English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Keller Rinaudo: How we're using drones to deliver blood and save lives

Keler Rinaudo: Kako koristimo dronove da dostavimo krv i spasemo živote

Filmed:
1,111,088 views

Keler Rinaudo želi da svi na svetu imaju pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na to koliko je teško dopreti do njih. Sa njegovom novostvorenom kompanijom, „Ziplajn“, Rinaudo je stvorio prvog drona-dostavljača na svetu da radi na nacionalnom nivou, prevozeći krv i plazmu do pokretnih klinika u Istočnoj Africi sa flotom električnih autonomnih letilica. Saznajte kako Rinaudo i njegov tim rade kako bi transformisali zdravstvenu zaštitu u celom svetu, dok sve vreme inspirišu sledeću generaciju inženjera.

- Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.) Full bio

Većina ljudi misli
00:12
MostVećina people think
da nova ili napredna tehnologija
ne može da ima svoje začetke u Africi.
00:17
that newново technologyтехнологија or advancedнапредни technologyтехнологија
can never startпочетак in AfricaAfrika.
Umesto toga misle da je najbolji način
da se pomogne unapređivanju kontinenta
00:22
InsteadUmesto toga, they think that the bestнајбоље way
to help the continentконтинент advanceунапред
obezbeđivanjem pomoći ili usluga
00:25
is by providingобезбеђујући aidпомоћ or servicesуслуге
koje kontinent ne može
da obezbedi sam za sebe.
00:28
that the continentконтинент
can't provideпружити for itselfсам.
Stoga, dok mi vidimo
naprednu tehnologiju,
00:31
So while we see advancedнапредни
technologyтехнологија like roboticsrobotike
kao što su roboti
i veštačka inteligencija,
00:35
and artificialвештачки intelligenceинтелигенција
kako raste eksponencijalno
u razvijenom svetu,
00:36
growingрастуће exponentiallyекспоненцијално
in the developedразвијен worldсвет,
ti isti ljudi su zabrinuti
00:39
those sameисти people are worriedзабринуто
da tehnološki unazađena Afrika zaostaje.
00:40
that a technologicallytehnološki backwardunazad
AfricaAfrika is fallingпада behindиза.
Ovaj stav je vrlo pogrešan.
00:45
That attitudeстав couldn'tније могао be more wrongпогрешно.
Ja sam preduzetnik robotičar
00:49
I'm a roboticsrobotike entrepreneurPREDUZETNIK
who'sко је spentпотрошено a lot of time here in AfricaAfrika.
koji je proveo mnogo vremena
ovde, u Africi.
Godine 2014. osnovali smo „Ziplajn“,
00:53
And in 2014 we createdстворено ZiplineSajla,
kompaniju koja koristi
električne autonomne letelice
00:57
whichкоја is a companyкомпанија that usesкористи
electricелектрични autonomousаутономно aircraftавиона
da dostavi lekove bolnicama
i domovima zdravlja kada je to potrebno.
01:01
to deliverиспоручи medicineмедицина to hospitalsболнице
and healthздравље centersцентри on demandпотражња.
Prošle godine, lansirali smo prvi
automatizovani sistem za dostavu na svetu
01:05
Last yearгодине, we launchedлансиран the world'sсветске first
automatedаутоматизован deliveryиспорука systemсистем
koji radi na nacionalnom nivou.
01:09
operatingоперативно at nationalнационално scaleСкала.
I znate šta?
01:11
And guessпретпостављам what?
Nismo to uradili u SAD,
01:13
We did not do that in the US,
nismo to uradili u Japanu
01:16
we didn't do it in JapanJapan,
i nismo to uradili u Evropi.
01:18
and we didn't do it in EuropeEurope.
Predsednik Pol Kagame
01:20
It was actuallyзаправо PresidentPredsednik PaulPol KagameKagame
i ruandski ministar zdravlja
su u stvari bili ti
01:23
and the RwandanRwandi MinistryMinistarstvo of HealthZdravlje
koji su se kladili na potencijal
koji ova tehnologija ima
01:26
that madeмаде a bigвелики betопклада
on the potentialпотенцијал of this technologyтехнологија
i potpisali komercijalni ugovor
01:29
and signedпотписан a commercialкомерцијално contractуговор
da dostave veći deo tražene krvi u državi.
01:31
to deliverиспоручи a majorityвећина
of the country'szemlje bloodкрв on demandпотражња.
(Aplauz)
01:35
(ApplauseAplauz)
Da, oni zaslužuju aplauz.
01:41
Yeah, they deserveзаслужују the applauseаплауз.
Dakle, zašto je krv bitna?
01:44
So why is bloodкрв importantважно?
Ruanda godišnje sakupi
između 60 i 80 000 jedinica krvi.
01:46
RwandaRuanda collectsсакупља betweenизмеђу 60- and 80,000
unitsјединице of bloodкрв a yearгодине.
Stoga, ovo je proizvod
koji, kada vam treba,
01:50
So this is a productпроизвод
that when you need it,
01:52
you really, really need it.
onda vam zaista, zaista treba.
Ipak, krv je takođe komplikovana
01:54
But bloodкрв is alsoтакође challengingизазован,
zato što ima kratak vek trajanja,
01:56
because it has a very shortкратак shelfpolica life,
mnogo različitih uslova za čuvanje
01:59
there are lots of differentразличит
storageскладиште requirementsзахтевима,
i zaista je veoma teško
predvideti potražnju
02:02
and it's really hardтешко to predictпредвидети the demandпотражња
za sve različite krvne grupe
02:04
for all of these differentразличит bloodкрв groupsгрупе
pre nego što pacijentu
u stvari zatreba neka.
02:06
before a patientпацијент actuallyзаправо needsпотребе something.
Ali, sjajna stvar je da je Ruanda,
koristeći ovu tehnologiju,
02:09
But the coolхладан thing is
that usingКористећи this technologyтехнологија,
02:12
RwandaRuanda has been ableу могуцности to keep
more bloodкрв centralizedцентрализован
uspela da čuva krv
na centralizovaniji način,
te da je obezbedi
kada zatreba pacijentu,
02:15
and then provideпружити it
when a patientпацијент needsпотребе something
bilo kojoj bolnici ili zdravstvenom
centru u roku od samo 20 ili 30 minuta.
02:18
to any hospitalболница or healthздравље centerцентар
in an averageпросек of just 20 or 30 minutesминута.
Da li hoćete da vidite kako to funcioniše?
02:23
Do you guys want to see how it worksИзвођење радова?
02:24
(AudiencePubliku) Yes.
(Publika) Da.
Važi. Niko mi ne veruje,
pa bolje da vam pokažem.
02:26
All right. NobodyNiko nije believesверује me,
so ... better to showсхов.
Ovo je naš distributivni centar
02:28
This is our distributionдистрибуција centerцентар,
koji se nalazi na udaljenosti
od oko 20 kilometara od Kigalija.
02:30
whichкоја is about 20 kilometersкилометара
outsideспоља of KigaliKigali.
Pre devet meseci
ovo je bilo polje kukuruza,
02:34
This actuallyзаправо used to be a cornfieldkukuruzno polje
nineдевет monthsмесеци agoпре,
koje smo sa ruandskom vladom izravnali
02:37
and with the RwandanRwandi governmentвлада,
02:38
we leveledsravnjeni it and builtизграђен this centerцентар
in a coupleпар weeksнедељама.
i izgradili ovaj centar
za nekoliko nedelja.
Stoga, kada pacijent ima hitan slučaj,
02:41
So when a patientпацијент is havingимати an emergencyхитан,
doktor ili medicinska sestra iz te bolnice
mogu nam se javiti putem Votsapa
02:43
a doctorдоктор or a nurseмедицинска сестра at that hospitalболница
can sendпошаљи us a WhatsAppWhatsApp,
02:47
tellingговорећи us what they need.
i reći šta im je potrebno.
Tada naš tim momentalno stupa u akciju.
02:48
And then our teamтим will immediatelyодмах
springпролеће into actionпоступак.
Izvlačimo krv iz naših zaliha
02:51
We pullповући the bloodкрв from our stockакција,
koju dobijamo iz Nacionalnog centra
za transfuziju krvi;
02:53
whichкоја is deliveredиспоручена from the NationalNacionalni
CenterCentar for BloodKrv TransfusionTransfuzija;
skeniramo krv u naš sistem
02:56
we scanскенирање the bloodкрв into our systemсистем
tako da ministar zdravlja zna gde krv ide,
02:58
so the MinistryMinistarstvo of HealthZdravlje
knowsзна where the bloodкрв is going;
a onda je prosto spakujemo u zip,
03:01
and then we'llдобро basicallyу основи
packпаковање it into a ZipZIP,
što je naziv za ove
male autonomne letelice
03:03
whichкоја is what we call
these little autonomousаутономно airplanesавиони
koje rade na baterije.
03:06
that runтрцати on batteriesбатерије.
Kada je zip spreman da krene,
03:08
And then onceједном that ZipZIP is readyспреман to go,
ubrzavamo ga sa nule na 100 km/h
03:10
we accelerateубрзати it from zeroнула
to 100 kilometersкилометара an hourсат
u roku od pola sekunde.
03:13
in about halfпола of a secondдруго.
(Publika) Vau!
03:18
(AudiencePubliku) WhoaOpa!
I od momenta kada poleti
sa kraja uređaja za lansiranje,
03:19
And from the momentтренутак it leavesоставља
the endкрај of the launcherpokretač,
potpuno je samostalan.
03:22
it's completelyу потпуности autonomousаутономно.
(Video: Kontrolor vazdušnog saobraćaja
upravlja saobraćajem)
03:24
(VideoVideo zapis: AirVazduh trafficсаобраћај controllerkontroler
directsupućuje trafficсаобраћај)
Ovo je naš kontrolor saobraćaja
03:26
This is our airваздух trafficсаобраћај
controllerkontroler callingзове it in
koji komunicira sa internacionalnim
aerodromom u Kigaliju.
03:29
to KigaliKigali InternationalMeđunarodni AirportAerodrom.
03:31
And when the ZipZIP arrivesстиже at the hospitalболница,
Kada zip stigne do bolnice,
spusti se na oko 9 metara i ispusti paket.
03:33
it descendsSilazi to about 30 feetстопала
and dropsкапљице the packageпакет.
Koristimo veoma prost papirni padobran -
jednostavne stvari su najbolje -
03:35
We use a really simpleједноставно paperпапир parachuteпадобран --
simpleједноставно things are bestнајбоље --
koji omogućava paketu
da sleti lagano i pouzdano
03:39
that allowsомогућава the packageпакет to come
to the groundземља gentlylagano and reliablyпоуздано
na isto mesto svaki put.
03:42
in the sameисти placeместо everyсваки time.
To je na neki način nešto
slično deljenju vožnje;
03:44
So it's just like rideвози sharingдељење;
doktori minut pre nego što stignemo
dobiju poruku koja glasi:
03:46
the doctorsдоктори get a textтекст messageпорука
one minuteминута before we arriveстићи, sayingговорећи,
„Izađite i preuzmite vašu dostavu.“
03:50
"WalkHodaj outsideспоља and receiveпримити your deliveryиспорука."
(Smeh)
03:52
(LaughterSmeh)
I tada -
03:53
And then --
(Aplauz)
03:54
(ApplauseAplauz)
tada doktori imaju ono što im treba
kako bi spasili život pacijenta.
04:01
and then the doctorsдоктори have what they need
to saveсачувати a patient'sПацијенткиње life.
Sada gledamo kako se dostava odvija
iz našeg distributivnog centra.
04:05
This is actuallyзаправо watchingгледа a deliveryиспорука
happenдесити се from our distributionдистрибуција centerцентар;
Ovo vozilo je udaljeno oko 50 kilometara.
04:09
this vehicleвозило is about 50 kilometersкилометара away.
Možemo da gledamo vozilo
kako vrši dostavu bolnici
04:12
We're ableу могуцности to watch the vehicleвозило
as it makesчини a deliveryиспорука at a hospitalболница
u stvarnom vremenu.
04:16
in realправи time.
Možda ste primetili krugove
04:17
You mayможе have noticedПриметио there are pingstakve zvukove
04:19
that are comingдолазе off
of that vehicleвозило on the screenекран.
oko tog vozila na ekranu.
To su u stvari paketi podataka
04:22
Those pingstakve zvukove are actuallyзаправо dataподаци packetspaketi
koje dobijamo putem mobilne mreže.
04:23
that we're gettingдобијања
over the cellмобилни phoneтелефон networksмреже.
Ovi avioni imaju SIM kartice,
baš kao što ih i vaši telefoni imaju,
04:26
So these planesавиона have SIMSIM cardsкартице
just like your cellмобилни phoneтелефон does,
a komuniciraju putem mobilne mreže
04:29
and they're communicatingкомуницирање
over the cellмобилни networkмрежа
kako bi nas sve vreme
obaveštavali gde su i šta rade.
04:31
to tell us where they are
and how they're doing at all timesпута.
Verovali ili ne, mi kupujemo
porodične pakete -
04:34
Believe it or not,
we actuallyзаправо buyкупити familyпородица plansпланове --
(Smeh)
04:37
(LaughterSmeh)
za ovu flotu vozila,
04:38
for this fleetflota of vehiclesвозила,
jer tako dobijamo najjeftiniju ponudu.
04:39
because that's how we get the bestнајбоље ratesстопе.
(Smeh)
04:41
(LaughterSmeh)
Zapravo se ne šalim.
04:42
It's actuallyзаправо not a jokeшала.
(Smeh)
04:44
(LaughterSmeh)
Danas dostavljamo oko 20 posto
04:47
So todayданас, we're deliveringиспорука
about 20 percentпроценат
nacionalnih zaliha krvi Ruande
04:51
of the nationalнационално bloodкрв supplyснабдевање of RwandaRuanda
van Kigalija.
04:53
outsideспоља of KigaliKigali.
Snabdevamo oko 12 bolnica
04:55
We serveслужи about 12 hospitalsболнице,
i ubrzanom stopom
dodajemo bolnice ovoj mreži.
04:57
and we're addingдодавање hospitalsболнице to that networkмрежа
at an acceleratingубрзава rateстопа.
Sve te bolnice dobijaju krv
samo na ovaj način
05:00
All of those hospitalsболнице only receiveпримити
bloodкрв in this way,
i većina tih bolnica napravi
nekoliko porudžbina svakog dana.
05:03
and mostнајвише of those hospitalsболнице
actuallyзаправо placeместо multipleвише ordersнаруџбе everyсваки day.
Stoga je poenta
05:09
So the reasonразлог --
cele ove zdravstvene zaštite
05:10
in all of healthздравље careнега logisticslogistika,
stalno balansiranje
između protraćenog i dostupnog.
05:12
you're always tradingтрговање off
wasteгубљење againstпротив accessприступ.
Ako hoćete da smanjite uzaludno
rasipanje, držite sve centralizovano.
05:15
So if you want to solveреши wasteгубљење,
you keep everything centralizedцентрализован.
Kao rezultat toga,
kada pacijent ima hitan slučaj,
05:19
As a resultрезултат, when patientsпацијенти
are havingимати emergencieshitne slučajeve,
bolnica ponekad nema
medicinski proizvod koji im je potreban.
05:22
sometimesпонекад they don't have
the medicalмедицински productпроизвод they need.
Ako želite da rešite problem dostupnosti,
napravite zalihe lekova na cilju,
05:25
If you want to solveреши accessприступ, you stockакција
a lot of medicineмедицина at the last mileмиље,
u bolnicama i domovima zdravlja
05:29
at hospitalsболнице or healthздравље centersцентри,
i tada pacijenti imaju lek koji im treba.
05:30
and then patientsпацијенти have
the medicineмедицина they need.
Međutim, na kraju bacite
previše lekova, što je veoma skupo.
05:33
But you endкрај up throwingбацање
a lot of medicineмедицина out,
05:35
whichкоја is very expensiveскупо.
Neverovatno je da je ruandska vlada uspela
05:36
What's so amazingНевероватно is that the RwandanRwandi
governmentвлада has been ableу могуцности
trajno da prekine ovaj krug.
05:39
to breakпауза this cycleциклус permanentlytrajno.
Pošto doktori mogu istog trenutka
da dobiju ono što im treba,
05:41
Because doctorsдоктори can get
what they need instantlyодмах,
oni prave manje zalihe krvi u bolnicama.
05:45
they actuallyзаправо stockакција
lessмање bloodкрв at the hospitalsболнице.
Tako, iako se upotreba
krvnih zaliha znatno povećala
05:48
So althoughиако use of bloodкрв productsпроизводи
has increasedповећан substantiallyзнатно
u svim bolnicama koje snabdevamo,
05:52
at all the hospitalsболнице we serveслужи,
tokom zadnjih 9 meseci
nijednoj jedinici krvi nije istekao rok
05:54
in the last nineдевет monthsмесеци,
zeroнула unitsјединице of bloodкрв have expiredistekla
u bilo kojoj od njih.
05:58
at any of these hospitalsболнице.
(Aplauz)
06:00
(ApplauseAplauz)
To je neverovatan rezultat.
06:06
That's an amazingНевероватно resultрезултат.
To nije postigao nijedan
zdravstveni sistem na planeti,
06:08
That's actuallyзаправо not been achievedпостићи
by any other healthздравље careнега systemсистем
06:11
on the planetПланета,
a dogodilo se ovde.
06:12
and it happenedдесило here.
Kada govorimo o trenutnoj dostavi
medicinskih proizvoda,
06:15
But obviouslyочигледно, when we're talkingпричају about
deliveringиспорука medicalмедицински productsпроизводи instantlyодмах,
naravno da su najbitnija stvar pacijenti.
06:19
the mostнајвише importantважно thing is patientsпацијенти.
Dozvolite da vam pokažem primer.
06:22
Let me give you an exampleпример.
Pre par meseci, 24-godišnja majka
je došla u jednu od bolnica
06:24
A coupleпар monthsмесеци agoпре, a 24-year-old-година стар motherмајка
cameДошао into one of the hospitalsболнице
koje snabdevamo
06:28
that we serveслужи,
i porodila se putem carskog reza,
06:29
and she gaveдала birthрођење viaпреко C-sectionCarski rez.
ali je to dovelo do komplikacija
i počela je da krvari.
06:31
But that led to complicationsкомпликације,
and she startedпочела to bleedkrvarenje.
Srećom, doktori su imali nekoliko
jedinica njene krvne grupe pri ruci
06:35
LuckilyNa sreću, the doctorsдоктори had some bloodкрв
of her bloodкрв typeтип on handруку
koju je redovno dostavljao „Ziplajn“,
06:39
that had been deliveredиспоручена
viaпреко Zipline'sSajla je routineрутина serviceуслуга,
te je ona primila nekoliko jedinica krvi.
06:42
and so they transfusedtransfuzija her
with a coupleпар unitsјединице of bloodкрв.
Ipak, iskrvarila je tih par
jedinica za oko 10 minuta.
06:45
But she blediskrvario out of those unitsјединице
in about 10 minutesминута.
U ovom slučaju, ta majka
je u životnoj opasnosti
06:49
In this caseслучај, that mother'sмајка life
is in graveгроб dangerопасност --
u bilo kojoj bolnici na svetu.
06:53
in any hospitalболница in the worldсвет.
Srećom, doktori
koji su bili zaduženi za nju
06:56
But luckilyсрећом, the doctorsдоктори
who were takingузимајући careнега of her
istog su trena pozvali
naš centar za distribuciju,
06:59
immediatelyодмах calledпозвани
our distributionдистрибуција centerцентар,
izvršili hitnu porudžbinu,
07:02
they placedпостављени an emergencyхитан orderнаручи,
te je naš tim obavio hitne dostave,
jednu za drugom.
07:04
and our teamтим actuallyзаправо did emergencyхитан
deliveryиспорука after emergencyхитан deliveryиспорука
07:08
after emergencyхитан deliveryиспорука.
Na kraju su poslali
sedam jedinica eritrocita,
07:10
They endedзавршио up sendingслање
sevenседам unitsјединице of redцрвена bloodкрв cellsћелије,
četiri jedinice plazme
07:13
fourчетири unitsјединице of plasmaplazma
i dve jedinice trombocita.
07:14
and two unitsјединице of plateletstrombociti.
To je više krvi nego što imate
u celom organizmu.
07:15
That's more bloodкрв than you have
in your entireцео bodyтело.
Ona je primila svu tu krv,
07:19
All of it was transfusedtransfuzija into her,
doktori su uspeli da je stabilizuju
07:21
the doctorsдоктори were ableу могуцности to stabilizeстабилизовати her,
i ona je danas zdrava.
07:23
and she is healthyздрав todayданас.
(Aplauz)
07:26
(ApplauseAplauz)
Otkad smo osnovani, izvršili smo
oko 400 takvih hitnih dostava,
07:32
SinceOd we launchedлансиран, we'veми смо doneГотово about 400
emergencyхитан deliveriesisporuka like that,
a slična priča se krije
iza većine takvih hitnih slučajeva.
07:37
and there's a storyприча like that one
behindиза mostнајвише of those emergencieshitne slučajeve.
Ovde je prikazano nekoliko mama
07:40
Here are just a coupleпар of the momsmame
koje su primile transfuziju na ovaj način
07:42
who have receivedпримљен transfusionstransfuzija in this way
u prethodnih par meseci.
07:44
in the last coupleпар monthsмесеци.
To nas stalno podseća da, kada pomognemo
doktoru da spasi život majke,
07:47
We're always remindedподсетио: when we can help
a doctorдоктор saveсачувати a mom'sмама life,
ne spašavamo samo njen život.
07:51
it's not just her life that you're savingуштеда.
Tu su i dečak ili devojčica
07:53
That's alsoтакође a babyбеба boyдечко or a babyбеба girlдевојка
koji će imati majku dok odrastaju.
07:56
who has a motherмајка while they're growingрастуће up.
(Aplauz)
08:00
(ApplauseAplauz)
Ali, želim da budem jasan:
08:05
But I want to be clearјасно:
postporođajno krvarenje
nije problem Ruande,
08:06
postpartumPostporoрajna hemorrhagingхеморрхагинг --
it's not a RwandaRuanda problemпроблем,
to nije problem sa zemljama u razvoju;
to je globalni problem.
08:09
it's not a developing-worldrazvija svetu problemпроблем --
08:11
this is a globalглобално problemпроблем.
Zdravlje majki je izazov svuda.
08:12
MaternalMaterinski healthздравље is a challengeизазов everywhereсвуда.
Glavna razlika je to
što je Ruanda prva zemlja
08:14
The mainглавни differenceразлика is that
RwandaRuanda was the first countryземљу
koja je iskoristila inovativnu tehnologiju
da uradi nešto po tom pitanju.
08:17
to use radicalрадикалан technologyтехнологија
to do something about it.
I to je razlog zašto je verovanje
da je Afrika zaostala,
08:20
And that's the reasonразлог this attitudeстав
of AfricaAfrika beingбиће disruptedprekinula
da nema naprednu tehnologiju
08:25
or advancedнапредни technologyтехнологија not workingрад here
ili da joj je potrebna pomoć
08:27
or needingпотреба aidпомоћ
u potpunosti pogrešno.
08:28
is so totallyтотално wrongпогрешно.
Afrika može biti pionir.
08:29
AfricaAfrika can be the disrupterepiderma.
Ove male, žustre ekonomije u razvoju
mogu biti inovativnije od razvijenih.
08:32
These smallмали, agileagilan, developingразвој economiesекономије
can out-innovateBolje inovacije largeвелики, richбогат onesоне.
I mogu u potpunosti da preskoče
zastarele infrastrukture
08:37
And they can totallyтотално leapfrogскок over
the absenceодсуство of legacyнаслеђе infrastructureинфраструктуре
i pređu direktno na novije
i bolje sisteme.
08:41
to go straightравно to newernovija
and better systemsсистема.
Da ste 2000. godine
08:44
In 2000,
rekli da će se visokokvalitetna
mobilna mreža širiti svuda po Africi,
08:45
if you had said that high-qualityvisokog kvaliteta
cellularцелуларни networksмреже were about to rollролл out
08:49
acrossпреко all of AfricaAfrika,
ljudi bi vam rekli da ste poludeli.
08:50
people would have told you
that you were crazyлуд.
A opet, niko nije mogao da predvidi
08:53
And yetјош увек, no one anticipatedочекивано
koliko brzo će ove mreže
da povežu i osposobe ljude.
08:56
how fastбрзо those networksмреже were going
to connectцоннецт and empowerоснажити people.
Danas, 44 posto BDP-a Kenije
ide preko Empese,
09:00
TodayDanas, 44 percentпроценат of the GDPBDP-A of KenyaKenija
flowsтокови throughкроз M-PesaM-Peša,
njihove platforme za mobilno plaćanje.
09:04
theirњихова mobileмобилни paymentplaćanja platformплатформа.
I ne samo to,
09:06
And not only that,
već se i naša flota autonomnih letilica
oslanja na tu mobilnu mrežu.
09:07
but our autonomousаутономно fleetflota of vehiclesвозила
reliesoslanja se on that cellularцелуларни networkмрежа.
Prvih par godina od kako smo počeli
09:11
Over the nextследећи fewнеколико yearsгодине as we startпочетак
servingслужи privateприватни healthздравље careнега facilitiesобјеката,
da snabdevamo
privatne zdravstvene ustanove,
koristili smo i tu platformu za plaćanje,
09:15
we'llдобро alsoтакође use that mobileмобилни
paymentplaćanja platformплатформа
da prikupimo naknade za dostavu.
09:17
to collectсакупити feesнакнаде for deliveriesisporuka.
Stoga inovacija dovodi do još inovacija,
što dovodi do još inovacija.
09:19
So innovationиновације leadsводи to more innovationиновације
leadsводи to more innovationиновације.
U međuvremenu,
09:23
And meanwhileу међувремену,
veći deo ljudi koji žive
u razvijenim zemljama
09:25
mostнајвише people who liveживи
in developedразвијен economiesекономије
misle da je dostava putem dronova
tehnološki nemoguća,
09:28
think that droneTrut deliveryиспорука
is technologicallytehnološki impossibleнемогуће,
a kamoli da se odvija
na nacionalnom nivou u istočnoj Africi.
09:32
let aloneсами happeningдогађај
at nationalнационално scaleСкала in EastIstok AfricaAfrika.
Zaista i mislim na istočnu Afriku,
a ne samo Ruandu.
09:36
And I do mean EastIstok AfricaAfrika,
not just RwandaRuanda.
U četvrtak, pre samo par dana,
09:40
On ThursdayU četvrtak, just a coupleпар daysдана agoпре,
tanzanijski ministar zdravlja je objavio
09:42
the TanzanianTanzanijska MinistryMinistarstvo of HealthZdravlje announcedнајавио
da će i oni početi da koriste
ovu istu tehnologiju
09:45
that they are going to use
this sameисти technologyтехнологија
kako bi omogućili da trenutnu dostavu
različitih medicinskih proizvoda
09:48
to provideпружити instantинстант deliveryиспорука
of a wideшироко rangeдомет of medicalмедицински productsпроизводи
ima čak 10 miliona ljudi koji žive
u teško dostupnim krajevima u državi.
09:51
to 10 millionмилиона of the hardestнајтеже to reachдостигнути
people in the countryземљу.
(Aplauz)
09:55
(ApplauseAplauz)
Ovo će postati najveći
autonomni sistem u celom svetu.
10:02
It's actuallyзаправо going to be the largestнајвеће
autonomousаутономно systemсистем anywhereбило где in the worldсвет.
Da bih vam približio kako to izgleda,
10:06
To give you a senseсмисао
of what this looksизглед like,
ovo je jedan od prvih
distributivnih centara.
10:08
this is one of the first
distributionдистрибуција centersцентри.
Možete da vidite prečnik zone usluge
od 75 kilometara oko distributivnog centra
10:10
You can see a 75-kilometer-kilometar serviceуслуга radiusRadijus
around the distributionдистрибуција centerцентар,
i on nam je omogućio da služimo
stotine domova zdravlja i bolnica,
10:14
and that allowsомогућава us to serveслужи hundredsстотине
of healthздравље facilitiesобјеката and hospitalsболнице,
od kojih su svi ruralni,
10:18
all of whichкоја are ruralсеоски,
iz tog jednog distributivnog centra.
10:19
from that singleједно distributionдистрибуција centerцентар.
Ali, da bismo snabdevali
preko 20 posto populacije Tanzanije
10:21
But to serveслужи over 20 percentпроценат
of the populationпопулација of TanzaniaTanzanija,
biće nam potrebno
više distributivnih centara.
10:24
we're going to need
multipleвише distributionдистрибуција centersцентри.
Trebaće nam u stvari četiri.
10:26
We'llCemo actuallyзаправо need fourчетири.
I iz svih ovih distributivnih centara
10:28
And from these distributionдистрибуција centersцентри,
očekujemo da obavljamo nekoliko stotina
spasilačkih dostava svakog dana,
10:30
we expectочекујте to be doing severalнеколико hundredсто
lifesavingizvela deliveriesisporuka everyсваки day,
a ovaj sistem će naposletku snabdevati
preko 1 000 zdravstvenih ustanova
10:35
and this systemсистем will ultimatelyна крају serveслужи
over 1,000 healthздравље facilitiesобјеката
i bolnica u zemlji.
10:39
and hospitalsболнице in the countryземљу.
Da, istočna Afrika
napreduje izuzetno brzo.
10:41
So yeah, EastIstok AfricaAfrika
is movingкретање really fastбрзо.
Smatram da jednu stvar
ljudi najčešće previde,
10:47
One thing that people, I think, oftenчесто missГоспођица
a to je da ovakvi skokovi
ostvaruju višestruku dobit.
10:49
is that these kindsврсте of leapsskokovima
generateГенериши compoundingobračunskih gainsдобитке.
Ruanda, na primer, zato što je uložila
u ovaj sistem zdravstvene zaštite
10:53
For exampleпример, RwandaRuanda, by investingинвестирање
in this infrastructureинфраструктуре for healthздравље careнега,
sada ima vazdušnu logističku mrežu
koju mogu da koriste
10:57
now has an aerializ vazduha logisticslogistika networkмрежа
that they can use
da unaprede ostale delove
njihove ekonomije,
11:01
to catalyzekataliziram other partsделови of theirњихова economyекономија,
kao što su agrikultura ili e-trgovina.
11:05
like agricultureпољопривреде or e-commerceе-трговина.
Što je još bitnije,
11:07
Even more importantlyважно,
100 posto timova koje zapošljavamo
u ovim centrima su lokalni.
11:08
100 percentпроценат of the teamsтимови we hireнајам
at these distributionдистрибуција centersцентри are localлокално.
Dakle, evo našeg ruandskog tima,
11:13
So here'sево our RwandanRwandi teamтим,
koji predstavlja grupu izuzetnih
inženjera i operatera.
11:15
whichкоја is a groupгрупа of extraordinaryизузетно
engineersинжењери and operatorsoperatori.
Oni upravljaju jedinim svetskim
autonomnim sistemom za dostavu
11:19
They runтрцати the world'sсветске only
automatedаутоматизован deliveryиспорука systemсистем
koji funkcioniše na nacionalnom nivou.
11:24
operatingоперативно at nationalнационално scaleСкала.
Oni su uspeli da ovladaju nečim
11:27
They have been ableу могуцности to masterмајстор something
što najveće tehnološke
kompanije na svetu
11:29
that the largestнајвеће technologyтехнологија
companiesкомпаније in the worldсвет
još nisu uspele da prokljuve.
11:32
have not yetјош увек been ableу могуцности to figureфигура out.
Dakle, pravi su heroji.
11:34
So they are totalукупно heroesхероји.
(Aplauz)
11:36
(ApplauseAplauz)
Oni su pravi heroji.
11:41
They're totalукупно heroesхероји.
Misija našeg tima je da obezbede
da osnovni pristup lekovima
11:42
Our team'stim je missionмисија is to deliverиспоручи
basicосновно accessприступ to medicineмедицина
imaju svih sedam milijardi
ljudi na planeti,
11:47
to all sevenседам billionмилијарде people on the planetПланета,
bez obzira na to koliko je teško
dopreti do njih.
11:49
no matterматерија how hardтешко it is to reachдостигнути them.
Često govorimo ljudima o toj misiji,
11:51
We oftenчесто tell people about that missionмисија,
a oni odgovaraju: „To je jako velikodušno
od vas, veoma humano.“
11:53
and they say, "That's so generousвеликодушан
of you, it's so philanthropicфилантропски."
Ne!
11:56
No!
Humanost nema ništa sa tim.
11:58
PhilanthropyFilantropija has nothing to do with it.
Zbog komercijalnih ugovora
koje potpisujemo sa ministrima zdravlja,
12:00
Because of the commercialкомерцијално contractsуговоре
that we signзнак with ministriesминистарства of healthздравље,
ove mreže su 100 posto održive i merljive.
12:03
these networksмреже are 100 percentпроценат
sustainableодржив and scalableскалабилно.
Razlog zbog kog imamo snažnu potrebu
da ispravimo ovo pogrešno viđenje
12:08
And the reasonразлог we feel so stronglyснажно
about correctingисправљање that misperceptionfetiљistiиke
je to što je preduzetništvo
jedina sila u ljudskoj istoriji
12:11
is that entrepreneurshippreduzetništvo
is the only forceсила in humanљудско historyисторија
koja je uzdigla milione ljudi
iz siromaštva.
12:14
that has liftedподигнут millionsмилиони
of people out of povertyсиромаштво.
(Aplauz)
12:17
(ApplauseAplauz)
Nijedna količina inostrane pomoći
neće dugoročno zaposliti
12:21
No amountизнос of foreignстрани aidпомоћ
is going to sustainablyодрживо employзапослити
250 miliona pripadnika omladine u Africi.
12:25
250 millionмилиона AfricanAfrički youthмлади.
A poslovi koje su ova deca možda
dobila pre 10 godina
12:30
And the jobsпосао that these kidsклинци
mayможе have gottenготтен 10 yearsгодине agoпре
većinom su automatizovani
12:35
are largelyу великој мери beingбиће automatedаутоматизован
ili se drastično menjaju zbog tehnologije.
12:36
or are beingбиће changedпромењено
dramaticallyдраматично by technologyтехнологија.
Dakle, oni traže novi sklop veština,
12:39
So they are looking for newново skillвештина setsсетови,
nove konkurentske prednosti.
12:41
newново competitiveконкурентно advantagesпредности.
Oni traže start-ap preduzeća.
12:42
They're looking for start-upsizgredima.
Zašto onda ne postoji više ovakvih firmi,
koje se bave ovakvim globalnim problemima
12:45
So why aren'tнису there more start-upsizgredima
that are tacklinghvatanje u koštac sa these globalглобално problemsпроблеми
sa kojima su suočene milijarde ljudi
u zemljama u razvoju?
12:50
that are facedсуочена by billionsмилијарди of people
in developingразвој economiesекономије?
Razlog je to što su investitori
i preduzetnici u potpunosti slepi
12:54
The reasonразлог is that investorsинвеститори
and entrepreneursпредузетници are totallyтотално blindслеп
kada je reč o prilikama.
12:58
to the opportunityприлика.
Mi smatramo da su ovi problemi nešto čime
se bave nevladine organizacije ili vlade,
12:59
We think these problemsпроблеми are the domainдомена
of NGOsNevladine organizacije or governmentsвлада,
a ne privatne kompanije.
13:03
not privateприватни companiesкомпаније.
To je nešto što moramo da promenimo.
13:05
That's what we have to changeпромена.
Možda ste primetili da sam
nešto izostavio u snimku
13:09
You mayможе have noticedПриметио
I left something out of the videoвидео
koji sam vam pokazao.
13:12
that I showedпоказао you.
Nisam vam pokazao kako avioni sleću
13:14
I didn't showсхов you how the planesавиона landземљиште
kada se vrate u distributivni centar.
13:15
when they get back
to the distributionдистрибуција centerцентар.
Možda vam je očigledno da nijedan
od naših aviona nema opremu za sletanje.
13:18
So, it mightМожда be obviousочигледан to you:
13:21
noneниједан of our planesавиона have landingслетање gearopremu.
Nemamo ni piste za sletanje
na kojima radimo.
13:23
We alsoтакође don't have runwayspiste
where we operateрадити.
Moramo da budemo u stanju
da usporimo avion
13:25
So we have to be ableу могуцности
to decelerateUspori the planeавион
koji ide brzinom od oko 100 km/h
do nule u roku od pola sekunde.
13:27
from about 100 kilometersкилометара an hourсат
to zeroнула in halfпола of a secondдруго.
A to radimo tako što koristimo
provodnik koji prati avion dok dolazi
13:30
And the way we do that
13:32
is we actuallyзаправо use a wireжица that tracksтрацкс
that planeавион as it comesдолази in,
sa milimetarskom preciznošću.
13:36
with centimeter-levelcentimetar nivou accuracyтачност.
Mi ulovimo avion u letu
13:37
We snagprepreku the planeавион out of the skyнебо,
i onda ga lagano oborimo
u naduvani jastuk.
13:40
and then we gentlylagano plopomotac it
ontoна an activelyактивно inflatednaduvana cushionjastuk.
Ovo je bukvalno kombinacija
nosača aviona i dvorca na naduvavanje.
13:44
This is basicallyу основи a combinationкомбинација
of an aircraftавиона carrierпревозник
13:47
and a bouncyza skakanje castledvorac.
(Smeh)
13:48
(LaughterSmeh)
Dozvolite da vam pokažem.
13:50
So let me showсхов you.
(Smeh)
13:58
(LaughterSmeh)
(Aplauz)
14:00
(ApplauseAplauz)
Možda je očigledno zašto sam želeo
da završim sa ovim snimkom.
14:06
And it mightМожда be obviousочигледан to you
why I wanted to endкрај with this videoвидео.
Želeo sam da vam pokažem
decu i tinejdžere
14:10
I wanted to showсхов you the kidsклинци
and the teenagersТинејџери
koji svaki dan stoje na ogradi.
14:12
who lineлине up on the fenceограда everyсваки day.
Oni bodre svako lansiranje
i svako sletanje.
14:15
They cheernavijanje everyсваки launchлансирање and everyсваки landingслетање.
(Smeh)
14:18
(LaughterSmeh)
(Aplauz)
14:19
(ApplauseAplauz)
Ponekad, kada ne mogu da spavam
zbog različitih vremenskih zona,
14:24
SometimesPonekad I actuallyзаправо showсхов up
at the distributionдистрибуција centerцентар earlyрано
14:27
because I'm jet-laggedaviona.
dođem ranije u centar.
14:28
I'll showсхов up an hourсат before
we beginзапочети operationоперација.
Pojavim se i do sat vremena
pre nego što počnemo,
14:30
And there will be kidsклинци on the fenceограда
gettingдобијања good seatsседишта.
a deca se već okupljaju oko ograde
da zauzmu dobra mesta.
14:33
(LaughterSmeh)
(Smeh)
Kada im priđete i pitate ih:
„Šta mislite o avionima?“
14:34
And you go up and you askпитати them,
14:36
"What do you think about the planesавиона?"
odgovoriće vam: „To je leteća ambulanta.“
14:38
And they'llони ће say, "Oh,
it's a skyнебо ambulanceхитна помоћ."
Znači, shvatili su.
14:41
So they get it.
Mislim, razumeju bolje
od većine odraslih.
14:42
I mean, they get it more than mostнајвише adultsодрасли.
Ranije sam pitao
14:45
So I was askingпитајући earlierраније:
ko će osnivati kompanije
inovativne tehnologije u Africi
14:47
Who is going to be creatingстварање the disruptiveонај који ремети
technologyтехнологија companiesкомпаније of AfricaAfrika
tokom sledeće decenije.
14:52
over the nextследећи decadeдекада?
Naposletku, sve ostaje na ovoj deci.
14:54
UltimatelyNa kraju krajeva, it's going
to be up to these kidsклинци.
Oni su inženjeri Ruande i Afrike.
14:58
They are the engineersинжењери
of RwandaRuanda and AfricaAfrika.
Oni su inženjeri naše
zajedničke budućnosti,
15:02
They are the engineersинжењери
of our sharedдељени futureбудућност.
ali jedini način da izgrade
tu budućnost je da shvatimo
15:07
But the only way they can buildизградити
that futureбудућност is if we realizeсхватите
da se kompanije koje menjaju svet
mogu razvijati u Africi
15:11
that world-changingсветски се мења companiesкомпаније
can scaleСкала in AfricaAfrika,
i da inovativna tehnologija
može krenuti odavde.
15:14
and that disruptiveонај који ремети technologyтехнологија
can startпочетак here first.
Hvala.
15:18
ThanksHvala ti.
(Aplauz)
15:19
(ApplauseAplauz)
Translated by Marija Cvijić
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

About the speaker:

Keller Rinaudo - Robotics entrepreneur
Keller Rinaudo is CEO and co-founder of Zipline, building drone delivery for global public health customers. (He's also co-founder of Romotive, makers of the tiny robot, Romo.)

Why you should listen

As CEO and co-founder of Zipline, a drone delivery company focused on health care, Keller Rinaudo works with the country of Rwanda to make last-mile deliveries of blood to half of the transfusing facilities in the country. The ultimate goal is to put each of the 12 million citizens of Rwanda within a 15–30 minute delivery of any essential medical product they need, no matter where they live.

Zipline is also working with GAVI, UPS, USAID and several other countries in East Africa. The company is a team of 60 aerospace and software engineers headquartered in San Francisco, CA. It's funded by Sequoia Capital, Google Ventures, Paul Allen, Jerry Yang and Stanford University. Rinaudo is also a professional rock climber ranked top 10 in sport climbing. He has scaled alpine cliffs in France, underwater caves in Kentucky and the limestone towers of Yangshuo, China.

More profile about the speaker
Keller Rinaudo | Speaker | TED.com