ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Alexander Belcredi: How a long-forgotten virus could help us solve the antibiotics crisis

Alexander Belcredi: Hvordan en forlængst glemt virus kan hjælpe os med at løse antibiotika krisen

Filmed:
1,510,048 views

Virus har et dårligt ry - men nogle af dem kan en dag redde dit liv, siger biotek entreprenør Alexander Belcredi. I denne fascinerede tale, introducerer han os til bakteriofager, naturligt forekommende virus som jager og dræber skadelige bakterier med en dødelig præcision, og viser hvordan disse længe glemte organismer kan give nyt håb mod den voksende trussel af multi-resistente superbakterier.
- Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Take a momentøjeblik
0
873
1422
Brug et øjeblik
00:14
and think about a virusvirus.
1
2319
1516
og tænk på en virus.
00:16
What comeskommer to your mindsind?
2
4913
1793
Hvad er din første tanke?
00:18
An illnesssygdom?
3
6730
1253
En sygdom?
00:20
A fearfrygt?
4
8007
1326
En frygt?
00:21
ProbablySandsynligvis something really unpleasantubehagelig.
5
9357
2006
Sandsynligvis noget meget ubehageligt.
00:23
And yetendnu, virusesvirus are not all the samesamme.
6
11387
2547
Men virus er forskellige.
00:25
It's truerigtigt, some of them causeårsag
devastatingødelæggende diseasesygdom.
7
13958
3531
Nogle er basis for dødbringende sygdomme.
00:29
But othersandre can do the exacteksakt oppositemodsat --
they can curehelbrede diseasesygdom.
8
17513
4087
Men andre kan rent faktisk
kurere sygdomme.
00:33
These virusesvirus are calledhedder "phagesfager."
9
21624
2032
Disse virus kaldes "bakteriofager".
00:36
Now, the first time I heardhørt
about phagesfager was back in 2013.
10
24125
3309
Den første gang jeg hørte
om bakteriofager var tilbage i 2013.
00:39
My father-in-lawsvigerfar, who'shvem der er a surgeonkirurg,
11
27458
2151
Min svigerfar, som er kirurg,
00:41
was tellingfortæller me about a womankvinde
he was treatingbehandling.
12
29633
2420
fortalte mig om en kvinde,
som han behandlede.
00:44
The womankvinde had a kneeknæ injuryskade,
requiredpåkrævet multiplemange surgeriesoperationer,
13
32077
3119
Kvinden havde en knæskade,
som krævede gentagne operationer,
00:47
and over the courseRute of these,
14
35220
1453
og i den periode
00:48
developedudviklede sig a chronickronisk
bacterialbakteriel infectioninfektion in her legBen.
15
36697
2872
udvikledes en kronisk bakteriel infektion
i hendes ben.
00:51
UnfortunatelyDesværre for her,
16
39593
1260
Uheldigvis for hende,
00:52
the bacteriabakterie causingforårsager the infectioninfektion
alsoogså did not respondsvare
17
40877
3033
var bakterien, som var årsag
til infektionen immun
00:55
to any antibioticantibiotikum that was availableledig.
18
43934
2467
overfor alle de antibiotika,
der var tilgængelige.
00:58
So at this pointpunkt, typicallytypisk, the only
optionmulighed left is to amputateAmputere the legBen
19
46807
3389
På dette tidspunkt er det normalt eneste
mulighed at amputere benet,
01:02
to stop the infectioninfektion
from spreadingbreder sig furtheryderligere.
20
50220
2412
for at stoppe infektionens
yderligere spredning.
01:05
Now, my father-in-lawsvigerfar was desperatedesperat
for a differentforskellige kindvenlig of solutionløsning,
21
53268
3531
Min svigerfar var desperat efter
at finde en anden løsning,
01:08
and he appliedanvendt for an experimentaleksperimentel,
last-resortsidste udvej treatmentbehandling usingved brug af phagesfager.
22
56823
4502
og som sidste udvej ansøgte han om
forsøgs-behandling med bakteriofager.
01:13
And guessgætte what? It workedarbejdet.
23
61727
1866
Og gæt engang. Det virkede.
01:15
WithinInden for threetre weeksuger of applyinganvende the phagesfager,
the chronickronisk infectioninfektion had healedhelbredt up,
24
63617
4166
Efter 3 ugers behandling med bakterio-
fager, var den kroniske infektion væk.
01:19
where before, no antibioticantibiotikum was workingarbejder.
25
67807
2667
hvor ingen antibiotika virkede.
01:22
I was fascinatedfascineret by this weirdmærkelig conceptionforestilling:
26
70998
3915
Jeg blev fascineret af dette
lidt skøre koncept:
01:27
virusesvirus curinghærdning an infectioninfektion.
27
75522
2221
virus kurerer en infektion.
01:30
To this day, I am fascinatedfascineret
by the medicalmedicinsk potentialpotentiel of phagesfager.
28
78617
3476
Jeg er stadig fascineret over
bakteriofagernes medicinske potentiale.
01:34
And I actuallyrent faktisk quitAfslut my jobjob last yearår
to buildbygge a companySelskab in this spaceplads.
29
82117
3668
Jeg opsagde faktisk mit job sidste år,
for at lave et firma i denne branche
01:38
Now, what is a phagePhage?
30
86760
1400
Men, hvad er en bakteriofag?
01:41
The imagebillede that you see here was takentaget
by an electronelektron microscopemikroskop.
31
89465
3706
Billedet, som du kan se her
blev taget med et elektron-mikroskop.
01:45
And that meansmidler what we see on the screenskærm
is in realityvirkelighed extremelyekstremt tinylille bitte.
32
93195
3734
Og det betyder, at det du kan se på
skærmen i virkeligheden er meget lille.
01:49
The grainykornet thing in the middlemidten
with the headhoved, the long bodylegeme
33
97250
3767
Den kornede ting i midten, med hovedet
og den lange krop
01:53
and a numbernummer of feetfødder --
34
101041
1449
og et antal fødder,
01:54
this is the imagebillede of a prototypicalPrototypiske phagePhage.
35
102514
2690
det er billedet af en prototype
af en bakteriofag.
01:57
It's kindvenlig of cuteNuttet.
36
105228
1222
Den er lidt sød.
01:58
(LaughterLatter)
37
106474
1555
(Latter)
02:00
Now, take a look at your handhånd.
38
108958
2000
Kig nu på din hånd.
02:03
In our teamhold, we'vevi har estimatedanslået
that you have more than 10 billionmilliard phagesfager
39
111829
4246
I vores team, har vi estimeret at du har
mere end 10 billioner bakteriofager
02:08
on eachhver of your handshænder.
40
116099
1467
på hver af dine hænder.
02:09
What are they doing there?
41
117940
1738
Hvad skal de dog der?
02:11
(LaughterLatter)
42
119702
1248
(Latter)
02:12
Well, virusesvirus are good at infectinginficere cellsceller.
43
120974
2794
Ja, virus er gode til at inficere celler.
02:15
And phagesfager are great
at infectinginficere bacteriabakterie.
44
123792
2214
Bakteriofager er gode til
at inficere bakterier.
02:18
And your handhånd, just like
so much of our bodylegeme,
45
126030
2428
Og din hånd, såvel som
resten af din krop,
02:20
is a hotbedArnested of bacterialbakteriel activityaktivitet,
46
128482
2436
er et arnested for bakteriel aktivitet,
02:22
makingmaking it an idealideel
huntingjagt groundjord for phagesfager.
47
130942
3238
som gør det til et ideelt jagtområde
for bakteriofager.
02:26
Because after all, phagesfager huntjage bacteriabakterie.
48
134204
2849
For bakteriofager jagter bakterier.
02:29
It's alsoogså importantvigtig to know that phagesfager
are extremelyekstremt selectiveselektiv huntersjægere.
49
137910
3576
Det er også vigtigt at bakteriofager er
meget selektive jægere.
02:34
TypicallyTypisk, a phagePhage will only infectinficere
a singleenkelt bacterialbakteriel speciesarter.
50
142014
3933
Typisk, så kan en bakteriofag
kun inficere en enkelt bakterieart.
02:38
So in this renderingrendering here,
the phagePhage that you see
51
146648
2992
Den bakteriofag, som du ser her
02:41
huntsjagter for a bacteriumbakterie
calledhedder StaphylococcusStaphylococcus aureusAureus,
52
149664
3166
jager efter en bakterie,
som kaldes Staphylococcus aureus.
02:44
whichhvilken is knownkendt as MRSAMrsa
in its drug-resistantresistente formform.
53
152854
3255
hvilket er kendt som MRSA
i sin antibiotika resistente form.
02:48
It causesårsager skinhud or woundsår infectionsinfektioner.
54
156133
2133
Den forårsager
hud- eller sårinfektioner.
02:51
The way the phagePhage huntsjagter is with its feetfødder.
55
159069
2759
Den måde bakteriofagen jager
er med sine fødder.
02:54
The feetfødder are actuallyrent faktisk extremelyekstremt
sensitivefølsom receptorsreceptorer,
56
162364
2498
Fødderne er nogle
meget følsomme receptorer,
02:56
on the lookoutUdkig for the right surfaceoverflade
on a bacterialbakteriel cellcelle.
57
164886
2875
som leder efter den rigtige overflade
på en bakterie celle.
03:00
OnceÉn gang it findsfund it,
58
168158
1252
Når den finder det,
03:01
the phagePhage will latchlåsen on
to the bacterialbakteriel cellcelle wallvæg
59
169434
2929
vil bakteriofagen hæge sig fast
på bakteriens cellevæg
03:04
and then injectindsprøjte its DNADNA.
60
172387
1600
og indsprøjte sit DNA.
03:06
DNADNA sitssidder in the headhoved of the phagePhage
61
174371
1666
DNA'et er i hovedet
af bakteriofagen.
03:08
and travelsrejser into the bacteriabakterie
throughigennem the long bodylegeme.
62
176061
2789
og bevæger sig ind i bakterien
gennem den lange krop.
03:11
At this pointpunkt, the phagePhage
reprogramsomprogrammerer the bacteriabakterie
63
179307
2691
Nu vil bakteriofagen
omprogrammere bakterien
03:14
into producingproducerer lots of newny phagesfager.
64
182022
2373
til at producere mange nye bakteriofager.
03:16
The bacteriabakterie, in effecteffekt,
becomesbliver til a phagePhage factoryfabrik.
65
184419
2932
Bakterien bliver i virkeligheden
en bakteriofag fabrik.
03:19
OnceÉn gang around 50-100 phagesfager have accumulatedakkumuleret
withininden for the bacteriabakterie cellcelle,
66
187704
3960
Når 50-100 bakteriofager er produceret
inde i bakteriecellen,
03:23
the phagesfager are then ablei stand
to releasefrigøre a proteinprotein
67
191688
2389
frigør bakteriofagerne et protein,
03:26
that disruptsForstyrrer the bacteriabakterie cellcelle wallvæg.
68
194101
2076
som gennemtrænger bakteriens celle væg.
03:28
As the bacteriabakterie burstsByger,
the phagesfager movebevæge sig out
69
196514
3166
Mens bakterien brister,
flytter bakteriofagerne ud
03:31
and go on the huntjage again
for a newny bacteriabakterie to infectinficere.
70
199704
2755
og går på jagt efter nye bakterier,
de kan inficere.
03:35
Now, I'm sorry, this probablysandsynligvis
soundedlød like a scaryskræmmende virusvirus again.
71
203371
3095
Undskyld, dette lød nok lidt
som en skræmme virus igen.
03:39
But it's exactlyNemlig this abilityevne of phagesfager --
72
207220
2643
Men det er præcis den egenskab
ved bakteriofager --
03:41
to multiplyformere sig withininden for the bacteriabakterie
and then killdræbe them --
73
209887
2691
at opformere sig indeni bakterien
og så dræbe den, --
03:44
that make them so interestinginteressant
from a medicalmedicinsk pointpunkt of viewudsigt.
74
212602
3137
som gør dem så interessante
fra et medicinsk synspunkt.
03:47
The other parten del that I find
extremelyekstremt interestinginteressant
75
215763
2277
Den andet, som jeg finder
yderst interessant
03:50
is the scalevægt at whichhvilken this is going on.
76
218064
2254
er den skala, hvormed dette foregår.
03:52
Now, just fivefem yearsflere år agosiden,
I really had no cluenøgle about phagesfager.
77
220342
3484
For blot fem år siden, vidste jeg
virkelig intet om bakteriofager.
03:55
And yetendnu, todayi dag I would tell you
they are parten del of a naturalnaturlig principleprincip.
78
223850
3464
Og i dag kan jeg fortælle dig, at
de er et naturligt fundament.
03:59
PhagesFager and bacteriabakterie go back
to the earliesttidligste daysdage of evolutionudvikling.
79
227694
4008
Bakteriofager og bakterier er begge
organismer fra den tidligste evolution.
04:03
They have always existedeksisterede in tandemTandem,
keepingbeholde eachhver other in checkkontrollere.
80
231726
3501
De har altid eksisteret side om side
og holdt hinanden i skak.
04:07
So this is really the storyhistorie of yinYin
and yangYang, of the hunterjæger and the preybytte,
81
235765
3872
Så dette er virkelig historien
om Yin og Yang, om jægeren og byttet
04:11
at a microscopicmikroskopiske levelniveau.
82
239661
1584
på et mikroskopisk niveau.
04:14
Some scientistsforskere have even estimatedanslået
83
242005
2231
Nogle forskere har endda beregnet
04:16
that phagesfager are the mostmest
abundantrigelig organismorganisme on our planetplanet.
84
244260
3730
at bakteriofager er den mest talrige
organisme på vores planet.
04:20
So even before we continueBlive ved
talkingtaler about theirderes medicalmedicinsk potentialpotentiel,
85
248863
3071
Så inden vi taler videre
om deres medicinske potentiale,
04:23
I think everybodyalle should know
about phagesfager and theirderes rolerolle on earthjorden:
86
251958
3164
synes jeg, alle bør kende til bakteriofager
og deres rolle på jorden:
04:27
they huntjage, infectinficere and killdræbe bacteriabakterie.
87
255146
2400
de jager, inficerer og dræber bakterier.
04:30
Now, how come we have something
that worksarbejder so well in naturenatur,
88
258550
2961
Hvordan kan det så være, at vi har noget,
der virker så godt i naturen,
04:33
everyhver day, everywhereoveralt around us,
89
261535
2391
hver dag, overalt omkring os,
04:35
and yetendnu, in mostmest partsdele of the worldverden,
90
263950
1754
og dog har vi, i det meste af verden,
04:37
we do not have a singleenkelt drugmedicin on the marketmarked
91
265728
2016
ikke et eneste lægemiddel på markedet
04:39
that usesanvendelser this principleprincip
to combatbekæmpe bacterialbakteriel infectionsinfektioner?
92
267768
3008
som benytter dette princip til at
bekæmpe bakterielle infektioner?
04:43
The simpleenkel answersvar is: no one
has developedudviklede sig this kindvenlig of a drugmedicin yetendnu,
93
271458
3818
Det simple svar er: ingen har endnu
udviklet sådan et lægemiddel.
04:47
at leastmindst not one that conformser i overensstemmelse med
to the WesternWestern regulatorylovgivningsmæssige standardsstandarder
94
275300
3159
ihvertfald ikke et, der lever op til de
vestlige regulatoriske standarder,
04:50
that setsæt the normnorm
for so much of the worldverden.
95
278483
2201
som sætter reglerne
for en stor del af verden.
04:53
To understandforstå why,
we need to movebevæge sig back in time.
96
281251
2838
For at forstå hvorfor,
skal vi tilbage i tiden.
04:57
This is a picturebillede of FélixLix d'HerelleHar du en.
97
285298
2198
Dette er et billede af Félix d'Herelle.
04:59
He is one of the two scientistsforskere
creditedkrediteret with discoveringopdage phagesfager.
98
287520
3446
Han er en af de to forskere, anerkendt
for opdagelsen af bakteriofager.
05:02
ExceptBortset fra, when he discoveredopdaget them
back in 1917, he had no cluenøgle
99
290990
3756
Men, da han opdagede dem tilbage i 1917
havde han ingen idé om
05:06
what he had discoveredopdaget.
100
294770
1473
hvad han havde opdaget.
05:08
He was interestedinteresseret in a diseasesygdom
calledhedder bacillaryaf bacillary dysenteryDysenteri,
101
296720
3288
Han var interesseret i en sygdom,
som kaldes bacille dysenteri,
05:12
whichhvilken is a bacterialbakteriel infectioninfektion
that causesårsager severealvorlig diarrheadiarré,
102
300032
2873
som er en bakteriel infektion,
der forårsager alvorlig diarré,
05:14
and back then, was actuallyrent faktisk
killingdrab a lot of people,
103
302929
2444
og som dengang, dræbte mange mennesker,
05:17
because after all, no curehelbrede for bacterialbakteriel
infectionsinfektioner had been inventedopfundet.
104
305397
3744
fordi man ikke havde en behandling
for bakterielle infektioner.
05:21
He was looking at samplesprøver from patientspatienter
who had survivedoverlevede this illnesssygdom.
105
309165
3910
Han tog prøver fra patienter,
som havde overlevet denne sygdom.
05:25
And he foundfundet that something
weirdmærkelig was going on.
106
313099
2233
Og han opdagede at der skete noget skørt.
05:27
Something in the sampleprøve
was killingdrab the bacteriabakterie
107
315356
2356
Et eller andet i prøverne
dræbte de bakterier,
05:29
that were supposedformodede to causeårsag the diseasesygdom.
108
317736
2190
som man mente forårsagede sygdommen.
05:31
To find out what was going on,
he did an ingeniousgenial experimenteksperiment.
109
319950
3040
For at undersøge hvad der skete,
udførte han et genialt forsøg.
05:35
He tooktog the sampleprøve, filteredfiltreret it
110
323395
2120
Han tog en prøve og filtrerede den,
05:37
untilindtil he was sure that only something
very smalllille could have remainedforblevet,
111
325539
3255
indtil han var sikker på, at kun
noget meget småt kunne restere,
05:40
and then tooktog a tinylille bitte dropdråbe and addedtilsat it
to freshlyfrisk cultivateddyrkede bacteriabakterie.
112
328818
4245
så udtog han en lille dråbe, som han
tilsatte til nogle opformerede bakterier.
05:45
And he observedobserverede
that withininden for a numbernummer of hourstimer,
113
333087
2176
Og han observerede
at indenfor nogen timer,
05:47
the bacteriabakterie had been killeddræbt.
114
335287
1965
var bakterierne blevet dræbt.
05:49
He then repeatedgentaget this,
again filteringfiltrering, takingtager a tinylille bitte dropdråbe,
115
337276
3777
Han gentog så forsøget, filtrerede
og udtog en lille dråbe,
05:53
addingtilføjer it to the nextNæste batchparti
of freshfrisk bacteriabakterie.
116
341077
2574
og tilsatte den til næste batch
af friske bakterier.
05:55
He did this in sequencesekvens 50 timesgange,
117
343675
2507
Han gentog dette 50 gange efter hinanden,
05:58
always observingobservere the samesamme effecteffekt.
118
346206
1865
hver gang med den samme effekt.
06:00
And at this pointpunkt,
he madelavet two conclusionskonklusioner.
119
348095
2722
Og på dette tidspunkt, lavede han
to konklusioner.
06:02
First of all, the obviousindlysende one:
yes, something was killingdrab the bacteriabakterie,
120
350841
3437
Den første og selvfølgelige:
Ja, noget dræbte bakterierne
06:06
and it was in that liquidvæske.
121
354302
1496
og det var ikke væsken.
06:07
The other one: it had to be
biologicbiologiske in naturenatur,
122
355822
2785
Den næste: Det måtte være
af biologisk oprindelse,
06:10
because a tinylille bitte dropdråbe was sufficienttilstrækkelig
to have a hugekæmpe stor impactpåvirkning.
123
358631
3675
fordi så lille en dråbe var tilstrækkelig
til at have en så stor effekt.
06:14
He calledhedder the agentagent he had foundfundet
an "invisibleusynlig microbemikrobe"
124
362853
3224
Han kaldte det, han havde fundet for:
"en usynlig mikroorganisme",
06:18
and gavegav it the namenavn "bacteriophagebacteriophage,"
125
366101
1805
og gav den navnet: "Bakteriofag",
06:19
whichhvilken, literallybogstaveligt talt translatedoversat,
meansmidler "bacteriabakterie eaterÆderen."
126
367930
2433
som direkte oversat betyder:
"bakterie spiser".
06:22
And by the way, this is one
of the mostmest fundamentalgrundlæggende discoveriesopdagelser
127
370800
2992
Og forresten, dette er en af de
mest fundamentale opdagelser
06:25
of modernmoderne microbiologyMikrobiologi.
128
373816
1309
af moderne mikrobiologi.
06:27
So manymange modernmoderne techniquesteknikker go back
to our understandingforståelse of how phagesfager work --
129
375149
4214
Mange moderne teknikker bygger på
forståelsen af bakteriofagers arbejde --
06:31
in genomicGenomisk editingredigering,
but alsoogså in other fieldsfelter.
130
379387
2294
i gen-modificering men også på andre områder.
06:33
And just todayi dag, the NobelNobel PrizePræmie
in chemistrykemi was announcedannonceret
131
381705
2959
Og netop i dag blev Nobel prisen
i kemi bekendtgjort
06:36
for two scientistsforskere who work with phagesfager
and developudvikle drugsstoffer basedbaseret on that.
132
384688
3881
for to forskere, som arbejder med
bakteriofager og udvikler medicin deraf.
06:41
Now, back in the 1920s and 1930s,
133
389631
2127
Men tilbage i 1920'erne og 1930'erne,
06:43
people alsoogså immediatelymed det samme saw
the medicalmedicinsk potentialpotentiel of phagesfager.
134
391782
2913
så man også potentialet for
lægemidler med bakteriofager.
06:46
After all, albeitomend invisibleusynlig,
135
394719
1659
Omend stadig usynlig,
06:48
you had something
that reliablypålideligt was killingdrab bacteriabakterie.
136
396402
2523
du har fundet noget, som virkelig
dræber bakterier.
06:51
CompaniesVirksomheder that still existeksisterer todayi dag,
suchsådan as AbbottAbbott, SquibbSquibb or LillyLilly,
137
399489
3461
Firmaer som eksisterer i dag,
såsom Abbott, Squibb eller Lilly,
06:54
soldsolgt phagePhage preparationsPræparater.
138
402974
1600
solgte medicin med bakteriofager
06:57
But the realityvirkelighed is, if you're startingstart
with an invisibleusynlig microbemikrobe,
139
405204
3056
Men realiteten er, at når du starter
med en usynlig mikroorganisme
07:00
it's very difficultsvært to get
to a reliablepålidelig drugmedicin.
140
408284
2407
så er det svært at nå frem til
et pålideligt lægemiddel.
07:03
Just imagineforestille going to the FDAFDA todayi dag
141
411117
1992
Forestil dig blot at gå til FDA i dag
07:05
and tellingfortæller them all about
that invisibleusynlig virusvirus
142
413133
2306
for at fortælle dem alt om
den usynlige virus,
07:07
you want to give to patientspatienter.
143
415463
1593
som du vil give til patienter.
07:09
So when chemicalkemisk antibioticsantibiotika
emergedopstået in the 1940s,
144
417752
2920
Så, da kemiske antibiotika
dukkede op i 1940'erne,
07:12
they completelyfuldstændig changedændret the gamespil.
145
420696
2091
ændrede de fuldstændigt billedet.
07:14
And this guy playedspillet a majorstørre rolerolle.
146
422811
2008
Og denne fyr spillede en stor rolle.
07:16
This is AlexanderAlexander FlemingFleming.
147
424843
1294
Det er Alexander Fleming.
07:18
He wonvandt the NobelNobel PrizePræmie in medicinemedicin
148
426161
1809
Han vandt Nobel prisen i medicin
07:19
for his work contributingbidrager
to the developmentudvikling
149
427994
2135
for sit arbejde som bidrog
til udviklingen
07:22
of the first antibioticantibiotikum, penicillinpenicillin.
150
430153
1967
af det første antibiotika, penicillin.
07:24
And antibioticsantibiotika really work
very differentlyforskelligt than phagesfager.
151
432871
4127
Og antibiotika virker virkelig
på en helt anden måde end bakteriofager.
07:29
For the mostmest parten del, they inhibitinhibere
the growthvækst of the bacteriabakterie,
152
437022
2777
Størstedelen, hæmmer væksten
af bakterier,
07:31
and they don't careomsorg so much
whichhvilken kindvenlig of bacteriabakterie are presenttil stede.
153
439823
3072
og de er lidt ligeglade med
hvilke bakterier, der er tilstede.
07:35
The onesdem that we call broad-spectrumBredspektret
154
443196
1930
Dem vi kalder bredspektrede
antibiotika
07:37
will even work againstmod
a wholehel bunchflok of bacteriabakterie out there.
155
445150
3592
vil endda kæmpe mod en hel bunke
af bakterier derude.
07:40
CompareSammenlign that to phagesfager,
whichhvilken work extremelyekstremt narrowlysmalt
156
448766
2494
Sammenlignet med bakteriofager
som er meget specifikke,
07:43
againstmod one bacterialbakteriel speciesarter,
157
451284
1443
mod en bakterieart,
07:44
and you can see the obviousindlysende advantagefordel.
158
452751
2055
viser dig en klar fordel.
07:47
Now, back then, this mustskal have feltfølte
like a dreamdrøm come truerigtigt.
159
455575
2851
Men, dengang, må det have været
som en drøm der blev til virkelighed.
07:50
You had a patientpatient
with a suspectedmistænkt bacterialbakteriel infectioninfektion,
160
458450
3199
Du havde en patient med en
formodet bakteriel infektion,
07:53
you gavegav him the antibioticantibiotikum,
161
461673
1595
du gav ham antibiotika,
07:55
and withoutuden really needingbehøve to know
anything elseandet about the bacteriabakterie
162
463292
3159
og uden rigtig at behøve at vide
noget om bakterien,
07:58
causingforårsager the diseasesygdom,
163
466475
1174
som var årsagen,
07:59
manymange of the patientspatienter recoveredgenvundet.
164
467673
1515
ville mange af patienterne komme sig.
08:01
And so as we developedudviklede sig
more and more antibioticsantibiotika,
165
469212
2357
Og efterhånden som vi udviklede
flere antibiotika,
08:03
they, rightlymed rette so, becameblev til the first-lineførste linje
therapyterapi for bacterialbakteriel infectionsinfektioner.
166
471593
3685
blev de, første-valgs-behandling
for bakterielle infektioner.
08:07
And by the way, they have contributedbidraget
tremendouslyuhyre to our life expectancyforventning.
167
475831
4238
De har øget vores forventede
levetid betragteligt.
08:12
We are only ablei stand to do
complexkompleks medicalmedicinsk interventionsinterventioner
168
480093
2706
Når vi i dag kan udføre kompleks
medicinsk behandling
08:14
and medicalmedicinsk surgeriesoperationer todayi dag
169
482823
1643
og kirurgi, så er det
08:16
because we have antibioticsantibiotika,
170
484490
1373
fordi vi har antibiotika,
08:17
and we don't riskrisiko the patientpatient
dyingdøende the very nextNæste day
171
485887
2506
og fordi vi ikke risikerer at patienten
dør næste dag
08:20
from the bacterialbakteriel infectioninfektion that he mightmagt
contractkontrakt duringi løbet af the operationoperation.
172
488417
3847
af en bakteriel infektion, som han kan
være smittet med under operationen.
08:24
So we startedstartede to forgetglemme about phagesfager,
especiallyisær in WesternWestern medicinemedicin.
173
492288
3890
Derfor glemte vi alt om bakteriofager
specielt i vestlige landes medicin.
08:28
And to a certainbestemte extentgrad, even when
I was growingvoksende up, the notionbegreb was:
174
496638
3734
Og selv da jeg voksede op
var det til en vis grad forestillingen at:
08:32
we have solvedløst bacterialbakteriel infectionsinfektioner;
we have antibioticsantibiotika.
175
500396
3832
vi har løst problemet med bakterielle
infektioner for vi har antibiotika.
08:37
Of courseRute, todayi dag,
we know that this is wrongforkert.
176
505185
2723
I dag ved vi selvfølgelig,
at det er forkert.
08:40
TodayI dag, mostmest of you
will have heardhørt about superbugsSuperbugs.
177
508553
2397
De fleste af jer har hørt
om superbakterier.
08:42
Those are bacteriabakterie
that have becomeblive resistantresistente
178
510974
2137
Det er bakterier som er blevet immune
08:45
to manymange, if not all, of the antibioticsantibiotika
that we have developedudviklede sig
179
513135
4514
overfor mange, hvis ikke overfor alle,
af de antibiotika vi har udviklet
08:49
to treatbehandle this infectioninfektion.
180
517673
1600
til at behandle infektioner
08:51
How did we get here?
181
519760
1334
Hvordan skete det?
08:53
Well, we weren'tvar ikke as smartsmart
as we thought we were.
182
521118
2974
Ja, vi var ikke helt så smarte,
som vi troede.
08:56
As we startedstartede usingved brug af
antibioticsantibiotika everywhereoveralt --
183
524578
2943
Da vi startede med
at bruge antibiotika overalt --
08:59
in hospitalshospitaler, to treatbehandle and preventforhindre;
at home, for simpleenkel coldsForkølelse;
184
527545
3389
for at forebygge og behandle på
hospitalerne; for forkølelser hjemme;
09:02
on farmsgårde, to keep animalsdyr healthysund og rask --
185
530958
2262
for at holde dyrene raske på gårdene --
09:05
the bacteriabakterie evolvedudviklet sig.
186
533244
1400
udviklede bakterierne sig.
09:07
In the onslaughtStormløb of antibioticsantibiotika
that were all around them,
187
535509
3849
I det angreb af antibiotika
der var rundt om dem,
09:11
those bacteriabakterie survivedoverlevede
that were bestbedst ablei stand to adapttilpasse.
188
539382
3019
var det de bakterier, der bedst
tilpassede sig, der overlevede.
09:15
TodayI dag, we call these
"multidrug-resistantmultidtæppe-resistent bacteriabakterie."
189
543017
2850
I dag, kalder vi dem
"multi-resistente bakterier".
09:18
And let me put a scaryskræmmende numbernummer out there.
190
546283
2135
Og lad mig give jer
et skræmmende tal.
09:20
In a recentnylig studyundersøgelse commissionedbestilt
by the UKUK governmentregering,
191
548442
2453
I et nyligt studie bestilt af
UK regeringen,
09:22
it was estimatedanslået that by 2050,
192
550919
2396
blev det estimeret at i 2050,
09:25
tenti millionmillion people could die everyhver yearår
from multidrug-resistantmultidtæppe-resistent infectionsinfektioner.
193
553339
4118
kan 10 millioner mennesker dø hvert år
af multi-resistente infektioner.
09:29
CompareSammenlign that to eightotte millionmillion deathsdødsfald
from cancerKræft perom yearår todayi dag,
194
557871
3143
Sammenlign det med at der i dag dør
8 millioner af cancer hvert år
09:33
and you can see
that this is a scaryskræmmende numbernummer.
195
561038
2154
og du vil se, at det er et skræmmende tal.
09:35
But the good newsnyheder is,
phagesfager have stucksidde fast around.
196
563792
2795
Men den gode nyhed er, bakteriofager
er her stadig.
09:39
And let me tell you, they are not
impressedimponeret by multidrugmulti resistancemodstand.
197
567014
3206
Og de er ikke imponeret
af multi-resistens.
09:42
(LaughterLatter)
198
570244
1151
(Latter)
09:43
They are just as happilylykkeligt killingdrab
and huntingjagt bacteriabakterie all around us.
199
571419
5753
De jager og dræber
gladeligt enhver bakterie
09:50
And they'vede har alsoogså stayedopholdt sig selectiveselektiv,
whichhvilken todayi dag is really a good thing.
200
578028
3301
Og de er forblevet selektive,
hvilket i dag er en god egenskab.
09:53
TodayI dag, we are ablei stand to reliablypålideligt identifyidentificere
a bacterialbakteriel pathogenpatogenet
201
581353
3484
Vi kan i dag pålideligt identificere
en bakteriel patogen,
09:56
that's causingforårsager an infectioninfektion
in manymange settingsindstillinger.
202
584861
2494
som forårsager en infektion
i forskellige omgivelser.
09:59
And theirderes selectivityselektivitet will help us
avoidundgå some of the sideside effectseffekter
203
587379
3098
Og selektiviteten kan hjælpe til
at vi mindsker de bivirkninger
10:02
that are commonlyalmindeligt associatedforbundet
with broad-spectrumBredspektret antibioticsantibiotika.
204
590501
3544
som normalt er forbundet
med bred-spektret antibiotika.
10:06
But maybe the bestbedst newsnyheder of all is:
they are no longerlængere an invisibleusynlig microbemikrobe.
205
594609
3833
Men, den allerbedste nyhed er, at de
ikke længere er usynlige mikroorganismer.
10:10
We can look at them.
206
598466
1325
Vi kan se på dem.
10:11
And we did so togethersammen before.
207
599815
1445
Og det gjorde vi lige før.
10:13
We can sequencesekvens theirderes DNADNA.
208
601284
1848
Vi kan sekvensere deres DNA
10:15
We understandforstå how they replicatereplikere.
209
603156
1596
Forstår hvordan
de replikerer,
10:16
And we understandforstå the limitationsbegrænsninger.
210
604776
1888
og deres begrænsninger.
10:18
We are in a great placeplacere
211
606688
1367
Vi er nu i stand til
10:20
to now developudvikle strongstærk and reliablepålidelig
phage-basedPhage-baseret pharmaceuticalslægemidler.
212
608079
4014
at udvikle stærke og sikre
bakteriofag-baserede lægemidler.
10:24
And that's what's happeningsker
around the globeglobus.
213
612117
2182
Og det er i gang
overalt i verden
10:26
More than 10 biotechbiotek companiesvirksomheder,
includinginklusive our ownegen companySelskab,
214
614323
2755
Mere end 10 biotek firmaer
inklusiv vores eget,
10:29
are developingudvikle human-phagemenneske-Phage applicationsapplikationer
to treatbehandle bacterialbakteriel infectionsinfektioner.
215
617102
3585
udvikler bakteriofager til
behandling af infektioner
10:32
A numbernummer of clinicalklinisk trialsforsøg
are getting underwayundervejs in EuropeEuropa and the US.
216
620711
4207
Et antal kliniske forsøg er på vej
i Europa og i USA.
10:37
So I'm convincedoverbevist
that we're standingstående on the vergeranden
217
625751
2310
Jeg er sikker på der kommer
et paradigmeskifte
10:40
of a renaissancerenæssance of phagePhage therapyterapi.
218
628085
1960
og renæssance for
fag behandlinger.
10:42
And to me, the correctkorrekt way to depictskildrer
the phagePhage is something like this.
219
630069
4228
Jeg beskriver bakteriofagen
på denne måde.
10:46
(LaughterLatter)
220
634855
2492
(Latter)
10:49
To me, phagesfager are the superheroessuperhelte
that we have been waitingventer for
221
637371
3476
Bakteriofager er de superhelte
vi har ventet på
10:52
in our fightkæmpe againstmod
multidrug-resistantmultidtæppe-resistent infectionsinfektioner.
222
640871
3089
i kampen mod multi-resistente
infektioner.
10:56
So the nextNæste time you think about a virusvirus,
223
644617
2508
Så næste gang du tænker på en virus,
10:59
keep this imagebillede in mindsind.
224
647149
1600
så husk dette billede.
11:01
After all, a phagePhage mightmagt
one day saveGemme your life.
225
649236
2984
Det kan blive en bakteriofag,
der redder dit liv en dag.
11:04
Thank you.
226
652810
1190
Tak.
11:06
(ApplauseBifald)
227
654024
5968
(Klapsalve)
Translated by Anne Hessellund
Reviewed by Jette Thrane

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com