English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu o djeci koju je glazba preobrazila

Filmed:
1,014,728 views

Jose Antonio Abreu je karizmatični osnivač sustava "orkestar mladih" koji je preobrazio tisuće dječjih života u Venezueli. Sada s nama dijeli ovu nevjerojatnu priču i otkriva svoju TED nagradnu želju koja bi mogla imati velik utjecaj u SAD-u i šire.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAnderson: Let's now see the extraordinaryizvanredan speechgovor
Chris Anderson: Pogledajmo sada ovaj nevjerojatni govor
00:18
that we captureduhvaćen a couplepar weeksTjedni agoprije.
kojega smo snimili prije nekoliko tjedana.
00:21
(MusicGlazba)
(glazba)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuAbreu: My deardraga friendsprijatelji, ladiesdame and gentlemengospoda,
Jose Antonio Abreu: Dragi prijatelji, dame i gospodo,
00:32
I am overjoyedpresretan todaydanas
Presretan sam zbog
00:37
at beingbiće awardednagrađen the TEDTED PrizeNagrada
primitka TED nagrade
00:41
on behalfkorist of all
u ime svih
00:47
the distinguishedrazlikuje musicglazba teachersučitelji,
istaknutih učitelja glazbe,
00:49
artistsizvođači and educatorsodgojitelji from VenezuelaVenezuela
umjetnika i pedagoga iz Venezuele,
00:51
who have selflesslynesebično and loyallyodano accompanieduz me for 35 yearsgodina
koji su me nesebično i odano pratili 35 godina
00:59
in foundingosnivanje, growingrastući and developingrazvoju in VenezuelaVenezuela
u osnivanju, rastu i razvoju venezuelanskog
01:03
the NationalNacionalne SystemSustav of YouthZa mlade and Children'sDječje OrchestrasOrkestara and ChoirsZborova.
Nacionalnog sustava orkestara i zborova djece i mladih.
01:09
SinceOd I was a boydječak,
Otkako sam bio dječak,
01:13
in my earlyrano childhooddjetinjstvo,
od ranog djetinjstva,
01:15
I always wanted to be a musicianglazbenik,
želio sam biti glazbenik
01:18
and, thank God, I madenapravljen it.
i, hvala Bogu, uspio sam.
01:21
From my teachersučitelji, my familyobitelj and my communityzajednica,
Moji učitelji, obitelj i zajednica
01:25
I had all the necessarypotreban supportpodrška to becomepostati a musicianglazbenik.
omogućili su mi nužnu potporu kako bih postao glazbenik.
01:29
All my life I've dreamedsanjao
Cijelog sam života sanjao
01:33
that all VenezuelanVenezuele childrendjeca
kako sva venezuelanska djeca
01:35
have the sameisti opportunityprilika that I had.
imaju jednaku mogućnost kao što sam ja imao.
01:40
From that desireželja and from my heartsrce
Od te želje iz moga srca
01:43
stemmedproizišla the ideaideja to make musicglazba
potekla je ideja učiniti glazbu
01:49
a deepduboko and globalglobalno realitystvarnost for my countryzemlja.
dubokom i globalnom stvarnošću moje zemlje.
01:51
From the very first rehearsalprobe, I saw the brightsvijetao futurebudućnost aheadnaprijed.
Od prve probe, vidio sam svijetlu budućnost.
01:57
Because the rehearsalprobe meantznačilo a great challengeizazov to me.
Probe su za mene bile veliki izazov.
02:03
I had receivedprimljen a donationdonacija of 50 musicglazba standsstoji
Primio sam donaciju od 50 stalaka za note
02:09
to be used by 100 boysdječaci in that rehearsalprobe.
namijenjenih za 100 dječaka na probi.
02:14
When I arrivedstigao at the rehearsalprobe, only 11 kidsdjeca had shownprikazan up,
Kada sam stigao na probu, samo se 11 djece pojavilo,
02:19
and I said to myselfsebe,
pa sam si rekao:
02:24
"Do I closeblizu the programprogram or multiplypomnožiti these kidsdjeca?"
"Hoću li završiti program ili povećati broj ove djece?"
02:26
I decidedodlučio to facelice the challengeizazov, and on that sameisti night,
Odlučio sam se suočiti s izazovom, i te iste noći
02:32
I promisedObećao those 11 childrendjeca I'd turnskretanje our orchestraorkestar
obećao sam toj 11-orici da ću pretvoriti naš orkestar
02:37
into one of the leadingvodeći orchestrasorkestara in the worldsvijet.
u jedan od najvećih orkestara na svijetu.
02:41
Two monthsmjeseci agoprije, I rememberedsjetio that promiseobećanje I madenapravljen,
Prije dva mjeseca sam se sjetio svog obećanja,
02:43
when a distinguishedrazlikuje Englishengleski critickritičar
kada je istaknuti engleski kritičar
02:50
publishedObjavljeno an articlečlanak in the LondonLondon TimesPuta,
objavio članak u London Timesu
02:52
askingtraži who could be the winnerpobjednik of the OrchestraOrkestar WorldSvijet CupKup.
pitajući tko bi mogao biti pobjednik Svjetskog kupa orkestara.
02:57
He mentionedspominje fourčetiri great worldsvijet orchestrasorkestara,
Spomenuo je četiri velika svjetska orkestra,
03:02
and the fifthpeti one was Venezuela'sVenezuele YouthZa mlade SymphonySimfonija OrchestraOrkestar.
a peti je bio Simfonijski orkestar mladih Venezuele.
03:04
TodayDanas we can say
Danas možemo reći
03:11
that artumjetnost in LatinLatinski AmericaAmerika
da umjetnost u Latinskoj Americi
03:13
is no longerviše a monopolymonopol of eliteselite
više nije monopol elita
03:17
and that it has becomepostati a socialsocijalni right,
i da je postala društveno pravo,
03:23
a right for all the people.
pravo svih ljudi.
03:25
ChildDijete: There is no differencerazlika here betweenizmeđu classesklase,
Dijete: Ovdje nema razlika među klasama,
03:28
norni whitebijela or blackcrno, norni if you have moneynovac or not.
jesi li bijel ili crn, imaš li novca ili ne.
03:33
SimplyJednostavno, if you are talentedtalentirani,
Jednostavno, ako si talentiran,
03:35
if you have the vocationzvanje and the will to be here,
ako imaš poziv i želju biti ovdje,
03:39
you get in. You sharePodjeli with us and make musicglazba.
dolaziš i s nama dijeliš i stvaraš glazbu.
03:43
JAJA: DuringTijekom the recentnedavni tourobilazak
JA: Tijekom nedavne turneje
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthZa mlade OrchestraOrkestar of VenezuelaVenezuela
Venezuelanskog orkestra mladih koju je vodio Simon Bolivar
03:48
of U.S. and EuropeEurope,
po SAD-u i Europi,
03:53
we saw how our musicglazba movedpomaknuto youngmladi audiencespublika
vidjeli smo koliko je glazba ganula mladu publiku
03:55
to the bottomdno of theirnjihov soulsduše,
do dna njihovih duša,
04:00
how childrendjeca and adolescentsadolescenata rushedpožurili up to the stagefaza
kako su djeca i adolescenti pojurili na pozornicu
04:05
to receivedobiti the jacketsjakne from our musiciansglazbenici,
kako bi primili jakne od glazbenika,
04:10
how the standingstajati ovationsovacije, sometimesponekad 30 minutesminuta long,
kako su ovacije, katkada duge i po 30 minuta,
04:13
seemedčinilo se to last foreverzauvijek,
naizgled trajale vječno
04:21
and how the publicjavnost, after the concertkoncert was over,
i kako je publika, nakon završetka koncerta,
04:23
wentotišao out into the streetulica to greetPozdravljam our youngmladi people in triumphtrijumf.
izišla na ulice kako bi čestitala našim mladim ljudima na uspjehu.
04:26
This meantznačilo not only an artisticumjetnički triumphtrijumf,
To nije predstavljalo samo umjetnički uspjeh,
04:31
but alsotakođer a profounddubok emotionalemotivan sympathysimpatija
nego i duboku emotivnu simpatiju
04:37
betweenizmeđu the publicjavnost of the mostnajviše advancednapredan nationsnacije of the worldsvijet
između publike nekih od najnaprednijih nacija na svijetu
04:41
and the musicalmjuzikl youthmladež of LatinLatinski AmericaAmerika,
i glazbene mladeži Latinske Amerike,
04:47
as seenvidio in VenezuelaVenezuela,
kao što smo vidjeli u Venezueli,
04:49
givingdavanje these audiencespublika a messageporuka of musicglazba, vitalityvitalnost, energyenergija,
koja toj publici šalje poruku glazbe, vitalnosti, energije,
04:51
enthusiasmentuzijazam and strengthsnaga.
entuzijazma i snage.
05:00
In its essencesuština, the orchestraorkestar and the choirzbor
U svojoj srži, orkestar i zbor
05:02
are much more than artisticumjetnički structuresstrukture.
su puno više od umjetničkih struktura.
05:07
They are examplesprimjeri and schoolsškola of socialsocijalni life,
Oni su primjeri i škole društvenog života,
05:11
because to singpjevati and to playigrati togetherzajedno
jer zajedničko pjevanje i sviranje
05:15
meanssredstva to intimatelyintimno coexistsuživot
znači zajednički suživot
05:17
towardprema perfectionsavršenstvo and excellenceizvrsnost,
prema savršenstvu i izvrsnosti,
05:22
followingsljedeći a strictstrog disciplinedisciplina of organizationorganizacija and coordinationkoordinacija
slijedeći strogu disciplinu organizacije i koordinacije
05:27
in ordernarudžba to seektražiti the harmonicHarmonijska interdependencemeđuzavisnost
u potrazi za harmoničnom međuovisnosti
05:33
of voicesglasovi and instrumentsinstrumenti.
glasova i instrumenata.
05:35
That's how they buildizgraditi a spiritduh of solidaritysolidarnost
Na taj način oni grade duh solidarnosti
05:37
and fraternityBratstvo amongmeđu them,
i bratstva među sobom,
05:40
developrazviti theirnjihov self-esteemsamopoštovanje
razvijaju samopouzdanje
05:42
and fosterpoticanje the ethicaletički and aestheticalestetskog valuesvrijednosti
i njeguju etničke i estetske vrijednosti
05:45
relatedpovezan to the musicglazba in all its sensesosjetila.
vezane uz glazbu u svakom smislu.
05:50
This is why musicglazba is immenselyneizmjerno importantvažno
Zbog toga je glazba neizmjerno važna
05:54
in the awakeningbuđenje of sensibilitysenzibilitet, in the forgingkovanje of valuesvrijednosti
u buđenju osjetljivosti, njegovanju vrijednosti
05:58
and in the trainingtrening of youngstersmladež
i uvježbavanju mladih ljudi
06:04
to teachučiti other kidsdjeca.
kako podučavati drugu djecu.
06:06
ChildDijete: After all this time here,
Dijete: Nakon svog ovog vremena ovdje,
06:08
musicglazba is life.
glazba je život.
06:10
Nothing elsedrugo.
Ništa drugo.
06:12
MusicGlazba is life.
Glazba je život.
06:14
JAJA: EachSvaki teenagertinejdžer and childdijete in ElEl SistemaSistema has his ownvlastiti storypriča,
JA: Svaki tinejdžer u sklopu El Sistema ima vlastitu priču
06:18
and they are all importantvažno and of great significanceznačaj to me.
i sve su mi jednako važne i značajne.
06:23
Let me mentionspomenuti the casespis of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Ispričat ću vam slučaj Edicsona Ruiza.
06:30
He is a boydječak from a parishŽupa in CaracasCaracas
On je dječak iz župe Caracasa,
06:36
who passionatelystrasno attendedprisustvovali su to his doubledvostruko bassBas gitara lessonslekcije
koji je strastveno dolazio na satove kontrabasa
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin JuniorJunior OrchestraOrkestar.
u San Agustin orkestar mladih.
06:46
With his effortnapor,
Svojim trudom i
06:50
and the supportpodrška of his mothermajka, his familyobitelj and his communityzajednica,
potporom majke, obitelji i zajednice,
06:52
he becamepostao a principalRavnatelj memberčlan
postao je glavni član
06:57
in the doubledvostruko bassBas gitara segmentsegment of the BerlinBerlin PhilharmonicFilharmonija OrchestraOrkestar.
dionice kontrabasa orkestra Berlinske filharmonije.
06:59
We have anotherjoš well-knowndobro poznati casespis -- GustavoGustavo DudamelDudamel.
Tu je i još jedan dobro poznati slučaj - Gustavo Dudamel.
07:03
He startedpočeo as a boydječak memberčlan of the children'sdječji orchestraorkestar
Najprije je bio član dječjeg orkestra
07:08
in his hometownrodni grad, BarquisimetoGradu: Barquisimeto.
u svom rodnom gradu. Barquisimetu.
07:12
There, he grewrastao as a violinistviolinista and as a conductordirigent.
Potom, kako je rastao kao violinist i dirigent,
07:14
He becamepostao the conductordirigent of Venezuela'sVenezuele juniorJunior orchestrasorkestara,
postaje dirigent Venezuelanskog orkestra mladih
07:20
and todaydanas conductsprovodi the world'ssvijetu greatestnajveći orchestrasorkestara.
a danas dirigira najvećim orkestrima svijeta.
07:25
He is the musicalmjuzikl directordirektor of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilharmonija,
On je glazbeni direktor Filharmonije Los Angelesa
07:29
and is still the overallCjelokupni leadervođa of Venezuela'sVenezuele juniorJunior orchestrasorkestara.
i još uvijek je glavni vođa Venezuelanskog orkestra mladih.
07:34
He was the conductordirigent of the GothenburgGöteborg SymphonySimfonija OrchestraOrkestar,
Bio je dirigent Gothenburškog simfonijskog orkestra
07:38
and he's an unbeatablenepobjediv exampleprimjer
i on je nenadmašan primjer
07:40
for youngmladi musiciansglazbenici in LatinLatinski AmericaAmerika and the worldsvijet.
mladim glazbenicima Latinske Amerike i svijeta.
07:44
The structurestruktura of ElEl SistemaSistema
Struktura El Sistema
07:48
is basedzasnovan on a newnovi and flexiblefleksibilno managingupravljanje stylestil
temelji se na novom i fleksibilnom stilu upravljanja,
07:50
adaptedprilagođen to the featuresznačajke of eachsvaki communityzajednica and regionregija,
prilagođenom osobinama pojedine zajednice i regije,
07:57
and todaydanas attendspohađa to 300,000 childrendjeca of the lowerdonji and middlesrednji classklasa
a danas obuhvaća 300.000 djece iz nižeg i srednjeg sloja
08:03
all over VenezuelaVenezuela.
cijele Venezuele.
08:09
It's a programprogram of socialsocijalni rescuespasiti
To je program društvenog spašavanja
08:11
and deepduboko culturalkulturni transformationtransformacija
i duboke kulturološke preobrazbe
08:15
designedkonstruiran for the wholečitav VenezuelanVenezuele societydruštvo
namijenjene cijelom venezuelanskom društvu,
08:19
with absolutelyapsolutno no distinctionsrazlike whatsoevergod,
bez ikakvih razlika,
08:23
but emphasizingnaglašavanje the vulnerableranjiv and endangeredugrožena socialsocijalni groupsgrupe.
ali s naglaskom na ranjivim i ugroženim društvenim skupinama.
08:25
The effectposljedica of ElEl SistemaSistema is feltosjećala in threetri fundamentalosnovni circleskrugovi:
Učinak El Sistema osjeća se u tri temeljna kruga -
08:32
in the personalosobni/socialsocijalni circlekrug,
osobnom/društvenom krugu,
08:37
in the familyobitelj circlekrug and in the communityzajednica.
u krugu obitelji i krugu zajednice.
08:40
In the personalosobni/socialsocijalni circlekrug,
U osobnom/društvenom krugu,
08:45
the childrendjeca in the orchestrasorkestara and choirszborova
djeca u orkestrima i zborovima
08:47
developrazviti theirnjihov intellectualintelektualac and emotionalemotivan sidestrana.
razvijaju svoju intelektualnu i emotivnu stranu.
08:52
The musicglazba becomespostaje a sourceizvor
Glazba postaje izvor
08:56
for developingrazvoju the dimensionsdimenzije of the humanljudski beingbiće,
razvoja dimenzija ljudskog bića,
08:58
thustako elevatingpodizanje the spiritduh
kroz podizanje duha
09:02
and leadingvodeći man to a fullpuni developmentrazvoj of his personalityosoba.
čovjeka dovodi do punog razvoja njegove osobnosti.
09:04
So, the emotionalemotivan and intellectualintelektualac profitsdobit are hugeogroman --
Stoga su emotivni i intelektualni profiti ogromni -
09:08
the acquisitionstjecanje of leadershiprukovodstvo, teachingnastava and trainingtrening principlesprincipi,
stjecanje principa liderstva, podučavanja i vježbanja,
09:15
the senseosjećaj of commitmentopredjeljenje, responsibilityodgovornost,
osjećaja obveze, odgovornosti
09:24
generosityvelikodušnost and dedicationposveta to othersdrugi,
velikodušnosti i posvećenosti drugima,
09:26
and the individualpojedinac contributiondoprinos to achievepostići great collectivekolektivan goalsciljevi.
i pojedinačnog doprinosa u ostvarenju velikih zajedničkih ciljeva.
09:30
All this leadsvodi to the developmentrazvoj of self-esteemsamopoštovanje and confidencepovjerenje.
Sve to dovodi do razvoja samopouzdanja i samouvjerenja.
09:37
MotherMajka TeresaTeresa of CalcuttaCalcutte
Majka Tereza iz Calcutte
09:44
insistedinzistirao on something that always impressedimpresioniran me:
inzistirala je na nečemu što me uvijek impresioniralo -
09:49
the mostnajviše miserablebijedan and tragictragičan thing about povertysiromaštvo
najjadnija i najtragičnija stvar u vezi siromaštva
09:53
is not the lacknedostatak of breadkruh or roofkrov,
nije nedostatak kruha ili krova nad glavom,
09:58
but the feelingosjećaj of beingbiće no-oneNitko --
već osjećaj da si nitko i ništa,
10:03
the feelingosjećaj of not beingbiće anyonebilo tko,
osjećaj da si nitko,
10:07
the lacknedostatak of identificationIdentifikacija,
nedostatak identifikacije,
10:09
the lacknedostatak of publicjavnost esteempoštovanje.
nedostatak javnog priznanja.
10:14
That's why the child'sdjeteta developmentrazvoj
Zbog toga djetetov razvoj
10:20
in the orchestraorkestar and the choirzbor
u orkestru i zboru
10:23
providespruža him with a nobleplemenite identityidentitet
donosi plemenit identitet
10:26
and makesmarke him a roleuloga modelmodel for his familyobitelj and communityzajednica.
i čini ga uzorom vlastitoj obitelji i zajednici.
10:28
It makesmarke him a better studentstudent at schoolškola
Čini ga boljim učenikom u školi
10:34
because it inspiresinspirira in him a senseosjećaj of responsibilityodgovornost,
jer u njemu budi osjećaj odgovornosti,
10:39
perseveranceustrajnost and punctualitytočnost that will greatlyveoma help him at schoolškola.
ustrajnosti i točnosti, što će mu u školi biti od velike koristi.
10:41
WithinU roku od the familyobitelj, the parents'roditelja supportpodrška is unconditionalbezuvjetno.
Unutar obitelji, podrška roditelja je bezuvjetna.
10:50
The childdijete becomespostaje a roleuloga modelmodel for bothoba his parentsroditelji,
Dijete postaje uzor svojim roditeljima
10:57
and this is very importantvažno for a poorsiromašan childdijete.
i to je vrlo važno za siromašno dijete.
11:01
OnceJednom the childdijete discoversotkriva he is importantvažno to his familyobitelj,
Kada dijete jednom otkrije kako je važno svojoj obitelji,
11:03
he beginspočinje to seektražiti newnovi waysnačine of improvingpoboljšanje himselfsam
počinje tražiti nove načine kako bi napredovao
11:09
and hopesnade better for himselfsam and his communityzajednica.
i nada se boljitku za sebe i svoju zajednicu.
11:13
AlsoTakođer, he hopesnade for socialsocijalni and economicekonomski improvementspoboljšanja for his ownvlastiti familyobitelj.
Jednako tako se nada socio-ekonomskom napretku vlastite obitelji.
11:18
All this makesmarke up a constructivekonstruktivan and ascendingUzlazno socialsocijalni dynamicdinamičan.
Sve ovo stvara konstruktivnu i uzlaznu socijalnu dinamiku.
11:25
The largeveliki majorityvećina of our childrendjeca belongpripadati, as I alreadyveć mentionedspominje,
Velika većina naše djece pripada, kao što sam već spomenuo,
11:32
to the mostnajviše vulnerableranjiv strataslojeva of the VenezuelanVenezuele populationpopulacija.
najranjivijem dijelu venezuelanske populacije.
11:37
That encouragespotiče them to embracezagrljaj newnovi dreamssnovi, newnovi goalsciljevi,
Glazba ih ohrabruje kako bi prihvatili nove snove, ciljeve
11:41
and progressnapredak in the variousraznovrstan opportunitiesprilike
i napredak u različitim mogućnostima
11:46
that musicglazba has to offerponuda.
koje pruža glazba.
11:50
FinallyKonačno, in the circlekrug of the communityzajednica,
Napokon, u krugu zajednice,
11:52
the orchestrasorkestara provedokazati to be the creativekreativan spacesprostori of cultureKultura
orkestri su dokazani kreativni prostori kulture
11:56
and sourcesizvori of exchangerazmjena and newnovi meaningsznačenja.
i izvori razmjene i novih značenja.
12:01
The spontaneityspontanost musicglazba has
Spontanost glazbe
12:03
excludesisključuje it as a luxuryluksuzno itemartikal and makesmarke it a patrimonybaština of societydruštvo.
isključuje njeno bivanje luksuzom i čini ju stupom društva.
12:09
It's what makesmarke a childdijete playigrati a violinviolina at home,
Zbog toga dijete svira violinu kod kuće,
12:16
while his fatherotac worksdjela in his carpentrystolarija.
dok se njegov otac bavi stolarstvom.
12:21
It's what makesmarke a little girldjevojka playigrati the clarinetklarinet at home,
Zbog toga mala djevojčica svira klarinet kod kuće,
12:25
while her mothermajka does the houseworkkućanski poslovi.
dok njena majka posprema.
12:30
The ideaideja is that the familiesobitelji joinpridružiti with prideponos and joyradost
Ideja je ujedinjenje obitelji u ponosu i radosti
12:34
in the activitiesdjelatnost of the orchestrasorkestara and the choirszborova
djelovanja orkestara i zborova
12:41
that theirnjihov childrendjeca belongpripadati to.
kojima njihovo dijete pripada.
12:43
The hugeogroman spiritualduhovni worldsvijet that musicglazba producesproizvodi in itselfsebe,
Ogromni duhovni svijet kojega sama glazba stvara,
12:45
whichkoji alsotakođer lieslaži withinunutar itselfsebe,
koji postoji u njoj,
12:50
endskrajevi up overcomingPrevladavanje materialmaterijal povertysiromaštvo.
na kraju nadilazi materijalnu oskudicu.
12:53
From the minuteminuta a child'sdjeteta taughtučio how to playigrati an instrumentinstrument,
Od minute kada dijete nauči svirati neki instrument,
12:57
he's no longerviše poorsiromašan.
ono više nije siromašno.
12:59
He becomespostaje a childdijete in progressnapredak headingnaslov for a professionalprofesionalac levelnivo,
Ono postaje dijete koje napreduje prema profesionalnoj razini,
13:01
who'llTko će laterkasnije becomepostati a fullpuni citizengrađanin.
koje će kasnije postati punopravni građanin.
13:06
NeedlessNepotrebno to say that musicglazba is the numberbroj one preventionprevencija
Suvišno je reći kako je glazba najbolja prevencija
13:08
againstprotiv prostitutionprostitucija, violencenasilje, badloše habitsnavike,
od prostitucije, nasilja, loših navika
13:14
and everything degradingponižavajuće in the life of a childdijete.
i svega što unazađuje život jednog djeteta.
13:18
A fewnekoliko yearsgodina agoprije, historianpovjesničar ArnoldArnold ToynbeeToynbee
Prije nekoliko godina, povjesničar Arnold Toynbee
13:23
said that the worldsvijet was sufferingpati a hugeogroman spiritualduhovni crisiskriza.
rekao je kako svijet prolazi kroz veliku duhovnu krizu.
13:29
Not an economicekonomski or socialsocijalni crisiskriza, but a spiritualduhovni one.
Ne ekonomsku ili socijalnu krizu, već duhovnu.
13:35
I believe that to confrontsuočiti suchtakav a crisiskriza,
Vjerujem da, u suprotstavljanju takvoj krizi,
13:40
only artumjetnost and religionreligija can give properodgovarajuće answersodgovori to humanityčovječanstvo,
samo umjetnost i religija mogu dati valjane odgovore čovječanstvu,
13:46
to mankind'sčovječanstva deepestnajdublja aspirationstežnje,
njegovim najdubljim željama,
13:55
and to the historicpovijesni demandszahtjevi of our timesputa.
kao i povijesnim zahtjevima našega doba.
13:57
EducationObrazovanje -- the synthesissinteza of wisdommudrost and knowledgeznanje --
Obrazovanje kao sinteza mudrosti i znanja,
14:01
is the meanssredstva to strivetežiti for a more perfectsavršen, more awaresvjestan,
sredstvo je postizanja savršenijeg, svjesnijeg,
14:09
more nobleplemenite and more just societydruštvo.
plemenitijeg i pravednijeg drušva.
14:18
With passionstrast and enthusiasmentuzijazam we payplatiti profounddubok respectspoštovanje to TEDTED
Sa strašću i entuzijazmom, odajemo duboko poštovanje TED-u,
14:20
for its outstandingizvanredna humanismhumanizam, the scopedjelokrug of its principlesprincipi,
za njegovu iznimnu humanost, raspon načela,
14:34
for its openotvoren and generousvelikodušan promotionpromocija of youngmladi valuesvrijednosti.
za njegovu otvorenu i velikodušnu promociju mladih vrijednosti.
14:43
We hopenada that TEDTED can contributedoprinijeti in a fullpuni and fundamentalosnovni way
Nadamo se da TED može doprinijeti na pun i temeljni način
14:51
to the buildingzgrada of this newnovi eradoba in the teachingnastava of musicglazba,
građenju nove ere u podučavanju glazbe
14:59
in whichkoji the socialsocijalni, communalkomunalni, spiritualduhovni and vindicatoryvindicatory aimsima za cilj
u kojoj socijalni, društveni, duhovni i opravdani ciljevi
15:03
of the childdijete and the adolescentadolescenata
djeteta i adolescenta
15:11
becomepostati a beaconsvjetionik and a goalcilj for a vastogroman socialsocijalni missionmisija.
postaju smjernica i cilj cijele društvene misije.
15:13
No longerviše puttingstavljanje societydruštvo at the serviceservis of artumjetnost,
Ne stavljati društvo u službu umjetnosti,
15:18
and much lessmanje at the servicesusluge of monopoliesmonopoli of the eliteelita,
a znatno manje u službu monopolističkih elita,
15:24
but insteadumjesto artumjetnost at the serviceservis of societydruštvo,
već glazbu staviti na raspolaganje društvu,
15:28
at the serviceservis of the weakestnajslabija, at the serviceservis of the childrendjeca,
na raspolaganje najslabijima, djeci,
15:32
at the serviceservis of the sickbolestan, at the serviceservis of the vulnerableranjiv,
na raspolaganje bolesnima, ranjivima,
15:36
and at the serviceservis of all those who cryplakati for vindicationoslobođenje
i svima onima koji vape za zaštitom
15:41
throughkroz the spiritduh of theirnjihov humanljudski conditionstanje
kroz duh njihove ljudskosti
15:46
and the raisingpodizanje up of theirnjihov dignitydostojanstvo.
i podizanje vlastitog dostojanstva.
15:50
(MusicGlazba)
(glazba)
15:52
(ApplausePljesak)
(pljesak)
15:56
CACA: We are going liveživjeti now to CaracasCaracas.
CA: Sada idemo uživo u Caracas.
15:57
We are going liveživjeti to CaracasCaracas
Idemo uživo kako bismo
16:00
to hearčuti MaestroMaestro Abreu'sAbreu je TEDTED PrizeNagrada wishželja.
čuli TED nagradnu želju maestra Abreua.
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizeNagrada wishželja:
JA: Evo moje TED nagradne želje -
16:06
I wishželja that you'llvi ćete help to createstvoriti and documentdokument
Želim da pomognete stvoriti dokument,
16:10
a specialposeban trainingtrening programprogram
posebni program poduke
16:15
for 50 giftednadareni youngmladi musiciansglazbenici,
za 50 nadarenih mladih glazbenika
16:19
passionatestrasan about theirnjihov artumjetnost and socialsocijalni justicepravda,
strastvenih u vezi svoje umjetnosti i društvene pravde
16:22
and dedicatedposvećen to bringingdonošenje ElEl SistemaSistema to the UnitedUjedinjeni StatesDržava
i posvećene donošenju El Sistema u SAD
16:27
and other countrieszemlje.
i druge zemlje.
16:33
Thank you very much.
Puno vam hvala.
16:35
(ApplausePljesak)
(pljesak)
16:37
Translated by Dijana Ivezic
Reviewed by Dunja Vucenovic

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com