ABOUT THE SPEAKER
Damon Davis - Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression.

Why you should listen

Musician, visual artist and filmmaker working at the intersection of art and activism, exploring the experience of contemporary black Americans. His documentary, Whose Streets?, premiered at Sundance 2017 and tells the story of the protests in Ferguson, Missouri that took place after unarmed teenager Michael Brown was killed by police in 2014.

More profile about the speaker
Damon Davis | Speaker | TED.com
TED2017

Damon Davis: Courage is contagious

Damon Davis: Hva jeg så under protestene i Ferguson

Filmed:
1,123,820 views

Når kunstneren Damon Davis ble med på protestene i Ferguson, Missouri, etter at politiet drepte Michael Brown i 2014, fant han ikke bare sinne, men også kjærlighet til en selv og samfunnet. Hans dokumentar "Whose Streets?" forteller historien om protestene fra aktivistenes perspektiv, aktivistene som dukket opp for å utfordre de som bruker makt til å spre frykt og hat.
- Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So, I'm afraidredd.
0
1412
1286
Så, jeg er redd.
00:15
Right now,
1
3618
1454
Akkurat nå.
00:17
on this stagescene,
2
5096
1521
På denne scenen
00:18
I feel fearfrykt.
3
6641
1218
Jeg føler frykt.
00:21
In my life, I ain'ter ikke metmøtte manymange people
4
9099
1703
I livet mitt har jeg ikke møtt mange
00:22
that will readilylett admitinnrømme
when they are afraidredd.
5
10826
2230
som innrømmer det når de er redde.
00:25
And I think that's because deepdyp down,
6
13598
2043
Og jeg tror det er fordi, innerst inne,
00:27
they know how easylett it spreadssprer seg.
7
15665
1708
vet de hvor lett det sprer seg.
00:30
See, fearfrykt is like a diseasesykdom.
8
18468
1555
Redsel er som sykdom.
00:32
When it movesbeveger seg, it movesbeveger seg like wildfireild.
9
20912
2288
Når det beveger seg,
sprer det seg som ild.
00:35
But what happensskjer when,
10
23912
1578
Men hva skjer
00:37
even in the faceansikt of that fearfrykt,
11
25514
1750
når du møter frykten -
00:39
you do what you've got to do?
12
27288
1487
når du gjør det du må gjøre?
00:41
That's calledkalt couragemot.
13
29294
1329
Det heter mot.
00:43
And just like fearfrykt,
14
31354
1683
Og akkurat som redsel
00:45
couragemot is contagioussmittsom.
15
33061
1382
er mot smittsomt.
00:47
See, I'm from EastØst StSt. LouisLouis, IllinoisIllinois.
16
35870
2248
Jeg er fra East St.Louis, Illinois.
00:50
That's a smallliten cityby
17
38143
1159
Det er en liten by
00:51
acrosspå tvers the MississippiMississippi RiverElven
from StSt. LouisLouis, MissouriMissouri.
18
39327
2814
på andre siden av Missisippi-elva
av St. Louis, Missouri.
00:54
I have livedlevde in and around
StSt. LouisLouis my entirehel life.
19
42165
4073
Jeg hadde bodd i St. Louis
hele mitt liv,
01:00
When MichaelMichael BrownBrown, JrJr.,
20
48443
1304
da Michael Brown junior,
01:01
an ordinaryvanlig teenagertenåring,
21
49771
1252
en vanlig tenåring,
01:03
was gunnedskutt down by policepolitiet in 2014
in FergusonFerguson, MissouriMissouri --
22
51047
4550
ble skutt av politiet i 2014
i Ferguson, Missouri.
01:07
anotheren annen suburbforstad, but northNord of StSt. LouisLouis --
23
55621
3159
En annen forstad, nord for St. Louis.
01:10
I rememberhuske thinkingtenker,
24
58804
1533
Jeg husker at jeg tenkte
01:12
he ain'ter ikke the first,
25
60361
1759
"han er ikke det første
01:14
and he won'tvil ikke be the last youngung kidkid
to loseå tape his life to lawlov enforcementhåndhevelse.
26
62144
3864
og han kommer ikke til å bli
det siste offeret til politiet."
01:18
But see, his deathdød was differentannerledes.
27
66488
1661
Men hans død var annerledes.
01:21
When MikeMike was killeddrept,
28
69065
1323
Når Mike ble drept,
01:22
I rememberhuske the powerskrefter that be
tryingprøver to use fearfrykt as a weaponvåpen.
29
70412
3464
husker jeg at frykten vår
ble brukt som et våpen.
01:27
The policepolitiet responserespons to a communitysamfunnet
in mourningsorg was to use forcemakt
30
75180
3528
Politiets respons til et sørgende folk
var å bruke makt
01:30
to imposeinnføre fearfrykt:
31
78732
1223
for å skape frykt:
01:32
fearfrykt of militarizedmilitarisert policepolitiet,
32
80744
1618
frykt for militært politi,
01:34
imprisonmentfengsel,
33
82913
1229
fangenskap,
01:36
finesbøter.
34
84166
1169
bøter.
01:37
The mediamedia even triedprøvd
to make us afraidredd of eachHver other
35
85359
2520
Media prøvde å gjøre oss redde hverandre
gjennom måten de skrev historien på.
01:39
by the way they spunspunnet the storyhistorie.
36
87903
1552
01:41
And all of these things
have workedarbeidet in the pastforbi.
37
89479
2359
Og alle disse tingene hadde fungert før.
01:43
But like I said,
this time it was differentannerledes.
38
91862
2614
Men som jeg sa, denne gangen
var det annerledes.
01:47
MichaelMichael Brown'sBrowns deathdød and the subsequentetterfølgende
treatmentbehandling of the communitysamfunnet
39
95664
3374
Michael Browns død og behandlingen av folk
01:51
led to a stringstring of protestsprotester in and around
FergusonFerguson and StSt. LouisLouis.
40
99062
3737
førte til protester
i Ferguson og St.Louis.
01:55
When I got out to those protestsprotester
about the fourthfjerde or fifthfemte day,
41
103560
3765
Da jeg ble med og protesterte
den fjerde, eller femte dagen,
01:59
it was not out of couragemot;
42
107349
1403
var det ikke av mot;
02:01
it was out of guiltskyldfølelse.
43
109367
1312
men av skyldfølelse.
02:03
See, I'm blacksvart.
44
111495
1273
Dere skjønner - jeg er svart.
02:05
I don't know if y'ally'all noticedla merke til that.
45
113223
1745
Jeg vet ikke om dere merket det
02:06
(LaughterLatter)
46
114992
1025
(Latter)
02:08
But I couldn'tkunne ikke sitsitte in StSt. LouisLouis,
minutesminutter away from FergusonFerguson,
47
116041
5477
Men jeg kunne ikke sitte minutter vekke
02:13
and not go see.
48
121542
1469
og ikke gå bort og se.
02:15
So I got off my assass to go checkkryss av it out.
49
123035
2442
Så jeg kom meg ut for å sjekke det.
02:17
When I got out there,
50
125501
1440
Da jeg kom ut dit,
02:18
I foundfunnet something surprisingoverrask.
51
126965
2409
fant jeg noe overraskende.
02:22
I foundfunnet angersinne; there was a lot of that.
52
130650
2038
Jeg fant mye sinne.
02:25
But what I foundfunnet more of was love.
53
133507
2272
Men det jeg fant mest av, var kjærlighet.
02:28
People with love for themselvesdem selv.
54
136745
1908
Folk som elsket seg selv.
02:30
Love for theirderes communitysamfunnet.
55
138677
1640
Som elsket samfunnet sitt.
02:32
And it was beautifulvakker --
56
140341
1689
Og det var vakkert.
02:34
untilfør the policepolitiet showedviste up.
57
142054
1589
Helt til politiet kom.
02:36
Then a newny emotionfølelse was interjectedinterjected
into the conversationsamtale:
58
144675
3739
Da spredde en ny følelse seg i samtalene:
02:40
fearfrykt.
59
148995
1203
frykt.
02:42
Now, I'm not going to lieå ligge;
60
150627
1685
Nå skal jeg ikke lyve;
02:44
when I saw those armoredpansrede vehicleskjøretøyer,
61
152336
2794
Da jeg så de bevæpnede bilene
02:47
and all that gearutstyr
62
155154
1161
og alt det utstyret
02:48
and all those gunsvåpen
63
156339
1366
og alle pistolene
02:49
and all those policepolitiet
64
157729
1761
og alle de politimennene,
02:51
I was terrifiedvettskremt --
65
159514
1463
var jeg livredd -
02:53
personallypersonlig.
66
161001
1175
personlig.
02:55
And when I looked around that crowdpublikum,
67
163971
1754
Og da jeg så rundt meg i mengden,
02:57
I saw a lot of people that had
the samesamme thing going on.
68
165749
2762
så jeg mange som følte det samme.
03:00
But I alsoogså saw people
with something elseellers insideinnsiden of them.
69
168535
3193
Men jeg så også folk med noe annet i seg.
03:04
That was couragemot.
70
172230
1593
Det var mot.
03:05
See, those people yelledskrek,
71
173847
1378
For de folkene skrek,
03:07
and they screamedskrek,
72
175249
1242
og de ropte,
03:08
and they were not about
to back down from the policepolitiet.
73
176515
2552
og de var ikke i ferd med å gi seg.
03:11
They were pastforbi that pointpunkt.
74
179091
1648
De hadde kommet forbi det.
03:12
And then I could feel
something in me changingendring,
75
180763
2251
Og jeg følte noe inni meg endre seg,
03:15
so I yelledskrek and I screamedskrek,
76
183038
1638
så jeg ropte og skrek,
03:17
and I noticedla merke til that everybodyalle around me
was doing the samesamme thing.
77
185489
3488
og alle rundt meg gjorde det samme.
03:21
And there was nothing like that feelingfølelse.
78
189827
2187
Og ingenting var som den følelsen.
03:25
So I decidedbesluttet I wanted
to do something more.
79
193023
2087
Så jeg bestemte meg for å gjøre mer.
03:27
I wentgikk home, I thought:
I'm an artistkunstner. I make shitdritt.
80
195605
3304
Jeg dro hjem og tenkte:
Jeg er kunstner. Jeg lager ting.
03:30
So I startedstartet makinglager things
specificspesifikk to the protestprotest,
81
198933
3627
Så jeg begynte å lage ting til protestene.
03:36
things that would be weaponsvåpen
in a spiritualåndelig warkrig,
82
204092
2589
Ting som ble våpen i en åndelig krig,
03:40
things that would give people voicestemme
83
208437
1927
ting som ga folk en stemme
03:43
and things that would fortifybefeste them
for the roadvei aheadfremover.
84
211471
2649
ting som ville styrke dem på veien videre.
03:47
I did a projectprosjekt where I tooktok picturesbilder
of the handshender of protestersdemonstranter
85
215054
3413
Jeg tok bilder av protestantenes hender
03:50
and put them up and down
the boarded-upbord opp buildingsbygninger
86
218491
3989
og hang dem på avstengte bygninger
03:54
and communitysamfunnet shopsbutikker.
87
222505
1675
og lokale butikker.
03:56
My goalmål was to raiseheve awarenessbevissthet
and to raiseheve the moralemoral.
88
224870
3620
Målet mitt var å skape bevissthet og moral.
04:00
And I think, for a minuteminutt at leastminst,
89
228514
2401
Og jeg tror at jeg,
i det minste i et minutt,
04:02
it did just that.
90
230939
1246
gjorde akkurat det.
04:05
Then I thought, I want to upliftfriinntekt
the storieshistorier of these people
91
233950
3540
Så tenkte jeg, jeg vil fortelle historier
om de folkene
04:09
I was watchingse beingå være
courageousmodig in the momentøyeblikk.
92
237514
2406
jeg så var modige i øyeblikket.
04:12
And myselfmeg selv and my friendvenn,
93
240438
3071
Og min venn og jeg,
04:16
and filmmakerfilmskaper and partnersamboer SabaahSabaah FolayanFolayan
94
244130
1972
og filmskaper og partner Sabaah Folayan,
04:18
did just that with our documentarydokumentar,
95
246126
2178
fanget disse øyeblikkene i vår dokumentar
04:20
"WhoseHvis StreetsGatene?"
96
248328
1311
"Whose Streets?"
04:23
I kindsnill of becameble til a conduitledning
97
251496
2112
Jeg ble på en måte en ledning
04:25
for all of this couragemot
that was givengitt to me.
98
253632
3522
for alt motet som ble gitt til meg.
04:29
And I think that's partdel
of our jobjobb as artistskunstnere.
99
257178
3189
Og tror det er en del av kunsteres jobb.
04:33
I think we should be conveyorstransportbånd
of couragemot in the work that we do.
100
261016
3765
Jeg tror vi alle burde vise mot i jobben.
04:37
And I think that we are the wallvegg
betweenmellom the normalnormal folksfolkene
101
265334
4282
Og jeg tror at vi er veggen mellom
normale folk
04:41
and the people that use theirderes powermakt
to spreadspredt fearfrykt and hatehat,
102
269640
3456
og folkene som bruker sin makt
til å spre frykt og hat,
04:45
especiallyspesielt in timesganger like these.
103
273120
1744
spesielt i disse tider.
04:48
So I'm going to askspørre you.
104
276437
1801
Så jeg skal spørre deg.
04:50
Y'allY'all the moversmovers and the shakersshakers,
105
278262
1778
Dere har alle stor påvirkningskraft
04:52
you know, the thought leadersledere:
106
280550
2054
og er tankeledere:
04:54
What are you gonna do
107
282628
1840
Hva skal dere gjøre
04:56
with the giftsgaver that you've been givengitt
108
284492
2023
med gavene som er blitt gitt dere for
04:58
to breakgå i stykker us from the fearfrykt
the bindsbinder us everyhver day?
109
286539
2441
å bryte frykten som binder oss hver dag?
05:01
Because, see, I'm afraidredd everyhver day.
110
289760
1779
For jeg er redd hver dag.
05:04
I can't rememberhuske a time when I wasn'tvar ikke.
111
292484
1956
Jeg kan ikke huske sist jeg ikke var det.
05:07
But onceen gang I figuredtenkte out that fearfrykt
was not put in me to cripplekrøpling me,
112
295306
3440
Men da jeg forsto
at frykt ikke hemmer meg,
05:11
it was there to protectbeskytte me,
113
299573
1652
at det var der for å beskytte meg,
05:13
and onceen gang I figuredtenkte out
how to use that fearfrykt,
114
301804
2328
og da jeg forsto hvordan man bruker frykt
05:16
I foundfunnet my powermakt.
115
304824
1365
fant jeg mine krefter.
05:19
Thank you.
116
307106
1196
Tusen takk.
05:20
(ApplauseApplaus)
117
308326
2602
(Applaus)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Damon Davis - Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression.

Why you should listen

Musician, visual artist and filmmaker working at the intersection of art and activism, exploring the experience of contemporary black Americans. His documentary, Whose Streets?, premiered at Sundance 2017 and tells the story of the protests in Ferguson, Missouri that took place after unarmed teenager Michael Brown was killed by police in 2014.

More profile about the speaker
Damon Davis | Speaker | TED.com