ABOUT THE SPEAKER
Faith Osier - Infectious disease doctor
Faith Osier is studying how humans acquire immunity to malaria and developing new malaria vaccines.

Why you should listen

Faith Osier works to understand how humans acquire immunity to malaria and intends to use this knowledge to design highly effective vaccines. Her studies focus on infections with the parasite Plasmodium falciparum, which leads to nearly half a million deaths in Africa each year. She demonstrated that Kenyan children who did not get sick after a malaria infection had high levels of antibodies against combinations of specific proteins found within the parasite. Subsequently, her studies in immune African adults revealed that there were in fact many additional parasite proteins that could be considered for malaria vaccines. To verify her results, she designed a massive study involving children and adults from 15 different geographical locations in Africa. She designed KILchip, a custom protein microarray that enabled her team to analyze antibody responses to more than 100 intentionally selected malaria proteins in these human blood samples. Her research group also studies the mechanisms by which these antibodies kill malaria parasites.

Osier is a Professor of Malaria Immunology in the Nuffield Deptartment of Medicine at the University of Oxford, UK. She has two research laboratories: one in the Biosciences Deptartment of the KEMRI-Wellcome Trust Research Programme in Kilifi, Kenya, and the other in the Parasitology Deptartment of Heidelberg University Hospital in Heidelberg, Germany. She has won multiple awards for her work including the Royal Society Pfizer Award (UK) and the prestigious Sofja Kovalevskaja Award from the Alexander von Humboldt Foundation. She holds major research grants from the Wellcome Trust, is an MRC African Research Leader and an EDCTP Senior Fellow. She is also a fellow of the African Academy of Sciences, an advisor to the Executive Committee of the Federation of African Immunological Societies and the vice-president/president-elect of the International Union of Immunological Societies. She was named a TED Fellow in 2018. She is passionate about training African scientists to excel and deliver the medical interventions that are urgently needed on the continent.

More profile about the speaker
Faith Osier | Speaker | TED.com
TED2018

Faith Osier: The key to a better malaria vaccine

Faith Osier: Klucz do lepszej szczepionki na malarię

Filmed:
1,593,424 views

Szczepionka na malarię została wynaleziona ponad sto lat temu, ale wciąż setki tysięcy ludzi rocznie umiera na tę chorobę. Jak możemy ulepszyć tę ważną szczepionkę? W pouczającej prelekcji Faith Osier, immunolog i stypendystka TED, pokazuje, jak ważne jest połączenie nowoczesnej technologii z wiedzą dostępną od wieku, w nadziei na stworzenie szczepionki, która zlikwiduje malarię raz na zawsze.
- Infectious disease doctor
Faith Osier is studying how humans acquire immunity to malaria and developing new malaria vaccines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
There are 200 millionmilion clinicalkliniczny casesprzypadki
0
1754
4666
Każdego roku notuje się
200 milionów zachorowań
00:18
of falciparumFalciparum malariamalaria
in AfricaAfryka everykażdy yearrok,
1
6444
4403
na malarię tropikalną w Afryce,
00:22
resultingwynikające in halfpół a millionmilion deathsśmierci.
2
10871
2920
z czego pół miliona
to przypadki śmiertelne.
00:26
I would like to talk to you
about malariamalaria vaccinesszczepionki.
3
14395
3809
Chciałabym opowiedzieć
o szczepionkach na malarię.
00:30
The oneste that we have madezrobiony to datedata
are simplypo prostu not good enoughdość.
4
18807
5598
Te, które do tej pory stworzyliśmy,
nie są zadowalające.
00:36
Why?
5
24998
1150
Dlaczego?
00:38
We'veMamy been workingpracujący at it
for 100 plusplus yearslat.
6
26474
3984
Pracujemy nad tym już od ponad 100 lat.
00:42
When we startedRozpoczęty, technologytechnologia was limitedograniczony.
7
30950
3606
Na początku technika nie była rozwinięta.
00:46
We could see just a tinymalutki fractionfrakcja
of what the parasitepasożyt really lookedspojrzał like.
8
34966
6881
Mogliśmy zobaczyć tylko fragment pasożyta.
00:54
TodayDzisiaj, we are awashzalany with technologytechnologia,
9
42466
3365
Dzisiaj nie brakuje nam techniki,
nowoczesnych metod obrazowania,
nauk "omnicznych" ,
00:57
advancedzaawansowane imagingImaging and omicsOmika platformsplatformy --
10
45855
4055
01:01
genomicsgenomika, transcriptomicstranskryptomika, proteomicsproteomika.
11
49934
4210
na przykład genomiki,
transkryptomiki czy proteomiki.
01:06
These toolsprzybory have givendany us a clearerjaśniejsze viewwidok
12
54620
3873
Te narzędzia pozwalają lepiej zrozumieć,
01:10
of just how complexzłożony
the parasitepasożyt really is.
13
58517
4293
jak złożony jest ten pasożyt.
01:15
HoweverJednak, in spitezłość of this,
14
63365
2627
Pomimo tego, nasze podejście
do tworzenia szczepionek
01:18
our approachpodejście to vaccineszczepionka designprojekt
has remainedpozostał prettyładny rudimentaryelementarne.
15
66016
5500
jest wciąż bardzo tradycyjne.
01:24
To make a good vaccineszczepionka,
we mustmusi go back to basicspodstawy
16
72040
4420
Musimy wrócić do podstaw,
żeby stworzyć dobrą szczepionkę,
zrozumieć, jak organizm radzi sobie
z czymś tak złożonym.
01:28
to understandzrozumieć how our bodiesciała
handleuchwyt this complexityzłożoność.
17
76484
4525
01:34
People who are frequentlyczęsto
infectedzarażony with malariamalaria
18
82460
4197
Osoby, które często zarażają się malarią,
uczą się sobie z nią radzić.
01:38
learnuczyć się to dealsprawa with it.
19
86681
1467
01:40
They get the infectioninfekcja,
but they don't get illchory.
20
88689
3301
Zarażają się, ale nie chorują.
01:44
The recipePrzepis is encodedzakodowany in antibodiesprzeciwciał.
21
92688
3619
Odpowiedzialne są za to przeciwciała.
01:48
My teamzespół wentposzedł back to our complexzłożony parasitepasożyt,
22
96903
3984
Mój zespół zajął się ponowie
tym złożonym pasożytem,
przebadał go, wykorzystując próbki
od Afrykańczyków, którzy pokonali malarię,
01:52
probedbadane it with samplespróbki from AfricansAfrykanie
who had overcomeprzezwyciężać malariamalaria
23
100911
4928
żeby znaleźć odpowiedź na pytanie:
01:57
to answerodpowiedź the questionpytanie:
24
105863
1825
"Jak wygląda skuteczna
reakcja immunologiczna?".
01:59
"What does a successfuludany
antibodyprzeciwciało responseodpowiedź look like?"
25
107712
4047
02:04
We founduznany over 200 proteinsbiałka,
26
112212
3302
Znaleźliśmy ponad 200 białek,
których często nie uwzględnia się
przy szczepionce na malarię.
02:07
manywiele of whichktóry are not
on the radarradar for malariamalaria vaccinesszczepionki.
27
115538
4213
02:12
My researchBadania communityspołeczność maymoże be missingbrakujący out
importantważny partsCzęści of the parasitepasożyt.
28
120141
5182
Społeczność badawcza
być może pomija ważne części pasożyta.
02:18
UntilAż do recentlyostatnio, when one had identifiedzidentyfikowane
a proteinbiałko of interestzainteresowanie,
29
126283
5265
Do niedawna,
jeśli odkryto znaczące białko,
to badano, czy jest ważne dla szczepionki,
02:23
they testedprzetestowany whetherczy it mightmoc be
importantważny for a vaccineszczepionka
30
131572
3603
przeprowadzając badanie kohortowe.
02:27
by conductingprowadzenie a cohortkohorta studybadanie.
31
135199
2429
02:30
This typicallyzwykle involvedzaangażowany about 300
participantsUczestnicy in a villagewioska in AfricaAfryka,
32
138307
5572
Zazwyczaj obejmowało
300 uczestników z jednej wioski w Afryce,
których próbki analizowano, żeby zbadać,
02:35
whosektórego samplespróbki were analyzedanalizowane to see
33
143903
2809
czy przeciwciała wyprodukowane
w odpowiedzi na dane białko,
02:38
whetherczy antibodiesprzeciwciał to the proteinbiałko
would predictprzepowiadać, wywróżyć who got malariamalaria
34
146736
5706
zdeterminują, kto zachoruje na malarię.
02:44
and who did not.
35
152466
1246
02:46
In the pastprzeszłość 30 yearslat,
36
154323
2103
W ciągu ostatnich 30 lat
takie badania objęły
niewielką liczbę białek
02:48
these studiesstudia have testedprzetestowany
a smallmały numbernumer of proteinsbiałka
37
156450
4778
na względnie małej liczbie próbek
02:53
in relativelystosunkowo fewkilka samplespróbki
38
161252
2372
zazwyczaj w jednym miejscu.
02:55
and usuallyzazwyczaj in singlepojedynczy locationslokalizacje.
39
163648
2667
02:58
The resultswyniki have not been consistentzgodny.
40
166782
3079
Wyniki nie były spójne.
03:02
My teamzespół essentiallygłównie collapsedzwinięty
30 yearslat of this typerodzaj of researchBadania
41
170956
6081
Mój zespół połączył 30 lat tego typu badań
w jeden ekscytujący eksperyment,
przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy.
03:09
into one excitingekscytujący experimenteksperyment,
conductedprowadzona over just threetrzy monthsmiesiące.
42
177061
4941
03:14
InnovativelyInnowacyjnie, we assembledzmontowany 10,000 samplespróbki
43
182609
4222
W nowatorski sposób
zebraliśmy 10 000 próbek
z 15 miejsc w siedmiu krajach Afryki.
03:18
from 15 locationslokalizacje
in sevensiedem AfricanAfrykańska countrieskraje,
44
186855
4413
które uwzględniają czas, wiek
03:23
spanningrozpiętość time, agewiek
and the variableZmienna intensityintensywność
45
191292
4222
i zróżnicowane nasilenie
występowania malarii w Afryce.
03:27
of malariamalaria experienceddoświadczony in AfricaAfryka.
46
195538
2682
03:30
We used omicsOmika intelligenceinteligencja
to prioritizepriorytet our parasitepasożyt proteinsbiałka,
47
198585
5659
Użyliśmy nauk "omnicznych",
żeby skupić się na białkach pasożyta,
zsyntetyzować je w laboratorium
03:36
synthesizesyntezować them in the lablaboratorium
48
204268
2000
i zrekonstruować
pasożyta malarii na chipie.
03:38
and in shortkrótki, recreatedodtworzone
the malariamalaria parasitepasożyt on a chipżeton.
49
206292
4804
03:43
We did this in AfricaAfryka,
and we're very prouddumny of that.
50
211585
3467
Dokonaliśmy tego w Afryce,
z czego jesteśmy bardzo dumni.
03:47
(ApplauseAplauz)
51
215379
6175
(Brawa)
Chip to mała szklana płytka,
03:53
The chipżeton is a smallmały glassszkło slideślizgać się,
52
221578
3111
ale daje nam niesamowite możliwości.
03:56
but it givesdaje us incredibleniesamowite powermoc.
53
224713
2396
04:00
We simultaneouslyrównocześnie gatheredZebrane datadane
on over 100 antibodyprzeciwciało responsesodpowiedzi.
54
228007
6167
Jednocześnie zebraliśmy dane na temat
ponad 100 reakcji immunologicznych.
04:06
What are we looking for?
55
234592
1600
Czego szukamy?
04:08
The recipePrzepis behindza a successfuludany
antibodyprzeciwciało responseodpowiedź,
56
236679
4635
Skutecznej reakcji immunologicznej,
żeby stworzyć efektywną szczepionkę.
04:13
so that we can predictprzepowiadać, wywróżyć
what mightmoc make a good malariamalaria vaccineszczepionka.
57
241338
4365
04:18
We're alsorównież tryingpróbować to figurepostać out
58
246680
1873
Staramy się też zrozumieć,
jak przeciwciała wpływają na pasożyta.
04:20
exactlydokładnie what antibodiesprzeciwciał
do to the parasitepasożyt.
59
248577
3547
04:24
How do they killzabić it?
60
252482
1555
Jak go zabijają?
Atakują go z kilku stron?
Występuje synergia?
04:26
Do they attackatak from multiplewielokrotność angleskąty?
Is there synergysynergia?
61
254061
3722
Ilu przeciwciał potrzeba?
04:29
How much antibodyprzeciwciało do you need?
62
257807
2000
04:32
Our studiesstudia suggestsugerować that havingmający
a bitkawałek of one antibodyprzeciwciało won'tprzyzwyczajenie be enoughdość.
63
260188
5889
Nasze badania pokazują, że niewielka
ilość jednego przeciwciała nie wystarczy.
04:38
It mightmoc take highwysoki
concentrationsstężenia of antibodiesprzeciwciał
64
266458
3183
Potrzeba dużego natężenia przeciwciał
przeciwko kilku różnym białkom pasożyta.
04:41
againstprzeciwko multiplewielokrotność parasitepasożyt proteinsbiałka.
65
269665
2516
04:44
We're alsorównież learninguczenie się that antibodiesprzeciwciał
killzabić the parasitepasożyt in multiplewielokrotność wayssposoby,
66
272673
5015
Odkryliśmy, że przeciwciała
zabijają pasożyta na kilka sposobów.
Skupienie się na tylko jednym sposobie
może prowadzić do nieadekwatnych wyników.
04:49
and studyingstudiować any one of these in isolationizolacji
maymoże not adequatelyodpowiednio reflectodzwierciedlić realityrzeczywistość.
67
277712
5944
04:56
Just like we can now see the parasitepasożyt
in greaterwiększy definitiondefinicja,
68
284454
4476
Teraz możemy lepiej badać tego pasożyta,
więc razem z moim zespołem
skupiamy się na tym,
05:00
my teamzespół and I are focusedskupiony
69
288954
1992
05:02
on understandingzrozumienie how our bodiesciała
overcomeprzezwyciężać this complexityzłożoność.
70
290970
4737
żeby zrozumieć, jak organizm
radzi sobie z czymś tak złożonym.
05:08
We believe that this could providezapewniać
the breakthroughsprzełomy that we need
71
296012
4437
Myślimy, że doprowadzi to do przełomu
potrzebnego do stworzenia
skutecznej szczepionki przeciw malarii.
05:12
to make malariamalaria historyhistoria
throughprzez vaccinationszczepienie ochronne.
72
300473
3736
05:16
Thank you.
73
304719
1151
Dziękuję.
05:17
(ApplauseAplauz)
74
305894
1703
(Brawa)
(Okrzyki)
05:19
(CheersOkrzyki)
75
307621
2396
05:22
(ApplauseAplauz)
76
310041
5752
(Brawa)
05:27
ShohamShoham AradArad: OK, how closeblisko
are we actuallytak właściwie to a malariamalaria vaccineszczepionka?
77
315817
3487
Shoham Arad: Kiedy pojawi się szczepionka?
05:32
FaithWiara OsierWikliny: We're just
at the beginningpoczątek of a processproces
78
320281
2857
Faith Osier: Jesteśmy na początku drogi,
bo najpierw musimy zrozumieć,
czego potrzeba do jej wytworzenia,
05:35
to try and understandzrozumieć
what we need to put in the vaccineszczepionka
79
323162
3984
zanim zaczniemy ją produkować.
05:39
before we actuallytak właściwie startpoczątek makingzrobienie it.
80
327170
2533
05:41
So, we're not really closeblisko to the vaccineszczepionka,
but we're gettinguzyskiwanie there.
81
329727
3833
Daleko nam do celu,
ale zmierzamy w tym kierunku.
SA: Mamy nadzieję.
05:45
SASA: And we're hopefulpełen nadziei.
82
333584
1241
05:46
FOFo: And we're very hopefulpełen nadziei.
83
334849
1800
FO: Jesteśmy pełni nadziei.
05:49
SASA: Tell me about SMARTInteligentne,
tell me what does it standstoisko for
84
337323
3246
SA: Opowiedz, co to jest SMART, co oznacza
i dlaczego to dla ciebie ważne.
05:52
and why is it importantważny to you?
85
340593
2040
FO: SMART to South-South
Malaria Antigen Research Partnership.
05:54
FOFo: So SMARTInteligentne standsstojaki for South-SouthPołudnie-południe
MalariaMalarii AntigenAntygenu ResearchBadania PartnershipPartnerstwo.
86
342657
6383
06:01
The South-SouthPołudnie-południe
is referringreferring to us in AfricaAfryka,
87
349477
4262
South-South odnosi się do krajów Afryki,
które ze sobą współpracują,
06:05
looking sidewaysbokiem to eachkażdy other
in collaborationwspółpraca,
88
353763
4505
zamiast, jak zawsze, zwracać się
w stronę Ameryki i Europy,
06:10
in contrastkontrast to always looking to AmericaAmeryka
and looking to EuropeEuropy,
89
358292
4206
bo Afryka ma duży potencjał.
06:14
when there is quitecałkiem
some strengthwytrzymałość withinw ciągu AfricaAfryka.
90
362522
3037
06:17
So in SMARTInteligentne,
91
365997
1164
Nie tylko dążymy do celu,
stworzenia szczepionki przeciw malarii,
06:19
apartniezależnie from the goalcel that we have,
to developrozwijać a malariamalaria vaccineszczepionka,
92
367185
3940
06:23
we are alsorównież trainingtrening AfricanAfrykańska scientistsnaukowcy,
93
371149
2445
ale też szkolimy naukowców z Afryki,
bo skutki tej choroby są tutaj poważne.
06:25
because the burdenobciążenie
of diseasechoroba in AfricaAfryka is highwysoki,
94
373618
3229
Potrzebujemy ludzi,
którzy będą rozwijali naukę w Afryce.
06:28
and you need people who will continueKontyntynuj
to pushPchać the boundariesGranic
95
376871
3963
06:32
in sciencenauka, in AfricaAfryka.
96
380858
1658
06:34
SASA: Yes, yes, correctpoprawny.
97
382540
2046
SA: Tak, dokładnie.
(Brawa)
06:36
(ApplauseAplauz)
98
384610
3191
06:40
OK, one last questionpytanie.
99
388053
1548
Ostatnie pytanie.
Już o tym wspomniałaś, ale opowiedz,
06:41
Tell me, I know you
mentionedwzmiankowany this a little bitkawałek,
100
389625
2754
co by się zmieniło,
gdyby istniała szczepionka na malarię.
06:44
but how would things actuallytak właściwie changezmiana
if there were a malariamalaria vaccineszczepionka?
101
392403
3254
06:48
FOFo: We would savezapisać
halfpół a millionmilion liveszyje everykażdy yearrok.
102
396732
3738
FO: Uratowalibyśmy
pół miliona ludzi rocznie,
uniknęlibyśmy dwustu milionów zachorowań.
06:53
Two hundredsto millionmilion casesprzypadki.
103
401256
1826
Szacuje się, że w Afryce wydaje się
na malarię 12 miliardów dolarów rocznie.
06:55
It's estimatedszacowany that malariamalaria costskoszty AfricaAfryka
12 billionmiliard US dollarsdolarów a yearrok.
104
403106
6808
07:02
So this is economicsEkonomia.
105
410278
1396
Chodzi o ekonomię.
Afryka rozkwitałaby.
07:03
AfricaAfryka would simplypo prostu thriveprosperować.
106
411698
2268
07:06
SASA: OK. Thank you, FaithWiara.
107
414626
1501
SA: Dziękuję, Faith.
Bardzo dziękuję.
07:08
Thank you so much.
108
416151
1198
(Brawa)
07:09
(ApplauseAplauz)
109
417373
1396
Translated by Patrycja Klama
Reviewed by Agnieszka Fijałkowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Faith Osier - Infectious disease doctor
Faith Osier is studying how humans acquire immunity to malaria and developing new malaria vaccines.

Why you should listen

Faith Osier works to understand how humans acquire immunity to malaria and intends to use this knowledge to design highly effective vaccines. Her studies focus on infections with the parasite Plasmodium falciparum, which leads to nearly half a million deaths in Africa each year. She demonstrated that Kenyan children who did not get sick after a malaria infection had high levels of antibodies against combinations of specific proteins found within the parasite. Subsequently, her studies in immune African adults revealed that there were in fact many additional parasite proteins that could be considered for malaria vaccines. To verify her results, she designed a massive study involving children and adults from 15 different geographical locations in Africa. She designed KILchip, a custom protein microarray that enabled her team to analyze antibody responses to more than 100 intentionally selected malaria proteins in these human blood samples. Her research group also studies the mechanisms by which these antibodies kill malaria parasites.

Osier is a Professor of Malaria Immunology in the Nuffield Deptartment of Medicine at the University of Oxford, UK. She has two research laboratories: one in the Biosciences Deptartment of the KEMRI-Wellcome Trust Research Programme in Kilifi, Kenya, and the other in the Parasitology Deptartment of Heidelberg University Hospital in Heidelberg, Germany. She has won multiple awards for her work including the Royal Society Pfizer Award (UK) and the prestigious Sofja Kovalevskaja Award from the Alexander von Humboldt Foundation. She holds major research grants from the Wellcome Trust, is an MRC African Research Leader and an EDCTP Senior Fellow. She is also a fellow of the African Academy of Sciences, an advisor to the Executive Committee of the Federation of African Immunological Societies and the vice-president/president-elect of the International Union of Immunological Societies. She was named a TED Fellow in 2018. She is passionate about training African scientists to excel and deliver the medical interventions that are urgently needed on the continent.

More profile about the speaker
Faith Osier | Speaker | TED.com