English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Хосе Антоніо Абреу про дітей, яких змінила музика

Filmed:
1,014,728 views

Хосе Антоніо Абреу - харизматичний засновник системи юнацьких оркестрів, які змінили життя тисяч венесуельських дітей. У своїй промові він ділиться своєю захоплюючою історією і озвучує своє бажання "TED Prize", яке може справити значний вплив на США й інші країни.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisКріс AndersonАндерсон: Let's now see the extraordinaryнезвичайний speechмова
Крис Андерсон: давайте зараз подивимось незвичайну промову
00:18
that we capturedзахоплений a coupleпара weeksтижні agoтому назад.
яку ми зняли кілька тижнів тому.
00:21
(MusicМузика)
Музика
00:23
JoseХосе AntonioАнтоніо AbreuАбреу: My dearдорогий friendsдрузі, ladiesжінки and gentlemenджентльмени,
Хосе Антоніо Абреу: Мої любі друзі, пані та панове,
00:32
I am overjoyedу захваті todayсьогодні
я дуже щасливий сьогодні
00:37
at beingбуття awardedнагороджений the TEDТЕД PrizeПремія
бути нагородженим премією TED
00:41
on behalfвід імені of all
і від імені всіх
00:47
the distinguishedвідрізнявся musicмузика teachersвчителі,
видатних вчителів музики,
00:49
artistsхудожники and educatorsпедагоги from VenezuelaВенесуела
митців і викладачів Венесуели,
00:51
who have selflesslyсамовіддано and loyallyлояльного accompaniedсупроводжував me for 35 yearsроків
які 35 років самовіддано і вірно допомагали мені
00:59
in foundingзаснування, growingзростає and developingрозвивається in VenezuelaВенесуела
у заснуванні та розвитку у Венесуелі
01:03
the NationalНаціональний SystemСистема of YouthМолоді and Children'sДитячі OrchestrasОркестри and ChoirsХори.
Національної Системи Юнацьких і Дитячих Оркестрів і Хорів.
01:09
SinceПочинаючи з I was a boyхлопчик,
Ще коли я був хлопчиком,
01:13
in my earlyрано childhoodдитинство,
у ранньому дитинстві
01:15
I always wanted to be a musicianмузикант,
я завжди хотів бути музикантом.
01:18
and, thank God, I madeзроблений it.
Слава Богу, мені це вдалося.
01:21
From my teachersвчителі, my familyсім'я and my communityспільнота,
Від своїх вчителів, родини і громади
01:25
I had all the necessaryнеобхідний supportпідтримка to becomeстати a musicianмузикант.
я мав усю необхідну підтримку, щоб стати музикантом.
01:29
All my life I've dreamedмріяв
Усе своє життя я мріяв,
01:33
that all VenezuelanВенесуельський childrenдіти
щоб усі венесуельські діти
01:35
have the sameтой же opportunityможливість that I had.
мали таку саму можливість, яку мав я.
01:40
From that desireбажання and from my heartсерце
Від цього бажання та від мого серця
01:43
stemmedstemmed the ideaідея to make musicмузика
явилася ідея зробити музику
01:49
a deepглибоко and globalглобальний realityреальність for my countryкраїна.
фундаментальною і всеохопною реальністю моєї країни.
01:51
From the very first rehearsalрепетиція, I saw the brightяскравий futureмайбутнє aheadвперед.
Вже на першій репетиції я побачив світле майбутнє.
01:57
Because the rehearsalрепетиція meantозначало a great challengeвиклик to me.
Тому що для мене ця репетиція була великим викликом.
02:03
I had receivedотримано a donationпожертвування of 50 musicмузика standsстенди
Я отримав пожертвування на 50 пюпітрів
02:09
to be used by 100 boysхлопчики in that rehearsalрепетиція.
для 100 дітей, які мусили брати участь у тій репетиції.
02:14
When I arrivedприбув at the rehearsalрепетиція, only 11 kidsдіти had shownпоказано up,
Коли я прибув на репетицію, я побачив тільки 11 дітей
02:19
and I said to myselfя сам,
і я сказав собі,
02:24
"Do I closeзакрити the programпрограма or multiplyпомножити these kidsдіти?"
"Чи я закриваю програму, чи я збільшую кількість дітей"
02:26
I decidedвирішив to faceобличчя the challengeвиклик, and on that sameтой же night,
Я вирішив прийняти виклик, і в той вечір
02:32
I promisedбуло обіцяно those 11 childrenдіти I'd turnповорот our orchestraоркестр
я пообіцяв цим 11 дітям, що перетворю наш оркестр
02:37
into one of the leadingпровідний orchestrasоркестри in the worldсвіт.
на один із ведучих оркестрів світу.
02:41
Two monthsмісяці agoтому назад, I rememberedзапам'ятався that promiseобіцяю I madeзроблений,
Два місяці тому я згадав про цю обіцянку,
02:43
when a distinguishedвідрізнявся Englishанглійська criticкритик
коли видатний англійський критик
02:50
publishedопубліковано an articleстаття in the LondonЛондон TimesРазів,
опублікував статтю у Лондон Таймс,
02:52
askingзапитую who could be the winnerпереможець of the OrchestraОркестр WorldСвіт CupКубок.
де ставив питання, хто би міг перемогти у Чемпіонаті Світу серед Оркестрів.
02:57
He mentionedзгаданий fourчотири great worldсвіт orchestrasоркестри,
Він згадав 4 великих світових оркестри
03:02
and the fifthп'ятий one was Venezuela'sВенесуели YouthМолоді SymphonyСимфонія OrchestraОркестр.
і п'ятим був Юнацький Симфонічний Оркестр Венесуели.
03:04
TodayСьогодні we can say
Сьогодні ми можемо сказати,
03:11
that artмистецтво in LatinЛатиниця AmericaАмерика
що мистецтво у Латинській Америці
03:13
is no longerдовше a monopolyмонополія of elitesеліти
більше не є монополією еліт
03:17
and that it has becomeстати a socialсоціальний right,
і що воно стало соціальним правом,
03:23
a right for all the people.
правом для всіх людей.
03:25
ChildДитина: There is no differenceрізниця here betweenміж classesкласи,
Дитина: Тут немає відмінності між класами,
03:28
norні whiteбілий or blackчорний, norні if you have moneyгроші or not.
ні між білими й чорними, ні між багатими й бідними.
03:33
SimplyПросто, if you are talentedталановитий,
Просто, якщо ти талановитий,
03:35
if you have the vocationпокликання and the will to be here,
якщо у тебе є покликання і воля бути тут,
03:39
you get in. You shareподілитися with us and make musicмузика.
ти приходиш до нас і ми граємо музику.
03:43
JAJA: DuringПід час the recentостаннім часом tourтур
ХА: Під час недавнього туру
03:45
by the SimonСаймон BolivarБолівар YouthМолоді OrchestraОркестр of VenezuelaВенесуела
Юнацького Оркестру Венесуели Симона Болівара
03:48
of U.S. and EuropeЄвропа,
по США та Європі
03:53
we saw how our musicмузика movedпереїхав youngмолодий audiencesаудиторії
ми бачили, як наша музика вражала молодих глядачів
03:55
to the bottomдно of theirїх soulsдуші,
до глибини душі,
04:00
how childrenдіти and adolescentsпідлітків rushedкинувся up to the stageетап
як діти та підлітки поспішали до сцени,
04:05
to receiveотримувати the jacketsКуртки from our musiciansмузиканти,
щоб отримати піджаки від наших музикантів,
04:10
how the standingстоячи ovationsовації, sometimesіноді 30 minutesхвилин long,
як нам аплодували стоячи по 30 хвилин,
04:13
seemedздавалося to last foreverназавжди,
і ми думали, це ніколи не кінчиться,
04:21
and how the publicгромадськість, after the concertконцерт was over,
і як публіка після концерту
04:23
wentпішов out into the streetвулиця to greetВітайте our youngмолодий people in triumphТріумф.
виходила на вулицю, щоб привітати наших молодих музикантів.
04:26
This meantозначало not only an artisticхудожні triumphТріумф,
Це означало не тільки художній успіх,
04:31
but alsoтакож a profoundглибокий emotionalемоційний sympathyспівчуття
а також глибоку емоційну симпатію
04:37
betweenміж the publicгромадськість of the mostнайбільше advancedпросунутий nationsнації of the worldсвіт
між публікою найбільш розвинених націй світу
04:41
and the musicalмузичний youthмолодь of LatinЛатиниця AmericaАмерика,
і молодими музикантами Латинської Америці,
04:47
as seenбачив in VenezuelaВенесуела,
венесуельцями,
04:49
givingдавати these audiencesаудиторії a messageповідомлення of musicмузика, vitalityжиттєвий тонус, energyенергія,
які передавали слухачам ідеї музики, життєвості, енергії
04:51
enthusiasmентузіазм and strengthсила.
ентузіазму та сили
05:00
In its essenceсутність, the orchestraоркестр and the choirхор
По своїй суті оркестр і хор
05:02
are much more than artisticхудожні structuresструктур.
це значно більше ніж об'єднання музикантів.
05:07
They are examplesприклади and schoolsшколи of socialсоціальний life,
Вони є прикладами і школами соціального життя,
05:11
because to singспівай and to playграти togetherразом
тому що співати і грати разом
05:15
meansзасоби to intimatelyтісним coexistспівіснувати
означає тісно спів-існувати
05:17
towardдо perfectionдосконалість and excellenceпідвищення кваліфікації,
для досягнення досконалості і бездоганності,
05:22
followingнаступний a strictстрогий disciplineдисципліна of organizationорганізація and coordinationкоординація
дотримуючись суворої дисципліни організації і координації
05:27
in orderзамовлення to seekшукати the harmonicгармоніки interdependenceвзаємозалежність
для того, щоб досягнути гармонічного звучання
05:33
of voicesголоси and instrumentsінструменти.
голосів та інструментів.
05:35
That's how they buildбудувати a spiritдух of solidarityсолідарність
Таким чином вони створюють дух солідарності
05:37
and fraternityбратства amongсеред them,
і братерства поміж них,
05:40
developрозвиватися theirїх self-esteemсамооцінка
розвивають свою самовпевненість
05:42
and fosterсприяти the ethicalетичний and aestheticalестетичного valuesцінності
і виховують етичні та естетичні цінності,
05:45
relatedпов'язаний to the musicмузика in all its sensesпочуття.
пов'язані з музикою у всіх її сенсах.
05:50
This is why musicмузика is immenselyбезмірно importantважливо
Ось чому музика дуже важлива
05:54
in the awakeningпробудження of sensibilityчутливість, in the forgingКування of valuesцінності
для пробудження сприйнятливості, для формування цінностей
05:58
and in the trainingтренування of youngstersмолодих людей
і для підготовки молоді
06:04
to teachвчити other kidsдіти.
до навчання інших дітей.
06:06
ChildДитина: After all this time here,
Дитина: За весь час, що я провів тут,
06:08
musicмузика is life.
музика стала моїм життям.
06:10
Nothing elseінакше.
Нічого більше.
06:12
MusicМузика is life.
Музика є життя.
06:14
JAJA: EachКожен teenagerпідліток and childдитина in ElEl SistemaСистема has his ownвласний storyісторія,
ХА: Кожний підліток і кожна дитина в Системі має власну історію,
06:18
and they are all importantважливо and of great significanceзначимість to me.
і вони всі важливі і мають велике значення для мене.
06:23
Let me mentionзгадати the caseсправа of EdicsonEdicson RuizРуїс.
Дозвольте мені згадати випадок Едиксона Руіза.
06:30
He is a boyхлопчик from a parishпарафія in CaracasКаракас
Це хлопець з парафії у Каракасі,
06:36
who passionatelyпристрасно attendedбули присутні to his doubleподвійний bassбас-гітара lessonsуроки
який захоплено відвідував уроки гри на контрабасі
06:41
at the SanСан Agustin'sАгустіна в JuniorJunior OrchestraОркестр.
у оркестрі Святого Августина.
06:46
With his effortзусилля,
Завдяки своїм зусиллям,
06:50
and the supportпідтримка of his motherмама, his familyсім'я and his communityспільнота,
та підтримці його матері, його родини і громади,
06:52
he becameстає a principalОсновний memberчлен
він став провідним членом
06:57
in the doubleподвійний bassбас-гітара segmentсегмент of the BerlinБерлін PhilharmonicФілармонічний оркестр OrchestraОркестр.
секції контрабасів Берлінського Філармонічного Оркестру.
06:59
We have anotherінший well-knownвідомі caseсправа -- GustavoГуставо DudamelДудамель.
У нас є інший добре відомий приклад - Густаво Дудамель.
07:03
He startedпочався as a boyхлопчик memberчлен of the children'sдитячий orchestraоркестр
Він починав учасником дитячого оркестру
07:08
in his hometownрідне місто, BarquisimetoBarquisimeto.
у його рідному місті Баркісимето.
07:12
There, he grewвиріс as a violinistскрипаль and as a conductorдиригент.
Там він розвивався як віолончеліст і диригент.
07:14
He becameстає the conductorдиригент of Venezuela'sВенесуели juniorJunior orchestrasоркестри,
Він став диригентом Венесуельських юнацьких оркестрів
07:20
and todayсьогодні conductsпроводить the world'sсвітовий greatestнайбільший orchestrasоркестри.
і тепер диригує найвидатнішими оркестрами світу.
07:25
He is the musicalмузичний directorрежисер of LosЛос AngelesАнгели PhilharmonicФілармонічний оркестр,
Він є музикальним керівником Філармонії Лос-Анджелеса
07:29
and is still the overallв цілому leaderлідер of Venezuela'sВенесуели juniorJunior orchestrasоркестри.
і продовжує бути загальним керівником юнацьких оркестрів Венесуели.
07:34
He was the conductorдиригент of the GothenburgГетеборг SymphonyСимфонія OrchestraОркестр,
Він був диригентом Гетеборзького Симфонічного Оркестру,
07:38
and he's an unbeatableнепереможний exampleприклад
і він є неперевершеним прикладом
07:40
for youngмолодий musiciansмузиканти in LatinЛатиниця AmericaАмерика and the worldсвіт.
для молодих музикантів Латинської Америці і світу.
07:44
The structureструктура of ElEl SistemaСистема
Структура Системи
07:48
is basedна основі on a newновий and flexibleгнучкий managingуправління styleстиль
заснована на новому і гнучкому стилі керівництва,
07:50
adaptedпристосований to the featuresособливості of eachкожен communityспільнота and regionрегіон,
адаптованого до особливостей кожної громади, кожного регіону.
07:57
and todayсьогодні attendsвідвідує to 300,000 childrenдіти of the lowerнижче and middleсередній classклас
Сьогодні вона підтримує 300 тисяч дітей нижчої та середньої верстви
08:03
all over VenezuelaВенесуела.
по всій Венесуелі.
08:09
It's a programпрограма of socialсоціальний rescueпорятунок
Це програма соціальної допомоги
08:11
and deepглибоко culturalкультурний transformationтрансформація
та глибокої культурної трансформації,
08:15
designedрозроблений for the wholeцілий VenezuelanВенесуельський societyсуспільство
яка призначена для всього суспільства Венесуели,
08:19
with absolutelyабсолютно no distinctionsвідзнаки whatsoeverщо б то не було,
без будь-яких відмінностей,
08:23
but emphasizingпідкреслюючи the vulnerableвразливий and endangeredна межі зникнення socialсоціальний groupsгрупи.
але з акцентом на вразливі та незахищені соціальні групи.
08:25
The effectефект of ElEl SistemaСистема is feltвідчував in threeтри fundamentalфундаментальний circlesкола:
Вплив Системи особливо помітний у трьох ключових галузях --
08:32
in the personalособистий/socialсоціальний circleколо,
у приватній/соціальній сфері,
08:37
in the familyсім'я circleколо and in the communityспільнота.
у колі сім'ї та у громаді.
08:40
In the personalособистий/socialсоціальний circleколо,
У приватній/соціальній сфері
08:45
the childrenдіти in the orchestrasоркестри and choirsхори
діти з оркестрів та хорів
08:47
developрозвиватися theirїх intellectualінтелектуальний and emotionalемоційний sideсторона.
розвиваються інтелектуально та емоційно.
08:52
The musicмузика becomesстає a sourceджерело
Музика стає джерелом
08:56
for developingрозвивається the dimensionsрозміри of the humanлюдина beingбуття,
різнобічного розвитку людини,
08:58
thusтаким чином elevatingліфтове the spiritдух
підносить дух
09:02
and leadingпровідний man to a fullповний developmentрозвиток of his personalityособистість.
і призводить людину до повноцінного розвитку її особистості.
09:04
So, the emotionalемоційний and intellectualінтелектуальний profitsприбуток are hugeвеличезний --
І дійсно, емоційна та інтелектуальна користь від цього величезна --
09:08
the acquisitionпридбання of leadershipкерівництво, teachingвикладання and trainingтренування principlesпринципи,
отримання лідерських якостей, уміння навчати та вчитися,
09:15
the senseсенс of commitmentзобов'язання, responsibilityвідповідальність,
почуття відповідальності та обов'язку,
09:24
generosityщедрість and dedicationсамовідданість to othersінші,
щедрості та відданості іншим,
09:26
and the individualіндивідуальний contributionвнесок to achieveдомогтися great collectiveколективний goalsцілі.
та усвідомлення індивідуального внеску у досягнення спільної мети.
09:30
All this leadsведе to the developmentрозвиток of self-esteemсамооцінка and confidenceвпевненість.
Все це призводить до розвитку почуття власної гідності та упевненості в собі.
09:37
MotherМатері TeresaТереза of CalcuttaКалькутти
Мати Тереза Калькутська
09:44
insistedнаполягав on something that always impressedвражений me:
наполягала на ідеї, яка мене завжди вражала --
09:49
the mostнайбільше miserableжалюгідний and tragicтрагічний thing about povertyбідність
найсумніше і найтрагічніше в бідності -
09:53
is not the lackбрак of breadхліб or roofдах,
це не відсутність хліба або даху над головою,
09:58
but the feelingпочуття of beingбуття no-oneніхто --
це відчуття того, що ти ніхто,
10:03
the feelingпочуття of not beingбуття anyoneбудь хто,
і ніким не станеш,
10:07
the lackбрак of identificationІдентифікація,
відсутність самоідентифікації
10:09
the lackбрак of publicгромадськість esteemгідності.
відсутність суспільної поваги.
10:14
That's why the child'sдитини developmentрозвиток
Тому розвиток дитини
10:20
in the orchestraоркестр and the choirхор
в оркестрі та в хорі
10:23
providesзабезпечує him with a nobleблагородний identityідентичність
створює йому благородний образ
10:26
and makesробить him a roleроль modelмодель for his familyсім'я and communityспільнота.
та робить його зразком для наслідування для його сім'ї та оточення.
10:28
It makesробить him a better studentстудент at schoolшкола
Дитина починає краще вчитися,
10:34
because it inspiresнадихає in him a senseсенс of responsibilityвідповідальність,
тому що це вселяє почуття відповідальності,
10:39
perseveranceнаполегливість and punctualityпунктуальність that will greatlyсильно help him at schoolшкола.
наполегливість та пунктуальність, які дуже допомагають у школі.
10:41
WithinВ рамках the familyсім'я, the parents'батьків supportпідтримка is unconditionalбезумовна.
У сім'ї безумовно важлива підтримка батьків.
10:50
The childдитина becomesстає a roleроль modelмодель for bothобидва his parentsбатьки,
Дитина стає зразком для наслідування для обох батьків,
10:57
and this is very importantважливо for a poorбідний childдитина.
і це надзвичайно важливо для бідних дітей.
11:01
OnceОдного разу the childдитина discoversвиявляє he is importantважливо to his familyсім'я,
Як тільки дитина виявляє, що вона важлива для своєї родини,
11:03
he beginsпочинається to seekшукати newновий waysшляхи of improvingполіпшення himselfсам
вона починає шукати нові шляхи для розвитку
11:09
and hopesнадії better for himselfсам and his communityспільнота.
і хоче кращого для себе та свого оточення.
11:13
AlsoТакож, he hopesнадії for socialсоціальний and economicекономічний improvementsполіпшення for his ownвласний familyсім'я.
Дитина також сподівається на покращення соціального та економічного становища своєї родини.
11:18
All this makesробить up a constructiveконструктивний and ascendingза зростанням socialсоціальний dynamicдинамічний.
Це забезпечує конструктивний та динамічний соціальний розвиток.
11:25
The largeвеликий majorityбільшість of our childrenдіти belongналежати, as I alreadyвже mentionedзгаданий,
Як я вже згадував, більшість наших дітей належить
11:32
to the mostнайбільше vulnerableвразливий stratastrata of the VenezuelanВенесуельський populationнаселення.
до найбільш вразливих верств населення Венесуели.
11:37
That encouragesзаохочує them to embraceобійми newновий dreamsмрії, newновий goalsцілі,
Це спонукає їх до нових мрій, нових цілей,
11:41
and progressпрогрес in the variousрізноманітні opportunitiesможливості
спонукає прогресувати завдяки можливостям,
11:46
that musicмузика has to offerпропозиція.
які пропонує музика.
11:50
FinallyНарешті, in the circleколо of the communityспільнота,
Нарешті, на рівні громади,
11:52
the orchestrasоркестри proveдовести to be the creativeкреативний spacesпробіли of cultureкультура
оркестр стає творчим осередком культури,
11:56
and sourcesджерела of exchangeобмін and newновий meaningsсмисли.
і джерелом передачі нових ідей.
12:01
The spontaneityспонтанність musicмузика has
Невимушеність музики
12:03
excludesвиключає it as a luxuryрозкіш itemпозиція and makesробить it a patrimonyзначенні охорони здобутків of societyсуспільство.
перетворює її з предмету розкоші в надбання суспільства.
12:09
It's what makesробить a childдитина playграти a violinскрипка at home,
Саме це спонукає дитину грати вдома на скрипці,
12:16
while his fatherбатько worksпрацює in his carpentryСтолярні.
поки її батько працює в столярній майстерні.
12:21
It's what makesробить a little girlдівчина playграти the clarinetкларнет at home,
Саме це спонукає маленьку дівчину грати вдома на кларнеті,
12:25
while her motherмама does the houseworkроботу по дому.
поки її мати займається домашнім господарством.
12:30
The ideaідея is that the familiesсім'ї joinприєднатися with prideгордість and joyрадість
Ідея полягає в тому, що сім'ї з гордістю та радістю беруть участь
12:34
in the activitiesдіяльності of the orchestrasоркестри and the choirsхори
у діяльності оркестрів та хорів,
12:41
that theirїх childrenдіти belongналежати to.
до яких належать їх діти.
12:43
The hugeвеличезний spiritualдуховний worldсвіт that musicмузика producesвипускає in itselfсама по собі,
Величезний духовний світ, який породжує музика,
12:45
whichкотрий alsoтакож liesбрехня withinв межах itselfсама по собі,
який полягає у ній самій,
12:50
endsзакінчується up overcomingподолання materialматеріал povertyбідність.
перемагає матеріальну бідність.
12:53
From the minuteхвилина a child'sдитини taughtнавчав how to playграти an instrumentінструмент,
З тієї хвилини, коли дитина починає вчитися грати на інструменті,
12:57
he's no longerдовше poorбідний.
вона перестає бути бідною.
12:59
He becomesстає a childдитина in progressпрогрес headingзаголовок for a professionalпрофесійний levelрівень,
Вона стає дитиною, яка прагне до професійного рівня,
13:01
who'llхто буде laterпізніше becomeстати a fullповний citizenгромадянин.
яка пізніше буде повноцінним громадянином.
13:06
NeedlessСамо собою to say that musicмузика is the numberномер one preventionпрофілактика
Зайве говорити, що музика є засобом номер один
13:08
againstпроти prostitutionпроституція, violenceнасильство, badпоганий habitsзвички,
проти проституції, насильства, поганих звичок
13:14
and everything degradingщо принижують in the life of a childдитина.
і всього принизливого у житті дитини.
13:18
A fewмало хто yearsроків agoтому назад, historianісторик ArnoldАрнольд ToynbeeToynbee
Кілька років тому історик Арнольд Тойнбі
13:23
said that the worldсвіт was sufferingстраждання a hugeвеличезний spiritualдуховний crisisкриза.
сказав, що світ переживає глибоку духовну кризу.
13:29
Not an economicекономічний or socialсоціальний crisisкриза, but a spiritualдуховний one.
Не економічну або соціальну кризу, а кризу духовності.
13:35
I believe that to confrontпротистояти suchтакий a crisisкриза,
Я вважаю, що протистояти кризі
13:40
only artмистецтво and religionрелігія can give properналежного answersвідповіді to humanityлюдство,
можуть тільки мистецтво і релігія, які можуть дати вірні відповіді для людства
13:46
to mankind'sлюдства deepestнайглибший aspirationsпрагнення,
на його найпотаємніші прагнення
13:55
and to the historicісторичний demandsвимоги of our timesразів.
та на історичні потреби нашого часу.
13:57
EducationОсвіта -- the synthesisсинтез of wisdomмудрість and knowledgeзнання --
Освіта, як синтез мудрості та знання,
14:01
is the meansзасоби to striveпрагнути for a more perfectдосконалий, more awareусвідомлювати,
допомагає суспільству стати більш досконалим, більш свідомим,
14:09
more nobleблагородний and more just societyсуспільство.
більш благородним і більш справедливим.
14:18
With passionпристрасть and enthusiasmентузіазм we payплатити profoundглибокий respectsповаги to TEDТЕД
З задоволенням та ентузіазмом ми висловлюємо ТЕD нашу повагу
14:20
for its outstandingвидатний humanismгуманізм, the scopeобсяг of its principlesпринципи,
за його видатний гуманізм, його ідеали,
14:34
for its openВІДЧИНЕНО and generousщедрий promotionпросування по службі of youngмолодий valuesцінності.
його відкриту та безкорисливу підтримку нових цінностей.
14:43
We hopeнадія that TEDТЕД can contributeвнесок in a fullповний and fundamentalфундаментальний way
Ми сподіваємося, що ТЕD може зробити істотний внесок
14:51
to the buildingбудівля of this newновий eraепоха in the teachingвикладання of musicмузика,
у будівництво нової ери музичної освіти,
14:59
in whichкотрий the socialсоціальний, communalкомунальний, spiritualдуховний and vindicatoryлояльно aimsцілі
у якій соціальні, колективні та духовні цілі
15:03
of the childдитина and the adolescentпідлітка
дитини та підлітка
15:11
becomeстати a beaconмаяк and a goalмета for a vastвеличезний socialсоціальний missionмісія.
стануть маяком та метою великої соціальної місії.
15:13
No longerдовше puttingпокласти societyсуспільство at the serviceсервіс of artмистецтво,
Суспільство більше не має служити мистецтву
15:18
and much lessменше at the servicesпослуги of monopoliesмонополії of the eliteеліта,
і набагато менше служити еліті,
15:24
but insteadзамість цього artмистецтво at the serviceсервіс of societyсуспільство,
але замість цього мистецтво стає на службу суспільству,
15:28
at the serviceсервіс of the weakestслабка, at the serviceсервіс of the childrenдіти,
на службу самим слабким, на службу дітям,
15:32
at the serviceсервіс of the sickхворий, at the serviceсервіс of the vulnerableвразливий,
на службу хворим, на службу незахищеним
15:36
and at the serviceсервіс of all those who cryплакати for vindicationвиправдання
і на службу всім тим, кому потрібен захист
15:41
throughчерез the spiritдух of theirїх humanлюдина conditionумова
через покращення умов життя людини
15:46
and the raisingпідвищення up of theirїх dignityгідність.
та підвищення почуття власної гідності.
15:50
(MusicМузика)
(Музика)
15:52
(ApplauseОплески)
(Оплески)
15:56
CAКАЛІФОРНІЯ: We are going liveжити now to CaracasКаракас.
КА: Зараз почнеться пряма трансляція з Каракаса.
15:57
We are going liveжити to CaracasКаракас
Ми рухаємося до Каракаса,
16:00
to hearпочуй MaestroМаестро Abreu'sАбреу TEDТЕД PrizeПремія wishпобажати.
щоб почути бажання маестро Абреу в зв'язку з отриманням премії ТЕD.
16:02
JAJA: Here is my TEDТЕД PrizeПремія wishпобажати:
ХА: Ось моє бажання --
16:06
I wishпобажати that you'llти будеш help to createстворити and documentдокумент
я хочу, щоб ви допомогли створити та оформити документи
16:10
a specialособливий trainingтренування programпрограма
для спеціальної навчальної програми
16:15
for 50 giftedобдаровані youngмолодий musiciansмузиканти,
для 50 талановитих молодих музикантів,
16:19
passionateпристрасний about theirїх artмистецтво and socialсоціальний justiceсправедливість,
які захоплені своєю творчістю та вірять в соціальну справедливість
16:22
and dedicatedвідданий to bringingприведення ElEl SistemaСистема to the UnitedЮнайтед StatesШтати
і присвячені ідеї донести Систему до Сполучених Штатів
16:27
and other countriesкраїн.
та інших країн.
16:33
Thank you very much.
Дуже вам дякую.
16:35
(ApplauseОплески)
(Оплески)
16:37
Translated by Alexey Farenyuk
Reviewed by Mariana Kukhtyn

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com