningbegin.
14
41015
2576
Het was vanaf het begin een bewuste keuze.
Let op dat ik bewust niet
de term 'op afstand' gebruik
00:43
NoticeAankondiging I don't use the wordwoord "remoteafgelegen,"
15
43615
2296
00:45
because it setssets up the expectationverwachting,
16
45935
1696
want daardoor lijkt het dat sommigen
wel en anderen niet essentieel zijn.
00:47
that some people are essentialessentieel
and some aren'tzijn niet.
17
47655
2136
Ik gebruik 'verspreid' om te beschrijven
wat we doen, omdat iedereen gelijk is.
00:49
I use the wordwoord "distributedgedistribueerd"
to describebeschrijven what we do,
18
49815
2456
00:52
where everyoneiedereen is
on an equalGelijk playingspelen fieldveld-.
19
52295
1367
Verspreid personeel is de beste
manier om een bedrijf te starten.
00:53
I think a distributedgedistribueerd workforcepersoneelsbestand
20
53792
1484
00:55
is the mostmeest effectiveeffectief way
to buildbouwen a companybedrijf.
21
55301
1613
00:56
The keysleutel is you have to
approachnadering it consciouslybewust.
22
56939
2244
Je moet het heel bewust aanpakken.
Toen we met Wordpress startten,
00:59
When we startedbegonnen WordPressWordPress,
23
59244
1256
01:00
manyveel of the first 20 hiresHiRes
were people I'd never metleerde kennen in personpersoon.
24
60658
2976
had ik veel van de eerste 20 werknemers
nog nooit ontmoet.
01:03
But we'dwij hadden collaboratedsamengewerkt onlineonline,
sometimessoms for yearsjaar.
25
63766
2477
We hadden online samengewerkt,
soms al jarenlang.
01:06
I wanted to continuevoortzetten that
for one simpleeenvoudig reasonreden.
26
66406
3403
Ik wilde dat voortzetten toen het bedrijf
groeide, om één simpele reden.
01:09
I believe that talenttalent and intelligenceintelligentie-
27
69834
1937
Ik geloof dat talent en intelligentie
gelijk verspreid zijn over de wereld.
01:11
are equallyeven distributedgedistribueerd
throughoutoveral the worldwereld-.
28
71796
1748
01:13
But opportunitykans is not.
29
73569
1274
Maar kansen zijn dat niet.
In Silicon Valley vissen
de grote techbedrijven
01:15
In SiliconSilicium ValleyVallei,
the biggroot techtech companiesbedrijven fishvis
30
75389
2176
01:17
from essentiallyin wezen
the samedezelfde smallklein pondvijver or baybaai.
31
77589
2256
uit dezelfde kleine vijver of baai.
01:19
A distributedgedistribueerd companybedrijf
can fishvis from the entiregeheel oceanoceaan.
32
79869
2936
Een verspreid bedrijf kan uit
de gehele oceaan vissen.
01:22
InsteadIn plaats daarvan of hiringverhuren someoneiemand who grewgroeide up
in JapanJapan but liveslevens in CaliforniaCalifornië,
33
82829
3496
In plaats van iemand die in California
woont maar in Japan opgroeide,
kan je iemand inhuren die leeft, werkt,
01:26
you can gainkrijgen someoneiemand who liveslevens, workswerken,
34
86349
1856
01:28
wakesontwaakt up and goesgaat to sleepslaap
whereverwaar dan ook they are in the worldwereld-.
35
88229
3016
wakker wordt en slaapt
waar ter wereld ze ook zijn.
01:31
They bringbrengen a differentverschillend
understandingbegrip of that culturecultuur
36
91270
2495
Ze brengen een ander inzicht
over die cultuur mee
en een andere dagelijkse ervaring.
01:33
and a differentverschillend livedleefden experienceervaring.
37
93789
1656
01:35
At the basebaseren of the decisionbesluit
to go distributedgedistribueerd,
38
95469
2296
De basis van de beslissing
om verspreid te werken
01:37
there's a desireverlangen to give people autonomyautonomie
over how they do theirhun work.
39
97789
3616
is een verlangen om mensen autonomie
te geven over hoe ze werken.
01:41
UnlessTenzij you're in a rolerol
where specificspecifiek hoursuur are importantbelangrijk,
40
101429
2816
Tenzij je werk specifieke uren vereist,
kan je je eigen planning maken.
01:44
you can make your owneigen schedulerooster.
41
104269
1496
Iedereen kan een mooi kantoor hebben,
het uitzicht en eten dat ze willen,
01:45
EveryoneIedereen can have a cornerhoek officekantoor,
theirhun windowsramen, the foodeten they want to eateten,
42
105789
3616
01:49
you can chooseKiezen when there's musicmuziek-
and when there's silencestilte.
43
109429
2816
je kan kiezen wanneer er muziek is
en wanneer er stilte is.
Je kan zelf bepalen hoe warm het is.
01:52
You can chooseKiezen what temperaturetemperatuur-
the roomkamer should be.
44
112269
2416
De tijd die je niet hoeft te forenzen
01:54
You can savebesparen the time
you'dje zou spendbesteden commutingwoon-werkverkeer
45
114709
2056
kun je besteden aan dingen
die belangrijk voor je zijn.
01:56
and put it into things
that are importantbelangrijk to you.
46
116789
2336
01:59
A distributedgedistribueerd workforcepersoneelsbestand
is idealideaal for a technologytechnologie companybedrijf.
47
119149
2736
Verspreid personeel is ideaal
voor een technologiebedrijf.
02:01
But people oftenvaak askvragen me,
48
121909
1336
Maar mensen vragen me vaak:
02:03
"This workswerken great for y'ally'all,
but what about everyoneiedereen elseanders?"
49
123269
3256
"Dit werkt goed voor jullie,
maar alle andere mensen dan?"
02:06
If you have an officekantoor,
50
126590
1161
Als je al een kantoor hebt, kun je
als volgt aan verspreid personeel komen.
02:07
you can do a fewweinig things
to buildbouwen distributedgedistribueerd capabilitygeschiktheid.
51
127776
2708
02:10
First: documentdocument everything.
52
130811
2264
Allereerst: leg alles vast.
In een kantoor kan je makkelijk
meteen beslissingen maken,
02:13
In an officekantoor, it's easygemakkelijk
to make decisionsbeslissingen in the momentmoment,
53
133269
2620
02:15
in the kitchenkeuken-, in the hallhal.
54
135913
1372
in de keuken, op de gang.
Maar als mensen op afstand werken en
andere teamleden hebben gesprekken
02:17
But if people work remotelyop afstand
55
137309
1336
02:18
and some membersleden of the teamteam
are havingmet those conversationsconversaties
56
138669
2816
waar zij niet bij zijn,
02:21
they don't have accesstoegang to,
57
141509
1256
dan worden er beslissingen genomen
waarvan ze de reden niet begrijpen.
02:22
they'llzullen ze see these decisionsbeslissingen beingwezen madegemaakt
withoutzonder understandingbegrip the why.
58
142789
3255
Laat altijd een spoor achter van
waar je was en waaraan je dacht.
02:26
Always leavehet verlof a trailspoor of where you were
and what you were thinkinghet denken about.
59
146069
3416
Dan kunnen anderen
verdergaan waar jij ophield.
02:29
This allowstoestaat othersanderen to pickplukken up
where you left off.
60
149509
2336
Dat helpt mensen in diverse
tijdszones te communiceren,
02:31
It allowstoestaat people in differentverschillend
time zoneszones to interactop elkaar inwerken,
61
151869
2496
en tijdens de evolutie van het bedrijf,
02:34
it's alsoook great to think about
as an organizationorganisatie evolvesevolueert,
62
154389
2736
als mensen weggaan en er mensen bijkomen.
02:37
people leavingverlaten and people joiningaansluiting.
63
157149
1624
Probeer ook zoveel mogelijk
communicatie online te voeren.
02:38
Try to have as much communicationcommunicatie
as possiblemogelijk onlineonline.
64
158798
3226
02:42
When everything'salles is sharedgedeelde and publicopenbaar,
it allowstoestaat newnieuwe people to catchvangst up quicklysnel.
65
162083
4442
Als alles gedeeld en openbaar is,
kunnen nieuwe mensen zich snel inlezen.
02:46
You alsoook need to find the right toolsgereedschap.
66
166549
2016
Je moet ook de juiste hulpmiddelen vinden.
02:48
There are so manyveel appsapps and servicesdiensten
that help with day-to-daydagelijks communicationcommunicatie,
67
168589
3616
Veel apps en diensten kunnen
helpen met de dagelijkse communicatie,
videoconferenties, managen van projecten.
02:52
videovideo- conferencingConferencing, projectproject managementbeheer.
68
172229
2336
02:54
The things that changedveranderd how you work
probablywaarschijnlijk aren'tzijn niet objectsvoorwerpen anymoremeer.
69
174696
3751
Dingen die veranderen hoe je werkt
zijn waarschijnlijk geen voorwerpen meer.
Je bereikt ze via je computer.
02:58
They're things you accesstoegang
throughdoor your computercomputer.
70
178591
2242
Probeer eens verschillende
hulpmiddelen voor communicatie uit,
03:00
So experimentexperiment with differentverschillend
toolsgereedschap that enablein staat stellen collaborationsamenwerking,
71
180858
3067
03:03
see what workswerken.
72
183949
1256
en kijk wat werkt.
03:05
CreateMaken productiveproduktief, face-to-faceface-to-face time.
73
185229
1976
Creëer productieve, fysieke ontmoetingen.
03:07
In a traditionaltraditioneel officekantoor,
74
187229
1256
In een gewoon kantoor
03:08
you're in the samedezelfde placeplaats
48 weeksweken out of the yearjaar
75
188509
2336
zit je 48 weken van het jaar
op dezelfde plek
03:10
and you mightmacht have
threedrie or fourvier weeksweken apartdeel.
76
190869
2136
en zie je elkaar drie of vier weken niet.
03:13
We try to flipomdraaien that: we come togethersamen
for shortkort, intenseintens burstsuitbarstingen.
77
193029
3256
Wij draaien dat om: we zien elkaar
in korte, intensieve perioden.
03:16
OnceEenmaal a yearjaar we do a grandgroots meet-upMeet-up
78
196309
1616
Jaarlijks een grote ontmoeting
waarbij het hele bedrijf
een week lang samenkomt.
03:17
where the entiregeheel companybedrijf
comeskomt togethersamen for a weekweek.
79
197949
2416
Half werk, half ontspanning.
03:20
It's half-workhalf werk, half-playhalf-Play.
80
200389
1496
03:21
The primaryprimair goaldoel is connectingverbinden people.
81
201909
1856
Het hoofddoel is mensen samenbrengen.
03:23
We want to make sure
everyone'sieders aligneduitgelijnd and on the samedezelfde pagepagina,
82
203789
2896
We willen zorgen
dat iedereen op één lijn zit,
03:26
and they have a deeperdiepere connectionverbinding
with theirhun colleaguescollega's.
83
206709
2656
dat ze een sterkere
band met collega's hebben.
Als ze dan later samenwerken
03:29
When they work togethersamen
the restrust uit of the yearjaar,
84
209389
2136
kunnen ze dat begrip
en die empathie samenbrengen.
03:31
they can bringbrengen togethersamen
that understandingbegrip and empathyempathie.
85
211549
2616
De laatste methode:
03:34
And the finallaatste practicepraktijk:
86
214189
1256
mensen de ruimte geven
om hun eigen werkomgeving te maken.
03:35
give people the flexibilityflexibiliteit
to make theirhun owneigen work environmentmilieu.
87
215469
2958
Iedereen bij Automattic krijgt een toelage
03:38
EveryElke personpersoon at AutomatticAutomattic
has a co-workingsamenwerken stipendtoelage
88
218452
2393
om een co-werkplek te bekostigen
03:40
that they can put
towardsnaar a co-workingsamenwerken spaceruimte
89
220869
2096
of koffie te kopen, zodat ze niet
uit het café gezet worden.
03:42
or just to buykopen coffeekoffie, so they don't
get kickedgeschopt out of the coffeekoffie shopwinkel.
90
222989
3376
Een groep in Seattle besloot
hun toelage samen te voegen
03:46
One groupgroep in SeattleSeattle
decidedbeslist to poolzwembad theirhun stipendsstipendia togethersamen
91
226389
2896
en huurde een plek op een vissteiger.
03:49
and rentedverhuurd a workspacewerkruimte on a fishingvisserij pierpier.
92
229309
1816
Iedereen die bij het bedrijf komt werken
krijgt een thuiswerktoelage.
03:51
EachElke personpersoon who joinsdoet mee the companybedrijf
getskrijgt a home-officeHome-kantoor stipendtoelage.
93
231149
2896
03:54
This is moneygeld they can investinvesteren
in gettingkrijgen the right chairstoel, monitormonitor,
94
234069
3256
Dit kunnen ze investeren
in de juiste stoel, monitor,
03:57
the right deskbureau setupSetup, so they can have
the mostmeest productiveproduktief environmentmilieu for them.
95
237349
3811
de juiste bureau-inrichting, zodat ze een
voor hen productieve omgeving hebben.
04:01
TodayVandaag, there are just a fewweinig companiesbedrijven
that are distributedgedistribueerd first.
96
241909
3096
Er zijn nu maar weinig
bedrijven die verspreid werken.
Ik voorspel dat over 10 of 20 jaar,
90 procent van de bedrijven
04:05
In a decadedecennium or two,
I predictvoorspellen that 90 percentprocent of companiesbedrijven
97
245029
2936
04:07
that are going to be changingveranderen
the courseCursus of the worldwereld-
98
247989
2496
die het beloop van de wereld
zullen veranderen,
zo zullen werken.
04:10
are going to functionfunctie this way.
99
250509
1496
Ze zullen verspreid werken of worden
vervangen door bedrijven die dat wel doen.
04:12
They will evolveevolueren to be distributedgedistribueerd first,
or they'llzullen ze be replacedvervangen by those that are.
100
252029
3936
Als je denkt over
wat je hierna gaat opbouwen,
04:15
As you think about
what you're going to buildbouwen nextvolgende,
101
255989
2416
bedenk dan hoe je
mondiaal talent kan inzetten.
04:18
consideroverwegen how you can tapkraan
into globalglobaal talenttalent,
102
258429
2096
Mensen die mogen leven
en werken waar ze maar willen
04:20
give people autonomyautonomie to liveleven and work
where they feel they should
103
260549
3096
en die toch volledig meedraaien
in wat je samen creëert.
04:23
and still participatedeelnemen fullygeheel in whateverwat dan ook
it is that you're creatinghet creëren van togethersamen.
104
263669
3616
Translated by Esther van Driel
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com