English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

Στέφανι Μπουσάρι: Πώς οι ψευδείς ειδήσεις κάνουν πραγματικά κακό

Filmed
Views 1,120,312

Στις 14 Απριλίου 2014, οι τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ απήγαγαν πάνω από 200 κορίτσια από το Τσιμπόκ της Νιγηρίας. Το έγκλημα μαθεύτηκε σε όλο τον κόσμο, αλλά στη Νιγηρία η κυβέρνηση είπε ότι η είδηση ήταν ψεύτικη, προκαλώντας έτσι σύγχυση και καθυστέρηση στις προσπάθειες απελευθέρωσης των κοριτσιών. Σε αυτή την ομιλία η δημοσιογράφος Στέφανι Μπουσάρι μιλά για την τραγωδία του Τσιμπόκ και εξηγεί τον θανάσιμο κίνδυνο που κρύβουν οι ψευδείς ειδήσεις και τι μπορούμε να κάνουμε για να τις σταματήσουμε.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

Θέλω να σας πω μια ιστορία
για ένα κορίτσι,
00:13
I want to tell you a storyιστορία about a girlκορίτσι.
αλλά δεν μπορώ να σας πω
το πραγματικό της όνομα,
00:16
But I can't tell you her realπραγματικός nameόνομα.
οπότε ας την ονομάσουμε απλώς Χαντίζα.
00:19
So let's just call her HadizaΤαλιν.
Η Χαντίζα είναι 20.
00:21
HadizaΤαλιν is 20.
Είναι ντροπαλή,
00:23
She's shyντροπαλός,
αλλά έχει ένα υπέροχο χαμόγελο
που φωτίζει όλο της το πρόσωπο,
00:24
but she has a beautifulπανεμορφη smileχαμόγελο
that lightsφώτα up her faceπρόσωπο.
όμως συνέχεια πονάει.
00:28
But she's in constantσυνεχής painπόνος.
Και το πιο πιθανό είναι
πως θα παίρνει φάρμακα
00:32
And she will likelyπιθανός be on medicationφαρμακευτική αγωγή
for the restυπόλοιπο of her life.
για την υπόλοιπη ζωή της.
Θέλετε να μάθετε γιατί;
00:37
Do you want to know why?
Η Χαντίζα είναι μια κοπέλα από το Τσιμπόκ
00:39
HadizaΤαλιν is a ChibokChibok girlκορίτσι,
και στις 14 Απριλίου του 2014
την είχαν απαγάγει
00:42
and on AprilΑπριλίου 14, 2014, she was kidnappedαπαχθεί
00:46
by BokoBoko HaramΧαράμ terroristsτρομοκράτες.
τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ.
Κατάφερε, όμως, να δραπετεύσει,
00:48
She managedδιαχειρίζεται to escapeδιαφυγή, thoughαν και,
00:51
by jumpingάλμα off the truckφορτηγό
that was carryingμεταφέρουν the girlsκορίτσια.
πηδώντας από το φορτηγό
που μετέφερε τα κορίτσια.
00:54
But when she landedπροσγειώθηκε,
she brokeέσπασε bothκαι τα δυο her legsπόδια,
Όμως όταν προσγειώθηκε,
έσπασε και τα δύο της πόδια
00:57
and she had to crawlαργή πορεία on her tummyκοιλιά
to hideκρύβω in the bushesθάμνοι.
και έπρεπε να συρθεί στο έδαφος
για να κρυφτεί στους θάμνους.
Μου είπε πως φοβόταν
ότι θα γυρνούσαν να τη βρουν.
01:00
She told me she was terrifiedτρομοκρατημένος
that BokoBoko HaramΧαράμ would come back for her.
Ήταν ένα από τα 57 κορίτσια που απέδρασαν
εκείνη την ημέρα πηδώντας από φορτηγά.
01:05
She was one of 57 girlsκορίτσια who would escapeδιαφυγή
by jumpingάλμα off trucksφορτηγά that day.
Δικαιολογημένα αυτή η ιστορία
ξεσήκωσε αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.
01:10
This storyιστορία, quiteαρκετά rightlyδικαίως, causedπροκαλούνται ripplesκυματισμοί
01:12
around the worldκόσμος.
Άτομα όπως η Μισέλ Ομπαμα,
η Μαλάλα και άλλοι,
01:14
People like MichelleMichelle ObamaΟμπάμα,
MalalaΗ Malala and othersοι υπολοιποι
01:17
lentδάνεισε theirδικα τους voicesφωνές in protestδιαμαρτυρία,
ένωσαν τις φωνές τους
για να διαμαρτυρηθούν,
01:19
and at about the sameίδιο time --
I was livingζωή in LondonΛονδίνο at the time --
και περίπου την ίδια εποχή
- έμενα στο Λονδίνο τότε -
01:23
I was sentΑπεσταλμένα from LondonΛονδίνο to AbujaΑμπούζα
to coverκάλυμμα the WorldΚόσμο EconomicΟικονομικό ForumΦόρουμ
με έστειλαν από το Λονδίνο στην Αμπούτζα
για να καλύψω
το Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο
που φιλοξενούσε η Νιγηρία για πρώτη φορά.
01:27
that NigeriaΝιγηρία was hostingφιλοξενία
for the first time.
Όμως όταν φτάσαμε εκεί,
μόνο μία ιστορία ακουγόταν στη πόλη.
01:30
But when we arrivedέφτασε, it was clearΣαφή
that there was only one storyιστορία in townπόλη.
Ασκήσαμε πίεση στην κυβέρνηση.
01:35
We put the governmentκυβέρνηση underκάτω από pressureπίεση.
01:37
We askedερωτηθείς toughσκληρός questionsερωτήσεις
about what they were doing
Τους κάναμε δύσκολες ερωτήσεις
σχετικά με το τι έκαναν
για να φέρουν πίσω τα κορίτσια.
01:40
to bringνα φερεις these girlsκορίτσια back.
Όπως ήταν αναμενόμενο,
01:42
UnderstandablyΔικαιολογημένα,
δεν ενθουσιάστηκαν πολύ
με τις ερωτήσεις μας,
01:44
they weren'tδεν ήταν too happyευτυχισμένος
with our lineγραμμή of questioningπροβληματισμός,
κι ας πούμε ότι μας έδωσαν
αρκετά «εναλλακτικά γεγονότα».
01:46
and let's just say we receivedέλαβε
our fairέκθεση shareμερίδιο of "alternativeεναλλακτική λύση factsγεγονότα."
01:50
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
Σημαντικοί Νιγηριανοί
μας έλεγαν τότε πως ήμασταν αφελείς
01:53
InfluentialΕπιρροή NigeriansΝιγηριανών
were tellingαποτελεσματικός us at the time
01:56
that we were naNaïveve,
και πως δεν καταλαβαίναμε
την πολιτική κατάσταση στη Νιγηρία.
01:58
we didn't understandκαταλαβαίνουν
the politicalπολιτικός situationκατάσταση in NigeriaΝιγηρία.
Αλλά μας είπαν επίσης,
02:02
But they alsoεπίσης told us
02:05
that the storyιστορία of the ChibokChibok girlsκορίτσια
ότι η ιστορία με τα κορίτσια
από το Τζιμπόκ ήταν ψέμα.
02:07
was a hoaxαπάτη.
Δυστυχώς, η άποψη ότι ήταν ψέμα
δεν υποχώρησε
02:10
SadlyΔυστυχώς, this hoaxαπάτη narrativeαφήγημα has persistedσυνεχίστηκε,
και υπάρχουν άτομα στη Νιγηρία
μέχρι και σήμερα
02:12
and there are still people
in NigeriaΝιγηρία todayσήμερα
02:15
who believe that the ChibokChibok girlsκορίτσια
were never kidnappedαπαχθεί.
που πιστεύουν πως δεν είχαν απαχθεί ποτέ
κορίτσια από το Τζιμπόκ.
Όμως μίλησα σε άτομα όπως αυτά εδώ,
02:18
YetΑκόμη I was talkingομιλία to people like these --
απεγνωσμένους γονείς,
02:22
devastatedκαταστράφηκε parentsγονείς,
02:24
who told us that on the day
BokoBoko HaramΧαράμ kidnappedαπαχθεί theirδικα τους daughtersθυγατέρες,
που μας έλεγαν ότι τη μέρα
που η Μπόκο Χαράμ απήγαγε τις κόρες τους,
02:28
they ranέτρεξα into the SambisaSambisa ForestΔάσος
after the trucksφορτηγά carryingμεταφέρουν theirδικα τους daughtersθυγατέρες.
έτρεξαν στο δάσος της Σαμπίζα
και κυνήγησαν τα φορτηγά
που μετέφεραν τις κόρες τους.
Ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια,
αλλά αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω
02:32
They were armedένοπλες with machetesδρεπανομάχαιρα (ματσέτες),
but they were forcedεξαναγκασμένος to turnστροφή back
02:36
because BokoBoko HaramΧαράμ had gunsόπλα.
επειδή τα μέλη της Μπόκο Χαράμ είχαν όπλα.
Άλλες ειδήσεις ήρθαν στην επικαιρότητα
τα επόμενα δύο χρόνια
02:39
For two yearsχρόνια, inevitablyαναπόφευκτα,
the newsΝέα agendaημερήσια διάταξη movedμετακινήθηκε on,
02:43
and for two yearsχρόνια,
και σ' αυτό το διάστημα δεν ακούσαμε
πολλά για τα κορίτσια από το Τσιμπόκ.
02:44
we didn't hearακούω much
about the ChibokChibok girlsκορίτσια.
Όλοι θεωρούσαν ότι είχαν πεθάνει.
02:47
EveryoneΟ καθένας presumedτεκμαίρεται ότι they were deadνεκρός.
Αλλά πέρσι τον Απρίλιο
κατάφερα να βρω αυτό το βίντεο.
02:50
But in AprilΑπριλίου last yearέτος,
02:52
I was ableικανός to obtainαποκτώ this videoβίντεο.
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βίντεο
02:55
This is a still from the videoβίντεο
02:56
that BokoBoko HaramΧαράμ filmedταινία as a proofαπόδειξη of life,
που τράβηξε η Μπόκο Χαράμ
για ν' αποδείξει πως είναι εν ζωή,
και μέσω μιας πηγής μου,
πήρα στα χέρια μου αυτό το βίντεο.
03:00
and throughδιά μέσου a sourceπηγή,
I obtainedπου λαμβάνονται this videoβίντεο.
Αλλά πριν προλάβω να το δημοσιεύσω,
03:04
But before I could publishδημοσιεύω it,
03:05
I had to travelταξίδι
to the northeastβορειοανατολικά of NigeriaΝιγηρία
χρειάστηκε να ταξιδέψω
στη βόρειοανατολική Νιγηρία
03:08
to talk to the parentsγονείς, to verifyεπαληθεύω it.
για να μιλήσω με τους γονείς
και να το πιστοποιήσω.
Δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ
για να το πιστοποιήσουν.
03:11
I didn't have to wait
too long for confirmationεπιβεβαίωση.
Την ώρα που μία από τις μητέρες
έβλεπε το βίντεο,
03:15
One of the mothersτης μητέρας,
when she watchedπαρακολούθησα the videoβίντεο, told me
μου είπε πως αν μπορούσε
να μπει μέσα στο λάπτοπ
03:18
that if she could have reachedεπιτευχθεί
into the laptopΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
και να τραβήξει το παιδί της έξω,
03:21
and pulledτράβηξε our her childπαιδί from the laptopΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ,
θα το έκανε.
03:25
she would have doneΈγινε so.
Όσοι από το κοινό είστε γονείς,
όπως είμαι κι εγώ,
03:28
For those of you who are parentsγονείς,
like myselfεγώ ο ίδιος, in the audienceακροατήριο,
μπορείτε να φανταστείτε τον πόνο
που ένιωθε αυτή η μάνα.
03:31
you can only imagineφαντάζομαι the anguishαγωνία
03:34
that that motherμητέρα feltένιωσα.
Χάρη σ' αυτό το βίντεο ξεκίνησαν
οι διαπραγματεύσεις με την Μπόκο Χαράμ.
03:37
This videoβίντεο would go on to kick-startώθηση
negotiationδιαπραγμάτευση talksσυνομιλίες with BokoBoko HaramΧαράμ.
Ένας Νιγηριανός βουλευτής
μου είπε ότι εξαιτίας του βίντεο
03:44
And a NigerianΝιγηρίας senatorο γερουσιαστής told me
that because of this videoβίντεο
ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις,
03:48
they enteredεισήχθη into those talksσυνομιλίες,
επειδή πίστευαν από καιρό
πως τα κορίτσια από το Τσιμπόκ ήταν νεκρά.
03:50
because they had long presumedτεκμαίρεται ότι
that the ChibokChibok girlsκορίτσια were deadνεκρός.
Εικοσιένα κορίτσια ελευθερώθηκαν
πέρσι τον Οκτώβρη.
03:54
Twenty-oneΕίκοσι ένα girlsκορίτσια were freedελευθέρωσε
in OctoberΟκτώβριος last yearέτος.
Δυστυχώς, σχεδόν 200 ακόμα αγνοούνται.
03:59
SadlyΔυστυχώς, nearlyσχεδόν 200 of them
still remainπαραμένει missingλείπει.
Πρέπει να ομολογήσω
ότι δεν ήμουν ψύχραιμος παρατηρητής
04:03
I mustπρέπει confessΟμολογώ that I have not been
a dispassionateψύχραιμη observerπαρατηρητής
όταν κάλυπτα την ιστορία.
04:07
coveringπου καλύπτει this storyιστορία.
Εξοργίζομαι όταν σκέφτομαι
πόσες ευκαιρίες χάθηκαν
04:09
I am furiousέξαλλος when I think
about the wastedσπατάλη opportunitiesευκαιρίες
για να σωθούν αυτά τα κορίτσια.
04:14
to rescueδιάσωση these girlsκορίτσια.
04:15
I am furiousέξαλλος when I think about
what the parentsγονείς have told me,
Εξοργίζομαι όταν σκέφτομαι
αυτά που μου είπαν οι γονείς,
πως αν ήταν κόρες κάποιων
πλουσίων και ισχυρών
04:19
that if these were daughtersθυγατέρες
of the richπλούσιος and the powerfulισχυρός,
θα είχαν βρεθεί πολύ πιο σύντομα.
04:22
they would have been foundβρέθηκαν much earlierνωρίτερα.
Και είμαι εξοργισμένη
04:26
And I am furiousέξαλλος
04:28
that the hoaxαπάτη narrativeαφήγημα,
που οι φήμες ότι η είδηση ήταν ψέμα,
04:30
I firmlyσταθερά believe,
με κάνουν να πιστεύω ακράδαντα
04:32
causedπροκαλούνται a delayκαθυστέρηση;
ότι προκάλεσαν καθυστέρηση
04:34
it was partμέρος of the reasonλόγος
for the delayκαθυστέρηση in theirδικα τους returnΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
και ήταν, εν μέρη, η αιτία
που καθυστέρησε η επιστροφή τους.
Αυτό μου δείχνει τον θανάσιμο κίνδυνο
των ανυπόστατων ειδήσεων.
04:38
This illustratesαπεικονίζει to me
the deadlyθανάσιμα dangerκίνδυνος of fakeαπομίμηση newsΝέα.
04:43
So what can we do about it?
Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Υπάρχουν κάποιοι πολύ έξυπνοι άνθρωποι,
04:45
There are some very smartέξυπνος people,
04:47
smartέξυπνος engineersμηχανικούς at GoogleGoogle and FacebookΣτο Facebook,
έξυπνοι προγραμματιστές
της Google και του Facebook,
04:50
who are tryingπροσπαθεί to use technologyτεχνολογία
to stop the spreadδιάδοση of fakeαπομίμηση newsΝέα.
που προσπαθούν
να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
για να πάψουν να διαδίδονται
ψευδείς ειδήσεις.
Αλλά εκτός από αυτό,
πιστεύω ότι όλοι μας εδώ,
04:55
But beyondπέρα that, I think
everybodyόλοι here -- you and I --
εσείς κι εγώ,
παίζουμε κάποιο ρόλο σε αυτό.
05:00
we have a roleρόλος to playπαίζω in that.
Εμείς αναρτούμε το περιεχόμενο.
05:02
We are the onesαυτές who shareμερίδιο the contentπεριεχόμενο.
Εμείς αναρτούμε ιστορίες στο διαδίκτυο.
05:04
We are the onesαυτές who shareμερίδιο
the storiesιστορίες onlineσε απευθείας σύνδεση.
Σε αυτή την εποχή είμαστε όλοι εκδότες
05:07
In this day and ageηλικία, we're all publishersΕκδότες,
και έχουμε ευθύνη.
05:10
and we have responsibilityευθύνη.
Στη δουλειά μου ως δημοσιογράφος,
05:13
In my jobδουλειά as a journalistδημοσιογράφος,
ελέγχω, διασταυρώνω.
05:15
I checkέλεγχος, I verifyεπαληθεύω.
Εμπιστεύομαι το ένστικτό μου,
αλλά κάνω και δύσκολες ερωτήσεις.
05:17
I trustεμπιστοσύνη my gutέντερο, but I askπαρακαλώ toughσκληρός questionsερωτήσεις.
Γιατί μου λέει αυτό το άτομο
αυτή την ιστορία;
05:21
Why is this personπρόσωπο tellingαποτελεσματικός me this storyιστορία?
05:24
What do they have to gainκέρδος
by sharingμοιρασιά this informationπληροφορίες?
Τι έχουν να κερδίσουν
όταν αναρτούν αυτή την ιστορία;
Μήπως έχουν άλλα κίνητρα;
05:28
Do they have a hiddenκεκρυμμένος agendaημερήσια διάταξη?
Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε
να κάνουμε πιο δύσκολες ερωτήσεις
05:30
I really believe that we mustπρέπει all startαρχή
to askπαρακαλώ tougherπιο σκληρή questionsερωτήσεις
για τις πληροφορίες
που βρίσκουμε στο διαδίκτυο.
05:36
of informationπληροφορίες that we discoverανακαλύπτω onlineσε απευθείας σύνδεση.
Η έρευνα δείχνει ότι κάποιοι από εμάς
δεν διαβάζουμε καν κάτι πέραν του τίτλου
05:41
ResearchΈρευνα showsδείχνει that some of us
don't even readανάγνωση beyondπέρα headlinesπρωτοσέλιδα
πριν αναρτήσουμε μια ιστορία.
05:47
before we shareμερίδιο storiesιστορίες.
Ποιος από εσάς το έχει κάνει αυτό;
05:49
Who here has doneΈγινε that?
Εγώ πάντως το έχω κάνει.
05:51
I know I have.
Αλλά τι θα γινόταν
05:54
But what if
αν σταματούσαμε θεωρούμε έγκυρη
κάθε πληροφορία;
05:57
we stoppedσταμάτησε takingλήψη informationπληροφορίες
that we discoverανακαλύπτω at faceπρόσωπο valueαξία?
Τι θα γινόταν αν σκεφτόμαστε
τις συνέπειες που μπορεί να έχουν
06:02
What if we stop to think
about the consequenceσυνέπεια
06:05
of the informationπληροφορίες that we passπέρασμα on
οι πληροφορίες που αναρτούμε
και τη πιθανότητα πως αυτές
μπορεί να σκορπίσουν μίσος ή βία;
06:08
and its potentialδυνητικός to inciteυποκινούν
violenceβία or hatredέχθρα?
Γιατί δεν προσπαθούμε να σκεφτούμε
τις πραγματικές συνέπειες
06:12
What if we stop to think
about the real-lifeπραγματική ζωή consequencesσυνέπειες
των πληροφοριών που αναρτούμε;
06:17
of the informationπληροφορίες that we shareμερίδιο?
Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
06:20
Thank you very much for listeningακούγοντας.
(Χειροκρότημα)
06:21
(ApplauseΧειροκροτήματα)
Translated by Eleni Zinga
Reviewed by Miriela Patrikiadou

▲Back to top

About the speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com