ABOUT THE SPEAKER
Tony Luciani - Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery.

Why you should listen

Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, and it was the imaginative expression of the collaboration that propelled his work internationally. After more than 40 years as a full-time painter, Luciani garnered worldwide attention with this four-year-long photography series. Their voyage of discovery, expressing the benefits of inclusion and participation within a creative medium, has gone beyond the boundaries of recognizing it as just a personal visual diary.

Luciani graduated from Toronto's Ontario College of Art in 1977 with prestigious honors. At age 21, he was encouraged to continue with his fifth-year post-graduate study in Florence, Italy. It was there that he found maturity while carefully observing the historical paintings of the Renaissance Masters. Upon returning, he was promptly accepted for representation by a well-respected and established Canadian art gallery.

In defining his work, Luciani prefers to be placed in a tradition of realism, which is both interpretive and characterized by focused observation. As a photographer, he likes defining his imagery as an "obvious extension" to what he already creates as an artist.

Luciani's art can be found in private, public and corporate collections globally. An unabridged edition of one-hundred photographs titled "MAMMA, In the Meantime" is in the collection of the local chapter of the Canadian Alzheimer Society. He is represented by Loch Gallery in Toronto, Winnipeg and Calgary.

More profile about the speaker
Tony Luciani | Speaker | TED.com
TEDxCambridge

Tony Luciani: A mother and son's photographic journey through dementia

Tony Luciani: En mor och sons fotografiska resa genom demens

Filmed:
531,090 views

Konstnären Tony Luciani prövade sin nya kamera när hans 93-åriga mamma, Elia, smet in i bakgrunden av hans foton. De spontana bilderna resulterade i ett flerårigt samarbete, där Luciani dokumenterade sin mammas liv och anda som dement. I detta rörande framförande delar han med sig av historierna bakom några av deras favoritbilder, och tillfångatar såväl glädjen som sorgen i att ta hand om en åldrande förälder.
- Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When my 91-year-old-år gammal mothermor, EliaElia,
movedrörd in with me,
0
1254
3952
När min 91-åriga mamma, Elia,
flyttade in hos mig
00:17
I thought I was doing her a serviceservice.
1
5230
2400
trodde jag att jag gjorde henne en tjänst.
00:20
In factfaktum, it was the other way around.
2
8460
2611
Egentligen så var det tvärtom.
00:23
You see, MomMamma was havinghar issuesfrågor
with memoryminne lossförlust and acceptingatt acceptera her ageålder.
3
11914
4170
Ni förstår, mamma hade problem med
minnesförlust och att acceptera sin ålder.
00:29
She lookedtittade defeatedbesegrade.
4
17128
1888
Hon såg besegrad ut.
00:31
I triedförsökte to make her
as comfortablebekväm as possiblemöjlig,
5
19914
3415
Jag försökte göra det så bekvämt
som möjligt för henne,
00:35
but when I was at my easelStaffli, paintingmålning,
6
23353
2396
men när jag stod och målade
vid mitt staffli
00:37
I would peekPeek over
and see her just ... there.
7
25773
3595
kunde jag titta till
och se henne bara "där."
00:41
She'dHon skulle be staringstirrande at nothing in particularsärskild.
8
29836
3021
Hon stirrade på något oväsentligt.
00:45
I'd watch her slowlylångsamt climbklättra the stairstrappor,
9
33633
3754
Jag såg hur hon sakta
gick uppför trapporna,
00:49
and she wasn'tvar inte the mommamma I grewväxte up with.
10
37411
2251
och hon var inte samma mamma
jag växte upp med.
00:52
I saw, insteadistället, a frailbräcklig,
11
40053
3365
Jag såg istället en skör,
00:55
tinymycket liten, oldgammal womankvinna.
12
43442
3667
liten, gammal kvinna.
Några veckor passerade,
01:01
A few weeksveckor wentåkte by,
and I neededbehövs a breakha sönder from my paintingmålning.
13
49339
3536
och jag behövde en paus
från mitt målande.
01:04
I wanted to playspela with the newny camerakamera
I had just boughtköpt.
14
52899
2658
Jag ville testa den nya kameran
som jag precis köpt.
01:07
I was excitedupphetsad --
it had all sortssorterar of dialsrattar,
15
55581
3389
Jag var uppspelt -
den hade alla slags rattar,
knappar och inställningar
som jag ville lära mig,
01:10
buttonsknappar and settingsinställningar I wanted to learnlära sig,
16
58994
2325
01:13
so I setuppsättning up my tripodstativ
facingvänd this largestor mirrorspegel,
17
61343
4686
så jag satte upp mitt stativ
vänt mot en stor spegel,
01:18
blockingblockering the doorwaydörröppning
to the only bathroombadrum in the househus.
18
66053
5366
som blockerade dörröppningen
till husets enda badrum.
01:23
(LaughterSkratt)
19
71443
1150
(Skratt)
01:25
After a while, I hearhöra,
20
73244
2571
Efter ett tag hör jag:
01:29
(ImitatingImitera ItalianItalienska accentaccent)
"I need to use the washroomtvättrum."
21
77094
2642
(Imiterar italiensk brytning)
"Jag behöver badrummet."
01:31
(LaughterSkratt)
22
79760
1001
(Skratt)
01:32
"FiveFem minutesminuter, MomMamma. I need to do this."
23
80785
3008
"Fem minuter, mamma.
Jag måste göra detta."
01:36
15 minutesminuter latersenare, and I hearhöra, again,
24
84379
4722
15 minuter senare, och jag hör igen:
01:42
"I need to use the washroomtvättrum."
25
90205
2592
"Jag behöver använda badrummet."
01:45
"FiveFem more minutesminuter."
26
93157
1889
"Fem minuter till."
01:47
Then this happenedhände.
27
95913
1267
Då hände detta.
01:53
(LaughterSkratt)
28
101323
3965
(Skratt)
01:57
(ApplauseApplåder)
29
105312
6943
(Applåder)
02:05
And this.
30
113072
1714
Och detta.
02:09
(LaughterSkratt)
31
117136
5449
(Skratt)
02:14
And then, this.
32
122609
2690
Och sen, detta.
02:19
(LaughterSkratt)
33
127383
6400
(Skratt)
02:25
I had my "ahaAha!" momentögonblick.
34
133807
3041
Jag fick en aha-upplevelse.
02:29
We connectedansluten.
35
137198
1150
Vi fick kontakt.
02:30
We had something tangiblepåtagliga
we could do togethertillsammans.
36
138729
3254
Vi hade något konkret
vi kunde göra tillsammans.
02:36
My mommamma was bornfödd in a smallsmå
mountainBerg villageby in centralcentral ItalyItalien,
37
144991
4334
Min mamma föddes i en liten bergsby
i centrala Italien,
02:41
where her parentsföräldrar had landlanda and sheepfår.
38
149349
2466
där hennes föräldrar ägde land och får.
02:44
At a youngung ageålder,
her fatherfar dieddog of pneumonialunginflammation,
39
152658
2879
I ung ålder dog hennes far
av lunginflammation,
och lämnade därmed sin fru
och sina två döttrar ensamma
02:47
leavinglämnar his wifefru and two daughtersdöttrar aloneensam
with all the heavytung choressysslor.
40
155561
4228
med alla tunga sysslor.
02:53
They foundhittades that they couldn'tkunde inte copeklara.
41
161260
2436
Det blev för mycket för dem.
02:56
So a very hardhård decisionbeslut was madegjord.
42
164363
2515
Så ett väldigt tufft beslut togs.
02:59
MomMamma, the oldestäldsta, at 13,
43
167490
3460
Mamma, den äldsta, 13 år gammal,
03:02
was marriedgift off to a completekomplett
strangerfrämling twicedubbelt her ageålder.
44
170974
4921
giftes bort till en total främling,
dubbelt så gammal som hon.
03:08
She wentåkte from beingvarelse just a kidunge
and was pushedtryckte into adulthoodvuxen ålder.
45
176927
4531
Hon gick från att bara vara ett barn
och blev påtvingad vuxenlivet.
03:14
MomMamma had her first childbarn
when she was only 16.
46
182621
3897
Mamma födde sitt första barn
när hon bara var 16.
03:20
YearsÅr latersenare, and now livinglevande in TorontoToronto,
47
188726
2994
Många år senare, när hon bodde i Toronto,
03:23
MomMamma got work in a clothingKläder factoryfabrik
48
191744
2286
började mamma jobba på en klädfabrik
03:26
and soonsnart becameblev managerchef
of a very largestor sewingsy departmentavdelning.
49
194054
4761
och blev snabbt chef
på en mycket stor sömnadsavdelning.
03:31
And because it was fullfull
of immigrantinvandrare workersarbetare,
50
199839
2524
Och eftersom den var full
av invandrande arbetare
03:34
MomMamma taughtlärde herselfsjälv wordsord
from translationöversättning booksböcker.
51
202387
4008
fick mamma lära sig ord
från översättningsböcker.
03:38
She then practicedpraktiseras them in FrenchFranska,
GreekGrekiska, SpanishSpanska, PortuguesePortugisiska, DanishDanska,
52
206419
4349
Hon övade sedan dem på franska,
grekiska, spanska, portugisiska, danska,
03:42
PolishPolska, RussianRyska, RomanianRumänska, HungarianUngerska,
all around the househus.
53
210792
4190
polska, ryska, rumänska, ungerska,
runt om i hela huset.
03:47
I was in aweAWE of her focusfokus
and determinationbestämning to succeedlyckas
54
215695
5730
Jag var djupt imponerad av hennes fokus
och beslutsamhet att lyckas
03:53
at whatevervad som helst she lovedälskade to do.
55
221449
2734
med vad hon än älskade att göra.
03:56
After that bathroombadrum "ahaAha!" momentögonblick,
56
224863
2666
Efter aha-upplevelsen vid badrummet,
03:59
I practicedpraktiseras my newfoundnyfunna camerakamera skillsKompetens
with MomMamma as portraitporträtt modelmodell.
57
227553
4513
övade jag mina nyfunna kamerakunskaper
med mamma som porträttmodell.
04:05
ThroughGenom all of this,
she talkedtalade, and I listenedlyssnade.
58
233053
3451
Genom allt detta pratade hon,
och jag lyssnade.
04:08
She'dHon skulle tell me about her earlytidigt childhoodbarndom
and how she was feelingkänsla now.
59
236895
4282
Hon berättade om sin tidiga uppväxt
och hur hon mår idag.
04:13
We had eachvarje other'sdras attentionuppmärksamhet.
60
241952
2000
Vi hade varandras uppmärksamhet.
04:17
MomMamma was losingförlorande her short-termkortsiktigt memoryminne,
61
245404
1992
Mamma tappade sitt korttidsminne,
04:19
but was better recallingerinrar
her youngeryngre yearsår.
62
247420
2933
men kom lättare ihåg sina yngre dagar.
04:23
I'd askfråga, and she would tell me storiesberättelser.
63
251023
2498
Jag frågade, och hon
berättade sina historier.
04:25
I listenedlyssnade, and I was her audiencepublik.
64
253884
3111
Jag lyssnade och jag var hennes publik.
04:29
I got ideasidéer.
65
257932
1421
Jag fick idéer.
04:31
I wroteskrev them down,
and I sketchedskissade them out.
66
259377
3056
Jag skrev ner dem och jag ritade ut dem.
04:34
I showedvisade her what to do
by actingverkande out the scenariosscenarier myselfjag själv.
67
262926
3810
Jag visade henne vad hon skulle göra
genom att agera ut scenarier själv.
04:40
We would then stageskede them.
68
268038
1634
Sedan iscensatte vi dem.
04:42
So she posedposerade, and I learnedlärt mig
more about photographyfotografi.
69
270434
4739
Så hon poserade
och jag lärde mig mer om fotografi
04:48
MomMamma lovedälskade the processbearbeta, the actingverkande.
70
276585
4571
Mamma älskade processen, skådespeleriet.
04:53
She feltkänt worthyvärdig again,
she feltkänt wanted and neededbehövs.
71
281180
4167
Hon kände sig värdig igen,
hon kände sig önskad och behövd.
04:58
And she certainlysäkert wasn'tvar inte camera-shykamera-blyg.
72
286419
2325
Och hon var verkligen inte kamerablyg.
05:00
(LaughterSkratt)
73
288768
3772
(Skratt)
(Applåder)
05:04
(ApplauseApplåder)
74
292564
6946
05:12
MomMamma laughedskrattade hystericallyhysteriskt at this one.
75
300748
2969
Mamma skrattade hysteriskt åt denna.
05:16
(LaughterSkratt)
76
304236
2833
(Skratt)
05:19
The ideaaning for this imagebild
camekom from an oldgammal GermanTyska filmfilma I'd seensett,
77
307093
4454
Idén till denna bild
kom från en gammal tysk film jag sett,
05:23
about a submarineu-båt, calledkallad "DasDas BootBoot."
78
311571
2400
om en ubåt, som hette "Das Boot".
05:26
As you can see, what I got insteadistället
lookedtittade more like "E.T."
79
314483
3761
Som ni kan se, vad jag fick till
ser mer ut som "E.T."
05:30
(LaughterSkratt)
80
318268
1881
(Skratt)
05:32
So I put this imagebild asideåt sidan,
thinkingtänkande it was a totaltotal failurefel,
81
320173
3666
Så jag lade denna bild åt sidan,
och trodde att det var en total blunder,
05:35
because it didn't reach
my particularsärskild visionsyn.
82
323863
2865
eftersom att den inte nått
min specifika vision.
05:38
But MomMamma laughedskrattade so hardhård,
83
326752
2388
Men mamma skrattade så mycket
05:41
I eventuallyså småningom, for funroligt,
decidedbestämt to postposta it onlineuppkopplad anywayi alla fall.
84
329164
4941
att jag efter ett tag, som ett skämt,
bestämde mig att lägga ut det online ändå.
05:47
It got an incredibleotrolig amountmängd of attentionuppmärksamhet.
85
335129
3936
Det fick otroligt mycket uppmärksamhet.
05:51
Now, with any Alzheimer'sAlzheimers, dementiademens,
86
339875
4147
Med all typ av Alzheimers, demens,
05:56
there's a certainvissa amountmängd
of frustrationfrustration and sadnesssorg
87
344046
3753
är det en viss mängd frustration och sorg
05:59
for everyonealla involvedinvolverade.
88
347823
1467
för alla inblandade.
06:02
This is Mom'sMammas silenttyst screamskrika.
89
350434
2762
Detta är mammas tysta skrik.
06:06
Her wordsord to me one day were,
90
354530
2182
Hennes ord till mig den dagen var:
06:08
"Why is my headhuvud so fullfull of things to say,
91
356736
4214
"Varför är mitt huvud fullt
av saker att säga,
06:12
but before they reach my mouthmun,
I forgetglömma what they are?"
92
360974
4539
men innan de når min mun,
glömmer jag bort vad de är?"
06:20
"Why is my headhuvud so fullfull of things to say,
93
368239
5563
"Varför är mitt huvud fullt
av saker att säga,
06:27
but before they reach my mouthmun,
I forgetglömma what they are?"
94
375946
4173
men innan de når min mun,
glömmer jag bort vad de är?"
06:33
(ApplauseApplåder)
95
381968
6865
(Applåder)
06:44
Now, as full-timeheltid carevård partnerpartner
and full-timeheltid paintermålare,
96
392564
5254
Som heltidsvårdare och heltidsmålare,
06:49
I had my frustrationsfrustrationer too.
97
397842
2158
hade jag också mina frustrationer.
06:53
(LaughterSkratt)
98
401009
1960
(Skratt)
06:55
But to balancebalans off
all the difficultiessvårigheter, we playedspelade.
99
403588
3254
Men för att balansera
alla svårigheter, lekte vi.
06:58
That was Mom'sMammas happylycklig placeplats.
100
406866
1936
Det var mammas lyckliga plats.
07:01
And I neededbehövs her to be there, too.
101
409160
2266
Och jag behövde henne där också.
07:05
(LaughterSkratt)
102
413909
1698
(Skratt)
07:10
(LaughterSkratt)
103
418110
4475
(Skratt)
07:15
(LaughterSkratt)
104
423093
4079
(Skratt)
07:19
Now, MomMamma was alsoockså preoccupiedupptagen with agingåldring.
105
427196
3230
Samtidigt så var mamma
upptagen med att åldras.
07:22
She would say,
"How did I get so oldgammal, so fastsnabb?"
106
430450
4952
Hon brukade säga:
"Hur kunde jag bli så gammal, så fort?"
07:29
(AudienceMålgrupp sighssuckar)
107
437770
1920
(Publiken suckar)
07:41
"So oldgammal."
108
449996
1150
"Så gammal."
07:48
"So fastsnabb."
109
456795
1150
"Så snabbt."
07:53
I alsoockså got MomMamma to modelmodell
for my oilolja paintingsmålningar.
110
461292
3610
Jag fick även mamma att vara modell
för mina oljemålningar.
07:57
This paintingmålning is calledkallad "The DressmakerSömmerska."
111
465942
2800
Den här målningen heter "Sömmerskan."
08:02
I rememberkom ihåg, as a kidunge,
112
470101
2984
Jag kommer ihåg när jag var barn,
08:05
MomMamma sewingsy clotheskläder for the wholehela familyfamilj
113
473109
2714
att mamma sydde kläder åt hela familjen
08:07
on this massivemassiv, heavytung sewingsy machinemaskin
114
475847
3517
på denna massiva, tunga symaskin
08:11
that was boltedbultad
to the floorgolv in the basementkällare.
115
479388
2773
som var fastbultad i golvet i källaren.
08:15
ManyMånga nightsnätter, I would go downstairsnere
and bringföra my schoolworkskolarbete with me.
116
483173
4418
Många kvällar brukade jag gå ner
och ta med mig skolarbete.
08:20
I would sitsitta behindBakom her
in this overstuffedoverstuffed chairstol.
117
488808
3752
Där satt jag bakom henne
i en överfylld fåtölj.
08:25
The lowlåg humHum of the hugeenorm motormotor-
and the repetitiverepetitiva stitchingsömmar soundsljud
118
493935
4825
Det låga brummandet av en stor motor
och det repeterande symaskinsljudet
08:30
were comfortingtröstande to me.
119
498784
1466
var lugnande för mig.
08:33
When MomMamma movedrörd into my househus,
120
501612
1833
När mamma flyttade in i mitt hus,
08:35
I savedsparade this machinemaskin and storedlagrade it
in my studiostudio for safekeepingförvaring.
121
503469
3936
sparade jag den maskinen och bevarade den
i min studio i säkert förvar.
08:40
This paintingmålning broughttog med me
back to my childhoodbarndom.
122
508220
3133
Denna målning tog mig tillbaka
till min barndom.
08:44
The interestingintressant partdel
123
512284
1815
Den intressanta delen
08:46
was that it was now MomMamma,
sittingSammanträde behindBakom me,
124
514123
3903
var att det nu var mamma
som satt bakom mig,
08:51
watchingtittar på me paintmåla her
125
519181
2246
och såg mig måla henne under arbetet
08:53
workingarbetssätt on that very samesamma
machinemaskin she sewedsytt at
126
521451
2627
med samma maskin hon sytt med
när jag satt bakom henne och tittade på,
08:57
when I satsat behindBakom her, watchingtittar på her sewsy,
127
525276
4246
09:01
50 yearsår earliertidigare.
128
529546
2340
50 år tidigare.
09:07
I alsoockså gavegav MomMamma a projectprojekt to do,
to keep her busyupptagen and thinkingtänkande.
129
535466
4341
Jag gav även mamma ett projekt
för att hålla henne sysselsatt och alert.
09:11
I providedförsedd her with a smallsmå camerakamera
130
539831
2167
Jag gav henne en liten kamera
09:14
and askedfrågade her to take at leastminst
10 picturesbilder a day of anything she wanted.
131
542022
3951
och bad henne att ta minst
10 bilder om dagen på vad hon ville.
09:18
These are Mom'sMammas photographsfotografier.
132
546545
1867
Det här är mammas fotografier.
09:21
She's never heldhållen a camerakamera
in her life before this.
133
549411
3466
Hon hade aldrig hållit i en kamera
i sitt liv innan detta.
09:25
She was 93.
134
553625
1531
Hon var 93.
09:53
We would sitsitta down togethertillsammans
and talk about our work.
135
581386
3095
Vi brukade sitta tillsammans
och prata om vårt arbete.
09:57
I would try to explainförklara
136
585187
1675
Jag försökte förklara
09:58
(LaughterSkratt)
137
586886
1158
(Skratt)
10:00
how and why I did them,
138
588068
2922
varför och hur jag gjorde dem,
10:03
the meaningmenande, the feelingkänsla,
why they were relevantrelevant.
139
591014
3150
meningen, känslan,
varför de var relevanta.
10:07
MomMamma, on the other handhand,
would just bluntlyrakt på sak say,
140
595490
3365
Mamma, å andra sidan, sade rakt ut:
10:10
"sì,"
141
598879
1174
"ja,"
10:12
"no,"
142
600077
1484
"nej,"
10:13
"bellaBella" or "brutaBruta."
143
601585
2135
"fint" eller "fult."
10:15
(LaughterSkratt)
144
603744
1579
(Skratt)
10:17
I watchedbetraktade her facialansiktsbehandling expressionsuttryck.
145
605347
2200
Jag såg hennes ansiktsuttryck.
10:21
She always had the last say,
with wordsord or withoututan.
146
609681
4873
Hon fick alltid sista ordet,
med eller utan ord.
10:28
This voyageresa of discoveryupptäckt
hasn'thar inte endedslutade with MomMamma.
147
616641
3766
Denna upptäcktsresa
har inte slutat med mamma.
10:33
She is now in an assistedAssisted
livinglevande residenceResidence,
148
621705
3476
Hon bor nu på ett äldreboende,
10:37
a 10-minute-minut walk away from my home.
149
625205
2334
en 10-minuterspromenad från där jag bor.
10:41
I visitbesök her everyvarje other day.
150
629038
1867
Jag besöker henne varannan dag.
10:45
Her dementiademens had gottenfått to the pointpunkt
151
633651
1754
Hennes demens har gått så långt
10:47
where it was unsafeosäkra for her
to be in my househus.
152
635429
2351
att det var farligt för henne
att vara i mitt hus.
10:50
It has a lot of stairstrappor.
153
638667
1600
Det finns så många trappor.
10:54
She doesn't know my namenamn anymorelängre.
154
642546
2200
Hon vet inte vad jag heter längre.
10:58
(VoiceRöst breakingbrytning)
But you know what? That's OK.
155
646760
2233
(Rösten brister)
Men vet ni vad? Det är okej.
11:02
She still recognizeskänner igen my faceansikte
156
650783
2531
Hon känner fortfarande igen mitt ansikte
11:05
and always has a bigstor smileleende
when she seesser me.
157
653338
3849
och har alltid ett stort leende
när hon ser mig.
11:10
(ApplauseApplåder)
158
658813
6761
(Applåder)
11:23
(ApplauseApplåder endsändarna)
159
671219
1150
(Applåder avtar)
11:25
I don't take picturesbilder of her anymorelängre.
160
673077
2467
Jag tar inga bilder på henne längre.
11:28
That wouldn'tskulle inte be fairrättvis
or ethicaletisk on my partdel.
161
676292
2785
Det hade inte varit rättvist
eller etiskt från min sida.
11:32
And she wouldn'tskulle inte understandförstå
the reasonsskäl for doing them.
162
680490
2967
Och hon skulle inte förstått varför.
11:36
My fatherfar,
163
684394
1150
Min far,
11:38
my brotherbror,
164
686395
1150
Min bror,
11:40
(VoiceRöst breakingbrytning) my nephewbrorson,
165
688253
1372
(Rösten brister) min brorson,
11:46
my partnerpartner and my bestbäst friendvän,
166
694893
2461
min partner och min bäste vän,
11:49
all passedpasserade away suddenlyplötsligt.
167
697378
1864
har alla gått bort väldigt plötsligt.
11:51
And I didn't have the chancechans
168
699980
2018
Och jag fick aldrig chansen
att berätta för dem
11:54
to tell them how much
I appreciateduppskattat and lovedälskade them.
169
702022
3463
hur mycket jag uppskattar
och älskar dem.
11:58
With MomMamma, I need to be there
170
706807
3933
Med mamma behöver jag vara där
12:02
and make it a very long goodbyeHej då.
171
710764
3658
och se till att det blir ett långt farväl.
12:09
(ApplauseApplåder)
172
717066
6434
(Applåder)
12:20
(ApplauseApplåder endsändarna)
173
728811
1150
(Applåder avtar)
12:22
For me, it's about beingvarelse presentnärvarande
and really listeninglyssnande.
174
730684
4099
För mig handlar det om
att vara närvarande och verkligen lyssna.
12:27
DependentsAnhöriga want to feel
a partdel of something, anything.
175
735382
3167
Anhöriga behöver känna sig delaktiga
i något, vadsomhelst.
12:30
It doesn't need to be something
exceptionallyexceptionellt profounddjupgående that's shareddelad --
176
738573
3492
Det behöver inte vara något
exceptionellt djupgående som delas -
12:35
it could be as simpleenkel as walkspromenader togethertillsammans.
177
743041
2261
det kan vara något så litet
som en promenad.
12:38
Give them a voiceröst
178
746635
2023
Ge dem en röst
12:41
of interactioninteraktion, participationdeltagande,
179
749262
3296
av interaktion, deltagande,
12:44
and a feelingkänsla of belongingsom hör.
180
752582
2544
och en känsla av tillhörighet.
12:48
Make the time meaningfulmeningsfull.
181
756363
2722
Få tiden att räknas.
12:52
Life, it's about wantingönskar to liveleva
182
760688
3429
Livet handlar om att vilja leva
12:56
and not waitingväntar to die.
183
764141
2507
och inte invänta döden.
13:01
(ApplauseApplåder)
184
769787
6964
(Applåder)
13:11
(ApplauseApplåder endsändarna)
185
779339
1150
(Applåder avtar)
13:14
Can I get a wavevåg and a smileleende
from everyonealla, please?
186
782776
3865
Kan jag få en vink
och ett leende från alla, snälla?
13:18
(LaughterSkratt)
187
786665
1499
(Skratt)
13:20
This is for you, MomMamma.
188
788188
1400
Den här är för dig, mamma.
13:23
(CameraKamera clicksklick)
189
791554
1150
(Kameran klickar)
13:25
(ApplauseApplåder)
190
793571
5682
(Applåder)
Translated by Arvid Jansson
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tony Luciani - Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery.

Why you should listen

Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, and it was the imaginative expression of the collaboration that propelled his work internationally. After more than 40 years as a full-time painter, Luciani garnered worldwide attention with this four-year-long photography series. Their voyage of discovery, expressing the benefits of inclusion and participation within a creative medium, has gone beyond the boundaries of recognizing it as just a personal visual diary.

Luciani graduated from Toronto's Ontario College of Art in 1977 with prestigious honors. At age 21, he was encouraged to continue with his fifth-year post-graduate study in Florence, Italy. It was there that he found maturity while carefully observing the historical paintings of the Renaissance Masters. Upon returning, he was promptly accepted for representation by a well-respected and established Canadian art gallery.

In defining his work, Luciani prefers to be placed in a tradition of realism, which is both interpretive and characterized by focused observation. As a photographer, he likes defining his imagery as an "obvious extension" to what he already creates as an artist.

Luciani's art can be found in private, public and corporate collections globally. An unabridged edition of one-hundred photographs titled "MAMMA, In the Meantime" is in the collection of the local chapter of the Canadian Alzheimer Society. He is represented by Loch Gallery in Toronto, Winnipeg and Calgary.

More profile about the speaker
Tony Luciani | Speaker | TED.com