English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Damon Davis: Courage is contagious

Damon Davis: Hvad jeg så til Ferguson-protesterne

Filmed:
1,123,820 views

Da kunstneren Damon Davis tog afsted for at tilslutte sig protesterne i Ferguson, Missouri, efter politiet i 2014 dræbte Michael Brown, fandt han ikke kun vrede, men også en følelse af kærlighed til selvet og lokalsamfundet. Hans dokumentar "Whose Streets" fortæller historien om protesterne fra perspektivet af de aktivister, der mødte op for at udfordre dem, der benytter magt til at sprede frygt og had.

- Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression. Full bio

Så jeg er bange.
00:13
So, I'm afraidbange.
Lige nu,
00:15
Right now,
på denne scene.
00:17
on this stagescene,
Jeg føler frygt.
00:18
I feel fearfrygt.
I mit liv,
00:21
In my life, I ain'ter ikke metmødte manymange people
har jeg ikke oplevet mange mennesker,
der let vil indrømme, når de er bange.
00:22
that will readilylet admitindrømme
when they are afraidbange.
Og jeg tror det er fordi dybt nede,
00:25
And I think that's because deepdyb down,
ved de, hvor let det spreder sig.
00:27
they know how easylet it spreadsspreder sig.
Frygt er ligesom en sygdom.
00:30
See, fearfrygt is like a diseasesygdom.
Når den bevæger sig,
00:32
When it movesflytter sig, it movesflytter sig like wildfireLøbeild.
bevæger den sig som løbeild.
Men hvad sker der, når man,
00:35
But what happenssker when,
selv i lyset af den frygt,
00:37
even in the faceansigt of that fearfrygt,
gør hvad man er nødt til at gøre?
00:39
you do what you've got to do?
Det kaldes mod,
00:41
That's calledhedder couragemod.
og præcis ligesom frygt,
00:43
And just like fearfrygt,
så er mod smitsomt.
00:45
couragemod is contagioussmitsom.
Jeg er fra East St. Louis, Illinois.
00:47
See, I'm from EastØst StSt. LouisLouis, IllinoisIllinois.
Det er den lille by over
floden fra St. Louis, Missouri.
00:50
That's a smalllille cityby
00:51
acrosset kors the MississippiMississippi RiverFloden
from StSt. LouisLouis, MissouriMissouri.
Jeg har boet i og omkring St. Louis
hele mit liv.
00:54
I have livedlevede in and around
StSt. LouisLouis my entirehel life.
Da Michael Brown Jr.,
01:00
When MichaelMichael BrownBrown, JrJr.,
en almindelig teenager,
01:01
an ordinaryalmindelig teenagerteenager,
blev skudt ned af politiet i 2014
i Ferguson, Missouri --
01:03
was gunnedskudt down by policepoliti in 2014
in FergusonFerguson, MissouriMissouri --
en anden forstad,
01:07
anotheren anden suburbforstad, but northnord of StSt. LouisLouis --
men nord for St. Louis --
Kan jeg huske, at jeg tænkte,
01:10
I rememberHusk thinkingtænker,
han var ikke den første,
01:12
he ain'ter ikke the first,
og han bliver ikke den sidste unge knægt,
der vil miste livet til ordensmagten.
01:14
and he won'tvil ikke be the last youngung kidbarn
to losetabe his life to lawlov enforcementhåndhævelse.
Men hans død var anderledes.
01:18
But see, his deathdød was differentforskellige.
Da Mike blev dræbt,
01:21
When MikeMike was killeddræbt,
husker jeg kræfterne,
der forsøgte at bruge frygt som et våben.
01:22
I rememberHusk the powersbeføjelser that be
tryingforsøger to use fearfrygt as a weaponvåben.
Politiets svar til et lokalsamfund i sorg
var at bruge magt
01:27
The policepoliti responserespons to a communityfællesskab
in mourningsorg was to use forcekraft
til at tillægge frygt.
01:30
to imposepålægge fearfrygt:
Frygt for militariseret politi,
01:32
fearfrygt of militarizedmilitarized policepoliti,
fængsling,
01:34
imprisonmentfængsel,
bøder.
01:36
finesbøder.
Medierne forsøgte endda
at gøre os bange for hinanden
01:37
The mediamedier even triedforsøgt
to make us afraidbange of eachhver other
gennem måden de fortalte historien.
01:39
by the way they spunspundet the storyhistorie.
01:41
And all of these things
have workedarbejdet in the pastforbi.
Og alle disse ting har fungeret
før i tiden,
men som jeg sagde,
01:43
But like I said,
this time it was differentforskellige.
var denne gang anderledes.
Michael Browns død,
01:47
MichaelMichael Brown'sBrowns deathdød and the subsequentefterfølgende
treatmentbehandling of the communityfællesskab
og den efterfølgende behandling
af lokalsamfundet,
førte til en række protester i og udenom
Ferguson og St. Louis.
01:51
led to a stringsnor of protestsprotester in and around
FergusonFerguson and StSt. LouisLouis.
Da jeg nåede ud til disse protester,
01:55
When I got out to those protestsprotester
about the fourthfjerde or fifthfemte day,
på omtrent den fjerde eller femte dag,
kom det ikke ud af mod,
01:59
it was not out of couragemod;
det kom ud af skyld.
02:01
it was out of guiltskyld.
02:03
See, I'm blacksort.
Jeg er sort.
Det ved jeg ikke,
om I alle har bemærket.
02:05
I don't know if y'allY'all noticedbemærket that.
(Latter)
02:06
(LaughterLatter)
Men jeg kunne ikke sidde i St. Louis,
02:08
But I couldn'tkunne ikke sitsidde in StSt. LouisLouis,
minutesminutter away from FergusonFerguson,
minutter væk fra Ferguson,
og ikke tage over for at se.
02:13
and not go see.
Så jeg fik røven med mig
02:15
So I got off my assrøv to go checkkontrollere it out.
og tog af sted for at tjekke det ud.
02:17
When I got out there,
Da jeg kom derud,
fandt jeg noget overraskende
02:18
I foundfundet something surprisingoverraskende.
Jeg fandt vrede --
02:22
I foundfundet angervrede; there was a lot of that.
der var en masser af det --
men hvad jeg fandt mere af
02:25
But what I foundfundet more of was love.
var kærlighed
Folk med kærlighed til dem selv.
02:28
People with love for themselvesdem selv.
Kærlighed til deres lokalsamfund.
02:30
Love for theirderes communityfællesskab.
Og det var smukt,
02:32
And it was beautifulsmuk --
02:34
untilindtil the policepoliti showedviste up.
indtil politiet dukkede op.
Da blev en ny følelse indsprøjtet
i samtalen:
02:36
Then a newny emotionemotion was interjectedindskød
into the conversationsamtale:
frygt.
02:40
fearfrygt.
Nu vil jeg ikke lyve,
02:42
Now, I'm not going to lieligge;
da jeg så de pansrede køretøjer,
02:44
when I saw those armoredpansrede vehicleskøretøjer,
og alt det udstyr,
02:47
and all that geargear
og alle de pistoler
02:48
and all those gunspistoler
og alt det politi,
02:49
and all those policepoliti
var jeg personligt rædselsslagen,
02:51
I was terrifiedforskrækket --
02:53
personallypersonligt.
Og da jeg kiggede rundt
i den menneskemængde,
02:55
And when I lookedkigget around that crowdmenneskemængde,
så jeg mange mennesker,
der oplevede det samme.
02:57
I saw a lot of people that had
the samesamme thing going on.
Men jeg så også mennesker med andre ting,
der foregik inde i dem.
03:00
But I alsoogså saw people
with something elseandet insideinde of them.
Det var mod.
03:04
That was couragemod.
De mennesker råbte,
03:05
See, those people yelledråbte,
og de skreg,
03:07
and they screamedskreg,
og de havde ikke tænkt sig,
at bukke sig for politiet.
03:08
and they were not about
to back down from the policepoliti.
De havde passeret det punkt.
03:11
They were pastforbi that pointpunkt.
Og da mærkede jeg noget,
der ændrede sig i mig.
03:12
And then I could feel
something in me changingskiftende,
Så jeg råbte, og jeg skreg,
03:15
so I yelledråbte and I screamedskreg,
03:17
and I noticedbemærket that everybodyalle around me
was doing the samesamme thing.
og jeg opdagede, at alle omkring
mig gjorde det samme.
Og der var intet som den følelse.
03:21
And there was nothing like that feelingfølelse.
Så jeg bestemte mig for,
at gøre noget mere.
03:25
So I decidedbesluttede I wanted
to do something more.
Så jeg vendte hjem, og jeg tænkte,
03:27
I wentgik home, I thought:
I'm an artistkunstner. I make shitlort.
så jeg er en kunstner,
jeg laver ting,
så jeg begyndte at lave ting
specifikt til protesterne.
03:30
So I startedstartede makingmaking things
specificbestemt to the protestprotest,
03:36
things that would be weaponsvåben
in a spiritualåndelig warkrig,
Ting der kunne være våben
i en spirituel krig.
Ting der kunne give folk en stemme,
03:40
things that would give people voicestemme
og ting, der kunne forstærke
dem til vejen fremover.
03:43
and things that would fortifybefæste them
for the roadvej aheadforan.
Jeg lavede et projekt, hvor jeg tog
billeder af protesternes hænder
03:47
I did a projectprojekt where I tooktog picturesbilleder
of the handshænder of protestersdemonstranter
og satte dem op og ned
af de ombyggede bygninger
03:50
and put them up and down
the boarded-upbordede op buildingsbygninger
og lokale forretninger.
03:54
and communityfællesskab shopsbutikker.
Mit mål var at skabe opmærksomhed
og hæve moralen.
03:56
My goalmål was to raisehæve awarenessopmærksomhed
and to raisehæve the moralemoral.
Og jeg tror,
at det i hvert fald i et øjeblik
04:00
And I think, for a minuteminut at leastmindst,
gjorde netop det.
04:02
it did just that.
Derefter tænkte jeg, at jeg ville
opløfte historierne hos disse mennesker,
04:05
Then I thought, I want to uplifthævning
the storieshistorier of these people
jeg så var modige i øjeblikket.
04:09
I was watchingser beingvære
courageousmodige in the momentøjeblik.
04:12
And myselfMig selv and my friendven,
Og jeg selv og min ven,
og filmskaber og partner Sabaah Folayan
04:16
and filmmakerfilmskaber and partnerpartner SabaahSabaah FolayanFolayan
04:18
did just that with our documentarydokumentar,
gjorde netop det med vores dokumentar:
"Hvis gader?"
04:20
"WhoseHvis StreetsGader?"
Jeg blev en form for kanal
04:23
I kindvenlig of becameblev til a conduitledning
for alt det mod, der blev givet til mig.
04:25
for all of this couragemod
that was givengivet to me.
Og jeg tror, det er en del af
vores job som kunstnere.
04:29
And I think that's parten del
of our jobjob as artistskunstnere.
Jeg synes, vi skal være transportører
af modet, der findes i det arbejde, vi laver.
04:33
I think we should be conveyorstransportører
of couragemod in the work that we do.
Og jeg tror vi er væggen mellem
de almindelige folk
04:37
And I think that we are the wallvæg
betweenmellem the normalnormal folksfolk
og de folk, der bruger deres magt til
at sprede frygt og had,
04:41
and the people that use theirderes powerstrøm
to spreadsprede fearfrygt and hatehad,
specielt i tider som disse.
04:45
especiallyisær in timesgange like these.
Så jeg vil spørge jer.
04:48
So I'm going to askSpørg you.
04:50
Y'allY'all the moversmovers and the shakersshakers,
I er alle de bevægende og de urolige,
I ved, tanke-lederne:
04:52
you know, the thought leadersledere:
Hvad vil I gøre
04:54
What are you gonna do
med den gave, I er blevet givet,
04:56
with the giftsgaver that you've been givengivet
for at trække os væk fra frygten,
der binder os hver dag.
04:58
to breakpause us from the fearfrygt
the bindsbinder us everyhver day?
Fordi, ser I, jeg er bange hver dag.
05:01
Because, see, I'm afraidbange everyhver day.
Jeg husker ikke en tid,
hvor jeg ikke var det.
05:04
I can't rememberHusk a time when I wasn'tvar ikke.
Men da jeg indså, at den frygt
ikke var sat i mig for at lamme mig,
05:07
But onceenkelt gang I figuredregnede out that fearfrygt
was not put in me to crippleKrøblingen me,
det var der for at beskytte mig,
05:11
it was there to protectbeskytte me,
og da jeg indså,
hvordan man benytter den frygt
05:13
and onceenkelt gang I figuredregnede out
how to use that fearfrygt,
fandt jeg min kraft.
05:16
I foundfundet my powerstrøm.
Tak skal I have.
05:19
Thank you.
(Bifald)
05:20
(ApplauseBifald)
Translated by Caroline Bessermann
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Damon Davis - Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression.

Why you should listen

Musician, visual artist and filmmaker working at the intersection of art and activism, exploring the experience of contemporary black Americans. His documentary, Whose Streets?, premiered at Sundance 2017 and tells the story of the protests in Ferguson, Missouri that took place after unarmed teenager Michael Brown was killed by police in 2014.

More profile about the speaker
Damon Davis | Speaker | TED.com