ABOUT THE SPEAKER
Emily Quinn - Artist, activist, author
Emily Quinn describes herself as "a ballsy intersex activist who uses humor and storytelling to create a more welcoming world for people who don’t fit in a box."

Why you should listen

At age 10, Emily Quinn learned she was intersex. As she writes: "Doctors said not to tell anyone, poking and prodding at me like I was a science experiment. It was lonely, shameful, and I had nowhere to turn. I needed someone to tell me that it would be OK, but no one was there.

"Fourteen years later, I discovered an intersex support group, meeting hundreds of intersex people who endured trauma like mine. I knew it had to stop. I was working at Cartoon Network and decided to help create the first intersex main character on television: Lauren on MTV's 'Faking It.' I publicly came out as intersex alongside her debut, and suddenly I was bombarded with interviews, appearing in content across the web. The impact was so great that I quit my job, created a YouTube channel, began speaking globally about intersex experiences, and am now writing a YA novel. In ways I could have never imagined, I became the person I needed as a kid -- showing myself that one day it would be OK."

More profile about the speaker
Emily Quinn | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Emily Quinn: The way we think about biological sex is wrong

Emily Quinn: Nasze rozumienie płci biologicznej jest błędne

Filmed:
2,206,632 views

Czy wiedzieliście, że prawie 150 milionów ludzi na świecie to osoby interpłciowe – z anatomią, która nie pasuje do standardowej definicji mężczyzny i kobiety? (To tyle, ile populacja Rosji.) Emily Quinn o swojej interpłciowości dowiedziała się w wieku 10 lat. W swojej mądrej, zabawnej prelekcji dzieli się otwierającymi oczy lekcjami życia spędzonego na zmaganiu się z bezmyślnymi oczekiwaniami społeczeństwa, lekarzy, którzy nakłaniali ją do niepotrzebnej operacji i stawaniu w obronie siebie samej i niezwykłej różnorodności ludzi. (Prelekcja zawiera treści dla dorosłych)
- Artist, activist, author
Emily Quinn describes herself as "a ballsy intersex activist who uses humor and storytelling to create a more welcoming world for people who don’t fit in a box." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containszawiera maturedojrzałe contentzadowolony]
0
142
2373
[Prelekcja zawiera treści
przeznaczone dla osób dorosłych]
00:16
I have a vaginapochwa.
1
4175
1174
Mam pochwę.
00:17
(LaughterŚmiech)
2
5373
1270
(Śmiech)
00:18
Just thought you should know.
3
6667
1933
Pomyślałam, że powinniście wiedzieć.
00:21
That mightmoc not come
as a surpriseniespodzianka to some of you.
4
9199
2476
To może nie być niespodzianką
dla niektórych z was.
00:23
I look like a womankobieta.
5
11699
1753
Wyglądam jak kobieta.
00:26
I'm dressedubrany like one, I guessodgadnąć.
6
14054
1798
Jestem ubrana jak kobieta, tak myślę.
00:29
The thing is, I alsorównież have ballskulki.
7
17062
2264
Tylko że mam też jądra.
00:31
And it does take a lot of nervenerw
8
19919
2359
Wymagało to ode mnie dużo odwagi,
00:34
to come up here and talk to you
about my genitaliagenitalia.
9
22302
3561
żeby przyjść tu i mówić wam
o moich genitaliach.
00:37
Just a little.
10
25887
1274
Tylko trochę.
00:39
But I'm not talkingmówić
about braverymęstwo or courageodwaga.
11
27601
2929
Ale nie mówię tu o odwadze.
00:42
I mean literallydosłownie -- I have ballskulki.
12
30554
2200
Dosłownie - mam jądra.
00:45
Right here,
13
33268
1301
O tutaj,
00:46
right where a lot of you have ovariesjajniki.
14
34593
2008
tu, gdzie wiele z was ma jajniki.
00:49
I'm not malemęski or femalePłeć żeńska.
15
37157
1959
Nie jestem ani mężczyzną, ani kobietą.
00:51
I'm intersexinterseksualne.
16
39140
1150
Jestem osobą interpłciową.
00:53
MostWiększość people assumezałożyć that you're
biologicallybiologicznie eitherzarówno a man or a womankobieta,
17
41316
3825
Większość uważa, że biologicznie
jest się albo mężczyzną albo kobietą,
00:57
but it's actuallytak właściwie a lot more
complexzłożony than that.
18
45165
2827
ale to tak naprawdę jest bardziej złożone.
01:01
There are so manywiele wayssposoby
somebodyktoś could be intersexinterseksualne.
19
49395
2516
Interpłciowość może oznaczać różne rzeczy.
01:03
In my casewalizka, it meansznaczy
I was bornurodzony with XYXY chromosomeschromosomy,
20
51935
3047
W moim przypadku wygląda to tak,
że urodziłam się z chromosomami XY,
01:07
whichktóry you probablyprawdopodobnie know
as malemęski chromosomeschromosomy.
21
55006
2196
które znacie pewnie
jako chromosomy męskie.
01:09
And I was bornurodzony with a vaginapochwa
and ballskulki insidewewnątrz my bodyciało.
22
57562
4376
Urodziłam się z ciałem,
w którym jest i pochwa, i jaja.
01:14
I don't respondodpowiadać to testosteronetestosteronu,
23
62490
2294
Moje ciało nie reaguje na testosteron,
01:16
so duringpodczas pubertypokwitanie, I grewrósł breastspiersi,
24
64808
3031
więc podczas dojrzewania urosły mi piersi,
01:19
but I never got acnetrądziku
or bodyciało hairwłosy, bodyciało oilolej.
25
67863
4333
ale nigdy nie miałam trądziku
ani włosów na ciele, sebum.
01:24
You can be jealouszazdrosny of that.
26
72220
1610
Możecie mi tego zazdrościć.
01:25
(LaughterŚmiech)
27
73854
2025
(Śmiech)
01:27
But even thoughchociaż I don't
actuallytak właściwie have a uterusmacicy --
28
75903
2389
Ale nie mam macicy -
01:30
I was bornurodzony withoutbez one,
29
78316
1150
urodziłam się bez niej,
01:31
so I don't menstruatemiesiączkować,
I can't have biologicalbiologiczny childrendzieci.
30
79490
3366
więc nie mam miesiączki,
nie mogę mieć biologicznych dzieci.
01:36
We put people in boxespudła
basedna podstawie on theirich genitaliagenitalia.
31
84308
3038
Szufladkujemy ludzi
ze względu na ich genitalia.
01:39
Before a baby'sdziecka even bornurodzony,
we askzapytać whetherczy it's a boychłopak or a girldziewczyna,
32
87695
3770
Zanim dziecko się w ogóle urodzi,
pytamy, czy to chłopiec czy dziewczynka,
01:43
as if it actuallytak właściwie matterssprawy;
33
91489
2016
tak jakby to miało znaczenie,
01:45
as if you're going to be lessmniej excitedpodekscytowany
about havingmający a babydziecko
34
93529
2722
tak jakby mielibyśmy się mniej cieszyć
na przyjście dziecka,
01:48
if it doesn't have
the genitalsnarządów płciowych you wanted;
35
96275
2151
gdyby nie miało takich
genitaliów, jak się chce;
01:50
as if what's betweenpomiędzy somebody'sczyjś legsnogi
tellsmówi you anything about that personosoba.
36
98450
4141
tak jakby to, co ktoś ma między nogami,
świadczyło jakkolwiek o tej osobie.
01:55
Are they kinduprzejmy, generoushojny, funnyzabawny?
37
103212
2944
Czy ten ktoś jest miły, hojny, zabawny?
01:58
SmartSmart?
38
106712
1326
Mądry?
02:00
Who do they want to be when they growrosnąć up?
39
108062
2047
Kim chce być, kiedy dorośnie?
02:02
GenitalsNarządów płciowych don't actuallytak właściwie tell you anything.
40
110546
2539
Genitalia nie mówią nam właściwie niczego.
02:05
YetJeszcze, we definedefiniować ourselvesmy sami by them.
41
113109
2576
Mimo to definiują nas.
02:08
In this societyspołeczeństwo, we love
puttingwprowadzenie people into boxespudła
42
116790
2516
W tym społeczeństwie
uwielbiamy szufladkować ludzi,
02:11
and labelingetykietowanie eachkażdy other.
43
119330
1237
etykietować się nawzajem.
02:12
It kinduprzejmy of givesdaje us a sensesens of belongingnależących
44
120591
2603
To daje nam poczucie przynależności
02:15
and teachesuczy us how to interactoddziaływać
with one anotherinne.
45
123218
3878
i uczy nas, jak ze sobą współgrać.
02:19
But there's one really bigduży problemproblem:
46
127479
2571
Ale jest pewien bardzo duży problem:
02:22
biologicalbiologiczny sexseks is not blackczarny or whitebiały.
47
130074
3233
Płeć biologiczna
nie jest biała ani czarna.
02:26
It's on a spectrumwidmo.
48
134114
1266
To spektrum.
02:28
BesidesPoza tym your genitaliagenitalia,
you alsorównież have your chromosomeschromosomy,
49
136098
3490
Poza genitaliami ma się chromosomy,
02:31
your gonadsgonady, like ovariesjajniki or testiclesjąder.
50
139612
2595
gruczoły płciowe,
jak na przykład jajniki czy jądra.
02:34
You have your internalwewnętrzny sexseks organsnarządów,
51
142231
1849
Ma się wewnętrzne organy płciowe,
02:36
your hormonehormon productionprodukcja,
your hormonehormon responseodpowiedź
52
144104
3294
produkcję hormonów, odpowiedź na hormony
02:39
and your secondarywtórny sexseks characteristicscechy,
like breastpierś developmentrozwój, bodyciało hairwłosy, etcitp.
53
147422
4497
i drugorzędowe cechy płciowe,
jak rozwój piersi, włosy na ciele itp.
02:44
Those sevensiedem areasobszary of biologicalbiologiczny sexseks
all have so much variationzmienność,
54
152538
5048
Wszystkie te siedem aspektów
płci biologicznej jest tak różnorodnych,
02:49
yetjeszcze we only get two optionsopcje:
55
157610
1926
a nadal mamy tylko dwie opcje:
02:51
malemęski or femalePłeć żeńska.
56
159560
1316
mężczyzna lub kobieta.
02:53
WhichCo is kinduprzejmy of absurdabsurdalny to me,
57
161435
1690
To jest dla mnie absurdem,
02:55
because I can't think
of a singlepojedynczy other humanczłowiek traitcecha
58
163149
2706
bo nie przychodzi mi do głowy
żadna inna cecha ludzka,
02:57
that there's only two optionsopcje for:
59
165879
2238
która wiąże się
tylko z dwiema możliwościami:
03:00
skinskóra colorkolor, hairwłosy, heightwysokość, eyesoczy.
60
168141
3293
kolor skóry, włosy, wzrost, oczy.
03:03
You can eitherzarówno have nosenos A or nosenos B,
that's it, no other optionsopcje.
61
171866
4181
Można mieć tylko nos A lub nos B,
to wszystko, nie ma innych opcji.
03:08
If there are infinitenieskończony wayssposoby
for our bodiesciała to look,
62
176866
3151
Jeśli zakres możliwych różnic
między naszymi ciałami jest nieskończony,
03:12
our mindsumysły to think,
63
180041
1651
jak zakres możliwych opinii, charakterów,
03:13
personalitiesosobowości to actdziałać,
64
181716
1889
03:15
wouldn'tnie it make sensesens
that there's that much varietyróżnorodność
65
183629
2492
czy nie jest logiczne,
że taka różnorodność
03:18
in biologicalbiologiczny sexseks, too?
66
186145
1533
musi dotyczyć także płci biologicznej?
03:22
Did you know that besidesoprócz
XXXX or XYXY chromosomeschromosomy,
67
190141
3952
Czy wiedzieliście, że można mieć
nie tylko chromosomy XX lub XY,
03:26
you could have XXXX and XYXY chromosomeschromosomy?
68
194117
3682
ale także jednocześnie XX i XY?
03:29
Or you could have an extradodatkowy X -- XXYXxy.
69
197823
2461
Albo że można mieć dodatkowy X - XXY.
03:32
Or two extradodatkowy -- XXXYNa XXXY.
70
200308
2086
Albo dwa dodatkowe - XXXY.
03:34
GoesIdzie on from there.
71
202854
1208
Tu się zaczyna dziać.
03:36
And for those "normalnormalna"
people with XXXX or XYXY,
72
204086
2687
A co to znaczy dla tych "normalnych" ludzi
z chromosomami
03:38
what does that mean?
73
206797
1153
XX czy XY?
03:40
I have XYXY chromosomeschromosomy.
74
208450
1627
Mam chromosomy XY.
03:42
If my DNADNA is founduznany
at the scenescena of a crimeprzestępstwo --
75
210101
3354
Jeśli moje ciało znaleziono by
na miejscu przestępstwa...
03:45
not sayingpowiedzenie it will,
but, you know, we'lldobrze see.
76
213479
2509
Nie mówię, że tak będzie, ale kto wie.
03:48
(LaughterŚmiech)
77
216012
1760
(Śmiech)
03:49
If my skeletonszkielet is discoveredodkryty
thousandstysiące of yearslat from now,
78
217796
4090
Jeśli mój szkielet
odkryto by za tysiące lat,
03:53
I'll be labeledoznaczone jako malemęski.
79
221910
1400
byłabym uznana za mężczyznę.
03:56
Is that the truthprawda?
80
224125
1200
Czy to prawda?
03:57
My ballskulki would say so.
81
225990
1467
Moje jaja powiedziałyby, że tak.
04:00
But what about the restodpoczynek of me?
82
228093
1778
Ale co z resztą mnie?
04:02
And what if a womankobieta has ovarianjajnika cancernowotwór
and has to have her ovariesjajniki removedUsunięto?
83
230617
4309
Co jeśli kobieta ma raka jajników
i musi je usunąć?
04:06
Does she still qualifyzakwalifikować as a womankobieta?
84
234950
2011
Czy nadal kwalifikuje się jako kobieta?
04:09
What about other intersexinterseksualne people
who are bornurodzony withoutbez ballskulki or ovariesjajniki
85
237609
3476
Co z resztą osób interpłciowych,
urodzonych bez jąder ani jajników,
04:13
or with just one
or a combinationpołączenie of the two?
86
241109
2792
albo tylko z jedną z tych opcji
lub ich kombinacją?
04:16
Where do they go?
87
244379
1150
Do jakiej grupy należą?
04:18
Do you have to have a uterusmacicy
to be a womankobieta?
88
246647
2063
Czy musisz mieć macicę, żeby być kobietą?
04:20
There's a lot of us
who are bornurodzony withoutbez one.
89
248734
2140
Wiele z nas urodziło się bez niej.
04:23
And everyone'swszyscy favoriteulubiony partczęść, genitaliagenitalia:
90
251726
2920
I ulubiona część każdego, genitalia:
04:26
you eitherzarówno have one or the other, right?
91
254670
1947
ma się albo opcję A, albo B, tak?
04:28
You eitherzarówno have a six-inch-longsześć cali długości penispenis
that's exactlydokładnie this thickgruby,
92
256641
3111
Masz albo piętnastocentymetrowego penisa
dokładnie takiej grubości,
04:31
juttingwystające straightproste out of the bodyciało
at a 90-degree-stopnia anglekąt,
93
259776
2635
stojącego w erekcji pod kątem 90 stopni,
04:34
or you have a vaginapochwa
that's this wideszeroki internallywewnętrznie
94
262435
2333
albo pochwę, która wewnątrz
jest taka szeroka
04:36
and a clitorisŁechtaczki that's halfpół an inchcal
abovepowyżej the vaginalpochwy openingotwarcie
95
264792
2865
i łechtaczkę półtora centymetra
nad otworem pochwy
04:39
and labiawargi sromowe that look exactlydokładnie
like they're supposeddomniemany to look like,
96
267681
2960
i wargi sromowe, które wyglądają
dokładnie tak, jak powinny,
04:42
accordingwedług to that one pornporno videowideo
you watchedoglądaliśmy that one time.
97
270665
2841
według tego filmu porno,
który raz oglądaliście.
04:45
You know the one.
98
273530
1169
Wiecie, którego.
04:46
If you've been with more than one
sexualseksualny partnerpartner in your lifetimeżycie,
99
274723
3354
Jeśli mieliście więcej niż jednego
partnera seksualnego w życiu
04:50
and you linelinia them up, one by one,
100
278101
1937
i ustawilibyście ich koło siebie,
04:52
I guaranteegwarancja you can identifyzidentyfikować them
just by theirich genitaliagenitalia.
101
280062
3485
gwarantuję, że moglibyście
poznać ich tylko po genitaliach.
04:55
(LaughterŚmiech)
102
283571
1179
(Śmiech)
04:56
Think about it.
103
284774
1413
Zastanówcie się.
04:58
Go on.
104
286211
1152
No dalej.
04:59
(LaughterŚmiech)
105
287387
1366
(Śmiech)
05:00
I see you.
106
288777
1150
Widzę was.
05:02
No judgingSędziowanie.
107
290253
1150
Nie oceniajcie.
05:04
Just noticeogłoszenie.
108
292253
1372
Tylko sobie przypomnijcie.
05:05
All differentróżne, right?
109
293649
1400
Każde inne, prawda?
05:08
The sexseks and genderpłeć binarydwójkowy
are bothobie so ingrainedzakorzenione in our societyspołeczeństwo,
110
296633
4166
Idea dwóch płci biologicznych
i kulturowych jest tak zakorzeniona,
05:12
that we never stop to think about it.
111
300823
2048
że automatycznie tak myślimy.
05:14
We just automaticallyautomatycznie placemiejsce eachkażdy other
into one boxpudełko or the other,
112
302895
3619
Po prostu domyślnie umieszczamy się
nawzajem w jednej z tych dwóch kategorii,
05:18
as if it actuallytak właściwie matterssprawy.
113
306538
2874
tak jakby to w ogóle miało znaczenie.
05:21
UntilAż do somebodyktoś comespochodzi alongwzdłuż
to make you questionpytanie it.
114
309436
3325
Póki ktoś nie sprawi,
że zaczyna się wątpić.
05:25
And if you're thinkingmyślący that
I'm the exceptionwyjątek, an anomalyAnomalia, an outlierObserwacja odstająca:
115
313841
5679
Myślicie, że jestem wyjątkiem, anomalią?
05:31
intersexinterseksualne people representprzedstawiać
around two percentprocent of the populationpopulacja.
116
319544
4221
Osoby interpłciowe stanowią
około dwóch procent populacji.
05:36
That's the samepodobnie percentageodsetek
as geneticgenetyczny redheadsRudzielce.
117
324673
3335
To tyle, ile osoby rudowłose.
05:40
It's about 150 millionmilion people, roughlyw przybliżeniu,
118
328649
4119
W przybliżeniu 150 milionów ludzi,
05:44
whichktóry is more than
the entireCały populationpopulacja of RussiaRosja.
119
332792
2662
co stanowi więcej niż populacja Rosji.
05:48
So there's a lot of us, needlessnie trzeba chyba wspominać to say.
120
336474
3502
Nie muszę więc chyba mówić,
że jest nas wiele.
05:52
We're not newNowy or rarerzadko spotykany.
121
340558
1698
Nie jesteśmy czymś nowym, rzadkim.
05:54
We're just invisibleniewidzialny.
122
342984
1319
Jesteśmy po prostu niewidzialni.
05:57
We'veMamy existedistniały throughoutpoprzez
everykażdy culturekultura in historyhistoria.
123
345587
3484
Byliśmy w każdej kulturze w historii.
06:01
YetJeszcze, we never talk about it.
124
349373
2106
Ale nigdy się o tym nie rozmawia.
06:04
In factfakt, a lot of people mightmoc not know
that they're intersexinterseksualne.
125
352437
3031
Wiele osób nie wie nawet
o swojej interpłciowości.
06:07
Have you had a karyotypekariotyp testtest
to determineustalać your chromosomeschromosomy?
126
355831
3365
Badaliście sobie kariotyp,
żeby sprawdzić chromosomy?
06:12
What about a fullpełny bloodkrew panelpłyta
for all of your hormonehormon levelspoziomy?
127
360632
3127
A poziom wszystkich hormonów?
06:16
A friendprzyjaciel of minekopalnia founduznany out
last yearrok, in his 50s.
128
364428
3119
Kolega dowiedział się w zeszłym roku,
w wieku ponad 50 lat.
06:20
The executivewykonawczy directordyrektor of interACTInterakcji,
129
368254
1674
Dyrektorka wykonawcza interACT,
06:21
whichktóry is the leadingprowadzący organizationorganizacja
for intersexinterseksualne humanczłowiek rightsprawa here in the US,
130
369952
4530
wiodącej w USA organizacji zajmującej się
walką o prawa osób interpłciowych,
06:26
she founduznany out she was intersexinterseksualne at agewiek 41.
131
374506
2733
dowiedziała się, że jest
osobą interpłciową w wieku 41 lat.
06:30
Her doctorslekarze founduznany out when she was 15,
132
378188
3310
Jej lekarze odkryli to, gdy miała 15 lat,
06:33
but they didn't tell her.
133
381522
1667
ale jej o tym nie powiedzieli.
06:35
They liedkłamał and said that she had cancernowotwór,
134
383855
3301
Skłamali mówiąc, że ma raka,
06:39
because that seemedwydawało się like an easierłatwiejsze optionopcja
135
387180
1992
bo to wydawało się
łatwiejszą opcją dla pacjenta
06:41
than findingodkrycie out
she wasn'tnie było "fullycałkowicie" a womankobieta.
136
389196
2704
niż odkrycie, że nie jest
"w pełni" kobietą.
06:45
This kinduprzejmy of thing happensdzieje się a lot,
137
393006
1587
Często zdarza się,
06:46
where intersexinterseksualne people are liedkłamał to
or kepttrzymane in the darkciemny about our bodiesciała,
138
394617
4570
że okłamuje się nas, nie ujawnia
informacji o naszym ciele,
06:51
whichktóry comespochodzi as a surpriseniespodzianka
to a lot of people.
139
399211
2131
co dla wielu ludzi jest niespodzianką.
06:53
But we liverelacja na żywo in a societyspołeczeństwo that doesn't talk
about sexseks or bodiesciała at all,
140
401366
4432
Ale żyjemy w społeczeństwie,
w którym nie mówi się o płci i ciałach,
06:57
unlesschyba że it's to mockdrwić or shamewstyd eachkażdy other.
141
405822
2423
chyba że po to,
by drwić z innych i ich obrażać.
07:01
I founduznany out I was intersexinterseksualne at agewiek 10,
142
409539
2293
Odkryłam, że jestem
interpłciowa, mając 10 lat,
07:03
and for the mostwiększość partczęść,
I was fine with that informationInformacja.
143
411856
3818
i ogólnie nie miałam z tym problemu.
07:08
It didn't really fazeFaze me;
144
416055
1245
Nie przeszkadzało mi to.
07:09
I was still developingrozwijanie
my understandingzrozumienie of the worldświat.
145
417324
3156
Nadal rozwijałam swoje rozumienie świata.
07:13
It wasn'tnie było untilaż do I got olderstarsze
146
421186
2230
Dopiero kiedy dorosłam,
07:15
and realizedrealizowany I didn't fitdopasowanie
society'sspołeczeństwa expectationsoczekiwań of me,
147
423440
3984
zdałam sobie sprawę, że nie spełniam
oczekiwań społeczeństwa,
07:19
that I didn't belongnależeć, that I was abnormalnieprawidłowe.
148
427448
3070
że nie pasuję, że jestem nienormalna.
07:22
And that's when the shamewstyd startedRozpoczęty.
149
430542
1975
Wtedy zaczął się wstyd.
07:25
How manywiele timesczasy have you seenwidziany kidsdzieciaki
playgrać with the "wrongźle" toyszabawki
150
433522
2850
Jak często widzicie dzieci
bawiące się zabawkami
"nieodpowiednimi" dla ich płci?
07:28
for theirich genderpłeć?
151
436396
1159
Albo mierzące "niewłaściwe" ciuchy?
07:29
Or try on the "wrongźle" clothesubranie?
152
437579
1522
07:31
All the time, right?
153
439634
1200
Cały czas, prawda?
07:33
KidsDzieci don't have these ideaspomysły
about genderpłeć normnorma,
154
441269
3037
Dzieci nie wiedzą o normach płciowych,
07:36
they don't have shamewstyd
about who they're supposeddomniemany to be
155
444330
3166
nie wstydzą się tego, kim mają być
07:39
or what they're supposeddomniemany to like or love.
156
447520
2525
albo co mają lubić lub kochać.
07:43
They don't careopieka about any of this stuffrzeczy.
157
451671
2462
Nie obchodzi ich żadna z tych rzeczy.
07:46
They don't have shamewstyd
untilaż do we put it on them.
158
454157
2777
Nie czują wstydu,
dopóki ich nim nie obarczymy.
07:50
I alsorównież had doctorslekarze liekłamstwo to me.
159
458626
2055
Mnie również lekarze okłamywali.
07:52
At agewiek 10, they told me
that I would alsorównież get cancernowotwór
160
460705
4666
Gdy miałam 10 lat powiedzieli mi,
że dostanę raka,
07:57
unlesschyba że I removedUsunięto my ballskulki.
161
465395
1619
jeśli nie usunę jąder.
07:59
Then they proceededudał się
to tell me that everykażdy yearrok.
162
467911
2618
Powtarzali mi to co rok.
08:02
UntilAż do todaydzisiaj, there are still doctorslekarze
who want me to removeusunąć them.
163
470942
3313
Do dziś są lekarze, którzy chcą,
bym je usunęła.
08:06
But there's literallydosłownie no reasonpowód.
164
474831
2134
Ale nie ma do tego powodu.
08:09
If a typicaltypowy XYXY malemęski,
like yourselfsiebie, has testiclesjąder,
165
477847
4810
Jeśli typowy mężczyzna z chromosomami XY,
taki, jak wy, ma jądra
08:14
and one is undescendedNiezstąpione,
166
482681
1984
i jedno z nich jest niezstąpione,
08:16
there's a highwysoki chanceszansa of it
becomingtwarzowy cancerousnowotworowych --
167
484689
2468
istnieje duża szansa,
że pojawi się nowotwór,
08:19
or a higherwyższy chanceszansa
of it becomingtwarzowy cancerousnowotworowych.
168
487181
2682
albo raczej ryzyko większe niż przeciętne.
08:21
They need to thermoregulatedtermoregulacji.
169
489887
1411
Jądra potrzebują termoregulacji.
08:23
So they dropupuszczać down
away from the bodyciało to coolchłodny off,
170
491322
3390
Przesuwają się w dół ciała,
żeby się ochłodzić
08:26
or they shrinkkurczyć się back up to get warmciepły.
171
494736
2563
lub wracają do góry, żeby się ogrzać.
08:29
MineKopalnia don't need to do that.
172
497839
1310
Moje nie muszą tego robić.
08:31
They're not respondingodpowiadać to testosteronetestosteronu,
they're not producingprodukujący spermspermy.
173
499173
4206
Nie reagują na testosteron,
nie produkują spermy.
08:35
They're fine right here insidewewnątrz my bodyciało.
174
503403
2349
Siedzą sobie bezpiecznie w moim ciele.
08:38
YetJeszcze, because there's suchtaki a lackbrak
of informationInformacja about intersexinterseksualne people,
175
506355
3873
Ale ponieważ istnieje taki brak wiedzy
na temat interpłciowości,
08:42
my doctorslekarze never understoodzrozumiany
the differenceróżnica.
176
510252
2095
moi lekarze nigdy nie rozumieli różnicy.
08:44
They never really understoodzrozumiany my bodyciało.
177
512371
1993
Nigdy naprawdę nie rozumieli mojego ciała.
08:47
As I got olderstarsze,
178
515466
1167
Kiedy urosłam,
08:48
I had anotherinne doctorlekarz tell me that
I neededpotrzebne to have surgeryChirurgia on my vaginapochwa.
179
516657
3687
kolejna lekarka powiedziała mi,
że muszę mieć operację pochwy
08:52
She said that untilaż do I had an operationoperacja,
untilaż do she operatedobsługiwane,
180
520909
3764
bo bez takiej operacji
08:56
I would not be ablezdolny to have
"normalnormalna sexseks" with my husbandmąż one day.
181
524697
5491
nie będę mogła pewnego dnia
"normalnie" uprawiać seksu z mężem.
09:02
Her wordssłowa.
182
530212
1150
To cytat.
09:05
I didn't endkoniec up going throughprzez
with the operationoperacja,
183
533212
2365
W końcu nie zdecydowałam się na operację
09:07
and I'm incrediblyniewiarygodnie gratefulwdzięczny for that.
184
535601
2201
i bardzo się cieszę z tej decyzji.
Nie przyszłam tu mówić
o moim życiu łóżkowym.
09:11
I'm not here to talk about my sexseks life.
185
539855
2050
09:13
(LaughterŚmiech)
186
541929
1180
(Śmiech)
09:15
But let's just say it's fine.
187
543133
3103
Powiem tyle: nie narzekam.
09:18
(LaughterŚmiech)
188
546260
1365
(Śmiech)
09:20
I'm fine, my bodyciało is fine.
189
548622
2162
Wszystko ze mną dobrze, z moim ciałem też.
09:22
You actuallytak właściwie wouldnwouldn’t be ablezdolny
to tell the differenceróżnica
190
550808
2476
Właściwie nie zobaczylibyście różnicy
09:25
betweenpomiędzy me and anotherinne personosoba
unlesschyba że I told you;
191
553308
3117
między mną a inną osobą,
gdybym wam nie powiedziała.
09:28
you wouldn'tnie be ablezdolny to tell
that I was intersexinterseksualne unlesschyba że I told you.
192
556449
3329
Nie rozpoznalibyście we mnie
osoby interpłciowej.
09:32
But again, because of the lackbrak
of understandingzrozumienie about bodiesciała,
193
560223
3484
Ale powtarzam, przez brak zrozumienia ciał
09:35
my doctorlekarz didn't understandzrozumieć
the differenceróżnica.
194
563731
2103
mój lekarz nie rozumiał różnicy.
09:38
And for the mostwiększość partczęść,
my sexseks life is fine.
195
566723
2733
I moje życie łóżkowe
przeważnie jest spoko.
09:41
The only issuekwestia that really comespochodzi up
196
569990
1809
Jedyny problem to fakt, że czasem
09:43
is that sometimesczasami, sexualseksualny situationssytuacje
bringprzynieść up memorieswspomnienia of doctorslekarze touchingwzruszające me,
197
571823
5603
inicjacje seksualne przywołują wspomnienia
lekarzy dotykających mnie
09:49
over and over again sinceod I was 10.
198
577450
2516
bez przerwy, odkąd miałam 10 lat.
09:53
I've been really luckySzczęściarz to escapeucieczka --
199
581435
3428
Miałam wielkie szczęście uniknąć...
09:56
I didn't think I would get emotionalemocjonalny --
200
584887
2635
Nie myślałam, że się wzruszę.
09:59
I've been really luckySzczęściarz to escapeucieczka
the physicalfizyczny harmszkoda
201
587546
4142
Miałam wielkie szczęście
uniknąć fizycznej krzywdy,
10:03
that comespochodzi from these
unnecessaryniepotrzebne surgerieszabiegi chirurgiczne.
202
591712
2698
jaką wyrządzają te niepotrzebne operacje.
10:07
But no intersexinterseksualne personosoba is freewolny
from the emotionalemocjonalny harmszkoda
203
595792
3769
Ale żadna osoba interpłciowa
nie jest wolna od emocjonalnej krzywdy,
10:11
that comespochodzi from livingżycie in a societyspołeczeństwo
that triespróbuje to coverpokrywa up your existenceistnienie.
204
599585
4497
jaka wynika z życia w społeczeństwie,
które stara się zatuszować
twoje istnienie.
10:17
MostWiększość of my intersexinterseksualne friendsprzyjaciele
have had operationsoperacje like these.
205
605752
3437
Większość moich interpłciowych
przyjaciół przeszła takie operacje.
10:21
OftentimesCzęsto, they will removeusunąć
testesjąder like minekopalnia,
206
609669
3298
Często usuwa się jądra takie, jak moje,
10:24
even thoughchociaż my riskryzyko of testicularjąder cancernowotwór
is lowerniższy than the riskryzyko of breastpierś cancernowotwór
207
612991
6031
mimo że u mnie ryzyko raka jąder
jest niższe, niż raka piersi
10:31
in a typicaltypowy womankobieta with
no predispositionpredyspozycje, no familyrodzina historyhistoria.
208
619046
5115
u typowej kobiety bez predyspozycji,
bez historii rodzinnej.
10:36
But we don't tell her
to removeusunąć her breastspiersi, do we?
209
624538
3226
Ale takiej kobiecie
nie każemy usunąć piersi, co?
10:42
It's rarerzadko spotykany to meetspotykać się an intersexinterseksualne personosoba
that hasn'tnie ma been operatedobsługiwane on.
210
630149
3388
Trudno znaleźć osobę interpłciową,
która nie przeszła operacji.
10:48
OftentimesCzęsto, these surgerieszabiegi chirurgiczne are doneGotowe
to improveulepszać intersexinterseksualne kids'dla dzieci liveszyje,
211
636385
5091
Często takie operacje są przeprowadzane,
by ulepszyć życie dzieciom interpłciowym,
10:53
but they usuallyzazwyczaj endkoniec up
doing the oppositenaprzeciwko,
212
641500
2260
ale zwykle działają odwrotnie,
10:55
causingspowodowanie more harmszkoda and complicationspowikłania,
213
643784
3961
powodując więcej krzywd i komplikacji
fizycznych i emocjonalnych.
10:59
bothobie physicalfizyczny and emotionalemocjonalny.
214
647769
1772
11:04
I'm not sayingpowiedzenie that
doctorslekarze are badzły or evilzło.
215
652689
3226
Nie mówię, że lekarze są źli czy złośliwi.
11:07
It's just that we liverelacja na żywo in a societyspołeczeństwo
that causesprzyczyny some doctorslekarze to "fixnaprawić"
216
655939
4739
Chodzi o to, że żyjemy w społeczeństwie,
które popycha lekarzy do "naprawiania"
11:12
those of us who don't fitdopasowanie
theirich definitiondefinicja of normalnormalna.
217
660702
3074
tych z nas, którzy nie pasują
do ich definicji "normalności".
11:17
We're not problemsproblemy that need to be fixednaprawiony.
218
665546
3071
Nie jesteśmy problemami,
które trzeba rozwiązać.
11:21
We just liverelacja na żywo in a societyspołeczeństwo
that needswymagania to be enlightenedoświecony.
219
669125
4042
Żyjemy w społeczeństwie,
które trzeba oświecić.
11:26
One of the wayssposoby I'm doing that
220
674329
1490
Staram się w tym pomóc,
11:27
is by creatingtworzenie a genderlessgenderless
pubertypokwitanie guidebookPrzewodnik
221
675843
3351
między innymi tworząc poradnik
o dojrzewaniu nienacechowany płciowo,
11:31
that can teachnauczać kidsdzieciaki
about theirich bodiesciała as they growrosnąć up.
222
679218
3261
w którym dorastające dzieci
znajdą informacje o swoim ciele.
11:34
Not theirich girldziewczyna bodiesciała
or theirich boychłopak bodiesciała --
223
682503
2311
Nie o ciałach dziewczynek czy chłopców,
11:36
just theirich bodiesciała.
224
684838
1623
po prostu o ich ciałach.
11:38
We oftenczęsto placemiejsce unrealisticnierealne expectationsoczekiwań
on the things that our bodiesciała do
225
686950
3699
Często mamy nierealne oczekiwania
wobec tego, co dzieje się w naszym
organizmie bez naszej kontroli.
11:42
that are outsidena zewnątrz of our controlkontrola.
226
690673
1738
11:44
I mean, if one man can growrosnąć
a fullpełny, luxuriousluksusowy, hipsterHipster beardzarost,
227
692982
3468
Jeśli jeden mężczyzna może zapuścić
pełną, wspaniałą, hipsterską brodę,
11:48
and the other can only growrosnąć
a fewkilka mustachewąsy hairswłosy,
228
696474
3587
a inny tylko kilka włosków,
11:52
what does that mean
about who they are as menmężczyźni?
229
700085
2201
czy to niesie jakiekolwiek informacje
o tym, jakimi są mężczyznami?
11:55
Nothing.
230
703442
1150
Nie.
11:57
It literallydosłownie, mostwiększość likelyprawdopodobne, just meansznaczy
231
705030
1810
To prawdopodobnie po prostu znaczy,
11:58
that theirich hairwłosy folliclesmieszków włosowych
respondodpowiadać to testosteronetestosteronu in differentróżne wayssposoby.
232
706864
3354
że ich mieszki włosowe
inaczej reagują na testosteron.
12:03
YetJeszcze, how manywiele timesczasy have you heardsłyszał
a man ashamedzawstydzony about something like this?
233
711212
3861
Ile razy słyszymy, że faceci
wstydzą się czegoś takiego?
12:10
ImagineWyobraź sobie a worldświat where
we could liverelacja na żywo in a societyspołeczeństwo
234
718519
3102
Wyobraźcie sobie świat, gdzie
moglibyśmy żyć w społeczeństwie,
12:13
that teachesuczy us not to have shamewstyd
235
721645
3307
które uczy nas nie wstydzić się tego,
12:16
about the things
that our bodiesciała do or do not do.
236
724976
3333
co robi, lub czego nie robi nasz organizm.
12:23
I want to changezmiana the way that we think
about biologicalbiologiczny sexseks in this societyspołeczeństwo --
237
731776
4888
Chcę zmienić myślenie o płci biologicznej
w naszym społeczeństwie,
12:29
whichktóry is a lot to askzapytać for.
238
737458
1734
a to naprawdę wielkie wyzwanie.
12:31
You could say it's ballsyballsy, I guessodgadnąć.
239
739935
1865
Można powiedzieć, że mam jaja.
12:33
(LaughterŚmiech)
240
741824
2248
(Śmiech)
12:36
But eventuallyostatecznie we acceptedprzyjęty
the worldświat as roundokrągły, right?
241
744987
3332
Ale w końcu zaakceptowaliśmy to,
że Ziemia jest okrągła, prawda?
12:40
We no longerdłużej diagnoserozpoznać chorobę gaywesoły people
with mentalpsychiczny disorderszaburzenia
242
748795
3103
Już nie uważamy homoseksualności
za chorobę psychiczną,
12:43
or womenkobiety with hysteriahisterii.
243
751922
1746
a kobietom nie dajemy diagnozy "histerii".
12:46
We don't think epilepsypadaczka is causedpowodowany
by the devildiabeł anymorejuż, so that's coolchłodny.
244
754629
4483
Nie sądzimy już, że epilepsję
powoduje diabeł, więc super.
12:51
(LaughterŚmiech)
245
759136
1175
(Śmiech)
12:52
We constantlystale changezmiana and evolveewoluować,
the more we understandzrozumieć as a societyspołeczeństwo.
246
760335
3925
Stale się zmieniamy i ewoluujemy,
im więcej rozumiemy jako społeczeństwo.
12:57
And biologicalbiologiczny sexseks is on a spectrumwidmo.
247
765223
2113
Płeć biologiczna to spektrum.
12:59
It's not blackczarny or whitebiały.
248
767360
1324
Nie jest biała czy czarna.
13:01
Not only could that knowledgewiedza, umiejętności
savezapisać intersexinterseksualne kidsdzieciaki
249
769430
2588
Ta wiedza nie tylko
chroniłaby interpłciowe dzieci
13:04
from physicalfizyczny and emotionalemocjonalny harmszkoda,
250
772042
2117
przed fizyczną i emocjonalną krzywdą.
13:06
I think it would help everyonekażdy elsejeszcze, too.
251
774183
2261
Uważam, że pomogłaby wszystkim.
13:09
Who here has ever feltczułem
inadequateniewystarczające or ashamedzawstydzony
252
777532
3627
Czy ktoś z was poczuł się kiedyś
nieodpowiedni lub zawstydzony,
13:13
because you weren'tnie były girlygirly enoughdość,
you were too girlygirly,
253
781183
3616
bo nie był wystarczająco
dziewczęcy, był zbyt dziewczęcy,
13:16
you weren'tnie były manlymęski enoughdość, or too manlymęski?
254
784823
2534
niewystarczająco męski lub zbyt męski?
13:19
We constantlystale shamewstyd people
for not fittingdopasowywanie into a boxpudełko,
255
787998
3062
Ciągle piętnujemy ludzi
za niedopasowywanie się,
13:23
but the realityrzeczywistość is,
256
791084
1200
ale tak naprawdę,
13:24
I think we shamewstyd othersinni
because it preventszapobiega them from seeingwidzenie
257
792308
3975
myślę, że zawstydzamy innych,
bo nie chcemy, by zauważyli,
13:28
that we don't fitdopasowanie
insidewewnątrz our boxespudła, eitherzarówno.
258
796307
2587
że my też nie jesteśmy dopasowani.
13:31
And the truthprawda is that
nobodynikt actuallytak właściwie fitspasuje in a boxpudełko,
259
799689
3999
Prawda jest taka, że nikt
właściwie nie jest dopasowany,
13:35
because they don't exististnieć.
260
803712
1666
bo szufladki nie istnieją.
13:37
This binarydwójkowy, this falsefałszywy male-femalemęski żeński facadefasada
is something we constructedzbudowana,
261
805966
5540
To podejście albo-albo,
ta fałszywa męsko-żeńska fasada,
to coś, co zbudowaliśmy sobie sami.
13:43
we builtwybudowany ourselvesmy sami.
262
811530
1249
13:44
But it doesn't have to exististnieć.
263
812803
2084
Ale to nie musi istnieć.
13:48
We can breakprzerwa it down.
264
816514
1841
Możemy to obalić.
13:50
And that's what I want to do.
265
818379
2800
I to właśnie chcę zrobić.
13:54
Will you joinprzyłączyć się me?
266
822282
1150
Dołączycie do mnie?
13:57
ThanksDzięki.
267
825129
1151
Dzięki.
13:58
(ApplauseAplauz)
268
826304
4722
(Brawa)
Translated by Daniela Golonka
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Emily Quinn - Artist, activist, author
Emily Quinn describes herself as "a ballsy intersex activist who uses humor and storytelling to create a more welcoming world for people who don’t fit in a box."

Why you should listen

At age 10, Emily Quinn learned she was intersex. As she writes: "Doctors said not to tell anyone, poking and prodding at me like I was a science experiment. It was lonely, shameful, and I had nowhere to turn. I needed someone to tell me that it would be OK, but no one was there.

"Fourteen years later, I discovered an intersex support group, meeting hundreds of intersex people who endured trauma like mine. I knew it had to stop. I was working at Cartoon Network and decided to help create the first intersex main character on television: Lauren on MTV's 'Faking It.' I publicly came out as intersex alongside her debut, and suddenly I was bombarded with interviews, appearing in content across the web. The impact was so great that I quit my job, created a YouTube channel, began speaking globally about intersex experiences, and am now writing a YA novel. In ways I could have never imagined, I became the person I needed as a kid -- showing myself that one day it would be OK."

More profile about the speaker
Emily Quinn | Speaker | TED.com