English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Ο Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου μιλάει για το πως τα παιδιά διαμορφώνονται μέσω της μουσικής

Filmed:
1,014,728 views

Ο Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου είναι ο χαρισματικός ιδρυτής του συστήματος νεανικών ορχηστρών που έχει αλλάξει ριζικά την ζωή χιλιάδων παιδιών στη Βενεζουέλα. Εδώ μοιράζεται μαζί μας την θαυμάσια ιστορία του και αποκαλύπτει την επιθυμία του για το βραβείου TED που θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις ΗΠΑ και πέρα απ' αυτές.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonΆντερσον: Let's now see the extraordinaryέκτακτος speechομιλία
Κρις Άντερσον: Ας δούμε τώρα την εξαιρετική ομιλία
00:18
that we capturedσυλληφθεί a coupleζευγάρι weeksεβδομάδες agoπριν.
που τραβήξαμε πριν από καναδυό εβδομάδες.
00:21
(MusicΜουσική)
(Μουσική)
00:23
JoseΧοσέ AntonioΑντόνιο AbreuΑμπρέου: My dearαγαπητός friendsοι φιλοι, ladiesΚυρίες and gentlemenΑντρών,
Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου: Αγαπημένοι μου φίλοι, κυρίες και κύριοι,
00:32
I am overjoyedπεριχαρής todayσήμερα
είμαι πανευτυχής σήμερα
00:37
at beingνα εισαι awardedαπονεμήθηκε the TEDTED PrizeΒραβείο
που μου απονέμεται το βραβείο TED, αυτή η μεγάλη τιμή
00:41
on behalfχάρη of all
εκ μέρους όλων
00:47
the distinguishedδιακεκριμένος musicΜΟΥΣΙΚΗ teachersκαθηγητές,
των διακεκριμένων καθηγητών μουσικής,
00:49
artistsκαλλιτέχνες and educatorsτους εκπαιδευτικούς from VenezuelaΒενεζουέλα
των καλλιτεχνών και των εκπαιδευτικών της Βενεζουέλας
00:51
who have selflesslyανιδιοτελώς and loyallyπιστά accompaniedσυνοδεύεται me for 35 yearsχρόνια
που με συνόδευσαν με πίστη και ανιδιοτέλεια τα τελευταία 35 χρόνια
00:59
in foundingιδρυτική, growingκαλλιέργεια and developingανάπτυξη in VenezuelaΒενεζουέλα
στην ίδρυση, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη
01:03
the NationalΕθνική SystemΣύστημα of YouthΝεολαία and Children'sΤων παιδιών OrchestrasΟρχήστρες and ChoirsΧορωδίες.
ορχηστρών και χορωδιών για παιδιά και για νέους της Βενεζουέλας.
01:09
SinceΑπό το I was a boyαγόρι,
Εγώ από μικρό παιδί
01:13
in my earlyνωρίς childhoodΠαιδική ηλικία,
από την πιο τρυφερή μου ηλικία
01:15
I always wanted to be a musicianμουσικός,
ήθελα να γίνω μουσικός
01:18
and, thank God, I madeέκανε it.
και δόξα τω Θεώ τα κατάφερα.
01:21
From my teachersκαθηγητές, my familyοικογένεια and my communityκοινότητα,
Είχα από τους καθηγητές μου, την οικογένεια μου και την κοινότητα
01:25
I had all the necessaryΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ supportυποστήριξη to becomeγίνομαι a musicianμουσικός.
όλη την απαραίτητη στήριξη για να γίνω μουσικός.
01:29
All my life I've dreamedονειρεύτηκα
Και όλη μου την ζωή ονειρευόμουνα
01:33
that all VenezuelanΒενεζουέλας childrenπαιδιά
όλα τα παιδιά της Βενεζουέλας
01:35
have the sameίδιο opportunityευκαιρία that I had.
να είχαν την ίδια ευκαιρία με μένα.
01:40
From that desireεπιθυμία and from my heartκαρδιά
Από εκείνη την επιθυμία, από την καρδιά μου
01:43
stemmedπροήλθε the ideaιδέα to make musicΜΟΥΣΙΚΗ
φύτρωσε η ιδέα να μετατρέψω τη μουσική
01:49
a deepβαθύς and globalπαγκόσμια realityπραγματικότητα for my countryΧώρα.
σε βαθειά και συμπεριληπτική πραγματικότητα για τη χώρα μου.
01:51
From the very first rehearsalπρόβα, I saw the brightΛΑΜΠΡΌΣ futureμελλοντικός aheadεμπρός.
Από την πρώτη κιόλας πρόβα είδα το μέλλον να λάμπει εμπρός.
01:57
Because the rehearsalπρόβα meantσήμαινε a great challengeπρόκληση to me.
Γιατί εκείνη η πρόβα ήταν μια μεγάλη πρόκληση γι' εμένα.
02:03
I had receivedέλαβε a donationδωρεά of 50 musicΜΟΥΣΙΚΗ standsπερίπτερα
Είχα δεχτεί μια δωρεά 50 αναλογίων
02:09
to be used by 100 boysαγόρια in that rehearsalπρόβα.
για να τα χρησιμοποιήσουν 100 αγόρια σ' εκείνη την πρόβα.
02:14
When I arrivedέφτασε at the rehearsalπρόβα, only 11 kidsπαιδιά had shownαπεικονίζεται up,
Όταν όμως έφτασα στην πρόβα, μόνο 11 παιδιά είχαν εμφανιστεί,
02:19
and I said to myselfεγώ ο ίδιος,
και είπα:
02:24
"Do I closeΚοντά the programπρόγραμμα or multiplyπολλαπλασιάζω these kidsπαιδιά?"
"Κλείνω το πρόγραμμα ή πολλαπλασιάζω τα παιδιά;"
02:26
I decidedαποφασισμένος to faceπρόσωπο the challengeπρόκληση, and on that sameίδιο night,
Αποφάσισα να αντιμετωπίσω την πρόκληση και εκείνη την ίδια νύχτα
02:32
I promisedυποσχέθηκε those 11 childrenπαιδιά I'd turnστροφή our orchestraΟρχήστρα
υποσχέθηκα σ΄ αυτά τα 11 παιδιά να μετατρέψω την ορχήστρα μας
02:37
into one of the leadingκύριος orchestrasορχήστρες in the worldκόσμος.
σε μια από τις σημαντικότερες του κόσμου.
02:41
Two monthsμήνες agoπριν, I rememberedθυμήθηκε that promiseυπόσχεση I madeέκανε,
Πριν δύο μήνες θυμήθηκα εκείνη την υπόσχεσή μου
02:43
when a distinguishedδιακεκριμένος EnglishΑγγλικά criticκριτικός
όταν ένας διακεκριμένος Άγγλος κριτικός
02:50
publishedδημοσίευσε an articleάρθρο in the LondonΛονδίνο TimesΦορές,
δημοσίευσε ένα άρθρο στους Τάιμς του Λονδίνου,
02:52
askingζητώντας who could be the winnerνικητής of the OrchestraΟρχήστρα WorldΚόσμο CupΚύπελλο.
ρωτώντας ποιος θα μπορούσε να είναι ο νικητής στο Παγκόσμιο Κύπελο για Ορχήστρες.
02:57
He mentionedπου αναφέρθηκαν fourτέσσερα great worldκόσμος orchestrasορχήστρες,
Ανέφερε 4 σπουδαίες ορχήστρες του κόσμου,
03:02
and the fifthπέμπτος one was Venezuela'sΤης Βενεζουέλας YouthΝεολαία SymphonyΣυμφωνική OrchestraΟρχήστρα.
και η πέμπτη ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας.
03:04
TodayΣήμερα we can say
Σήμερα μπορούμε να πούμε
03:11
that artτέχνη in LatinΛατινική AmericaΑμερική
πως η τέχνη στην Λατινική Αμερική
03:13
is no longerμακρύτερα a monopolyμονοπώλιο of elitesελίτ
δεν είναι πλέον μονοπώλιο των ελίτ·
03:17
and that it has becomeγίνομαι a socialκοινωνικός right,
έχει γίνει κοινωνικό δικαίωμα,
03:23
a right for all the people.
ένα δικαίωμα όλου του λαού.
03:25
ChildΤο παιδί: There is no differenceδιαφορά here betweenμεταξύ classesμαθήματα,
Παιδί: Εδώ δεν υπάρχει διαφορά κοινωνικής τάξης,
03:28
norούτε whiteάσπρο or blackμαύρος, norούτε if you have moneyχρήματα or not.
ούτε άσπρου ή μαύρου, ή αν έχεις λεφτά ή όχι.
03:33
SimplyΑπλά, if you are talentedταλαντούχος,
Απλά, αν έχεις ταλέντο,
03:35
if you have the vocationκλίση and the will to be here,
αν έχεις κλίση και αν έχεις διάθεση να είσαι εδώ
03:39
you get in. You shareμερίδιο with us and make musicΜΟΥΣΙΚΗ.
γίνεσαι μέλος, μοιράζεσαι με μας και δημιουργείς μουσική.
03:43
JAJA: DuringΚατά τη διάρκεια the recentπρόσφατος tourπεριοδεία
ΧΑ: Κατά την διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας
03:45
by the SimonSimon BolivarΜπολιβάρ YouthΝεολαία OrchestraΟρχήστρα of VenezuelaΒενεζουέλα
της Ορχήστρας Νέων Σιμόν Μπολιβάρ της Βενεζουέλας
03:48
of U.S. and EuropeΕυρώπη,
στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη
03:53
we saw how our musicΜΟΥΣΙΚΗ movedμετακινήθηκε youngνεαρός audiencesκοινό
είδαμε πώς η μουσική μας συγκίνησε το νεανικό κοινό
03:55
to the bottomκάτω μέρος of theirδικα τους soulsψυχές,
μέχρι τα βάθη της ψυχής,
04:00
how childrenπαιδιά and adolescentsέφηβοι rushedέσπευσε up to the stageστάδιο
πώς οι νέοι και τα παιδιά ορμούσαν στην σκηνή
04:05
to receiveλαμβάνω the jacketsΜπουφάν from our musiciansμουσικούς,
για να παραλάβουν τα μπουφάν από τους μουσικούς μας,
04:10
how the standingορθοστασία ovationsωαγωγές, sometimesωρες ωρες 30 minutesλεπτά long,
πώς το όρθιο χειροκρότημα, μερικές φορές διάρκειας μισής ώρας,
04:13
seemedφαινόταν to last foreverγια πάντα,
φαινόταν να κρατάει για πάντα,
04:21
and how the publicδημόσιο, after the concertσυναυλία was over,
και πώς το κοινό, στο τέλος των κονσέρτων,
04:23
wentπήγε out into the streetδρόμος to greetχαιρετώ our youngνεαρός people in triumphΘρίαμβος.
ξεχύνονταν στους δρόμους για να χαιρετίσει τους νέους μας θριαμβευτικά.
04:26
This meantσήμαινε not only an artisticκαλλιτεχνικός triumphΘρίαμβος,
Αυτό δεν σήμαινε μόνο καλλιτεχνικό θρίαμβο,
04:31
but alsoεπίσης a profoundβαθύς emotionalΣυναισθηματική sympathyσυμπάθεια
αλλά και έναν βαθύ συναισθηματικό συντονισμό
04:37
betweenμεταξύ the publicδημόσιο of the mostπλέον advancedπροχωρημένος nationsέθνη of the worldκόσμος
ανάμεσα στο κοινό των πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου
04:41
and the musicalμιούζικαλ youthνεολαία of LatinΛατινική AmericaΑμερική,
και στη μουσική νεολαία της Λατινικής Αμερικής,
04:47
as seenείδα in VenezuelaΒενεζουέλα,
της Βενεζουέλας, ειδικότερα,
04:49
givingδίνοντας these audiencesκοινό a messageμήνυμα of musicΜΟΥΣΙΚΗ, vitalityζωτικότητα, energyενέργεια,
και μετέφερε σ' αυτό το κοινό ένα μήνυμα μουσικής, ζωντάνιας, ενέργειας,
04:51
enthusiasmενθουσιασμός and strengthδύναμη.
ενθουσιασμού και δύναμης.
05:00
In its essenceουσία, the orchestraΟρχήστρα and the choirΧορωδία
Κατ' ουσίαν, η ορχήστρα και η χορωδία
05:02
are much more than artisticκαλλιτεχνικός structuresδομές.
είναι κάτι πολύ παραπάνω από μουσικές δομές.
05:07
They are examplesπαραδείγματα and schoolsσχολεία of socialκοινωνικός life,
Είναι πρότυπα και σχολεία κοινωνικής ζωής,
05:11
because to singτραγουδώ and to playπαίζω togetherμαζί
γιατί το να τραγουδήσει και να παίξει κανείς σε ομάδα
05:15
meansπου σημαίνει to intimatelyστενά coexistσυνυπάρχουν
σημαίνει οικειότητα στη συνύπαρξη
05:17
towardπρος perfectionτελειότητα and excellenceαριστείας,
με σκοπό την τελειότητα και το κατόρθωμα,
05:22
followingΕΠΟΜΕΝΟ a strictαυστηρός disciplineπειθαρχία of organizationοργάνωση and coordinationσυντονισμός
με αυστηρή πειθαρχία οργάνωσης και συντονισμού
05:27
in orderΣειρά to seekψάχνω the harmonicαρμονική interdependenceαλληλοεξάρτηση
στην επιδίωξη της αρμονικής αλληλεξάρτησης
05:33
of voicesφωνές and instrumentsόργανα.
φωνών και μουσικών οργάνων.
05:35
That's how they buildχτίζω a spiritπνεύμα of solidarityαλληλεγγύη
Έτσι [τα παιδιά] αναπτύσσουν πνεύμα αλληλεγγύης
05:37
and fraternityαδελφότητα amongαναμεταξύ them,
και αδελφικότητας μεταξύ τους,
05:40
developαναπτύσσω theirδικα τους self-esteemαυτοεκτίμηση
διαμορφώνουν τον αυτοσεβασμό τους
05:42
and fosterπροώθηση the ethicalηθικά and aestheticalαισθητικά valuesαξίες
και καλλιεργούν τις ηθικές και αισθητικές αξίες
05:45
relatedσχετίζεται με to the musicΜΟΥΣΙΚΗ in all its sensesαισθήσεις.
που συνδέονται με την μουσική με όλες τις σημασίες της.
05:50
This is why musicΜΟΥΣΙΚΗ is immenselyπάρα πολύ importantσπουδαίος
Γι' αυτό η μουσική είναι απολύτως σημαντική
05:54
in the awakeningαφύπνιση of sensibilityευαισθησία, in the forgingσφυρηλάτηση of valuesαξίες
για την αφύπνιση της ευαισθησίας, την σφυρηλάτηση αξιών
05:58
and in the trainingεκπαίδευση of youngstersτους νέους
και την εκπαίδευση νέων ανθρώπων
06:04
to teachδιδάσκω other kidsπαιδιά.
για να διδάξουν άλλα παιδιά.
06:06
ChildΤο παιδί: After all this time here,
Παιδί: Μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ
06:08
musicΜΟΥΣΙΚΗ is life.
η μουσική είναι η ζωή μας.
06:10
Nothing elseαλλού.
Τίποτ' άλλο.
06:12
MusicΜουσική is life.
Μουσική ίσον ζωή.
06:14
JAJA: EachΚάθε teenagerνεαρός and childπαιδί in ElEL SistemaSistema has his ownτα δικά storyιστορία,
Ο κάθες έφηβος και το κάθε παιδί στο "El Sistema" έχει τη δική του ιστορία,
06:18
and they are all importantσπουδαίος and of great significanceσημασία to me.
και είναι όλες σημαντικές και μεγάλης σημασίας για μένα.
06:23
Let me mentionαναφέρω the caseπερίπτωση of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Ο Έντικσον Ρουίς, ας πούμε.
06:30
He is a boyαγόρι from a parishΕνορία in CaracasΚαράκας
Είναι ένα παιδί από μια ενορία του Καράκας
06:36
who passionatelyμε πάθος attendedπαρακολούθησαν to his doubleδιπλό bassμπάσο lessonsμαθήματα
που συμμετείχε με πάθος στα μαθήματα κοντραμπάσου
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin 's Φώτο JuniorJunior OrchestraΟρχήστρα.
στην νεανική ορχήστρα του Σαν Αγουστίν.
06:46
With his effortπροσπάθεια,
Με την προσπάθεια του
06:50
and the supportυποστήριξη of his motherμητέρα, his familyοικογένεια and his communityκοινότητα,
και με την υποστήριξη της μητέρας του, της οικογενειάς του και του κοινωνικού του περίγυρου
06:52
he becameέγινε a principalκύριος memberμέλος
κατάφερε να γίνει κύριο μέλος
06:57
in the doubleδιπλό bassμπάσο segmentτμήμα of the BerlinΒερολίνο PhilharmonicΦιλαρμονική OrchestraΟρχήστρα.
στο τμήμα των κοντραμπάσων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου.
06:59
We have anotherαλλο well-knownγνωστό caseπερίπτωση -- GustavoΓκουστάβο DudamelDudamel.
Έχουμε μια ακόμα πασίγνωστη περίπτωση, τον Γκουστάβο Ντουντάμελ.
07:03
He startedξεκίνησε as a boyαγόρι memberμέλος of the children'sπαιδιά orchestraΟρχήστρα
Ο Γκουστάβο ξεκίνησε από παιδί ως μέλος της παιδικής ορχήστρας
07:08
in his hometownιδιαίτερη πατρίδα, BarquisimetoBarquisimeto.
στην πόλη που γεννήθηκε, στο Μπαρκισιμέτο.
07:12
There, he grewαυξήθηκε as a violinistβιολιστής and as a conductorδιευθυντής ορχήστρας.
Εκεί μεγάλωσε ως βιολιστής και μαέστρος.
07:14
He becameέγινε the conductorδιευθυντής ορχήστρας of Venezuela'sΤης Βενεζουέλας juniorJunior orchestrasορχήστρες,
Έγινε ο μαέστρος στις νεανικές ορχήστρες της Βενεζουέλας,
07:20
and todayσήμερα conductsδιεξάγει the world'sτου κόσμου greatestμεγαλύτερη orchestrasορχήστρες.
και σήμερα διευθύνει τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου.
07:25
He is the musicalμιούζικαλ directorδιευθυντής of LosΛος AngelesΆντζελες PhilharmonicΦιλαρμονική,
Είναι ο μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες,
07:29
and is still the overallΣυνολικά leaderηγέτης of Venezuela'sΤης Βενεζουέλας juniorJunior orchestrasορχήστρες.
και εξακολουθεί να είναι ο γενικός μαέστρος στις παιδικές ορχήστρες της Βενεζουέλας.
07:34
He was the conductorδιευθυντής ορχήστρας of the GothenburgΓκέτεμποργκ SymphonyΣυμφωνική OrchestraΟρχήστρα,
Υπήρξε ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Γκέτεμποργκ,
07:38
and he's an unbeatableασυναγώνιστες exampleπαράδειγμα
και αποτελεί ένα αξεπέραστο πρότυπο
07:40
for youngνεαρός musiciansμουσικούς in LatinΛατινική AmericaΑμερική and the worldκόσμος.
για τους νέους μουσικούς της Λατινικής Αμερικής και του κόσμου.
07:44
The structureδομή of ElEL SistemaSistema
Η δομή του "El Sistema"
07:48
is basedμε βάση on a newνέος and flexibleεύκαμπτος managingΔιαχείριση styleστυλ
βασίζεται σ' έναν νέο, ευέλικτο τρόπο διοίκησης
07:50
adaptedπροσαρμοστεί to the featuresχαρακτηριστικά of eachκαθε communityκοινότητα and regionπεριοχή,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε κοινότητας και κάθε περιοχής
07:57
and todayσήμερα attendsφοιτά to 300,000 childrenπαιδιά of the lowerπιο χαμηλα and middleΜέσης classτάξη
και σήμερα φροντίζει 300.000 παιδιά χαμηλής και μεσαίας τάξης
08:03
all over VenezuelaΒενεζουέλα.
σ' όλη την Βενεζουέλα.
08:09
It's a programπρόγραμμα of socialκοινωνικός rescueδιάσωση
Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής διάσωσης
08:11
and deepβαθύς culturalπολιτιστικός transformationμεταμόρφωση
που προκαλεί μια βαθιά πολιτισμική μεταμόρφωση
08:15
designedσχεδιασμένο for the wholeολόκληρος VenezuelanΒενεζουέλας societyκοινωνία
σχεδιασμένο για όλη την κοινωνία της Βενεζουέλας
08:19
with absolutelyαπολύτως no distinctionsδιακρίσεις whatsoeverαπολύτως,
με καμία απολύτως διάκριση,
08:23
but emphasizingτονίζοντας the vulnerableευάλωτα and endangeredυπό εξαφάνιση socialκοινωνικός groupsομάδες.
αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα και εκτεθειμένα κοινωνικά στρώματα.
08:25
The effectαποτέλεσμα of ElEL SistemaSistema is feltένιωσα in threeτρία fundamentalθεμελιώδης circlesκύκλους:
Η επίδραση του "El sistema" φαίνεται σε τρεις κύριους κύκλους--
08:32
in the personalπροσωπικός/socialκοινωνικός circleκύκλος,
στον προσωπικό/κοινωνικό κύκλο,
08:37
in the familyοικογένεια circleκύκλος and in the communityκοινότητα.
στον οικογενειακό κύκλο και στην κοινότητα.
08:40
In the personalπροσωπικός/socialκοινωνικός circleκύκλος,
Στον προσωπικό/κοινωνικό κύκλο,
08:45
the childrenπαιδιά in the orchestrasορχήστρες and choirsΧορωδίες
τα παιδιά της ορχήστρας και της χορωδίας
08:47
developαναπτύσσω theirδικα τους intellectualδιανοούμενος and emotionalΣυναισθηματική sideπλευρά.
αναπτύσουν την πνευματική και συναισθηματική τους πλευρά.
08:52
The musicΜΟΥΣΙΚΗ becomesγίνεται a sourceπηγή
Η μουσική γίνεται πηγή
08:56
for developingανάπτυξη the dimensionsδιαστάσεις of the humanο άνθρωπος beingνα εισαι,
ανάπτυξης των διαστάσεων του προσώπου,
08:58
thusέτσι elevatingανύψωση the spiritπνεύμα
εξυψώνει το πνεύμα
09:02
and leadingκύριος man to a fullγεμάτος developmentανάπτυξη of his personalityπροσωπικότητα.
και καθοδηγεί τον άνθρωπο σε μια πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του.
09:04
So, the emotionalΣυναισθηματική and intellectualδιανοούμενος profitsκέρδη are hugeτεράστιος --
Έτσι, τα αισθηματικά και πνευματικά του οφέλη είναι μεγάλα--
09:08
the acquisitionαπόκτηση of leadershipηγεσία, teachingδιδασκαλία and trainingεκπαίδευση principlesαρχές,
η απόκτηση ηγετικών ικανοτήτων, οι αρχές διδασκαλίας και εκπαίδευσης
09:15
the senseέννοια of commitmentδέσμευση, responsibilityευθύνη,
η αίσθηση δέσμευσης, ευθύνης,
09:24
generosityγενναιοδωρία and dedicationαφιέρωση to othersοι υπολοιποι,
γενναιοδωρίας και αφοσίωσης στους άλλους,
09:26
and the individualάτομο contributionσυνεισφορά to achieveφέρνω σε πέρας great collectiveσυλλογικός goalsστόχους.
και η ατομική συνεισφορά για την πραγματοποίηση σπουδαίων ομαδικών στόχων.
09:30
All this leadsοδηγεί to the developmentανάπτυξη of self-esteemαυτοεκτίμηση and confidenceαυτοπεποίθηση.
Όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.
09:37
MotherΜητέρα TeresaΤερέζα of CalcuttaΚαλκούτα
Η μητέρα Τερέζα της Καλκούτα
09:44
insistedεπέμεινε on something that always impressedεντυπωσιασμένος me:
επέμενε σε κάτι που με εντυπωσίαζε πάντα ―
09:49
the mostπλέον miserableάθλιος and tragicτραγικός thing about povertyφτώχεια
το πιο επώδυνο και τραγικό πράγμα σχετικά με την φτώχεια
09:53
is not the lackέλλειψη of breadψωμί or roofστέγη,
δεν είναι η έλλειψη ψωμιού ή στέγης,
09:58
but the feelingσυναισθημα of beingνα εισαι no-oneκανείς --
αλλά η αίσθηση ότι είσαι κανένας,
10:03
the feelingσυναισθημα of not beingνα εισαι anyoneο καθενας,
η αίσθηση ότι είσαι ένα τίποτα,
10:07
the lackέλλειψη of identificationταυτοποίηση,
η έλλειψη ταυτότητας,
10:09
the lackέλλειψη of publicδημόσιο esteemαυτοεκτίμηση.
η έλλειψη του δημόσιου σεβασμού.
10:14
That's why the child'sτου παιδιού developmentανάπτυξη
Γι' αυτό η ανάπτυξη του παιδιού
10:20
in the orchestraΟρχήστρα and the choirΧορωδία
στην ορχήστρα και στην χορωδία
10:23
providesπαρέχει him with a nobleευγενής identityΤαυτότητα
του διασφαλίζει μια ευγενή ταυτότητα
10:26
and makesκάνει him a roleρόλος modelμοντέλο for his familyοικογένεια and communityκοινότητα.
και το κάνει πρότυπο για την οικογένεια και την κοινωνία του.
10:28
It makesκάνει him a better studentμαθητης σχολειου at schoolσχολείο
Το κάνει καλύτερο μαθητή στο σχολείο
10:34
because it inspiresεμπνέει in him a senseέννοια of responsibilityευθύνη,
γιατί του δημιουργεί αίσθημα ευθύνης,
10:39
perseveranceεπιμονή and punctualityακρίβεια that will greatlyπολύ help him at schoolσχολείο.
επιμονή και συνέπεια που θα το βοηθήσει πολύ στο σχολείο.
10:41
WithinΕντός the familyοικογένεια, the parents'γονέων supportυποστήριξη is unconditionalάνευ όρων.
Μέσα στην οικογένεια, η στήριξη των γονιών είναι ανεπιφύλακτη.
10:50
The childπαιδί becomesγίνεται a roleρόλος modelμοντέλο for bothκαι τα δυο his parentsγονείς,
Το παιδί γίνεται πρότυπο και για τους δύο γονείς,
10:57
and this is very importantσπουδαίος for a poorΦτωχός childπαιδί.
και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα φτωχό παιδί.
11:01
OnceΜια φορά the childπαιδί discoversανακαλύπτει he is importantσπουδαίος to his familyοικογένεια,
Μόλις το παιδί ανακαλύψει την σημασία του μέσα στην οικογένειά του,
11:03
he beginsαρχίζει to seekψάχνω newνέος waysτρόπους of improvingβελτίωση himselfο ίδιος
ψάχνει να βρει νέους τρόπους προσωπικής βελτίωσης
11:09
and hopesελπίδες better for himselfο ίδιος and his communityκοινότητα.
και προσδοκά το καλύτερο, ατομικά και συλλογικά.
11:13
AlsoΕπίσης, he hopesελπίδες for socialκοινωνικός and economicοικονομικός improvementsβελτιώσεις for his ownτα δικά familyοικογένεια.
Επιδιώκει επίσης την απόκτηση καλύτερης κοινωνικής και οικονομικής θέσης για την οικογένειά του.
11:18
All this makesκάνει up a constructiveεποικοδομητικός and ascendingαύξουσα socialκοινωνικός dynamicδυναμικός.
Όλα αυτά κάνουν μια δυναμική και ανερχόμενη κοινωνική δομή.
11:25
The largeμεγάλο majorityη πλειοψηφία of our childrenπαιδιά belongανήκω, as I alreadyήδη mentionedπου αναφέρθηκαν,
Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών μας ανήκουν, όπως προανέφερα,
11:32
to the mostπλέον vulnerableευάλωτα strataΣτράτα of the VenezuelanΒενεζουέλας populationπληθυσμός.
στα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού της Βενεζουέλας.
11:37
That encouragesενθαρρύνει them to embraceεναγκαλισμός newνέος dreamsόνειρα, newνέος goalsστόχους,
Αυτό τα ενθαρρύνει να κάνουν νέα όνειρα, να βάλουν νέους στόχους,
11:41
and progressπρόοδος in the variousδιάφορος opportunitiesευκαιρίες
και να προοδεύσουν με τις διάφορες ευκαιρίες
11:46
that musicΜΟΥΣΙΚΗ has to offerπροσφορά.
που θα τους δωθούν μέσα από την μουσική.
11:50
FinallyΤέλος, in the circleκύκλος of the communityκοινότητα,
Τέλος, στον κοινωνικό κύκλο,
11:52
the orchestrasορχήστρες proveαποδεικνύω to be the creativeδημιουργικός spacesχώρων of cultureΠολιτισμός
οι ορχήστρες αναδεικνύονται ως δημιουργικοί χώροι πολιτισμού
11:56
and sourcesπηγές of exchangeανταλλαγή and newνέος meaningsέννοιες.
και πηγές ανταλλαγής ιδεών και νέων νοημάτων.
12:01
The spontaneityο αυθορμητισμός musicΜΟΥΣΙΚΗ has
Ο αυθορμητισμός της μουσικής δεν είναι
12:03
excludesαποκλείει it as a luxuryπολυτέλεια itemείδος and makesκάνει it a patrimonyκληρονομιά of societyκοινωνία.
πια είδος πολυτελείας· γίνεται κοινό κτήμα της κοινωνίας.
12:09
It's what makesκάνει a childπαιδί playπαίζω a violinβιολί at home,
Κάνει ένα παιδί να μπορεί να παίζει βιολί στο σπίτι,
12:16
while his fatherπατέρας worksεργοστάσιο in his carpentryΞυλουργικές εργασίες.
ενώ ο πατέρας του δουλεύει στο μαραγκούδικό του.
12:21
It's what makesκάνει a little girlκορίτσι playπαίζω the clarinetκλαρινέτο at home,
Κάνει ένα μικρό κορίτσι να παίζει κλαρινέτο στο σπίτι,
12:25
while her motherμητέρα does the houseworkοικιακές εργασίες.
ενώ η μητέρα του κάνει οικιακές δουλειές.
12:30
The ideaιδέα is that the familiesοικογένειες joinΣυμμετοχή with prideυπερηφάνεια and joyΧαρά
Η ιδέα είναι οι οικογένειες τους να συμμετέχουν με χαρά και περηφάνεια
12:34
in the activitiesδραστηριότητες of the orchestrasορχήστρες and the choirsΧορωδίες
στις δραστηριότητές της ορχήστρας και της χορωδίας
12:41
that theirδικα τους childrenπαιδιά belongανήκω to.
όπου ανήκουν τα παιδιά τους.
12:43
The hugeτεράστιος spiritualπνευματικός worldκόσμος that musicΜΟΥΣΙΚΗ producesπαράγει in itselfεαυτό,
Ο μεγάλος πνευματικός πλούτος που δημιουργεί η μουσική,
12:45
whichοι οποίες alsoεπίσης liesψέματα withinστα πλαίσια itselfεαυτό,
και βρίσκεται μέσα στην ίδια την μουσική,
12:50
endsτελειώνει up overcomingξεπερνώντας materialυλικό povertyφτώχεια.
καταλήγει να ξεπερνά την υλική φτώχεια.
12:53
From the minuteλεπτό a child'sτου παιδιού taughtδιδακτός how to playπαίζω an instrumentόργανο,
Από την στιγμή που ένα παιδί αρχίζει να μαθαίνει να παίζει ένα όργανο
12:57
he's no longerμακρύτερα poorΦτωχός.
δεν είναι πια ένα φτωχό παιδί.
12:59
He becomesγίνεται a childπαιδί in progressπρόοδος headingεπικεφαλίδα for a professionalεπαγγελματίας levelεπίπεδο,
Γίνεται ένα παιδί που εξελίσσεται σε επαγγελματικό επίπεδο,
13:01
who'llΠοιος θα laterαργότερα becomeγίνομαι a fullγεμάτος citizenπολίτης.
και που αργότερα θα γίνει ένας ενεργός πολίτης.
13:06
NeedlessΠεριττό to say that musicΜΟΥΣΙΚΗ is the numberαριθμός one preventionπρόληψη
Είναι περιττό να πούμε ότι η μουσική είναι η νούμερο ένα πρόληψη
13:08
againstκατά prostitutionπορνεία, violenceβία, badκακό habitsσυνήθειες,
ενάντια στην πορνεία, στην βία, στις κακές συνήθειες,
13:14
and everything degradingεξευτελιστική in the life of a childπαιδί.
ενάντια σε οτιδήποτε φθοροποιό για τη ζωή ενός παιδιού.
13:18
A fewλίγοι yearsχρόνια agoπριν, historianιστοριογράφος ArnoldΆρνολντ ToynbeeToynbee
Πριν από λίγα χρονια ο ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι
13:23
said that the worldκόσμος was sufferingταλαιπωρία a hugeτεράστιος spiritualπνευματικός crisisκρίση.
είπε πως ο κόσμος έπασχε από μια τεράστια πνευματική κρίση.
13:29
Not an economicοικονομικός or socialκοινωνικός crisisκρίση, but a spiritualπνευματικός one.
Όχι οικονομική ή κοινωνική κρίση, αλλά πνευματική.
13:35
I believe that to confrontαντιμετωπίζω suchτέτοιος a crisisκρίση,
Πιστεύω πως για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση,
13:40
only artτέχνη and religionθρησκεία can give properορθή answersαπαντήσεις to humanityανθρωπότητα,
μόνο η τέχνη και η θρησκεία μπορούν να δώσουν κατάλληλες απαντήσεις στην ανθρωπότητα,
13:46
to mankind'sτης ανθρωπότητας deepestπιο βαθιά aspirationsφιλοδοξίες,
στους βαθύτερους πόθους του ανθρώπινου γένους,
13:55
and to the historicιστορικός demandsαιτήματα of our timesφορές.
και στις ιστορικές απαιτήσεις των καιρών μας.
13:57
EducationΕκπαίδευση -- the synthesisσύνθεση of wisdomσοφία and knowledgeη γνώση --
Η εκπαίδευση ως σύνθεση της σοφίας και της γνώσης,
14:01
is the meansπου σημαίνει to striveπροσπαθούμε for a more perfectτέλειος, more awareενήμερος,
είναι το μέσο για να παλέψουμε για μια καλύτερη, πιο συνειδητή,
14:09
more nobleευγενής and more just societyκοινωνία.
πιο ευγενή και πιο δίκαια κοινωνία.
14:18
With passionπάθος and enthusiasmενθουσιασμός we payπληρωμή profoundβαθύς respectsσέβη to TEDTED
Με πάθος και ενθουσιασμό εκφράζουμε τον βαθύ σεβασμό μας στο TED
14:20
for its outstandingεξαιρετική humanismΑνθρωπισμός, the scopeπεδίο εφαρμογής of its principlesαρχές,
για τον εξαίρετο ουμανισμό του, για το εύρος των αρχών του,
14:34
for its openΆνοιξε and generousγενναιόδωρος promotionπροβολή of youngνεαρός valuesαξίες.
για την ανοιχτή και γενναιόδωρη προώθηση φρέσκων αξιών.
14:43
We hopeελπίδα that TEDTED can contributeσυμβάλλει in a fullγεμάτος and fundamentalθεμελιώδης way
Ελπίζουμε το TED να μπορέσει να συνεισφέρει με πλήρη και ουσιώδη τρόπο
14:51
to the buildingΚτίριο of this newνέος eraεποχή in the teachingδιδασκαλία of musicΜΟΥΣΙΚΗ,
στην οικοδόμηση της νέας εποχής στη διδασκαλία της μουσικής,
14:59
in whichοι οποίες the socialκοινωνικός, communalκοινόχρηστος, spiritualπνευματικός and vindicatoryεκδικητικές aimsστόχοι
στην οποία οι κοινωνικές, κοινοτικές, πνευματικές και διεκδικητικές επιδιώξεις
15:03
of the childπαιδί and the adolescentεφηβικής
του παιδιού και του εφήβου
15:11
becomeγίνομαι a beaconΦΑΡΟΣ and a goalστόχος for a vastαπέραντος socialκοινωνικός missionαποστολή.
θα μεταβληθούν σε φάρο και σκοπό μεγάλης κοινωνικής αποστολής.
15:13
No longerμακρύτερα puttingβάζοντας societyκοινωνία at the serviceυπηρεσία of artτέχνη,
Να μην βάζουμε πλέον την κοινωνία στην υπηρεσία της τέχνης,
15:18
and much lessπιο λιγο at the servicesΥπηρεσίες of monopoliesμονοπώλια of the eliteαφρόκρεμα,
και πολύ λιγότερο στην μονοπωλιακή υπηρεσία της ελίτ,
15:24
but insteadαντι αυτου artτέχνη at the serviceυπηρεσία of societyκοινωνία,
αλλά αντιθέτως την τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνίας,
15:28
at the serviceυπηρεσία of the weakestπιο αδύναμος, at the serviceυπηρεσία of the childrenπαιδιά,
στην υπηρεσία των αδύναμων, στην υπηρεσία των παιδιών,
15:32
at the serviceυπηρεσία of the sickάρρωστος, at the serviceυπηρεσία of the vulnerableευάλωτα,
στην υπηρεσία των αρρώστων και των ευάλωτων,
15:36
and at the serviceυπηρεσία of all those who cryκραυγή for vindicationδικαίωση
στην υπηρεσία όλων εκείνων που ζητούν δικαίωση
15:41
throughδιά μέσου the spiritπνεύμα of theirδικα τους humanο άνθρωπος conditionκατάσταση
μέσα από το πνεύμα της ανθρώπινής τους διάστασης
15:46
and the raisingαύξηση up of theirδικα τους dignityαξιοπρέπεια.
και της ανάρρυσης της αξιοπρέπειάς τους.
15:50
(MusicΜουσική)
(Μουσική)
15:52
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
15:56
CACA: We are going liveζω now to CaracasΚαράκας.
ΚΑ: Τώρα πάμε σε ζωντανή σύνδεση στο Καράκας.
15:57
We are going liveζω to CaracasΚαράκας
Πάμε ζωντανά στο Καράκας
16:00
to hearακούω MaestroMaestro Abreu'sΤου Αμπρέου TEDTED PrizeΒραβείο wishεπιθυμία.
να ακούσουμε την ευχή του μαέστρου Αμπρέου για το βραβείο TED.
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizeΒραβείο wishεπιθυμία:
ΧΑ: Αυτήν είναι η ευχή μου για το βραβείο TED ―
16:06
I wishεπιθυμία that you'llθα το κάνετε help to createδημιουργώ and documentέγγραφο
Εύχομαι να βοηθήσετε να δημιουργηθεί και να τεκμηριωθεί
16:10
a specialειδικός trainingεκπαίδευση programπρόγραμμα
ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
16:15
for 50 giftedπροικισμένος youngνεαρός musiciansμουσικούς,
για 50 νέους ταλαντούχους μουσικούς
16:19
passionateπαθιασμένος about theirδικα τους artτέχνη and socialκοινωνικός justiceδικαιοσύνη,
παθιασμένους με την τέχνη και την κοινωνική δικαιοσύνη
16:22
and dedicatedαφιερωμένη to bringingφέρνοντας ElEL SistemaSistema to the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη
και αφιερωμένους στο να φέρουν το "El Sistema" στις ΗΠΑ
16:27
and other countriesχώρες.
και σ' άλλες χώρες.
16:33
Thank you very much.
Σας ευχαριστώ πολύ.
16:35
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
16:37
Translated by Panagiota Chatziioannou
Reviewed by Spyros Kasimatis

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com