ABOUT THE SPEAKER
Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature.

Why you should listen

Steven Pinker grew up in the English-speaking community of Montreal but has spent his adult life bouncing back and forth between Harvard and MIT. He is interested in all aspects of human nature: how we see, hear, think, speak, remember, feel and interact.

To be specific: he developed the first comprehensive theory of language acquisition in children, used verb meaning as a window into cognition, probed the limits of neural networks and showed how the interaction between memory and computation shapes language. He has used evolution to illuminate innuendo, emotional expression and social coordination. He has documented historical declines in violence and explained them in terms of the ways that the violent and peaceable components of human nature interact in different eras. He has written books on the language instinct, how the mind works, the stuff of thought and the doctrine of the blank slate, together with a guide to stylish writing that is rooted in psychology.

In his latest book, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, he writes about progress -- why people are healthier, richer, safer, happier and better educated than ever. His other books include The Language InstinctHow the Mind Works, The Blank Slate: The Modern Denial of Human NatureThe Stuff of Thought, and The Better Angels of Our Nature.

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com
TED2018

Steven Pinker: Is the world getting better or worse? A look at the numbers

Steven Pinker: Wordt de wereld beter of slechter? Een kijk op de cijfers

Filmed:
3,932,646 views

Was 2017 echt het 'slechtste jaar ooit', zoals sommigen ons willen laten geloven? In zijn analyse van recente gegevens over moord, oorlog, armoede, vervuiling en meer, vindt psycholoog Steven Pinker dat we het nu in alle opzichten beter doen dan 30 jaar geleden. Maar vooruitgang is niet onvermijdelijk en dat betekent niet dat alles voor iedereen de hele tijd beter wordt, zegt Pinker. In plaats daarvan is vooruitgang het oplossen van problemen en moeten we kijken naar zaken als klimaatverandering en nucleaire oorlog als problemen die moeten worden opgelost, niet naar apocalypsen die ons te wachten staan. "We zullen nooit een perfecte wereld hebben en het zou gevaarlijk zijn om ernaar te zoeken", zegt hij. "Maar er is geen limiet aan de verbeteringen die we kunnen bereiken als we doorgaan met het toepassen van kennis om het menselijke welbevinden te bevorderen."
- Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ManyVeel people facegezicht the newsnieuws eachelk morningochtend-
0
1680
2736
Veel mensen ondergaan
elke ochtend het nieuws
00:16
with trepidationschroom and dreadvrezen.
1
4440
2456
met schroom en angst.
00:18
EveryElke day, we readlezen of shootingsopnames,
2
6920
2656
Elke dag lezen we over schietpartijen,
00:21
inequalityongelijkheid, pollutionverontreiniging, dictatorshipdictatuur,
3
9600
3896
ongelijkheid, vervuiling, dictatuur,
00:25
waroorlog and the spreadverspreiding of nuclearnucleair weaponswapens.
4
13520
3176
oorlog en de verspreiding van kernwapens.
00:28
These are some of the reasonsredenen
5
16720
1736
Dit zijn enkele van de redenen
00:30
that 2016 was calledriep
the "WorstSlechtste. YearJaar. Ever."
6
18480
5456
waarom we 2016 het
'Ergste. Jaar. Ooit.' noemden.
00:35
UntilTot 2017 claimedbeweerde that recordrecord --
7
23960
2576
Tot 2017 dat record opeiste
00:38
(LaughterGelach)
8
26560
1056
(Gelach)
00:39
and left manyveel people longingverlangen
for earliervroeger decadestientallen jaren,
9
27640
2576
en veel mensen deed verlangen
naar vroegere decennia,
00:42
when the worldwereld- seemedscheen saferveiliger,
cleanerschoonmaakster and more equalGelijk.
10
30240
3320
toen de wereld zoveel veiliger,
schoner en gelijker leek.
00:46
But is this a sensibleverstandig way
to understandbegrijpen the humanmenselijk conditionstaat
11
34560
3576
Maar is dit een verstandige manier
om de menselijke conditie te begrijpen
00:50
in the 21stst centuryeeuw?
12
38160
1976
in de 21ste eeuw?
00:52
As FranklinFranklin PiercePierce AdamsAdams pointedpuntig out,
13
40160
2776
Zoals Franklin Pierce Adams zei:
00:54
"Nothing is more responsibleverantwoordelijk
for the good oldoud daysdagen
14
42960
2696
"Niets beters dan een slecht geheugen
om te geloven in de goede oude tijd."
00:57
than a badslecht memorygeheugen."
15
45680
1216
00:58
(LaughterGelach)
16
46920
2736
(Gelach)
01:01
You can always fooldwaas yourselfjezelf
into seeingziend a declineafwijzen
17
49680
3376
Je kunt jezelf altijd wijsmaken
dat de boel achteruitgaat
01:05
if you comparevergelijken bleedingbloeden
headlinesHeadlines of the presentaanwezig
18
53080
2696
als je de huidige bloederige krantenkoppen
01:07
with rose-tintedrooskleurig imagesafbeeldingen of the pastverleden.
19
55800
3096
vergelijkt met rooskleurige
beelden van het verleden.
01:10
What does the trajectorytraject
of the worldwereld- look like
20
58920
2416
Maar hoe ziet het palmares
van de wereld eruit
01:13
when we measuremaatregel well-beingwelzijn over time
usinggebruik makend van a constantconstante yardstickmaatstaf?
21
61360
4256
als we het welbevinden door de tijd
met een constante maatstaf meten?
01:17
Let's comparevergelijken the mostmeest recentrecent
datagegevens on the presentaanwezig
22
65640
2696
Laten we de meest
recente gegevens vergelijken
01:20
with the samedezelfde measuresmaatregelen 30 yearsjaar agogeleden.
23
68360
2000
met dezelfde van 30 jaar geleden.
01:23
Last yearjaar, AmericansAmerikanen killedgedood eachelk other
at a ratetarief of 5.3 perper hundredhonderd thousandduizend,
24
71320
5136
Vorig jaar doodden Amerikanen
elkaar met 5,3 per honderdduizend,
01:28
had sevenzeven percentprocent
of theirhun citizensburgers in povertyarmoede
25
76480
3376
leefden er 7% burgers in armoede
01:31
and emitteduitgestoten 21 millionmiljoen tonstons
of particulatedeeltjes matterer toe doen
26
79880
3256
en stootten ze
21 miljoen ton fijn stof uit
01:35
and fourvier millionmiljoen tonstons of sulfurzwavel dioxidedioxide.
27
83160
3096
en vier miljoen ton zwaveldioxide.
01:38
But 30 yearsjaar agogeleden, the homicidedoodslag ratetarief
was 8.5 perper hundredhonderd thousandduizend,
28
86280
4136
Maar 30 jaar geleden waren dat
8,5 moorden per honderdduizend,
01:42
povertyarmoede ratetarief was 12 percentprocent
29
90440
2096
bedroeg de armoede 12%
01:44
and we emitteduitgestoten 35 millionmiljoen tonstons
of particulatedeeltjes matterer toe doen
30
92560
3176
en stootten we
35 miljoen ton fijn stof uit
01:47
and 20 millionmiljoen tonstons of sulfurzwavel dioxidedioxide.
31
95760
2720
en 20 miljoen ton zwaveldioxide.
01:51
What about the worldwereld- as a wholegeheel?
32
99400
2056
Hoe zit het met de hele wereld?
01:53
Last yearjaar, the worldwereld- had 12 ongoingvoortdurende warsoorlogen,
33
101480
3416
Vorig jaar waren er in de wereld
12 oorlogen gaande,
01:56
60 autocraciesautocratieën,
34
104920
2136
er waren 60 dictaturen,
01:59
10 percentprocent of the worldwereld- populationbevolking
in extremeextreem povertyarmoede
35
107080
3616
10% van de wereldbevolking
leefde in extreme armoede
02:02
and more than 10,000 nuclearnucleair weaponswapens.
36
110720
2976
en er waren meer dan 10.000 kernwapens.
02:05
But 30 yearsjaar agogeleden, there were 23 warsoorlogen,
37
113720
2496
Maar 30 jaar geleden waren er 23 oorlogen,
02:08
85 autocraciesautocratieën,
38
116240
1896
85 dictaturen,
02:10
37 percentprocent of the worldwereld- populationbevolking
in extremeextreem povertyarmoede
39
118160
3616
37% van de wereldbevolking
leefde in extreme armoede
02:13
and more than 60,000 nuclearnucleair weaponswapens.
40
121800
2800
en waren er meer dan 60.000 kernwapens.
02:17
TrueWaar, last yearjaar was a terribleverschrikkelijk yearjaar
for terrorismterrorisme in WesternWestern EuropeEuropa,
41
125200
4535
Ja, vorig jaar was verschrikkelijk
qua terrorisme in West-Europa,
met 238 doden,
02:21
with 238 deathssterfgevallen,
42
129759
2217
02:24
but 1988 was worseerger with 440 deathssterfgevallen.
43
132000
3200
maar 1988 was nog erger met 440 doden.
02:28
What's going on?
44
136440
1536
Wat is er gaande?
02:30
Was 1988 a particularlyvooral badslecht yearjaar?
45
138000
3496
Was 1988 een bijzonder slecht jaar?
02:33
Or are these improvementsverbeteringen a signteken
that the worldwereld-, for all its strugglesstrijd,
46
141520
4056
Of zijn deze verbeteringen een teken
dat de wereld ondanks alle strijd
02:37
getskrijgt better over time?
47
145600
1640
beter wordt in de loop van de tijd?
02:39
MightMisschien we even invokeberoep doen op the admittedlytoegegeven
old-fashionedouderwetse notionbegrip of progressvooruitgang?
48
147800
4800
Misschien moet het wat ouderwetse idee
van vooruitgang terug uit de kast?
02:45
To do so is to courtrechtbank
a certainzeker amountbedrag of derisionSpot,
49
153880
3296
Daardoor kunnen we wel
mikpunt van spot worden,
02:49
because I have foundgevonden
that intellectualsintellectuelen hatehaat progressvooruitgang.
50
157200
3776
want ik heb geconstateerd
dat intellectuelen vooruitgang haten.
02:53
(LaughterGelach)
51
161000
1816
(Gelach)
02:54
(ApplauseApplaus)
52
162840
2816
(Applaus)
02:57
And intellectualsintellectuelen who call themselveszich
progressiveprogressief really hatehaat progressvooruitgang.
53
165680
3696
Vooral dan intellectuelen
die zichzelf progressief noemen.
03:01
(LaughterGelach)
54
169400
1136
(Gelach)
03:02
Now, it's not that they hatehaat
the fruitsvruchten of progressvooruitgang, mindgeest you.
55
170560
3336
Niet dat ze het land hebben
aan de vruchten van de vooruitgang.
03:05
MostDe meeste academicsacademici and punditsexperts
56
173920
2616
De meeste academici en experts
03:08
would ratherliever have theirhun surgerychirurgie
with anesthesiaanesthesie than withoutzonder it.
57
176560
3440
ondergaan hun operaties
liever met narcose dan zonder.
03:13
It's the ideaidee of progressvooruitgang
that rankleswrikt the chatteringbabbelen classklasse.
58
181080
4256
Het is het idee van vooruitgang dat
dat soort intellectuelen dwarszit.
03:17
If you believe that humansmensen
can improveverbeteren theirhun lot, I have been told,
59
185360
3736
Als je denkt dat mensen hun lot
kunnen verbeteren, hoorde ik,
03:21
that meansmiddelen that you have a blindBlind faithgeloof
60
189120
2376
betekent dat dat je een blind vertrouwen
en een quasi-religieus geloof hebt
03:23
and a quasi-religiousquasi-religieuze beliefgeloof
in the outmodedachterhaald superstitionbijgeloof
61
191520
4576
in het achterhaalde bijgeloof
03:28
and the falsevals promisebelofte
of the mythmythe of the onwardverder marchmaart
62
196120
3816
en de valse belofte
van de mythe van de opmars
03:31
of inexorableonverbiddelijk progressvooruitgang.
63
199960
2040
van onverbiddelijke vooruitgang.
03:34
You are a cheerleadercheerleader
for vulgarvulgair AmericanAmerikaanse can-doismcan-doism,
64
202640
4336
Je bent een cheerleader
voor de vulgaire Amerikaanse aanpak,
03:39
with the rah-rahRah-Rah spiritgeest
of boardroombestuurskamer ideologyideologie,
65
207000
3216
met de hoera-ideologie van directeuren,
03:42
SiliconSilicium ValleyVallei
and the ChamberKamer of CommerceHandel.
66
210240
3056
Silicon Valley en de Kamer van Koophandel.
03:45
You are a practitionerbeoefenaar of WhigWhig Party historygeschiedenis,
67
213320
2856
Je bent een aanhanger
van de verlichtingsgeschiedenis,
03:48
a naivenaief optimistoptimist, a PollyannaPollyanna
and, of courseCursus, a PanglossPangloss,
68
216200
4136
een naïeve optimist,
een goedgelovige optimist
en, natuurlijk, een Pangloss,
03:52
alludingdoelt to the VoltaireVoltaire
characterkarakter who declaredverklaard,
69
220360
2656
verwijzend naar Voltaire’s
personage dat verklaarde:
03:55
"All is for the bestbeste
in the bestbeste of all possiblemogelijk worldswerelden."
70
223040
3336
"Alles is voor het beste in de beste
van alle mogelijke werelden."
03:58
Well, ProfessorProfessor PanglossPangloss,
as it happensgebeurt, was a pessimistpessimist.
71
226400
3496
Nu was professor Pangloss
wel een pessimist.
Een echte optimist gelooft dat er
veel betere werelden kunnen zijn
04:01
A truewaar optimistoptimist believesgelooft
there can be much better worldswerelden
72
229920
2656
dan die van vandaag.
04:04
than the one we have todayvandaag.
73
232600
1536
Maar dat is allemaal niet relevant,
04:06
But all of this is irrelevantirrelevant,
74
234160
1656
04:07
because the questionvraag
of whetherof progressvooruitgang has takeningenomen placeplaats
75
235840
2776
omdat de vraag of er vooruitgang was
04:10
is not a matterer toe doen of faithgeloof
76
238640
1736
geen kwestie van geloof is
04:12
or havingmet an optimisticoptimistisch temperamenttemperament
or seeingziend the glassglas as halfvoor de helft fullvol.
77
240400
3816
of een optimistische aanleg hebben
of het glas half vol willen zien.
04:16
It's a testabletestbare hypothesishypothese.
78
244240
1840
Het is een toetsbare hypothese.
04:18
For all theirhun differencesverschillen,
79
246720
1376
Ondanks al hun verschillen
04:20
people largelygrotendeels agreemee eens
on what goesgaat into humanmenselijk well-beingwelzijn:
80
248120
4376
zijn mensen het grotendeels eens
over wat nodig is voor menselijk welzijn:
04:24
life, healthGezondheid, sustenancevoeding, prosperitywelvaart,
peacevrede, freedomvrijheid, safetyveiligheid, knowledgekennis,
81
252520
5696
leven, gezondheid, voeding, welvaart,
vrede, vrijheid, veiligheid, kennis,
04:30
leisurevrije tijd, happinessgeluk.
82
258240
1976
vrije tijd, geluk.
04:32
All of these things can be measuredafgemeten.
83
260240
1896
Al deze dingen kunnen worden gemeten.
04:34
If they have improvedverbeterd over time,
that, I submitvoorleggen, is progressvooruitgang.
84
262160
4336
Als ze alsmaar verbeteren,
dan noem ik dat vooruitgang.
04:38
Let's go to the datagegevens,
85
266520
1616
We kijken eens naar de gegevens,
04:40
beginningbegin with the mostmeest
preciouskostbaar thing of all, life.
86
268160
3616
om te beginnen met
het meest waardevolle, het leven.
04:43
For mostmeest of humanmenselijk historygeschiedenis,
life expectancyverwachting at birthgeboorte was around 30.
87
271800
4576
In de loop van bijna
de hele menselijke geschiedenis
werden we gemiddeld 30 jaar.
04:48
TodayVandaag, worldwidewereldwijd, it is more than 70,
88
276400
2776
Vandaag de dag is dat
wereldwijd meer dan 70,
04:51
and in the developedontwikkelde partsonderdelen of the worldwereld-,
89
279200
1936
en in de ontwikkelde delen van de wereld
04:53
more than 80.
90
281160
1200
meer dan 80.
04:55
250 yearsjaar agogeleden, in the richestrijkste
countrieslanden of the worldwereld-,
91
283040
3136
250 jaar geleden haalden
in de rijkste landen van de wereld
04:58
a thirdderde of the childrenkinderen
did not liveleven to see theirhun fifthvijfde birthdayverjaardag,
92
286200
4016
een derde van de kinderen
niet eens hun vijfde verjaardag
05:02
before the riskrisico was broughtbracht
down a hundredfoldHundredfold.
93
290240
3336
voordat het risico
honderdmaal kleiner werd.
05:05
TodayVandaag, that fatelot befallsoverkomt
lessminder than sixzes percentprocent of childrenkinderen
94
293600
3256
Vandaag gebeurt dat met minder
dan 6% van de kinderen
05:08
in the poorestarmste countrieslanden of the worldwereld-.
95
296880
1840
in de armste landen van de wereld.
05:11
FamineHongersnood is one of the FourVier HorsemenRuiters
of the ApocalypseApocalyps.
96
299600
3416
Hongersnood is een van de vier
ruiters van de Apocalyps.
05:15
It could bringbrengen devastationverwoesting
to any partdeel of the worldwereld-.
97
303040
3256
Elk deel van de wereld
kon er door getroffen worden.
05:18
TodayVandaag, faminehongersnood has been banishedverbannen
98
306320
1936
Vandaag de dag is hongersnood gebannen
05:20
to the mostmeest remoteafgelegen
and war-ravagedoorlog verwoeste regionsRegio's.
99
308280
2600
naar de meest afgelegen
en door oorlog geteisterde regio's.
05:23
200 yearsjaar agogeleden, 90 percentprocent
of the world's's werelds populationbevolking
100
311680
3136
200 jaar geleden leefde
90% van de wereldbevolking
05:26
subsistedhandelsweg in extremeextreem povertyarmoede.
101
314840
2176
in extreme armoede.
05:29
TodayVandaag, fewerminder than 10 percentprocent of people do.
102
317040
2560
Vandaag de dag geldt dat voor
minder dan 10% van de mensen.
05:32
For mostmeest of humanmenselijk historygeschiedenis,
103
320720
1496
Tijdens bijna de hele
menselijke geschiedenis
05:34
the powerfulkrachtig statesstaten and empiresrijken
104
322240
2056
waren de machtige staten en rijken
05:36
were prettymooi much always
at waroorlog with eachelk other,
105
324320
2616
vrijwel altijd in oorlog met elkaar
05:38
and peacevrede was a merelouter
interludeIntermezzo betweentussen warsoorlogen.
106
326960
3456
en was vrede slechts
een intermezzo tussen de oorlogen.
05:42
TodayVandaag, they are never
at waroorlog with eachelk other.
107
330440
2256
Vandaag zijn ze
nooit in oorlog met elkaar.
05:44
The last great powermacht waroorlog
108
332720
1296
Bij de laatste grote machtsoorlog
05:46
pittedontpit the UnitedVerenigd StatesStaten
againsttegen ChinaChina 65 yearsjaar agogeleden.
109
334040
3120
kwamen 65 jaar geleden de VS
en China tegenover elkaar te staan.
05:50
More recentlykort geleden, warsoorlogen of all kindssoorten
have becomeworden fewerminder and lessminder deadlydodelijk.
110
338160
4736
Meer recent zijn alle soorten oorlogen
minder frequent en minder dodelijk.
05:54
The annualjaar- ratetarief of waroorlog has fallengesneuvelde from
about 22 perper hundredhonderd thousandduizend perper yearjaar
111
342920
4456
Het jaarlijkse percentage
oorlogsslachtoffers
is gedaald van ongeveer
22 per honderdduizend
05:59
in the earlyvroeg '50s to 1.2 todayvandaag.
112
347400
3616
in het begin van de jaren 50
naar 1,2 vandaag.
06:03
DemocracyDemocratie has sufferedleed obviousduidelijk setbackstegenslagen
113
351040
2576
De democratie heeft duidelijk
tegenslagen gekend
06:05
in VenezuelaVenezuela, in RussiaRusland, in TurkeyTurkije
114
353640
3616
in Venezuela, in Rusland, in Turkije
06:09
and is threatenedbedreigd by the risestijgen
of authoritarianautoritaire populismpopulisme
115
357280
3096
en wordt bedreigd door de opkomst
van autoritair populisme
06:12
in EasternOost- EuropeEuropa and the UnitedVerenigd StatesStaten.
116
360400
2616
in Oost-Europa en de Verenigde Staten.
06:15
YetNog the worldwereld- has never been
more democraticdemocratisch
117
363040
2696
Maar de wereld is
nooit democratischer geweest
06:17
than it has been in the pastverleden decadedecennium,
118
365760
1976
dan in de afgelopen tien jaar,
06:19
with two-thirdstweederde of the world's's werelds people
livingleven in democraciesdemocratieën.
119
367760
3200
nu twee derde van de mensen
in de wereld in democratieën leven.
06:24
HomicideDoodslag ratesprijzen plungeduik whenevertelkens als anarchyanarchie
and the codecode of vendettaVendetta
120
372280
4136
Moordcijfers dalen zodra anarchie
en de code van de vendetta
06:28
are replacedvervangen by the ruleregel of lawwet.
121
376440
2376
plaatsmaken voor de rechtsstaat,
06:30
It happenedgebeurd when feudalfeodale EuropeEuropa was broughtbracht
underonder the controlcontrole of centralizedgecentraliseerde kingdomskoninkrijken,
122
378840
4216
zoals toen feodaal Europa onder controle
van gecentraliseerde koninkrijken kwam.
06:35
so that todayvandaag a WesternWestern EuropeanEuropese
123
383080
2136
Vandaag de dag heeft een West-Europeaan
06:37
has 1/35thth the chancekans of beingwezen murderedvermoord
124
385240
2576
35 keer minder kans om te worden vermoord
06:39
comparedvergeleken to his medievalmiddeleeuws ancestorsvoorvaders.
125
387840
2576
dan zijn middeleeuwse voorouder.
06:42
It happenedgebeurd again in colonialkoloniaal NewNieuw EnglandEngeland,
126
390440
2456
Het gebeurde opnieuw
in koloniaal New England,
06:44
in the AmericanAmerikaanse WildWild WestWest
when the sheriffsSheriff (deurwaarder) movedverhuisd to townstad-,
127
392920
3536
in het Amerikaanse Wilde Westen
toen de sheriffs naar de stad kwamen
06:48
and in MexicoMexico.
128
396480
1696
en in Mexico.
06:50
IndeedInderdaad, we'vewij hebben becomeworden saferveiliger
in just about everyelk way.
129
398200
3520
We zijn op zowat elke manier
veiliger geworden.
06:54
Over the last centuryeeuw,
we'vewij hebben becomeworden 96 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
130
402560
3536
In de afgelopen eeuw
is de kans met 96% gedaald
06:58
to be killedgedood in a carauto crashneerstorten,
131
406120
2256
om te worden gedood
in een auto-ongeluk,
07:00
88 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
to be mowedgemaaid down on the sidewalkstoep,
132
408400
3936
is er 88% minder kans
om op de stoep te worden neergemaaid,
07:04
99 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
to diedood gaan in a planevlak crashneerstorten,
133
412360
3736
99% minder kans om
in een vliegtuigongeluk om te komen,
07:08
95 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
to be killedgedood on the jobbaan,
134
416120
3656
95% minder kans
om te worden gedood op het werk,
07:11
89 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
to be killedgedood by an acthandelen of God,
135
419800
3616
89% minder kans om te worden gedood
door een daad van God,
07:15
suchzodanig as a droughtdroogte, floodoverstroming,
wildfirewildvuur, stormstorm, volcanovulkaan,
136
423440
3936
zoals droogte, overstroming,
wildvuur, storm, vulkaan,
07:19
landslideaardverschuiving, earthquakeaardbeving or meteorMeteor strikestaking,
137
427400
2656
aardverschuiving, aardbeving
of meteoorinslag,
07:22
presumablyvermoedelijk not because God
has becomeworden lessminder angryboos with us
138
430080
3256
vermoedelijk niet omdat God
minder boos op ons is geworden,
07:25
but because of improvementsverbeteringen
in the resilienceveerkracht of our infrastructureinfrastructuur.
139
433360
4736
maar als gevolg van verbeteringen
in de kwaliteit van onze infrastructuur.
07:30
And what about
the quintessentialultieme acthandelen of God,
140
438120
3256
En hoe zit het met
de ultieme daad van God,
07:33
the projectileprojectiel hurledgeslingerd by ZeusZeus himselfzichzelf?
141
441400
3496
het door Zeus zelf geslingerde projectiel?
07:36
Yes, we are 97 percentprocent lessminder likelywaarschijnlijk
to be killedgedood by a boltbout of lightningbliksem.
142
444920
4240
We hebben nu 97% minder kans om
te worden gedood door een bliksemschicht.
07:43
Before the 17thth centuryeeuw,
143
451480
1656
Vóór de 17e eeuw
07:45
no more than 15 percentprocent of EuropeansEuropeanen
could readlezen or writeschrijven.
144
453160
3536
kon niet meer dan 15%
van de Europeanen lezen of schrijven.
07:48
EuropeEuropa and the UnitedVerenigd StatesStaten
achievedbereikt universaluniverseel literacygeletterdheid
145
456720
3136
Europa en de Verenigde Staten
bereikten universele geletterdheid
07:51
by the middlemidden- of the 20thth centuryeeuw,
146
459880
1936
tegen het midden van de 20e eeuw,
07:53
and the restrust uit of the worldwereld- is catchingvangen up.
147
461840
2496
en de rest van de wereld
is aan het inlopen.
07:56
TodayVandaag, more than 90 percentprocent
of the world's's werelds populationbevolking
148
464360
3416
Vandaag kan meer
dan 90% van de wereldbevolking
07:59
underonder the ageleeftijd of 25 can readlezen and writeschrijven.
149
467800
2440
onder de leeftijd van 25 jaar
lezen en schrijven.
08:03
In the 19thth centuryeeuw, WesternersWesterlingen
workedwerkte more than 60 hoursuur perper weekweek.
150
471440
3976
In de 19e eeuw werkten westerlingen
meer dan 60 uur per week.
08:07
TodayVandaag, they work fewerminder than 40.
151
475440
1920
Vandaag de dag is dat minder dan 40.
08:10
ThanksBedankt to the universaluniverseel penetrationpenetratie
of runninglopend waterwater and electricityelektriciteit
152
478440
4416
Dankzij de universele penetratie
van stromend water en elektriciteit
08:14
in the developedontwikkelde worldwereld-
153
482880
1376
in de ontwikkelde wereld
08:16
and the widespreadwijd verspreid adoptionadoptie
of washinghet wassen machinesmachines, vacuumvacuüm cleanersreinigingsmiddelen,
154
484280
3976
en de brede invoering
van wasmachines, stofzuigers,
08:20
refrigeratorskoelkasten, dishwashersVaatwassers,
stoveskachels and microwavesmicrogolven,
155
488280
3976
koelkasten, vaatwassers,
fornuizen en magnetrons,
08:24
the amountbedrag of our liveslevens
that we forfeitforfeit to houseworkhuishoudelijk werk
156
492280
2896
is het gedeelte van de tijd
besteed aan huishouden
08:27
has fallengesneuvelde from 60 hoursuur a weekweek
157
495200
2376
gedaald van 60 uur per week
08:29
to fewerminder than 15 hoursuur a weekweek.
158
497600
1960
tot minder dan 15 uur per week.
08:32
Do all of these gainsaanwinsten in healthGezondheid,
wealthrijkdom, safetyveiligheid, knowledgekennis and leisurevrije tijd
159
500760
4536
Maakt al deze winst aan gezondheid,
rijkdom, veiligheid, kennis en vrije tijd
08:37
make us any happiergelukkiger?
160
505320
1696
ons gelukkiger?
08:39
The answerantwoord is yes.
161
507040
1216
Het antwoord is ja.
08:40
In 86 percentprocent of the world's's werelds countrieslanden,
162
508280
2176
In 86% van de landen van de wereld
08:42
happinessgeluk has increasedtoegenomen in recentrecent decadestientallen jaren.
163
510480
2360
is geluk in de afgelopen
decennia toegenomen.
08:45
Well, I hopehoop to have convincedovertuigd you
164
513799
1736
Ik hoop jullie te hebben overtuigd
dat vooruitgang geen kwestie is
van geloof of optimisme,
08:47
that progressvooruitgang is not a matterer toe doen
of faithgeloof or optimismoptimisme,
165
515559
3417
08:51
but is a factfeit of humanmenselijk historygeschiedenis,
166
519000
2135
maar een feit
van de menselijke geschiedenis,
08:53
indeedinderdaad the greatestbeste factfeit in humanmenselijk historygeschiedenis.
167
521159
2561
inderdaad het grootste feit
in de menselijke geschiedenis.
08:56
And how has this factfeit
been coveredbedekt in the newsnieuws?
168
524480
2816
En hoe werd dit feit
behandeld in het nieuws?
08:59
(LaughterGelach)
169
527320
3160
(Gelach)
09:03
A tabulationtabulation of positivepositief and negativenegatief
emotionemotie wordstekst in newsnieuws storiesverhalen
170
531360
3976
Een tabel met positieve en negatieve
emotiewoorden in nieuwsberichten
09:07
has showngetoond that duringgedurende the decadestientallen jaren
in whichwelke humanityde mensheid has gottengekregen healthiergezonder,
171
535360
3656
toonde aan dat tijdens de decennia
waarin de mensheid gezonder, rijker,
09:11
wealthierrijkere, wiserwijzer, saferveiliger and happiergelukkiger,
172
539040
2816
wijzer, veiliger
en gelukkiger is geworden,
09:13
the "NewNieuw YorkYork TimesTijden"
has becomeworden increasinglyin toenemende mate morosesomber
173
541880
4096
de 'New York Times' steeds
maar somberder is geworden
09:18
and the world's's werelds broadcastsuitzendingen too
have gottengekregen steadilygestaag glummerglummer.
174
546000
3600
en het wereldnieuws
steeds maar zwartgalliger.
09:22
Why don't people appreciateop prijs stellen progressvooruitgang?
175
550720
2696
Waarom waarderen mensen vooruitgang niet?
09:25
PartDeel of the answerantwoord comeskomt
from our cognitivecognitieve psychologypsychologie.
176
553440
2976
Een deel van het antwoord
komt van onze cognitieve psychologie.
09:28
We estimateschatting riskrisico usinggebruik makend van a mentalgeestelijk shortcutkortere weg
calledriep the "availabilitybeschikbaarheid heuristicheuristiek."
177
556440
5016
Wij schatten risico in
met een mentale snelkoppeling,
‘beschikbaarheidsheuristiek’ genoemd.
09:33
The easiergemakkelijker it is to recallterugroepen
something from memorygeheugen,
178
561480
2776
Hoe makkelijker we
ons iets kunnen herinneren,
09:36
the more probablewaarschijnlijke we judgerechter it to be.
179
564280
2000
des te waarschijnlijker vinden we het.
09:39
The other partdeel of the answerantwoord
comeskomt from the naturenatuur of journalismjournalistiek,
180
567200
3616
Het andere deel van het antwoord
komt uit de aard van de journalistiek,
09:42
capturedgevangen genomen in this satiricalsatirische headlineopschrift
from "The OnionUI,"
181
570840
3376
weergegeven in deze
satirische kop van ‘The Onion’:
"CNN houdt iedere ochtend
een vergadering om te beslissen
09:46
"CNNCNN HoldsHoudt MorningOchtend MeetingVergadering to DecideBesluiten
182
574240
2056
waarover de kijkers voor de rest
van de dag moeten panikeren."
09:48
What ViewersKijkers Should
PanicPaniek About For RestRest of Day."
183
576320
2296
09:50
(LaughterGelach)
184
578640
1696
(Gelach)
09:52
(ApplauseApplaus)
185
580360
4040
(Applaus)
09:57
NewsNieuws is about stuffspul that happensgebeurt,
not stuffspul that doesn't happengebeuren.
186
585160
3816
Nieuws gaat over dingen die gebeuren,
niet over dingen die niet gebeuren.
10:01
You never see a journalistjournalist who sayszegt,
187
589000
2376
Je ziet nooit een journalist die zegt:
10:03
"I'm reportingrapportage liveleven from a countryland
that has been at peacevrede for 40 yearsjaar,"
188
591400
4216
"Ik breng een live verslag uit een land
dat al 40 jaar in vrede leeft"
10:07
or a citystad that has not
been attackedaangevallen by terroriststerroristen.
189
595640
2640
of van een stad die niet
wordt aangevallen door terroristen.
10:10
AlsoOok, badslecht things can happengebeuren quicklysnel,
190
598960
2336
Slechte dingen kunnen snel gebeuren,
10:13
but good things aren'tzijn niet builtgebouwd in a day.
191
601320
2416
maar goede dingen
krijg je niet in één dag.
10:15
The paperspapieren could have runrennen the headlineopschrift,
192
603760
1896
De kranten zouden deze kop kunnen brengen:
10:17
"137,000 people escapedontsnapt
from extremeextreem povertyarmoede yesterdaygisteren"
193
605680
4376
"Gisteren ontsnapten 137.000 mensen
uit extreme armoede."
10:22
everyelk day for the last 25 yearsjaar.
194
610080
2856
En dat voor elke dag
van de afgelopen 25 jaar.
10:24
That's one and a quarterkwartaal billionmiljard people
leavingverlaten povertyarmoede behindachter,
195
612960
4216
Eén en een kwart miljard
hebben de armoede achter zich gelaten,
10:29
but you never readlezen about it.
196
617200
2016
maar daar lees je nooit over.
10:31
AlsoOok, the newsnieuws capitalizesomzet in een hoofdletter
on our morbidmorbide interestinteresseren
197
619240
3296
Ook speelt het nieuws in
op onze ziekelijke belangstelling
10:34
in what can go wrongfout,
198
622560
1256
voor wat er mis kan gaan,
10:35
capturedgevangen genomen in the programmingprogrammering policyhet beleid,
"If it bleedsafloop, it leadsleads."
199
623840
4336
weergegeven door de beleidskreet:
"Als er bloed is, verkoopt het."
10:40
Well, if you combinecombineren our cognitivecognitieve biasesbiases
with the naturenatuur of newsnieuws,
200
628200
3736
Nou, als je onze cognitieve vooroordelen
combineert met de aard van het nieuws,
10:43
you can see why the worldwereld-
has been comingkomt eraan to an endeinde
201
631960
2696
begrijp je waarom de wereld
10:46
for a very long time indeedinderdaad.
202
634680
1960
al een zeer lange tijd aan het vergaan is.
10:50
Let me addressadres
some questionsvragen about progressvooruitgang
203
638840
2096
Laat ik ingaan op enkele vragen
over de vooruitgang
10:52
that no doubttwijfel have occurredheeft plaatsgevonden
to manyveel of you.
204
640960
2360
die velen van jullie ongetwijfeld
zullen zijn opgevallen.
10:56
First, isn't it good to be pessimisticpessimistisch
205
644320
2736
Is het in de eerste plaats niet goed
om pessimistisch te zijn
10:59
to safeguardvrijwaringsmaatregelen againsttegen complacencyzelfgenoegzaamheid,
206
647080
2416
om ons te beschermen
tegen zelfgenoegzaamheid,
11:01
to rakerake the muckmest, to speakspreken truthwaarheid to powermacht?
207
649520
2656
de modder om te woelen,
om de macht uit te dagen?
11:04
Well, not exactlyprecies.
208
652200
1976
Nou, niet echt.
11:06
It's good to be accurateaccuraat.
209
654200
1976
Het is goed om nauwkeurig te zijn.
11:08
Of courseCursus we should be awarebewust
of sufferinglijden and dangerGevaar
210
656200
2456
Natuurlijk moeten we ons
bewust zijn van lijden en gevaar
11:10
whereverwaar dan ook they occurvoorkomen,
211
658680
1416
waar dan ook,
11:12
but we should alsoook be awarebewust
of how they can be reducedgereduceerd,
212
660120
3016
maar we moeten ook bewust zijn
van hoe ze kunnen worden verminderd,
11:15
because there are dangersgevaren
to indiscriminatewillekeurige pessimismpessimisme.
213
663160
3496
want er kleven gevaren
aan zomaar pessimist zijn.
11:18
One of them is fatalismfatalisme.
214
666680
1656
Eén ervan is fatalisme.
11:20
If all our effortsinspanningen at improvingverbeteren the worldwereld-
215
668360
2176
Als al onze inspanningen
om de wereld te verbeteren
11:22
have been in vainijdele,
216
670560
1296
waardeloos waren,
11:23
why throwGooi good moneygeld after badslecht?
217
671880
1856
waarom dan nog goed geld
naar kwaad geld gooien?
11:25
The poorarm will always be with you.
218
673760
1572
Armen zullen er altijd zijn.
11:28
And sincesinds the worldwereld- will endeinde soonspoedig --
219
676280
2296
Gezien de wereld
spoedig zal eindigen --
als de klimaatverandering ons niet doodt,
11:30
if climateklimaat changeverandering doesn't killdoden us all,
220
678600
1856
dan de op hol geslagen
kunstmatige intelligentie --
11:32
then runawayWeglopen artificialkunstmatig
intelligenceintelligentie- will --
221
680480
2456
11:34
a naturalnatuurlijk responseantwoord is
to enjoygenieten life while we can,
222
682960
3616
is een natuurlijke reactie om te genieten
van het leven, zolang het nog kan.
11:38
eateten, drinkdrinken and be merryvrolijk,
for tomorrowmorgen we diedood gaan.
223
686600
2760
Laten we eten, drinken en vrolijk zijn,
want morgen is het gedaan.
11:42
The other dangerGevaar of thoughtlessgedachteloos
pessimismpessimisme is radicalismradicalisme.
224
690840
3296
Het andere gevaar van gedachteloos
pessimisme is radicalisme.
11:46
If our institutionsinstellingen are all failingtekortkoming
and beyondvoorbij hopehoop for reformhervorming,
225
694160
4016
Als onze instellingen allemaal falen
en er geen hoop meer is op herstel,
11:50
a naturalnatuurlijk responseantwoord
is to seekzoeken to smashSmash the machinemachine,
226
698200
3656
dan is een natuurlijke reactie
stokken in de wielen te steken,
de beerput te ruimen,
11:53
drainafvoer the swampmoeras,
227
701880
1216
11:55
burnbrandwond the empirerijk to the groundgrond,
228
703120
1776
het rijk tot op de grond af te branden
11:56
on the hopehoop that whateverwat dan ook
risesstijgt out of the ashesas
229
704920
3296
in de hoop dat wat er
uit de as zal herrijzen
12:00
is boundgebonden to be better
than what we have now.
230
708240
2240
alleen maar beter kan zijn
dan wat we nu hebben.
12:03
Well, if there is
suchzodanig a thing as progressvooruitgang,
231
711920
2056
Als er zoiets als vooruitgang bestaat,
12:06
what causesoorzaken it?
232
714000
1256
vanwaar komt die dan?
12:07
ProgressVooruitgang is not some mysticalmystieke forcedwingen
or dialecticdialektiek liftinghijs- us ever higherhoger.
233
715280
5176
Vooruitgang is geen mystieke kracht
of dialectiek die ons steeds hoger tilt.
12:12
It's not a mysteriousmysterieus arcboog of historygeschiedenis
bendingbuigen towardin de richting van justicegerechtigheid.
234
720480
3576
Het is geen mysterieus voortschrijden
naar meer rechtvaardigheid.
12:16
It's the resultresultaat of humanmenselijk effortsinspanningen
governedgeregeerd by an ideaidee,
235
724080
3736
Het is het gevolg van menselijke
inspanningen gestuurd door een idee,
12:19
an ideaidee that we associatekoppelen
with the 18thth centuryeeuw EnlightenmentVerlichting,
236
727840
4016
een idee dat we associëren
met de 18e-eeuwse Verlichting,
12:23
namelynamelijk that if we applyvan toepassing zijn reasonreden and sciencewetenschap
237
731880
4336
namelijk dat als we rede
en wetenschap toepassen
12:28
that enhanceverbeteren humanmenselijk well-beingwelzijn,
238
736240
2056
om het menselijk welzijn te verbeteren,
12:30
we can graduallygeleidelijk succeedslagen.
239
738320
1640
we geleidelijk kunnen slagen.
12:32
Is progressvooruitgang inevitableonvermijdelijk? Of courseCursus not.
240
740680
3456
Is vooruitgang onvermijdelijk?
Natuurlijk niet.
12:36
ProgressVooruitgang does not mean
that everything becomeswordt better
241
744160
3016
Vooruitgang betekent niet dat alles overal
12:39
for everyoneiedereen everywhereoveral all the time.
242
747200
2936
en voor iedereen de hele tijd beter wordt.
12:42
That would be a miraclewonder,
and progressvooruitgang is not a miraclewonder
243
750160
3256
Dat zou een wonder zijn,
en vooruitgaan is geen wonder,
12:45
but problem-solvingprobleemoplossend.
244
753440
1200
maar het oplossen van problemen.
12:47
ProblemsProblemen are inevitableonvermijdelijk
245
755360
1856
Problemen zijn onvermijdelijk
12:49
and solutionsoplossingen createcreëren newnieuwe problemsproblemen
whichwelke have to be solvedopgelost in theirhun turnbeurt.
246
757240
3680
en oplossingen creëren nieuwe problemen
die op hun beurt moeten worden opgelost.
12:53
The unsolvedonopgelost problemsproblemen
facinggeconfronteerd the worldwereld- todayvandaag are gargantuangigantische,
247
761760
3696
De onopgeloste problemen in de wereld
van vandaag zijn gigantisch,
12:57
includinginclusief the risksrisico's of climateklimaat changeverandering
248
765480
2776
zoals de risico's van klimaatverandering
13:00
and nuclearnucleair waroorlog,
249
768280
1616
en nucleaire oorlog,
13:01
but we mustmoet see them
as problemsproblemen to be solvedopgelost,
250
769920
2536
maar we moeten ze zien
als op te lossen problemen,
13:04
not apocalypsesapocalypses in waitingaan het wachten,
251
772480
2416
niet als apocalypsen
die ons staan te wachten.
13:06
and aggressivelyagressief pursuena te streven solutionsoplossingen
252
774920
2256
We moeten agressief
zoeken naar oplossingen
13:09
like DeepDiep DecarbonizationDecarbonization
for climateklimaat changeverandering
253
777200
2856
als Deep Decarbonization
voor klimaatverandering
13:12
and GlobalGlobal ZeroNul for nuclearnucleair waroorlog.
254
780080
2200
en Global Zero voor nucleaire oorlog.
13:15
FinallyTot slot, does the EnlightenmentVerlichting
go againsttegen humanmenselijk naturenatuur?
255
783760
3896
Ten slotte, druist de Verlichting in
tegen de menselijke natuur?
13:19
This is an acuteacuut questionvraag for me,
256
787680
2296
Dit is voor mij een acute vraag.
Ik ga voor de menselijke natuur
13:22
because I'm a prominentprominente advocatepleiten voor
of the existencebestaan of humanmenselijk naturenatuur,
257
790000
3416
met al zijn tekortkomingen
en perversiteiten.
13:25
with all its shortcomingstekortkomingen
and perversitiesperversiteiten.
258
793440
3416
In mijn boek ‘Het onbeschreven blad’
13:28
In my bookboek "The BlankLeeg SlateLeisteen,"
259
796880
1416
13:30
I arguedbetoogde that the humanmenselijk prospectvooruitzicht
is more tragictragisch than utopianutopische
260
798320
4136
heb ik aangevoerd
dat de menselijke vooruitzichten
eerder tragisch dan utopisch zijn.
13:34
and that we are not stardustStardust,
we are not goldengouden
261
802480
2736
We zijn geen sterrenstof,
we zijn niet van goud
13:37
and there's no way
we are gettingkrijgen back to the gardentuin-.
262
805240
2536
en er is geen weg terug naar het Paradijs.
13:39
(LaughterGelach)
263
807800
2496
(Gelach)
13:42
But my worldviewwereldbeeld has lightenedlichter up
264
810320
2296
Maar mijn wereldbeeld
is vrolijker geworden in de 15 jaar
13:44
in the 15 yearsjaar sincesinds
"The BlankLeeg SlateLeisteen" was publishedgepubliceerd.
265
812640
2936
sinds ‘Het onbeschreven blad’
werd gepubliceerd.
13:47
My acquaintanceKennismaking with
the statisticsstatistieken of humanmenselijk progressvooruitgang,
266
815600
2936
Mijn kennismaking met de statistieken
van de menselijke vooruitgang
13:50
startingbeginnend with violencegeweld
267
818560
1336
begon met het geweld,
13:51
but now encompassingallesomvattende
everyelk other aspectaspect of our well-beingwelzijn,
268
819920
3776
maar omvat nu elk ander
aspect van ons welzijn.
13:55
has fortifiedversterkte wijn my beliefgeloof
269
823720
1576
Dat versterkte mijn geloof
13:57
that in understandingbegrip
our tribulationsbeproevingen and woesellende,
270
825320
3176
dat voor het begrijpen
van onze beproevingen en ellende,
14:00
humanmenselijk naturenatuur is the problemprobleem,
271
828520
1776
de menselijke natuur het probleem is.
14:02
but humanmenselijk naturenatuur, channeledgekanaliseerd
by EnlightenmentVerlichting normsnormen and institutionsinstellingen,
272
830320
4336
Maar de menselijke natuur, geleid door
normen en instellingen van de Verlichting,
14:06
is alsoook the solutionoplossing.
273
834680
1200
is ook de oplossing.
14:09
AdmittedlyWeliswaar, it's not easygemakkelijk
to replicatekopiëren my owneigen data-drivengegevensgestuurde epiphanyDriekoningen
274
837200
4896
Toegegeven, het is niet gemakkelijk om
mijn door de data aangestuurde openbaring
14:14
with humanityde mensheid at largegroot.
275
842120
2336
te herhalen voor
de mensheid in het algemeen.
14:16
Some intellectualsintellectuelen have respondedreageerden
276
844480
1816
Sommige intellectuelen
reageerden met woede
14:18
with furyFury to my bookboek "EnlightenmentVerlichting Now,"
277
846320
2696
op mijn boek ‘Verlichting Nu’.
Ze zeiden:
14:21
sayinggezegde first how daredurven he claimvordering
that intellectualsintellectuelen hatehaat progressvooruitgang,
278
849040
4256
“Ten eerste, hoe durft hij te beweren
dat intellectuelen vooruitgang haten,
14:25
and secondtweede, how daredurven he claimvordering
that there has been progressvooruitgang.
279
853320
3136
en ten tweede, hoe durft hij beweren
dat we erop vooruit zijn gegaan.”
14:28
(LaughterGelach)
280
856480
2680
(Gelach)
14:32
With othersanderen, the ideaidee of progressvooruitgang
just leavesbladeren them coldkoude.
281
860240
3616
Anderen laat het idee
van vooruitgang gewoon koud.
14:35
SavingOpslaan the liveslevens of billionsmiljarden,
282
863880
1696
Miljarden levens redden,
14:37
eradicatinguitroeien diseaseziekte, feedingvoeding the hungryhongerig,
283
865600
2896
ziektes uitroeien, hongerigen voeden,
14:40
teachingonderwijs kidskinderen to readlezen?
284
868520
1440
kinderen leren lezen?
14:42
BoringSaai.
285
870560
1200
Sa...aai.
14:44
At the samedezelfde time, the mostmeest commongemeenschappelijk responseantwoord
I have receivedontvangen from readersreaders is gratitudedankbaarheid,
286
872720
4496
Maar tezelfdertijd
was de meest voorkomende reactie
van lezers dankbaarheid,
14:49
gratitudedankbaarheid for changingveranderen
theirhun viewuitzicht of the worldwereld-
287
877240
2376
dankbaarheid voor het veranderen
van hun kijk op de wereld
14:51
from a numbverdoven and helplesshulpeloos fatalismfatalisme
288
879640
2536
van een gelaten en hulpeloos fatalisme
14:54
to something more constructiveconstructief,
289
882200
1656
naar iets constructievers,
14:55
even heroicheldhaftige.
290
883880
1736
zelfs iets heldhaftigs.
14:57
I believe that the idealsidealen
of the EnlightenmentVerlichting
291
885640
2176
Ik geloof dat van
de idealen van de Verlichting
14:59
can be castgegoten a stirringroeren narrativeverhaal,
292
887840
2016
een roerend verhaal kan worden gemaakt
15:01
and I hopehoop that people
with greatergroter artisticartistiek flareFlare
293
889880
2816
en ik hoop dat mensen
met grotere artistieke flair
15:04
and rhetoricalretorische powermacht than I
294
892720
2016
en retorische kracht dan de mijne
15:06
can tell it better and spreadverspreiding it furtherverder.
295
894760
3016
het beter kunnen vertellen
en verder verspreiden.
15:09
It goesgaat something like this.
296
897800
1440
Het gaat ongeveer als volgt.
15:12
We are borngeboren into a pitilesslijfsbehoud universeuniversum,
297
900320
2576
We zijn geboren
in een meedogenloos universum
15:14
facinggeconfronteerd steepsteil oddskansen
againsttegen life-enablingleven-inschakelen orderbestellen
298
902920
3176
en krijgen voortdurend te maken
met levensbedreigende situaties
15:18
and in constantconstante jeopardygevaar of fallingvallend apartdeel.
299
906120
2400
waardoor het steeds weer fout kan gaan.
15:21
We were shapedgevormd by a processwerkwijze
that is ruthlesslymeedogenloos competitivecompetitief.
300
909360
3400
We werden gevormd door
een genadeloos concurrentieel proces.
15:25
We are madegemaakt from crookedscheef timberhout,
301
913720
1776
We zijn gemaakt van krom hout,
15:27
vulnerablekwetsbaar to illusionsillusies, self-centerednesszelf centeredness
302
915520
3016
we zijn kwetsbaar voor illusies,
op onszelf gericht
15:30
and at timestijden astoundingverbazend stupiditydomheid.
303
918560
2240
en soms verbazingwekkend dom.
15:33
YetNog humanmenselijk naturenatuur has alsoook
been blessedgezegend with resourcesmiddelen
304
921800
2736
Toch is de menselijke natuur
ook gezegend met middelen
15:36
that openOpen a spaceruimte
for a kindsoort of redemptionverlossing.
305
924560
2280
die ruimte laten
voor een soort verlossing.
15:39
We are endowedbegiftigd with the powermacht
to combinecombineren ideasideeën recursivelyrecursief,
306
927640
3256
We zijn begiftigd met het vermogen
om ideeën recursief te combineren,
15:42
to have thoughtsgedachten about our thoughtsgedachten.
307
930920
2456
om gedachten over
onze gedachten te hebben.
15:45
We have an instinctinstinct for languagetaal,
308
933400
1896
We hebben een instinct voor taal,
15:47
allowingtoestaan us to sharedelen the fruitsvruchten
of our ingenuityvindingrijkheid and experienceervaring.
309
935320
3440
zodat we de vruchten van onze
vindingrijkheid en ervaring kunnen delen.
15:51
We are deepenedverdiept
with the capacitycapaciteit for sympathysympathie,
310
939760
2656
Diep in ons vinden we
de capaciteit voor sympathie,
15:54
for pityJammer, imaginationverbeelding,
compassionmededogen, commiserationmedelijden.
311
942440
4120
medelijden, verbeelding,
medeleven, medelijden.
15:59
These endowmentsschenkingen have foundgevonden waysmanieren
to magnifyvergroten theirhun owneigen powermacht.
312
947480
3776
Deze gaven vonden manieren
om hun eigen macht te vergroten.
16:03
The scopestrekking of languagetaal has been augmentedaangevuld
313
951280
2016
Het toepassingsgebied
van de taal is uitgebreid
16:05
by the writtengeschreven, printedgedrukt
and electronicelektronisch wordwoord.
314
953320
2840
door het geschreven, gedrukte
en elektronische woord.
16:09
Our circlecirkel of sympathysympathie has been expandeduitgebreid
315
957280
2016
Onze kring van medeleven is uitgebreid
16:11
by historygeschiedenis, journalismjournalistiek
and the narrativeverhaal artsarts.
316
959320
3080
door geschiedenis, journalistiek
en de verhaalkunsten.
16:15
And our punynietige rationalrationeel facultiesfaculteiten
have been multipliedvermenigvuldigd
317
963160
2856
En onze nietige rationele vermogens
werden vermenigvuldigd
16:18
by the normsnormen and institutionsinstellingen of reasonreden,
318
966040
2696
door de normen
en instellingen van de rede,
16:20
intellectualintellectueel curiositynieuwsgierigheid, openOpen debatedebat,
319
968760
3296
intellectuele nieuwsgierigheid,
open debat,
16:24
skepticismscepticisme of authorityautoriteit and dogmadogma
320
972080
2696
scepsis voor gezag en dogma
16:26
and the burdenlast of proofbewijs to verifyverifiëren ideasideeën
321
974800
2376
en de vraag naar bewijs
om ideeën te controleren
16:29
by confrontingconfronteren them againsttegen realityrealiteit.
322
977200
1880
door ze te confronteren met de realiteit.
16:32
As the spiralspiraal of recursiverecursieve improvementverbetering
323
980320
2536
Als de spiraal van recursieve verbetering
16:34
gathersverzamelt momentumstuwkracht,
324
982880
1616
op dreef komt,
16:36
we ekeeke out victoriesoverwinningen
againsttegen the forceskrachten that grindgrind us down,
325
984520
3536
ontworstelen we overwinningen
aan de krachten die ons neerhalen,
16:40
not leastminst the darkerdonkerder partsonderdelen
of our owneigen naturenatuur.
326
988080
3256
niet in het minst de donkere kanten
van onze eigen natuur.
16:43
We penetratedoordringen the mysteriesmysteries
of the cosmoskosmos, includinginclusief life and mindgeest.
327
991360
4736
We dringen door
in de geheimen van de kosmos,
met inbegrip die van leven en geest.
16:48
We liveleven longerlanger, sufferlijden lessminder, learnleren more,
328
996120
3856
We leven langer,
lijden minder, leren meer,
16:52
get smarterslimmer and enjoygenieten more smallklein pleasuresgenoegens
329
1000000
2856
worden slimmer en genieten
van meer kleine genoegens
16:54
and richrijk experienceservaringen.
330
1002880
1320
en rijke ervaringen.
16:57
FewerMinder of us are killedgedood,
assaultedaangerand, enslavedslavernij, exploitedbenut
331
1005080
4616
Minder van ons werden gedood,
aangevallen, tot slaaf gemaakt, uitgebuit
17:01
or oppressedonderdrukt by the othersanderen.
332
1009720
2016
of onderdrukt door anderen.
17:03
From a fewweinig oasesoases, the territoriesterritoria
with peacevrede and prosperitywelvaart are growinggroeiend
333
1011760
4496
Vanuit enkele oases groeiden
de gebieden met vrede en welvaart
welke misschien ooit
de hele wereld kunnen omvatten.
17:08
and could somedaysomeday encompassomgeven the globewereldbol.
334
1016280
2360
17:11
Much sufferinglijden remainsstoffelijk overschot
335
1019840
1896
Er is nog veel leed
17:13
and tremendousenorme perilgevaar,
336
1021760
1736
en enorme gevaren,
17:15
but ideasideeën on how to reduceverminderen them
have been voicedStemhebbende,
337
1023520
2736
maar ideeën over hoe ze te verminderen
hebben een stem gekregen
17:18
and an infiniteeindeloos numberaantal of othersanderen
are yetnog to be conceivedbedacht.
338
1026280
3895
en een oneindig aantal andere
moeten nog worden bedacht.
17:22
We will never have a perfectperfect worldwereld-,
339
1030200
2416
Onze wereld zal nooit perfect zijn
17:24
and it would be dangerousgevaarlijk to seekzoeken one.
340
1032640
2256
en het zou gevaarlijk zijn
om ernaar te zoeken.
17:26
But there's no limitbegrenzing
to the bettermentsbetterments we can attainbereiken
341
1034920
2535
Maar er is geen limiet
aan wat we kunnen verbeteren
17:29
if we continuevoortzetten to applyvan toepassing zijn knowledgekennis
to enhanceverbeteren humanmenselijk flourishingbloeiende.
342
1037480
3879
als we doorgaan
met kennis toe te passen
om het menselijk welbevinden
te verbeteren.
17:34
This heroicheldhaftige storyverhaal
is not just anothereen ander mythmythe.
343
1042760
3136
Dit heroïsche verhaal
is niet zomaar een mythe.
17:37
MythsMythen are fictionsficties, but this one is truewaar,
344
1045920
3056
Mythen zijn ficties, maar dit is waar,
17:41
truewaar to the bestbeste of our knowledgekennis,
whichwelke is the only truthwaarheid we can have.
345
1049000
3936
waar volgens onze beste inzichten,
en dat is onze enige beschikbare waarheid.
17:44
As we learnleren more,
346
1052960
1216
Naarmate we meer leren,
17:46
we can showtonen whichwelke partsonderdelen of the storyverhaal
continuevoortzetten to be truewaar and whichwelke onesdegenen falsevals,
347
1054200
4456
kunnen we laten zien welke delen van
het verhaal waar blijven en welke niet,
17:50
as any of them mightmacht be
and any could becomeworden.
348
1058680
2800
want elk zou het kunnen zijn
en elk zou het kunnen worden.
17:54
And this storyverhaal belongsbehoort not to any tribestam
349
1062320
2536
Dit verhaal is niet
het verhaal van één stam,
17:56
but to all of humanityde mensheid,
350
1064880
1856
maar van de hele mensheid,
17:58
to any sentientvoelend creatureschepsel
with the powermacht of reasonreden
351
1066760
3696
van elk levend wezen
met de kracht van de rede
18:02
and the urgedrang to persistblijven bestaan in its beingwezen,
352
1070480
2896
en de drang om te
volharden in zijn bestaan,
18:05
for it requiresvereist only the convictionsovertuigingen
353
1073400
1936
want het vraagt alleen maar de overtuiging
18:07
that life is better than deathdood,
354
1075360
2176
dat leven beter is dan de dood,
18:09
healthGezondheid is better than sicknessziekte,
355
1077560
1936
gezondheid beter dan ziekte,
18:11
abundanceovervloed is better than want,
356
1079520
2136
overvloed beter dan armoede,
18:13
freedomvrijheid is better than coerciondwang,
357
1081680
2416
vrijheid beter dan dwang,
18:16
happinessgeluk is better than sufferinglijden
358
1084120
2176
geluk beter dan lijden
18:18
and knowledgekennis is better
than ignoranceonwetendheid and superstitionbijgeloof.
359
1086320
3400
en kennis beter
dan onwetendheid en bijgeloof.
18:22
Thank you.
360
1090520
1216
Dank je.
18:23
(ApplauseApplaus)
361
1091760
3800
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature.

Why you should listen

Steven Pinker grew up in the English-speaking community of Montreal but has spent his adult life bouncing back and forth between Harvard and MIT. He is interested in all aspects of human nature: how we see, hear, think, speak, remember, feel and interact.

To be specific: he developed the first comprehensive theory of language acquisition in children, used verb meaning as a window into cognition, probed the limits of neural networks and showed how the interaction between memory and computation shapes language. He has used evolution to illuminate innuendo, emotional expression and social coordination. He has documented historical declines in violence and explained them in terms of the ways that the violent and peaceable components of human nature interact in different eras. He has written books on the language instinct, how the mind works, the stuff of thought and the doctrine of the blank slate, together with a guide to stylish writing that is rooted in psychology.

In his latest book, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, he writes about progress -- why people are healthier, richer, safer, happier and better educated than ever. His other books include The Language InstinctHow the Mind Works, The Blank Slate: The Modern Denial of Human NatureThe Stuff of Thought, and The Better Angels of Our Nature.

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com