ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Alexander Belcredi: How a long-forgotten virus could help us solve the antibiotics crisis

Alexander Belcredi: Jak dawno zapomniany wirus może pomóc rozwiązać kryzys antybiotykowy

Filmed:
1,510,048 views

Wirusy nie cieszą się najlepszą sławą, ale niektóre z nich mogą któregoś dnia uratować ci życie. Tak mówi Alexander Belcredi, przedsiębiorca w dziedzinie biotechnologii. W tej fascynującej prelekcji przedstawia nam bakteriofagi, występujące naturalnie wirusy, które z zabójczą precyzją polują na szkodliwe bakterie i niszczą je. Pokazuje również, jak te dawno zapomniane organizmy dostarczają nowej nadziei w walce przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze strony antybiotykoodpornych superbakterii.
- Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Take a momentza chwilę
0
873
1422
Pomyślmy przez chwilę
00:14
and think about a viruswirus.
1
2319
1516
o wirusach.
00:16
What comespochodzi to your mindumysł?
2
4913
1793
Co przychodzi nam do głowy?
00:18
An illnesschoroba?
3
6730
1253
Choroba?
00:20
A fearstrach?
4
8007
1326
Strach?
00:21
ProbablyPrawdopodobnie something really unpleasantnieprzyjemny.
5
9357
2006
Pewnie coś naprawdę nieprzyjemnego.
00:23
And yetjeszcze, viruseswirusy are not all the samepodobnie.
6
11387
2547
A jednak nie wszystkie wirusy
są takie same.
00:25
It's trueprawdziwe, some of them causeprzyczyna
devastatingniszczycielski diseasechoroba.
7
13958
3531
To prawda, że niektóre
powodują wyniszczające choroby.
00:29
But othersinni can do the exactdokładny oppositenaprzeciwko --
they can curelekarstwo diseasechoroba.
8
17513
4087
Inne mogą działać na odwrót
- mogą leczyć.
00:33
These viruseswirusy are callednazywa "phagesfagi."
9
21624
2032
Takie wirusy to "bakteriofagi".
00:36
Now, the first time I heardsłyszał
about phagesfagi was back in 2013.
10
24125
3309
Po raz pierwszy o bakteriofagach
usłyszałem w 2013 roku.
00:39
My father-in-lawteść, who'skto jest a surgeonChirurg,
11
27458
2151
Mój teść, który jest chirurgiem,
opowiedział mi o swojej pacjentce.
00:41
was tellingwymowny me about a womankobieta
he was treatingleczenie.
12
29633
2420
00:44
The womankobieta had a kneekolano injuryzranienie,
requiredwymagany multiplewielokrotność surgerieszabiegi chirurgiczne,
13
32077
3119
Miała poważną kontuzję kolana,
która wymagała wielu operacji,
00:47
and over the coursekurs of these,
14
35220
1453
podczas których zachorowała
00:48
developedrozwinięty a chronicPrzewlekłe
bacterialbakteryjny infectioninfekcja in her legnogi.
15
36697
2872
na chroniczną infekcję bakteryjną.
00:51
UnfortunatelyNiestety for her,
16
39593
1260
Na nieszczęście dla niej,
00:52
the bacteriabakteria causingspowodowanie the infectioninfekcja
alsorównież did not respondodpowiadać
17
40877
3033
bakteria powodująca infekcję nie reagowała
00:55
to any antibioticantybiotyk that was availabledostępny.
18
43934
2467
na żaden dostępny antybiotyk.
00:58
So at this pointpunkt, typicallyzwykle, the only
optionopcja left is to amputateamputacji the legnogi
19
46807
3389
W takich sytuacjach jedynym wyjściem
pozostaje amputacja nogi
01:02
to stop the infectioninfekcja
from spreadingrozpościerający się furtherdalej.
20
50220
2412
w celu powstrzymania infekcji.
01:05
Now, my father-in-lawteść was desperatezdesperowany
for a differentróżne kinduprzejmy of solutionrozwiązanie,
21
53268
3531
Mój teść desperacko szukał
innego rozwiązania,
01:08
and he appliedstosowany for an experimentaleksperymentalny,
last-resortLast-Resort treatmentleczenie usingza pomocą phagesfagi.
22
56823
4502
więc zastosował eksperymentalne leczenie
ostatniej szansy z użyciem bakteriofagów.
01:13
And guessodgadnąć what? It workedpracował.
23
61727
1866
I zadziałało.
01:15
WithinW ramach threetrzy weekstygodnie of applyingstosowanie the phagesfagi,
the chronicPrzewlekłe infectioninfekcja had healeduzdrowieni up,
24
63617
4166
W trzy tygodnie od zastosowania terapii
infekcja całkowicie ustąpiła.
01:19
where before, no antibioticantybiotyk was workingpracujący.
25
67807
2667
Wcześniej nie zadziałał żaden antybiotyk.
01:22
I was fascinatedzafascynowany by this weirddziwne conceptionkoncepcja:
26
70998
3915
Zainteresowałem się tym dziwnym pomysłem:
01:27
viruseswirusy curingutwardzania an infectioninfekcja.
27
75522
2221
wirusy leczące infekcje.
01:30
To this day, I am fascinatedzafascynowany
by the medicalmedyczny potentialpotencjał of phagesfagi.
28
78617
3476
Do dzisiaj interesuje mnie
medyczny potencjał bakteriofagów.
01:34
And I actuallytak właściwie quitporzucić my jobpraca last yearrok
to buildbudować a companyfirma in this spaceprzestrzeń.
29
82117
3668
Dlatego rzuciłem pracę, żeby stworzyć
firmę zajmującą się ich badaniem.
01:38
Now, what is a phagefagowej?
30
86760
1400
Czym jest bakteriofag?
01:41
The imageobraz that you see here was takenwzięty
by an electronelektron microscopemikroskopu.
31
89465
3706
Obraz, który państwo widzą, wykonano
przy pomocy mikroskopu elektronowego.
01:45
And that meansznaczy what we see on the screenekran
is in realityrzeczywistość extremelyniezwykle tinymalutki.
32
93195
3734
To oznacza, że to, co widzimy na ekranie,
jest w rzeczywistości bardzo malutkie.
01:49
The grainyziarnisty thing in the middleśrodkowy
with the headgłowa, the long bodyciało
33
97250
3767
Ten ziarnisty kształt po środku
z główką, długim ciałem
01:53
and a numbernumer of feetstopy --
34
101041
1449
i kilkoma nóżkami
01:54
this is the imageobraz of a prototypicalprototypowy phagefagowej.
35
102514
2690
to jest właśnie typowy bakteriofag.
01:57
It's kinduprzejmy of cuteładny.
36
105228
1222
Całkiem słodki.
01:58
(LaughterŚmiech)
37
106474
1555
(Śmiech)
02:00
Now, take a look at your handdłoń.
38
108958
2000
Spójrzcie teraz na swoje dłonie.
02:03
In our teamzespół, we'vemamy estimatedszacowany
that you have more than 10 billionmiliard phagesfagi
39
111829
4246
Mój zespół oszacował,
że na dłoniach znajduje się
ponad 10 milionów bakteriofagów.
02:08
on eachkażdy of your handsręce.
40
116099
1467
02:09
What are they doing there?
41
117940
1738
Co one tam robią?
02:11
(LaughterŚmiech)
42
119702
1248
(Śmiech)
02:12
Well, viruseswirusy are good at infectingzainfekowania cellskomórki.
43
120974
2794
Wirusy są dobre w infekowaniu komórek.
A bakteriofagi są świetne
w infekowaniu bakterii.
02:15
And phagesfagi are great
at infectingzainfekowania bacteriabakteria.
44
123792
2214
02:18
And your handdłoń, just like
so much of our bodyciało,
45
126030
2428
Dłonie, tak jak reszta ciała,
02:20
is a hotbedWylęgarnia of bacterialbakteryjny activityczynność,
46
128482
2436
są siedliskiem mnóstwa bakterii,
02:22
makingzrobienie it an idealideał
huntingpolowanie groundziemia for phagesfagi.
47
130942
3238
co stanowi idealny teren łowiecki
dla bakteriofagów.
02:26
Because after all, phagesfagi huntpolowanie bacteriabakteria.
48
134204
2849
Bo przecież bakteriofagi
polują na bakterie.
02:29
It's alsorównież importantważny to know that phagesfagi
are extremelyniezwykle selectiveselektywne huntersmyśliwi.
49
137910
3576
Warto wiedzieć, że bakteriofagi
są bardzo wybiórczymi łowcami.
02:34
TypicallyZazwyczaj, a phagefagowej will only infectzainfekować
a singlepojedynczy bacterialbakteryjny speciesgatunki.
50
142014
3933
Bakteriofag infekuje zazwyczaj
pojedynczy gatunek bakterii.
02:38
So in this renderingwykonanie here,
the phagefagowej that you see
51
146648
2992
Tutaj widzą państwo bakteriofaga,
02:41
huntspolowania for a bacteriumbakteria
callednazywa StaphylococcusGronkowce aureusaureus,
52
149664
3166
który poluje na gronkowca złocistego,
02:44
whichktóry is knownznany as MRSAMrsa
in its drug-resistantodpornych na leki formformularz.
53
152854
3255
którego forma odporna na antybiotyki
znana jest jako MRSA.
02:48
It causesprzyczyny skinskóra or woundrana infectionsinfekcje.
54
156133
2133
Gronkowiec powoduje infekcje skóry i ran.
02:51
The way the phagefagowej huntspolowania is with its feetstopy.
55
159069
2759
Bakteriofag poluje przy pomocy nóżek.
02:54
The feetstopy are actuallytak właściwie extremelyniezwykle
sensitivewrażliwy receptorsreceptory,
56
162364
2498
Te nóżki to tak naprawdę
bardzo wrażliwe czułki
do szukania odpowiedniego miejsca
na powierzchni komórki bakteryjnej.
02:56
on the lookoutLookout for the right surfacepowierzchnia
on a bacterialbakteryjny cellkomórka.
57
164886
2875
03:00
OnceRaz it findsznajduje it,
58
168158
1252
Jak je znajdzie,
03:01
the phagefagowej will latchzatrzask on
to the bacterialbakteryjny cellkomórka wallŚciana
59
169434
2929
przyczepia się do ściany
komórkowej bakterii,
03:04
and then injectwstrzykiwać its DNADNA.
60
172387
1600
a następnie wprowadza do niej swoje DNA.
03:06
DNADNA sitssiedzi in the headgłowa of the phagefagowej
61
174371
1666
DNA bakteriofaga wędruje od głowy
03:08
and travelspodróże into the bacteriabakteria
throughprzez the long bodyciało.
62
176061
2789
przez jego długie ciało
i trafia do bakterii.
03:11
At this pointpunkt, the phagefagowej
reprogramsprzeprogramowuje the bacteriabakteria
63
179307
2691
Na tym etapie bakteriofag
programuje bakterię tak,
03:14
into producingprodukujący lots of newNowy phagesfagi.
64
182022
2373
żeby produkowała dziesiątki
nowych bakteriofagów.
03:16
The bacteriabakteria, in effectefekt,
becomesstaje się a phagefagowej factoryfabryka.
65
184419
2932
W rezultacie bakteria staje się
fabryką bakteriofagów.
03:19
OnceRaz around 50-100 phagesfagi have accumulatednagromadzony
withinw ciągu the bacteriabakteria cellkomórka,
66
187704
3960
Kiedy około 50-100 bakteriofagów
zgromadzi się w komórce,
03:23
the phagesfagi are then ablezdolny
to releasewydanie a proteinbiałko
67
191688
2389
uwalniają wtedy proteinę,
03:26
that disruptszakłóca the bacteriabakteria cellkomórka wallŚciana.
68
194101
2076
która niszczy ścianę komórkową bakterii.
03:28
As the bacteriabakteria burstswybuchy,
the phagesfagi moveruszaj się out
69
196514
3166
Po pęknięciu bakterii
bakteriofagi wydostają się
03:31
and go on the huntpolowanie again
for a newNowy bacteriabakteria to infectzainfekować.
70
199704
2755
i zaczynają polowanie na kolejną
bakterię do zainfekowania.
03:35
Now, I'm sorry, this probablyprawdopodobnie
soundedbrzmiało like a scarystraszny viruswirus again.
71
203371
3095
Być może to wszystko brzmi przerażająco,
ale to właśnie ta umiejętność
03:39
But it's exactlydokładnie this abilityzdolność of phagesfagi --
72
207220
2643
rozmnażania się wewnątrz bakterii
i niszczenia jej sprawia,
03:41
to multiplyzwielokrotniać withinw ciągu the bacteriabakteria
and then killzabić them --
73
209887
2691
że bakteriofagi są interesujące
z medycznego punktu widzenia.
03:44
that make them so interestingciekawy
from a medicalmedyczny pointpunkt of viewwidok.
74
212602
3137
03:47
The other partczęść that I find
extremelyniezwykle interestingciekawy
75
215763
2277
Inną ciekawostką
03:50
is the scaleskala at whichktóry this is going on.
76
218064
2254
jest skala tego zjawiska.
03:52
Now, just fivepięć yearslat agotemu,
I really had no clueWskazówka about phagesfagi.
77
220342
3484
Jeszcze pięć lat temu nie miałem pojęcia
o istnieniu bakteriofagów.
03:55
And yetjeszcze, todaydzisiaj I would tell you
they are partczęść of a naturalnaturalny principlezasada.
78
223850
3464
Dzisiaj powiedziałbym,
że są częścią natury.
03:59
PhagesFagi and bacteriabakteria go back
to the earliestnajwcześniej daysdni of evolutionewolucja.
79
227694
4008
Bakterie i bakteriofagi były obecne
już w pierwszych dniach ewolucji.
04:03
They have always existedistniały in tandemtandem,
keepingkonserwacja eachkażdy other in checkczek.
80
231726
3501
Zawsze w duecie,
pilnowały siebie nawzajem.
04:07
So this is really the storyfabuła of yinYin
and yangYang, of the hunterŁowca and the preyzdobycz,
81
235765
3872
To opowieść o yin i yang, łowcy i zdobyczy
04:11
at a microscopicmikroskopowe levelpoziom.
82
239661
1584
na poziomie mikroskopijnym.
04:14
Some scientistsnaukowcy have even estimatedszacowany
83
242005
2231
Niektórzy naukowcy oszacowali,
04:16
that phagesfagi are the mostwiększość
abundantobfity organismorganizm on our planetplaneta.
84
244260
3730
że bakteriofagi to najczęściej występujący
organizm na naszej planecie.
Dlatego zanim będziemy kontynuować
dyskusję o ich medycznym potencjale,
04:20
So even before we continueKontyntynuj
talkingmówić about theirich medicalmedyczny potentialpotencjał,
85
248863
3071
04:23
I think everybodywszyscy should know
about phagesfagi and theirich rolerola on earthZiemia:
86
251958
3164
myślę, że każdy powinien wiedzieć coś
o bakteriofagach i ich roli:
04:27
they huntpolowanie, infectzainfekować and killzabić bacteriabakteria.
87
255146
2400
bakteriofagi polują, infekują
i niszczą bakterie.
04:30
Now, how come we have something
that worksPrace so well in natureNatura,
88
258550
2961
Jak to jest, że mamy coś,
co tak dobrze funkcjonuje w naturze,
04:33
everykażdy day, everywherewszędzie around us,
89
261535
2391
każdego dnia, dookoła nas,
04:35
and yetjeszcze, in mostwiększość partsCzęści of the worldświat,
90
263950
1754
a jednak w wielu miejscach na świecie
04:37
we do not have a singlepojedynczy drugnarkotyk on the marketrynek
91
265728
2016
nie ma nawet jednego leku,
który stosuje umiejętność bakteriofagów
do zwalczania infekcji bakteryjnych?
04:39
that usesużywa this principlezasada
to combatwalka bacterialbakteryjny infectionsinfekcje?
92
267768
3008
04:43
The simpleprosty answerodpowiedź is: no one
has developedrozwinięty this kinduprzejmy of a drugnarkotyk yetjeszcze,
93
271458
3818
Po prostu jeszcze nikt
takiego leku nie wynalazł,
a przynajmniej takiego,
który przestrzega zachodnich standardów
04:47
at leastnajmniej not one that conformsjest zgodny
to the WesternWestern regulatoryregulacyjne standardsstandardy
94
275300
3159
04:50
that setzestaw the normnorma
for so much of the worldświat.
95
278483
2201
regulujących prawie wszędzie
produkcję leków.
04:53
To understandzrozumieć why,
we need to moveruszaj się back in time.
96
281251
2838
Musimy cofnąć się w czasie,
żeby to zrozumieć.
04:57
This is a pictureobrazek of FélixLix d'Herelled'Herelle.
97
285298
2198
To zdjęcie Félixa d'Herelle'a.
Jest jednym z dwóch naukowców,
04:59
He is one of the two scientistsnaukowcy
crediteddopisane with discoveringodkrywanie phagesfagi.
98
287520
3446
którym przypisuje się
odkrycie bakteriofagów.
05:02
ExceptZ wyjątkiem, when he discoveredodkryty them
back in 1917, he had no clueWskazówka
99
290990
3756
Tylko że w 1917 roku nie miał pojęcia,
05:06
what he had discoveredodkryty.
100
294770
1473
co właśnie odkrył.
05:08
He was interestedzainteresowany in a diseasechoroba
callednazywa bacillaryCzerwonka bakteryjna dysenteryCzerwonka,
101
296720
3288
Interesowała go choroba zwana
czerwonką bakteryjną,
05:12
whichktóry is a bacterialbakteryjny infectioninfekcja
that causesprzyczyny severesilny diarrheabiegunka,
102
300032
2873
czyli infekcja bakteryjna
powodującą ostrą biegunkę,
05:14
and back then, was actuallytak właściwie
killingzabicie a lot of people,
103
302929
2444
wówczas powodująca dużo zgonów,
05:17
because after all, no curelekarstwo for bacterialbakteryjny
infectionsinfekcje had been inventedzmyślony.
104
305397
3744
bo nie znano lekarstw
na choroby bakteryjne.
05:21
He was looking at samplespróbki from patientspacjenci
who had survivedprzeżył this illnesschoroba.
105
309165
3910
Obserwował próbki pobrane od pacjentów,
którzy przeżyli zetknięcie z chorobą.
05:25
And he founduznany that something
weirddziwne was going on.
106
313099
2233
Odkrył, że działo się tam coś dziwnego.
05:27
Something in the samplepróba
was killingzabicie the bacteriabakteria
107
315356
2356
Coś w probówce zabijało bakterię,
05:29
that were supposeddomniemany to causeprzyczyna the diseasechoroba.
108
317736
2190
która przypuszczalnie była
źródłem choroby.
05:31
To find out what was going on,
he did an ingeniouspomysłowy experimenteksperyment.
109
319950
3040
Żeby dowiedzieć się, co się dzieje,
przeprowadził genialny eksperyment.
05:35
He tookwziął the samplepróba, filteredfiltrowane it
110
323395
2120
Filtrował próbkę do momentu,
gdy był pewny,
05:37
untilaż do he was sure that only something
very smallmały could have remainedpozostał,
111
325539
3255
że tylko coś malutkiego
mogło w niej pozostać,
05:40
and then tookwziął a tinymalutki dropupuszczać and addedw dodatku it
to freshlyświeżo cultivateduprawiana bacteriabakteria.
112
328818
4245
a następnie pobrał kropelkę i dodał ją
do świeżo wyhodowanej kolonii bakterii.
05:45
And he observedzauważony
that withinw ciągu a numbernumer of hoursgodziny,
113
333087
2176
Zaobserwował, że w ciągu kilku godzin
05:47
the bacteriabakteria had been killedzabity.
114
335287
1965
bakterie były zniszczone.
05:49
He then repeatedpowtarzający się this,
again filteringfiltracja, takingnabierający a tinymalutki dropupuszczać,
115
337276
3777
Powtórzył eksperyment, filtrując próbkę
i dodając pobraną kroplę
do kolejnej kolonii świeżych bakterii.
05:53
addingdodawanie it to the nextNastępny batchpartia
of freshświeży bacteriabakteria.
116
341077
2574
05:55
He did this in sequencesekwencja 50 timesczasy,
117
343675
2507
Zrobił tak jeszcze 50 razy
05:58
always observingobserwując the samepodobnie effectefekt.
118
346206
1865
i za każdym razem wynik był ten sam.
06:00
And at this pointpunkt,
he madezrobiony two conclusionswnioski.
119
348095
2722
W tym momencie doszedł do dwóch wniosków.
06:02
First of all, the obviousoczywisty one:
yes, something was killingzabicie the bacteriabakteria,
120
350841
3437
Po pierwsze, ten oczywisty:
tak, coś zabijało bakterie
06:06
and it was in that liquidciekły.
121
354302
1496
i znajdowało się w tym roztworze.
06:07
The other one: it had to be
biologicbiologiczny in natureNatura,
122
355822
2785
Po drugie: musiało to być
z natury biologiczne,
06:10
because a tinymalutki dropupuszczać was sufficientwystarczające
to have a hugeolbrzymi impactwpływ.
123
358631
3675
ponieważ malutka kropelka wystarczyła
dla uzyskania ogromnych efektów.
06:14
He callednazywa the agentagenta he had founduznany
an "invisibleniewidzialny microbemikrob"
124
362853
3224
Określił ten nowo-odkryty czynnik
"niewidzialnym mikrobem"
06:18
and gavedał it the nameNazwa "bacteriophagebacteriophage,"
125
366101
1805
i nadał mu nazwę: "bakteriofag",
06:19
whichktóry, literallydosłownie translatedprzetłumaczony,
meansznaczy "bacteriabakteria eaterEater."
126
367930
2433
co w dosłownym tłumaczeniu
oznacza "pożeracz bakterii".
06:22
And by the way, this is one
of the mostwiększość fundamentalfundamentalny discoveriesodkrycia
127
370800
2992
Jest to jedno z najistotniejszych odkryć
06:25
of modernnowoczesny microbiologymikrobiologii.
128
373816
1309
współczesnej mikrobiologii.
06:27
So manywiele modernnowoczesny techniquestechniki go back
to our understandingzrozumienie of how phagesfagi work --
129
375149
4214
Wiele współczesnych technik
czerpie z zasad działania bakteriofagów:
06:31
in genomicgenomowego editingredagowanie,
but alsorównież in other fieldspola.
130
379387
2294
zarówno edycja genów
jak i wiele innych dziedzin.
06:33
And just todaydzisiaj, the NobelLaureat Nagrody Nobla PrizeNagrody
in chemistrychemia was announcedogłosił
131
381705
2959
Właśnie dzisiaj nominowano
do nagrody Nobla z chemii
06:36
for two scientistsnaukowcy who work with phagesfagi
and developrozwijać drugsleki basedna podstawie on that.
132
384688
3881
dwóch naukowców, którzy pracują
nad lekiem opartym na bakteriofagach.
06:41
Now, back in the 1920s and 1930s,
133
389631
2127
W latach 20. i 30. ubiegłego wieku
06:43
people alsorównież immediatelynatychmiast saw
the medicalmedyczny potentialpotencjał of phagesfagi.
134
391782
2913
natychmiast dostrzeżono
medyczny potencjał bakteriofagów.
06:46
After all, albeitaczkolwiek invisibleniewidzialny,
135
394719
1659
Bo chociaż niewidoczne,
06:48
you had something
that reliablyniezawodnie was killingzabicie bacteriabakteria.
136
396402
2523
były wiarygodnym organizmem
zabijającym bakterie.
06:51
CompaniesFirm that still exististnieć todaydzisiaj,
suchtaki as AbbottAbbott, SquibbSquibb or LillyLilly,
137
399489
3461
Firmy istniejące do dziś,
takie jak Abbott, Squibb czy Lilly,
sprzedawały preparaty
bazujące na bakteriofagach.
06:54
soldsprzedany phagefagowej preparationspreparatów.
138
402974
1600
06:57
But the realityrzeczywistość is, if you're startingstartowy
with an invisibleniewidzialny microbemikrob,
139
405204
3056
Jednak jeśli zaczynasz
z niewidzialnym mikrobem,
07:00
it's very difficulttrudny to get
to a reliableniezawodny drugnarkotyk.
140
408284
2407
ciężko jest opracować niezawodny lek.
Idź do Agencji ds. Żywności i Leków
07:03
Just imaginewyobrażać sobie going to the FDAFDA todaydzisiaj
141
411117
1992
07:05
and tellingwymowny them all about
that invisibleniewidzialny viruswirus
142
413133
2306
i powiedz im, że masz
niewidzialnego wirusa,
07:07
you want to give to patientspacjenci.
143
415463
1593
którego chcesz podawać pacjentom.
Kiedy w latach 40.
pojawiły się chemiczne antybiotyki,
07:09
So when chemicalchemiczny antibioticsantybiotyki
emergedpojawiły się in the 1940s,
144
417752
2920
07:12
they completelycałkowicie changedzmienione the gamegra.
145
420696
2091
całkowicie zmieniły się reguły gry.
07:14
And this guy playedgrał a majorpoważny rolerola.
146
422811
2008
A ten facet odegrał główną rolę.
07:16
This is AlexanderAleksander FlemingFleming.
147
424843
1294
To Alexander Fleming.
07:18
He wonwygrał the NobelLaureat Nagrody Nobla PrizeNagrody in medicinelekarstwo
148
426161
1809
Otrzymał Nobla w dziedzinie medycyny
07:19
for his work contributingprzyczynianie się
to the developmentrozwój
149
427994
2135
za swój wkład w opracowanie
07:22
of the first antibioticantybiotyk, penicillinpenicyliny.
150
430153
1967
pierwszego antybiotyku: penicyliny.
07:24
And antibioticsantybiotyki really work
very differentlyróżnie than phagesfagi.
151
432871
4127
Antybiotyki działają zupełnie inaczej
niż bakteriofagi.
07:29
For the mostwiększość partczęść, they inhibithamować
the growthwzrost of the bacteriabakteria,
152
437022
2777
W przeważającej części,
hamują rozwój bakterii,
07:31
and they don't careopieka so much
whichktóry kinduprzejmy of bacteriabakteria are presentteraźniejszość.
153
439823
3072
nie bacząc zbytnio na to,
jakie bakterie atakują.
07:35
The oneste that we call broad-spectrumszerokie spektrum
154
443196
1930
Te o szerokim zakresie działania
07:37
will even work againstprzeciwko
a wholecały bunchwiązka of bacteriabakteria out there.
155
445150
3592
zadziałają na całe masy bakterii
obecnych w organizmie.
W porównaniu do niezwykle wąskiego
działania bakteriofagów
07:40
ComparePorównaj that to phagesfagi,
whichktóry work extremelyniezwykle narrowlywąsko
156
448766
2494
07:43
againstprzeciwko one bacterialbakteryjny speciesgatunki,
157
451284
1443
na jeden gatunek bakterii,
07:44
and you can see the obviousoczywisty advantageZaletą.
158
452751
2055
oczywista przewaga
tych drugich bije w oczy.
W tamtych czasach musiało to być
spełnieniem wszystkich marzeń.
07:47
Now, back then, this mustmusi have feltczułem
like a dreamśnić come trueprawdziwe.
159
455575
2851
07:50
You had a patientcierpliwy
with a suspectedpodejrzany bacterialbakteryjny infectioninfekcja,
160
458450
3199
Pacjentowi z podejrzeniem
infekcji bakteryjnej
07:53
you gavedał him the antibioticantybiotyk,
161
461673
1595
podawało się antybiotyk
07:55
and withoutbez really needingpotrzebujący to know
anything elsejeszcze about the bacteriabakteria
162
463292
3159
i bez konieczności dowiadywania się
czegokolwiek o bakterii,
07:58
causingspowodowanie the diseasechoroba,
163
466475
1174
która powodowała chorobę,
wielu pacjentów zdrowiało.
07:59
manywiele of the patientspacjenci recoveredodzyskane.
164
467673
1515
08:01
And so as we developedrozwinięty
more and more antibioticsantybiotyki,
165
469212
2357
Jako że produkowaliśmy
coraz więcej antybiotyków,
08:03
they, rightlysłusznie so, becamestał się the first-linepierwszej linii
therapyterapia for bacterialbakteryjny infectionsinfekcje.
166
471593
3685
słusznie stały się pierwszą linią obrony
przeciwko infekcjom bakteryjnym.
08:07
And by the way, they have contributedprzyczynił się
tremendouslyniesamowicie to our life expectancyoczekiwanie.
167
475831
4238
Swoją drogą, przyczyniły się do znacznego
wydłużenia średniej długości życia.
08:12
We are only ablezdolny to do
complexzłożony medicalmedyczny interventionsinterwencje
168
480093
2706
Umiemy dziś przeprowadzać
08:14
and medicalmedyczny surgerieszabiegi chirurgiczne todaydzisiaj
169
482823
1643
skomplikowane operacje,
08:16
because we have antibioticsantybiotyki,
170
484490
1373
ponieważ mamy antybiotyki
08:17
and we don't riskryzyko the patientcierpliwy
dyingumierający the very nextNastępny day
171
485887
2506
i nie ryzykujemy, że pacjent
umrze następnego dnia
08:20
from the bacterialbakteryjny infectioninfekcja that he mightmoc
contractkontrakt duringpodczas the operationoperacja.
172
488417
3847
z powodu infekcji bakteryjnej
złapanej podczas operacji.
08:24
So we startedRozpoczęty to forgetzapomnieć about phagesfagi,
especiallyszczególnie in WesternWestern medicinelekarstwo.
173
492288
3890
Dlatego zapomnieliśmy o bakteriofagach,
zwłaszcza w zachodniej medycynie.
08:28
And to a certainpewny extentstopień, even when
I was growingrozwój up, the notionpojęcie was:
174
496638
3734
Do pewnego stopnia, kiedy dorastałem,
panowało przekonanie,
08:32
we have solvedrozwiązany bacterialbakteryjny infectionsinfekcje;
we have antibioticsantybiotyki.
175
500396
3832
że rozwiązano problem
infekcji bakteryjnych,
mieliśmy przecież antybiotyki.
08:37
Of coursekurs, todaydzisiaj,
we know that this is wrongźle.
176
505185
2723
Oczywiście dzisiaj wiemy, że to nie tak.
Dzisiaj większość z państwa
słyszała o superbakteriach.
08:40
TodayDzisiaj, mostwiększość of you
will have heardsłyszał about superbugsSuper mikroby.
177
508553
2397
08:42
Those are bacteriabakteria
that have becomestają się resistantodporny
178
510974
2137
To bakterie, które stały się odporne
08:45
to manywiele, if not all, of the antibioticsantybiotyki
that we have developedrozwinięty
179
513135
4514
na działanie wielu, jeśli nie wszystkich,
dostępnych dziś antybiotyków
08:49
to treatleczyć this infectioninfekcja.
180
517673
1600
używanych do leczenia danej infekcji.
08:51
How did we get here?
181
519760
1334
Jak do tego doszło?
08:53
Well, we weren'tnie były as smartmądry
as we thought we were.
182
521118
2974
Nie byliśmy tak mądrzy,
jak nam się wydawało.
08:56
As we startedRozpoczęty usingza pomocą
antibioticsantybiotyki everywherewszędzie --
183
524578
2943
Antybiotyki stosowano, gdzie się da:
08:59
in hospitalsszpitale, to treatleczyć and preventzapobiec;
at home, for simpleprosty coldsprzeziębienia;
184
527545
3389
w szpitalach, żeby leczyć i zapobiegać,
w domach na zwykłe przeziębienia,
09:02
on farmsfarmy, to keep animalszwierzęta healthyzdrowy --
185
530958
2262
w gospodarstwach,
żeby uodparniać zwierzęta.
09:05
the bacteriabakteria evolvedewoluował.
186
533244
1400
W efekcie bakterie ewoluowały.
09:07
In the onslaughtatak of antibioticsantybiotyki
that were all around them,
187
535509
3849
Kiedy wszechobecne antybiotyki
atakowały bakterie,
09:11
those bacteriabakteria survivedprzeżył
that were bestNajlepiej ablezdolny to adaptprzystosować się.
188
539382
3019
przeżywały te, które potrafiły
najlepiej się przystosować.
09:15
TodayDzisiaj, we call these
"multidrug-resistantwielolekowej bacteriabakteria."
189
543017
2850
Nazywamy je dzisiaj
"bakteriami o odporności wielolekowej".
09:18
And let me put a scarystraszny numbernumer out there.
190
546283
2135
Podam teraz zatrważające liczby.
W niedawnym badaniu na zlecenie
rządu Wielkiej Brytanii
09:20
In a recentniedawny studybadanie commissioneddo służby
by the UKWIELKA BRYTANIA governmentrząd,
191
548442
2453
09:22
it was estimatedszacowany that by 2050,
192
550919
2396
oszacowano, że do 2050 roku
09:25
tendziesięć millionmilion people could dieumierać everykażdy yearrok
from multidrug-resistantwielolekowej infectionsinfekcje.
193
553339
4118
10 milionów ludzi może umrzeć
z powodu zarażenia superbakteriami.
09:29
ComparePorównaj that to eightosiem millionmilion deathsśmierci
from cancernowotwór perza yearrok todaydzisiaj,
194
557871
3143
W porównaniu do 8 milionów zgonów
rocznie z powodu raka dzisiaj,
09:33
and you can see
that this is a scarystraszny numbernumer.
195
561038
2154
te statystyki są naprawdę przerażające.
09:35
But the good newsAktualności is,
phagesfagi have stuckutknął around.
196
563792
2795
Dobra wiadomość jest taka,
że bakteriofagi są ciągle wśród nas.
09:39
And let me tell you, they are not
impressedpod wrażeniem by multidrugwielolekowej resistanceodporność.
197
567014
3206
Co ważniejsze, nic sobie nie robią
z tej wielolekowej odporności.
09:42
(LaughterŚmiech)
198
570244
1151
(Śmiech)
09:43
They are just as happilySzczęśliwie killingzabicie
and huntingpolowanie bacteriabakteria all around us.
199
571419
5753
Najzwyczajniej w świecie radośnie
niszczą i polują na bakterie wokół nas.
09:50
And they'veoni alsorównież stayedzostał selectiveselektywne,
whichktóry todaydzisiaj is really a good thing.
200
578028
3301
Pozostały też wybiórcze, co jest dla nas
niezwykle dobrą wiadomością.
09:53
TodayDzisiaj, we are ablezdolny to reliablyniezawodnie identifyzidentyfikować
a bacterialbakteryjny pathogenpatogen
201
581353
3484
Umiemy dziś rzetelnie
określić patogen bakteryjny,
który powoduje infekcję
na wielu płaszczyznach.
09:56
that's causingspowodowanie an infectioninfekcja
in manywiele settingsUstawienia.
202
584861
2494
A wybiórczość bakteriofagów pomoże nam
uniknąć niektórych efektów ubocznych,
09:59
And theirich selectivityselektywność will help us
avoiduniknąć some of the sidebok effectsruchomości
203
587379
3098
10:02
that are commonlypowszechnie associatedpowiązany
with broad-spectrumszerokie spektrum antibioticsantybiotyki.
204
590501
3544
które są powszechnie kojarzone
z antybiotykami o szerokim działaniu.
10:06
But maybe the bestNajlepiej newsAktualności of all is:
they are no longerdłużej an invisibleniewidzialny microbemikrob.
205
594609
3833
A co najważniejsze - nie są już
niewidzialnymi mikrobami.
10:10
We can look at them.
206
598466
1325
Możemy je zobaczyć,
jak widzieliście wcześniej.
10:11
And we did so togetherRazem before.
207
599815
1445
10:13
We can sequencesekwencja theirich DNADNA.
208
601284
1848
Możemy zsekwencjonować ich DNA.
Rozumiemy, jak się rozmnażają.
10:15
We understandzrozumieć how they replicatereplika.
209
603156
1596
10:16
And we understandzrozumieć the limitationsograniczenia.
210
604776
1888
Rozumiemy ich ograniczenia.
Jesteśmy na najlepszej drodze
10:18
We are in a great placemiejsce
211
606688
1367
10:20
to now developrozwijać strongsilny and reliableniezawodny
phage-basedoparte na fagerze pharmaceuticalsfarmaceutyki.
212
608079
4014
do opracowania silnych i wiarygodnych
leków opartych na bakteriofagach.
10:24
And that's what's happeningwydarzenie
around the globeglob.
213
612117
2182
To się właśnie dzieje na całym świecie.
10:26
More than 10 biotechBiotechnologia companiesfirmy,
includingwłącznie z our ownwłasny companyfirma,
214
614323
2755
Ponad 10 firm biotechnologicznych,
łącznie z moją, opracowuje
10:29
are developingrozwijanie human-phageludzkiego Phage applicationsAplikacje
to treatleczyć bacterialbakteryjny infectionsinfekcje.
215
617102
3585
możliwe zastosowania dla bakteriofagów
w celu zwalczania infekcji bakteryjnych.
10:32
A numbernumer of clinicalkliniczny trialspróby
are gettinguzyskiwanie underwayw toku in EuropeEuropy and the US.
216
620711
4207
W Europie i USA rozpoczynają się
testy kliniczne.
10:37
So I'm convincedprzekonany
that we're standingna stojąco on the vergeskraj
217
625751
2310
Dlatego jestem przekonany,
że przeżywamy renesans
terapii z użyciem bakteriofagów.
10:40
of a renaissancerenesans of phagefagowej therapyterapia.
218
628085
1960
10:42
And to me, the correctpoprawny way to depictprzedstawiają
the phagefagowej is something like this.
219
630069
4228
Według mnie, bakteriofagi należy
przedstawiać mniej więcej tak.
10:46
(LaughterŚmiech)
220
634855
2492
(Śmiech)
10:49
To me, phagesfagi are the superheroessuperbohaterów
that we have been waitingczekanie for
221
637371
3476
Bakteriofagi są superbohaterami,
na których czekaliśmy
10:52
in our fightwalka againstprzeciwko
multidrug-resistantwielolekowej infectionsinfekcje.
222
640871
3089
podczas walki
z wielolekoodpornymi infekcjami.
10:56
So the nextNastępny time you think about a viruswirus,
223
644617
2508
Dlatego następnym razem,
myśląc o wirusach,
10:59
keep this imageobraz in mindumysł.
224
647149
1600
przypomnijcie sobie ten obrazek.
11:01
After all, a phagefagowej mightmoc
one day savezapisać your life.
225
649236
2984
Bakteriofagi mogą któregoś dnia
uratować wam życie.
11:04
Thank you.
226
652810
1190
Dziękuję.
11:06
(ApplauseAplauz)
227
654024
5968
(Brawa)
Translated by Cezary Polak
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com