ABOUT THE SPEAKER
Tony Luciani - Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery.

Why you should listen

Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, and it was the imaginative expression of the collaboration that propelled his work internationally. After more than 40 years as a full-time painter, Luciani garnered worldwide attention with this four-year-long photography series. Their voyage of discovery, expressing the benefits of inclusion and participation within a creative medium, has gone beyond the boundaries of recognizing it as just a personal visual diary.

Luciani graduated from Toronto's Ontario College of Art in 1977 with prestigious honors. At age 21, he was encouraged to continue with his fifth-year post-graduate study in Florence, Italy. It was there that he found maturity while carefully observing the historical paintings of the Renaissance Masters. Upon returning, he was promptly accepted for representation by a well-respected and established Canadian art gallery.

In defining his work, Luciani prefers to be placed in a tradition of realism, which is both interpretive and characterized by focused observation. As a photographer, he likes defining his imagery as an "obvious extension" to what he already creates as an artist.

Luciani's art can be found in private, public and corporate collections globally. An unabridged edition of one-hundred photographs titled "MAMMA, In the Meantime" is in the collection of the local chapter of the Canadian Alzheimer Society. He is represented by Loch Gallery in Toronto, Winnipeg and Calgary.

More profile about the speaker
Tony Luciani | Speaker | TED.com
TEDxCambridge

Tony Luciani: A mother and son's photographic journey through dementia

Tony Luciani: Matka a syn na fotografické pouti s demencí

Filmed:
531,090 views

Když umělec Tony Luciani zkoušel, co umí jeho nový fotoaparát, vplížila se mu nečekaně do záběrů jeho 91letá matka Elia. Spontánně pořízené obrázky vyústily v dlouhotrvající spolupráci, při které Luciani zdokumentoval život a duševní stavy svojí mámy, která trpěla demencí. V dojemném povídání se svěřuje s příběhy, které stály za vznikem jejich oblíbených snímků, a zachycuje radost a smutek při péči o stárnoucího rodiče.
- Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When my 91-year-old-let starý mothermatka, EliaElia,
movedpřestěhoval in with me,
0
1254
3952
Když se ke mně má 91letá máma
Elia nastěhovala,
00:17
I thought I was doing her a serviceservis.
1
5230
2400
myslel jsem si,
že jí tím prokazuji službu.
00:20
In factskutečnost, it was the other way around.
2
8460
2611
Ve skutečnosti tomu bylo naopak.
00:23
You see, MomMáma was havingmít issuesproblémy
with memoryPaměť lossztráta and acceptingpřijetí her agestáří.
3
11914
4170
Víte, moje máma měla problémy
s pamětí a přijetím svého věku.
00:29
She lookedpodíval se defeatedporazil.
4
17128
1888
Působila rezignovaně.
00:31
I triedpokusil se to make her
as comfortablekomfortní as possiblemožný,
5
19914
3415
Snažil jsem se ji podporovat
jak jen to šlo,
00:35
but when I was at my easelStojan, paintingmalování,
6
23353
2396
ale když jsem stál u stojanu a maloval,
00:37
I would peekPeek over
and see her just ... there.
7
25773
3595
nakoukl jsem přes něj
a prostě ji tam... uviděl.
00:41
She'dOna by be staringzíral at nothing in particularkonkrétní.
8
29836
3021
Dívala se jen tak do prázdna.
00:45
I'd watch her slowlypomalu climbstoupání the stairsschodiště,
9
33633
3754
Viděl jsem ji pomalu šplhat do schodů
00:49
and she wasn'tnebyl the mommaminka I grewrostl up with.
10
37411
2251
a nebyla to ta máma,
se kterou jsem vyrůstal.
00:52
I saw, insteadmísto toho, a frailkřehké,
11
40053
3365
Místo toho jsem viděl křehkou,
00:55
tinydrobný, oldstarý womanžena.
12
43442
3667
drobnou, starou ženu.
01:01
A fewpár weekstýdny wentšel by,
and I neededpotřeboval a breakPřestávka from my paintingmalování.
13
49339
3536
Uplynulo pár týdnů a já jsem si
potřeboval od malování odpočinout.
01:04
I wanted to playhrát si with the newNový cameraFotoaparát
I had just boughtkoupil.
14
52899
2658
Chtěl jsem vyzkoušet foťák,
který jsem zrovna koupil.
01:07
I was excitedvzrušený --
it had all sortstřídění of dialsčíselníky,
15
55581
3389
Byl jsem z něho nadšený –
měl plno všelijakých ovladačů,
tlačítek a nastavení,
které jsem chtěl nastudovat,
01:10
buttonstlačítka and settingsnastavení I wanted to learnUčit se,
16
58994
2325
01:13
so I setsoubor up my tripodstativ
facingčelí this largevelký mirrorzrcadlo,
17
61343
4686
takže jsem postavil stativ
před velké zrcadlo
01:18
blockingblokování the doorwaydveře
to the only bathroomkoupelna in the houseDům.
18
66053
5366
a zablokoval tím cestu
do jediné koupelny v domě.
01:23
(LaughterSmích)
19
71443
1150
01:25
After a while, I hearslyšet,
20
73244
2571
Za chvilku slyším:
01:29
(ImitatingNapodobování ItalianItalština accentpřízvuk)
"I need to use the washroomtoaleta."
21
77094
2642
(napodobuje italský přízvuk)
„Potřebovala bych do koupelny.“
01:31
(LaughterSmích)
22
79760
1001
„Pět minut, mami. Potřebuji to udělat.“
01:32
"FivePět minutesminut, MomMáma. I need to do this."
23
80785
3008
01:36
15 minutesminut laterpozději, and I hearslyšet, again,
24
84379
4722
O 15 minut později opět slyším:
01:42
"I need to use the washroomtoaleta."
25
90205
2592
„Potřebovala bych se umýt.“
01:45
"FivePět more minutesminut."
26
93157
1889
„Dej mi ještě 5 minut.“
01:47
Then this happenedStalo.
27
95913
1267
Pak se to stalo tohle.
01:53
(LaughterSmích)
28
101323
3965
(smích)
01:57
(ApplausePotlesk)
29
105312
6943
(potlesk)
(potlesk končí)
02:05
And this.
30
113072
1714
A tohle.
02:09
(LaughterSmích)
31
117136
5449
(smích)
02:14
And then, this.
32
122609
2690
A pak, tohle.
02:19
(LaughterSmích)
33
127383
6400
(smích)
02:25
I had my "ahaAha!" momentmoment.
34
133807
3041
To byl můj moment prozření.
02:29
We connectedpřipojeno.
35
137198
1150
Navázali jsme spojení.
02:30
We had something tangiblehmatatelný
we could do togetherspolu.
36
138729
3254
Našli jsme konkrétní věc,
kterou jsme mohli dělat spolu.
02:36
My mommaminka was bornnarozený in a smallmalý
mountainhora villagevesnice in centralcentrální ItalyItálie,
37
144991
4334
Moje máma se narodila
v horské vesničce ve střední Itálii,
02:41
where her parentsrodiče had landpřistát and sheepovce.
38
149349
2466
kde měli její rodiče půdu a ovce.
02:44
At a youngmladý agestáří,
her fatherotec diedzemřel of pneumoniazápal plic,
39
152658
2879
Když byla malá,
její otec zemřel na zápal plic
02:47
leavingopouštět his wifemanželka and two daughtersdcery alonesama
with all the heavytěžký choresdomácí práce.
40
155561
4228
a všechnu tu těžkou práci
zanechal své ženě a dvěma dcerám.
02:53
They foundnalezeno that they couldn'tnemohl copezvládnout.
41
161260
2436
Zjistily, že to nezvládnou.
02:56
So a very hardtvrdý decisionrozhodnutí was madevyrobeno.
42
164363
2515
Musely učinit těžké rozhodnutí.
02:59
MomMáma, the oldestnejstarší, at 13,
43
167490
3460
Máma byla nejstarší a ve 13
03:02
was marriedženatý off to a completekompletní
strangercizinec twicedvakrát her agestáří.
44
170974
4921
se provdala za neznámého cizince,
který byl 2 krát starší.
03:08
She wentšel from beingbytost just a kiddítě
and was pushedzatlačil into adulthooddospělost.
45
176927
4531
Byla ještě dítětem a byla nucena dospět.
03:14
MomMáma had her first childdítě
when she was only 16.
46
182621
3897
První dítě měla, když jí bylo teprve 16.
03:20
YearsRoky laterpozději, and now livingživobytí in TorontoToronto,
47
188726
2994
Po letech, tehdy už žila v Torontu,
03:23
MomMáma got work in a clothingoblečení factorytovárna
48
191744
2286
získala práci v továrně na oděvy
03:26
and soonjiž brzy becamestal se managermanažer
of a very largevelký sewingšicí departmentoddělení.
49
194054
4761
a brzy se stala vedoucí
velmi velkého šicího oddělení.
03:31
And because it was fullplný
of immigrantimigrant workerspracovníků,
50
199839
2524
A protože tam pracovalo plno imigrantek,
03:34
MomMáma taughtvyučován herselfsebe wordsslova
from translationpřeklad booksknihy.
51
202387
4008
učila se slovíčka z dvojjazyčných knih.
03:38
She then practicedpraktikuje them in FrenchFrancouzština,
GreekŘečtina, SpanishŠpanělština, PortuguesePortugalština, DanishDánština,
52
206419
4349
Pak procvičovala francouzštinu, řečtinu,
španělštinu, portugalštinu, dánštinu,
03:42
PolishPolština, RussianRuština, RomanianRumunština, HungarianMaďarština,
all around the houseDům.
53
210792
4190
polštinu, ruštinu, rumunštinu, maďarštinu,
všude, kde se doma dalo.
03:47
I was in aweAWE of her focussoustředit se
and determinationodhodlání to succeedpovést se
54
215695
5730
S úžasem jsem obdivoval její soustředěnost
a odhodlání uspět v čemkoliv, co milovala.
03:53
at whateverTo je jedno she lovedmiloval to do.
55
221449
2734
03:56
After that bathroomkoupelna "ahaAha!" momentmoment,
56
224863
2666
Po onom momentu prozření u koupelny
03:59
I practicedpraktikuje my newfoundnově nalezeno cameraFotoaparát skillsdovednosti
with MomMáma as portraitportrét modelmodel.
57
227553
4513
jsem si procvičoval nově nabyté znalosti
s mámou jako modelkou.
04:05
ThroughProstřednictvím all of this,
she talkedmluvil, and I listenedposlouchal.
58
233053
3451
Přitom u toho mluvila
a já jsem poslouchal.
04:08
She'dOna by tell me about her earlybrzy childhooddětství
and how she was feelingpocit now.
59
236895
4282
Vyprávěla mi o tom, jaké to bylo,
když byla malá a jak se cítí dnes.
04:13
We had eachkaždý other'sostatní attentionPozor.
60
241952
2000
Vzájemně jsme si naslouchali.
04:17
MomMáma was losingztrácí her short-termkrátkodobý memoryPaměť,
61
245404
1992
Ztrácela krátkodobou paměť,
04:19
but was better recallingpřipomíná
her youngermladší yearsroky.
62
247420
2933
ale na svoje mladá léta
si ještě vzpomínala.
04:23
I'd askdotázat se, and she would tell me storiespříběhy.
63
251023
2498
Já jsem se ptal a ona vyprávěla historky.
04:25
I listenedposlouchal, and I was her audiencepublikum.
64
253884
3111
Poslouchal jsem, to já jsem byl publikem.
04:29
I got ideasnápady.
65
257932
1421
Napadaly mě nápady.
04:31
I wrotenapsal them down,
and I sketchednakreslil them out.
66
259377
3056
Zapisoval jsem si je a dělal si náčrtky.
04:34
I showedukázal her what to do
by actingherectví out the scenariosscénáře myselfmoje maličkost.
67
262926
3810
Ukazoval jsem jí, co má dělat
a přehrával jsem jí svoje scénáře.
04:40
We would then stagefáze them.
68
268038
1634
Stavěli jsme pro ně scény.
04:42
So she posedpředstavují, and I learnednaučil se
more about photographyfotografování.
69
270434
4739
Takže mi pózovala
a já jsem se učil fotografovat.
04:48
MomMáma lovedmiloval the processproces, the actingherectví.
70
276585
4571
Máma měla ráda ten proces, to hraní.
04:53
She feltcítil worthyhodný again,
she feltcítil wanted and neededpotřeboval.
71
281180
4167
Cítila, že zase našla uplatnění,
že ji někdo chce a potřebuje.
04:58
And she certainlyrozhodně wasn'tnebyl camera-shyplachý fotoaparát.
72
286419
2325
A před objektivem se rozhodně nestyděla.
05:00
(LaughterSmích)
73
288768
3772
(smích)
05:04
(ApplausePotlesk)
74
292564
6946
(potlesk)
(potlesk končí)
05:12
MomMáma laughedzasmál se hystericallyhystericky at this one.
75
300748
2969
Této fotce se hystericky smála.
05:16
(LaughterSmích)
76
304236
2833
(smích)
05:19
The ideaidea for this imageobraz
camepřišel from an oldstarý GermanNěmčina filmfilm I'd seenviděno,
77
307093
4454
Nápad na tomto snímku pochází
ze starého německého filmu
05:23
about a submarineponorka, calledvolal "DasDas BootSpuštění počítače."
78
311571
2400
o ponorce, který se jmenoval „Das Boot“.
05:26
As you can see, what I got insteadmísto toho
lookedpodíval se more like "E.T."
79
314483
3761
Jak vidíte, místo toho vypadá
spíš jako E.T. mimozemšťan.
05:30
(LaughterSmích)
80
318268
1881
(smích)
05:32
So I put this imageobraz asidestranou,
thinkingmyslící it was a totalcelkový failureselhání,
81
320173
3666
Takže jsem ten snímek odložil,
myslel jsem, že se totálně nepovedl,
05:35
because it didn't reachdosáhnout
my particularkonkrétní visionvidění.
82
323863
2865
protože nesplňoval
moji konkrétní představu.
05:38
But MomMáma laughedzasmál se so hardtvrdý,
83
326752
2388
Ale moje máma se jí tak šíleně smála,
05:41
I eventuallynakonec, for funzábava,
decidedrozhodl to postpošta it onlineonline anywaytak jako tak.
84
329164
4941
že jsem se ho rozhodl,
jen tak pro zábavu, publikovat online.
05:47
It got an incredibleneuvěřitelný amountmnožství of attentionPozor.
85
335129
3936
Vyvolal neuvěřitelné množství reakcí.
05:51
Now, with any Alzheimer'sAlzheimerovou chorobou, dementiademence,
86
339875
4147
Kterákoliv forma Alzheimera, demence,
05:56
there's a certainurčitý amountmnožství
of frustrationfrustrace and sadnesssmutek
87
344046
3753
vyvolává jistou frustraci a smutek
u každého, koho se týká.
05:59
for everyonekaždý involvedzapojeno.
88
347823
1467
06:02
This is Mom'sMáma silenttichý screamvýkřik.
89
350434
2762
Tohle je mámin tichý nářek.
06:06
Her wordsslova to me one day were,
90
354530
2182
Jednoho dne mi říkala:
06:08
"Why is my headhlava so fullplný of things to say,
91
356736
4214
„Proč se mi hlavou honí tolik věcí,
které bych chtěla říct,
06:12
but before they reachdosáhnout my mouthpusa,
I forgetzapomenout what they are?"
92
360974
4539
ale než stačí doputovat k ústům,
zapomenu, co to bylo.“
06:20
"Why is my headhlava so fullplný of things to say,
93
368239
5563
„Proč se mi hlavou honí tolik věcí,
které bych chtěla říct,
06:27
but before they reachdosáhnout my mouthpusa,
I forgetzapomenout what they are?"
94
375946
4173
ale než stačí doputovat k ústům,
zapomenu, co to bylo.“
06:33
(ApplausePotlesk)
95
381968
6865
(potlesk)
(potlesk končí)
06:44
Now, as full-timeplný úvazek carepéče partnerpartner
and full-timeplný úvazek paintermalíř,
96
392564
5254
Když jsem byl opatrovníkem
i malířem na plný úvazek,
měl jsem také pocity marnosti.
06:49
I had my frustrationsfrustrace too.
97
397842
2158
06:53
(LaughterSmích)
98
401009
1960
(smích)
06:55
But to balanceZůstatek off
all the difficultiespotíže, we playedhrál.
99
403588
3254
Abychom se vyrovnali se všemi
těmi těžkostmi, hráli jsme si.
06:58
That was Mom'sMáma happyšťastný placemísto.
100
406866
1936
Tady bývala máma šťastná.
07:01
And I neededpotřeboval her to be there, too.
101
409160
2266
A i já jsem potřeboval, aby tam byla.
07:05
(LaughterSmích)
102
413909
1698
(smích)
07:10
(LaughterSmích)
103
418110
4475
(smích)
07:15
(LaughterSmích)
104
423093
4079
(smích)
07:19
Now, MomMáma was alsotaké preoccupiedzaujatý with agingstárnutí.
105
427196
3230
Máma se hodně zabývala tím, jak stárne.
07:22
She would say,
"How did I get so oldstarý, so fastrychle?"
106
430450
4952
Říkala: „Jak je možné,
že jsem tak rychle zestárla?“
07:29
(AudiencePublikum sighsVzdechy)
107
437770
1920
(povzdech publika)
07:41
"So oldstarý."
108
449996
1150
„Tak stará.“
07:48
"So fastrychle."
109
456795
1150
„Tak rychle.“
07:53
I alsotaké got MomMáma to modelmodel
for my oilolej paintingsobrazy.
110
461292
3610
Máma také bývala modelkou
pro moje olejomalby.
07:57
This paintingmalování is calledvolal "The DressmakerŠvadlena."
111
465942
2800
Tento obraz se jmenuje „Švadlena“.
08:02
I rememberpamatovat, as a kiddítě,
112
470101
2984
Vzpomínám si, jak jsem
jako dítě vídal mámu,
08:05
MomMáma sewingšicí clothesoblečení for the wholeCelý familyrodina
113
473109
2714
jak pro celou rodinu šije oblečení
08:07
on this massivemasivní, heavytěžký sewingšicí machinestroj
114
475847
3517
na tomto masivním, těžkém stroji,
08:11
that was boltedŠroubovaná
to the floorpatro, podlaha, dno in the basementsuterén.
115
479388
2773
který byl ve sklepě přišroubovaný k zemi.
08:15
ManyMnoho nightsnoci, I would go downstairspřízemí
and bringpřinést my schoolworkve škole with me.
116
483173
4418
V noci jsem za ní často chodíval
dolů po schodech s domácími úkoly.
08:20
I would sitsedět behindza her
in this overstuffedpřecpané chairžidle.
117
488808
3752
Sedával jsem za ní v tomhle
bohatě polstrovaném křesle.
08:25
The lownízký humHum of the hugeobrovský motormotor
and the repetitiveopakované stitchingprošití soundszvuky
118
493935
4825
Tiché předení obrovského motoru
a rytmické pohyby jehly mě uklidňovaly.
08:30
were comfortinguklidňující to me.
119
498784
1466
08:33
When MomMáma movedpřestěhoval into my houseDům,
120
501612
1833
Když se máma přistěhovala,
08:35
I saveduložené this machinestroj and storedUloženo it
in my studiostudio for safekeepingúschovy.
121
503469
3936
zachránil jsem ten stroj a uložil ho
ve studiu, kde jsem ho opatroval.
08:40
This paintingmalování broughtpřinesl me
back to my childhooddětství.
122
508220
3133
Tento obraz mi připomíná dětství.
08:44
The interestingzajímavý partčást
123
512284
1815
Je zajímavé, že tentokrát se naše
role obrátily, máma sedí za mnou
08:46
was that it was now MomMáma,
sittingsedící behindza me,
124
514123
3903
08:51
watchingsledování me paintmalovat her
125
519181
2246
a pozoruje mě, jak ji maluji
08:53
workingpracovní on that very samestejný
machinestroj she sewedšité at
126
521451
2627
za tím samým šicím strojem,
na kterém šila,
08:57
when I satsat behindza her, watchingsledování her sewšít,
127
525276
4246
když jsem já před padesáti lety
09:01
50 yearsroky earlierdříve.
128
529546
2340
zase pozoroval ji.
09:07
I alsotaké gavedal MomMáma a projectprojekt to do,
to keep her busyzaneprázdněný and thinkingmyslící.
129
535466
4341
Také jsem mámě zadával projekty,
aby stále něco dělala a přemýšlela.
09:11
I providedpokud her with a smallmalý cameraFotoaparát
130
539831
2167
Dal jsem jí malý foťák
09:14
and askedzeptal se her to take at leastnejméně
10 picturesobrázky a day of anything she wanted.
131
542022
3951
a chtěl jsem, aby podle libosti
vyfotila aspoň 10 snímků denně.
09:18
These are Mom'sMáma photographsfotografie.
132
546545
1867
Tohle jsou její fotografie.
09:21
She's never helddržený a cameraFotoaparát
in her life before this.
133
549411
3466
Předtím nikdy nedržela foťák v ruce.
09:25
She was 93.
134
553625
1531
Bylo jí 93.
09:53
We would sitsedět down togetherspolu
and talk about our work.
135
581386
3095
Vždycky jsme si společně sedli
a povídali si o své práci.
09:57
I would try to explainvysvětlit
136
585187
1675
Zkoušel jsem jí vysvětlit,
09:58
(LaughterSmích)
137
586886
1158
(smích)
10:00
how and why I did them,
138
588068
2922
jak a proč jsem snímky fotil,
10:03
the meaningvýznam, the feelingpocit,
why they were relevantrelevantní.
139
591014
3150
co vyjadřují, co ve mně vyvolávají,
proč jsou důležité.
10:07
MomMáma, on the other handruka,
would just bluntlybez obalu say,
140
595490
3365
A máma zase bez obalu prostě řekla
10:10
"sì,"
141
598879
1174
„sì“,
10:12
"no,"
142
600077
1484
„no“,
10:13
"bellaBella" or "brutaBruta."
143
601585
2135
„bella“ nebo „bruta“.
10:15
(LaughterSmích)
144
603744
1579
(smích)
10:17
I watchedsledoval her facialsperma v obličeji expressionsvýrazy.
145
605347
2200
Pozoroval jsem, jak se u toho tváří.
10:21
She always had the last say,
with wordsslova or withoutbez.
146
609681
4873
Vždycky musela mít poslední slovo,
ať už ho vyřkla nebo ne.
10:28
This voyagecesta of discoveryobjev
hasn'tnení endedskončil with MomMáma.
147
616641
3766
Tahle objevná pouť s mámou neskončila.
10:33
She is now in an assistedasistované
livingživobytí residencebydliště,
148
621705
3476
Je teď v domově asistovaného stáří,
10:37
a 10-minute-minuta walkProcházka away from my home.
149
625205
2334
10 minut chůze od mého domu.
10:41
I visitnávštěva her everykaždý other day.
150
629038
1867
Obden ji tam navštěvuji.
10:45
Her dementiademence had gottendostal to the pointbod
151
633651
1754
Demence u ní pokročila natolik,
10:47
where it was unsafenebezpečné for her
to be in my houseDům.
152
635429
2351
že není bezpečné, aby byla u mě doma.
10:50
It has a lot of stairsschodiště.
153
638667
1600
V domě je spousta schodů.
10:54
She doesn't know my namenázev anymoreuž víc.
154
642546
2200
Už si nepamatuje, jak se jmenuji.
10:58
(VoiceHlas breakinglámání)
But you know what? That's OK.
155
646760
2233
(zlomeným hlasem)
Ale víte co? To je v pohodě.
11:02
She still recognizesuznává my facetvář
156
650783
2531
Ještě stále mě poznává
11:05
and always has a bigvelký smileusměj se
when she seesvidí me.
157
653338
3849
a vždycky, když mě vidí,
se její tvář rozzáří úsměvem.
11:10
(ApplausePotlesk)
158
658813
6761
(potlesk)
(potlesk končí)
11:23
(ApplausePotlesk endskončí)
159
671219
1150
11:25
I don't take picturesobrázky of her anymoreuž víc.
160
673077
2467
Už ji nefotím.
11:28
That wouldn'tby ne be fairveletrh
or ethicaletický on my partčást.
161
676292
2785
Nebylo by to ode mě zdvořilé ani morální.
11:32
And she wouldn'tby ne understandrozumět
the reasonsdůvodů for doing them.
162
680490
2967
A ona by nechápala, proč ji fotím.
11:36
My fatherotec,
163
684394
1150
Můj otec,
11:38
my brotherbratr,
164
686395
1150
můj bratr,
11:40
(VoiceHlas breakinglámání) my nephewsynovec,
165
688253
1372
můj synovec,
11:46
my partnerpartner and my bestnejlepší friendpřítel,
166
694893
2461
moje partnerka i můj nejlepší kamarád,
všichni náhle odešli.
11:49
all passedprošel away suddenlyNajednou.
167
697378
1864
11:51
And I didn't have the chancešance
168
699980
2018
A já jsem jim nestihl říct,
11:54
to tell them how much
I appreciatedocenil and lovedmiloval them.
169
702022
3463
jak moc si jich vážím
a jak moc je miluji.
11:58
With MomMáma, I need to be there
170
706807
3933
Teď tam pro mámu potřebuji být
12:02
and make it a very long goodbyeNashledanou.
171
710764
3658
a hodně dlouze se loučit.
12:09
(ApplausePotlesk)
172
717066
6434
(potlesk)
(potlesk končí)
12:20
(ApplausePotlesk endskončí)
173
728811
1150
12:22
For me, it's about beingbytost presentsoučasnost, dárek
and really listeningNaslouchání.
174
730684
4099
Pro mě to znamená pobýt s ní
a doopravdy naslouchat.
12:27
DependentsRodinných příslušníků want to feel
a partčást of something, anything.
175
735382
3167
Závislý člověk chce být
něčeho součástí, čehokoliv.
12:30
It doesn't need to be something
exceptionallyvýjimečně profoundhluboký that's sharedsdílené --
176
738573
3492
Nemusíte spolu sdílet nic
výjimečně hlubokomyslného –
12:35
it could be as simplejednoduchý as walksprocházky togetherspolu.
177
743041
2261
stačí, když jdete jen tak na procházku.
12:38
Give them a voicehlas
178
746635
2023
Prokažte mu pocit
12:41
of interactioninterakce, participationúčast,
179
749262
3296
vzájemného spojení, spoluúčasti,
12:44
and a feelingpocit of belongingpatřící.
180
752582
2544
a pocit sounáležitosti.
12:48
Make the time meaningfulsmysluplné.
181
756363
2722
Ať tráví čas smysluplně.
12:52
Life, it's about wantingchtějí to livežít
182
760688
3429
Život přece chceme žít,
12:56
and not waitingčekání to diezemřít.
183
764141
2507
a ne jen čekat na smrt.
13:01
(ApplausePotlesk)
184
769787
6964
(potlesk)
(potlesk končí)
13:11
(ApplausePotlesk endskončí)
185
779339
1150
13:14
Can I get a wavevlna and a smileusměj se
from everyonekaždý, please?
186
782776
3865
Můžete se teď prosím
všichni usmát a zamávat mi?
13:18
(LaughterSmích)
187
786665
1499
(smích)
13:20
This is for you, MomMáma.
188
788188
1400
Ta je pro tebe, mami.
13:23
(CameraFotoaparát clickskliknutí)
189
791554
1150
(zvuk spouště)
13:25
(ApplausePotlesk)
190
793571
5682
(potlesk)
Translated by Vladimír Harašta
Reviewed by Eliška Petrová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tony Luciani - Artist
Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, beginning a four-year-long voyage of discovery.

Why you should listen

Tony Luciani picked up a camera in 2014 to document his aging mom's struggle with dementia, and it was the imaginative expression of the collaboration that propelled his work internationally. After more than 40 years as a full-time painter, Luciani garnered worldwide attention with this four-year-long photography series. Their voyage of discovery, expressing the benefits of inclusion and participation within a creative medium, has gone beyond the boundaries of recognizing it as just a personal visual diary.

Luciani graduated from Toronto's Ontario College of Art in 1977 with prestigious honors. At age 21, he was encouraged to continue with his fifth-year post-graduate study in Florence, Italy. It was there that he found maturity while carefully observing the historical paintings of the Renaissance Masters. Upon returning, he was promptly accepted for representation by a well-respected and established Canadian art gallery.

In defining his work, Luciani prefers to be placed in a tradition of realism, which is both interpretive and characterized by focused observation. As a photographer, he likes defining his imagery as an "obvious extension" to what he already creates as an artist.

Luciani's art can be found in private, public and corporate collections globally. An unabridged edition of one-hundred photographs titled "MAMMA, In the Meantime" is in the collection of the local chapter of the Canadian Alzheimer Society. He is represented by Loch Gallery in Toronto, Winnipeg and Calgary.

More profile about the speaker
Tony Luciani | Speaker | TED.com