English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Hosē Antonio Abreu par bērniem, kurus pārvērtusi mūzika

Filmed:
1,014,728 views

Hosē Antonio Abreu ir harizmātiskais jaunatnes orķestru sistēmas, kas pārvērtusi tūkstošiem Venecuēlas bērnu dzīves, dibinātājs. Viņš dalās brīnišķīgā stāstā un atklāj „TED Prize“ vēlēšanos, kas varētu atstāt ievērojamu iespaidu uz ASV un citām valstīm.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAndersons: Let's now see the extraordinaryārkārtas speechruna
Kriss Andersons: Noskatīsimies neparastu runu,
00:18
that we capturednotverti a couplepāris weeksnedēļas agopirms.
kuru mums izdevās iemūžināt pirms pāris nedēļām.
00:21
(MusicMūzika)
(Mūzika)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuAbreu: My deardārgs friendsdraugi, ladiesdāmas and gentlemenkungi!,
Hosē Antonio Abreu: Mani dārgie draugi, dāmas un kungi,
00:32
I am overjoyedsajūsmināts todayšodien
šodien esmu prieka pārpilns,
00:37
at beingbūt awardedpiešķirts the TEDTED PrizeBalvu
saņemot „TED Prize“
00:41
on behalfvārdā of all
visu Venecuēlas
00:47
the distinguishedatšķirt musicmūzika teachersskolotāji,
izcilo mūzikas skolotāju,
00:49
artistsmākslinieki and educatorspedagogi from VenezuelaVenecuēla
mākslinieku un pedagogu vārdā,
00:51
who have selflesslypašaizliedzīgi and loyallylojāli accompaniedkopā me for 35 yearsgadiem
kuri ir pašaizliedzīgi un uzticami pavadījuši mani šajā 35 gadus garajā ceļā,
00:59
in foundingdibinātājs, growingpieaug and developingattīstot in VenezuelaVenecuēla
dibinot, paplašinot un attīstot
01:03
the NationalValsts SystemSistēma of YouthJaunatnes and Children'sBērnu OrchestrasOrķestri and ChoirsKori.
Venecuēlā Jaunatnes orķestru un koru nacionālo sistēmu.
01:09
SinceKopš I was a boyzēns,
Kopš es biju mazs zēns,
01:13
in my earlyagri childhoodbērnība,
jau agrā bērnībā,
01:15
I always wanted to be a musicianmūziķis,
es vienmēr vēlējos kļūt par mūziķi,
01:18
and, thank God, I madeizgatavots it.
un, paldies Dievam, man tas izdevās.
01:21
From my teachersskolotāji, my familyģimene and my communitykopiena,
Es saņēmu nepieciešamo atbalstu saviem centieniem
01:25
I had all the necessarynepieciešams supportatbalsts to becomekļūt a musicianmūziķis.
no skolotājiem, savas ģimenes un līdzcilvēkiem.
01:29
All my life I've dreamedsapņoju
Visu savu mūžu esmu sapņojis,
01:33
that all VenezuelanVenecuēlas childrenbērni
ka visiem Venecuēlas bērniem
01:35
have the samepats opportunityiespēja that I had.
reiz būs pieejama šāda pati iespēja.
01:40
From that desirevēlme and from my heartsirds
No šī sapņa un pašiem sirds dziļumiem
01:43
stemmedizrietēja the ideaideja to make musicmūzika
nāca ideja padarīt mūziku par
01:49
a deepdziļi and globalglobāls realityrealitāte for my countryvalsts.
nozīmīgu un visaptverošu manas valsts realitāti.
01:51
From the very first rehearsalrepetīcija, I saw the brightgaišs futurenākotne aheaduz priekšu.
Jau kopš paša pirmā mēģinājuma es redzēju spožu nākotni.
01:57
Because the rehearsalrepetīcija meantdomāts a great challengeizaicinājums to me.
Tādēļ, ka pirmais mēģinājums izvērtās par lielu izaicinājumu man pašam.
02:03
I had receivedsaņēma a donationziedojums of 50 musicmūzika standsstendi
Es biju saņēmis ziedojumu — 50 nošu pultis,
02:09
to be used by 100 boyszēni in that rehearsalrepetīcija.
kuras mēģinājumā varētu izmantot 100 zēnu.
02:14
When I arrivedieradās at the rehearsalrepetīcija, only 11 kidsbērni had shownparādīts up,
Kad es ierados uz mēģinājumu, ieraudzīju, ka ieradušies tikai 11 bērni.
02:19
and I said to myselfsevi,
Es teicu sev:
02:24
"Do I closetuvu the programprogramma or multiplyreizināt these kidsbērni?"
„Vai nu es slēdzu šo programmu, vai arī palielinu bērnu skaitu.“
02:26
I decidednolēma to faceseja the challengeizaicinājums, and on that samepats night,
Es izlēmu pieņemt izaicinājumu un tajā pašā vakarā
02:32
I promisedapsolīju those 11 childrenbērni I'd turnpagriezties our orchestraorķestris
apsolīju tiem 11 bērniem, ka padarīšu mūsu orķestri
02:37
into one of the leadingvadošais orchestrasorķestri in the worldpasaule.
par vienu no vadošajiem pasaulē.
02:41
Two monthsmēneši agopirms, I rememberedatcerējās that promisesolījums I madeizgatavots,
Pirms diviem mēnešiem es atcerējos šo solījumu,
02:43
when a distinguishedatšķirt EnglishAngļu critickritiķis
kad izcils angļu kritiķis,
02:50
publishedpublicēts an articleraksts in the LondonLondon TimesReizes,
publicējot rakstu „London Times“,
02:52
askingjautā who could be the winneruzvarētājs of the OrchestraOrķestris WorldPasaulē CupKauss.
jautāja, kurš varētu būt Orķestru pasaules kausa uzvarētājs.
02:57
He mentionedminēts fourčetri great worldpasaule orchestrasorķestri,
Viņš minēja četrus lieliskus pasaules orķestrus
03:02
and the fifthpiektais one was Venezuela'sVenecuēlas YouthJaunatnes SymphonySimfoniskais orķestris OrchestraOrķestris.
un piektais bija Venecuēlas Jaunatnes simfoniskais orķestris.
03:04
TodayŠodien we can say
Mūsdienās mēs varam teikt, ka
03:11
that artart in LatinLatin AmericaAmerika
māksla Latīņamerikā
03:13
is no longerilgāk a monopolymonopols of eliteselites
vairs nav tikai augstāko aprindu privilēģija,
03:17
and that it has becomekļūt a socialsociālais right,
tā ir kļuvusi par sabiedrības tiesībām,
03:23
a right for all the people.
ko tādu, kas ir pieejams visiem cilvēkiem.
03:25
ChildBērnu: There is no differencestarpība here betweenstarp classesklases,
Bērns: Nav svarīgi no kādas sabiedrības grupas tu nāc,
03:28
nor whitebalts or blackmelns, nor if you have moneynauda or not.
kāda ir tava ādas krāsa vai materiālais stāvoklis.
03:33
SimplyVienkārši, if you are talentedtalantīgs,
Ja tev ir talants,
03:35
if you have the vocationaicinājums and the will to be here,
vēlme un iespējas būt šeit,
03:39
you get in. You sharedalīties with us and make musicmūzika.
tu tiec uzņemts. Tu esi ar mums un radi mūziku.
03:43
JA: DuringLaikā the recentnesen tourceļojums
HA: Nesenās
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthJaunatnes OrchestraOrķestris of VenezuelaVenecuēla
Simona Bolivara Venecuēlas Jaunatnes orķestra tūres laikā
03:48
of U.S. and EuropeEiropa,
pa ASV un Eiropu,
03:53
we saw how our musicmūzika movedpārvietots youngjaunieši audiencesauditorijas
mums bija iespēja redzēt, kā mūzika līdz pat sirds dziļumiem
03:55
to the bottomapakšā of theirviņu soulsdvēseles,
aizkustināja jaunos klausītājus,
04:00
how childrenbērni and adolescentspusaudžiem rushedsteidzās up to the stageposms
kā bērni un pieaugušie steidzās uz skatuvi,
04:05
to receivesaņemt the jacketsvestes from our musiciansmūziķi,
lai saņemtu žaketes no mūziķiem,
04:10
how the standingstāvot ovationsovations, sometimesdažreiz 30 minutesminūtes long,
kā ovācijas, kuras reizēm bija pat 30 minūtes ilgas,
04:13
seemedlikās to last foreveruz visiem laikiem,
šķita ilgstam mūžīgi,
04:21
and how the publicsabiedrība, after the concertkoncerts was over,
un kā publika pēc koncerta beigām
04:23
wentdevās out into the streetiela to greetapsveicināties ar our youngjaunieši people in triumphtriumfs.
izgāja uz ielas, lai sveiktu mūsu jauniešus.
04:26
This meantdomāts not only an artisticmākslinieciska triumphtriumfs,
Tas nozīmēja ne tikai māksliniecisku triumfu,
04:31
but alsoarī a profounddziļa emotionalemocionāls sympathylīdzjūtība
bet arī patiesu emocionālo saikni
04:37
betweenstarp the publicsabiedrība of the mostlielākā daļa advanceduzlabots nationstautām of the worldpasaule
starp pasaules attīstītāko valstu publiku
04:41
and the musicalmūzikas youthjaunatne of LatinLatin AmericaAmerika,
un Latīņamerikas muzikālo jaunatni,
04:47
as seenredzējis in VenezuelaVenecuēla,
kā jau esam redzējuši Venecuēlā,
04:49
givingdodot these audiencesauditorijas a messageziņa of musicmūzika, vitalityvitalitāte, energyenerģija,
sniedzot publikai mūzikas, vitalitātes un enerģijas lādiņu,
04:51
enthusiasmentuziasms and strengthspēks.
pacilātību un spēku.
05:00
In its essencebūtība, the orchestraorķestris and the choirkoris
Pašā pamatā, orķestris un koris
05:02
are much more than artisticmākslinieciska structuresstruktūras.
ir kas vairāk kā vienkārši mākslinieciski veidojumi.
05:07
They are examplespiemēri and schoolsskolas of socialsociālais life,
Tie ir sabiedriskās dzīves piemēri un skolas,
05:11
because to singdzied and to playspēlēt togetherkopā
tāpēc, ka dziedāt un spēlēt kopā,
05:15
meansnozīmē to intimatelycieši coexistlīdzāspastāvēt
nozīmē ļoti intīmu līdzāspastāvēšanu
05:17
towardvirzienā uz perfectionpilnība and excellenceizcilības,
un kopīgu virzību uz izcilību un perfektumu,
05:22
followingpēc tam a strictstingri disciplinedisciplīna of organizationorganizācija and coordinationkoordinēšana
caur sekošanu stingrai disciplīnai, organizācijai un koordinācijai,
05:27
in orderkārtībā to seekmeklēt the harmonicHarmoniku interdependencesavstarpēja atkarība
lai meklētu harmonisku
05:33
of voicesbalsis and instrumentsinstrumenti.
balsu un instrumentu saspēli.
05:35
That's how they buildbūvēt a spiritgars of solidaritysolidaritāte
Tā tiek arī veidots kopības un brālības gars
05:37
and fraternitybrālība amongstarp tiem them,
kolektīvā,
05:40
developattīstīties theirviņu self-esteemSelf-esteem
attīstīta pašapziņa,
05:42
and fostersekmēt the ethicalētiska and aestheticalestētiskiem valuesvērtības
un koptas ētiskās un estētiskās vērtības,
05:45
relatedsaistītas to the musicmūzika in all its sensessajūtas.
kas sasaucas ar mūziku visās tās nozīmēs.
05:50
This is why musicmūzika is immenselyārkārtīgi importantsvarīgs
Tieši tādēļ mūzika ir īpaši svarīga
05:54
in the awakeningAtmodas of sensibilityjūtīgums, in the forgingkalšanas of valuesvērtības
jūtīguma atmodināšanā, vērtību veidošanā
05:58
and in the trainingapmācība of youngstersjaunieši
un jauniešu trenēšanā
06:04
to teachmācīt other kidsbērni.
mācīt citus bērnus.
06:06
ChildBērnu: After all this time here,
Bērns: Pēc visa šeit pavadītā laika,
06:08
musicmūzika is life.
mūzika ir kļuvusi par manu dzīvi.
06:10
Nothing elsecits.
Nekas cits.
06:12
MusicMūzika is life.
Mūzika ir dzīve.
06:14
JA: EachKatram teenagerpusaudzis and childbērns in ElEl SistemaSistema has his ownpašu storystāsts,
HA: Katram jaunietim un bērnam „El Sistema“ ir savs stāsts,
06:18
and they are all importantsvarīgs and of great significancenozīme to me.
un tie visi ir man ļoti svarīgi un nozīmīgi.
06:23
Let me mentionpieminēt the casegadījums of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Ļaujiet man minēt Ediksona Ruiza piemēru.
06:30
He is a boyzēns from a parishpagasts in CaracasKarakasa
Viņš ir zēns no Karakasas apgabala,
06:36
who passionatelykaislīgi attendedpiedalījās to his doubledubultā bassbasu lessonsnodarbības
kurš aizrautīgi apmeklēja kontrabasa nodarbības
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin ir JuniorJunior OrchestraOrķestris.
Sanaugustīnas jauniešu orķestrī.
06:46
With his effortpūles,
Ar viņa paša pūlēm,
06:50
and the supportatbalsts of his mothermāte, his familyģimene and his communitykopiena,
viņa mātes, ģimenes un kopienas atbalstu,
06:52
he becamekļuva a principalprincipāls memberbiedrs
viņš kļuva par
06:57
in the doubledubultā bassbasu segmentsegments of the BerlinBerlīne PhilharmonicFilharmonijas OrchestraOrķestris.
Berlīnes filharmonijas orķestra kontrabasu nodaļas pastāvīgo mūziķi.
06:59
We have anothercits well-knownpazīstamu casegadījums -- GustavoGustavo DudamelDudamel.
Ir vēl viens ļoti labi zināms piemērs — Gustavo Dudamels.
07:03
He startedsāka as a boyzēns memberbiedrs of the children'sbērniem orchestraorķestris
Viņš sāka kā bērnu orķestra dalībnieks
07:08
in his hometowndzimtā pilsēta, BarquisimetoBarquisimeto.
savā dzimtajā pilsētā Barkuisimeto.
07:12
There, he grewpieauga as a violinistvijolnieks and as a conductordiriģents.
Tur viņš attīstījās kā vijolnieks un diriģents.
07:14
He becamekļuva the conductordiriģents of Venezuela'sVenecuēlas juniorJunior orchestrasorķestri,
Viņš kļuva par Venecuēlas jauniešu orķestru diriģentu,
07:20
and todayšodien conductsveic the world'spasaules greatestlielākais orchestrasorķestri.
un šobrīd diriģē pasaules labākos orķestrus.
07:25
He is the musicalmūzikas directorrežisors of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilharmonijas,
Viņš ir Losandželosas Filharmonijas muzikālais direktors
07:29
and is still the overallkopumā leaderlīderis of Venezuela'sVenecuēlas juniorJunior orchestrasorķestri.
un vēl arvien ir Venecuēlas jauniešu orķestru vadītājs.
07:34
He was the conductordiriģents of the GothenburgGēteborgas SymphonySimfoniskais orķestris OrchestraOrķestris,
Viņš ir bijis Gēteborgas simfoniskā orķestra diriģents un
07:38
and he's an unbeatablenepārspējams examplepiemērs
viņš ir nepārspējams piemērs
07:40
for youngjaunieši musiciansmūziķi in LatinLatin AmericaAmerika and the worldpasaule.
visiem jaunajiem mūziķiem Latīņamerikā un visā pasaulē.
07:44
The structurestruktūra of ElEl SistemaSistema
„El Sistema“ struktūra
07:48
is basedpamatojoties uz on a newjauns and flexibleelastīgs managingpārvaldība stylestils
pamatojas uz jaunu un elastīgu vadīšanas stilu,
07:50
adaptedpielāgots to the featuresiespējas of eachkatrs communitykopiena and regionreģionā,
kas tiek pielāgots katras sabiedrības un reģiona vajadzībām,
07:57
and todayšodien attendsapmeklē to 300,000 childrenbērni of the lowerzemāks and middlevidū classklase
un mūsdienās rūpējas par aptuveni 300 tūkstošiem zemākā un vidusslāņa bērniem
08:03
all over VenezuelaVenecuēla.
visā Venecuēlā.
08:09
It's a programprogramma of socialsociālais rescueglābšana
Tā ir sociālās palīdzības
08:11
and deepdziļi culturalkultūras transformationtransformācija
un dziļas kultūrā sakņotas pārveidošanās programma,
08:15
designedizstrādāts for the wholeveselu VenezuelanVenecuēlas societysabiedrība
kas radīta visai Venecuēlas sabiedrībai
08:19
with absolutelyabsolūti no distinctionsatšķirības whatsoeverviss,
bez izņēmumiem,
08:23
but emphasizinguzsverot the vulnerableneaizsargāti and endangeredapdraudētas socialsociālais groupsgrupām.
bet ar uzsvaru uz ievainojamākajām un apdraudētākajām sabiedrības grupām.
08:25
The effectefekts of ElEl SistemaSistema is feltfilcs in threetrīs fundamentalfundamentāls circlesapļi:
„El Sistema“ ietekmē trīs pamatjomas:
08:32
in the personalpersonīgi/socialsociālais circleaplis,
personīgo, ģimenes un
08:37
in the familyģimene circleaplis and in the communitykopiena.
sabiedrisko dzīvi.
08:40
In the personalpersonīgi/socialsociālais circleaplis,
Personīgā līmenī
08:45
the childrenbērni in the orchestrasorķestri and choirskori
bērni orķestros un koros
08:47
developattīstīties theirviņu intellectualintelektuālais and emotionalemocionāls sidepusē.
attīsta savu intelektu un emocionālo pusi.
08:52
The musicmūzika becomeskļūst a sourceavots
Mūzika kļūst par avotu
08:56
for developingattīstot the dimensionsizmēri of the humancilvēks beingbūt,
viņu kā cilvēcisku būtņu attīstībai,
08:58
thustādējādi elevatingpaaugstinātu the spiritgars
paceļot garu
09:02
and leadingvadošais man to a fullpilna developmentattīstība of his personalitypersonība.
un virzot cilvēku uz pilnu viņa personības attīstību.
09:04
So, the emotionalemocionāls and intellectualintelektuālais profitspeļņa are hugemilzīgs --
Emocionālie un intelektuālie ieguvumi ir milzīgi —
09:08
the acquisitioniegūšanas of leadershipvadība, teachingmācīt and trainingapmācība principlesprincipi,
vadības, pedagoģijas un treniņu principu apguve,
09:15
the sensejēga of commitmentsaistības, responsibilityatbildība,
atbildības un nodošanās sajūtas attīstīšana,
09:24
generositydevība and dedicationveltījums to othersciti,
laipnība un ziedošanās citiem,
09:26
and the individualindivīds contributionieguldījums to achievesasniegt great collectivekolektīvs goalsmērķi.
un individuālā ieguldījuma apzināšanās ievērojamu kopīgu mērķu sasniegšanā.
09:30
All this leadsrezultātā to the developmentattīstība of self-esteemSelf-esteem and confidenceuzticība.
Viss tas ved pie pašapziņas un pārliecības attīstīšanās.
09:37
MotherMāte TeresaTeresa of CalcuttaKalkuta
Kalkutas Māte Terēze
09:44
insisteduzstāja on something that always impressediespaidu me:
izteica domu, kas uz mani ir atstājusi lielu iespaidu:
09:49
the mostlielākā daļa miserablenožēlojams and tragictraģisks thing about povertynabadzība
ka visnožēlojamākais un traģiskākais nabadzībā
09:53
is not the lacktrūkst of breadmaize or roofjumts,
ir nevis maizes un pajumtes trūkums,
09:58
but the feelingsajūta of beingbūt no-oneneviens --
bet gan sajūta,
10:03
the feelingsajūta of not beingbūt anyonekāds,
ka esi nekas,
10:07
the lacktrūkst of identificationidentifikācijas,
identitātes trūkums,
10:09
the lacktrūkst of publicsabiedrība esteemcieņa.
sabiedrības atzinības trūkums.
10:14
That's why the child'sbērna developmentattīstība
Tieši tādēļ bērnu attīstība
10:20
in the orchestraorķestris and the choirkoris
orķestra un kora sastāvā
10:23
providesnodrošina him with a noblecēls identityidentitāte
sniedz viņam cēlu identitāti
10:26
and makespadara him a roleloma modelmodelis for his familyģimene and communitykopiena.
un veido viņu par paraugu ģimenei un sabiedrībai.
10:28
It makespadara him a better studentstudents at schoolskola
Mudina viņu skolā labāk sākt mācīties,
10:34
because it inspiresiedvesmo in him a sensejēga of responsibilityatbildība,
iedvešot atbildības sajūtu,
10:39
perseveranceneatlaidība and punctualitypunktualitāte that will greatlyļoti help him at schoolskola.
uzcītību un punktualitāti, kas lieliski palīdz mācībās.
10:41
WithinIetvaros the familyģimene, the parents'vecāku supportatbalsts is unconditionalbeznosacījumu.
Ģimenē vecāki sniedz bezierunu atbalstu.
10:50
The childbērns becomeskļūst a roleloma modelmodelis for bothabi his parentsvecāki,
Bērns kļūst par paraugu saviem vecākiem,
10:57
and this is very importantsvarīgs for a poornabadzīgs childbērns.
kas nabadzīgiem bērniem ir ļoti svarīgi.
11:01
OnceVienu reizi the childbērns discoversatklāj, ka he is importantsvarīgs to his familyģimene,
Tiklīdz kā bērns jūt, ka ir svarīgs savai ģimenei,
11:03
he beginssākas to seekmeklēt newjauns waysceļi of improvinguzlabojas himselfpats
viņš sāk meklēt jaunus veidus, kā sevi pilnveidot,
11:09
and hopescer better for himselfpats and his communitykopiena.
un, cer uz labāku dzīvi sev un savējiem.
11:13
AlsoArī, he hopescer for socialsociālais and economicekonomisks improvementsuzlabojumi for his ownpašu familyģimene.
Tāpat viņš cer uz sociālā un ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos savai ģimenei.
11:18
All this makespadara up a constructivekonstruktīvs and ascendingaugošā secībā socialsociālais dynamicdinamisks.
Tas viss veido konstruktīvu un augšupejošu sociālo dinamiku.
11:25
The largeliels majorityvairākums of our childrenbērni belongpieder, as I alreadyjau mentionedminēts,
Kā jau minēju, lielākā daļa mūsu bērnu pieder pie
11:32
to the mostlielākā daļa vulnerableneaizsargāti strataslāņu of the VenezuelanVenecuēlas populationpopulācija.
pašiem neaizsargātākajiem Venecuēlas sabiedrības slāņiem.
11:37
That encouragesiedrošina them to embraceapņemt newjauns dreamssapņi, newjauns goalsmērķi,
Tas mudina viņus uz jauniem mērķiem un sapņiem,
11:41
and progressprogresu in the variousdažādi opportunitiesiespējas
un progresu dažādu
11:46
that musicmūzika has to offerpiedāvājums.
mūzikas piedāvāto iespēju virzienā.
11:50
FinallyBeidzot, in the circleaplis of the communitykopiena,
Visbeidzot, sabiedriskā līmenī
11:52
the orchestrasorķestri provepierādīt to be the creativeradošs spacestelpas of culturekultūra
orķestri ir pierādījuši sevi kā radošas kultūras,
11:56
and sourcesavotiem of exchangeapmaiņa and newjauns meaningsnozīmes.
jaunu ideju un jēgas meklējumu avoti.
12:01
The spontaneityspontanitāte musicmūzika has
Mūzikai piemītošā spontanitāte
12:03
excludesizslēdz it as a luxurygreznība itemvienība and makespadara it a patrimonymantojums of societysabiedrība.
izdala to kā augstu vērtību un tādēļ tā nonāk sabiedrības paspārnē.
12:09
It's what makespadara a childbērns playspēlēt a violinvijole at home,
Tas ir tas, kas liek bērnam mājās spēlēt vijoli,
12:16
while his fathertēvs worksdarbi in his carpentrygaldniecība.
kamēr viņa tēvs strādā savā galdnieka darbnīcā.
12:21
It's what makespadara a little girlmeitene playspēlēt the clarinetKlarnete at home,
Tas ir tas, kas liek mazajai meitenei mājās spēlēt klarneti,
12:25
while her mothermāte does the houseworkmājsaimniecības.
kamēr viņas māte dara mājas darbus.
12:30
The ideaideja is that the familiesģimenes joinpievienoties with pridelepnums and joyprieks
Ideja ir tāda, ka ģimenes ar prieku un lepnumu
12:34
in the activitiesaktivitātes of the orchestrasorķestri and the choirskori
piedalās orķestru un koru aktivitātēs,
12:41
that theirviņu childrenbērni belongpieder to.
kurus apmeklē viņu bērni.
12:43
The hugemilzīgs spiritualgarīgais worldpasaule that musicmūzika producesražo in itselfpati par sevi,
Plašā garīgā pasaule, ko mūzika rada sevī,
12:45
whichkas alsoarī liesslēpjas withiniekšpusē itselfpati par sevi,
ko mūzika rada sevī,
12:50
endsbeidzas up overcomingPārvarot materialmateriāls povertynabadzība.
nomāc materiālo nabadzību.
12:53
From the minuteminūti a child'sbērna taughtmācīts how to playspēlēt an instrumentinstrumentu,
Kopš tās minūtes, kad bērns sāk mācīties spēlēt kādu instrumentu,
12:57
he's no longerilgāk poornabadzīgs.
viņš vairs nav nabadzīgs.
12:59
He becomeskļūst a childbērns in progressprogresu headingpozīcija for a professionalprofesionāls levellīmenis,
Viņš kļūst par bērnu, kurš ir ceļā uz profesionālu izaugsmi,
13:01
who'llkas būs latervēlāk becomekļūt a fullpilna citizenpilsonis.
par bērnu, kurš vēlāk kļūs par pilnvērtīgu pilsoni.
13:06
NeedlessNevajadzīgu to say that musicmūzika is the numbernumurs one preventionprofilakse
Lieki piebilst, ka mūzika ir labākais līdzeklis cīņā pret
13:08
againstpret prostitutionprostitūcija, violencevardarbība, badslikti habitsieradumi,
visu degradējošo bērna dzīvē —
13:14
and everything degradingpazemojoši in the life of a childbērns.
vardarbību, prostitūciju, sliktiem ieradumiem.
13:18
A fewmaz yearsgadiem agopirms, historianvēsturnieks ArnoldArnolds ToynbeeToynbee
Pirms dažiem gadiem vēsturnieks Arnolds Toinbijs
13:23
said that the worldpasaule was sufferingciešanas a hugemilzīgs spiritualgarīgais crisiskrīze.
teica, ka pasaule cieš no milzīgas garīgās krīzes.
13:29
Not an economicekonomisks or socialsociālais crisiskrīze, but a spiritualgarīgais one.
Nevis ekonomiskas vai sociālas, bet tieši garīgas.
13:35
I believe that to confrontkonfrontēt suchtāds a crisiskrīze,
Es uzskatu, ka, lai stātos pretī šādai krīzei,
13:40
only artart and religionreliģija can give properpareizu answersatbildes to humanitycilvēce,
pilnvērtīgas atbildes
13:46
to mankind'scilvēces deepestdziļākais aspirationscentieni,
uz cilvēces dziļākajiem centieniem
13:55
and to the historicvēsturiska demandsprasības of our timesreizes.
un mūsu laiku prasībām var sniegt tikai māksla un reliģija.
13:57
EducationIzglītība -- the synthesissintēze of wisdomgudrība and knowledgezināšanas --
Izglītība, gudrības un zināšanu sintēze,
14:01
is the meansnozīmē to strivecensties for a more perfectideāls, more awareapzinās,
ir līdzeklis ideālākas, zinošākas, cēlākas un taisnīgākas
14:09
more noblecēls and more just societysabiedrība.
sabiedrības sasniegšanai.
14:18
With passionkaislība and enthusiasmentuziasms we paymaksāt profounddziļa respectscienījams to TEDTED
Ar aizrautību un entuziasmu mēs izsakām visdziļāko cieņu TED
14:20
for its outstandingizcilu humanismhumānisms, the scopedarbības joma of its principlesprincipi,
par tā izcilo cilvēcību, principiem,
14:34
for its openatvērts and generousdāsna promotionveicināšana of youngjaunieši valuesvērtības.
un jaunu vērtību popularizēšanu.
14:43
We hopeceru that TEDTED can contributepalīdzēt in a fullpilna and fundamentalfundamentāls way
Mēs ceram, ka TED var dot būtisku ieguldījumu
14:51
to the buildingēka of this newjauns eralaikmets in the teachingmācīt of musicmūzika,
jaunas ēras veidošanā mūzikas pedagoģijā,
14:59
in whichkas the socialsociālais, communalkomunālais, spiritualgarīgais and vindicatoryattaisnojošs aimsmērķi
kurā bērnu un pieaugušo sabiedriskie
15:03
of the childbērns and the adolescentpusaudžu
un garīgie mērķi
15:11
becomekļūt a beaconbāka and a goalmērķis for a vastplašs socialsociālais missionmisija.
kļūtu par vaduguni un mērķi plašākai sociālajai misijai.
15:13
No longerilgāk puttingliekot societysabiedrība at the serviceapkalpošana of artart,
Vairs neliekot sabiedrībai kalpot mākslām,
15:18
and much lessmazāk at the servicespakalpojumi of monopoliesmonopoli of the eliteelite,
un vēl jo mazāk, augstākajiem slāņiem,
15:24
but insteadtā vietā artart at the serviceapkalpošana of societysabiedrība,
bet tā vietā, ļaujot mākslai kalpot sabiedrībai,
15:28
at the serviceapkalpošana of the weakestvājākais, at the serviceapkalpošana of the childrenbērni,
vājākajiem, bērniem,
15:32
at the serviceapkalpošana of the sickslims, at the serviceapkalpošana of the vulnerableneaizsargāti,
slimiem un ievainojamākajiem,
15:36
and at the serviceapkalpošana of all those who cryraudāt for vindicationnosargāšana
un tiem, kuru dvēseles alkst kļūt šķīstākas
15:41
throughcauri the spiritgars of theirviņu humancilvēks conditionnosacījums
caur cilvēcības garu
15:46
and the raisingpaaugstināšana up of theirviņu dignitycieņu.
un ceļot savu godu.
15:50
(MusicMūzika)
(Mūzika)
15:52
(ApplauseAplausi)
(Aplausi)
15:56
CACA: We are going livedzīvot now to CaracasKarakasa.
CA: Nu mēs tiešajā ēterā
15:57
We are going livedzīvot to CaracasKarakasa
pieslēgsimies Karakasai,
16:00
to heardzirdēt MaestroMaestro Abreu'sAbreu ir TEDTED PrizeBalvu wishvēlēšanās.
lai dzirdētu Maestro Abreu „TED Prize“ vēlēšanos.
16:02
JA: Here is my TEDTED PrizeBalvu wishvēlēšanās:
HA: Mana „TED Prize“ vēlēšanās
16:06
I wishvēlēšanās that you'lltu vari help to createizveidot and documentdokuments
ir šāda: Es vēlos, lai jūs palīdzat izveidot un dokumentēt
16:10
a specialīpašs trainingapmācība programprogramma
īpašu treniņu programmu
16:15
for 50 giftedapdāvināts youngjaunieši musiciansmūziķi,
50 jauniem un talantīgiem mūziķiem,
16:19
passionatekaislīgs about theirviņu artart and socialsociālais justiceTaisnīgums,
kuri kaislīgi nodarbojas ar mākslu un sociālā taisnīguma veicināšanu
16:22
and dedicatedveltīts to bringingcelt ElEl SistemaSistema to the UnitedApvienotā StatesValstis
un vēlas ieviest „El Sistema“ ASV
16:27
and other countriesvalstīm.
un citās valstīs.
16:33
Thank you very much.
Liels paldies.
16:35
(ApplauseAplausi)
(Aplausi)
16:37
Translated by Līga Greiškāne
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com