ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Alexander Belcredi: How a long-forgotten virus could help us solve the antibiotics crisis

Alexander Belcredi: Unutulmuş bir virüs, antibiyotik krizini çözmede bize nasıl yardım edebilir

Filmed:
1,510,048 views

''Virüsler kötü bir şöhrete sahip ama bazıları, bir gün hayatınızı kurtarabilir" diyor biyoteknoloji girişimcisi Alexander Belcredi. Bu etkileyici konuşmasında bize fajları, müthiş bir hassasiyetle zararlı bakterileri avlayıp öldüren doğal oluşumlu virüsleri tanıtıyor ve bu çoktan unutulmuş organizmaların, antibiyotiğe dirençli bakterilerin büyüyen tehditine karşı nasıl bir umut vaadettiğini gösteriyor.
- Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Take a momentan
0
873
1422
Bir dakikanızı ayırın
00:14
and think about a virusvirüs.
1
2319
1516
ve virüsler hakkında bir düşünün.
00:16
What comesgeliyor to your mindus?
2
4913
1793
Aklınıza ne geliyor?
00:18
An illnesshastalık?
3
6730
1253
Bir hastalık mı?
00:20
A fearkorku?
4
8007
1326
Korku mu?
00:21
ProbablyMuhtemelen something really unpleasanthoş olmayan.
5
9357
2006
Muhtemelen cidden
rahatsız edici bir şey.
00:23
And yethenüz, virusesvirüsler are not all the sameaynı.
6
11387
2547
Ama tüm virüsler aynı değil.
00:25
It's truedoğru, some of them causesebeb olmak
devastatingyıkıcı diseasehastalık.
7
13958
3531
Evet doğru. Bazıları yıkıcı
hastalıklara sebep oluyor.
00:29
But othersdiğerleri can do the exactkesin oppositekarşısında --
they can cureÇare diseasehastalık.
8
17513
4087
Ama bazıları bunun tam tersini yapıp
hastalıkları tedavi edebiliyor.
00:33
These virusesvirüsler are calleddenilen "phagesfajlar."
9
21624
2032
Bu tür virüsler "faj"
olarak adlandırılır.
00:36
Now, the first time I heardduymuş
about phagesfajlar was back in 2013.
10
24125
3309
Ben bu fajları ilk defa
2013 yılında duydum.
00:39
My father-in-law-in-Law, who'skim a surgeoncerrah,
11
27458
2151
Kayınpederim -ki kendisi cerrahtır-
00:41
was tellingsöylüyorum me about a womankadın
he was treatingtedavi.
12
29633
2420
bana tedavi ettiği bir kadın
hastasından bahsetti.
00:44
The womankadın had a kneediz injuryhasar,
requiredgereklidir multipleçoklu surgeriesameliyatları,
13
32077
3119
Bu kadının, birçok ameliyat gerektiren
bir diz yaralanması vardı
00:47
and over the coursekurs of these,
14
35220
1453
ve bu tedavi süresi boyunca
00:48
developedgelişmiş a chronicKronik
bacterialbakteri infectionenfeksiyon in her legbacak.
15
36697
2872
bacağında kronik bir
bakteriyal enfeksiyon oluştu.
00:51
UnfortunatelyNe yazık ki for her,
16
39593
1260
Ne yazık ki
00:52
the bacteriabakteriler causingneden olan the infectionenfeksiyon
alsoAyrıca did not respondyanıtlamak
17
40877
3033
enfeksiyona sebep olan bakteri
mevcut antibiyotiklerin hiçbirine
tepki vermiyordu.
00:55
to any antibioticantibiyotik that was availablemevcut.
18
43934
2467
00:58
So at this pointpuan, typicallytipik, the only
optionseçenek left is to amputatekesmek the legbacak
19
46807
3389
Bu noktada geriye kalan tek seçenek
enfeksiyonun yayılmasını önlemek için
01:02
to stop the infectionenfeksiyon
from spreadingyayma furtherayrıca.
20
50220
2412
bacağı ameliyatla kesip almak.
01:05
Now, my father-in-law-in-Law was desperateumutsuz
for a differentfarklı kindtür of solutionçözüm,
21
53268
3531
Kayınpederim başka bir çözüm
bulmak için can atıyordu
01:08
and he applieduygulamalı for an experimentaldeneysel,
last-resortSon çare treatmenttedavi usingkullanma phagesfajlar.
22
56823
4502
ve son çare olarak deneysel
bir tedavi olan fajları kullandı.
01:13
And guesstahmin what? It workedişlenmiş.
23
61727
1866
Tahmin edin ne oldu? İşe yaradı.
01:15
Withinİçinde threeüç weekshaftalar of applyinguygulayarak the phagesfajlar,
the chronicKronik infectionenfeksiyon had healediyileşti up,
24
63617
4166
Üç haftalık faj uygulaması ile
kronik enfeksiyon iyileşti,
01:19
where before, no antibioticantibiyotik was workingçalışma.
25
67807
2667
hem de hiçbir antibiyotik
iyileştiremezken.
01:22
I was fascinatedbüyülenmiş by this weirdtuhaf conceptionfikir:
26
70998
3915
Bu tuhaf fikir tarafından
büyülenmiştim:
01:27
virusesvirüsler curingkür an infectionenfeksiyon.
27
75522
2221
enfeksiyonu tedavi eden virüsler.
Bugün bile tıbbi potansiyeli olan
bu fajlar beni büyülüyor.
01:30
To this day, I am fascinatedbüyülenmiş
by the medicaltıbbi potentialpotansiyel of phagesfajlar.
28
78617
3476
Aslında geçen yıl bu alanda bir şirket
kurmak amacıyla işimden ayrıldım.
01:34
And I actuallyaslında quitçıkmak my job last yearyıl
to buildinşa etmek a companyşirket in this spaceuzay.
29
82117
3668
Peki nedir bu faj?
01:38
Now, what is a phageFeyc?
30
86760
1400
Şu an burada gördüğünüz görüntü,
bir elektron mikroskobundan alındı.
01:41
The imagegörüntü that you see here was takenalınmış
by an electronElektron microscopemikroskop.
31
89465
3706
Bu şu demek: Ekranda gördüğünüz şey,
gerçekte inanılmaz derecede küçük bir şey.
01:45
And that meansanlamına geliyor what we see on the screenekran
is in realitygerçeklik extremelyson derece tinyminik.
32
93195
3734
Bir baş, başın tam ortasında
pütürlü bir kısım,
01:49
The grainygrenli thing in the middleorta
with the headkafa, the long bodyvücut
33
97250
3767
uzunca bir beden ve birkaç ayak.
01:53
and a numbernumara of feetayaklar --
34
101041
1449
01:54
this is the imagegörüntü of a prototypicalprototip phageFeyc.
35
102514
2690
Bu prototipik bir fajın görüntüsü.
01:57
It's kindtür of cuteşirin.
36
105228
1222
Ne kadar da şirin.
01:58
(LaughterKahkaha)
37
106474
1555
(Kahkahalar)
02:00
Now, take a look at your handel.
38
108958
2000
Şimdi ellerinize bir bakın.
02:03
In our teamtakım, we'vebiz ettik estimatedtahmini
that you have more than 10 billionmilyar phagesfajlar
39
111829
4246
Tahminimizce her elinizde
10 milyardan fazla faj bulunuyor.
02:08
on eachher of your handseller.
40
116099
1467
02:09
What are they doing there?
41
117940
1738
Peki orada ne yapıyorlar?
02:11
(LaughterKahkaha)
42
119702
1248
(Kahkahalar)
02:12
Well, virusesvirüsler are good at infectingbulaşmasını cellshücreler.
43
120974
2794
Virüsler, hücrelere hastalık
bulaştırmada iyidir.
02:15
And phagesfajlar are great
at infectingbulaşmasını bacteriabakteriler.
44
123792
2214
Fajlar ise bakterileri enfekte
etmede müthiştirler
02:18
And your handel, just like
so much of our bodyvücut,
45
126030
2428
ve eliniz, tıpkı vücudunuzun
birçok noktası gibi
02:20
is a hotbedyuva of bacterialbakteri activityaktivite,
46
128482
2436
bakteriyal aktivite için
sıcak bir yuva sağlıyor,
02:22
makingyapma it an idealideal
huntingavcılık groundzemin for phagesfajlar.
47
130942
3238
fajlar için ideal bir av
sahası da sunuyor.
02:26
Because after all, phagesfajlar huntav bacteriabakteriler.
48
134204
2849
Nihayetinde fajlar bakterileri avlıyor.
Fajların oldukça seçici bir avcı
olduklarını bilmek de çok önemli.
02:29
It's alsoAyrıca importantönemli to know that phagesfajlar
are extremelyson derece selectiveSeçici huntersavcılar.
49
137910
3576
Genellikle, bir faj sadece bir bakteri
türünü enfekte edebilir.
02:34
TypicallyGenellikle, a phageFeyc will only infectenfekte
a singletek bacterialbakteri speciesTürler.
50
142014
3933
02:38
So in this renderingsıva here,
the phageFeyc that you see
51
146648
2992
Buradaki sunumda, gördüğünüz faj
02:41
huntsavı for a bacteriumbakteri
calleddenilen StaphylococcusStafilokok aureusAureus,
52
149664
3166
Staphylococcus aureus isimli
bir bakteriyi avlıyor,
02:44
whichhangi is knownbilinen as MRSAMrsa
in its drug-resistantilaca dirençli formform.
53
152854
3255
bu bakterinin ilaca dirençli
hali MRSA olarak bilinir.
Deri ve yara enfeksiyonuna neden olur.
02:48
It causesnedenleri skincilt or woundyara infectionsenfeksiyonlar.
54
156133
2133
02:51
The way the phageFeyc huntsavı is with its feetayaklar.
55
159069
2759
Faj, ayaklarını kullanarak avlar.
Bu ayaklar aslında
oldukça duyarlı birer reseptör,
02:54
The feetayaklar are actuallyaslında extremelyson derece
sensitivehassas receptorsreseptörleri,
56
162364
2498
02:56
on the lookoutuyanık for the right surfaceyüzey
on a bacterialbakteri cellhücre.
57
164886
2875
bakteriyal hücre üzerinde
uygun bir yüzey için tetikte bekliyorlar.
03:00
OnceBir kez it findsbuluntular it,
58
168158
1252
Bulduklarında ise
03:01
the phageFeyc will latchmandal on
to the bacterialbakteri cellhücre wallduvar
59
169434
2929
faj bakteriyal hücre
duvarına bağlanır
ve kendi DNA'sını enjekte eder.
03:04
and then injectenjekte etmek its DNADNA.
60
172387
1600
03:06
DNADNA sitsoturur in the headkafa of the phageFeyc
61
174371
1666
DNA, fajın baş kısmında bulur
03:08
and travelsNow into the bacteriabakteriler
throughvasitasiyla the long bodyvücut.
62
176061
2789
ve uzun gövdesi boyunca bakterinin
içine doğru hareket eder.
03:11
At this pointpuan, the phageFeyc
reprogramsreprograms the bacteriabakteriler
63
179307
2691
Bu noktada faj,
bakteriyi bir sürü yeni faj
üretmesi için yeniden programlar.
03:14
into producingüreten lots of newyeni phagesfajlar.
64
182022
2373
Aslına bakılırsa bakteri,
bir faj fabrikasına dönüşür.
03:16
The bacteriabakteriler, in effectEfekt,
becomesolur a phageFeyc factoryfabrika.
65
184419
2932
03:19
OnceBir kez around 50-100 phagesfajlar have accumulatedbirikmiş
withiniçinde the bacteriabakteriler cellhücre,
66
187704
3960
Bakteri hücresinde 50-100
civarında faj biriktiğinde
fajlar hücre duvarını parçalayacak
bir protein salarlar.
03:23
the phagesfajlar are then ableyapabilmek
to releaseserbest bırakmak a proteinprotein
67
191688
2389
03:26
that disruptsbozan the bacteriabakteriler cellhücre wallduvar.
68
194101
2076
03:28
As the bacteriabakteriler burstspatlamaları,
the phagesfajlar movehareket out
69
196514
3166
Bakteri patladığında fajlar dışarı çıkar
03:31
and go on the huntav again
for a newyeni bacteriabakteriler to infectenfekte.
70
199704
2755
ve yeni bir bakteriyi enfekte
etmek için ava çıkar.
03:35
Now, I'm sorry, this probablymuhtemelen
soundedkulağa like a scarykorkutucu virusvirüs again.
71
203371
3095
Ah üzgünüm, sanırım bu kulağınıza
korkunç bir virüs gibi geldi.
03:39
But it's exactlykesinlikle this abilitykabiliyet of phagesfajlar --
72
207220
2643
Ama kendisini bakteri
içerisinde çoğaltıp
03:41
to multiplyçarpmak withiniçinde the bacteriabakteriler
and then killöldürmek them --
73
209887
2691
sonra da onları öldürebilme yetenekleri,
03:44
that make them so interestingilginç
from a medicaltıbbi pointpuan of viewgörünüm.
74
212602
3137
fajları tıp dünyasında oldukça
ilgi çekici bir hale getiriyor.
03:47
The other partBölüm that I find
extremelyson derece interestingilginç
75
215763
2277
Fazlaca ilginç bulduğum
bir başka nokta ise
03:50
is the scaleölçek at whichhangi this is going on.
76
218064
2254
bunların hangi ölçüde gerçekleştiği.
03:52
Now, just fivebeş yearsyıl agoönce,
I really had no clueipucu about phagesfajlar.
77
220342
3484
beş yıl önce fajlar hakkında
en ufak bir fikrim yoktu.
03:55
And yethenüz, todaybugün I would tell you
they are partBölüm of a naturaldoğal principleprensip.
78
223850
3464
Ama bugün size fajların, doğal prensibin
bir parçası olduğunu söyleyebilirim.
03:59
PhagesFajlar and bacteriabakteriler go back
to the earliesten erken daysgünler of evolutionevrim.
79
227694
4008
Fajlar ve bakteriler evrimin
ta ilk zamanlarına dayanıyor.
Her zaman koordinasyon içinde olup
birbirlerini kontrol etmişler.
04:03
They have always existedvar in tandemTandem,
keepingkoruma eachher other in checkKontrol.
80
231726
3501
Yani bu gerçekten de bir yin-yang,
04:07
So this is really the storyÖykü of yinYin
and yangYang, of the hunteravcı and the preyAv,
81
235765
3872
mikroskobik seviyedeki
bir avcı ve av hikayesi.
04:11
at a microscopicmikroskobik levelseviye.
82
239661
1584
04:14
Some scientistsBilim adamları have even estimatedtahmini
83
242005
2231
Bazı bilim insanları bu fajların
04:16
that phagesfajlar are the mostçoğu
abundantbol organismorganizma on our planetgezegen.
84
244260
3730
gezegenimizde en bol bulunan
organizma olduğunu düşünüyor.
04:20
So even before we continuedevam et
talkingkonuşma about theironların medicaltıbbi potentialpotansiyel,
85
248863
3071
Fajların tıbbi potansiyellerini
konuşmaya devam etmeden önce,
04:23
I think everybodyherkes should know
about phagesfajlar and theironların rolerol on earthtoprak:
86
251958
3164
bence herkes fajları ve
dünyadaki rollerini öğrenmeli:
Bakterileri avlar,
enfekte eder ve öldürürler.
04:27
they huntav, infectenfekte and killöldürmek bacteriabakteriler.
87
255146
2400
Peki nasıl olur da doğada bu kadar
güzel işleyen bir şeye sahipken
04:30
Now, how come we have something
that worksEserleri so well in naturedoğa,
88
258550
2961
04:33
everyher day, everywhereher yerde around us,
89
261535
2391
her gün, her yerde,
yine de dünyanın büyük bir bölümünde
04:35
and yethenüz, in mostçoğu partsparçalar of the worldDünya,
90
263950
1754
04:37
we do not have a singletek drugilaç on the marketpazar
91
265728
2016
bakteriyal enfeksiyonla savaşmak için
04:39
that useskullanımları this principleprensip
to combatsavaş bacterialbakteri infectionsenfeksiyonlar?
92
267768
3008
bu prensibi kullanan
tek bir ilaç bile olmaz piyasada?
04:43
The simplebasit answerCevap is: no one
has developedgelişmiş this kindtür of a drugilaç yethenüz,
93
271458
3818
Bunun en basit cevabı, henüz
kimsenin bu tür bir ilaç geliştirmemesi,
en azından dünyanın birçok
noktasında kabul gören
04:47
at leasten az not one that conformsuyan
to the WesternWestern regulatorydüzenleyici standardsstandartlar
94
275300
3159
batılı düzenleme standartlarına
uygun bir ilaç.
04:50
that setset the normnorm
for so much of the worldDünya.
95
278483
2201
Bunun nedenini anlamak için
zamanda biraz geriye gitmeliyiz.
04:53
To understandanlama why,
we need to movehareket back in time.
96
281251
2838
Bu, Félix d'Herelle'in bir fotoğrafı.
04:57
This is a pictureresim of FélixErsin d'Herelled 'Herelle.
97
285298
2198
04:59
He is one of the two scientistsBilim adamları
creditedalacak with discoveringkeşfetmek phagesfajlar.
98
287520
3446
Kendisi, fajları keşfeden
iki önemli bilim insanından biri.
05:02
ExceptHariç, when he discoveredkeşfedilen them
back in 1917, he had no clueipucu
99
290990
3756
1917'de fajları keşfettiğinde
aslında ne keşfettiğine
dair bir fikri yoktu.
05:06
what he had discoveredkeşfedilen.
100
294770
1473
Basili dizanteri olarak adlandırılan
bir hastalıkla ilgileniyordu,
05:08
He was interestedilgili in a diseasehastalık
calleddenilen bacillarybacillary dysenteryDizanteri,
101
296720
3288
ki bu, şiddetli ishale
ve sonrasında birçok insanın
05:12
whichhangi is a bacterialbakteri infectionenfeksiyon
that causesnedenleri severeşiddetli diarrheaishal,
102
300032
2873
ölümüne sebep olan bir çeşit
bakteriyal enfeksiyondu.
05:14
and back then, was actuallyaslında
killingöldürme a lot of people,
103
302929
2444
Çünkü niyahetinde bakteriyal enfeksiyon
için bir tedavi bulunmamıştı.
05:17
because after all, no cureÇare for bacterialbakteri
infectionsenfeksiyonlar had been inventedicat edildi.
104
305397
3744
05:21
He was looking at samplesörnekler from patientshastalar
who had survivedhayatta this illnesshastalık.
105
309165
3910
Bu hastalığı atlatan hastalardan
aldığı örnekleri inceliyordu
ve bir şeyin oldukça
garip olduğunu fark etti.
05:25
And he foundbulunan that something
weirdtuhaf was going on.
106
313099
2233
05:27
Something in the sampleNumune
was killingöldürme the bacteriabakteriler
107
315356
2356
Örneklerde bulunan bir şey
hastalığa sebep olduğu düşünülen
bakterileri öldürüyordu.
05:29
that were supposedsözde to causesebeb olmak the diseasehastalık.
108
317736
2190
Ne olduğunu anlamak için oldukça
başarılı bir deney yaptı.
05:31
To find out what was going on,
he did an ingenioushünerli experimentdeney.
109
319950
3040
Örneği alıp süzdü,
05:35
He tookaldı the sampleNumune, filteredFiltre it
110
323395
2120
ta ki sadece en ufak parçanın
kaldığından emin olana kadar.
05:37
untila kadar he was sure that only something
very smallküçük could have remainedkalmıştır,
111
325539
3255
05:40
and then tookaldı a tinyminik dropdüşürmek and addedkatma it
to freshlytaze cultivatedekili bacteriabakteriler.
112
328818
4245
Sonrasında küçük bir damla alıp
yeni ekilen bir bakteri kültürüne ekledi
05:45
And he observedgözlenen
that withiniçinde a numbernumara of hourssaatler,
113
333087
2176
ve saatler içinde
öldürülen bakteri sayısını gözlemledi.
05:47
the bacteriabakteriler had been killedöldürdü.
114
335287
1965
05:49
He then repeatedtekrarlanan this,
again filteringsüzme, takingalma a tinyminik dropdüşürmek,
115
337276
3777
Sonra deneyi tekrarladı, yeniden süzdü,
küçük bir damla aldı
05:53
addingekleme it to the nextSonraki batchyığın
of freshtaze bacteriabakteriler.
116
341077
2574
ve bir sonraki yeni
bakteri kültürüne ekledi.
05:55
He did this in sequencesıra 50 timeszamanlar,
117
343675
2507
Bunu art arda 50 defa yaptı.
05:58
always observinggözleme the sameaynı effectEfekt.
118
346206
1865
Her defasında aynı etkiyi gözlemledi.
06:00
And at this pointpuan,
he madeyapılmış two conclusionssonuçlar.
119
348095
2722
Bu noktada iki sonuca vardı.
İlki ve en belirgin olanı şuydu:
06:02
First of all, the obviousaçık one:
yes, something was killingöldürme the bacteriabakteriler,
120
350841
3437
evet, gerçekten de sıvının içindeki
bir şey bakteriyi öldürüyor.
06:06
and it was in that liquidsıvı.
121
354302
1496
Diğer gözleme göre ise
06:07
The other one: it had to be
biologicbiyolojik in naturedoğa,
122
355822
2785
bu, doğadaki bir canlı olmak zorundaydı
06:10
because a tinyminik dropdüşürmek was sufficientyeterli
to have a hugeKocaman impactdarbe.
123
358631
3675
çünkü küçücük bir damla bile
böylesine büyük bir etkiye sahipti.
Bulduğu maddeye
"görünmez mikrop" adını verdi
06:14
He calleddenilen the agentAjan he had foundbulunan
an "invisiblegörünmez microbemikrop"
124
362853
3224
06:18
and gaveverdi it the nameisim "bacteriophagebakteriyofaj,"
125
366101
1805
ve onu tam anlamıyla
"bakteri yiyici" olarak çevrilen
06:19
whichhangi, literallyharfi harfine translatedtercüme,
meansanlamına geliyor "bacteriabakteriler eateryiyen."
126
367930
2433
"bakteriyofaj" olarak adlandırdı.
06:22
And by the way, this is one
of the mostçoğu fundamentaltemel discoverieskeşifler
127
370800
2992
Bu arada modern mikrobiyolojide bu,
en temel buluşlardan birisi.
06:25
of modernmodern microbiologyMikrobiyoloji.
128
373816
1309
Genomik düzenlemede ve birçok
alanda kullandığımız teknikler,
06:27
So manyçok modernmodern techniquesteknikleri go back
to our understandinganlayış of how phagesfajlar work --
129
375149
4214
fajların çalışma prensibini
anlayış şeklimize dayanıyor.
06:31
in genomicgenomik editingkurgu,
but alsoAyrıca in other fieldsalanlar.
130
379387
2294
06:33
And just todaybugün, the NobelNobel PrizeÖdülü
in chemistrykimya was announcedaçıkladı
131
381705
2959
Daha bugün Nobel Kimya Ödülü,
fajlarla çalışan
06:36
for two scientistsBilim adamları who work with phagesfajlar
and developgeliştirmek drugsilaçlar basedmerkezli on that.
132
384688
3881
ve bu çalışmalara dayanarak ilaç
geliştiren iki bilim insanına verildi.
06:41
Now, back in the 1920s and 1930s,
133
389631
2127
1920'lere ve 30'lara dönecek olursak
insanlar fajların tıbbi
potansiyelini hemen görmüşlerdi.
06:43
people alsoAyrıca immediatelyhemen saw
the medicaltıbbi potentialpotansiyel of phagesfajlar.
134
391782
2913
Sonuçta görünmez olmasına rağmen
06:46
After all, albeitGerçi invisiblegörünmez,
135
394719
1659
güvenilir bir şekilde bakterileri
öldüren bir şeye sahiptiniz.
06:48
you had something
that reliablygüvenilir was killingöldürme bacteriabakteriler.
136
396402
2523
Abbott, Squibb ya da Lilly gibi hâlâ
günümüzde var olan şirketler
06:51
CompaniesŞirketler that still existvar olmak todaybugün,
suchböyle as AbbottAbbott, SquibbSquibb or LillyLilly,
137
399489
3461
faj preparatları sattılar.
06:54
soldsatıldı phageFeyc preparationshazırlıklar.
138
402974
1600
Ama gerçek şu ki işe görünmez
bir mikropla başlıyorsanız
06:57
But the realitygerçeklik is, if you're startingbaşlangıç
with an invisiblegörünmez microbemikrop,
139
405204
3056
güvenilir bir ilaç elde etmek
gerçekten zordur.
07:00
it's very difficultzor to get
to a reliabledürüst drugilaç.
140
408284
2407
Bugün Amerikan Gıda ve İlaç
İdaresi'ne gittiğinizi hayal edin
07:03
Just imaginehayal etmek going to the FDAFDA todaybugün
141
411117
1992
07:05
and tellingsöylüyorum them all about
that invisiblegörünmez virusvirüs
142
413133
2306
ve hastalara görünmez bir virüs
vermek istediğinizden bahsedin.
07:07
you want to give to patientshastalar.
143
415463
1593
07:09
So when chemicalkimyasal antibioticsantibiyotikler
emergedortaya in the 1940s,
144
417752
2920
1940'larda kimyasal
antibiyotikler çıktığında
her şey tamamen değişti.
07:12
they completelytamamen changeddeğişmiş the gameoyun.
145
420696
2091
Bunda en büyük rolü bu adam oynadı.
07:14
And this guy playedOyunun a majormajör rolerol.
146
422811
2008
07:16
This is AlexanderAlexander FlemingFleming.
147
424843
1294
Kendisi Alexdander Fleming.
07:18
He wonwon the NobelNobel PrizeÖdülü in medicinetıp
148
426161
1809
İlk antibiyotik olan
penisilinin geliştirilmesine
07:19
for his work contributingkatkı
to the developmentgelişme
149
427994
2135
katkı sağlayan çalışması ile
Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.
07:22
of the first antibioticantibiyotik, penicillinpenisilin.
150
430153
1967
Antibiyotikler gerçekten fajlardan
çok daha farklı çalışır.
07:24
And antibioticsantibiyotikler really work
very differentlyfarklı olarak than phagesfajlar.
151
432871
4127
07:29
For the mostçoğu partBölüm, they inhibitengellemek
the growthbüyüme of the bacteriabakteriler,
152
437022
2777
Çoğunlukla, bakterilerin
çoğalmasını engelliyorlar
07:31
and they don't carebakım so much
whichhangi kindtür of bacteriabakteriler are presentmevcut.
153
439823
3072
ve ne tür bir bakteri olduğunu
çok fazla önemsemiyorlar.
Geniş spektrumlu olarak
adlandırdıklarımız ise
07:35
The onesolanlar that we call broad-spectrumgeniş spektrumlu
154
443196
1930
07:37
will even work againstkarşısında
a wholebütün bunchDemet of bacteriabakteriler out there.
155
445150
3592
tüm bakteri çeşitlerinde bile işe yarıyor.
Bunu çok daha dar bir spektrumda,
07:40
CompareKarşılaştır that to phagesfajlar,
whichhangi work extremelyson derece narrowlydar
156
448766
2494
tek bir bakteri türüne karşı işe
yarayan fajlarla karşılaştırın.
07:43
againstkarşısında one bacterialbakteri speciesTürler,
157
451284
1443
07:44
and you can see the obviousaçık advantageavantaj.
158
452751
2055
Sağladığı avantajı siz de göreceksiniz.
07:47
Now, back then, this mustşart have feltkeçe
like a dreamrüya come truedoğru.
159
455575
2851
Sanki hayaller gerçeğe dönüştü.
07:50
You had a patienthasta
with a suspectedşüpheli bacterialbakteri infectionenfeksiyon,
160
458450
3199
Bakteriyal enfeksiyondan
şüphelendiğiniz bir hastanız var.
07:53
you gaveverdi him the antibioticantibiyotik,
161
461673
1595
Ona antibiyotik veriyorsunuz.
Hastalığa sebep olan bakteri hakkında
başka bir şey bilmenize de gerek yok
07:55
and withoutolmadan really needinggerek to know
anything elsebaşka about the bacteriabakteriler
162
463292
3159
07:58
causingneden olan the diseasehastalık,
163
466475
1174
ve hastaların çoğu iyileşiyor.
07:59
manyçok of the patientshastalar recoveredyeniden elde etmek.
164
467673
1515
08:01
And so as we developedgelişmiş
more and more antibioticsantibiyotikler,
165
469212
2357
Biz daha fazla antibiyotik ürettikçe
08:03
they, rightlyhaklı olarak so, becameoldu the first-lineilk satır
therapyterapi for bacterialbakteri infectionsenfeksiyonlar.
166
471593
3685
haliyle bakteriyal enfeksiyonda
birinci basamak tedavi haline geliyorlar.
08:07
And by the way, they have contributedkatkıda
tremendouslymüthiş to our life expectancybeklenti.
167
475831
4238
Bu arada ortalama yaşam süremize de
çok büyük katkıda bulunuyorlar.
08:12
We are only ableyapabilmek to do
complexkarmaşık medicaltıbbi interventionsmüdahaleler
168
480093
2706
Bugün, sadece kompleks tıbbi müdahaleler
ve ameliyatlar yapabiliyoruz.
08:14
and medicaltıbbi surgeriesameliyatları todaybugün
169
482823
1643
08:16
because we have antibioticsantibiyotikler,
170
484490
1373
Çünkü antibiyotiklerimiz var
08:17
and we don't riskrisk the patienthasta
dyingölen the very nextSonraki day
171
485887
2506
ve hemen ertesi gün hastanın,
ameliyat sırasında kapabileceği bakteriyal
bir enfeksiyondan ölme riski yok.
08:20
from the bacterialbakteri infectionenfeksiyon that he mightbelki
contractsözleşme duringsırasında the operationoperasyon.
172
488417
3847
Dolayısıyla fajları unutmaya başladık,
özellikle batı tıp dünyasında.
08:24
So we startedbaşladı to forgetunutmak about phagesfajlar,
especiallyözellikle in WesternWestern medicinetıp.
173
492288
3890
Ben büyürken bile kısmen
şöyle bir görüş vardı:
08:28
And to a certainbelli extentderece, even when
I was growingbüyüyen up, the notionkavram was:
174
496638
3734
"Bakteriyal enfeksiyon sorununu çözdük.
Artık antibiyotiklerimiz var."
08:32
we have solvedçözülmüş bacterialbakteri infectionsenfeksiyonlar;
we have antibioticsantibiyotikler.
175
500396
3832
08:37
Of coursekurs, todaybugün,
we know that this is wrongyanlış.
176
505185
2723
Tabii ki bugün biliyoruz ki
bu düşünce yanlış.
Bugün çoğunuz antibiyotiklere
dirençli bakterileri duymuştur.
08:40
TodayBugün, mostçoğu of you
will have heardduymuş about superbugssuperbugs.
177
508553
2397
08:42
Those are bacteriabakteriler
that have becomeolmak resistantdayanıklı
178
510974
2137
Bu bakteriler, enfeksiyon
tedavisi için geliştirdiğimiz,
08:45
to manyçok, if not all, of the antibioticsantibiyotikler
that we have developedgelişmiş
179
513135
4514
hepsi değilse bile, birçok antibiyotiğe
karşı dirençli hale gelmişlerdir.
08:49
to treattedavi etmek this infectionenfeksiyon.
180
517673
1600
Peki bu noktaya nasıl geldik?
08:51
How did we get here?
181
519760
1334
08:53
Well, we weren'tdeğildi as smartakıllı
as we thought we were.
182
521118
2974
Demek ki düşündüğümüz
kadar zeki değildik.
Antibiyotikleri her yerde
kullanmaya başladığımız için
08:56
As we startedbaşladı usingkullanma
antibioticsantibiyotikler everywhereher yerde --
183
524578
2943
-tedavi ve önleyici olarak hastanelerde,
basit soğuk algınlıkları için evlerde,
08:59
in hospitalshastaneler, to treattedavi etmek and preventönlemek;
at home, for simplebasit coldssoğuk algınlığı;
184
527545
3389
09:02
on farmsçiftlikleri, to keep animalshayvanlar healthysağlıklı --
185
530958
2262
hayvanların sağlığını korumak
için çiftliklerde-
09:05
the bacteriabakteriler evolvedgelişti.
186
533244
1400
bakteriler evrim geçirdi.
09:07
In the onslaughtsaldırı of antibioticsantibiyotikler
that were all around them,
187
535509
3849
Kendilerine yapılan
antibiyotik saldırılarında,
09:11
those bacteriabakteriler survivedhayatta
that were besten iyi ableyapabilmek to adaptuyarlamak.
188
539382
3019
en çok uyum sağlayabilenler
hayatta kaldı.
Bugün onları, "çoklu-ilaç dirençli
bakteriler" olarak adlandırıyoruz.
09:15
TodayBugün, we call these
"multidrug-resistantkökenlerinin dayanıklı bacteriabakteriler."
189
543017
2850
09:18
And let me put a scarykorkutucu numbernumara out there.
190
546283
2135
Korkutucu bir istatistik
sunmama izin verin.
Birleşik Krallık hükûmeti tarafından
desteklenen son yapılan çalışmalarda
09:20
In a recentson studyders çalışma commissioneddevreye
by the UKİNGİLTERE governmenthükümet,
191
548442
2453
09:22
it was estimatedtahmini that by 2050,
192
550919
2396
2050 yılına kadar her yıl,
10 milyon insanın
09:25
tenon millionmilyon people could dieölmek everyher yearyıl
from multidrug-resistantkökenlerinin dayanıklı infectionsenfeksiyonlar.
193
553339
4118
çoklu-ilaç dirençli enfeksiyonlardan
hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.
Bunu günümüzde her yıl kanserden hayatını
kaybeden 8 milyon insanla karşılaştırın,
09:29
CompareKarşılaştır that to eightsekiz millionmilyon deathsölümler
from cancerkanser perbaşına yearyıl todaybugün,
194
557871
3143
09:33
and you can see
that this is a scarykorkutucu numbernumara.
195
561038
2154
o zaman sayının
korkunçluğunu göreceksiniz.
09:35
But the good newshaber is,
phagesfajlar have stucksıkışmış around.
196
563792
2795
Ama iyi haber şu ki
fajların bir yere gittiği yok.
09:39
And let me tell you, they are not
impressedetkilendim by multidrugçoklu ilaç resistancedirenç.
197
567014
3206
Ve söylemeliyim ki fajlar çoklu-ilaç
direncinden etkilenmiyorlar.
09:42
(LaughterKahkaha)
198
570244
1151
(Kahkahalar)
09:43
They are just as happilymutlu killingöldürme
and huntingavcılık bacteriabakteriler all around us.
199
571419
5753
Hallerinden gayet memnun, etrafımızdaki
bakterileri avlayıp öldürüyorlar.
Ayrıca seçicililer de
ve bu günümüzde oldukça önemli.
09:50
And they'veonlar ettik alsoAyrıca stayedkaldı selectiveSeçici,
whichhangi todaybugün is really a good thing.
200
578028
3301
Bugün birçok ortamda
enfeksiyona sebep olan
09:53
TodayBugün, we are ableyapabilmek to reliablygüvenilir identifybelirlemek
a bacterialbakteri pathogenpatojen
201
581353
3484
bakteriyal patojenleri güvenilir
bir şekilde tanımlayabiliyoruz.
09:56
that's causingneden olan an infectionenfeksiyon
in manyçok settingsAyarlar.
202
584861
2494
Seçicilik özelliği bizim, geniş spektrumlu
antibiyotiklerle ilişkili yan etkilerden
09:59
And theironların selectivityseçicilik will help us
avoidönlemek some of the sideyan effectsetkileri
203
587379
3098
10:02
that are commonlyçoğunlukla associatedilişkili
with broad-spectrumgeniş spektrumlu antibioticsantibiyotikler.
204
590501
3544
korunmamıza yardımcı oluyor.
Belki de içlerindeki en güzel haber,
artık görünmez bir mikrobun olmayışı.
10:06
But maybe the besten iyi newshaber of all is:
they are no longeruzun an invisiblegörünmez microbemikrop.
205
594609
3833
Onlara bakabiliyoruz.
10:10
We can look at them.
206
598466
1325
Bunu daha önce birlikte yaptık.
10:11
And we did so togetherbirlikte before.
207
599815
1445
10:13
We can sequencesıra theironların DNADNA.
208
601284
1848
DNA dizisini çıkarabiliyoruz.
Nasıl çoğaldıklarını anlıyoruz.
10:15
We understandanlama how they replicatetekrarlamak.
209
603156
1596
10:16
And we understandanlama the limitationssınırlamaları.
210
604776
1888
Sınırlarını anlıyoruz.
Güçlü ve güvenilir faj bazlı farmasötikler
geliştirmede önemli bir yerdeyiz
10:18
We are in a great placeyer
211
606688
1367
10:20
to now developgeliştirmek stronggüçlü and reliabledürüst
phage-basedPhage tabanlı pharmaceuticalsEczacılık.
212
608079
4014
ve bu dünya genelinde olan bir şey.
10:24
And that's what's happeningolay
around the globeküre.
213
612117
2182
Biz de dahil 10'dan fazla
biyoteknoloji şirketi
10:26
More than 10 biotechbiyoteknoloji companiesşirketler,
includingdahil olmak üzere our ownkendi companyşirket,
214
614323
2755
bakteriyal enfeksiyon tedavisinde
insan-faj uygulamalarını geliştiriyor.
10:29
are developinggelişen human-phageinsan-Phage applicationsuygulamaları
to treattedavi etmek bacterialbakteri infectionsenfeksiyonlar.
215
617102
3585
10:32
A numbernumara of clinicalklinik trialsdenemeler
are gettingalma underwaydevam in EuropeEurope and the US.
216
620711
4207
Şu an Avrupa ve Birleşik Devletler'de
birçok klinik çalışma deneme aşamasında.
10:37
So I'm convincedikna olmuş
that we're standingayakta on the vergemeyletmek
217
625751
2310
Dolayısıyla faj terapisinde
bir rönesans eşiğinde
olduğumuza şiddetle inanıyorum.
10:40
of a renaissanceRönesans of phageFeyc therapyterapi.
218
628085
1960
10:42
And to me, the correctdoğru way to depicttasvir
the phageFeyc is something like this.
219
630069
4228
Benim için bir fajın
en doğru tasviri şu şekilde:
10:46
(LaughterKahkaha)
220
634855
2492
(Kahkahalar)
Benim için faj, çoklu ilaç direncine
sahip enfeksiyonlara karşı savaşımızda
10:49
To me, phagesfajlar are the superheroessüper kahramanlar
that we have been waitingbekleme for
221
637371
3476
10:52
in our fightkavga againstkarşısında
multidrug-resistantkökenlerinin dayanıklı infectionsenfeksiyonlar.
222
640871
3089
uzun zamandır beklediğimiz
bir süperkahramandır.
Bir dahaki sefere virüsler
hakkında düşünürken
10:56
So the nextSonraki time you think about a virusvirüs,
223
644617
2508
şunu aklınızdan çıkarmayın.
10:59
keep this imagegörüntü in mindus.
224
647149
1600
11:01
After all, a phageFeyc mightbelki
one day savekayıt etmek your life.
225
649236
2984
Sonuçta bir gün,
bir faj hayatınızı kurtarabilir.
11:04
Thank you.
226
652810
1190
Teşekkürler.
11:06
(ApplauseAlkış)
227
654024
5968
(Alkışlar)
Translated by Cansu Aydın
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com