English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Keller Rinaudo: How we're using drones to deliver blood and save lives

Keller Rinaudo: Cum folosim dronele pentru a livra sânge și a salva vieți

Filmed:
1,111,088 views

Keller Rinaudo vrea ca toți oamenii să aibă acces la un sistem de sănătate de bază, indiferent cât de greu e să ajungi la acești oameni. Folosind start-up-ul său, Zipline, Rinaudo a creat primul sistem național de livrare ce folosește dronele, ce transportă sânge și plasmă pentru clinicile izolate din Africa de Est folosind o flotă de avioane electrice autonome. Află cum lucrează Rinaudo împreună cu echipa sa la transformarea sistemului logistic de sănătate din întreaga lume și inspiră următoarea generație de ingineri în același timp.

- Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.) Full bio

MostCele mai multe people think
Majoritatea oamenilor cred
00:12
that newnou technologytehnologie or advancedavansat technologytehnologie
can never startstart in AfricaAfrica.
că tehnologia nouă și avansată
nu poate veni niciodată din Africa.
00:17
InsteadÎn schimb, they think that the bestCel mai bun way
to help the continentcontinent advanceavans
În schimb, ei cred că cel mai bun mod
de a ajuta acest continent
00:22
is by providingfurnizarea aidajutor or servicesServicii
e prin intermediul ajutoarelor
și serviciilor
00:25
that the continentcontinent
can't providefurniza for itselfîn sine.
pe care continentul nu și le poate
asigura singur.
00:28
So while we see advancedavansat
technologytehnologie like roboticsRobotica
În timp ce vedem tehnologii avansate
precum robotica
00:31
and artificialartificial intelligenceinteligență
și inteligența artificială
00:35
growingcreştere exponentiallyexponențial
in the developeddezvoltat worldlume,
avansând exponențial în lumea dezvoltată,
00:36
those samela fel people are worriedîngrijorat
aceiași oameni sunt îngrijorați
00:39
that a technologicallytehnologic backwarddesiş de pădure
AfricaAfrica is fallingcădere behindin spate.
că tehnologia din Africa rămâne în urmă.
00:40
That attitudeatitudine couldn'tnu a putut be more wronggresit.
Această atitudine nu poate fi mai greșită.
00:45
I'm a roboticsRobotica entrepreneurantreprenor
who'scine spenta petrecut a lot of time here in AfricaAfrica.
Sunt un antreprenor în robotică
ce petrece mult timp în Africa.
00:49
And in 2014 we createdcreată ZiplineZipline,
Iar în 2014 am creat Zipline,
00:53
whichcare is a companycompanie that usesutilizări
electricelectric autonomousautonom aircraftavioane
o companie ce folosește drone
electrice autonome
00:57
to deliverlivra medicinemedicament to hospitalsspitale
and healthsănătate centerscentre on demandcerere.
pentru a livra la cerere medicamente
spitalelor și centrelor medicale.
01:01
Last yearan, we launcheda lansat the world'slume first
automatedAutomated deliverylivrare systemsistem
Anul trecut am lansat primul
sistem autonom de livrare
01:05
operatingoperare at nationalnaţional scalescară.
operațional la scară națională.
01:09
And guessghici what?
Și ghiciți ce?
01:11
We did not do that in the US,
Nu am făcut asta în SUA,
01:13
we didn't do it in JapanJaponia,
nici în Japonia,
01:16
and we didn't do it in EuropeEuropa.
nici măcar în Europa.
01:18
It was actuallyde fapt PresidentPreşedintele PaulPaul KagameGiulia
De fapt președintele Paul Kagame
01:20
and the RwandanDin Ruanda MinistryMinisterul of HealthSănătate
și ministrul sănătății din Rwanda
01:23
that madefăcut a bigmare betpariu
on the potentialpotenţial of this technologytehnologie
și-au asumat riscurile aferente
acestei tehnologii
01:26
and signedsemnat a commercialcomercial contractcontracta
și au semnat un contract comercial
01:29
to deliverlivra a majoritymajoritate
of the country'sţării bloodsânge on demandcerere.
pentru a livra la cerere
majoritatea cererii de sânge.
01:31
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
01:35
Yeah, they deservemerita the applauseaplauze.
Da, merită aplauze.
01:41
So why is bloodsânge importantimportant?
Deci, de ce e sângele important?
01:44
RwandaRwanda collectscolecte betweenîntre 60- and 80,000
unitsUnități of bloodsânge a yearan.
Rwanda colectează între 60 și 80 de mii
de unități de sânge în fiecare an.
01:46
So this is a productprodus
that when you need it,
Acesta e un produs de care ai nevoie,
01:50
you really, really need it.
chiar ai nevoie.
01:52
But bloodsânge is alsode asemenea challengingprovocator,
Sângele e o provocare grea,
01:54
because it has a very shortmic de statura shelfraft life,
deoarece are o durată
de depozitare foarte mică,
01:56
there are lots of differentdiferit
storagedepozitare requirementscerinţe,
sunt foarte multe cerințe
pentru depozitare
01:59
and it's really hardgreu to predictprezice the demandcerere
și e destul de greu să anticipezi cererea
02:02
for all of these differentdiferit bloodsânge groupsGrupuri
pentru toate grupele sangvine de sânge
02:04
before a patientrabdator actuallyde fapt needsare nevoie something.
înainte ca pacientul să aibă nevoie de el.
02:06
But the coolmisto thing is
that usingutilizând this technologytehnologie,
Dar partea bună e că folosind
această tehnologie,
02:09
RwandaRwanda has been ablecapabil to keep
more bloodsânge centralizedcentralizat
Rwanda a reușit să depoziteze
centralizat mai mult sânge
02:12
and then providefurniza it
when a patientrabdator needsare nevoie something
și apoi să îl livreze pacienților
ce au nevoie de el,
02:15
to any hospitalspital or healthsănătate centercentru
in an averagein medie of just 20 or 30 minutesminute.
la oricare spital sau centru medical,
într-un timp de 20-30 de minute.
02:18
Do you guys want to see how it workslucrări?
Vreți să vedeți cum funcționează?
02:23
(AudiencePublicul) Yes.
(Publicul) Da.
02:24
All right. NobodyNimeni nu believescrede me,
so ... better to showspectacol.
Bine. Nimeni nu mă crede pe cuvânt,
așa că vă arăt.
02:26
This is our distributiondistribuire centercentru,
Acesta e centrul de distribuție,
02:28
whichcare is about 20 kilometerskilometri
outsidein afara of KigaliKigali.
ce e la aproximativ 20 de km de Kigali.
02:30
This actuallyde fapt used to be a cornfieldlanul de porumb
ninenouă monthsluni agoîn urmă,
Aici a fost un lan de porumb
acum nouă luni,
02:34
and with the RwandanDin Ruanda governmentGuvern,
iar împreună cu guvernul din Rwanda
02:37
we levelednivelat it and builtconstruit this centercentru
in a couplecuplu weekssăptămâni.
am nivelat și construit
acest centru în câteva săptămâni.
02:38
So when a patientrabdator is havingavând an emergencycaz de urgență,
Deci, când un pacient are o urgență,
02:41
a doctordoctor or a nurseasistent medical at that hospitalspital
can sendtrimite us a WhatsAppWhatsApp,
un doctor sau o asistentă din acel spital
ne trimite un mesaj pe WhatsApp,
02:43
tellingspune us what they need.
în care ne transmite ce au nevoie.
02:47
And then our teamechipă will immediatelyimediat
springarc into actionacțiune.
Și atunci echipa noastră
intră imediat în acțiune.
02:48
We pullTrage the bloodsânge from our stockstoc,
Scoatem sângele din stocul nostru,
02:51
whichcare is deliveredlivrat from the NationalNaţionale
CenterCentrul for BloodSânge TransfusionTransfuzie;
ce e livrat de Centru Național
de Transfuzii Sangvine;
02:53
we scanscanda the bloodsânge into our systemsistem
scanăm sângele în sistemul nostru
02:56
so the MinistryMinisterul of HealthSănătate
knowsștie where the bloodsânge is going;
astfel încât Ministerul Sănătății
să știe unde merge sângele;
02:58
and then we'llbine basicallype scurt
packambalaj it into a ZipZip,
și apoi îl încărcăm într-un Zip,
03:01
whichcare is what we call
these little autonomousautonom airplanesavioane
adică în acest avion autonom
03:03
that runalerga on batteriesbaterii.
ce funcționează pe baterii.
03:06
And then onceo singura data that ZipZip is readygata to go,
Și odată ce avionul e pregătit,
03:08
we accelerateaccelera it from zerozero
to 100 kilometerskilometri an hourora
îl accelerăm de la 0 la 100 de km/h
03:10
in about halfjumătate of a secondal doilea.
în aproape jumătate de secundă.
03:13
(AudiencePublicul) WhoaUau!
(Publicul) Oau!
03:18
And from the momentmoment it leavesfrunze
the endSfârşit of the launcherlansator,
Și din moment ce părăsește
rampa de lansare,
03:19
it's completelycomplet autonomousautonom.
e complet autonom.
03:22
(VideoPagina: AirAer traffictrafic controllercontroler
directsdirecţionează traffictrafic)
(Video: Controlorul de trafic aerian
dirijează traficul)
03:24
This is our airaer traffictrafic
controllercontroler callingapel it in
Acesta e controlorul de trafic aerian
03:26
to KigaliKigali InternationalInternational AirportAeroportul.
comunicând cu
Aeroportul Internațional Kigali.
03:29
And when the ZipZip arrivessosește at the hospitalspital,
Iar când avionul ajunge la spital,
03:31
it descendsCoboară to about 30 feetpicioare
and dropspicături the packagepachet.
coboară la aproximativ 30 de metri
și aruncă pachetul.
03:33
We use a really simplesimplu paperhârtie parachuteparaşuta --
simplesimplu things are bestCel mai bun --
Folosim o parașută simplă din hârtie -
lucrurile simple sunt cele mai bune -
03:35
that allowspermite the packagepachet to come
to the groundsol gentlyuşor and reliablyfiabil
ce permite o aterizare lină a pachetului
03:39
in the samela fel placeloc everyfiecare time.
în același loc de fiecare dată.
03:42
So it's just like ridecălătorie sharingpartajare;
E ca o livrare de pizza:
03:44
the doctorsmedici get a texttext messagemesaj
one minuteminut before we arriveajunge, sayingzicală,
doctorii primesc un mesaj
cu un minut înainte de aterizare:
03:46
"WalkDe mers pe jos outsidein afara and receivea primi your deliverylivrare."
„Vino afară pentru a primi livrarea.”
03:50
(LaughterRâs)
(Râsete)
03:52
And then --
Apoi...
03:53
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
03:54
and then the doctorsmedici have what they need
to saveSalvați a patient'spacientului life.
apoi doctorii pot salva viața pacientului.
04:01
This is actuallyde fapt watchingvizionarea a deliverylivrare
happenîntâmpla from our distributiondistribuire centercentru;
Așa arată o livrare
din centrul nostru de distribuție;
04:05
this vehiclevehicul is about 50 kilometerskilometri away.
acest avion e la aproximativ
50 de km depărtare.
04:09
We're ablecapabil to watch the vehiclevehicul
as it makesmărci a deliverylivrare at a hospitalspital
Putem vizualiza un avion
în timp ce face livrarea la spital
04:12
in realreal time.
în timp real.
04:16
You mayMai have noticeda observat there are pingsping-uri
Puteți observa pe ecran
că locația acestuia
04:17
that are comingvenire off
of that vehiclevehicul on the screenecran.
e actualizată la câteva secunde.
04:19
Those pingsping-uri are actuallyde fapt datadate packetspachete
Acest lucru se întâmplă
deoarece folosim
04:22
that we're gettingobtinerea
over the cellcelulă phonetelefon networksrețele.
pachete de date de la rețeaua
de telefonie.
04:23
So these planesavioane have SIMSIM cardscarduri
just like your cellcelulă phonetelefon does,
Deci aceste avioane
au cartele SIM la fel ca un telefon,
04:26
and they're communicatingcomunicarea
over the cellcelulă networkreţea
și comunică folosind rețeaua de telefonie
04:29
to tell us where they are
and how they're doing at all timesori.
pentru a ne transmite
locația în timp real.
04:31
Believe it or not,
we actuallyde fapt buya cumpara familyfamilie plansplanuri --
Credeți sau nu,
noi cumpărăm planuri de familie -
04:34
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:37
for this fleetFlota of vehiclesvehicule,
pentru această flotă de vehicule,
04:38
because that's how we get the bestCel mai bun ratestarife.
deoarece așa obținem
cele mai bune prețuri.
04:39
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:41
It's actuallyde fapt not a jokeglumă.
Nu e o glumă.
04:42
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:44
So todayastăzi, we're deliveringlivrarea
about 20 percentla sută
În prezent livrăm aproximativ 20%
04:47
of the nationalnaţional bloodsânge supplylivra of RwandaRwanda
din rezerva de sânge din Rwanda
04:51
outsidein afara of KigaliKigali.
în împrejurimile orașului Kigali.
04:53
We serveservi about 12 hospitalsspitale,
Deservim 12 spitale
04:55
and we're addingadăugare hospitalsspitale to that networkreţea
at an acceleratingaccelerarea raterată.
și adăugăm spitale la această rețea
într-un ritm accelerat.
04:57
All of those hospitalsspitale only receivea primi
bloodsânge in this way,
Toate aceste spitale
primesc sânge doar în acest mod
05:00
and mostcel mai of those hospitalsspitale
actuallyde fapt placeloc multiplemultiplu ordersordinele everyfiecare day.
și majoritatea acestora plasează
comenzi multiple în fiecare zi.
05:03
So the reasonmotiv --
Scopul,
05:09
in all of healthsănătate careîngrijire logisticsLogistica,
în toate sistemele logistice,
05:10
you're always tradingcomercial off
wastedeşeuri againstîmpotriva accessacces.
e echilibrarea risipei cu accesul.
05:12
So if you want to solverezolva wastedeşeuri,
you keep everything centralizedcentralizat.
Deci, dacă vrei să elimini risipa,
ții totul centralizat.
05:15
As a resultrezultat, when patientspacienți
are havingavând emergenciessituaţii de urgenţă,
Ca rezultat,
atunci când un pacient are o urgență,
05:19
sometimesuneori they don't have
the medicalmedical productprodus they need.
uneori spitalul nu are produsul
de care au nevoie.
05:22
If you want to solverezolva accessacces, you stockstoc
a lot of medicinemedicament at the last milemilă,
Dacă vrei să ai mai mult acces,
stochezi multe medicamente
05:25
at hospitalsspitale or healthsănătate centerscentre,
în fiecare spital sau centru medical,
05:29
and then patientspacienți have
the medicinemedicament they need.
ca fiecare pacient
să aibă orice medicament.
05:30
But you endSfârşit up throwingaruncare
a lot of medicinemedicament out,
Dar sfârșești prin a arunca
multe medicamente,
05:33
whichcare is very expensivescump.
ce e foarte scump.
05:35
What's so amazinguimitor is that the RwandanDin Ruanda
governmentGuvern has been ablecapabil
Ce e atât de incredibil
e că guvernul din Rwanda a reușit
05:36
to breakpauză this cycleciclu permanentlypermanent.
să rupă acest ciclu.
05:39
Because doctorsmedici can get
what they need instantlyimediat,
Deoarece doctorii pot obține
ceea ce au nevoie instant,
05:41
they actuallyde fapt stockstoc
lessMai puțin bloodsânge at the hospitalsspitale.
de fapt stochează
mai puțin sânge în spitale.
05:45
So althoughcu toate ca use of bloodsânge productsproduse
has increaseda crescut substantiallysubstanţial
Deși utilizarea produselor derivate
din sânge a crescut substanțial
05:48
at all the hospitalsspitale we serveservi,
la toate spitalele deservite,
05:52
in the last ninenouă monthsluni,
zerozero unitsUnități of bloodsânge have expiredexpirat
în ultimele nouă luni
nicio unitate de sânge nu a expirat
05:54
at any of these hospitalsspitale.
la toate aceste spitale.
05:58
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
06:00
That's an amazinguimitor resultrezultat.
E un rezultat fantastic.
06:06
That's actuallyde fapt not been achievedrealizat
by any other healthsănătate careîngrijire systemsistem
Acest lucru nu a fost făcut
de niciun sistem de sănătate
06:08
on the planetplanetă,
din întreaga lume,
06:11
and it happeneds-a întâmplat here.
dar am reușit aici.
06:12
But obviouslyevident, when we're talkingvorbind about
deliveringlivrarea medicalmedical productsproduse instantlyimediat,
Dar, desigur, când vorbim despre
livrarea instantă a produselor medicale,
06:15
the mostcel mai importantimportant thing is patientspacienți.
cel mai important lucru e pacientul.
06:19
Let me give you an exampleexemplu.
Să vă dau un exemplu.
06:22
A couplecuplu monthsluni agoîn urmă, a 24-year-old-de ani mothermamă
camea venit into one of the hospitalsspitale
Acum câteva luni, o mamă de 24 de ani
a venit la unul dintre spitalele
06:24
that we serveservi,
pe care le deservim,
06:28
and she gavea dat birthnaștere viaprin intermediul C-sectionCezariana.
unde a născut prin cezariană.
06:29
But that led to complicationscomplicații,
and she starteda început to bleedmargini de tăiere.
Dar au avut loc niște complicații
și a început să sângereze.
06:31
LuckilyDin fericire, the doctorsmedici had some bloodsânge
of her bloodsânge typetip on handmână
Din fericire, doctorii au avut
sânge compatibil la îndemână
06:35
that had been deliveredlivrat
viaprin intermediul Zipline'sZipline pe routinerutină serviceserviciu,
ce a fost livrat prin serviciul
Zipline de rutină
06:39
and so they transfusedtransfuzat her
with a couplecuplu unitsUnități of bloodsânge.
și astfel a fost transfuzată
cu câteva unități de sânge.
06:42
But she bledBled out of those unitsUnități
in about 10 minutesminute.
Dar a sângerat, iar tot acel volum
s-a terminat în 10 minute.
06:45
In this casecaz, that mother'smama lui life
is in gravemormânt dangerPericol --
În această situație viața mamei
e în mare pericol
06:49
in any hospitalspital in the worldlume.
în oricare spital din lume.
06:53
But luckilydin fericire, the doctorsmedici
who were takingluare careîngrijire of her
Dar din fericire, doctorii ce aveau
grijă de ea
06:56
immediatelyimediat calleddenumit
our distributiondistribuire centercentru,
au sunat imediat
la centrul de distribuție,
06:59
they placedplasat an emergencycaz de urgență orderOrdin,
unde au plasat o comandă de urgență,
07:02
and our teamechipă actuallyde fapt did emergencycaz de urgență
deliverylivrare after emergencycaz de urgență deliverylivrare
iar echipa noastră a făcut de urgență
livrare după livrare,
07:04
after emergencycaz de urgență deliverylivrare.
apoi iar livrare.
07:08
They endedîncheiat up sendingtrimitere
sevenȘapte unitsUnități of redroșu bloodsânge cellscelulele,
Au trimis șapte unități de sânge,
07:10
fourpatru unitsUnități of plasmaplasmă
patru unități de plasmă
07:13
and two unitsUnități of plateletstrombocite.
și două unități de trombocite.
07:14
That's more bloodsânge than you have
in your entireîntreg bodycorp.
E mai mult sânge decât are corpul uman.
07:15
All of it was transfusedtransfuzat into her,
Tot acest sânge a fost transfuzat mamei,
07:19
the doctorsmedici were ablecapabil to stabilizestabiliza her,
doctorii au reușit să o stabilizeze,
07:21
and she is healthysănătos todayastăzi.
și acum e sănătoasă.
07:23
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
07:26
SinceDeoarece we launcheda lansat, we'vene-am doneTerminat about 400
emergencycaz de urgență deliverieslivrări like that,
De la începutul proiectului
am avut 400 de livrări de urgență
07:32
and there's a storypoveste like that one
behindin spate mostcel mai of those emergenciessituaţii de urgenţă.
și există o poveste asemănătoare
în spatele fiecărei urgențe.
07:37
Here are just a couplecuplu of the momsmame
Acestea sunt doar unele mame
07:40
who have receivedprimit transfusionstransfuzii in this way
care au primit transfuzii în acest mod
07:42
in the last couplecuplu monthsluni.
în ultimele luni.
07:44
We're always remindeda amintit: when we can help
a doctordoctor saveSalvați a mom'smama lui life,
Ne reamintim întotdeauna: când poți ajuta
un doctor să salveze o mamă,
07:47
it's not just her life that you're savingeconomisire.
nu îi salvezi doar viața.
07:51
That's alsode asemenea a babybebelus boybăiat or a babybebelus girlfată
E vorba și despre un copil
07:53
who has a mothermamă while they're growingcreştere up.
care are o mamă care să-l crească.
07:56
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
08:00
But I want to be clearclar:
Dar vreau să fiu clar:
08:05
postpartumpostpartum hemorrhaginghemoragie --
it's not a RwandaRwanda problemproblemă,
hemoragiile post-partum
nu sunt o problemă în Rwanda,
08:06
it's not a developing-worldcurs de dezvoltare problemproblemă --
nu sunt o problemă
în țările în dezvoltare,
08:09
this is a globalglobal problemproblemă.
e o problemă globală.
08:11
MaternalMaterne healthsănătate is a challengeprovocare everywherepretutindeni.
Îngrijirea maternală e o problemă oriunde.
08:12
The mainprincipal differencediferență is that
RwandaRwanda was the first countryțară
Diferența principală e că Rwanda
a fost prima țară
08:14
to use radicalradical technologytehnologie
to do something about it.
care a folosit o tehnologie radicală
pentru a face ceva în privința asta.
08:17
And that's the reasonmotiv this attitudeatitudine
of AfricaAfrica beingfiind disruptedperturbat
Și din această cauză,
atitudinea cum că Africa e în urmă
08:20
or advancedavansat technologytehnologie not workinglucru here
sau că tehnologia avansată
nu funcționează aici
08:25
or needingau nevoie aidajutor
sau că are nevoie de ajutor
08:27
is so totallyintru totul wronggresit.
e total greșită.
08:28
AfricaAfrica can be the disrupterdisrupter.
Africa poate fi vârful de lance.
08:29
These smallmic, agileagil, developingîn curs de dezvoltare economieseconomii
can out-innovateout-inova largemare, richbogat onescele.
Aceste economii în dezvoltare mici
și agile pot depăși țările mari și bogate.
08:32
And they can totallyintru totul leapfrogface un salt over
the absenceabsență of legacymoştenire infrastructureinfrastructură
Și pot sări peste lipsa
de infrastructură din trecut
08:37
to go straightdrept to newermai noi
and better systemssisteme.
și trece direct la niște sisteme
mai noi și mai bune.
08:41
In 2000,
În 2000,
08:44
if you had said that high-qualitycalitate
cellularcelular networksrețele were about to rollrulou out
dacă ai fi spus că rețelele
de telefonie mobilă de calitate
08:45
acrosspeste all of AfricaAfrica,
vor fi în toată Africa,
08:49
people would have told you
that you were crazynebun.
oamenii ar fi spus că ești nebun.
08:50
And yetinca, no one anticipatedanticipat
Și totuși, nimeni nu a anticipat
08:53
how fastrapid those networksrețele were going
to connectconectați and empowerîmputernici people.
cât de repede aceste rețele
aveau să conecteze oamenii.
08:56
TodayAstăzi, 44 percentla sută of the GDPPIB of KenyaKenya
flowsfluxurile throughprin M-PesaM-Pesa,
Astăzi, 44% din produsul intern brut
al Kenyei e tranzacționat prin M-Pesa,
09:00
theiral lor mobilemobil paymentplata platformplatformă.
platforma lor mobilă de plăți.
09:04
And not only that,
Și nu doar asta,
09:06
but our autonomousautonom fleetFlota of vehiclesvehicule
reliesse bazează on that cellularcelular networkreţea.
dar flota noastră de avioane autonome
se bazează pe rețeaua de telefonie mobilă.
09:07
Over the nextUrmător → fewpuțini yearsani as we startstart
servingservire privateprivat healthsănătate careîngrijire facilitiesfacilităţi,
În următorii ani, pe măsură ce începem
să lucrăm cu sistemul privat de sănătate,
09:11
we'llbine alsode asemenea use that mobilemobil
paymentplata platformplatformă
vom folosi tot această platformă
de plăți mobile
09:15
to collectcolectarea feestaxele for deliverieslivrări.
pentru a primi plățile pentru livrări.
09:17
So innovationinovaţie leadsOportunitati to more innovationinovaţie
leadsOportunitati to more innovationinovaţie.
Deci inovația duce la mai multă
inovație și tot așa.
09:19
And meanwhileîntre timp,
Și între timp,
09:23
mostcel mai people who livetrăi
in developeddezvoltat economieseconomii
majoritatea oamenilor ce trăiesc
în țările dezvoltate
09:25
think that dronetrântor deliverylivrare
is technologicallytehnologic impossibleimposibil,
cred că sistemul de livrare cu drone
e imposibil tehnologic,
09:28
let alonesingur happeninglucru
at nationalnaţional scalescară in EastEst AfricaAfrica.
dar mai ales să fie implementat
la scară națională în estul Africii.
09:32
And I do mean EastEst AfricaAfrica,
not just RwandaRwanda.
Și mă refer la estul Africii,
nu doar la Rwanda.
09:36
On ThursdayJoi, just a couplecuplu dayszi agoîn urmă,
Joi, acum câteva zile,
09:40
the TanzanianTanzanian MinistryMinisterul of HealthSănătate announceda anunțat
ministrul sănătății din Tanzania a anunțat
09:42
that they are going to use
this samela fel technologytehnologie
că vor folosi aceeași tehnologie
09:45
to providefurniza instantclipă deliverylivrare
of a widelarg rangegamă of medicalmedical productsproduse
pentru a livra instant o gamă variată
de produse medicale
09:48
to 10 millionmilion of the hardestcel mai greu to reacha ajunge
people in the countryțară.
la cei 10 milioane de oameni
la care e cel mai greu de ajuns.
09:51
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
09:55
It's actuallyde fapt going to be the largestcea mai mare
autonomousautonom systemsistem anywhereoriunde in the worldlume.
Va fi cel mai mare sistem
autonom din lume.
10:02
To give you a sensesens
of what this looksarată like,
Pentru a înțelege ce însemnă asta,
10:06
this is one of the first
distributiondistribuire centerscentre.
acesta e unul dintre primele
centre de distribuție.
10:08
You can see a 75-kilometer-kilometru serviceserviciu radiusraza
around the distributiondistribuire centercentru,
Puteți vedea un cerc cu raza de 75 de km
în jurul centrului de distribuție
10:10
and that allowspermite us to serveservi hundredssute
of healthsănătate facilitiesfacilităţi and hospitalsspitale,
și asta ne permite să servim
sute de facilități medicale și spitale,
10:14
all of whichcare are ruralrural,
toate fiind în mediul rural,
10:18
from that singlesingur distributiondistribuire centercentru.
din acel singur centru de distribuție.
10:19
But to serveservi over 20 percentla sută
of the populationpopulație of TanzaniaTanzania,
Dar pentru a deservi 20%
din populația Tanzaniei
10:21
we're going to need
multiplemultiplu distributiondistribuire centerscentre.
vom avea nevoie de mai multe centre.
10:24
We'llVom actuallyde fapt need fourpatru.
Vom avea nevoie de patru.
10:26
And from these distributiondistribuire centerscentre,
Și din aceste centre
10:28
we expectaştepta to be doing severalmai mulți hundredsută
lifesavingde salvare a vieţii deliverieslivrări everyfiecare day,
ne așteptăm să facem sute de livrări
salvatoare de vieți în fiecare zi,
10:30
and this systemsistem will ultimatelyîn cele din urmă serveservi
over 1,000 healthsănătate facilitiesfacilităţi
iar acest sistem va servi în cele din urmă
peste 1.000 de facilități medicale
10:35
and hospitalsspitale in the countryțară.
și spitale din țară.
10:39
So yeah, EastEst AfricaAfrica
is movingin miscare really fastrapid.
Deci, da, Africa de Est se mișcă rapid.
10:41
One thing that people, I think, oftende multe ori missdomnișoară
Un lucru pe care cred
că oamenii nu îl înțeleg
10:47
is that these kindstipuri of leapssalturi
generateGenera compoundingcompoziţia gainscâştigurile.
e că genul acesta de salt
generează câștiguri substanțiale.
10:49
For exampleexemplu, RwandaRwanda, by investinginvestiții
in this infrastructureinfrastructură for healthsănătate careîngrijire,
De exemplu, Rwanda, investind
în infrastructura sistemului de sănătate,
10:53
now has an aerialaeriene logisticsLogistica networkreţea
that they can use
are acum o rețea aeriană de logistică
pe care o poate folosi
10:57
to catalyzecataliza other partspărți of theiral lor economyeconomie,
pentru a cataliza
alte părți ale economiei,
11:01
like agricultureagricultură or e-commercee-commerce.
precum agricultura
sau comerțul electronic.
11:05
Even more importantlyimportant,
Chiar și mai important,
11:07
100 percentla sută of the teamsechipe we hireînchiriere
at these distributiondistribuire centerscentre are locallocal.
100% din echipele angajate în aceste
centre de distribuție sunt localnici.
11:08
So here'saici e our RwandanDin Ruanda teamechipă,
Aici e echipa din Rwanda,
11:13
whichcare is a groupgrup of extraordinaryextraordinar
engineersingineri and operatorsoperatorii.
un grup extraordinar de ingineri
și operatori.
11:15
They runalerga the world'slume only
automatedAutomated deliverylivrare systemsistem
Ei conduc primul sistem de livrare
autonom din lume
11:19
operatingoperare at nationalnaţional scalescară.
operat la scară națională.
11:24
They have been ablecapabil to mastermaestru something
Au reușit să deprindă ceva ce
11:27
that the largestcea mai mare technologytehnologie
companiescompanii in the worldlume
marile companii tehnologice din lume
11:29
have not yetinca been ablecapabil to figurefigura out.
nici nu au reușit să înțeleagă.
11:32
So they are totaltotal heroeseroii.
Deci sunt niște eroi adevărați.
11:34
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
11:36
They're totaltotal heroeseroii.
Sunt niște eroi.
11:41
Our team'sEchipa missionmisiune is to deliverlivra
basicde bază accessacces to medicinemedicament
Misiunea echipei noastre e să oferim
accesul medical de bază
11:42
to all sevenȘapte billionmiliard people on the planetplanetă,
pentru toate cele șapte miliarde
de oameni de pe planetă,
11:47
no mattermaterie how hardgreu it is to reacha ajunge them.
indiferent când de greu
poate fi să ajungem la ei.
11:49
We oftende multe ori tell people about that missionmisiune,
Deseori le spunem oamenilor misiunea,
11:51
and they say, "That's so generousgeneros
of you, it's so philanthropicfilantropic."
iar aceștia spun: „E atât de generos
din partea ta, atât de filantropic.”
11:53
No!
Nu!
11:56
PhilanthropyFilantropie has nothing to do with it.
Nu are nimic de-a face cu filantropia.
11:58
Because of the commercialcomercial contractscontracte
that we signsemn with ministriesministere of healthsănătate,
Datorită contractelor comerciale
pe care la avem cu ministerele sănătății,
12:00
these networksrețele are 100 percentla sută
sustainabledurabilă and scalablescalabil.
acele rețele sunt 100% sustenabile
și accesibile.
12:03
And the reasonmotiv we feel so stronglytare
about correctingcorectarea that misperceptiongresita
Și motivul pentru care vrem să corectăm
această neînțelegere
12:08
is that entrepreneurshipspiritului antreprenorial
is the only forceforta in humanuman historyistorie
e pentru că antreprenoriatul e singura
forță din istoria umanității
12:11
that has liftedridicat millionsmilioane
of people out of povertysărăcie.
care a ridicat milioane
de oameni din sărăcie.
12:14
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
12:17
No amountCantitate of foreignstrăin aidajutor
is going to sustainablyîn mod durabil employangaja
Nicio cantitate de ajutor
străin nu va angaja
12:21
250 millionmilion AfricanAfricane youthtineret.
250 de milioane de tineri africani.
12:25
And the jobslocuri de munca that these kidscopii
mayMai have gottenajuns 10 yearsani agoîn urmă
Iar locurile de muncă pe care
le-ar avea acești copii peste 10 ani
12:30
are largelyîn mare măsură beingfiind automatedAutomated
sunt automatizate în mare parte
12:35
or are beingfiind changedschimbat
dramaticallydramatic by technologytehnologie.
sau sunt schimbate radical de tehnologie.
12:36
So they are looking for newnou skillabilitate setsseturi,
Deci ei urmăresc alte abilități,
12:39
newnou competitivecompetitiv advantagesavantaje.
noi avantaje competiționale.
12:41
They're looking for start-upsStart-up-uri.
Ei urmăresc startup-urile.
12:42
So why aren'tnu sunt there more start-upsStart-up-uri
that are tacklingabordarea these globalglobal problemsProbleme
Deci, de ce nu sunt mai multe startup-uri
care să abordeze aceste probleme globale
12:45
that are facedcu care se confruntă by billionsmiliarde of people
in developingîn curs de dezvoltare economieseconomii?
ce sunt îndurate de miliarde de oameni
din economiile în dezvoltare?
12:50
The reasonmotiv is that investorsinvestitori
and entrepreneursantreprenori are totallyintru totul blindORB
Motivul e că investitorii și antreprenorii
12:54
to the opportunityoportunitate.
nu văd oportunitatea.
12:58
We think these problemsProbleme are the domaindomeniu
of NGOsONG-uri or governmentsguvernele,
Credem că aceste probleme sunt de domeniul
ONG-urilor sau guvernelor,
12:59
not privateprivat companiescompanii.
nu al companiilor private.
13:03
That's what we have to changeSchimbare.
Asta trebuie să se schimbe.
13:05
You mayMai have noticeda observat
I left something out of the videovideo
Poate ați observat
că am exclus ceva din videoclipul
13:09
that I showeda arătat you.
pe care vi l-am arătat.
13:12
I didn't showspectacol you how the planesavioane landteren
Nu v-am arătat cum aterizează avioanele
13:14
when they get back
to the distributiondistribuire centercentru.
când se întorc la centrul de distribuție.
13:15
So, it mightar putea be obviousevident to you:
Poate e evident pentru voi,
13:18
nonenici unul of our planesavioane have landingaterizare gearuneltele.
dar niciun avion nu are roți de aterizare.
13:21
We alsode asemenea don't have runwayspiste
where we operatea functiona.
Nu avem nici piste.
13:23
So we have to be ablecapabil
to deceleraterestrângerii the planeavion
Deci, trebuie să decelerăm avionul
13:25
from about 100 kilometerskilometri an hourora
to zerozero in halfjumătate of a secondal doilea.
de la 100 de km/h la zero
în jumătate de secundă.
13:27
And the way we do that
Și modul în care o facem
13:30
is we actuallyde fapt use a wiresârmă that trackspiese
that planeavion as it comesvine in,
e folosind un fir
ce prinde avionul în zbor
13:32
with centimeter-levelnivel de centimetru accuracyprecizie.
cu o acuratețe de nivelul centimetrilor.
13:36
We snagbuturugă the planeavion out of the skycer,
Agățăm avionul din zbor
13:37
and then we gentlyuşor plopPlop it
ontope an activelyactiv inflatedumflate cushionpernă.
și îl așezăm ușor pe o pernă de aer.
13:40
This is basicallype scurt a combinationcombinaţie
of an aircraftavioane carrierpurtător
E o combinație dintre un portavion
13:44
and a bouncybouncy castleCastelul.
și un castel gonflabil.
13:47
(LaughterRâs)
(Râsete)
13:48
So let me showspectacol you.
Să vă arăt.
13:50
(LaughterRâs)
(Râsete)
13:58
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
14:00
And it mightar putea be obviousevident to you
why I wanted to endSfârşit with this videovideo.
Poate e evident de ce am vrut
să termin cu acest videoclip.
14:06
I wanted to showspectacol you the kidscopii
and the teenagersadolescenți
Am vrut să vă arăt copiii și adolescenții
14:10
who linelinia up on the fencegard everyfiecare day.
ce se aliniază lângă gard în fiecare zi.
14:12
They cheermajorete everyfiecare launchlansa and everyfiecare landingaterizare.
Se bucură la fiecare lansare
și la fiecare aterizare.
14:15
(LaughterRâs)
(Râsete)
14:18
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
14:19
SometimesUneori I actuallyde fapt showspectacol up
at the distributiondistribuire centercentru earlydin timp
Uneori vin la centrul de distribuție
mai devreme,
14:24
because I'm jet-laggedjet-lag.
fiind afectat de diferența de fus orar.
14:27
I'll showspectacol up an hourora before
we beginÎNCEPE operationoperație.
Vin mai devreme cu o oră
de începerea lucrului.
14:28
And there will be kidscopii on the fencegard
gettingobtinerea good seatslocuri.
Iar lângă gard copiii își aleg
cele mai bune locuri.
14:30
(LaughterRâs)
(Râsete)
14:33
And you go up and you askcere them,
Și apoi îi întrebi:
14:34
"What do you think about the planesavioane?"
„Ce sunt aceste avioane?”
14:36
And they'llei vor say, "Oh,
it's a skycer ambulanceambulanță."
Iar ei îți răspund:
„Sunt ambulanțe zburătoare.”
14:38
So they get it.
Ei înțeleg.
14:41
I mean, they get it more than mostcel mai adultsadulți.
Înțeleg mai multe
decât majoritatea adulților.
14:42
So I was askingcer earliermai devreme:
Mai devreme am fost întrebat:
14:45
Who is going to be creatingcrearea the disruptivebrizant
technologytehnologie companiescompanii of AfricaAfrica
cine va crea companiile
tehnologice viitoare ale Africii
14:47
over the nextUrmător → decadedeceniu?
în următorul deceniu?
14:52
UltimatelyÎn cele din urmă, it's going
to be up to these kidscopii.
Acești copii o vor face.
14:54
They are the engineersingineri
of RwandaRwanda and AfricaAfrica.
Ei sunt inginerii Rwandei și Africii.
14:58
They are the engineersingineri
of our sharedimpartit futureviitor.
Ei sunt inginerii viitorului nostru comun.
15:02
But the only way they can buildconstrui
that futureviitor is if we realizerealiza
Dar singurul mod prin care pot construi
acel viitor e dacă realizăm
15:07
that world-changingSchimbarea lumii companiescompanii
can scalescară in AfricaAfrica,
că companiile ce pot schimba lumea
sunt accesibile în Africa
15:11
and that disruptivebrizant technologytehnologie
can startstart here first.
și că tehnologiile noi
pot apărea aici prima dată.
15:14
Thanksmulţumesc.
Mulțumesc!
15:18
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
15:19
Translated by Mirel-Gabriel Alexa
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Keller Rinaudo - Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.)

Why you should listen

As CEO and co-founder of Zipline, a drone delivery company focused on health care, Keller Rinaudo works with the country of Rwanda to make last-mile deliveries of blood to half of the transfusing facilities in the country. The ultimate goal is to put each of the 12 million citizens of Rwanda within a 15–30 minute delivery of any essential medical product they need, no matter where they live.

Zipline is also working with GAVI, UPS, USAID and several other countries in East Africa. The company is a team of 60 aerospace and software engineers headquartered in San Francisco, CA. It's funded by Sequoia Capital, Google Ventures, Paul Allen, Jerry Yang and Stanford University. Rinaudo is also a professional rock climber ranked top 10 in sport climbing. He has scaled alpine cliffs in France, underwater caves in Kentucky and the limestone towers of Yangshuo, China.

More profile about the speaker
Keller Rinaudo | Speaker | TED.com