ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Alexander Belcredi: How a long-forgotten virus could help us solve the antibiotics crisis

Alexander Belcredi: Hoe een lang vergeten virus ons kan helpen om de antibioticacrisis op te lossen

Filmed:
1,510,048 views

Virussen hebben een slechte reputatie -- maar sommige zullen je leven ooit kunnen redden, zegt biotechondernemer Alexander Belcredi. In deze fascinerende talk heeft hij het over fagen, natuurlijk voorkomende virussen die schadelijke bacteriën met dodelijke precisie opsporen en doden. Hij laat zien hoe deze ooit vergeten organismen nieuwe hoop kunnen bieden tegen de groeiende dreiging van antibiotica-resistente superbacteriën.
- Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Take a momentmoment
0
873
1422
Denk eens even aan een virus.
00:14
and think about a virusvirus.
1
2319
1516
00:16
What comeskomt to your mindgeest?
2
4913
1793
Wat komt je voor de geest?
00:18
An illnessziekte?
3
6730
1253
Een ziekte?
00:20
A fearangst?
4
8007
1326
Angst?
00:21
ProbablyWaarschijnlijk something really unpleasantonplezierig.
5
9357
2006
Waarschijnlijk iets heel onaangenaams.
00:23
And yetnog, virusesvirussen are not all the samedezelfde.
6
11387
2547
En toch zijn virussen
niet allemaal hetzelfde.
00:25
It's truewaar, some of them causeoorzaak
devastatingverwoestende diseaseziekte.
7
13958
3531
Het is waar, sommige
veroorzaken verwoestende ziektes.
Maar andere doen
precies het tegenovergestelde --
00:29
But othersanderen can do the exactexact oppositetegenover --
they can curegenezen diseaseziekte.
8
17513
4087
ze kunnen ziektes genezen.
00:33
These virusesvirussen are calledriep "phagesbacteriofagen."
9
21624
2032
Die virussen noemen we ‘fagen’.
00:36
Now, the first time I heardgehoord
about phagesbacteriofagen was back in 2013.
10
24125
3309
De eerste keer dat ik
over fagen hoorde, was in 2013.
00:39
My father-in-lawschoonvader, who'swie is a surgeonchirurg,
11
27458
2151
Mijn schoonvader, een chirurg,
00:41
was tellingvertellen me about a womanvrouw
he was treatingbehandelen.
12
29633
2420
vertelde me over een vrouw
die hij behandelde.
00:44
The womanvrouw had a kneeknie injuryletsel,
requirednodig multiplemeerdere surgerieschirurgische ingrepen,
13
32077
3119
De vrouw had een knieblessure
en had meerdere operaties nodig,
00:47
and over the courseCursus of these,
14
35220
1453
en in de loop ervan
00:48
developedontwikkelde a chronicchronische
bacterialbacterie- infectioninfectie in her legbeen.
15
36697
2872
ontwikkelde ze een chronische
bacteriële infectie in haar been.
00:51
UnfortunatelyHelaas for her,
16
39593
1260
Helaas voor haar
00:52
the bacteriabacterie causingveroorzakend the infectioninfectie
alsoook did not respondreageren
17
40877
3033
reageerden de bacteriën
die de infectie veroorzaakten
00:55
to any antibioticantibioticum that was availablebeschikbaar.
18
43934
2467
niet op enig beschikbaar antibioticum.
00:58
So at this pointpunt, typicallytypisch, the only
optionkeuze left is to amputateamputeren the legbeen
19
46807
3389
Dan is meestal de enige mogelijkheid
het been te amputeren
01:02
to stop the infectioninfectie
from spreadingverspreiding furtherverder.
20
50220
2412
om verdere verspreiding
van de infectie te stoppen.
01:05
Now, my father-in-lawschoonvader was desperateten einde raad
for a differentverschillend kindsoort of solutionoplossing,
21
53268
3531
Mijn schoonvader zocht wanhopig
naar een ander soort oplossing
01:08
and he appliedtoegepast for an experimentalexperimenteel,
last-resortLast-Resort treatmentbehandeling usinggebruik makend van phagesbacteriofagen.
22
56823
4502
en vroeg een experimentele,
ultieme behandeling met fagen aan.
01:13
And guessraden what? It workedwerkte.
23
61727
1866
En raad eens? Het werkte.
01:15
WithinBinnen threedrie weeksweken of applyingtoepassen the phagesbacteriofagen,
the chronicchronische infectioninfectie had healedgenezen up,
24
63617
4166
Drie weken na het aanbrengen van de fagen
was de chronische infectie genezen,
01:19
where before, no antibioticantibioticum was workingwerkend.
25
67807
2667
terwijl eerst geen
enkel antibioticum hielp.
01:22
I was fascinatedgefascineerd by this weirdvreemd conceptionopvatting:
26
70998
3915
Ik werd gefascineerd
door dit vreemde concept:
01:27
virusesvirussen curinggenezen an infectioninfectie.
27
75522
2221
virussen die een infectie genezen.
01:30
To this day, I am fascinatedgefascineerd
by the medicalmedisch potentialpotentieel of phagesbacteriofagen.
28
78617
3476
Ik ben nog steeds gefascineerd
door de medische mogelijkheden van fagen.
01:34
And I actuallywerkelijk quitophouden my jobbaan last yearjaar
to buildbouwen a companybedrijf in this spaceruimte.
29
82117
3668
Ik gaf vorig jaar mijn baan op
om hiermee een ​​bedrijf te beginnen.
01:38
Now, what is a phagePhage?
30
86760
1400
Wat is nu een faag?
01:41
The imagebeeld that you see here was takeningenomen
by an electronelektron microscopeMicroscoop.
31
89465
3706
Het beeld dat je hier ziet,
is genomen door een elektronenmicroscoop.
01:45
And that meansmiddelen what we see on the screenscherm
is in realityrealiteit extremelyuiterst tinyklein.
32
93195
3734
Dat betekent dat wat we
op het scherm zien in feite zeer klein is.
01:49
The grainykorrelig thing in the middlemidden-
with the headhoofd, the long bodylichaam
33
97250
3767
Dat korrelige ding in het midden
met een kop, een lang lijf
01:53
and a numberaantal of feetvoeten --
34
101041
1449
en een aantal poten --
01:54
this is the imagebeeld of a prototypicalprototypische phagePhage.
35
102514
2690
is het beeld van een typische faag.
01:57
It's kindsoort of cuteschattig.
36
105228
1222
Best lief, toch?
01:58
(LaughterGelach)
37
106474
1555
(Gelach)
02:00
Now, take a look at your handhand-.
38
108958
2000
Kijk nu eens naar je hand.
02:03
In our teamteam, we'vewij hebben estimatedgeschatte
that you have more than 10 billionmiljard phagesbacteriofagen
39
111829
4246
Ons team schat dat er
meer dan 10 miljard fagen
02:08
on eachelk of your handshanden.
40
116099
1467
op elk van je handen zitten.
02:09
What are they doing there?
41
117940
1738
Wat doen ze daar?
02:11
(LaughterGelach)
42
119702
1248
(Gelach)
02:12
Well, virusesvirussen are good at infectinginfecteren cellscellen.
43
120974
2794
Virussen zijn goed
in het infecteren van cellen.
02:15
And phagesbacteriofagen are great
at infectinginfecteren bacteriabacterie.
44
123792
2214
En fagen zijn geweldig
in bacteriën infecteren.
02:18
And your handhand-, just like
so much of our bodylichaam,
45
126030
2428
En je hand, zoals zo veel van ons lichaam,
02:20
is a hotbedbroeinest of bacterialbacterie- activityactiviteit,
46
128482
2436
is een broeikas van bacteriële activiteit,
02:22
makingmaking it an idealideaal
huntingjacht- groundgrond for phagesbacteriofagen.
47
130942
3238
waardoor het een ideaal
jachtgebied is voor fagen.
02:26
Because after all, phagesbacteriofagen huntjacht bacteriabacterie.
48
134204
2849
Want fagen jagen immers op bacteriën.
02:29
It's alsoook importantbelangrijk to know that phagesbacteriofagen
are extremelyuiterst selectiveselectieve huntersjagers.
49
137910
3576
Het is ook belangrijk om te weten
dat fagen uiterst selectieve jagers zijn.
02:34
TypicallyMeestal, a phagePhage will only infectinfecteren
a singlesingle bacterialbacterie- speciessoorten.
50
142014
3933
Doorgaans zal een faag
slechts één bacteriesoort infecteren.
02:38
So in this renderingweergave here,
the phagePhage that you see
51
146648
2992
In deze weergave jaagt de faag
02:41
huntshunts for a bacteriumbacterie
calledriep StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus,
52
149664
3166
op de bacterie Staphylococcus aureus,
02:44
whichwelke is knownbekend as MRSAMrsa
in its drug-resistantresistente formformulier.
53
152854
3255
bekend als MRSA
in zijn antibioticum-resistente vorm.
02:48
It causesoorzaken skinhuid or woundwond infectionsinfecties.
54
156133
2133
Ze veroorzaakt huid- of wondinfecties.
02:51
The way the phagePhage huntshunts is with its feetvoeten.
55
159069
2759
De faag jaagt met zijn poten.
02:54
The feetvoeten are actuallywerkelijk extremelyuiterst
sensitivegevoelig receptorsreceptoren,
56
162364
2498
Dat zijn uiterst gevoelig receptoren
02:56
on the lookoutZoek for the right surfaceoppervlak
on a bacterialbacterie- cellcel.
57
164886
2875
op zoek naar het juiste oppervlak
op een bacteriecel.
03:00
OnceEenmaal it findsvondsten it,
58
168158
1252
Zodra hij het vindt,
03:01
the phagePhage will latchKlink on
to the bacterialbacterie- cellcel wallmuur
59
169434
2929
zal de faag zich hechten
aan de bacteriële celwand
03:04
and then injectinjecteren its DNADNA.
60
172387
1600
en zijn DNA injecteren.
03:06
DNADNA sitszit in the headhoofd of the phagePhage
61
174371
1666
Het DNA zit in de kop van de faag
03:08
and travelsreizen into the bacteriabacterie
throughdoor the long bodylichaam.
62
176061
2789
en gaat via het lange lijf
naar de bacterie.
03:11
At this pointpunt, the phagePhage
reprogramsherprogrammeert the bacteriabacterie
63
179307
2691
Dan herprogrammeert de faag de bacteriën
03:14
into producingproducerende lots of newnieuwe phagesbacteriofagen.
64
182022
2373
om tal van nieuwe fagen te produceren.
03:16
The bacteriabacterie, in effecteffect,
becomeswordt a phagePhage factoryfabriek.
65
184419
2932
De bacteriën worden
in feite faagfabrieken.
03:19
OnceEenmaal around 50-100 phagesbacteriofagen have accumulatedgeaccumuleerde
withinbinnen the bacteriabacterie cellcel,
66
187704
3960
Eens dat er zich 50 -100 fagen
ophopen in de bacteriecel
03:23
the phagesbacteriofagen are then ablein staat
to releasevrijlating a proteineiwit
67
191688
2389
kunnen ze een eiwit vrijgeven
03:26
that disruptsverstoort the bacteriabacterie cellcel wallmuur.
68
194101
2076
dat de celwand van de bacterie aantast.
03:28
As the bacteriabacterie burstsuitbarstingen,
the phagesbacteriofagen moveverhuizing out
69
196514
3166
Als de bacterie barst, komen de fagen vrij
03:31
and go on the huntjacht again
for a newnieuwe bacteriabacterie to infectinfecteren.
70
199704
2755
en gaan ze weer
nieuwe bacteriën infecteren.
03:35
Now, I'm sorry, this probablywaarschijnlijk
soundedklonk like a scaryeng virusvirus again.
71
203371
3095
Sorry, dit klonk waarschijnlijk
weer als een eng virus.
03:39
But it's exactlyprecies this abilityvermogen of phagesbacteriofagen --
72
207220
2643
Maar het is precies
dit vermogen van fagen --
om zich binnen de bacteriën
te vermenigvuldigen en hen dan te doden --
03:41
to multiplyvermenigvuldigen withinbinnen the bacteriabacterie
and then killdoden them --
73
209887
2691
03:44
that make them so interestinginteressant
from a medicalmedisch pointpunt of viewuitzicht.
74
212602
3137
dat ze zo interessant maakt
vanuit medisch oogpunt.
03:47
The other partdeel that I find
extremelyuiterst interestinginteressant
75
215763
2277
Wat ik ook heel interessant vind,
03:50
is the scaleschaal at whichwelke this is going on.
76
218064
2254
is de schaal waarop dit gebeurt.
03:52
Now, just fivevijf yearsjaar agogeleden,
I really had no clueaanwijzing about phagesbacteriofagen.
77
220342
3484
Vijf jaar geleden wist ik
echt niets over fagen.
03:55
And yetnog, todayvandaag I would tell you
they are partdeel of a naturalnatuurlijk principlebeginsel.
78
223850
3464
Vandaag zou ik echter stellen
dat ze deel zijn van
een natuurlijk grondbeginsel.
03:59
PhagesBacteriofagen and bacteriabacterie go back
to the earliestvroegste daysdagen of evolutionevolutie.
79
227694
4008
Fagen en bacteriën gaan terug
naar de begindagen van de evolutie.
04:03
They have always existedbestonden in tandemtandem,
keepingbewaring eachelk other in checkcontroleren.
80
231726
3501
Ze hebben altijd ​​samen bestaan
en houden elkaar in bedwang.
04:07
So this is really the storyverhaal of yinYin
and yangYang, of the hunterHunter and the preyprooi,
81
235765
3872
Dit verhaal gaat over yin en yang,
van de jager en de prooi
04:11
at a microscopicmicroscopische levelniveau.
82
239661
1584
op microscopisch niveau.
04:14
Some scientistswetenschappers have even estimatedgeschatte
83
242005
2231
Sommige wetenschappers schatten zelfs
04:16
that phagesbacteriofagen are the mostmeest
abundantovervloedig organismorganisme on our planetplaneet.
84
244260
3730
dat fagen de meest voorkomende
organismen op onze planeet zijn.
Dus voordat we het ook maar hebben
over hun medische potentieel,
04:20
So even before we continuevoortzetten
talkingpratend about theirhun medicalmedisch potentialpotentieel,
85
248863
3071
vind ik dat iedereen moet weten
van hun bestaan en hun rol op aarde:
04:23
I think everybodyiedereen should know
about phagesbacteriofagen and theirhun rolerol on earthaarde:
86
251958
3164
04:27
they huntjacht, infectinfecteren and killdoden bacteriabacterie.
87
255146
2400
ze bejagen, infecteren en doden bacteriën.
Hoe komt het dat er iets is
dat zo goed werkt in de natuur,
04:30
Now, how come we have something
that workswerken so well in naturenatuur,
88
258550
2961
04:33
everyelk day, everywhereoveral around us,
89
261535
2391
elke dag, overal om ons heen,
en toch in de meeste delen van de wereld
04:35
and yetnog, in mostmeest partsonderdelen of the worldwereld-,
90
263950
1754
04:37
we do not have a singlesingle drugdrug on the marketmarkt
91
265728
2016
geen enkel geneesmiddel op de markt is
04:39
that usestoepassingen this principlebeginsel
to combatgevecht bacterialbacterie- infectionsinfecties?
92
267768
3008
dat gebruik maakt van dit principe
om bacteriële infecties te bestrijden?
04:43
The simpleeenvoudig answerantwoord is: no one
has developedontwikkelde this kindsoort of a drugdrug yetnog,
93
271458
3818
Simpel gezegd heeft niemand nog
zo'n geneesmiddel ontwikkeld,
althans niet een dat voldoet
aan de westerse wettelijke standaarden,
04:47
at leastminst not one that conformsin overeenstemming is
to the WesternWestern regulatoryregelgevende standardsstandaarden
94
275300
3159
die de norm uitmaken
voor zo'n groot deel van de wereld.
04:50
that setreeks the normnorm
for so much of the worldwereld-.
95
278483
2201
04:53
To understandbegrijpen why,
we need to moveverhuizing back in time.
96
281251
2838
Om te begrijpen waarom,
moeten we teruggaan in de tijd.
04:57
This is a pictureafbeelding of FélixLIX d'Herelled'Herelle.
97
285298
2198
Dit is een foto van Félix d'Herelle.
Hij is één van de twee wetenschappers
gecrediteerd met het ontdekken van fagen.
04:59
He is one of the two scientistswetenschappers
creditedgecrediteerd with discoveringontdekken phagesbacteriofagen.
98
287520
3446
05:02
ExceptBehalve, when he discoveredontdekt them
back in 1917, he had no clueaanwijzing
99
290990
3756
Maar toen hij ze in 1917 ontdekte,
had hij geen idee van wat hij had ontdekt.
05:06
what he had discoveredontdekt.
100
294770
1473
Hij was geïnteresseerd in
de ziekte 'bacillaire dysenterie',
05:08
He was interestedgeïnteresseerd in a diseaseziekte
calledriep bacillarybacillaire dysenteryDysenterie,
101
296720
3288
een bacteriële infectie
die ernstige diarree veroorzaakt
05:12
whichwelke is a bacterialbacterie- infectioninfectie
that causesoorzaken severeerge, ernstige diarrheadiarree,
102
300032
2873
en die toen vele mensen doodde,
05:14
and back then, was actuallywerkelijk
killingdoden a lot of people,
103
302929
2444
want er was nog geen remedie
tegen bacteriële infecties uitgevonden.
05:17
because after all, no curegenezen for bacterialbacterie-
infectionsinfecties had been inventeduitgevonden.
104
305397
3744
05:21
He was looking at samplessamples from patientspatiënten
who had survivedoverleefd this illnessziekte.
105
309165
3910
Hij was op zoek naar stalen van patiënten
die deze ziekte hadden overleefd.
05:25
And he foundgevonden that something
weirdvreemd was going on.
106
313099
2233
En hij vond dat er
iets vreemds aan de hand was.
05:27
Something in the samplemonster
was killingdoden the bacteriabacterie
107
315356
2356
Iets in het monster doodde de bacteriën
waarvan men dacht
dat ze de ziekte veroorzaakten.
05:29
that were supposedvermeend to causeoorzaak the diseaseziekte.
108
317736
2190
05:31
To find out what was going on,
he did an ingeniousvernuftig experimentexperiment.
109
319950
3040
Om te weten wat er gaande was,
deed hij een ingenieus experiment.
05:35
He tooknam the samplemonster, filteredgefilterd it
110
323395
2120
Hij nam het monster, filtreerde het
05:37
untiltot he was sure that only something
very smallklein could have remainedbleef,
111
325539
3255
totdat hij zeker was dat slechts
iets heel kleins kon overblijven,
05:40
and then tooknam a tinyklein droplaten vallen and addedtoegevoegd it
to freshlyvers cultivatedgecultiveerd bacteriabacterie.
112
328818
4245
nam toen een klein druppeltje en voegde
het toe aan vers gekweekte bacteriën.
05:45
And he observedopgemerkt
that withinbinnen a numberaantal of hoursuur,
113
333087
2176
Hij merkte op dat na een aantal uren
05:47
the bacteriabacterie had been killedgedood.
114
335287
1965
de bacteriën gedood waren.
05:49
He then repeatedherhaald this,
again filteringfiltering, takingnemen a tinyklein droplaten vallen,
115
337276
3777
Hij herhaalde dit, opnieuw filtreren,
een klein druppeltje nemen,
05:53
addingtoe te voegen it to the nextvolgende batchpartij
of freshvers bacteriabacterie.
116
341077
2574
toevoegen aan de volgende
partij verse bacteriën.
05:55
He did this in sequencevolgorde 50 timestijden,
117
343675
2507
Hij deed dit 50 keer achtereen,
05:58
always observingobserveren the samedezelfde effecteffect.
118
346206
1865
altijd met hetzelfde effect.
06:00
And at this pointpunt,
he madegemaakt two conclusionsconclusies.
119
348095
2722
Dan trok hij twee conclusies.
06:02
First of all, the obviousduidelijk one:
yes, something was killingdoden the bacteriabacterie,
120
350841
3437
Eerst de voor de hand liggende:
ja, iets doodde de bacteriën,
en het zat in die vloeistof.
06:06
and it was in that liquidvloeistof.
121
354302
1496
06:07
The other one: it had to be
biologicbiologische in naturenatuur,
122
355822
2785
De andere: het moest iets biologisch zijn,
06:10
because a tinyklein droplaten vallen was sufficientvoldoende
to have a hugereusachtig impactbotsing.
123
358631
3675
want een klein druppeltje
was voldoende voor een ​​enorme impact.
06:14
He calledriep the agentagent he had foundgevonden
an "invisibleonzichtbaar microbemicrobe"
124
362853
3224
Hij noemde het gevonden agens
een ‘onzichtbare microbe’
06:18
and gavegaf it the namenaam "bacteriophagebacteriofaag,"
125
366101
1805
en gaf het de naam ‘bacteriofaag’
06:19
whichwelke, literallyletterlijk translatedvertaalde,
meansmiddelen "bacteriabacterie eatereter."
126
367930
2433
wat, letterlijk vertaald,
‘bacteriëneter’ betekent.
06:22
And by the way, this is one
of the mostmeest fundamentalfundamenteel discoveriesontdekkingen
127
370800
2992
Dit is trouwens een van de meest
fundamentele ontdekkingen
van de moderne microbiologie.
06:25
of modernmodern microbiologyMicrobiologie.
128
373816
1309
06:27
So manyveel modernmodern techniquestechnieken go back
to our understandingbegrip of how phagesbacteriofagen work --
129
375149
4214
Zo veel moderne technieken gaan terug
naar ons begrip van hoe fagen werken --
bij genomisch editeren,
maar ook op andere terreinen.
06:31
in genomicgenomic editingediting,
but alsoook in other fieldsvelden.
130
379387
2294
06:33
And just todayvandaag, the NobelNobel PrizePrijs
in chemistrychemie was announcedaangekondigd
131
381705
2959
Net vandaag werd de Nobelprijs
voor scheikunde aangekondigd
06:36
for two scientistswetenschappers who work with phagesbacteriofagen
and developontwikkelen drugsdrugs basedgebaseerde on that.
132
384688
3881
voor twee wetenschappers
die werken met fagen
en op basis daarvan
geneesmiddelen ontwikkelden.
06:41
Now, back in the 1920s and 1930s,
133
389631
2127
In de jaren 20 en 30
zagen mensen ook meteen
het medisch potentieel van fagen.
06:43
people alsoook immediatelyper direct saw
the medicalmedisch potentialpotentieel of phagesbacteriofagen.
134
391782
2913
Want, hoewel onzichtbaar,
06:46
After all, albeitofschoon invisibleonzichtbaar,
135
394719
1659
had je iets dat op een betrouwbare
manier bacteriën doodde.
06:48
you had something
that reliablybetrouwbaar was killingdoden bacteriabacterie.
136
396402
2523
06:51
CompaniesBedrijven that still existbestaan todayvandaag,
suchzodanig as AbbottAbbott, SquibbSquibb or LillyLilly,
137
399489
3461
Bedrijven die vandaag nog steeds bestaan,
zoals Abbott, Squibb en Lilly,
06:54
solduitverkocht phagePhage preparationsvoorbereidingen.
138
402974
1600
verkochten faagbereidingen.
Maar praktisch gezien
is het heel moeilijk
06:57
But the realityrealiteit is, if you're startingbeginnend
with an invisibleonzichtbaar microbemicrobe,
139
405204
3056
op basis van een onzichtbare microbe
een ​​betrouwbaar medicijn te maken.
07:00
it's very difficultmoeilijk to get
to a reliablebetrouwbaar drugdrug.
140
408284
2407
07:03
Just imaginestel je voor going to the FDAFDA todayvandaag
141
411117
1992
Stel dat je vandaag naar de FDA gaat
07:05
and tellingvertellen them all about
that invisibleonzichtbaar virusvirus
142
413133
2306
en hen vertelt over dat onzichtbare virus
dat je aan patiënten wilt geven.
07:07
you want to give to patientspatiënten.
143
415463
1593
07:09
So when chemicalchemisch antibioticsantibiotica
emergedvoortgekomen in the 1940s,
144
417752
2920
Toen ​​in de jaren 1940
chemische antibiotica verschenen,
07:12
they completelyhelemaal changedveranderd the gamespel.
145
420696
2091
veranderden ze het spel volledig.
07:14
And this guy playedgespeeld a majorgroot rolerol.
146
422811
2008
Deze man speelde daarbij
een belangrijke rol.
07:16
This is AlexanderAlexander FlemingFleming.
147
424843
1294
Dit is Alexander Fleming.
07:18
He wonwon the NobelNobel PrizePrijs in medicinegeneeskunde
148
426161
1809
Hij won de Nobelprijs voor geneeskunde
07:19
for his work contributingbijdragende
to the developmentontwikkeling
149
427994
2135
voor zijn werk aan de ontwikkeling
van het eerste antibioticum, penicilline.
07:22
of the first antibioticantibioticum, penicillinpenicilline.
150
430153
1967
07:24
And antibioticsantibiotica really work
very differentlyanders than phagesbacteriofagen.
151
432871
4127
En antibiotica werken
echt heel anders dan fagen.
07:29
For the mostmeest partdeel, they inhibitverhinderen
the growthgroei of the bacteriabacterie,
152
437022
2777
Meestal remmen ze
de groei van de bacteriën,
07:31
and they don't carezorg so much
whichwelke kindsoort of bacteriabacterie are presentaanwezig.
153
439823
3072
en maakt het niet zozeer uit
om welke soort bacteriën het gaat.
07:35
The onesdegenen that we call broad-spectrumbreedspectrum
154
443196
1930
Degene die we breedspectrum noemen
07:37
will even work againsttegen
a wholegeheel bunchbos of bacteriabacterie out there.
155
445150
3592
werken zelfs
tegen een hele hoop bacteriën.
Vergelijk dat eens met fagen
die zeer precies werken
07:40
CompareVergelijk that to phagesbacteriofagen,
whichwelke work extremelyuiterst narrowlyeng
156
448766
2494
07:43
againsttegen one bacterialbacterie- speciessoorten,
157
451284
1443
tegen één bacteriesoort,
07:44
and you can see the obviousduidelijk advantagevoordeel.
158
452751
2055
en je ziet het duidelijke voordeel.
Destijds moet dat gevoeld hebben
als een droom die uitkwam.
07:47
Now, back then, this mustmoet have feltvoelde
like a dreamdroom come truewaar.
159
455575
2851
07:50
You had a patientgeduldig
with a suspectedvermoedelijke bacterialbacterie- infectioninfectie,
160
458450
3199
Je had een patiënt
met een vermoedelijke bacteriële infectie,
07:53
you gavegaf him the antibioticantibioticum,
161
461673
1595
je gaf hem het antibioticum,
en zonder echt iets te hoeven weten
07:55
and withoutzonder really needinghoeven to know
anything elseanders about the bacteriabacterie
162
463292
3159
over de bacteriën
die de ziekte veroorzaakten,
07:58
causingveroorzakend the diseaseziekte,
163
466475
1174
herstelden veel patiënten.
07:59
manyveel of the patientspatiënten recoveredhersteld.
164
467673
1515
08:01
And so as we developedontwikkelde
more and more antibioticsantibiotica,
165
469212
2357
Naarmate we steeds meer
antibiotica ontwikkelden,
werden die terecht de eerstelijnstherapie
tegen bacteriële infecties.
08:03
they, rightlyterecht so, becamewerd the first-lineeerste regel
therapybehandeling for bacterialbacterie- infectionsinfecties.
166
471593
3685
08:07
And by the way, they have contributedbijgedragen
tremendouslyenorm to our life expectancyverwachting.
167
475831
4238
Op die manier hebben ze enorm
bijgedragen aan onze levensverwachting.
We kunnen vandaag alleen maar
complexe medische ingrepen doen
08:12
We are only ablein staat to do
complexcomplex medicalmedisch interventionsinterventies
168
480093
2706
08:14
and medicalmedisch surgerieschirurgische ingrepen todayvandaag
169
482823
1643
en medische operaties uitvoeren
08:16
because we have antibioticsantibiotica,
170
484490
1373
omdat we antibiotica hebben
08:17
and we don't riskrisico the patientgeduldig
dyingsterven the very nextvolgende day
171
485887
2506
en de patiënt niet meer
het risico loopt te sterven
aan een bacteriële infectie
opgelopen tijdens de operatie.
08:20
from the bacterialbacterie- infectioninfectie that he mightmacht
contractcontract duringgedurende the operationoperatie.
172
488417
3847
08:24
So we startedbegonnen to forgetvergeten about phagesbacteriofagen,
especiallyvooral in WesternWestern medicinegeneeskunde.
173
492288
3890
Dus vergaten we de fagen,
vooral dan in de westerse geneeskunde.
08:28
And to a certainzeker extentomvang, even when
I was growinggroeiend up, the notionbegrip was:
174
496638
3734
Tot op zekere hoogte bestond
toen ik opgroeide het idee:
08:32
we have solvedopgelost bacterialbacterie- infectionsinfecties;
we have antibioticsantibiotica.
175
500396
3832
we hebben bacteriële infecties opgelost;
we hebben antibiotica.
08:37
Of courseCursus, todayvandaag,
we know that this is wrongfout.
176
505185
2723
Vandaag weten we natuurlijk
dat dit verkeerd is.
08:40
TodayVandaag, mostmeest of you
will have heardgehoord about superbugssuperbugs.
177
508553
2397
De meesten hebben al gehoord
over superbacteriën.
Dat zijn bacteriën
die resistent zijn geworden
08:42
Those are bacteriabacterie
that have becomeworden resistantresistant
178
510974
2137
08:45
to manyveel, if not all, of the antibioticsantibiotica
that we have developedontwikkelde
179
513135
4514
tegen veel, zo niet alle,
antibiotica die we hebben ontwikkeld
om deze infectie te behandelen.
08:49
to treattraktatie this infectioninfectie.
180
517673
1600
Hoe kon dat gebeuren?
08:51
How did we get here?
181
519760
1334
08:53
Well, we weren'twaren niet as smartslim
as we thought we were.
182
521118
2974
Wel, we waren niet zo slim
als we dachten te zijn.
08:56
As we startedbegonnen usinggebruik makend van
antibioticsantibiotica everywhereoveral --
183
524578
2943
We gingen antibiotica
voor alles en nog wat gebruiken --
08:59
in hospitalsziekenhuizen, to treattraktatie and preventvoorkomen;
at home, for simpleeenvoudig coldsverkoudheid;
184
527545
3389
in ziekenhuizen als behandeling;
thuis tegen een verkoudheid;
09:02
on farmsboerderijen, to keep animalsdieren healthygezond --
185
530958
2262
op boerderijen voor gezonde dieren --
en de bacteriën evolueerden.
09:05
the bacteriabacterie evolvedgeëvolueerd.
186
533244
1400
Onder de massale aanval
van de alomtegenwoordige antibiotica
09:07
In the onslaughtaanval of antibioticsantibiotica
that were all around them,
187
535509
3849
09:11
those bacteriabacterie survivedoverleefd
that were bestbeste ablein staat to adaptzich aanpassen.
188
539382
3019
overleefden die bacteriën
die zich het best aanpasten.
09:15
TodayVandaag, we call these
"multidrug-resistantmultiresistente bacteriabacterie."
189
543017
2850
Tegenwoordig noemen we die
‘multiresistente bacteriën’.
Laat me jullie
een beangstigend cijfer vertellen.
09:18
And let me put a scaryeng numberaantal out there.
190
546283
2135
09:20
In a recentrecent studystudie commissionedin opdracht
by the UKVERENIGD KONINKRIJK governmentregering,
191
548442
2453
In een recente studie
in opdracht van de Britse regering
09:22
it was estimatedgeschatte that by 2050,
192
550919
2396
werd geschat dat in 2050
09:25
tentien millionmiljoen people could diedood gaan everyelk yearjaar
from multidrug-resistantmultiresistente infectionsinfecties.
193
553339
4118
elk jaar tien miljoen mensen
kunnen sterven
aan multiresistente infecties.
Vergelijk dat met de huidige
acht miljoen jaarlijkse doden door kanker,
09:29
CompareVergelijk that to eightacht millionmiljoen deathssterfgevallen
from cancerkanker perper yearjaar todayvandaag,
194
557871
3143
09:33
and you can see
that this is a scaryeng numberaantal.
195
561038
2154
en je ziet hoe beangstigend veel dit is.
09:35
But the good newsnieuws is,
phagesbacteriofagen have stuckgeplakt around.
196
563792
2795
Maar het goede nieuws is
dat de fagen er nog zijn.
En laat me je vertellen dat ze
niet wakker liggen van multiresistentie.
09:39
And let me tell you, they are not
impressedonder de indruk by multidrugMulti resistanceweerstand.
197
567014
3206
09:42
(LaughterGelach)
198
570244
1151
(Gelach)
09:43
They are just as happilyGelukkig killingdoden
and huntingjacht- bacteriabacterie all around us.
199
571419
5753
Ze gaan blij door met de bacteriën
om ons heen op te sporen en te doden.
Ook zijn ze selectief gebleven,
wat vandaag een goede zaak is.
09:50
And they'veze hebben alsoook stayedverbleef selectiveselectieve,
whichwelke todayvandaag is really a good thing.
200
578028
3301
Vandaag kunnen we betrouwbaar
een ​​bacteriële ziektekiem identificeren
09:53
TodayVandaag, we are ablein staat to reliablybetrouwbaar identifyidentificeren
a bacterialbacterie- pathogenpathogen
201
581353
3484
09:56
that's causingveroorzakend an infectioninfectie
in manyveel settingsInstellingen.
202
584861
2494
die in allerlei omstandigheden
een infectie veroorzaakt.
09:59
And theirhun selectivityselectiviteit will help us
avoidvermijden some of the sidekant effectsbijwerkingen
203
587379
3098
Hun selectiviteit gaat ons helpen
de bijwerkingen te vermijden
10:02
that are commonlyalgemeen associatedgeassocieerd
with broad-spectrumbreedspectrum antibioticsantibiotica.
204
590501
3544
die vaak worden geassocieerd
met breedspectrum-antibiotica.
Maar misschien
is het beste nieuws nog
10:06
But maybe the bestbeste newsnieuws of all is:
they are no longerlanger an invisibleonzichtbaar microbemicrobe.
205
594609
3833
dat ze niet langer
onzichtbare microben zijn.
10:10
We can look at them.
206
598466
1325
We kunnen ze bekijken.
We deden het daarstraks.
10:11
And we did so togethersamen before.
207
599815
1445
10:13
We can sequencevolgorde theirhun DNADNA.
208
601284
1848
We kunnen hun DNA sequencen.
10:15
We understandbegrijpen how they replicatekopiëren.
209
603156
1596
We begrijpen hun voortplanting.
10:16
And we understandbegrijpen the limitationsbeperkingen.
210
604776
1888
En we begrijpen de beperkingen.
10:18
We are in a great placeplaats
211
606688
1367
We staan klaar om faag-gebaseerde
geneesmiddelen te ontwikkelen.
10:20
to now developontwikkelen strongsterk and reliablebetrouwbaar
phage-basedop basis van bacteriofagen pharmaceuticalsfarmaceutische producten.
212
608079
4014
10:24
And that's what's happeninggebeurtenis
around the globewereldbol.
213
612117
2182
En dat gebeurt nu over de hele wereld.
Meer dan 10 biotech-bedrijven,
waaronder ons eigen bedrijf,
10:26
More than 10 biotechbiotech companiesbedrijven,
includinginclusief our owneigen companybedrijf,
214
614323
2755
10:29
are developingontwikkelen human-phagemens-bacteriofagen applicationstoepassingen
to treattraktatie bacterialbacterie- infectionsinfecties.
215
617102
3585
ontwikkelen mens-faag applicaties
om bacteriële infecties te behandelen.
10:32
A numberaantal of clinicalklinisch trialstrials
are gettingkrijgen underwayaan de gang in EuropeEuropa and the US.
216
620711
4207
Een aantal klinische studies
lopen in Europa en de Verenigde Staten.
Dus ben ik ervan overtuigd
dat we ​​aan de vooravond staan
10:37
So I'm convincedovertuigd
that we're standingstaand on the vergeberm
217
625751
2310
10:40
of a renaissanceRenaissance of phagePhage therapybehandeling.
218
628085
1960
van een renaissance van faagtherapie.
10:42
And to me, the correctcorrect way to depictverbeelden
the phagePhage is something like this.
219
630069
4228
Voor mij is de juiste manier
om de faag voor te stellen, iets als dit.
10:46
(LaughterGelach)
220
634855
2492
(Gelach)
10:49
To me, phagesbacteriofagen are the superheroessuperhelden
that we have been waitingaan het wachten for
221
637371
3476
Voor mij zijn fagen de superhelden
waar we op hebben gewacht
10:52
in our fightstrijd againsttegen
multidrug-resistantmultiresistente infectionsinfecties.
222
640871
3089
in onze strijd
tegen multiresistente infecties.
10:56
So the nextvolgende time you think about a virusvirus,
223
644617
2508
Dus als je nog eens denkt aan een virus,
houd dan dit beeld in je achterhoofd.
10:59
keep this imagebeeld in mindgeest.
224
647149
1600
11:01
After all, a phagePhage mightmacht
one day savebesparen your life.
225
649236
2984
Een faag zou immers
ooit je leven kunnen redden.
11:04
Thank you.
226
652810
1190
Dank je.
(Applaus)
11:06
(ApplauseApplaus)
227
654024
5968
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com