ABOUT THE SPEAKER
Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature.

Why you should listen

Steven Pinker grew up in the English-speaking community of Montreal but has spent his adult life bouncing back and forth between Harvard and MIT. He is interested in all aspects of human nature: how we see, hear, think, speak, remember, feel and interact.

To be specific: he developed the first comprehensive theory of language acquisition in children, used verb meaning as a window into cognition, probed the limits of neural networks and showed how the interaction between memory and computation shapes language. He has used evolution to illuminate innuendo, emotional expression and social coordination. He has documented historical declines in violence and explained them in terms of the ways that the violent and peaceable components of human nature interact in different eras. He has written books on the language instinct, how the mind works, the stuff of thought and the doctrine of the blank slate, together with a guide to stylish writing that is rooted in psychology.

In his latest book, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, he writes about progress -- why people are healthier, richer, safer, happier and better educated than ever. His other books include The Language InstinctHow the Mind Works, The Blank Slate: The Modern Denial of Human NatureThe Stuff of Thought, and The Better Angels of Our Nature.

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com
TED2018

Steven Pinker: Is the world getting better or worse? A look at the numbers

Steven Pinker: Devine lumea mai bună sau mai rea? O privire asupra statisticilor

Filmed:
3,932,646 views

A fost 2017 chiar „cel mai rău an posibil”, așa cum ne fac unii să credem? În analiza lui asupra datelor recente cu privire la omucidere, război, sărăcie, poluare și multe altele, psihologul Steven Pinker descoperă că o ducem mai bine decât acum 30 de ani în oricare aspect. Dar progresul nu este inevitabil și nu înseamnă că totul devine mai bun pentru toată lumea, tot timpul, spune Pinker. În schimb, progresul este o rezolvare a problemelor, iar noi ar trebui să privim lucruri precum schimbarea climatică și războiul nuclear ca pe niște probleme ce trebuie rezolvate, nu precum o apocalipsă în așteptare. „Nu vom avea niciodată o lume perfectă și ar fi periculos să căutăm una”, spune acesta. „Dar nu există nicio limită pentru îmbunătățirile pe care le putem obține dacă vom continua să aplicăm cunoștințele pentru a spori prosperitatea umană.”
- Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ManyMulte people facefață the newsștiri eachfiecare morningdimineaţă
0
1680
2736
Mulți oameni ascultă
știrile de dimineață
cu frică și teamă.
00:16
with trepidationtrepidație and dreadtemut.
1
4440
2456
00:18
EveryFiecare day, we readcitit of shootingsImpuscaturi,
2
6920
2656
În fiecare zi citim despre împușcături,
00:21
inequalityinegalitate, pollutionpoluare, dictatorshipdictatura,
3
9600
3896
inegalitate, poluare, dictatură,
00:25
warrăzboi and the spreadrăspândire of nuclearnuclear weaponsarme.
4
13520
3176
război și răspândirea armelor nucleare.
00:28
These are some of the reasonsmotive
5
16720
1736
Acestea sunt unele dintre motivele
00:30
that 2016 was calleddenumit
the "WorstCel mai prost. YearAn. Ever."
6
18480
5456
pentru care 2016 a fost numit
„Cel mai rău an din istorie.”
00:35
UntilPână la 2017 claimeda susţinut that recordrecord --
7
23960
2576
Până când 2017 a revendicat acel record
00:38
(LaughterRâs)
8
26560
1056
(Râsete)
și i-a făcut pe mulți să tânjească
după deceniile anterioare,
00:39
and left manymulți people longingdor
for earliermai devreme decadesdecenii,
9
27640
2576
00:42
when the worldlume seemedpărea safermai sigur,
cleanermai curat and more equalegal.
10
30240
3320
când lumea părea mai sigură,
mai curată și mult mai egală.
00:46
But is this a sensiblesensibil way
to understanda intelege the humanuman conditioncondiție
11
34560
3576
Dar este aceasta o cale rațională
de a înțelege condiția umană
00:50
in the 21stSf centurysecol?
12
38160
1976
din secolul XXI?
00:52
As FranklinFranklin PiercePierce AdamsAdams pointedascuţit out,
13
40160
2776
Așa cum Franklin Pierce Adams a arătat:
00:54
"Nothing is more responsibleresponsabil
for the good oldvechi dayszi
14
42960
2696
„Nimic nu transformă vremurile
apuse în vremuri bune,
00:57
than a badrău memorymemorie."
15
45680
1216
precum o face o memorie slabă.”
00:58
(LaughterRâs)
16
46920
2736
(Râsete)
01:01
You can always foolprost yourselftu
into seeingvedere a declinedeclin
17
49680
3376
Te poți păcăli oricând că vezi un declin
01:05
if you comparecomparaţie bleedingsângerare
headlinesprima pagină of the presentprezent
18
53080
2696
dacă compari rănile din prezent
01:07
with rose-tintedRose-fumurii imagesimagini of the pasttrecut.
19
55800
3096
cu imaginile idealiste din trecut.
01:10
What does the trajectorytraiectorie
of the worldlume look like
20
58920
2416
Cum arată traiectoria lumii
01:13
when we measuremăsura well-beingbunăstare over time
usingutilizând a constantconstant yardsticketalon?
21
61360
4256
când măsurăm binele în timp
folosind o unitate de măsură constantă?
01:17
Let's comparecomparaţie the mostcel mai recentRecent
datadate on the presentprezent
22
65640
2696
Haideți să comparăm
cele mai recente date din prezent,
01:20
with the samela fel measuresmăsuri 30 yearsani agoîn urmă.
23
68360
2000
cu aceleași măsuri de acum 30 de ani.
01:23
Last yearan, AmericansAmericanii killeducis eachfiecare other
at a raterată of 5.3 perpe hundredsută thousandmie,
24
71320
5136
Anul trecut, americanii s-au ucis între ei
cu o rată de 5,3 la o sută de mii,
01:28
had sevenȘapte percentla sută
of theiral lor citizenscetățeni in povertysărăcie
25
76480
3376
aveau șapte procente
din populație în sărăcie
01:31
and emittedemise 21 millionmilion tonstone
of particulatesub formă de particule mattermaterie
26
79880
3256
și au emis 21 milioane de tone
de particule
01:35
and fourpatru millionmilion tonstone of sulfursulf dioxidebioxid.
27
83160
3096
și patru milioane de tone
de dioxid de sulf.
01:38
But 30 yearsani agoîn urmă, the homicideomucidere raterată
was 8.5 perpe hundredsută thousandmie,
28
86280
4136
Dar cu 30 de ani în urmă, rata de omor
era de 8,5 la o sută de mii,
01:42
povertysărăcie raterată was 12 percentla sută
29
90440
2096
rata sărăciei era 12%
01:44
and we emittedemise 35 millionmilion tonstone
of particulatesub formă de particule mattermaterie
30
92560
3176
și am emis 35 milioane de tone
de particule
01:47
and 20 millionmilion tonstone of sulfursulf dioxidebioxid.
31
95760
2720
și 20 milioane de tone de dioxid de sulf.
01:51
What about the worldlume as a wholeîntreg?
32
99400
2056
Cum rămâne cu lumea ca întreg?
01:53
Last yearan, the worldlume had 12 ongoingÎn curs de desfășurare warsrăzboaie,
33
101480
3416
Anul trecut, lumea a avut parte
de 12 războaie în curs de desfășurare,
01:56
60 autocraciesautocracies,
34
104920
2136
60 de autocrații,
01:59
10 percentla sută of the worldlume populationpopulație
in extremeextrem povertysărăcie
35
107080
3616
10% din populația globului
într-o sărăcie severă
02:02
and more than 10,000 nuclearnuclear weaponsarme.
36
110720
2976
și mai mult de 10.000 de arme nucleare.
02:05
But 30 yearsani agoîn urmă, there were 23 warsrăzboaie,
37
113720
2496
Dar cu 30 de ani în urmă,
au avut loc 23 de războaie,
02:08
85 autocraciesautocracies,
38
116240
1896
85 de autocrații,
02:10
37 percentla sută of the worldlume populationpopulație
in extremeextrem povertysărăcie
39
118160
3616
37% din populația lumii
se afla în sărăcie severă
02:13
and more than 60,000 nuclearnuclear weaponsarme.
40
121800
2800
și existau mai mult
de 60.000 de arme nucleare.
02:17
TrueAdevărat, last yearan was a terribleteribil yearan
for terrorismterorism in WesternWestern EuropeEuropa,
41
125200
4535
Adevărat, anul trecut a fost groaznic
pentru terorismul din vestul Europei,
02:21
with 238 deathsdecese,
42
129759
2217
cu 238 de morți,
02:24
but 1988 was worsemai rau with 440 deathsdecese.
43
132000
3200
dar 1988 a fost mai rău cu 440 decese.
02:28
What's going on?
44
136440
1536
Ce se întâmplă?
02:30
Was 1988 a particularlyîn special badrău yearan?
45
138000
3496
A fost 1988 în mod special un an rău?
02:33
Or are these improvementsîmbunătățiri a signsemn
that the worldlume, for all its strugglesluptele,
46
141520
4056
Sau sunt aceste îmbunătățiri un semn
că lumea, cu toate greutățile sale,
02:37
getsdevine better over time?
47
145600
1640
devine mai bună cu trecerea timpului?
02:39
MightS-ar putea we even invokeinvoca the admittedlyindiscutabil
old-fashionedde modă veche notionnoţiune of progressprogres?
48
147800
4800
Poate chiar să invocăm indiscutabil
ideea de modă veche de progres?
Pentru a face asta trebuie să judecăm
o anumită cantitate de batjocură,
02:45
To do so is to courtcurte
a certainanumit amountCantitate of derisionbătaie de joc,
49
153880
3296
02:49
because I have foundgăsite
that intellectualsintelectuali hateură progressprogres.
50
157200
3776
deoarece am descoperit
că intelectualii urăsc progresul.
02:53
(LaughterRâs)
51
161000
1816
(Râsete)
02:54
(ApplauseAplauze)
52
162840
2816
(Aplauze)
02:57
And intellectualsintelectuali who call themselvesînșiși
progressiveprogresiv really hateură progressprogres.
53
165680
3696
Iar intelectualii care se proclamă
progresiști chiar detestă progresul.
03:01
(LaughterRâs)
54
169400
1136
(Râsete)
03:02
Now, it's not that they hateură
the fruitsfructe of progressprogres, mindminte you.
55
170560
3336
Dar nu e ca și cum
urăsc roadele progresului.
03:05
MostCele mai multe academicscadre universitare and punditsanalişti
56
173920
2616
Mulți academicieni și specialiști
03:08
would rathermai degraba have theiral lor surgeryinterventie chirurgicala
with anesthesiaanestezie than withoutfără it.
57
176560
3440
ar trece printr-o operație
cu anestezic decât fără acesta.
03:13
It's the ideaidee of progressprogres
that ranklesrankles the chatteringtrăncănit classclasă.
58
181080
4256
Ideea de progres este cea
care rănește clasa „vorbitoare”.
03:17
If you believe that humansoameni
can improveîmbunătăţi theiral lor lot, I have been told,
59
185360
3736
Mi s-a spus că dacă credeți că oamenii
pot să-și îmbunătățească soarta,
03:21
that meansmijloace that you have a blindORB faithcredinţă
60
189120
2376
asta înseamnă că aveți o credință oarbă
03:23
and a quasi-religiouscvasi-religios beliefcredință
in the outmodeddemodate superstitionsuperstiție
61
191520
4576
și o convingere cvasi-religioasă
într-o superstiție demodată
03:28
and the falsefals promisepromisiune
of the mythMitul of the onwardmai departe marchMartie
62
196120
3816
și falsa promisiune a mitului de avansare
03:31
of inexorableinexorabil progressprogres.
63
199960
2040
a progresului inexorabil.
03:34
You are a cheerleadermajoreta
for vulgarvulgar AmericanAmerican can-doismCan-doism,
64
202640
4336
Voi sunteți un animator al ideologiei
vulgare americane de „a putea”,
03:39
with the rah-rahRah-Rah spiritspirit
of boardroomsala de Consiliu ideologyideologia,
65
207000
3216
cu spiritul de încurajare
al ideologiei de consiliu,
03:42
SiliconSiliciu ValleyValea
and the ChamberCamera of CommerceComert.
66
210240
3056
Silicon Valley și Camera de Comerț.
03:45
You are a practitionerpracticant of WhigWhig historyistorie,
67
213320
2856
Sunteți un practicant al istoriei Whig,
03:48
a naivenaiv optimistoptimist, a PollyannaPollyanna
and, of coursecurs, a PanglossPangloss,
68
216200
4136
un optimist naiv, o Pollyana
și, desigur, un Pangloss,
03:52
alludingaluzie to the VoltaireVoltaire
charactercaracter who declareddeclarat,
69
220360
2656
aluzie la personajul lui Voltaire
care a declarat:
03:55
"All is for the bestCel mai bun
in the bestCel mai bun of all possibleposibil worldslumi."
70
223040
3336
„Totul este pentru cele mai bune
din cele mai bune lumi posibile.”
03:58
Well, ProfessorProfesor universitar PanglossPangloss,
as it happensse întâmplă, was a pessimistpesimist.
71
226400
3496
Întâmplarea face că profesorul Pangloss
să fie un pesimist.
04:01
A trueAdevărat optimistoptimist believescrede
there can be much better worldslumi
72
229920
2656
Un optimist adevărat crede
că pot exista lumi mai bune
decât cele pe care le avem astăzi.
04:04
than the one we have todayastăzi.
73
232600
1536
04:06
But all of this is irrelevantirelevant,
74
234160
1656
Dar totul este irelevant,
04:07
because the questionîntrebare
of whetherdacă progressprogres has takenluate placeloc
75
235840
2776
deoarece întrebarea
dacă progresul a avut loc
04:10
is not a mattermaterie of faithcredinţă
76
238640
1736
nu e o chestiune de credință
04:12
or havingavând an optimisticoptimist temperamenttemperamentul
or seeingvedere the glasssticlă as halfjumătate fulldeplin.
77
240400
3816
sau posesie a unui temperament optimist
sau vederea părții pline a paharului.
04:16
It's a testabletestabile hypothesisipoteză.
78
244240
1840
Este o ipoteză testabilă.
În ciuda diferențelor lor,
04:18
For all theiral lor differencesdiferențele,
79
246720
1376
04:20
people largelyîn mare măsură agreede acord
on what goesmerge into humanuman well-beingbunăstare:
80
248120
4376
oamenii sunt de acord în mare măsură
în ceea ce privește bunăstarea umană:
04:24
life, healthsănătate, sustenancesusţinerea, prosperityprosperitate,
peacepace, freedomlibertate, safetySiguranță, knowledgecunoştinţe,
81
252520
5696
viață, sănătate, subzistență,
prosperitate, pace, libertate,
siguranță, cunoștințe,
timp liber, fericire.
04:30
leisuretimp liber, happinessfericire.
82
258240
1976
04:32
All of these things can be measuredmăsurat.
83
260240
1896
Toate aceste lucruri pot fi măsurate.
04:34
If they have improvedîmbunătățit over time,
that, I submita depune, is progressprogres.
84
262160
4336
Dacă acestea s-au îmbunătățit peste timp,
atunci eu afirm că este un progres.
04:38
Let's go to the datadate,
85
266520
1616
Să mergem la date,
04:40
beginningînceput with the mostcel mai
preciousprețios thing of all, life.
86
268160
3616
începând cu cel mai prețios lucru
dintre toate, viața.
04:43
For mostcel mai of humanuman historyistorie,
life expectancyașteptare at birthnaștere was around 30.
87
271800
4576
În cea mai mare parte a istoriei umane,
speranța de viață la naștere
era de 30 de ani.
04:48
TodayAstăzi, worldwidela nivel mondial, it is more than 70,
88
276400
2776
Astăzi, în întreaga lume,
este mai mare de 70,
04:51
and in the developeddezvoltat partspărți of the worldlume,
89
279200
1936
iar în părțile dezvoltate ale lumii,
04:53
more than 80.
90
281160
1200
mai mult de 80.
04:55
250 yearsani agoîn urmă, in the richestcel mai bogat
countriesțări of the worldlume,
91
283040
3136
Cu 250 de ani în urmă,
în cele mai bogate țări ale lumii,
04:58
a thirdal treilea of the childrencopii
did not livetrăi to see theiral lor fiftha cincea birthdayzi de nastere,
92
286200
4016
o treime din copii nu ajungeau
la vârsta de 15 ani,
05:02
before the riskrisc was broughtadus
down a hundredfoldînsutit.
93
290240
3336
înainte ca riscul să fie
redus de o sută de ori.
05:05
TodayAstăzi, that fatesoartă befallsbefalls
lessMai puțin than sixşase percentla sută of childrencopii
94
293600
3256
Astăzi, acea soartă lovește
mai puțin de 6% dintre copii
05:08
in the poorestcele mai sărace countriesțări of the worldlume.
95
296880
1840
în cele mai sărace țări ale lumii.
05:11
FamineFoamete is one of the FourPatru HorsemenCălăreţi
of the ApocalypseApocalipsa.
96
299600
3416
Foametea este unul din cei
Patru călăreți ai Apocalipsei.
05:15
It could bringaduce devastationdevastarea
to any partparte of the worldlume.
97
303040
3256
Ar putea aduce devastarea
oricărei părți a lumii.
05:18
TodayAstăzi, faminefoamete has been banishedalungat
98
306320
1936
Astăzi, foametea a fost alungată
05:20
to the mostcel mai remotela distanta
and war-ravagedrăzboi-devastat regionsregiuni.
99
308280
2600
către regiunile cele mai izolate
și devastate de război.
05:23
200 yearsani agoîn urmă, 90 percentla sută
of the world'slume populationpopulație
100
311680
3136
Cu 200 de ani în urmă,
90% din populația lumii
05:26
subsistedextras in extremeextrem povertysărăcie.
101
314840
2176
trăia în sărăcie extremă.
05:29
TodayAstăzi, fewermai putine than 10 percentla sută of people do.
102
317040
2560
Astăzi o face mai puțin de 10%.
În cea mai mare parte a istoriei umane,
05:32
For mostcel mai of humanuman historyistorie,
103
320720
1496
05:34
the powerfulputernic statesstatele and empiresimperii
104
322240
2056
statele și imperiile puternice
05:36
were prettyfrumos much always
at warrăzboi with eachfiecare other,
105
324320
2616
erau mai mereu în război între ele,
05:38
and peacepace was a meredoar
interludeinterludiu betweenîntre warsrăzboaie.
106
326960
3456
iar pacea era un simplu interludiu
între războaie.
05:42
TodayAstăzi, they are never
at warrăzboi with eachfiecare other.
107
330440
2256
Astăzi, acestea nu se mai află în război.
05:44
The last great powerputere warrăzboi
108
332720
1296
Ultimul mare război de putere
05:46
pittedfără sâmburi the UnitedMarea StatesStatele
againstîmpotriva ChinaChina 65 yearsani agoîn urmă.
109
334040
3120
a pus Statele Unite împotriva
Chinei cu 65 de ani în urmă.
05:50
More recentlyrecent, warsrăzboaie of all kindstipuri
have becomedeveni fewermai putine and lessMai puțin deadlymortal.
110
338160
4736
Mai recent, războaie de tot felul
au scăzut și au devenit mai puțin mortale.
05:54
The annualanual raterată of warrăzboi has fallencăzut from
about 22 perpe hundredsută thousandmie perpe yearan
111
342920
4456
Rata anuală de război a scăzut
de la aproximativ 22 per 100.000 per an
05:59
in the earlydin timp '50s to 1.2 todayastăzi.
112
347400
3616
la începutul anilor '50, la 1,2 astăzi.
06:03
DemocracyDemocraţie has suffereda suferit obviousevident setbacksobstacole
113
351040
2576
Democrația a suferit eșecuri evidente,
06:05
in VenezuelaVenezuela, in RussiaRusia, in TurkeyTurcia
114
353640
3616
în Venezuela, în Rusia, în Turcia
06:09
and is threatenedamenințat by the risecreştere
of authoritarianautoritar populismpopulismul
115
357280
3096
și este amenințată de creșterea
autoritarismul populist
06:12
in EasternEst EuropeEuropa and the UnitedMarea StatesStatele.
116
360400
2616
din Europa de est și Statele Unite.
06:15
YetÎncă the worldlume has never been
more democraticdemocratic
117
363040
2696
Și totuși, lumea nu a fost niciodată
mai democratică
06:17
than it has been in the pasttrecut decadedeceniu,
118
365760
1976
decât a fost în ultimul deceniu,
06:19
with two-thirdsdouă treimi of the world'slume people
livingviaţă in democraciesdemocraţiile.
119
367760
3200
cu două treimi din populația lumii
trăind în democrații.
06:24
HomicideOmucidere ratestarife plungeapuca de treabă wheneveroricând anarchyanarhie
and the codecod of vendettaVendetta
120
372280
4136
Ratele de omucidere scad ori de câte ori
anarhia și codul de vendetă
06:28
are replacedînlocuit by the ruleregulă of lawlege.
121
376440
2376
sunt înlocuite de supremația legii.
06:30
It happeneds-a întâmplat when feudalfeudale EuropeEuropa was broughtadus
undersub the controlControl of centralizedcentralizat kingdomsîmpărății,
122
378840
4216
S-a întâmplat când Europa feudală a ajuns
sub controlul regatelor centralizate,
06:35
so that todayastăzi a WesternWestern EuropeanEuropene
123
383080
2136
astfel că astăzi un european din vest
06:37
has 1/35thlea the chanceşansă of beingfiind murdereducis
124
385240
2576
are o șansă din 35 de a fi ucis
06:39
comparedcomparativ to his medievalmedieval ancestorsstrămoși.
125
387840
2576
comparat cu strămoșii săi medievali.
06:42
It happeneds-a întâmplat again in colonialcolonial NewNoi EnglandAnglia,
126
390440
2456
S-a întâmplat din nou
în colonia New England,
06:44
in the AmericanAmerican WildSălbatice WestWest
when the sheriffssheriffs movedmutat to townoraș,
127
392920
3536
în vestul sălbatic american
când șerifii s-au mutat la oraș,
06:48
and in MexicoMexic.
128
396480
1696
și în Mexic.
06:50
IndeedÎntr-adevăr, we'vene-am becomedeveni safermai sigur
in just about everyfiecare way.
129
398200
3520
Într-adevăr, am devenit mai siguri
în orice mod posibil.
06:54
Over the last centurysecol,
we'vene-am becomedeveni 96 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
130
402560
3536
În decursul ultimului secol,
a devenit cu 96% mai puțin probabil
06:58
to be killeducis in a carmașină crashprăbușire,
131
406120
2256
să murim într-un accident de mașină,
07:00
88 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
to be mowedcosite down on the sidewalktrotuar,
132
408400
3936
88% mai puțin probabil
să fim turtiți de asfalt,
07:04
99 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
to diea muri in a planeavion crashprăbușire,
133
412360
3736
99% mai puțin probabil
să murim într-un accident de avion,
07:08
95 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
to be killeducis on the jobloc de munca,
134
416120
3656
95% mai puțin probabil
să fim omorâți la locul de muncă,
07:11
89 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
to be killeducis by an actact of God,
135
419800
3616
89% mai puțin probabil
să fim uciși de o calamitate naturală,
07:15
suchastfel de as a droughtseceta, floodpotop,
wildfireWildfire, stormfurtună, volcanovulcan,
136
423440
3936
precum secetă, inundație,
incendiu, furtună, erupție vulcanică,
07:19
landslidealunecare de teren, earthquakecutremur or meteorMeteor strikegrevă,
137
427400
2656
alunecare de teren, cutremur de pământ
sau un meteorit,
07:22
presumablyprobabil not because God
has becomedeveni lessMai puțin angryfurios with us
138
430080
3256
probabil nu pentru că Dumnezeu
nu mai este așa de supărat pe noi,
07:25
but because of improvementsîmbunătățiri
in the resilienceelasticitate of our infrastructureinfrastructură.
139
433360
4736
ci datorită îmbunătățirilor
din reziliența infrastructurii noastre.
07:30
And what about
the quintessentialchintesenţa actact of God,
140
438120
3256
Și cum rămâne
cu actul esențial a lui Dumnezeu,
07:33
the projectileproiectil hurledaruncat by ZeusZeus himselfse?
141
441400
3496
proiectilul aruncat de însuși Zeus?
07:36
Yes, we are 97 percentla sută lessMai puțin likelyprobabil
to be killeducis by a boltbolț of lightningfulger.
142
444920
4240
Da, sunt cu 97% mai puține șanse
să fim uciși de un fulger.
07:43
Before the 17thlea centurysecol,
143
451480
1656
Înainte de secolul XVII,
07:45
no more than 15 percentla sută of EuropeansEuropenii
could readcitit or writescrie.
144
453160
3536
nu mai mult de 15% din europeni
puteau citi sau scrie.
07:48
EuropeEuropa and the UnitedMarea StatesStatele
achievedrealizat universaluniversal literacyalfabetizare
145
456720
3136
Europa și Statele Unite
au obținut o alfabetizare universală
07:51
by the middlemijloc of the 20thlea centurysecol,
146
459880
1936
pe la mijlocul secolului XX,
07:53
and the restodihnă of the worldlume is catchingatractiv up.
147
461840
2496
iar restul lumii vine din urmă.
07:56
TodayAstăzi, more than 90 percentla sută
of the world'slume populationpopulație
148
464360
3416
Astăzi, mai mult de 90%
din populația lumii
07:59
undersub the agevârstă of 25 can readcitit and writescrie.
149
467800
2440
sub vârsta de 25 de ani
poate să citească și să scrie.
08:03
In the 19thlea centurysecol, WesternersOccidentalii
workeda lucrat more than 60 hoursore perpe weeksăptămână.
150
471440
3976
În secolul XIX, cei din vest lucrau
mai mult de 60 de ore pe săptămână.
08:07
TodayAstăzi, they work fewermai putine than 40.
151
475440
1920
Astăzi, lucrează mai puțin de 40.
08:10
Thanksmulţumesc to the universaluniversal penetrationpenetrare
of runningalergare waterapă and electricityelectricitate
152
478440
4416
Mulțumită pătrunderii universale
a apei curente și electricității
08:14
in the developeddezvoltat worldlume
153
482880
1376
în lumea dezvoltată
08:16
and the widespreadpe scară largă adoptionadopţie
of washingspălat machinesmaşini, vacuumvid cleanersAspiratoare,
154
484280
3976
și adoptarea pe scară largă
a mașinilor de spălat, aspiratoarelor,
08:20
refrigeratorsfrigidere, dishwashersmaşini de spălat vase,
stovessobe and microwavesCuptoare cu microunde,
155
488280
3976
frigiderelor, mașinilor de spălat vase,
aragazelor și cuptoarelor cu microunde,
08:24
the amountCantitate of our livesvieți
that we forfeitconfiscată to houseworkmenaj
156
492280
2896
timpul din viața noastră
pierdut cu treburile din casă
08:27
has fallencăzut from 60 hoursore a weeksăptămână
157
495200
2376
a scăzut de la 60 de oră pe săptămână
08:29
to fewermai putine than 15 hoursore a weeksăptămână.
158
497600
1960
la mai puțin de 15 ore pe săptămână.
08:32
Do all of these gainscâştigurile in healthsănătate,
wealthbogatie, safetySiguranță, knowledgecunoştinţe and leisuretimp liber
159
500760
4536
Toate aceste câștiguri în sănătate,
bogăție, siguranță, cunoștințe, timp liber
08:37
make us any happiermai fericit?
160
505320
1696
ne fac mai fericiți?
08:39
The answerRăspuns is yes.
161
507040
1216
Răspunsul este da.
08:40
In 86 percentla sută of the world'slume countriesțări,
162
508280
2176
Într-un procent de 86% din țările lumii,
08:42
happinessfericire has increaseda crescut in recentRecent decadesdecenii.
163
510480
2360
fericirea a crescut în deceniile recente.
08:45
Well, I hopesperanţă to have convincedconvins you
164
513799
1736
Sper că v-am convins
08:47
that progressprogres is not a mattermaterie
of faithcredinţă or optimismoptimism,
165
515559
3417
că progresul nu ține
de credință sau optimism,
08:51
but is a factfapt of humanuman historyistorie,
166
519000
2135
ci e un fapt al istoriei umane,
08:53
indeedintr-adevar the greatestcea mai mare factfapt in humanuman historyistorie.
167
521159
2561
ba chiar cel mai mare fapt
al istoriei umane.
08:56
And how has this factfapt
been coveredacoperit in the newsștiri?
168
524480
2816
Și cum a fost acoperit acest fapt
în știri?
08:59
(LaughterRâs)
169
527320
3160
(Râsete)
09:03
A tabulationtotalizarea of positivepozitiv and negativenegativ
emotionemoţie wordscuvinte in newsștiri storiespovestiri
170
531360
3976
O listare de cuvinte sentimentaliste
pozitive și negative în știri
09:07
has shownafișate that duringpe parcursul the decadesdecenii
in whichcare humanityumanitate has gottenajuns healthiermai sanatos,
171
535360
3656
a arătat că în timpul deceniilor în care
umanitatea a devenit mai sănătoasă,
09:11
wealthiermai bogate, wisermai înţelept, safermai sigur and happiermai fericit,
172
539040
2816
mai bogată, mai deșteaptă,
mai sigură și mai fericită,
09:13
the "NewNoi YorkYork TimesOri"
has becomedeveni increasinglytot mai mult moroseursuz
173
541880
4096
„New York Times” a devenit
din ce în ce mai ursuz,
09:18
and the world'slume broadcastsemisiuni too
have gottenajuns steadilyîn mod constant glummerglummer.
174
546000
3600
iar știrile globale au devenit
și ele constant mai sumbre.
09:22
Why don't people appreciatea aprecia progressprogres?
175
550720
2696
De ce nu apreciază lumea progresul?
09:25
PartParte of the answerRăspuns comesvine
from our cognitivecognitiv psychologyPsihologie.
176
553440
2976
O parte din răspuns vine
din psihologia noastră cognitivă.
09:28
We estimateestima riskrisc usingutilizând a mentalmental shortcutscurtătură
calleddenumit the "availabilitydisponibilitatea heuristiceuristică."
177
556440
5016
Estimăm un risc folosind o scurtătură
denumită „euristica disponibilității”.
09:33
The easierMai uşor it is to recallrechemare
something from memorymemorie,
178
561480
2776
Cu cât ne este mai ușor
să ne reamintim ceva,
09:36
the more probableProbabil we judgejudecător it to be.
179
564280
2000
cu atât mai probabil putem să judecăm.
09:39
The other partparte of the answerRăspuns
comesvine from the naturenatură of journalismziaristică,
180
567200
3616
Cealaltă parte a răspunsului
vine din natura jurnalismului,
09:42
capturedcapturat in this satiricalsatiric headlinetitlu
from "The OnionCeapa,"
181
570840
3376
surprinsă în acest titlu satiric
din „The Onion”,
„CNN susține o întâlnire de dimineață
pentru a decide
09:46
"CNNCNN HoldsDeţine MorningDimineata MeetingÎntâlnire to DecideDecide
182
574240
2056
09:48
What ViewersTelespectatorii Should
PanicPanica About For RestRestul of Day."
183
576320
2296
pentru ce ar trebui să se panicheze
telespectatorii în restul zilei.”
09:50
(LaughterRâs)
184
578640
1696
(Râsete)
09:52
(ApplauseAplauze)
185
580360
4040
(Aplauze)
Știrile fac referire la lucruri ce au loc,
nu la cele care nu se întâmplă.
09:57
NewsStiri is about stuffchestie that happensse întâmplă,
not stuffchestie that doesn't happenîntâmpla.
186
585160
3816
10:01
You never see a journalistziarist who saysspune,
187
589000
2376
Niciodată nu vedeți un jurnalist
care spune:
10:03
"I'm reportingraportare livetrăi from a countryțară
that has been at peacepace for 40 yearsani,"
188
591400
4216
„Transmit live dintr-o țară
în care e pace de 40 de ani,”
10:07
or a cityoraș that has not
been attackedatacat by terroriststeroriști.
189
595640
2640
sau un oraș care nu a fost atacat
de teroriști.
10:10
AlsoDe asemenea, badrău things can happenîntâmpla quicklyrepede,
190
598960
2336
De asemenea, lucruri rele
se pot petrece rapid,
10:13
but good things aren'tnu sunt builtconstruit in a day.
191
601320
2416
dar cele bune nu sunt construite
într-o zi.
10:15
The papershârtii could have runalerga the headlinetitlu,
192
603760
1896
Ziarele ar putea rula titlul,
10:17
"137,000 people escapedscăpat
from extremeextrem povertysărăcie yesterdayieri"
193
605680
4376
„137.000 de oameni au scăpat ieri
de sărăcie extremă”
10:22
everyfiecare day for the last 25 yearsani.
194
610080
2856
în fiecare zi din ultimii 25 de ani.
10:24
That's one and a quartersfert billionmiliard people
leavinglăsând povertysărăcie behindin spate,
195
612960
4216
Asta înseamnă un miliard și un sfert
de oameni ce au scăpat de sărăcie,
10:29
but you never readcitit about it.
196
617200
2016
dar nu citiți niciodată așa ceva.
10:31
AlsoDe asemenea, the newsștiri capitalizesscrie cu majuscule
on our morbidmorbid interestinteres
197
619240
3296
De asemenea, știrile valorifică
interesul nostru morbid
în ce poate să nu meargă bine,
10:34
in what can go wronggresit,
198
622560
1256
10:35
capturedcapturat in the programmingprogramare policypolitică,
"If it bleedsmargini de tăiere, it leadsOportunitati."
199
623840
4336
reflectat în politica programelor:
„Sângele face rating.”
10:40
Well, if you combinecombina our cognitivecognitiv biasesdistorsiunilor
with the naturenatură of newsștiri,
200
628200
3736
Dacă veți combina prejudecățile
noastre cognitive cu natura știrilor,
10:43
you can see why the worldlume
has been comingvenire to an endSfârşit
201
631960
2696
puteți vedea de ce lumea
se apropie de sfârșit
10:46
for a very long time indeedintr-adevar.
202
634680
1960
de foarte mult timp într-adevăr.
Permiteți-mi să adresez
câteva întrebări despre progres
10:50
Let me addressadresa
some questionsîntrebări about progressprogres
203
638840
2096
10:52
that no doubtîndoială have occurreda avut loc
to manymulți of you.
204
640960
2360
pe care fără îndoială
vi le-ați pus mulți dintre voi.
10:56
First, isn't it good to be pessimisticpesimist
205
644320
2736
În primul rând, nu este bine
să fii pesimist
10:59
to safeguardsalvgardare againstîmpotriva complacencyautoliniştire,
206
647080
2416
pentru protejarea împotriva satisfacției,
11:01
to rakerake-ul the mucknoroi, to speakvorbi truthadevăr to powerputere?
207
649520
2656
să se expună abaterile,
să vorbească adevărul la putere?
11:04
Well, not exactlyexact.
208
652200
1976
Ei bine, nu chiar.
11:06
It's good to be accurateprecis.
209
654200
1976
Este bine să fii precis.
Cu siguranță că trebuie să fim conștienți
de suferință și pericol,
11:08
Of coursecurs we should be awareconștient
of sufferingsuferinţă and dangerPericol
210
656200
2456
11:10
whereveroriunde they occuravea loc,
211
658680
1416
oriunde ar avea loc,
dar ar trebui să fim conștienți
de cum pot fi acestea reduse,
11:12
but we should alsode asemenea be awareconștient
of how they can be reducedredus,
212
660120
3016
11:15
because there are dangerspericole
to indiscriminatefără discernământ pessimismpesimism.
213
663160
3496
deoarece există pericole
în încurajarea pesimismului.
11:18
One of them is fatalismfatalism.
214
666680
1656
Unul din ele este fatalismul.
Dacă toate eforturile noastre
de îmbunătățire a lumii
11:20
If all our effortseforturi at improvingîmbunătățirea the worldlume
215
668360
2176
11:22
have been in vaindegeaba,
216
670560
1296
au fost în zadar,
11:23
why throwarunca good moneybani after badrău?
217
671880
1856
de ce să aruncăm bani buni?
11:25
The poorsărac will always be with you.
218
673760
1572
Săracii vor fi mereu alături de voi.
11:28
And sincede cand the worldlume will endSfârşit sooncurând --
219
676280
2296
Și de vreme ce lumea se va sfârși
în curând,
dacă schimbarea climatică
nu ne ucide pe toți,
11:30
if climateclimat changeSchimbare doesn't killucide us all,
220
678600
1856
11:32
then runawayfugi artificialartificial
intelligenceinteligență will --
221
680480
2456
atunci avântul inteligenței artificiale
o va face,
11:34
a naturalnatural responseraspuns is
to enjoyse bucura life while we can,
222
682960
3616
un răspuns natural este
să ne bucurăm de viață cât mai putem,
11:38
eatmânca, drinkbăutură and be merryvesel,
for tomorrowMâine we diea muri.
223
686600
2760
să mâncăm, să bem și să fim veseli,
căci mâine putem muri.
11:42
The other dangerPericol of thoughtlessnechibzuit
pessimismpesimism is radicalismradicalismul.
224
690840
3296
Celălalt pericol de pesimism lipsit
de gândire este radicalismul.
11:46
If our institutionsinstituții are all failingîn lipsa
and beyonddincolo hopesperanţă for reformreforma,
225
694160
4016
Dacă toate instituțiile noastră decad
și nu mai există speranță de reformă,
11:50
a naturalnatural responseraspuns
is to seekcăuta to smashSmash the machinemaşină,
226
698200
3656
un răspuns natural
este să căutăm să spargem mașina,
11:53
drainscurgere the swampmlastina,
227
701880
1216
să drenăm mlaștina,
11:55
burna arde the empireimperiu to the groundsol,
228
703120
1776
să ardem imperiul până la temelii,
11:56
on the hopesperanţă that whateverindiferent de
risesse ridică out of the ashescenusa
229
704920
3296
în speranța că orice ar răsări din cenușă
12:00
is boundlegat to be better
than what we have now.
230
708240
2240
sigur este mai bun
decât ce avem noi acum.
Dacă există un asemenea lucru
precum progresul,
12:03
Well, if there is
suchastfel de a thing as progressprogres,
231
711920
2056
12:06
what causescauze it?
232
714000
1256
ce îl cauzează?
Progresul nu este o forță mistică
sau o dialectică ce ne ridică tot mai sus.
12:07
ProgressProgresul is not some mysticalmistice forceforta
or dialecticdialectic liftingridicare us ever highersuperior.
233
715280
5176
12:12
It's not a mysteriousmisterios arcarc of historyistorie
bendingîndoire towardspre justicejustiţie.
234
720480
3576
Progresul nu este un arc misterios
al istoriei care se înclină spre justiție.
12:16
It's the resultrezultat of humanuman effortseforturi
governedguvernată by an ideaidee,
235
724080
3736
Este rezultatul eforturilor umane
guvernate de o idee,
12:19
an ideaidee that we associateasociat
with the 18thlea centurysecol EnlightenmentIluminare,
236
727840
4016
o idee pe care o asociem
cu Iluminismul secolului XVIII,
12:23
namelyși anume that if we applyaplica reasonmotiv and scienceştiinţă
237
731880
4336
și anume că dacă aplicăm
rațiunea și știința
12:28
that enhancespori humanuman well-beingbunăstare,
238
736240
2056
care sporesc bunăstarea umană,
12:30
we can graduallytreptat succeeda reusi.
239
738320
1640
putem să reușim treptat.
12:32
Is progressprogres inevitableinevitabil? Of coursecurs not.
240
740680
3456
Este progresul inevitabil?
Desigur că nu.
12:36
ProgressProgresul does not mean
that everything becomesdevine better
241
744160
3016
Progresul nu înseamnă
că totul devine mai bun
12:39
for everyonetoata lumea everywherepretutindeni all the time.
242
747200
2936
pentru toată lumea de peste tot,
tot timpul.
12:42
That would be a miraclemiracol,
and progressprogres is not a miraclemiracol
243
750160
3256
Asta ar fi un miracol,
iar progresul nu este un miracol
12:45
but problem-solvingrezolvarea problemelor.
244
753440
1200
ci o rezolvare de probleme.
12:47
ProblemsProbleme are inevitableinevitabil
245
755360
1856
Problemele sunt inevitabile,
12:49
and solutionssoluţii createcrea newnou problemsProbleme
whichcare have to be solvedrezolvat in theiral lor turnviraj.
246
757240
3680
iar soluțiile creează noi probleme
ce trebuie să fie și ele rezolvate.
12:53
The unsolvednerezolvate problemsProbleme
facingcu care se confruntă the worldlume todayastăzi are gargantuanGargantuan,
247
761760
3696
Problemele nerezolvate cu care lumea
se confruntă astăzi sunt uriașe,
12:57
includinginclusiv the risksriscuri of climateclimat changeSchimbare
248
765480
2776
incluzând riscul schimbării climatice
13:00
and nuclearnuclear warrăzboi,
249
768280
1616
și războiul nuclear,
dar trebuie să le percepem
ca probleme ce trebuie rezolvate,
13:01
but we musttrebuie sa see them
as problemsProbleme to be solvedrezolvat,
250
769920
2536
13:04
not apocalypsesApocalipsa in waitingaşteptare,
251
772480
2416
nu apocalipsa în așteptare,
13:06
and aggressivelyagresiv pursueurmări solutionssoluţii
252
774920
2256
și să urmărim în mod agresiv soluții,
cum ar fi eliminarea dioxidului de carbon
pentru schimbările climatice
13:09
like DeepAdânc DecarbonizationDecarbonatare
for climateclimat changeSchimbare
253
777200
2856
13:12
and GlobalLa nivel mondial ZeroZero for nuclearnuclear warrăzboi.
254
780080
2200
și reducerea numărului focoaselor
la zero pentru războiul nuclear.
13:15
FinallyÎn cele din urmă, does the EnlightenmentIluminare
go againstîmpotriva humanuman naturenatură?
255
783760
3896
În final, se opune Iluminismul
naturii umane?
13:19
This is an acuteacut questionîntrebare for me,
256
787680
2296
Aceasta este o întrebare acută
pentru mine,
13:22
because I'm a prominentproeminent advocateavocat
of the existenceexistenţă of humanuman naturenatură,
257
790000
3416
pentru că sunt un avocat proeminent
al existenței naturii umane,
13:25
with all its shortcomingsdeficienţele
and perversitiesperversities.
258
793440
3416
cu toate neajunsurile
și perversiunile sale.
În cartea mea „The Blank Slate”,
13:28
In my bookcarte "The BlankGol SlateArdezie,"
259
796880
1416
13:30
I argueda susținut that the humanuman prospectperspectivă
is more tragictragic than utopianutopic
260
798320
4136
am susținut că perspectiva umană
este mai mult tragică decât utopică
13:34
and that we are not stardustpulbere de stele,
we are not goldende aur
261
802480
2736
și că nu suntem praf de stele,
nu suntem aurii
13:37
and there's no way
we are gettingobtinerea back to the gardengrădină.
262
805240
2536
și nu avem cum să ne întoarcem în grădină.
13:39
(LaughterRâs)
263
807800
2496
(Râsete)
13:42
But my worldviewviziune asupra lumii has lightenedluminată up
264
810320
2296
Dar viziunea mea despre lume s-a luminat
13:44
in the 15 yearsani sincede cand
"The BlankGol SlateArdezie" was publishedpublicat.
265
812640
2936
în cei 15 ani de când a fost publicată
„The Blank Slate".
13:47
My acquaintancecunoştinţă with
the statisticsstatistici of humanuman progressprogres,
266
815600
2936
Familiarizarea mea cu statisticile
progresului uman,
13:50
startingpornire with violenceviolenţă
267
818560
1336
începând cu violența,
13:51
but now encompassingcare să cuprindă
everyfiecare other aspectaspect of our well-beingbunăstare,
268
819920
3776
dar acum cuprinzând orice
alt aspect al bunăstării noastre,
13:55
has fortifiedfortificate my beliefcredință
269
823720
1576
mi-a fortificat credința
13:57
that in understandingînţelegere
our tribulationsnecazuri and woesproblemele,
270
825320
3176
că în înțelegerea necazurilor
și problemelor noastre,
14:00
humanuman naturenatură is the problemproblemă,
271
828520
1776
natura umană este problema,
14:02
but humanuman naturenatură, channeledbagati
by EnlightenmentIluminare normsnorme and institutionsinstituții,
272
830320
4336
dar natura umană, canalizată de normele
și instituțiile iluministe,
14:06
is alsode asemenea the solutionsoluţie.
273
834680
1200
este de asemenea soluția.
14:09
AdmittedlyDesigur, it's not easyuşor
to replicatereplica my ownpropriu data-drivenbaze de date epiphanyEpifanie
274
837200
4896
Desigur, nu este ușor să reproduc
propria mea epifanie condusă de date
14:14
with humanityumanitate at largemare.
275
842120
2336
cu umanitatea în general.
14:16
Some intellectualsintelectuali have respondeda răspuns
276
844480
1816
Unii intelectuali au răspuns
14:18
with furyFury to my bookcarte "EnlightenmentIluminare Now,"
277
846320
2696
cu furie către cartea mea
„Enlightenment Now”,
14:21
sayingzicală first how darea indrazni he claimRevendicare
that intellectualsintelectuali hateură progressprogres,
278
849040
4256
spunând: cum îndrăznește să pretindă
că intelectualii urăsc progresul,
14:25
and secondal doilea, how darea indrazni he claimRevendicare
that there has been progressprogres.
279
853320
3136
cum îndrăznește să pretindă
că a existat progres?
14:28
(LaughterRâs)
280
856480
2680
(Râsete)
14:32
With othersalții, the ideaidee of progressprogres
just leavesfrunze them coldrece.
281
860240
3616
Pe alții, ideea de progres îi lasă rece.
14:35
SavingSalvarea the livesvieți of billionsmiliarde,
282
863880
1696
Salvând viața miliardelor,
14:37
eradicatingeradicarea diseaseboală, feedinghrănire the hungryflămând,
283
865600
2896
eradicând boala,
hrănindu-i pe cei flămânzi,
14:40
teachingînvățătură kidscopii to readcitit?
284
868520
1440
învățând copiii să citească?
14:42
BoringPlictisitor.
285
870560
1200
Plictisitor.
14:44
At the samela fel time, the mostcel mai commoncomun responseraspuns
I have receivedprimit from readerscititori is gratituderecunoștință,
286
872720
4496
În același timp, cel mai întâlnit răspuns
venit de la cititori este recunoștința,
recunoștința pentru schimbarea
perspectivei lor asupra lumii,
14:49
gratituderecunoștință for changingschimbare
theiral lor viewvedere of the worldlume
287
877240
2376
14:51
from a numbamorțit and helplessneajutorat fatalismfatalism
288
879640
2536
de la un fatalism neputincios
și neajutorat
14:54
to something more constructiveconstructiv,
289
882200
1656
la ceva mult mai constructiv,
14:55
even heroiceroice.
290
883880
1736
chiar eroic.
14:57
I believe that the idealsidealurile
of the EnlightenmentIluminare
291
885640
2176
Cred că idealurilor Iluminismului
14:59
can be castarunca a stirringamestecând narrativenarativ,
292
887840
2016
li se poate adăuga o narațiune activă,
15:01
and I hopesperanţă that people
with greatermai mare artisticartistic flaresemnal luminos
293
889880
2816
și sper ca oamenii cu o scânteie artistică
15:04
and rhetoricalretorică powerputere than I
294
892720
2016
și o putere retorică mai mari decât am eu
15:06
can tell it better and spreadrăspândire it furthermai departe.
295
894760
3016
pot să o spună mai bine
și să o răspândească mai departe.
15:09
It goesmerge something like this.
296
897800
1440
Funcționează cam așa.
15:12
We are bornnăscut into a pitilessnemiloase universeunivers,
297
900320
2576
Suntem născuți într-un univers nemilos,
15:14
facingcu care se confruntă steepabrupt oddsșanse
againstîmpotriva life-enablingLife-care să permită orderOrdin
298
902920
3176
confruntându-ne cu cote abrupte
împotriva ordinii care permite viața
15:18
and in constantconstant jeopardypericol of fallingcădere apartseparat.
299
906120
2400
și în pericol constant de cădere.
15:21
We were shapedprofilat by a processproces
that is ruthlesslyfără milă competitivecompetitiv.
300
909360
3400
Am fost formați de un proces
care este competitiv fără milă.
15:25
We are madefăcut from crookedstrâmb timbercherestea,
301
913720
1776
Suntem făcuți din lemn stratificat,
15:27
vulnerablevulnerabil to illusionsiluzii, self-centerednessauto-centeredness
302
915520
3016
vulnerabili la iluzii, egocentrism
15:30
and at timesori astoundinguluitor stupidityprostie.
303
918560
2240
și, uneori, la o uimitoare prostie.
Totuși, natura umană a fost
de asemenea binecuvântată cu resurse
15:33
YetÎncă humanuman naturenatură has alsode asemenea
been blessedbinecuvântat with resourcesresurse
304
921800
2736
15:36
that opendeschis a spacespaţiu
for a kinddrăguț of redemptionrăscumpărare.
305
924560
2280
care deschid un spațiu
pentru un fel de izbăvire.
15:39
We are endowedînzestrat with the powerputere
to combinecombina ideasidei recursivelyrecursiv,
306
927640
3256
Suntem înzestrați cu puterea
de a combina ideile recursiv,
15:42
to have thoughtsgânduri about our thoughtsgânduri.
307
930920
2456
să avem gânduri despre gândurile noastre.
15:45
We have an instinctinstinct for languagelimba,
308
933400
1896
Avem un instinct pentru limbă,
15:47
allowingpermițând us to shareacțiune the fruitsfructe
of our ingenuityingeniozitate and experienceexperienţă.
309
935320
3440
permițându-ne să împărtășim roadele
ingenuității și experienței noastre.
15:51
We are deepenedadâncit
with the capacitycapacitate for sympathysimpatie,
310
939760
2656
Suntem înzestrați cu capacitatea
de a înțelege,
15:54
for pityPăcat, imaginationimaginație,
compassioncompasiune, commiserationmilă.
311
942440
4120
simțim milă, avem imaginație,
compasiune, compătimire.
15:59
These endowmentsDotari have foundgăsite waysmoduri
to magnifyamplifica theiral lor ownpropriu powerputere.
312
947480
3776
Aceste dotări au găsit modalități
de a-și mări propria putere.
16:03
The scopedomeniu of languagelimba has been augmentedaugmented
313
951280
2016
Scopul limbii a fost extins
16:05
by the writtenscris, printedimprimate
and electronicelectronic wordcuvânt.
314
953320
2840
de cuvântul scris, printat și electronic.
16:09
Our circlecerc of sympathysimpatie has been expandedextins
315
957280
2016
Cercul nostru de simpatie a fost extins
16:11
by historyistorie, journalismziaristică
and the narrativenarativ artsarte.
316
959320
3080
de istorie, jurnalism și artele narative.
16:15
And our punyplăpând rationalraţional facultiesfacultăți
have been multipliedînmulțit
317
963160
2856
Iar facultățile noastre raționale
au fost multiplicate
16:18
by the normsnorme and institutionsinstituții of reasonmotiv,
318
966040
2696
de normele și instituțiile rațiunii,
16:20
intellectualintelectual curiositycuriozitate, opendeschis debatedezbate,
319
968760
3296
curiozitatea intelectuală,
dezbaterea deschisă,
16:24
skepticismscepticism of authorityautoritate and dogmadogmă
320
972080
2696
scepticismul autorității și dogmei
16:26
and the burdenpovară of proofdovadă to verifyverifica ideasidei
321
974800
2376
și greutatea probei de a verifica idei
16:29
by confrontingconfruntarea them againstîmpotriva realityrealitate.
322
977200
1880
prin confruntarea lor cu realitatea.
16:32
As the spiralspirală of recursiverecursiv improvementîmbunătăţire
323
980320
2536
Pe măsură ce spirala
îmbunătățirii recursive
16:34
gathersAdună momentumimpuls,
324
982880
1616
adună impuls,
16:36
we ekevrabii out victoriesvictorii
againstîmpotriva the forcesforţele that grindse pisa us down,
325
984520
3536
am repurtat victoriile împotriva forțelor
care ne țineau la pământ,
16:40
not leastcel mai puţin the darkermai inchisa partspărți
of our ownpropriu naturenatură.
326
988080
3256
nu în ultimul rând părțile mai întunecate
ale naturii noastre.
16:43
We penetratepătrunde the mysteriesmistere
of the cosmoscosmos, includinginclusiv life and mindminte.
327
991360
4736
Pătrundem misterele cosmosului,
inclusiv viața și mintea.
16:48
We livetrăi longermai lung, suffersuferi lessMai puțin, learnînvăța more,
328
996120
3856
Trăim mai mult, suferim mai puțin,
învățăm mai mult,
16:52
get smartermai inteligent and enjoyse bucura more smallmic pleasuresplăceri
329
1000000
2856
devenim mai deștepți și ne bucurăm
mai mult de micile plăceri
16:54
and richbogat experiencesexperiențe.
330
1002880
1320
și de experiențele bogate.
16:57
FewerMai puţine of us are killeducis,
assaultedagresat, enslavedînrobit, exploitedexploatate
331
1005080
4616
Mai puțini dintre noi sunt uciși,
agresați, înrobiți, exploatați
17:01
or oppressedasupriţi by the othersalții.
332
1009720
2016
sau oprimați de ceilalți.
17:03
From a fewpuțini oasesoaze, the territoriesteritorii
with peacepace and prosperityprosperitate are growingcreştere
333
1011760
4496
Din câteva oaze, teritoriile cu pace
și prosperitate cresc
17:08
and could somedayîntr-o zi encompassînconjura the globeglob.
334
1016280
2360
și ar putea într-o zi să cuprindă globul.
17:11
Much sufferingsuferinţă remainsrămășițe
335
1019840
1896
Multe suferințe rămân
17:13
and tremendousextraordinar perilpune în pericol,
336
1021760
1736
și un pericol extraordinar,
17:15
but ideasidei on how to reducereduce them
have been voicedşi-a exprimat,
337
1023520
2736
dar au fost exprimate idei
despre cum să le reducem
17:18
and an infiniteinfinit numbernumăr of othersalții
are yetinca to be conceivedconceput.
338
1026280
3895
și un număr infinit de alte idei
urmează să fie concepute.
17:22
We will never have a perfectperfect worldlume,
339
1030200
2416
Nu vom avea niciodată o lume perfectă
17:24
and it would be dangerouspericulos to seekcăuta one.
340
1032640
2256
și ar fi periculos să căutăm una.
17:26
But there's no limitlimită
to the bettermentsbetterments we can attainatinge
341
1034920
2535
Dar nu există o limită
pentru îmbunătățirile ce le putem obține
17:29
if we continuecontinua to applyaplica knowledgecunoştinţe
to enhancespori humanuman flourishingînfloritoare.
342
1037480
3879
dacă vom continua să aplicăm știința
pentru a spori prosperitatea umană.
17:34
This heroiceroice storypoveste
is not just anothero alta mythMitul.
343
1042760
3136
Această poveste eroică
nu este doar un alt mit.
17:37
MythsMituri are fictionsficţiuni, but this one is trueAdevărat,
344
1045920
3056
Miturile sunt ficțiuni,
dar acest lucru este adevărat,
17:41
trueAdevărat to the bestCel mai bun of our knowledgecunoştinţe,
whichcare is the only truthadevăr we can have.
345
1049000
3936
adevărat din câte știm,
singurul adevăr pe care îl putem avea.
Pe măsură ce învățăm mai multe,
17:44
As we learnînvăța more,
346
1052960
1216
17:46
we can showspectacol whichcare partspărți of the storypoveste
continuecontinua to be trueAdevărat and whichcare onescele falsefals,
347
1054200
4456
putem arăta care părți ale povestirii
continuă să fie adevărate
și care sunt false,
17:50
as any of them mightar putea be
and any could becomedeveni.
348
1058680
2800
deoarece oricare din ele ar putea fi
și oricare ar putea deveni.
17:54
And this storypoveste belongsaparține not to any tribetrib
349
1062320
2536
Iar această poveste nu aparține
vreunui trib,
17:56
but to all of humanityumanitate,
350
1064880
1856
ci întregii omeniri,
17:58
to any sentientsensibil creaturecreatură
with the powerputere of reasonmotiv
351
1066760
3696
oricărei creaturi simțitoare
cu puterea rațiunii
18:02
and the urgeîndemn to persistpersista in its beingfiind,
352
1070480
2896
și dorința de a persista în ființa sa,
18:05
for it requiresnecesită only the convictionscondamnări
353
1073400
1936
căci cere doar convingerile
18:07
that life is better than deathmoarte,
354
1075360
2176
că viața este mai bună decât moartea,
18:09
healthsănătate is better than sicknessboală,
355
1077560
1936
sănătatea este mai bună decât boala,
18:11
abundanceabundenţă is better than want,
356
1079520
2136
abundența este mai bună decât sărăcia,
18:13
freedomlibertate is better than coercionconstrângere,
357
1081680
2416
libertatea este mai bună decât coerciția,
18:16
happinessfericire is better than sufferingsuferinţă
358
1084120
2176
fericirea este mai bună decât suferința,
18:18
and knowledgecunoştinţe is better
than ignoranceignoranţă and superstitionsuperstiție.
359
1086320
3400
iar cunoașterea este mai bună
decât ignoranța și superstiția.
18:22
Thank you.
360
1090520
1216
Mulțumesc.
18:23
(ApplauseAplauze)
361
1091760
3800
(Aplauze)
Translated by Ioana Herman
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker is a professor of cognitive science (the study of the human mind) who writes about language, mind and human nature.

Why you should listen

Steven Pinker grew up in the English-speaking community of Montreal but has spent his adult life bouncing back and forth between Harvard and MIT. He is interested in all aspects of human nature: how we see, hear, think, speak, remember, feel and interact.

To be specific: he developed the first comprehensive theory of language acquisition in children, used verb meaning as a window into cognition, probed the limits of neural networks and showed how the interaction between memory and computation shapes language. He has used evolution to illuminate innuendo, emotional expression and social coordination. He has documented historical declines in violence and explained them in terms of the ways that the violent and peaceable components of human nature interact in different eras. He has written books on the language instinct, how the mind works, the stuff of thought and the doctrine of the blank slate, together with a guide to stylish writing that is rooted in psychology.

In his latest book, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, he writes about progress -- why people are healthier, richer, safer, happier and better educated than ever. His other books include The Language InstinctHow the Mind Works, The Blank Slate: The Modern Denial of Human NatureThe Stuff of Thought, and The Better Angels of Our Nature.

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com