ABOUT THE SPEAKER
Keller Rinaudo - Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.)

Why you should listen

As CEO and co-founder of Zipline, a drone delivery company focused on health care, Keller Rinaudo works with the country of Rwanda to make last-mile deliveries of blood to half of the transfusing facilities in the country. The ultimate goal is to put each of the 12 million citizens of Rwanda within a 15–30 minute delivery of any essential medical product they need, no matter where they live.

Zipline is also working with GAVI, UPS, USAID and several other countries in East Africa. The company is a team of 60 aerospace and software engineers headquartered in San Francisco, CA. It's funded by Sequoia Capital, Google Ventures, Paul Allen, Jerry Yang and Stanford University. Rinaudo is also a professional rock climber ranked top 10 in sport climbing. He has scaled alpine cliffs in France, underwater caves in Kentucky and the limestone towers of Yangshuo, China.

More profile about the speaker
Keller Rinaudo | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Keller Rinaudo: How we're using drones to deliver blood and save lives

Keller Rinaudo: Cum folosim dronele pentru a livra sânge și a salva vieți

Filmed:
1,142,376 views

Keller Rinaudo vrea ca toți oamenii să aibă acces la un sistem de sănătate de bază, indiferent cât de greu e să ajungi la acești oameni. Folosind start-up-ul său, Zipline, Rinaudo a creat primul sistem național de livrare ce folosește dronele, ce transportă sânge și plasmă pentru clinicile izolate din Africa de Est folosind o flotă de avioane electrice autonome. Află cum lucrează Rinaudo împreună cu echipa sa la transformarea sistemului logistic de sănătate din întreaga lume și inspiră următoarea generație de ingineri în același timp.
- Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.) Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
MostCele mai multe people think
0
857
2682
Majoritatea oamenilor cred
00:17
that newnou technologytehnologie or advancedavansat technologytehnologie
can never startstart in AfricaAfrica.
1
5469
3759
că tehnologia nouă și avansată
nu poate veni niciodată din Africa.
00:22
InsteadÎn schimb, they think that the bestCel mai bun way
to help the continentcontinent advanceavans
2
10149
3704
În schimb, ei cred că cel mai bun mod
de a ajuta acest continent
00:25
is by providingfurnizarea aidajutor or servicesServicii
3
13877
2572
e prin intermediul ajutoarelor
și serviciilor
00:28
that the continentcontinent
can't providefurniza for itselfîn sine.
4
16473
2650
pe care continentul nu și le poate
asigura singur.
00:31
So while we see advancedavansat
technologytehnologie like roboticsRobotica
5
19864
3329
În timp ce vedem tehnologii avansate
precum robotica
00:35
and artificialartificial intelligenceinteligență
6
23217
1343
și inteligența artificială
00:36
growingcreştere exponentiallyexponențial
in the developeddezvoltat worldlume,
7
24584
2808
avansând exponențial în lumea dezvoltată,
00:39
those samela fel people are worriedîngrijorat
8
27416
1558
aceiași oameni sunt îngrijorați
00:40
that a technologicallytehnologic backwarddesiş de pădure
AfricaAfrica is fallingcădere behindin spate.
9
28998
3107
că tehnologia din Africa rămâne în urmă.
00:45
That attitudeatitudine couldn'tnu a putut be more wronggresit.
10
33190
2810
Această atitudine nu poate fi mai greșită.
00:49
I'm a roboticsRobotica entrepreneurantreprenor
who'scine spenta petrecut a lot of time here in AfricaAfrica.
11
37585
3420
Sunt un antreprenor în robotică
ce petrece mult timp în Africa.
00:53
And in 2014 we createdcreată ZiplineZipline,
12
41433
4320
Iar în 2014 am creat Zipline,
00:57
whichcare is a companycompanie that usesutilizări
electricelectric autonomousautonom aircraftavioane
13
45777
4105
o companie ce folosește drone
electrice autonome
01:01
to deliverlivra medicinemedicament to hospitalsspitale
and healthsănătate centerscentre on demandcerere.
14
49906
3652
pentru a livra la cerere medicamente
spitalelor și centrelor medicale.
01:05
Last yearan, we launcheda lansat the world'slume first
automatedAutomated deliverylivrare systemsistem
15
53582
4171
Anul trecut am lansat primul
sistem autonom de livrare
01:09
operatingoperare at nationalnaţional scalescară.
16
57777
1682
operațional la scară națională.
01:11
And guessghici what?
17
59928
1234
Și ghiciți ce?
01:13
We did not do that in the US,
18
61692
2375
Nu am făcut asta în SUA,
01:16
we didn't do it in JapanJaponia,
19
64661
1446
nici în Japonia,
01:18
and we didn't do it in EuropeEuropa.
20
66131
1505
nici măcar în Europa.
01:20
It was actuallyde fapt PresidentPreşedintele PaulPaul KagameGiulia
21
68035
3223
De fapt președintele Paul Kagame
01:23
and the RwandanDin Ruanda MinistryMinisterul of HealthSănătate
22
71282
2792
și ministrul sănătății din Rwanda
01:26
that madefăcut a bigmare betpariu
on the potentialpotenţial of this technologytehnologie
23
74098
3346
și-au asumat riscurile aferente
acestei tehnologii
01:29
and signedsemnat a commercialcomercial contractcontracta
24
77468
1680
și au semnat un contract comercial
01:31
to deliverlivra a majoritymajoritate
of the country'sţării bloodsânge on demandcerere.
25
79172
3934
pentru a livra la cerere
majoritatea cererii de sânge.
01:35
(ApplauseAplauze)
26
83695
2659
(Aplauze)
01:41
Yeah, they deservemerita the applauseaplauze.
27
89395
1951
Da, merită aplauze.
01:44
So why is bloodsânge importantimportant?
28
92780
1776
Deci, de ce e sângele important?
01:46
RwandaRwanda collectscolecte betweenîntre 60- and 80,000
unitsUnități of bloodsânge a yearan.
29
94580
3883
Rwanda colectează între 60 și 80 de mii
de unități de sânge în fiecare an.
01:50
So this is a productprodus
that when you need it,
30
98487
2000
Acesta e un produs de care ai nevoie,
01:52
you really, really need it.
31
100511
1613
chiar ai nevoie.
01:54
But bloodsânge is alsode asemenea challengingprovocator,
32
102668
2151
Sângele e o provocare grea,
01:56
because it has a very shortmic de statura shelfraft life,
33
104843
2664
deoarece are o durată
de depozitare foarte mică,
01:59
there are lots of differentdiferit
storagedepozitare requirementscerinţe,
34
107531
2646
sunt foarte multe cerințe
pentru depozitare
02:02
and it's really hardgreu to predictprezice the demandcerere
35
110201
2360
și e destul de greu să anticipezi cererea
02:04
for all of these differentdiferit bloodsânge groupsGrupuri
36
112585
1922
pentru toate grupele sangvine de sânge
02:06
before a patientrabdator actuallyde fapt needsare nevoie something.
37
114531
2250
înainte ca pacientul să aibă nevoie de el.
02:09
But the coolmisto thing is
that usingutilizând this technologytehnologie,
38
117477
2528
Dar partea bună e că folosind
această tehnologie,
02:12
RwandaRwanda has been ablecapabil to keep
more bloodsânge centralizedcentralizat
39
120029
3532
Rwanda a reușit să depoziteze
centralizat mai mult sânge
02:15
and then providefurniza it
when a patientrabdator needsare nevoie something
40
123585
2711
și apoi să îl livreze pacienților
ce au nevoie de el,
02:18
to any hospitalspital or healthsănătate centercentru
in an averagein medie of just 20 or 30 minutesminute.
41
126320
4234
la oricare spital sau centru medical,
într-un timp de 20-30 de minute.
02:23
Do you guys want to see how it workslucrări?
42
131032
1807
Vreți să vedeți cum funcționează?
02:24
(AudiencePublicul) Yes.
43
132863
1155
(Publicul) Da.
02:26
All right. NobodyNimeni nu believescrede me,
so ... better to showspectacol.
44
134042
2919
Bine. Nimeni nu mă crede pe cuvânt,
așa că vă arăt.
02:28
This is our distributiondistribuire centercentru,
45
136985
1524
Acesta e centrul de distribuție,
02:30
whichcare is about 20 kilometerskilometri
outsidein afara of KigaliKigali.
46
138533
3783
ce e la aproximativ 20 de km de Kigali.
02:34
This actuallyde fapt used to be a cornfieldlanul de porumb
ninenouă monthsluni agoîn urmă,
47
142340
2948
Aici a fost un lan de porumb
acum nouă luni,
iar împreună cu guvernul din Rwanda
02:37
and with the RwandanDin Ruanda governmentGuvern,
48
145312
1525
02:38
we levelednivelat it and builtconstruit this centercentru
in a couplecuplu weekssăptămâni.
49
146861
2714
am nivelat și construit
acest centru în câteva săptămâni.
02:41
So when a patientrabdator is havingavând an emergencycaz de urgență,
50
149599
2356
Deci, când un pacient are o urgență,
un doctor sau o asistentă din acel spital
ne trimite un mesaj pe WhatsApp,
02:43
a doctordoctor or a nurseasistent medical at that hospitalspital
can sendtrimite us a WhatsAppWhatsApp,
51
151979
3320
în care ne transmite ce au nevoie.
02:47
tellingspune us what they need.
52
155323
1641
02:48
And then our teamechipă will immediatelyimediat
springarc into actionacțiune.
53
156988
2765
Și atunci echipa noastră
intră imediat în acțiune.
02:51
We pullTrage the bloodsânge from our stockstoc,
54
159777
1678
Scoatem sângele din stocul nostru,
02:53
whichcare is deliveredlivrat from the NationalNaţionale
CenterCentrul for BloodSânge TransfusionTransfuzie;
55
161479
3191
ce e livrat de Centru Național
de Transfuzii Sangvine;
02:56
we scanscanda the bloodsânge into our systemsistem
56
164694
1838
scanăm sângele în sistemul nostru
02:58
so the MinistryMinisterul of HealthSănătate
knowsștie where the bloodsânge is going;
57
166556
3093
astfel încât Ministerul Sănătății
să știe unde merge sângele;
03:01
and then we'llbine basicallype scurt
packambalaj it into a ZipZip,
58
169673
2259
și apoi îl încărcăm într-un Zip,
03:03
whichcare is what we call
these little autonomousautonom airplanesavioane
59
171956
2720
adică în acest avion autonom
03:06
that runalerga on batteriesbaterii.
60
174700
1311
ce funcționează pe baterii.
03:08
And then onceo singura data that ZipZip is readygata to go,
61
176035
2015
Și odată ce avionul e pregătit,
03:10
we accelerateaccelera it from zerozero
to 100 kilometerskilometri an hourora
62
178074
3207
îl accelerăm de la 0 la 100 de km/h
03:13
in about halfjumătate of a secondal doilea.
63
181305
1460
în aproape jumătate de secundă.
03:18
(AudiencePublicul) WhoaUau!
64
186711
1157
(Publicul) Oau!
03:19
And from the momentmoment it leavesfrunze
the endSfârşit of the launcherlansator,
65
187892
2684
Și din moment ce părăsește
rampa de lansare,
03:22
it's completelycomplet autonomousautonom.
66
190600
1376
e complet autonom.
03:24
(VideoPagina: AirAer traffictrafic controllercontroler
directsdirecţionează traffictrafic)
67
192000
2862
(Video: Controlorul de trafic aerian
dirijează traficul)
03:26
This is our airaer traffictrafic
controllercontroler callingapel it in
68
194886
2379
Acesta e controlorul de trafic aerian
comunicând cu
Aeroportul Internațional Kigali.
03:29
to KigaliKigali InternationalInternational AirportAeroportul.
69
197289
1842
03:31
And when the ZipZip arrivessosește at the hospitalspital,
70
199155
1953
Iar când avionul ajunge la spital,
03:33
it descendsCoboară to about 30 feetpicioare
and dropspicături the packagepachet.
71
201132
2724
coboară la aproximativ 30 de metri
și aruncă pachetul.
03:35
We use a really simplesimplu paperhârtie parachuteparaşuta --
simplesimplu things are bestCel mai bun --
72
203880
3550
Folosim o parașută simplă din hârtie -
lucrurile simple sunt cele mai bune -
03:39
that allowspermite the packagepachet to come
to the groundsol gentlyuşor and reliablyfiabil
73
207454
3049
ce permite o aterizare lină a pachetului
03:42
in the samela fel placeloc everyfiecare time.
74
210527
1525
în același loc de fiecare dată.
03:44
So it's just like ridecălătorie sharingpartajare;
75
212425
2334
E ca o livrare de pizza:
03:46
the doctorsmedici get a texttext messagemesaj
one minuteminut before we arriveajunge, sayingzicală,
76
214783
3266
doctorii primesc un mesaj
cu un minut înainte de aterizare:
03:50
"WalkDe mers pe jos outsidein afara and receivea primi your deliverylivrare."
77
218073
1958
„Vino afară pentru a primi livrarea.”
03:52
(LaughterRâs)
78
220055
1067
(Râsete)
03:53
And then --
79
221146
1355
Apoi...
03:54
(ApplauseAplauze)
80
222525
4414
(Aplauze)
04:01
and then the doctorsmedici have what they need
to saveSalvați a patient'spacientului life.
81
229892
3638
apoi doctorii pot salva viața pacientului.
04:05
This is actuallyde fapt watchingvizionarea a deliverylivrare
happenîntâmpla from our distributiondistribuire centercentru;
82
233554
3817
Așa arată o livrare
din centrul nostru de distribuție;
04:09
this vehiclevehicul is about 50 kilometerskilometri away.
83
237395
2623
acest avion e la aproximativ
50 de km depărtare.
04:12
We're ablecapabil to watch the vehiclevehicul
as it makesmărci a deliverylivrare at a hospitalspital
84
240042
4031
Putem vizualiza un avion
în timp ce face livrarea la spital
04:16
in realreal time.
85
244097
1189
în timp real.
Puteți observa pe ecran
că locația acestuia
04:17
You mayMai have noticeda observat there are pingsping-uri
86
245310
2230
e actualizată la câteva secunde.
04:19
that are comingvenire off
of that vehiclevehicul on the screenecran.
87
247564
2552
Acest lucru se întâmplă
deoarece folosim
04:22
Those pingsping-uri are actuallyde fapt datadate packetspachete
88
250140
1777
04:23
that we're gettingobtinerea
over the cellcelulă phonetelefon networksrețele.
89
251941
2281
pachete de date de la rețeaua
de telefonie.
04:26
So these planesavioane have SIMSIM cardscarduri
just like your cellcelulă phonetelefon does,
90
254246
3186
Deci aceste avioane
au cartele SIM la fel ca un telefon,
04:29
and they're communicatingcomunicarea
over the cellcelulă networkreţea
91
257456
2201
și comunică folosind rețeaua de telefonie
04:31
to tell us where they are
and how they're doing at all timesori.
92
259681
2879
pentru a ne transmite
locația în timp real.
04:34
Believe it or not,
we actuallyde fapt buya cumpara familyfamilie plansplanuri --
93
262584
2420
Credeți sau nu,
noi cumpărăm planuri de familie -
04:37
(LaughterRâs)
94
265028
1010
(Râsete)
04:38
for this fleetFlota of vehiclesvehicule,
95
266062
1356
pentru această flotă de vehicule,
04:39
because that's how we get the bestCel mai bun ratestarife.
96
267442
2047
deoarece așa obținem
cele mai bune prețuri.
04:41
(LaughterRâs)
97
269513
1083
(Râsete)
04:42
It's actuallyde fapt not a jokeglumă.
98
270620
1416
Nu e o glumă.
04:44
(LaughterRâs)
99
272060
1487
(Râsete)
04:47
So todayastăzi, we're deliveringlivrarea
about 20 percentla sută
100
275700
3300
În prezent livrăm aproximativ 20%
04:51
of the nationalnaţional bloodsânge supplylivra of RwandaRwanda
101
279024
2238
din rezerva de sânge din Rwanda
04:53
outsidein afara of KigaliKigali.
102
281286
1456
în împrejurimile orașului Kigali.
04:55
We serveservi about 12 hospitalsspitale,
103
283339
1674
Deservim 12 spitale
04:57
and we're addingadăugare hospitalsspitale to that networkreţea
at an acceleratingaccelerarea raterată.
104
285037
3512
și adăugăm spitale la această rețea
într-un ritm accelerat.
05:00
All of those hospitalsspitale only receivea primi
bloodsânge in this way,
105
288573
3002
Toate aceste spitale
primesc sânge doar în acest mod
05:03
and mostcel mai of those hospitalsspitale
actuallyde fapt placeloc multiplemultiplu ordersordinele everyfiecare day.
106
291599
4231
și majoritatea acestora plasează
comenzi multiple în fiecare zi.
05:09
So the reasonmotiv --
107
297289
1196
Scopul,
05:10
in all of healthsănătate careîngrijire logisticsLogistica,
108
298509
1526
în toate sistemele logistice,
05:12
you're always tradingcomercial off
wastedeşeuri againstîmpotriva accessacces.
109
300059
3050
e echilibrarea risipei cu accesul.
05:15
So if you want to solverezolva wastedeşeuri,
you keep everything centralizedcentralizat.
110
303637
4071
Deci, dacă vrei să elimini risipa,
ții totul centralizat.
05:19
As a resultrezultat, when patientspacienți
are havingavând emergenciessituaţii de urgenţă,
111
307732
2990
Ca rezultat,
atunci când un pacient are o urgență,
05:22
sometimesuneori they don't have
the medicalmedical productprodus they need.
112
310746
3090
uneori spitalul nu are produsul
de care au nevoie.
05:25
If you want to solverezolva accessacces, you stockstoc
a lot of medicinemedicament at the last milemilă,
113
313860
3479
Dacă vrei să ai mai mult acces,
stochezi multe medicamente
în fiecare spital sau centru medical,
05:29
at hospitalsspitale or healthsănătate centerscentre,
114
317363
1521
ca fiecare pacient
să aibă orice medicament.
05:30
and then patientspacienți have
the medicinemedicament they need.
115
318908
2164
Dar sfârșești prin a arunca
multe medicamente,
05:33
But you endSfârşit up throwingaruncare
a lot of medicinemedicament out,
116
321096
2172
ce e foarte scump.
05:35
whichcare is very expensivescump.
117
323292
1203
Ce e atât de incredibil
e că guvernul din Rwanda a reușit
05:36
What's so amazinguimitor is that the RwandanDin Ruanda
governmentGuvern has been ablecapabil
118
324519
2945
05:39
to breakpauză this cycleciclu permanentlypermanent.
119
327488
2471
să rupă acest ciclu.
05:41
Because doctorsmedici can get
what they need instantlyimediat,
120
329983
3448
Deoarece doctorii pot obține
ceea ce au nevoie instant,
05:45
they actuallyde fapt stockstoc
lessMai puțin bloodsânge at the hospitalsspitale.
121
333455
2586
de fapt stochează
mai puțin sânge în spitale.
05:48
So althoughcu toate ca use of bloodsânge productsproduse
has increaseda crescut substantiallysubstanţial
122
336818
3810
Deși utilizarea produselor derivate
din sânge a crescut substanțial
05:52
at all the hospitalsspitale we serveservi,
123
340652
1681
la toate spitalele deservite,
05:54
in the last ninenouă monthsluni,
zerozero unitsUnități of bloodsânge have expiredexpirat
124
342357
4061
în ultimele nouă luni
nicio unitate de sânge nu a expirat
05:58
at any of these hospitalsspitale.
125
346442
1785
la toate aceste spitale.
06:00
(ApplauseAplauze)
126
348579
3642
(Aplauze)
06:06
That's an amazinguimitor resultrezultat.
127
354666
1845
E un rezultat fantastic.
06:08
That's actuallyde fapt not been achievedrealizat
by any other healthsănătate careîngrijire systemsistem
128
356535
3128
Acest lucru nu a fost făcut
de niciun sistem de sănătate
06:11
on the planetplanetă,
129
359687
1154
din întreaga lume,
06:12
and it happeneds-a întâmplat here.
130
360865
1590
dar am reușit aici.
06:15
But obviouslyevident, when we're talkingvorbind about
deliveringlivrarea medicalmedical productsproduse instantlyimediat,
131
363375
4402
Dar, desigur, când vorbim despre
livrarea instantă a produselor medicale,
06:19
the mostcel mai importantimportant thing is patientspacienți.
132
367801
1838
cel mai important lucru e pacientul.
06:22
Let me give you an exampleexemplu.
133
370267
2259
Să vă dau un exemplu.
06:24
A couplecuplu monthsluni agoîn urmă, a 24-year-old-de ani mothermamă
camea venit into one of the hospitalsspitale
134
372550
3624
Acum câteva luni, o mamă de 24 de ani
a venit la unul dintre spitalele
06:28
that we serveservi,
135
376198
1168
pe care le deservim,
06:29
and she gavea dat birthnaștere viaprin intermediul C-sectionCezariana.
136
377390
1714
unde a născut prin cezariană.
06:31
But that led to complicationscomplicații,
and she starteda început to bleedmargini de tăiere.
137
379749
2944
Dar au avut loc niște complicații
și a început să sângereze.
06:35
LuckilyDin fericire, the doctorsmedici had some bloodsânge
of her bloodsânge typetip on handmână
138
383366
3892
Din fericire, doctorii au avut
sânge compatibil la îndemână
06:39
that had been deliveredlivrat
viaprin intermediul Zipline'sZipline pe routinerutină serviceserviciu,
139
387282
2960
ce a fost livrat prin serviciul
Zipline de rutină
06:42
and so they transfusedtransfuzat her
with a couplecuplu unitsUnități of bloodsânge.
140
390266
3027
și astfel a fost transfuzată
cu câteva unități de sânge.
06:45
But she bledBled out of those unitsUnități
in about 10 minutesminute.
141
393317
2660
Dar a sângerat, iar tot acel volum
s-a terminat în 10 minute.
06:49
In this casecaz, that mother'smama lui life
is in gravemormânt dangerPericol --
142
397199
4306
În această situație viața mamei
e în mare pericol
06:53
in any hospitalspital in the worldlume.
143
401529
2091
în oricare spital din lume.
06:56
But luckilydin fericire, the doctorsmedici
who were takingluare careîngrijire of her
144
404952
2941
Dar din fericire, doctorii ce aveau
grijă de ea
06:59
immediatelyimediat calleddenumit
our distributiondistribuire centercentru,
145
407917
2377
au sunat imediat
la centrul de distribuție,
07:02
they placedplasat an emergencycaz de urgență orderOrdin,
146
410318
2090
unde au plasat o comandă de urgență,
07:04
and our teamechipă actuallyde fapt did emergencycaz de urgență
deliverylivrare after emergencycaz de urgență deliverylivrare
147
412432
4412
iar echipa noastră a făcut de urgență
livrare după livrare,
07:08
after emergencycaz de urgență deliverylivrare.
148
416868
1698
apoi iar livrare.
07:10
They endedîncheiat up sendingtrimitere
sevenȘapte unitsUnități of redroșu bloodsânge cellscelulele,
149
418590
2544
Au trimis șapte unități de sânge,
07:13
fourpatru unitsUnități of plasmaplasmă
150
421158
1314
patru unități de plasmă
07:14
and two unitsUnități of plateletstrombocite.
151
422496
1325
și două unități de trombocite.
07:15
That's more bloodsânge than you have
in your entireîntreg bodycorp.
152
423845
2703
E mai mult sânge decât are corpul uman.
07:19
All of it was transfusedtransfuzat into her,
153
427164
2054
Tot acest sânge a fost transfuzat mamei,
07:21
the doctorsmedici were ablecapabil to stabilizestabiliza her,
154
429242
2159
doctorii au reușit să o stabilizeze,
07:23
and she is healthysănătos todayastăzi.
155
431425
2233
și acum e sănătoasă.
07:26
(ApplauseAplauze)
156
434095
2868
(Aplauze)
07:32
SinceDeoarece we launcheda lansat, we'vene-am doneTerminat about 400
emergencycaz de urgență deliverieslivrări like that,
157
440645
4872
De la începutul proiectului
am avut 400 de livrări de urgență
07:37
and there's a storypoveste like that one
behindin spate mostcel mai of those emergenciessituaţii de urgenţă.
158
445541
3263
și există o poveste asemănătoare
în spatele fiecărei urgențe.
07:40
Here are just a couplecuplu of the momsmame
159
448828
1839
Acestea sunt doar unele mame
07:42
who have receivedprimit transfusionstransfuzii in this way
160
450691
2145
care au primit transfuzii în acest mod
07:44
in the last couplecuplu monthsluni.
161
452860
1528
în ultimele luni.
07:47
We're always remindeda amintit: when we can help
a doctordoctor saveSalvați a mom'smama lui life,
162
455132
4100
Ne reamintim întotdeauna: când poți ajuta
un doctor să salveze o mamă,
07:51
it's not just her life that you're savingeconomisire.
163
459256
2475
nu îi salvezi doar viața.
07:53
That's alsode asemenea a babybebelus boybăiat or a babybebelus girlfată
164
461755
3091
E vorba și despre un copil
07:56
who has a mothermamă while they're growingcreştere up.
165
464870
2494
care are o mamă care să-l crească.
08:00
(ApplauseAplauze)
166
468757
2969
(Aplauze)
08:05
But I want to be clearclar:
167
473507
1247
Dar vreau să fiu clar:
08:06
postpartumpostpartum hemorrhaginghemoragie --
it's not a RwandaRwanda problemproblemă,
168
474778
2582
hemoragiile post-partum
nu sunt o problemă în Rwanda,
nu sunt o problemă
în țările în dezvoltare,
08:09
it's not a developing-worldcurs de dezvoltare problemproblemă --
169
477384
1847
08:11
this is a globalglobal problemproblemă.
170
479255
1221
e o problemă globală.
08:12
MaternalMaterne healthsănătate is a challengeprovocare everywherepretutindeni.
171
480500
2061
Îngrijirea maternală e o problemă oriunde.
08:14
The mainprincipal differencediferență is that
RwandaRwanda was the first countryțară
172
482585
2923
Diferența principală e că Rwanda
a fost prima țară
08:17
to use radicalradical technologytehnologie
to do something about it.
173
485532
3227
care a folosit o tehnologie radicală
pentru a face ceva în privința asta.
08:20
And that's the reasonmotiv this attitudeatitudine
of AfricaAfrica beingfiind disruptedperturbat
174
488783
4304
Și din această cauză,
atitudinea cum că Africa e în urmă
sau că tehnologia avansată
nu funcționează aici
08:25
or advancedavansat technologytehnologie not workinglucru here
175
493111
1913
08:27
or needingau nevoie aidajutor
176
495048
1178
sau că are nevoie de ajutor
08:28
is so totallyintru totul wronggresit.
177
496250
1385
e total greșită.
08:29
AfricaAfrica can be the disrupterdisrupter.
178
497659
2094
Africa poate fi vârful de lance.
08:32
These smallmic, agileagil, developingîn curs de dezvoltare economieseconomii
can out-innovateout-inova largemare, richbogat onescele.
179
500423
5259
Aceste economii în dezvoltare mici
și agile pot depăși țările mari și bogate.
08:37
And they can totallyintru totul leapfrogface un salt over
the absenceabsență of legacymoştenire infrastructureinfrastructură
180
505706
3880
Și pot sări peste lipsa
de infrastructură din trecut
08:41
to go straightdrept to newermai noi
and better systemssisteme.
181
509610
2098
și trece direct la niște sisteme
mai noi și mai bune.
08:44
In 2000,
182
512237
1442
În 2000,
08:45
if you had said that high-qualitycalitate
cellularcelular networksrețele were about to rollrulou out
183
513703
3816
dacă ai fi spus că rețelele
de telefonie mobilă de calitate
08:49
acrosspeste all of AfricaAfrica,
184
517543
1236
vor fi în toată Africa,
08:50
people would have told you
that you were crazynebun.
185
518803
2666
oamenii ar fi spus că ești nebun.
08:53
And yetinca, no one anticipatedanticipat
186
521493
2976
Și totuși, nimeni nu a anticipat
08:56
how fastrapid those networksrețele were going
to connectconectați and empowerîmputernici people.
187
524493
4434
cât de repede aceste rețele
aveau să conecteze oamenii.
09:00
TodayAstăzi, 44 percentla sută of the GDPPIB of KenyaKenya
flowsfluxurile throughprin M-PesaM-Pesa,
188
528951
3926
Astăzi, 44% din produsul intern brut
al Kenyei e tranzacționat prin M-Pesa,
09:04
theiral lor mobilemobil paymentplata platformplatformă.
189
532901
1673
platforma lor mobilă de plăți.
09:06
And not only that,
190
534598
1308
Și nu doar asta,
09:07
but our autonomousautonom fleetFlota of vehiclesvehicule
reliesse bazează on that cellularcelular networkreţea.
191
535930
3596
dar flota noastră de avioane autonome
se bazează pe rețeaua de telefonie mobilă.
09:11
Over the nextUrmător → fewpuțini yearsani as we startstart
servingservire privateprivat healthsănătate careîngrijire facilitiesfacilităţi,
192
539550
3894
În următorii ani, pe măsură ce începem
să lucrăm cu sistemul privat de sănătate,
09:15
we'llbine alsode asemenea use that mobilemobil
paymentplata platformplatformă
193
543468
2270
vom folosi tot această platformă
de plăți mobile
09:17
to collectcolectarea feestaxele for deliverieslivrări.
194
545762
1665
pentru a primi plățile pentru livrări.
09:19
So innovationinovaţie leadsOportunitati to more innovationinovaţie
leadsOportunitati to more innovationinovaţie.
195
547965
3785
Deci inovația duce la mai multă
inovație și tot așa.
09:23
And meanwhileîntre timp,
196
551774
1855
Și între timp,
09:25
mostcel mai people who livetrăi
in developeddezvoltat economieseconomii
197
553653
3006
majoritatea oamenilor ce trăiesc
în țările dezvoltate
09:28
think that dronetrântor deliverylivrare
is technologicallytehnologic impossibleimposibil,
198
556683
3770
cred că sistemul de livrare cu drone
e imposibil tehnologic,
09:32
let alonesingur happeninglucru
at nationalnaţional scalescară in EastEst AfricaAfrica.
199
560477
3214
dar mai ales să fie implementat
la scară națională în estul Africii.
09:36
And I do mean EastEst AfricaAfrica,
not just RwandaRwanda.
200
564335
3378
Și mă refer la estul Africii,
nu doar la Rwanda.
09:40
On ThursdayJoi, just a couplecuplu dayszi agoîn urmă,
201
568483
2270
Joi, acum câteva zile,
09:42
the TanzanianTanzanian MinistryMinisterul of HealthSănătate announceda anunțat
202
570777
2559
ministrul sănătății din Tanzania a anunțat
09:45
that they are going to use
this samela fel technologytehnologie
203
573360
2732
că vor folosi aceeași tehnologie
09:48
to providefurniza instantclipă deliverylivrare
of a widelarg rangegamă of medicalmedical productsproduse
204
576116
3588
pentru a livra instant o gamă variată
de produse medicale
09:51
to 10 millionmilion of the hardestcel mai greu to reacha ajunge
people in the countryțară.
205
579728
3679
la cei 10 milioane de oameni
la care e cel mai greu de ajuns.
09:55
(ApplauseAplauze)
206
583789
3219
(Aplauze)
10:02
It's actuallyde fapt going to be the largestcea mai mare
autonomousautonom systemsistem anywhereoriunde in the worldlume.
207
590387
4214
Va fi cel mai mare sistem
autonom din lume.
10:06
To give you a sensesens
of what this looksarată like,
208
594625
2099
Pentru a înțelege ce însemnă asta,
acesta e unul dintre primele
centre de distribuție.
10:08
this is one of the first
distributiondistribuire centerscentre.
209
596748
2198
10:10
You can see a 75-kilometer-kilometru serviceserviciu radiusraza
around the distributiondistribuire centercentru,
210
598970
3554
Puteți vedea un cerc cu raza de 75 de km
în jurul centrului de distribuție
10:14
and that allowspermite us to serveservi hundredssute
of healthsănătate facilitiesfacilităţi and hospitalsspitale,
211
602548
3548
și asta ne permite să servim
sute de facilități medicale și spitale,
toate fiind în mediul rural,
10:18
all of whichcare are ruralrural,
212
606120
1266
10:19
from that singlesingur distributiondistribuire centercentru.
213
607410
1893
din acel singur centru de distribuție.
10:21
But to serveservi over 20 percentla sută
of the populationpopulație of TanzaniaTanzania,
214
609327
3036
Dar pentru a deservi 20%
din populația Tanzaniei
10:24
we're going to need
multiplemultiplu distributiondistribuire centerscentre.
215
612387
2459
vom avea nevoie de mai multe centre.
10:26
We'llVom actuallyde fapt need fourpatru.
216
614870
1341
Vom avea nevoie de patru.
10:28
And from these distributiondistribuire centerscentre,
217
616235
2037
Și din aceste centre
10:30
we expectaştepta to be doing severalmai mulți hundredsută
lifesavingde salvare a vieţii deliverieslivrări everyfiecare day,
218
618296
5238
ne așteptăm să facem sute de livrări
salvatoare de vieți în fiecare zi,
10:35
and this systemsistem will ultimatelyîn cele din urmă serveservi
over 1,000 healthsănătate facilitiesfacilităţi
219
623558
4239
iar acest sistem va servi în cele din urmă
peste 1.000 de facilități medicale
10:39
and hospitalsspitale in the countryțară.
220
627821
1850
și spitale din țară.
10:41
So yeah, EastEst AfricaAfrica
is movingin miscare really fastrapid.
221
629695
3095
Deci, da, Africa de Est se mișcă rapid.
10:47
One thing that people, I think, oftende multe ori missdomnișoară
222
635179
2784
Un lucru pe care cred
că oamenii nu îl înțeleg
10:49
is that these kindstipuri of leapssalturi
generateGenera compoundingcompoziţia gainscâştigurile.
223
637987
3232
e că genul acesta de salt
generează câștiguri substanțiale.
10:53
For exampleexemplu, RwandaRwanda, by investinginvestiții
in this infrastructureinfrastructură for healthsănătate careîngrijire,
224
641243
4585
De exemplu, Rwanda, investind
în infrastructura sistemului de sănătate,
10:57
now has an aerialaeriene logisticsLogistica networkreţea
that they can use
225
645852
3885
are acum o rețea aeriană de logistică
pe care o poate folosi
11:01
to catalyzecataliza other partspărți of theiral lor economyeconomie,
226
649761
3383
pentru a cataliza
alte părți ale economiei,
11:05
like agricultureagricultură or e-commercee-commerce.
227
653168
2062
precum agricultura
sau comerțul electronic.
11:07
Even more importantlyimportant,
228
655254
1287
Chiar și mai important,
11:08
100 percentla sută of the teamsechipe we hireînchiriere
at these distributiondistribuire centerscentre are locallocal.
229
656565
5292
100% din echipele angajate în aceste
centre de distribuție sunt localnici.
11:13
So here'saici e our RwandanDin Ruanda teamechipă,
230
661881
1680
Aici e echipa din Rwanda,
11:15
whichcare is a groupgrup of extraordinaryextraordinar
engineersingineri and operatorsoperatorii.
231
663585
3380
un grup extraordinar de ingineri
și operatori.
11:19
They runalerga the world'slume only
automatedAutomated deliverylivrare systemsistem
232
667489
5303
Ei conduc primul sistem de livrare
autonom din lume
11:24
operatingoperare at nationalnaţional scalescară.
233
672816
1633
operat la scară națională.
11:27
They have been ablecapabil to mastermaestru something
234
675099
2203
Au reușit să deprindă ceva ce
11:29
that the largestcea mai mare technologytehnologie
companiescompanii in the worldlume
235
677326
2873
marile companii tehnologice din lume
11:32
have not yetinca been ablecapabil to figurefigura out.
236
680223
2008
nici nu au reușit să înțeleagă.
11:34
So they are totaltotal heroeseroii.
237
682679
1597
Deci sunt niște eroi adevărați.
11:36
(ApplauseAplauze)
238
684300
2996
(Aplauze)
11:41
They're totaltotal heroeseroii.
239
689015
1467
Sunt niște eroi.
11:42
Our team'sEchipa missionmisiune is to deliverlivra
basicde bază accessacces to medicinemedicament
240
690971
4414
Misiunea echipei noastre e să oferim
accesul medical de bază
pentru toate cele șapte miliarde
de oameni de pe planetă,
11:47
to all sevenȘapte billionmiliard people on the planetplanetă,
241
695409
2089
11:49
no mattermaterie how hardgreu it is to reacha ajunge them.
242
697522
2239
indiferent când de greu
poate fi să ajungem la ei.
11:51
We oftende multe ori tell people about that missionmisiune,
243
699785
1955
Deseori le spunem oamenilor misiunea,
11:53
and they say, "That's so generousgeneros
of you, it's so philanthropicfilantropic."
244
701764
3119
iar aceștia spun: „E atât de generos
din partea ta, atât de filantropic.”
11:56
No!
245
704907
1362
Nu!
11:58
PhilanthropyFilantropie has nothing to do with it.
246
706293
2030
Nu are nimic de-a face cu filantropia.
12:00
Because of the commercialcomercial contractscontracte
that we signsemn with ministriesministere of healthsănătate,
247
708347
3614
Datorită contractelor comerciale
pe care la avem cu ministerele sănătății,
12:03
these networksrețele are 100 percentla sută
sustainabledurabilă and scalablescalabil.
248
711985
3567
acele rețele sunt 100% sustenabile
și accesibile.
12:08
And the reasonmotiv we feel so stronglytare
about correctingcorectarea that misperceptiongresita
249
716019
3563
Și motivul pentru care vrem să corectăm
această neînțelegere
12:11
is that entrepreneurshipspiritului antreprenorial
is the only forceforta in humanuman historyistorie
250
719606
3055
e pentru că antreprenoriatul e singura
forță din istoria umanității
12:14
that has liftedridicat millionsmilioane
of people out of povertysărăcie.
251
722685
2721
care a ridicat milioane
de oameni din sărăcie.
12:17
(ApplauseAplauze)
252
725430
2765
(Aplauze)
12:21
No amountCantitate of foreignstrăin aidajutor
is going to sustainablyîn mod durabil employangaja
253
729987
3873
Nicio cantitate de ajutor
străin nu va angaja
12:25
250 millionmilion AfricanAfricane youthtineret.
254
733884
2951
250 de milioane de tineri africani.
12:30
And the jobslocuri de munca that these kidscopii
mayMai have gottenajuns 10 yearsani agoîn urmă
255
738734
4468
Iar locurile de muncă pe care
le-ar avea acești copii peste 10 ani
sunt automatizate în mare parte
12:35
are largelyîn mare măsură beingfiind automatedAutomated
256
743226
1438
12:36
or are beingfiind changedschimbat
dramaticallydramatic by technologytehnologie.
257
744688
2457
sau sunt schimbate radical de tehnologie.
12:39
So they are looking for newnou skillabilitate setsseturi,
258
747169
2162
Deci ei urmăresc alte abilități,
12:41
newnou competitivecompetitiv advantagesavantaje.
259
749355
1568
noi avantaje competiționale.
12:42
They're looking for start-upsStart-up-uri.
260
750947
1547
Ei urmăresc startup-urile.
12:45
So why aren'tnu sunt there more start-upsStart-up-uri
that are tacklingabordarea these globalglobal problemsProbleme
261
753097
5696
Deci, de ce nu sunt mai multe startup-uri
care să abordeze aceste probleme globale
ce sunt îndurate de miliarde de oameni
din economiile în dezvoltare?
12:50
that are facedcu care se confruntă by billionsmiliarde of people
in developingîn curs de dezvoltare economieseconomii?
262
758817
3073
12:54
The reasonmotiv is that investorsinvestitori
and entrepreneursantreprenori are totallyintru totul blindORB
263
762933
3064
Motivul e că investitorii și antreprenorii
12:58
to the opportunityoportunitate.
264
766021
1278
nu văd oportunitatea.
12:59
We think these problemsProbleme are the domaindomeniu
of NGOsONG-uri or governmentsguvernele,
265
767323
4353
Credem că aceste probleme sunt de domeniul
ONG-urilor sau guvernelor,
13:03
not privateprivat companiescompanii.
266
771700
1538
nu al companiilor private.
13:05
That's what we have to changeSchimbare.
267
773262
1856
Asta trebuie să se schimbe.
13:09
You mayMai have noticeda observat
I left something out of the videovideo
268
777693
2787
Poate ați observat
că am exclus ceva din videoclipul
13:12
that I showeda arătat you.
269
780504
1526
pe care vi l-am arătat.
Nu v-am arătat cum aterizează avioanele
13:14
I didn't showspectacol you how the planesavioane landteren
270
782054
1845
13:15
when they get back
to the distributiondistribuire centercentru.
271
783923
2549
când se întorc la centrul de distribuție.
13:18
So, it mightar putea be obviousevident to you:
272
786496
2680
Poate e evident pentru voi,
13:21
nonenici unul of our planesavioane have landingaterizare gearuneltele.
273
789200
1812
dar niciun avion nu are roți de aterizare.
13:23
We alsode asemenea don't have runwayspiste
where we operatea functiona.
274
791036
2096
Nu avem nici piste.
13:25
So we have to be ablecapabil
to deceleraterestrângerii the planeavion
275
793156
2210
Deci, trebuie să decelerăm avionul
13:27
from about 100 kilometerskilometri an hourora
to zerozero in halfjumătate of a secondal doilea.
276
795390
3372
de la 100 de km/h la zero
în jumătate de secundă.
13:30
And the way we do that
277
798786
1570
Și modul în care o facem
13:32
is we actuallyde fapt use a wiresârmă that trackspiese
that planeavion as it comesvine in,
278
800380
3748
e folosind un fir
ce prinde avionul în zbor
cu o acuratețe de nivelul centimetrilor.
13:36
with centimeter-levelnivel de centimetru accuracyprecizie.
279
804152
1813
13:37
We snagbuturugă the planeavion out of the skycer,
280
805989
2111
Agățăm avionul din zbor
13:40
and then we gentlyuşor plopPlop it
ontope an activelyactiv inflatedumflate cushionpernă.
281
808124
3508
și îl așezăm ușor pe o pernă de aer.
13:44
This is basicallype scurt a combinationcombinaţie
of an aircraftavioane carrierpurtător
282
812419
2651
E o combinație dintre un portavion
13:47
and a bouncybouncy castleCastelul.
283
815094
1168
și un castel gonflabil.
13:48
(LaughterRâs)
284
816286
1150
(Râsete)
13:50
So let me showspectacol you.
285
818063
1434
Să vă arăt.
13:58
(LaughterRâs)
286
826060
2040
(Râsete)
14:00
(ApplauseAplauze)
287
828773
3282
(Aplauze)
14:06
And it mightar putea be obviousevident to you
why I wanted to endSfârşit with this videovideo.
288
834990
3236
Poate e evident de ce am vrut
să termin cu acest videoclip.
14:10
I wanted to showspectacol you the kidscopii
and the teenagersadolescenți
289
838250
2207
Am vrut să vă arăt copiii și adolescenții
14:12
who linelinia up on the fencegard everyfiecare day.
290
840481
2235
ce se aliniază lângă gard în fiecare zi.
14:15
They cheermajorete everyfiecare launchlansa and everyfiecare landingaterizare.
291
843509
2686
Se bucură la fiecare lansare
și la fiecare aterizare.
14:18
(LaughterRâs)
292
846219
1310
(Râsete)
14:19
(ApplauseAplauze)
293
847553
2418
(Aplauze)
Uneori vin la centrul de distribuție
mai devreme,
14:24
SometimesUneori I actuallyde fapt showspectacol up
at the distributiondistribuire centercentru earlydin timp
294
852436
2874
fiind afectat de diferența de fus orar.
14:27
because I'm jet-laggedjet-lag.
295
855334
1164
14:28
I'll showspectacol up an hourora before
we beginÎNCEPE operationoperație.
296
856522
2293
Vin mai devreme cu o oră
de începerea lucrului.
14:30
And there will be kidscopii on the fencegard
gettingobtinerea good seatslocuri.
297
858839
2640
Iar lângă gard copiii își aleg
cele mai bune locuri.
14:33
(LaughterRâs)
298
861503
1210
(Râsete)
14:34
And you go up and you askcere them,
299
862737
1526
Și apoi îi întrebi:
14:36
"What do you think about the planesavioane?"
300
864287
1819
„Ce sunt aceste avioane?”
Iar ei îți răspund:
„Sunt ambulanțe zburătoare.”
14:38
And they'llei vor say, "Oh,
it's a skycer ambulanceambulanță."
301
866130
2129
14:41
So they get it.
302
869757
1151
Ei înțeleg.
14:42
I mean, they get it more than mostcel mai adultsadulți.
303
870932
2031
Înțeleg mai multe
decât majoritatea adulților.
14:45
So I was askingcer earliermai devreme:
304
873917
1268
Mai devreme am fost întrebat:
14:47
Who is going to be creatingcrearea the disruptivebrizant
technologytehnologie companiescompanii of AfricaAfrica
305
875209
5758
cine va crea companiile
tehnologice viitoare ale Africii
14:52
over the nextUrmător → decadedeceniu?
306
880991
1482
în următorul deceniu?
14:54
UltimatelyÎn cele din urmă, it's going
to be up to these kidscopii.
307
882987
2529
Acești copii o vor face.
14:58
They are the engineersingineri
of RwandaRwanda and AfricaAfrica.
308
886694
3893
Ei sunt inginerii Rwandei și Africii.
15:02
They are the engineersingineri
of our sharedimpartit futureviitor.
309
890997
2688
Ei sunt inginerii viitorului nostru comun.
15:07
But the only way they can buildconstrui
that futureviitor is if we realizerealiza
310
895326
3758
Dar singurul mod prin care pot construi
acel viitor e dacă realizăm
15:11
that world-changingSchimbarea lumii companiescompanii
can scalescară in AfricaAfrica,
311
899108
3483
că companiile ce pot schimba lumea
sunt accesibile în Africa
15:14
and that disruptivebrizant technologytehnologie
can startstart here first.
312
902615
3627
și că tehnologiile noi
pot apărea aici prima dată.
15:18
Thanksmulţumesc.
313
906822
1151
Mulțumesc!
15:19
(ApplauseAplauze)
314
907997
3889
(Aplauze)
Translated by Mirel-Gabriel Alexa
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Keller Rinaudo - Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.)

Why you should listen

As CEO and co-founder of Zipline, a drone delivery company focused on health care, Keller Rinaudo works with the country of Rwanda to make last-mile deliveries of blood to half of the transfusing facilities in the country. The ultimate goal is to put each of the 12 million citizens of Rwanda within a 15–30 minute delivery of any essential medical product they need, no matter where they live.

Zipline is also working with GAVI, UPS, USAID and several other countries in East Africa. The company is a team of 60 aerospace and software engineers headquartered in San Francisco, CA. It's funded by Sequoia Capital, Google Ventures, Paul Allen, Jerry Yang and Stanford University. Rinaudo is also a professional rock climber ranked top 10 in sport climbing. He has scaled alpine cliffs in France, underwater caves in Kentucky and the limestone towers of Yangshuo, China.

More profile about the speaker
Keller Rinaudo | Speaker | TED.com