ABOUT THE SPEAKER
Duarte Geraldino - Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation.

Why you should listen

Duarte Geraldino is an American journalist who travels the country documenting how culture is being changed and challenged by shifting demographics, business and technology. He leads a team of skilled journalists who produce multimedia reports and short films that have been distributed around the world through national and global news networks. He is currently working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation called Hear Our Stories Now

He is currently a special correspondent for PBS NewsHour. At the NewsHour, he reports and writes long-form television stories about business trends like the housing crisis that is gripping many American cities and developments in labor laws that some see as choking middle and low-income workers.

In 2017, one of Geraldino's short documentaries, Ordered Out, was screened in New York's Times Square as part of the Dominican Film Festival New York. It explores the impact of American identity and immigration and tells the story of a family being torn apart by US laws. In the same year, he was selected as a TED Resident. During his residency at TED's global headquarters, he started developing a digital journalism project to document the lives of US citizens who have lost people to deportation.

Previously, Geraldino worked as a National Correspondent for Al Jazeera America and as a local news reporter in New York, Ohio, Texas and Maryland.

More profile about the speaker
Duarte Geraldino | Speaker | TED.com
TED Residency

Duarte Geraldino: What we're missing in the debate about immigration

Duarte Geraldino: Hvad vi overser i debatten om immigration

Filmed:
1,135,998 views

Mellem 2008 og 2016, har USA udvist mere end tre millioner mennesker. Hvad sker der med dem som bliver efterladt? Journalist Duarte Geraldino fortsætter fortællingen om udvisning hvor staten stopper. Hør om den større påvirkning af tvungen fjernelse i kraft med at Geraldino forklarer hvad det pludselige fravær af en mor, en lokal virksomhedsejer eller en gymnasieelev har af effekt og hvilket kaos det kan skabe i de relationer som holder vores samfund sammen.
- Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So, MaMa was tryingforsøger to explainforklare
something to me
0
1166
2273
Så, min mor forsøgte at forklare mig noget
00:15
about GrandmaBedstemor and when they grewvoksede up,
1
3463
1791
om min bedstemor og da de voksede op
00:17
but I couldn'tkunne ikke paybetale attentionopmærksomhed to her
2
5278
1707
men jeg kunne ikke koncentrere mig
00:19
because I was fivefem yearsflere år oldgammel,
and I was petrifiedforstenet.
3
7009
2932
fordi jeg var fem år gammel og jeg var rædselsslagen.
00:21
I had just seenset The GreenGrøn LadyLady.
4
9965
2985
Jeg havde lige set den grønne dame.
00:24
Now, about a weekuge earliertidligere,
I'd watchedovervåget that moviefilm "GodzillaGodzilla,"
5
12974
2999
En uges tid forinden, havde jeg set filmen "Godzilla",
00:27
the one about that hugekæmpe stor lizard-likeLizard-lignende beastdyr
stormingstormen a majorstørre cityby,
6
15997
3147
som handler om en kæmpe reptil-lignende bæst
der angriber en storby,
00:31
and the thought of a greengrøn monsteruhyre
comingkommer for me was stucksidde fast in my mindsind.
7
19168
4317
og tanken om det grønne monster
der var efter mig sad fast i mit hoved.
00:35
And yetendnu there I was,
at the tiptip of LowerLavere ManhattanManhattan with my mommor,
8
23850
3289
Og her var jeg, på spidsen af Lower Manhattan med min mor,
00:39
just staringstirre at her:
9
27163
1781
og jeg stirrede bare på hende:
00:40
her hornsHorn,
10
28968
1159
hendes horn,
00:42
her musclesmuskler --
11
30151
1161
hendes muskler --
00:43
all of it just frightenedbange me.
12
31336
1381
hele indtrykket skræmte mig.
00:44
And I didn't know
whetherom she was a monsteruhyre or a herohelt.
13
32741
4373
Og jeg vidste ikke om hun var
et monster eller en helt.
00:49
So I decidedbesluttede to consultConsult
the GoogleGoogle of the day --
14
37138
3222
Så jeg besluttede mig for at konsultere
dengangs Google --
00:52
"MaMa! MaMa!"
15
40384
1280
"Mor! Mor!"
00:53
(LaughterLatter)
16
41688
1896
(Latter)
00:55
My mothermor explainedforklarede that The GreenGrøn LadyLady
is actuallyrent faktisk the StatueStatue of LibertyLiberty
17
43608
4441
Min mor forklarede at den grønne dame
faktisk er Frihedsgudinden
01:00
and that she was wavingvinke immigrantsindvandrere in.
18
48073
2271
og at hun vinkede immigranter ind.
01:02
Now, the parten del of her explanationforklaring
that really messedrodet with my youngung headhoved
19
50368
4295
Den del af hendes forklaring der virkelig
udfordrede mit unge sind
01:06
was the factfaktum that, accordingifølge to MaMa,
20
54687
2635
var faktummet at, ifølge min mor,
01:09
long before us,
21
57346
2033
lang tid før os,
01:11
The GreenGrøn LadyLady was actuallyrent faktisk brownBrun,
22
59403
3152
var den grønne dame faktisk brun,
01:15
brownBrun like me,
23
63202
1353
brun ligesom mig,
01:16
and that she changedændret
colorsfarver over the yearsflere år,
24
64579
2466
og at hun havde skiftet farve henover årene,
01:19
much like AmericaAmerika.
25
67904
1334
meget lig Amerika.
01:21
Now, the parten del that really
is intriguingspændende about this
26
69262
5294
Den rigtig interassante del af det
01:26
is that when she changedændret colorsfarver,
27
74580
1631
er at da hun skiftede farve,
01:28
she madelavet me think about myselfMig selv.
28
76235
1741
fik hun mig til at tænke over mig selv.
01:30
It all madelavet sensefølelse to me,
29
78481
1395
Det gav alt sammen mening for mig,
01:31
because as a first-generationførste generation AmericanAmerikansk,
30
79900
1997
fordi som en første-generations Amerikaner,
01:33
I was surroundedomgivet by immigrantsindvandrere.
31
81921
1477
var jeg omgivet af immigranter.
01:35
In factfaktum, withininden for my immediateumiddelbar socialsocial circlecirkel
of the people who supportsupport me,
32
83422
3810
Faktisk, bare i min indre sociale kreds
af de mennesker der støtter mig,
01:39
who enrichberige my life,
33
87256
1288
som beriger mit liv,
01:40
at leastmindst two are foreign-bornudenlandsk fødte.
34
88568
1887
mindst to er født udenlands.
01:43
My life as a US citizenborger is in manymange waysmåder
shapedformet by newcomersnytilkomne,
35
91199
3652
Mit liv som Amerikansk samfundsborger,
er på mange måder formet af tilkommere,
01:46
and chanceschancer are,
36
94875
1159
og chancen er,
01:48
so is yoursdine.
37
96058
1452
at det er dit også.
01:49
There are more than 40 millionmillion
immigrantsindvandrere in the USAUSA.
38
97534
3653
Der er mere end 40 millioner
immigranter i USA.
01:53
AccordingIfølge to censusfolketælling datadata,
39
101211
1510
Ifølge folketællings-data,
01:54
a quarterkvarter of the nation'snationens childrenbørn
have at leastmindst one foreign-bornudenlandsk fødte parentforælder.
40
102745
4662
har en fjerdedel af nationens børn
mindst én udenlands-født forældre.
01:59
I know all these statisticsstatistik
because I studyundersøgelse globalglobal migrationmigration patternsmønstre.
41
107431
5111
Jeg kender til disse statistikker
fordi jeg studerer globale migrations mønstre.
02:04
I'm a journalistjournalist,
and for the last few yearsflere år,
42
112566
2162
Jeg er journalist og de sidste par år,
02:06
I've been documentingdokumentere
the livesliv of US citizensborgere
43
114752
2407
har jeg dokumenteret
livet hos Amerikanske statsborgere
02:09
who'veder har lostfaret vild people to deportationudvisning.
44
117183
1928
der har mistet nogen til
udvisning af landet.
02:11
And the numbersnumre are enormousenorm.
45
119135
2303
Og tallene er enorme.
02:14
From 2008 to 2016,
46
122036
2548
Fra 2008 til 2016,
02:16
more than threetre millionmillion people
were "orderedbestilt removedfjernet" --
47
124608
3294
er mere end tre millioner mennesker
blevet "beordret fjernet" --
02:19
that's the technicalteknisk termsemester
for beingvære deporteddeporteret.
48
127926
3027
det er tekniske udtryk for udvisning.
02:23
There is an economicøkonomisk, a politicalpolitisk,
a psychologicalpsykologisk and an emotionalfølelsesmæssig costkoste
49
131415
5517
Der er en økonomisk, en politisk,
en psykologisk og en emotionel omkostning
02:28
to those deportationsdeportationer --
50
136956
1896
ved disse udvisninger --
02:30
the momentsøjeblikke when these circlescirkler are brokengået i stykker.
51
138876
2802
i øjeblikkene hvor disse cirkler bliver brudt.
02:33
I onceenkelt gang askedspurgt a US soldiersoldat,
52
141702
1746
Jeg spurgte engang en soldat,
02:35
"Why did you volunteerfrivillig to fightkæmpe this warkrig?"
53
143472
2335
"Hvorfor meldte du dig friviligt
til at kæmpe i denne krig?"
02:37
And she told me,
54
145831
1179
Og hun svarede,
02:39
"Because I'm proudstolt to defendforsvare my countryLand."
55
147034
1986
"Fordi jeg er stolt af at forsvare mit land."
02:41
But I pressedtrykkes på to know --
56
149044
1166
Men jeg pressede på, for at høre --
02:42
"Really, when you're on basegrundlag,
57
150234
1857
"Virkelig, når du er på din base,
02:44
and you hearhøre bombsbomber
explodingeksploderer in the distanceafstand,
58
152115
2239
og du hører bomber der eksploderer
i det fjerne,
02:46
and you see soldierssoldater comingkommer back
who are gravelyalvorligt injuredtilskadekomne,
59
154378
3777
og du ser soldater der kommer tilbage
med alvorlige skader,
02:50
in that momentøjeblik,
when you know you could be nextNæste,
60
158179
4159
i det øjeblik,
hvor du ved at du kan være den næste,
02:54
what does 'my' min country'land ' mean?"
61
162362
1631
hvad betyder 'mit land' så?"
02:56
She lookedkigget at me.
62
164806
1150
Hun kiggede på mig.
02:58
"My countryLand is my wifekone,
63
166568
1867
"Mit land er min kone,
03:00
my familyfamilie,
64
168459
1314
min familie,
03:01
my friendsvenner, my soldierssoldater."
65
169797
1560
mine venner, mine soldater."
03:03
What she was tellingfortæller me
66
171381
1317
Hvad hun fortalte mig
03:04
is that "my countryLand" is a collectionkollektion
of these strongstærk relationshipsrelationer;
67
172722
3368
er at "mit land" er en samling af
stærke relationer;
03:08
these socialsocial circlescirkler.
68
176114
1869
disse sociale cirkler.
03:10
When the socialsocial circlescirkler are weakenedsvækket,
69
178406
2220
Når disse sociale cirkler er svækkede,
03:12
a countryLand itselfsig selv is weakersvagere.
70
180650
2032
er landet selv også svækket.
03:15
We're missingmangler a crucialafgørende aspectaspekt
in the debatedebat about immigrationindvandring policypolitik.
71
183255
3590
Vi misser et afgørende aspekt
i debatten om immigrationspolitik.
03:18
RatherSnarere than focusingfokusering on individualsindivider,
72
186869
2023
I stedet for at fokuserer på individer,
03:20
we should focusfokus
on the circlescirkler around them,
73
188916
3027
bør vi fokusere på cirklerne omkring dem,
03:23
because these are the people
who are left behindbag:
74
191967
2989
for det er disse mennesker
der bliver efterladt:
03:26
the votersvælgerne, the taxpayersskatteydere,
75
194980
1880
vælgerne, skatteyderne,
03:28
the onesdem who are sufferinglidelse that losstab.
76
196884
2278
er dem som lider dette tab.
03:31
And it's not just the childrenbørn
of the deporteddeporteret
77
199186
2282
Og det er ikke kun børnene
af de udviste
03:33
who are impactedpåvirket.
78
201492
1341
som bliver berørte.
03:34
You have brothersbrødre and sisterssøstre
who are separatedadskilt by bordersgrænser.
79
202857
2877
Der er brødre og søstre,
som bliver adskildt af grænser.
03:37
You have classmatesklassekammerater, teacherslærere,
lawlov enforcementhåndhævelse officersofficerer,
80
205758
2807
Der er klassekammerater og lærere,
medlemmer af ordensmagten,
03:40
technologiststeknologer, scientistsforskere, doctorslæger,
81
208589
2232
tekonologer, videnskabsmænd, doktorere,
03:42
who are all scramblingtravlt med
to make sensefølelse of newny realitiesrealiteter
82
210845
3718
som desparat forsøger
at få disse nye virkeligheder til at give mening
03:46
when theirderes socialsocial circlescirkler are brokengået i stykker.
83
214587
2432
når deres sociale cirkler brydes.
03:49
These are the realægte livesliv
behindbag all these statisticsstatistik
84
217885
3655
Der er disse egentlig liv,
bag alle statestikkerne
03:53
that dominatedominere discussionsdiskussioner
about immigrationindvandring policypolitik.
85
221564
2448
der dominere disktionen
om immigrationspolitik.
03:56
But we don't oftentit think about them.
86
224036
1961
Men vi tænker ikke på dem.
03:58
And I'm tryingforsøger to changelave om that.
87
226021
1513
Og det er noget jeg
forsøger at ændre på.
03:59
Here'sHer er just one of the real-lifeReal-life storieshistorier
that I've collectedindsamlet.
88
227917
3957
Her er bare en historie fra det
virkelig liv, som jeg har samlet.
04:04
And it still hauntshjemsøger me.
89
232550
1368
Og den nager mig stadig.
04:06
I metmødte RamonRamon and his sonsøn in 2016,
90
234482
3745
Jeg mødte Ramon og hans søn i 2016,
04:10
the samesamme yearår bothbegge of them
were beingvære orderedbestilt out of the countryLand.
91
238251
3536
det samme år hvor de begge
blev sendt ud af landet.
04:14
RamonRamon was beingvære deporteddeporteret to LatinLatin AmericaAmerika,
92
242459
3890
Ramon blev udvist til Latinamerika,
04:18
while his sonsøn, who was a sergeantsergent
in the US militarymilitær,
93
246373
3325
mens hans søn, som var sergent
i det amerikanske militær,
04:21
was beingvære deployedindsat.
94
249722
1569
blev udsendt.
04:24
DeportedDeporteret ...
95
252596
1202
Udvist...
04:26
deployedindsat.
96
254479
1200
udsendt.
04:28
If you just look at Ramon'sRamons casetilfælde,
97
256308
2986
Hvis man kun kigger på Ramons sag,
04:31
it wouldn'tville ikke be clearklar how deeplydybt
connectedforbundet to the countryLand he is.
98
259318
3268
ville det ikke være særlig tydeligt hvis
forbundet til landet han er.
04:35
But consideroverveje his sonsøn:
99
263307
1320
Men overvej hans søn:
04:37
a US citizenborger defendingforsvare a countryLand
that's banishedforvist his fatherfar.
100
265159
3823
en Amerikansk statsborger der forsvarer
et land, som har forvist hans far.
04:41
The socialsocial circlecirkel is what's keynøgle here.
101
269499
1883
Den sociale cirkel er afgørende her.
04:43
Here'sHer er anotheren anden exampleeksempel
that illustratesillustrerer those criticalkritisk bondsobligationer.
102
271955
3429
Her er et andet eksempel
der illustrere disse kritiske bånd.
04:47
A groupgruppe of citizensborgere in PhiladelphiaPhiladelphia
were concernedberørte about theirderes jobsjob,
103
275408
3338
En gruppe borgere i Philadelphia
var bekymrede for deres jobs,
04:50
because the legalgyldige ownerejer
of the restaurantrestaurant where they workedarbejdet
104
278770
2991
fordi ejeren af restauranten
hvor de arbejde
04:53
was an undocumentedudokumenterede immigrantindvandrer,
105
281785
1740
var en udokumenteret immigrant,
04:55
and immigrationindvandring officialstjenestemænd
had pickedplukket him up.
106
283549
2276
og de offentlige myndigheder
havde taget ham ind.
04:58
They rallieddrillede behindbag him.
107
286218
1343
De gik sammen for hans sag.
04:59
An immigrationindvandring lawyerjurist arguedargumenteret
108
287585
1423
En immigrations advokat
argumenterede for
05:01
he was too importantvigtig
to the locallokal communityfællesskab
109
289032
2174
at han var for vigtig i lokalsamfundet
05:03
to be deporteddeporteret.
110
291230
1448
til at blive udvist.
05:04
At the hearinghøring, they even submittedindsendt
restaurantrestaurant reviewsAnmeldelser --
111
292702
4058
Ved høringen, indsendte de
anmeldelser af restauranten --
05:08
restaurantrestaurant reviewsAnmeldelser!
112
296784
1269
restaurantanmeldelser!
05:10
In the endende, a judgedommer exercisedudøves
what's calledhedder "judicialretslige discretionskøn"
113
298645
4668
Til slut anvendte en dommer
et såkaldt "retsligt skøn"
05:15
and allowedtilladt him to stayBliv in the countryLand,
114
303337
1936
og tillod ham at blive i landet,
05:17
but only because they consideredtaget i betragtning
the socialsocial circlecirkel.
115
305297
3486
men kun fordi de havde den sociale cirkel
med i overvejelserne.
05:21
There are 23 millionmillion
noncitizensnoncitizens in the USAUSA,
116
309647
4763
Der er 23 millioner ikke-statsborgere
i USA,
05:26
accordingifølge to verifiableverificerbare federalføderale datadata.
117
314434
2068
ifølge verificerbare data fra
føderalregeringen.
05:28
And that doesn't includeomfatte the undocumentedudokumenterede,
118
316526
2162
Og dette inkluderer ikke udokumenterede,
05:30
because numbersnumre for that populationbefolkning
are at bestbedst complexkompleks estimatesestimater.
119
318712
3354
fordi tal for den del af befolkningen,
bedst kan blive komplekse skøn.
05:34
Let's just work with what we have.
120
322090
2258
Lad os se hvad vi har.
05:36
That's 23 millionmillion socialsocial circlescirkler --
121
324372
3042
Det er 23 millioner sociale cirkler --
05:39
about 100 millionmillion individualsindivider
122
327438
2905
omkring 100 millioner individer
05:42
whosehvis livesliv could be impactedpåvirket
by deportationudvisning.
123
330367
3099
hvis liv kunne blive påvirket
af udvisning.
05:45
And the stressstress of it all is tricklingrislende down
throughigennem the populationbefolkning.
124
333490
3173
Og stressen fra dette, strømmer igennem
hele befolkningen.
05:49
A 2017 pollmeningsmåling by UCLAUCLA of LALA CountyCounty residentsbeboere
125
337341
3621
I en rundspørge af UCLA af befolkningen i
regionen LA (Los Angelses)
05:52
foundfundet that 30 percentprocent
of citizensborgere in LALA CountyCounty
126
340986
3773
fandt man at 30 procent
af borgerne i regionen LA
05:56
are stressedunderstregede about deportationudvisning,
127
344783
2321
er stressede af udvisning,
05:59
not because they themselvesdem selv
could be removedfjernet,
128
347128
2976
ikke fordi de selv
kan blive udvist,
06:02
but ratherhellere, because membersmedlemmer
of theirderes socialsocial circlecirkel were at riskrisiko.
129
350128
4741
men fordi folke i deres sociale cirkler
er i risiko for det.
06:07
I am not suggestingtyder that no one
should ever be deporteddeporteret;
130
355823
2695
Jeg foreslår ikke at man stopper udvisning;
06:10
don't confuseforvirre me with that.
131
358542
1851
det må I ikke tro.
06:12
But what I am sayingordsprog is that we need
to look at the biggerstørre picturebillede.
132
360417
4167
Men hvad jeg siger er at vi
bliver nødt til at se det større perspektiv.
06:17
If you are withininden for the soundlyd of my voicestemme,
133
365692
2353
Hvis du er inden for rækkevidde
af min stemme,
06:20
I want you to closetæt your eyesøjne for a momentøjeblik
134
368069
2450
vil jeg bede dig om at lukke øjnene
et øjeblik
06:22
and examineundersøge your ownegen socialsocial circlecirkel.
135
370543
2629
og gennemgå din egen sociale cirkel.
06:25
Who are your foreign-bornudenlandsk fødte?
136
373923
1613
Hvem er dine udenlands-fødte?
06:28
What would it feel like
if the circlecirkel were brokengået i stykker?
137
376120
3754
Hvordan ville det føles hvis cirklen
blev brudt?
06:32
ShareAndel your storyhistorie.
138
380488
1345
Del din historie.
06:34
I'm buildingbygning a globalglobal archiveArkiv
of first-personførste-person accountskonti
139
382550
2624
Jeg bygger et globalt arkiv
af førstehånds historier
06:37
and linkingforbinder them with mappingkortlægning technologyteknologi,
140
385198
2261
og sammenlægger dem med
kortlægningsteknologi,
06:39
so that we can see exactlyNemlig
where these circlescirkler breakpause,
141
387483
3904
så vi kan se præcis hvor det er
disse cirkler brydes,
06:43
because this is not
just an AmericanAmerikansk issueproblem.
142
391411
3074
for det er ikke kun et problem i USA.
06:46
There are a quarter-billionkvartal-milliarder migrantsindvandrere
around the worldverden;
143
394816
3221
Der er en kvart milliard migranter
i verden;
06:50
people livinglevende, lovingkærlig and learninglæring
in countrieslande where they were not bornFødt.
144
398061
4075
folk der bor, elsker og lærer
i lande hvor de ikke er født.
06:54
And in my careerkarriere, in my life,
I've been one of them:
145
402160
2632
Og i min karriere, i mit liv,
har jeg været en af dem:
06:56
in ChinaKina, in AfricaAfrika, in EuropeEuropa.
146
404816
2982
i Kina, i Afrika, i Europa.
06:59
And eachhver time I becomeblive
one of these foreignersudlændinge --
147
407822
3150
Og hver gang jeg bliver til
en af disse udelændinge --
07:02
one of these strange-lookingmærkelige
guys in a newny landjord --
148
410996
3153
en af disse underligt-udseende
folk i et nyt land --
07:06
I can't help but think back to that day
149
414173
1969
kan jeg ikke lade være med at
tænke tilbage på den dag
07:08
when I was in LowerLavere ManhattanManhattan with my mommor
150
416166
2356
hvor jeg var i nedre Manhattan med min mor
07:10
all those decadesårtier agosiden,
151
418546
1904
alle de årtier siden,
07:12
when I was scaredskræmt,
152
420474
1598
da jeg var bange,
07:14
and I had just spottedplettet that greengrøn ladydame.
153
422096
2631
og jeg lige havde set den grønne dame.
07:17
And I guessgætte the questionspørgsmål
that I keep on thinkingtænker about
154
425624
4106
Og det spørgsmål som jeg bliver ved
med at tænke på
07:21
when I see her
155
429754
1252
når jeg ser hende
07:23
and all the youngeryngre replicasreproduktioner of her
that are so obviouslynaturligvis brownBrun,
156
431030
4260
og alle de yngre kopier af hende
der er så tydeligt brune,
07:27
and even the paintingsmalerier
that showcaseShowcase her in the beginningstarten
157
435314
2813
og endda de malerier der
i begyndelsen viser hende
07:30
as not quitetemmelig greengrøn --
158
438151
2106
som ikke temmelig grøn --
07:33
when I look at all of that,
159
441532
1707
når jeg ser på alt det,
07:36
the questionspørgsmål that my researchforskning
seekssøger to answersvar
160
444038
3348
det spørgsmål som min forskning
forsøger at besvare,
07:39
becomesbliver til, to me, the samesamme one
that confoundedforvirret me all those yearsflere år agosiden:
161
447410
4297
bliver, for mig, det samme som forvirrede mig,
for alle de år siden:
07:44
Is she a monsteruhyre
162
452652
1440
Er hun et monster
07:47
or a herohelt?
163
455011
1255
eller en helt?
07:49
Thank you.
164
457271
1150
Tak skal I have.
07:50
(ApplauseBifald)
165
458445
3022
(Bifald)
Translated by Aske Povl Hansen
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Duarte Geraldino - Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation.

Why you should listen

Duarte Geraldino is an American journalist who travels the country documenting how culture is being changed and challenged by shifting demographics, business and technology. He leads a team of skilled journalists who produce multimedia reports and short films that have been distributed around the world through national and global news networks. He is currently working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation called Hear Our Stories Now

He is currently a special correspondent for PBS NewsHour. At the NewsHour, he reports and writes long-form television stories about business trends like the housing crisis that is gripping many American cities and developments in labor laws that some see as choking middle and low-income workers.

In 2017, one of Geraldino's short documentaries, Ordered Out, was screened in New York's Times Square as part of the Dominican Film Festival New York. It explores the impact of American identity and immigration and tells the story of a family being torn apart by US laws. In the same year, he was selected as a TED Resident. During his residency at TED's global headquarters, he started developing a digital journalism project to document the lives of US citizens who have lost people to deportation.

Previously, Geraldino worked as a National Correspondent for Al Jazeera America and as a local news reporter in New York, Ohio, Texas and Maryland.

More profile about the speaker
Duarte Geraldino | Speaker | TED.com