English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

Stephanie Busari: Hur falska nyheter gör verklig skada

Filmed
Views 1,086,946

Den 14:e april 2014, kidnappade terroristorganisationen Boko Haram fler än 200 skolflickor från staden Chibok i Nigera. Världen runt kom brottet att få sloganen #BringBackOurGirls - men i Nigeria kallade myndigheterna brottet för en bluff, och skapade förvirring och försenade alla insatser för att rädda flickorna. I detta kraftfulla föredrag pekar journalisten Stephanie Busari på Chibok-tragedin för att förklara den dödliga fara som falska nyheter har och vad vi kan göra för att stoppa det.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

I want to tellsäga youdu a storyberättelse about a girlflicka.
Jag vill berätta en historia om en flicka.
00:13
ButMen I can'tkan inte tellsäga youdu herhenne realverklig namenamn.
Men jag kan inte säga hennes riktiga namn.
00:16
So let'slåt oss justbara callring upp herhenne HadizaFreddes.
Så jag kallar henne Hadiza.
00:19
HadizaFreddes is 20.
Hadiza är 20.
00:21
She'sHon är shyblyg,
Hon är blyg,
00:23
butmen shehon has a beautifulvacker smileleende
thatden där lightslampor upupp herhenne faceansikte.
men hon har ett vackert leende
som lyser upp hennes ansikte.
00:24
ButMen she'shon är in constantkonstant painsmärta.
Men hon lever med konstant smärta.
00:28
And shehon will likelytroligt be on medicationmedicin
for the restresten ofav herhenne life.
Och hon kommer troligen medicinera
i resten av sitt liv.
00:32
Do youdu want to knowkänna till whyVarför?
Vill ni veta varför?
00:37
HadizaFreddes is a ChibokChibok girlflicka,
Hadiza är en Chibok-flicka,
00:39
and on AprilApril 14, 2014, shehon was kidnappedkidnappad
och den 14:e april 2014 blev hon kidnappad
00:42
by BokoBoko HaramHaram terroriststerrorister.
av terrorister från Boko Haram.
00:46
SheHon managedförvaltade to escapefly, thoughdock,
Hon lyckades fly
00:48
by jumpinghoppning off the trucklastbil
thatden där was carryingbärande the girlsflickor.
genom att hoppa av lastbilen
som flickorna var lastade på.
00:51
ButMen whennär shehon landedlandat,
shehon brokepank bothbåde herhenne legsben,
Men när hon landade
så bröt hon båda sina ben
00:54
and shehon had to crawlkrypa on herhenne tummyTummy
to hideDölj in the bushesbuskar.
och hon fick åla på mage
för att gömma sig i buskarna.
00:57
SheHon toldberättade memig shehon was terrifiedlivrädd
thatden där BokoBoko HaramHaram would come backtillbaka for herhenne.
Hon berättade att hon var rädd för att
Boko Haram skulle komma efter henne.
01:00
SheHon was oneett ofav 57 girlsflickor whovem would escapefly
by jumpinghoppning off truckslastbilar thatden där daydag.
Hon var en av 57 flickor som skulle fly
genom att hoppa från lastbilar den dagen.
01:05
ThisDetta storyberättelse, quiteganska rightlymed rätta, causedorsakad ripplesRipples
Denna historia skapade
med rätta svallvågor
01:10
aroundrunt the worldvärld.
runt världen.
01:12
PeoplePersoner like MichelleMichelle ObamaObama,
MalalaMalala and othersandra
Människor som Michelle Obama,
Malala och andra
01:14
lentlånade theirderas voicesröster in protestprotest,
höjde sina röster i protest
01:17
and at about the samesamma timetid --
I was livinglevande in LondonLondon at the timetid --
och ungefär samtidigt -
jag bodde i London för tillfället -
01:19
I was sentskickat fromfrån LondonLondon to AbujaAbuja
to coveromslag the WorldVärlden EconomicEkonomiska ForumForum
skickades jag från London till Abuja
för att bevaka World Economic Forum
01:23
thatden där NigeriaNigeria was hostingHosting
for the firstförst timetid.
som Nigeria var värd för
för första gången.
01:27
ButMen whennär wevi arrivedanlänt, itDet was clearklar
thatden där theredär was onlyendast oneett storyberättelse in townstad.
Men när vi kom fram stod det klart
att det bara fanns en historia i staden.
01:30
WeVi put the governmentregering underunder pressuretryck.
Vi satte press på regeringen.
01:35
WeVi askedfrågade toughtuff questionsfrågor
about whatvad theyde were doing
Vi ställde tuffa frågor om vad de gjorde
01:37
to bringföra thesedessa girlsflickor backtillbaka.
för att få flickorna tillbaka.
01:40
UnderstandablyFörståeligt,
Förståeligt nog
01:42
theyde weren'tinte too happylycklig
withmed ourvår linelinje ofav questioningfrågande,
var de inte så nöjda över våra frågor
01:44
and let'slåt oss justbara saysäga wevi receivedmottagen
ourvår fairrättvis sharedela med sig ofav "alternativealternativ factsfakta."
och vi kan väl säga att vi fick
vår andel av "alternativa fakta".
01:46
(LaughterSkratt)
(Skratt)
01:50
InfluentialInflytelserika NigeriansNigerianer
were tellingtalande us at the timetid
Inflytelserika nigrianer sa till oss
01:53
thatden där wevi were nanaïveve,
att vi var naiva,
01:56
wevi didn'tinte understandförstå
the politicalpolitisk situationsituation in NigeriaNigeria.
att vi inte förstod den
politiska situationen i Nigeria.
01:58
ButMen theyde alsoockså toldberättade us
Men de berättade också för oss
02:02
thatden där the storyberättelse ofav the ChibokChibok girlsflickor
att historien om Chibok-flickorna
02:05
was a hoaxbluff.
var ett påhitt.
02:07
SadlyTyvärr, thisdetta hoaxbluff narrativeberättande has persistedkvarstod,
Tråkigt nog har påståendet
att det var påhitt levt kvar,
02:10
and theredär are stillfortfarande peoplepersoner
in NigeriaNigeria todayi dag
och det finns fortfarande
människor i Nigeria idag
02:12
whovem believetro thatden där the ChibokChibok girlsflickor
were neveraldrig kidnappedkidnappad.
som tror att Chibok-flickorna
aldrig blev kidnappade.
02:15
YetÄnnu I was talkingtalande to peoplepersoner like thesedessa --
Trots att jag pratat med
människor som dessa -
02:18
devastatedförkrossad parentsföräldrar,
förtvivlade föräldrar
02:22
whovem toldberättade us thatden där on the daydag
BokoBoko HaramHaram kidnappedkidnappad theirderas daughtersdöttrar,
som berättat för oss att samma dag
som Boko Haram kidnappade deras döttrar,
02:24
theyde ransprang intoin i the SambisaSambisa ForestSkogen
afterefter the truckslastbilar carryingbärande theirderas daughtersdöttrar.
så sprang de efter lastbilarna
som förde bort deras döttrar.
02:28
TheyDe were armedbeväpnade withmed machetesmachetes,
butmen theyde were forcedtvingade to turnsväng backtillbaka
De var beväpnade med macheter,
men de tvingades vända om
02:32
becausedärför att BokoBoko HaramHaram had gunsguns.
för Boko Haram hade gevär.
02:36
For twotvå yearsår, inevitablyoundvikligen,
the newsNyheter agendadagordning movedrörd on,
I två år innehöll nyheterna
oundvikligen andra saker
02:39
and for twotvå yearsår,
och på två år
02:43
wevi didn'tinte hearhöra muchmycket
about the ChibokChibok girlsflickor.
hörde vi inte mycket om Chibok-flickorna.
02:44
EveryoneAlla presumedpresumeras theyde were deaddöd.
Alla förmodade att de var döda.
02:47
ButMen in AprilApril lastsista yearår,
Men i april förra året,
02:50
I was ablestånd to obtainerhålla thisdetta videovideo-.
kom jag över denna video.
02:52
ThisDetta is a stillfortfarande fromfrån the videovideo-
Det här är stillbilder från videon
02:55
thatden där BokoBoko HaramHaram filmedfilmat as a proofbevis ofav life,
som Boko Haram har filmat
för att bevisa att de lever
02:56
and throughgenom a sourcekälla,
I obtainederhålls thisdetta videovideo-.
och genom en källa fick jag denna video.
03:00
ButMen beforeinnan I could publishpublicera itDet,
Men innan jag kunde publicera den,
03:04
I had to travelresa
to the northeastnordost ofav NigeriaNigeria
behövde jag resa till nordöstra Nigeria
03:05
to talkprata to the parentsföräldrar, to verifykontrollera itDet.
för att prata med föräldrarna, verifiera.
03:08
I didn'tinte have to waitvänta
too longlång for confirmationBekräftelse.
Jag behövde inte vänta
länge på verifiering.
03:11
OneEn ofav the mothersmödrar,
whennär shehon watchedbetraktade the videovideo-, toldberättade memig
En av mödrarna sa till mig
när hon tittade på filmen
03:15
thatden där ifom shehon could have reachednådde
intoin i the laptopbärbar dator
att om hon hade kunnat
sträcka sig in i datorn
03:18
and pulleddrog ourvår herhenne childbarn fromfrån the laptopbärbar dator,
och dra sitt barn ut från den,
03:21
shehon would have doneGjort so.
så skulle hon ha gjort det.
03:25
For thosede där ofav youdu whovem are parentsföräldrar,
like myselfjag själv, in the audiencepublik,
För er som är föräldrar,
som jag själv, i publiken,
03:28
youdu can onlyendast imaginetänka the anguishångest
kan ni bara föreställa er den ångest
03:31
thatden där thatden där mothermor feltkänt.
den mamman kände.
03:34
ThisDetta videovideo- would go on to kick-startKickstarta
negotiationförhandling talkssamtal withmed BokoBoko HaramHaram.
Den här filmen skulle dra igång
förhandlingar med Boko Haram.
03:37
And a NigerianNigerianska senatorSenator toldberättade memig
thatden där becausedärför att ofav thisdetta videovideo-
Och en nigeriansk senator
sa till mig att det var för videon
03:44
theyde enteredgick in i intoin i thosede där talkssamtal,
som de började samtalen
03:48
becausedärför att theyde had longlång presumedpresumeras
thatden där the ChibokChibok girlsflickor were deaddöd.
för de hade länge antagit
att Chibok-flickorna var döda.
03:50
Twenty-oneTjugoett girlsflickor were freedFreed
in OctoberOktober lastsista yearår.
Tjugoen flickor frigavs
i oktober förra året.
03:54
SadlyTyvärr, nearlynästan 200 ofav themdem
stillfortfarande remainförbli missingsaknas.
Tråkigt nog saknas nästan
200 av dem fortfarande.
03:59
I mustmåste confessbekänna thatden där I have notinte been
a dispassionateopartisk observerobservatör
Jag måste erkänna att jag
inte har varit en oberörd observatör
04:03
coveringsom täcker thisdetta storyberättelse.
när jag skrev om detta.
04:07
I am furiousrasande whennär I thinktror
about the wastedtill spillo opportunitiesmöjligheter
Jag blir förbannad när jag
tänker på alla förlorade möjligheter
04:09
to rescuerädda thesedessa girlsflickor.
att rädda dessa flickor.
04:14
I am furiousrasande whennär I thinktror about
whatvad the parentsföräldrar have toldberättade memig,
Jag blir förbannad när jag tänker på
att föräldrarna berättade för mig
04:15
thatden där ifom thesedessa were daughtersdöttrar
ofav the richrik and the powerfulkraftfull,
att om det varit döttrar
till rika och mäktiga personer
04:19
theyde would have been foundhittades muchmycket earliertidigare.
så skulle de återfunnits mycket tidigare.
04:22
And I am furiousrasande
Och jag blir rasande
04:26
thatden där the hoaxbluff narrativeberättande,
på de påhittade berättelerna
04:28
I firmlyfast believetro,
som jag uppriktigt tror
04:30
causedorsakad a delaydröjsmål;
orsakade förseningen;
04:32
itDet was partdel ofav the reasonanledning
for the delaydröjsmål in theirderas returnlämna tillbaka.
de var del i orsaken till
deras försenade återförening.
04:34
ThisDetta illustratesillustrerar to memig
the deadlydödligt dangerfara ofav fakefalsk newsNyheter.
Detta illustrerar för mig
den dödliga faran med falska nyheter.
04:38
So whatvad can wevi do about itDet?
Så vad kan vi göra åt det?
04:43
ThereDet are somenågra verymycket smartsmart peoplepersoner,
Det finns några smarta människor,
04:45
smartsmart engineersingenjörer at GoogleGoogle and FacebookFacebook,
smarta ingenjörer på Google och Facebook,
04:47
whovem are tryingpåfrestande to useanvända sig av technologyteknologi
to stopsluta the spreadspridning ofav fakefalsk newsNyheter.
som försöker använda teknik
för att stoppa falska nyheter.
04:50
ButMen beyondbortom thatden där, I thinktror
everybodyalla herehär -- youdu and I --
Men förutom det tror jag
att alla här - du och jag -
04:55
wevi have a roleroll to playspela in thatden där.
har en roll att spela här.
05:00
WeVi are the onesettor whovem sharedela med sig the contentinnehåll.
Det är vi som delar innehållet.
05:02
WeVi are the onesettor whovem sharedela med sig
the storiesberättelser onlineuppkopplad.
Det är vi som delar historier online.
05:04
In thisdetta daydag and ageålder, we'revi allAllt publishersförlag,
I denna tidsålder är vi alla utgivare
05:07
and wevi have responsibilityansvar.
och vi har ett ansvar.
05:10
In mymin jobjobb as a journalistjournalist,
I mitt jobb som journalist,
05:13
I checkkolla upp, I verifykontrollera.
så dubbelkollar jag, jag verifierar.
05:15
I trustförtroende mymin gutmage, butmen I askfråga toughtuff questionsfrågor.
Jag litar på min magkänsla,
men jag ställer de tuffa frågorna.
05:17
WhyVarför is thisdetta personperson tellingtalande memig thisdetta storyberättelse?
Varför berättar den här
personen det här för mig?
05:21
WhatVad do theyde have to gain
by sharingdelning thisdetta informationinformation?
Vad vinner de på att dela med sig
av informationen?
05:24
Do theyde have a hiddendold agendadagordning?
Har de en dold agenda?
05:28
I reallyverkligen believetro thatden där wevi mustmåste allAllt startStart
to askfråga toughersegare questionsfrågor
Jag tror faktiskt att vi alla
måste börja ställa tuffare frågor
05:30
ofav informationinformation thatden där wevi discoverUpptäck onlineuppkopplad.
om den information som vi hittar online.
05:36
ResearchForskning showsvisar thatden där somenågra ofav us
don'tinte even readläsa beyondbortom headlinesrubriker
Forskning visar att vissa av oss
inte ens läser förbi rubriken
05:41
beforeinnan wevi sharedela med sig storiesberättelser.
innan vi delar historier.
05:47
WhoVem herehär has doneGjort thatden där?
Vem här har gjort det?
05:49
I knowkänna till I have.
Jag vet att jag har det.
05:51
ButMen whatvad ifom
Men vad händer om
05:54
wevi stoppedstoppad takingtar informationinformation
thatden där wevi discoverUpptäck at faceansikte valuevärde?
vi slutar att svälja information
med hull och hår?
05:57
WhatVad ifom wevi stopsluta to thinktror
about the consequenceKonsekvens
Vad händer om vi stannar upp
och tänker på konsekvenserna
06:02
ofav the informationinformation thatden där wevi passpassera on
av informationen som
vi just skickade vidare
06:05
and itsdess potentialpotential to incitehetsa
violencevåld oreller hatredhat?
och dess potential
att initiera våld eller hat?
06:08
WhatVad ifom wevi stopsluta to thinktror
about the real-lifeverkliga livet consequenceskonsekvenser
Vad händer om vi stannar upp och tänker
på konsekvenserna i verkliga livet,
06:12
ofav the informationinformation thatden där wevi sharedela med sig?
som ett resultat av
informationen vi delade?
06:17
ThankTacka youdu verymycket muchmycket for listeninglyssnande.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
06:20
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
06:21
Translated by Désirée Nordlund
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com