English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

Stefani Buzari (Stephanie Busari): Kako lažne vesti nanose stvarnu štetu

Filmed
Views 1,120,312

Četrnaestog aprila 2014, teroristička organizacija Boko Haram kidnapovala je više od 200 devojčica iz grada Čibok u Nigeriji. Širom sveta, zločin je postao poznat po sloganu #BringBackOurGirls - ali u Nigeriji, vladini zvaničnici zločin su nazivali prevarom, zbunjujući sve i odlažući sve napore da se devojčice spase. U ovom moćnom govoru, novinarka Stefani Buzari ističe tragediju u Čiboku kako bi objasnila smrtonosnu opasnost lažnih vesti, kao i da pokaže šta mi možemo da uradimo da se one spreče.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

I want to tell you a story about a girl.
Želim da vam ispričam priču o devojci.
00:13
But I can't tell you her real name.
Ali vam ne mogu reći njeno pravo ime.
00:16
So let's just call her Hadiza.
Zvaćemo je Hadiza.
00:19
Hadiza is 20.
Hadiza ima 20 godina.
00:21
She's shy,
Ona je stidljiva,
00:23
but she has a beautiful smile
that lights up her face.
ali ima prelep osmeh koji joj ozari lice.
00:24
But she's in constant pain.
Ali je u stalnim bolovima.
00:28
And she will likely be on medication
for the rest of her life.
I najverovatnije će biti na lekovima
do kraja života.
00:32
Do you want to know why?
Želite li da znate zašto?
00:37
Hadiza is a Chibok girl,
Hadiza je devojčica iz Čiboka,
00:39
and on April 14, 2014, she was kidnapped
i 14. aprila 2014. kidnapovali su je
00:42
by Boko Haram terrorists.
teroristi iz Boko Harama.
00:46
She managed to escape, though,
Ipak, uspela je da pobegne,
00:48
by jumping off the truck
that was carrying the girls.
tako što je skočila sa kamiona
koji je prevozio devojčice.
00:51
But when she landed,
she broke both her legs,
Ali kada je pala, slomila je obe noge,
00:54
and she had to crawl on her tummy
to hide in the bushes.
i morala je da puzi na stomaku,
da bi se sakrila u žbunju.
00:57
She told me she was terrified
that Boko Haram would come back for her.
Rekla mi je da je bila preplašena
da će Boko Haram da se vrati po nju.
01:00
She was one of 57 girls who would escape
by jumping off trucks that day.
Ona je bila jedna od 57 devojčica koje su
pobegle tako što su iskočile iz kamiona.
01:05
This story, quite rightly, caused ripples
Ova priča je, sasvim opravdano,
izazvala buru
01:10
around the world.
svuda oko sveta.
01:12
People like Michelle Obama,
Malala and others
Ljudi poput Mišel Obame,
Malale i drugih
01:14
lent their voices in protest,
su digli glas u znak protesta,
01:17
and at about the same time --
I was living in London at the time --
i otprilike u to vreme -
živela sam u Londonu -
01:19
I was sent from London to Abuja
to cover the World Economic Forum
bila sam poslata iz Londona u Abudžu
da pokrivam Svetski ekonomski forum
01:23
that Nigeria was hosting
for the first time.
kom je Nigerija bila domaćin po prvi put.
01:27
But when we arrived, it was clear
that there was only one story in town.
Kada smo stigli, bilo je jasno da postoji
samo jedna verzija priče.
01:30
We put the government under pressure.
Pritisnuli smo vladu.
01:35
We asked tough questions
about what they were doing
Postavljali smo teška pitanja
o tome šta su radili
01:37
to bring these girls back.
da vrate ove devojčice.
01:40
Understandably,
Naravno,
01:42
they weren't too happy
with our line of questioning,
nisu bili presrećni našim ispitivanjem
01:44
and let's just say we received
our fair share of "alternative facts."
i recimo da smo dobili
svoju dozu "alternativnih činjenica".
01:46
(Laughter)
(Smeh)
01:50
Influential Nigerians
were telling us at the time
Uticajni Nigerijci
u to vreme su nam govorili
01:53
that we were naïve,
da smo bili naivni,
01:56
we didn't understand
the political situation in Nigeria.
da nismo razumeli
političku situaciju u Nigeriji.
01:58
But they also told us
Takođe su nam rekli
02:02
that the story of the Chibok girls
da je priča o devojčicama iz Čiboka
02:05
was a hoax.
jedna prevara.
02:07
Sadly, this hoax narrative has persisted,
Nažalost, ova priča o prevari je istrajala
02:10
and there are still people
in Nigeria today
i još uvek postoje ljudi u Nigeriji
02:12
who believe that the Chibok girls
were never kidnapped.
koji veruju da devojčice iz Čiboka
nikada nisu kidnapovane.
02:15
Yet I was talking to people like these --
Ipak, pričala sam sa ljudima poput ovih -
02:18
devastated parents,
rastrzanim roditeljima,
02:22
who told us that on the day
Boko Haram kidnapped their daughters,
koji su nam rekli da su na dan
kada im je Boko Haram kidnapovao ćerke
02:24
they ran into the Sambisa Forest
after the trucks carrying their daughters.
trčali u šumu Sambisa za kamionima
u kojim su im bile ćerke.
02:28
They were armed with machetes,
but they were forced to turn back
Bili su naoružani mačetama,
ali morali su da se vrate
02:32
because Boko Haram had guns.
jer je Boko Haram imao puške.
02:36
For two years, inevitably,
the news agenda moved on,
Neizbežno je da se za dve godine
priča u vestima izgubila
02:39
and for two years,
i dve godine
02:43
we didn't hear much
about the Chibok girls.
nismo čuli ništa o devojčicama iz Čiboka.
02:44
Everyone presumed they were dead.
Svi su mislili da su mrtve.
02:47
But in April last year,
Ali aprila prošle godine,
02:50
I was able to obtain this video.
dobila sam ovaj snimak.
02:52
This is a still from the video
Ovo je kadar iz snimka
02:55
that Boko Haram filmed as a proof of life,
koji je Boko Haram snimio
kao dokaz života
02:56
and through a source,
I obtained this video.
i kroz svoj izvor, dobila sam snimak.
03:00
But before I could publish it,
Ali pre nego sam mogla da ga objavim,
03:04
I had to travel
to the northeast of Nigeria
morala sam da otputujem
na severoistok Nigerije
03:05
to talk to the parents, to verify it.
da roditelji potvrde autentičnost.
03:08
I didn't have to wait
too long for confirmation.
Nisam dugo morala da čekam.
03:11
One of the mothers,
when she watched the video, told me
Jedna od majki mi je rekla,
kada je pogledala snimak,
03:15
that if she could have reached
into the laptop
da bi, da je mogla da posegne u laptop
03:18
and pulled our her child from the laptop,
i izvuče svoje dete odatle,
03:21
she would have done so.
to bi i uradila.
03:25
For those of you who are parents,
like myself, in the audience,
Za vas u publici poput mene,
koji ste roditelji,
03:28
you can only imagine the anguish
možete samo zamisliti mučninu
03:31
that that mother felt.
koju je osećala ta majka.
03:34
This video would go on to kick-start
negotiation talks with Boko Haram.
Ovaj video pokrenuo je razgovore
sa Boko Haramom.
03:37
And a Nigerian senator told me
that because of this video
Nigerijski senator mi je rekao
da su u pregovore ušli
03:44
they entered into those talks,
zbog ovog snimka,
03:48
because they had long presumed
that the Chibok girls were dead.
jer su dugo pretpostavljali
da su devojčice iz Čiboka mrtve.
03:50
Twenty-one girls were freed
in October last year.
Oslobođena je 21 devojčica
u oktobru prošle godine.
03:54
Sadly, nearly 200 of them
still remain missing.
Nažalost, njih 200 još uvek nije nađeno.
03:59
I must confess that I have not been
a dispassionate observer
Moram da priznam da nisam bila
objektivni posmatrač
04:03
covering this story.
u ovoj priči.
04:07
I am furious when I think
about the wasted opportunities
Pobesnim kada pomislim
na propuštene prilike
04:09
to rescue these girls.
da se spase ove devojčice.
04:14
I am furious when I think about
what the parents have told me,
Pobesnim kada pomislim
na ono što su mi roditelji rekli,
04:15
that if these were daughters
of the rich and the powerful,
da kada bi ovo bile ćerke
bogatih i moćnih,
04:19
they would have been found much earlier.
pronašli bi ih mnogo ranije.
04:22
And I am furious
I pobesnim zato što verujem
04:26
that the hoax narrative,
da je priča o prevari
04:28
I firmly believe,
izazvala odlaganje,
04:30
caused a delay;
uverena sam u to.
04:32
it was part of the reason
for the delay in their return.
To je bio deo razloga
za odlaganje povratka.
04:34
This illustrates to me
the deadly danger of fake news.
Ovo mi prikazuje smrtonosnu opasnost
lažnih vesti.
04:38
So what can we do about it?
Šta da uradimo povodom ovoga?
04:43
There are some very smart people,
Postoje veoma pametni ljudi,
04:45
smart engineers at Google and Facebook,
pametni inžinjeri u Guglu i Fejsbuku,
04:47
who are trying to use technology
to stop the spread of fake news.
koji pokušavaju da tehnologijom spreče
širenje lažnih vesti.
04:50
But beyond that, I think
everybody here -- you and I --
Ali dalje od toga, mislim da svako ovde
04:55
we have a role to play in that.
ima ulogu u tome.
05:00
We are the ones who share the content.
Mi smo oni koji dele sadržaj.
05:02
We are the ones who share
the stories online.
Mi smo oni koji dele priče na internetu.
05:04
In this day and age, we're all publishers,
U današnje doba, svi smo izdavači
05:07
and we have responsibility.
i imamo odgovornost.
05:10
In my job as a journalist,
U svojoj novinarskoj profesiji,
05:13
I check, I verify.
proveravam, verifikujem,
05:15
I trust my gut, but I ask tough questions.
verujem osećaju,
ali postavljam teška pitanja.
05:17
Why is this person telling me this story?
Zašto mi ova osoba govori ovo?
05:21
What do they have to gain
by sharing this information?
Šta dobijaju deljenjem ove informacije?
05:24
Do they have a hidden agenda?
Imaju li skrivene namere?
05:28
I really believe that we must all start
to ask tougher questions
Verujem da moramo da počnemo
da postavljamo teža pitanja
05:30
of information that we discover online.
za informacije koje nađemo na internetu.
05:36
Research shows that some of us
don't even read beyond headlines
Istraživanje pokazuje da neki od nas
ne čitaju dalje od naslova
05:41
before we share stories.
pre nego podele priče.
05:47
Who here has done that?
Ko je ovde uradio to?
05:49
I know I have.
Znam da ja jesam.
05:51
But what if
Ali šta kada bismo prestali
05:54
we stopped taking information
that we discover at face value?
da informacije koje dobijamo
uzimamo zdravo za gotovo?
05:57
What if we stop to think
about the consequence
Šta kada bismo pomislili na posledice
06:02
of the information that we pass on
koje informacije koje prosleđujemo imaju
06:05
and its potential to incite
violence or hatred?
kao i potencijal za podsticanje
nasilja ili mržnje?
06:08
What if we stop to think
about the real-life consequences
Šta kada bismo razmislili
o stvarnim posledicama
06:12
of the information that we share?
informacija koje delimo?
06:17
Thank you very much for listening.
Hvala što ste me slušali.
06:20
(Applause)
(Aplauz)
06:21
Translated by Mile Živković
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

About the speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com