English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

חוסה אנטוניו אבראו על ילדים שהמוזיקה שינתה את חייהם

Filmed:
1,014,728 views

חוסה אנטוניו אבראו הוא המייסד הכריזמטי של מערכת תזמורות נוער ששינתה את חייהם של אלפי ילדים בונצואלה. כאן, הוא משתף אותנו בסיפורו המדהים וחושף את המשאלה שהציג בפני TED Prize. משאלה שיכולה להיות רבת השפעה בארה"ב ומחוצה לה.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

Chrisכריס Andersonאנדרסון: Let's now see the extraordinaryיוצא דופן speechנְאוּם
כריס אנדרסון: נצפה עתה בנאום מעורר השתאות
00:18
that we capturedשנתפסו a coupleזוּג weeksשבועות agoלִפנֵי.
שצילמנו לפני שבועיים.
00:21
(Musicמוּסִיקָה)
[מוזיקה]
00:23
Joseחוזה Antonioאנטוניו Abreuאבראו: My dearיָקָר friendsחברים, ladiesנשים and gentlemenרבותי,
חוסה אנטוניו אבראו: חברי היקרים, גבירותי ורבותי,
00:32
I am overjoyedמאושרת todayהיום
אני שמח מאוד שזכיתי היום
00:37
at beingלהיות awardedהוענק the TEDTED Prizeפרס
לקבל את פרס TED
00:41
on behalfמטעם of all
בשם כל
00:47
the distinguishedנִכבָּד musicמוּסִיקָה teachersמורים,
המורים למוזיקה,
00:49
artistsאמנים and educatorsמחנכים from Venezuelaונצואלה
האומנים והמחנכים מונצואלה,
00:51
who have selflesslyללא אנוכיות and loyallyבנאמנות accompaniedנלווה me for 35 yearsשנים
שליוו אותי במסירות ובנאמנות במשך 35 שנים
00:59
in foundingייסוד, growingגָדֵל and developingמתפתח in Venezuelaונצואלה
בהקמתה, צמיחתה ופיתוחה
01:03
the Nationalלאומי Systemמערכת of Youthנוֹעַר and Children'sילדים Orchestrasתזמורות and Choirsמקהלות.
של המערכת הלאומית של תזמורות ומקהלות הילדים והנוער של ונצואלה.
01:09
Sinceמאז I was a boyיֶלֶד,
מאז שהייתי ילד,
01:13
in my earlyמוקדם childhoodיַלדוּת,
עוד מימי ילדותי המוקדמים,
01:15
I always wanted to be a musicianמוּסִיקָאִי,
תמיד רציתי להיות מוזיקאי,
01:18
and, thank God, I madeעָשׂוּי it.
ותודה לאל, הצלחתי להגשים את משאלתי.
01:21
From my teachersמורים, my familyמִשׁפָּחָה and my communityהקהילה,
ממורי, ממשפחתי ומהקהילה שלי,
01:25
I had all the necessaryנחוץ supportתמיכה to becomeהפכו a musicianמוּסִיקָאִי.
קיבלתי את כל התמיכה הדרושה כדי להפוך למוזיקאי.
01:29
All my life I've dreamedחלמתי
כל חיי חלמתי
01:33
that all Venezuelanונצואלה childrenיְלָדִים
שכל ילדי ונצואלה
01:35
have the sameאותו opportunityהִזדַמְנוּת that I had.
יזכו להזדמנות לה זכיתי אני.
01:40
From that desireרצון עז and from my heartלֵב
מהשאיפה הזאת שתמיד שכנה בליבי
01:43
stemmedנבע the ideaרַעְיוֹן to make musicמוּסִיקָה
צמח הרעיון להפוך את המוזיקה
01:49
a deepעָמוֹק and globalגלוֹבָּלִי realityמְצִיאוּת for my countryמדינה.
למציאות עמוקה וחובקת כל במדינתי.
01:51
From the very first rehearsalחֲזָרָה, I saw the brightבָּהִיר futureעתיד aheadקָדִימָה.
כבר מהחזרה הראשונה, צפיתי את העתיד המזהיר העומד בפנינו.
01:57
Because the rehearsalחֲזָרָה meantהתכוון a great challengeאתגר to me.
חזרה זו היוותה אתגר גדול עבורי.
02:03
I had receivedקיבלו a donationתרומה of 50 musicמוּסִיקָה standsעומד
קיבלתי 50 מעמדי מוזיקה כתרומה
02:09
to be used by 100 boysבנים in that rehearsalחֲזָרָה.
עבור 100 ילדים שהיו אמורים להשתתף בחזרה.
02:14
When I arrivedהגיע at the rehearsalחֲזָרָה, only 11 kidsילדים had shownמוצג up,
כשהגעתי לחזרה, היו שם רק 11 ילדים,
02:19
and I said to myselfעצמי,
ושאלתי את עצמי,
02:24
"Do I closeלִסְגוֹר the programתָכְנִית or multiplyלְהַכפִּיל these kidsילדים?"
"לסגור את התוכנית או להרחיב אותה לאלפי ילדים?"
02:26
I decidedהחליט to faceפָּנִים the challengeאתגר, and on that sameאותו night,
החלטתי להתמודד עם האתגר, ובאותו הלילה,
02:32
I promisedמוּבטָח those 11 childrenיְלָדִים I'd turnלפנות our orchestraתִזמוֹרֶת
הבטחתי לאותם 11 ילדים שאני אהפוך את התזמורת שלנו
02:37
into one of the leadingמוֹבִיל orchestrasתזמורות in the worldעוֹלָם.
לאחת התזמורות המובילות בעולם.
02:41
Two monthsחודשים agoלִפנֵי, I rememberedנזכר that promiseהַבטָחָה I madeעָשׂוּי,
לפני חודשיים, נזכרתי בהבטחה הזאת,
02:43
when a distinguishedנִכבָּד Englishאנגלית criticמְבַקֵר
כשמבקר אנגלי מכובד
02:50
publishedיצא לאור an articleמאמר in the Londonלונדון Timesפִּי,
פרסם מאמר בלונדון טיימס,
02:52
askingשואל who could be the winnerזוֹכֵה of the Orchestraתִזמוֹרֶת Worldעוֹלָם Cupגָבִיעַ.
שדן בשאלה מי הם המועמדים המתאימים לקבל את גביע העולם לתזמורות.
02:57
He mentionedמוּזְכָּר fourארבעה great worldעוֹלָם orchestrasתזמורות,
הוא הזכיר 5 תזמורות,
03:02
and the fifthחמישי one was Venezuela'sשל ונצואלה Youthנוֹעַר Symphonyסִימפוֹנִיָה Orchestraתִזמוֹרֶת.
4 תזמורות מהחשובות בעולם, והחמישית - תזמורת הנוער הסימפונית של ונצואלה.
03:04
Todayהיום we can say
היום אנו יכולים לומר
03:11
that artאומנות in Latinלָטִינִית Americaאמריקה
שהאומנות כבר אינה
03:13
is no longerארוך יותר a monopolyמוֹנוֹפּוֹל of elitesהאליטות
מונופול של האליטות באמריקה הלטינית.
03:17
and that it has becomeהפכו a socialחֶברָתִי right,
היא הפכה לזכות חברתית,
03:23
a right for all the people.
זכות של הציבור הרחב.
03:25
Childיֶלֶד: There is no differenceהֶבדֵל here betweenבֵּין classesשיעורים,
ילדה: אין כאן הבדלים בין מעמדות,
03:28
norולא whiteלבן or blackשָׁחוֹר, norולא if you have moneyכֶּסֶף or not.
אין לבנים ושחורים, אין עשירים ועניים.
03:33
Simplyבפשטות, if you are talentedמוּכשָׁר,
פשוט, אם יש לך כשרון,
03:35
if you have the vocationשְׁלִיחוּת and the will to be here,
אם יש לך יכולת ואם יש בך רצון להתמדה
03:39
you get in. You shareלַחֲלוֹק with us and make musicמוּסִיקָה.
אתה מתקבל, משתתף ויוצר מוזיקה.
03:43
JAא: Duringבְּמַהֲלָך the recentלאחרונה tourסיור
אמבראו: בסיור האחרון
03:45
by the Simonסיימון Bolivarבוליבר Youthנוֹעַר Orchestraתִזמוֹרֶת of Venezuelaונצואלה
שערכה תזמורת הנוער סימון בוליבאר מונצואלה
03:48
of U.S. and Europeאֵירוֹפָּה,
בארה"ב ובאירופה
03:53
we saw how our musicמוּסִיקָה movedנִרגָשׁ youngצָעִיר audiencesקהלים
ראינו כמה המוזיקה שלנו נגעה בקהלים צעירים
03:55
to the bottomתַחתִית of theirשֶׁלָהֶם soulsנשמות,
עד עמקי נשמתם,
04:00
how childrenיְלָדִים and adolescentsמתבגרים rushedמיהרתי up to the stageשלב
איך ילדים ונוער הסתערו על הבמה
04:05
to receiveלְקַבֵּל the jacketsמעילים from our musiciansמוזיקאים,
כדי לקבל את הג'קטים של המוזיקאים שלנו,
04:10
how the standingעוֹמֵד ovationsתנוחות, sometimesלִפְעָמִים 30 minutesדקות long,
איך מחיאות הכפיים, שלפעמים נמשכו 30 דקות,
04:13
seemedנראה to last foreverלָנֶצַח,
נדמו כנמשכים לנצח,
04:21
and how the publicפּוּמְבֵּי, after the concertקוֹנצֶרט was over,
ואיך הקהל, לאחר סיומו של הקונצרט,
04:23
wentהלך out into the streetרְחוֹב to greetלברך our youngצָעִיר people in triumphנצחון.
יצא אל הרחוב כדי לקבל את פני האנשים הצעירים שלנו בתשואות ניצחון.
04:26
This meantהתכוון not only an artisticאָמָנוּתִי triumphנצחון,
משמעות הדבר היא לא רק ניצחון אמנותי,
04:31
but alsoגַם a profoundעָמוֹק emotionalרִגשִׁי sympathyאַהֲדָה
אלא אהדה רגשית עמוקה
04:37
betweenבֵּין the publicפּוּמְבֵּי of the mostרוב advancedמִתקַדֵם nationsעמים of the worldעוֹלָם
בין הציבור של האומות המתקדמות ביותר בעולם
04:41
and the musicalמוּסִיקָלִי youthנוֹעַר of Latinלָטִינִית Americaאמריקה,
ובין הנוער המוזיקלי של אמריקה הלטינית,
04:47
as seenלראות in Venezuelaונצואלה,
כפי שניתן לראות בונצואלה,
04:49
givingמַתָן these audiencesקהלים a messageהוֹדָעָה of musicמוּסִיקָה, vitalityחיוניות, energyאֵנֶרְגִיָה,
שמעביר לקהלים אלו מסר של מוזיקה, חיוניות, אנרגיה,
04:51
enthusiasmהִתלַהֲבוּת and strengthכוח.
התלהבות וחוזק.
05:00
In its essenceמַהוּת, the orchestraתִזמוֹרֶת and the choirמקהלה
במהותן, התזמורת והמקהלה הן
05:02
are much more than artisticאָמָנוּתִי structuresמבנים.
הרבה יותר מישויות אומנותיות.
05:07
They are examplesדוגמאות and schoolsבתי ספר of socialחֶברָתִי life,
הן דוגמאות ובתי ספר לחיים חברתיים,
05:11
because to singלָשִׁיר and to playלְשַׂחֵק togetherיַחַד
מכיוון שלשיר ולנגן ביחד
05:15
meansאומר to intimatelyבאופן אינטימי coexistלְהִתְקַיֵם יַחַד
פירושם קיום הדדי אינטימי
05:17
towardלקראת perfectionשְׁלֵמוּת and excellenceמצוינות,
שמקדם שלמות והצטיינות,
05:22
followingהבא a strictקַפְּדָנִי disciplineמשמעת of organizationאִרגוּן and coordinationתֵאוּם
ומשמעת קפדנית של ארגון ותיאום
05:27
in orderלהזמין to seekלְחַפֵּשׂ the harmonicהַרמוֹנִי interdependenceתלות הדדית
בשאיפה לתלות הדדית הרמונית
05:33
of voicesקולות and instrumentsמכשירים.
של קולות וכלים.
05:35
That's how they buildלִבנוֹת a spiritרוּחַ of solidarityסוֹלִידָרִיוּת
כך הם בונים רוח של סולידריות
05:37
and fraternityמִסדָר amongבין them,
ואחווה ביניהם,
05:40
developלְפַתֵחַ theirשֶׁלָהֶם self-esteemהערכה עצמית
כך הם מפתחים את ההערכה העצמית שלהם,
05:42
and fosterלְטַפֵּחַ the ethicalאֶתִי and aestheticalאסתטי valuesערכים
ומטפחים את ערכי המוסר והאסתטיקה שלהם
05:45
relatedקָשׁוּר to the musicמוּסִיקָה in all its sensesחושים.
הקשורים למוזיקה על כל הבטיה.
05:50
This is why musicמוּסִיקָה is immenselyהַרבֵּה מְאוֹד importantחָשׁוּב
ואלו הסיבות לכך שלמוזיקה יש חשיבות מרובה
05:54
in the awakeningהִתעוֹרְרוּת of sensibilityרְגִישׁוּת, in the forgingלְטִישָׁה of valuesערכים
בהתעוררות הרגישות, בעיצוב הערכים
05:58
and in the trainingהַדְרָכָה of youngstersצעירים
ובהכשרת צעירים
06:04
to teachלְלַמֵד other kidsילדים.
ללמד ילדים אחרים.
06:06
Childיֶלֶד: After all this time here,
ילד: אחרי כל הזמן שלי כאן,
06:08
musicמוּסִיקָה is life.
המוזיקה היא החיים.
06:10
Nothing elseאַחֵר.
שום דבר אחר.
06:12
Musicמוּסִיקָה is life.
המוזיקה היא החיים.
06:14
JAא: Eachכל אחד teenagerמִתבַּגֵר and childיֶלֶד in ElEl Sistemaסיסטמה has his ownשֶׁלוֹ storyכַּתָבָה,
אמבראו: לכל נער ולכל ילד ב"אל סיסטמה" יש סיפור משלו,
06:18
and they are all importantחָשׁוּב and of great significanceמַשְׁמָעוּת to me.
ועבורי - כולם חשובים ולכולם משמעות רבה.
06:23
Let me mentionאִזְכּוּר the caseמקרה of Edicsonאדיסון RuizRuiz.
אזכיר את הסיפור של אדיקסון רואיס.
06:30
He is a boyיֶלֶד from a parishקהילה in Caracasקראקס
זהו ילד מקארקאס
06:36
who passionatelyבלהט attendedהשתתפו to his doubleלְהַכפִּיל bassבַּס lessonsשיעורים
שהשתתף בצורה נלהבת בשיעורי הקונטרה באס שלו
06:41
at the Sanברג Agustin'sשל אגוסטין Juniorזוּטָר Orchestraתִזמוֹרֶת.
בתזמורת הצעירה של סן אגוסטין.
06:46
With his effortמַאֲמָץ,
בזכות מאמציו,
06:50
and the supportתמיכה of his motherאִמָא, his familyמִשׁפָּחָה and his communityהקהילה,
והתמיכה של אמו, משפחתו והקהילה שלו,
06:52
he becameהפכתי a principalקֶרֶן memberחבר
הוא הפך לחבר מרכזי בקבוצת
06:57
in the doubleלְהַכפִּיל bassבַּס segmentמִגזָר of the Berlinברלין Philharmonicפילהרמונית Orchestraתִזמוֹרֶת.
נגני הקונטרה באס של התזמורת הפילהרמונית של ברלין.
06:59
We have anotherאַחֵר well-knownידוע היטב caseמקרה -- Gustavoגוסטבו Dudamelדודאמל.
ויש לנו מקרה מפורסם נוסף - גוסטאבו דודאמל.
07:03
He startedהתחיל as a boyיֶלֶד memberחבר of the children'sילדים orchestraתִזמוֹרֶת
כילד, הוא התחיל כחבר בתזמורת הילדים
07:08
in his hometownעיר הולדתו, Barquisimetoברקסימיטו.
של עיר הולדתו, ברקיסימטו.
07:12
There, he grewגדל as a violinistכַּנָר and as a conductorמנצח.
שם הוא צמח כנגן כינור וכמנצח.
07:14
He becameהפכתי the conductorמנצח of Venezuela'sשל ונצואלה juniorזוּטָר orchestrasתזמורות,
הוא שימש כמנצח של התזמורות הצעירות של ונצואלה,
07:20
and todayהיום conductsניצחונות the world'sשל העולם greatestהגדול ביותר orchestrasתזמורות.
והיום הוא מנצח על התזמורות החשובות ביותר בעולם.
07:25
He is the musicalמוּסִיקָלִי directorמְנַהֵל of Losלוס Angelesאנג'לס Philharmonicפילהרמונית,
הוא המנהל המוזיקלי של הפילהרמונית של לוס אנג'לס,
07:29
and is still the overallבאופן כללי leaderמַנהִיג of Venezuela'sשל ונצואלה juniorזוּטָר orchestrasתזמורות.
והוא עדיין המנהיג הבולט של התזמורות הצעירות של ונצואלה.
07:34
He was the conductorמנצח of the Gothenburgגטבורג Symphonyסִימפוֹנִיָה Orchestraתִזמוֹרֶת,
הוא היה המנצח של התזמורת הסימפונית של גוטנברג,
07:38
and he's an unbeatableללא תחרות exampleדוגמא
הוא מהווה דוגמא שאין כמותה
07:40
for youngצָעִיר musiciansמוזיקאים in Latinלָטִינִית Americaאמריקה and the worldעוֹלָם.
למוזיקאים צעירים באמריקה הלטינית ובעולם כולו.
07:44
The structureמִבְנֶה of ElEl Sistemaסיסטמה
המבנה של "אל סיסטמה"
07:48
is basedמבוסס on a newחָדָשׁ and flexibleגָמִישׁ managingניהול styleסִגְנוֹן
מבוסס על סגנון ניהול חדש וגמיש
07:50
adaptedמְעוּבָּד to the featuresמאפיינים of eachכל אחד communityהקהילה and regionאזור,
שמותאם לתכונות של כל קהילה ואיזור,
07:57
and todayהיום attendsמשתתף to 300,000 childrenיְלָדִים of the lowerנמוך יותר and middleאֶמצַע classמעמד
והיום התוכנית מגיעה ל-300,000 ילדים מהמעמד הנמוך והבינוני
08:03
all over Venezuelaונצואלה.
בכל רחבי ונצואלה.
08:09
It's a programתָכְנִית of socialחֶברָתִי rescueלְהַצִיל
זוהי תוכנית של הצלה חברתית
08:11
and deepעָמוֹק culturalתַרְבּוּתִי transformationטרנספורמציה
ושל שינוי תרבותי עמוק
08:15
designedמְעוּצָב for the wholeכֹּל Venezuelanונצואלה societyחֶברָה
שתוכנן עבור כל החברה בונצואלה
08:19
with absolutelyבהחלט no distinctionsהבחנות whatsoeverכָּלשֶׁהוּ,
ללא כל אפליות,
08:23
but emphasizingהדגשת the vulnerableפָּגִיעַ and endangeredבסכנה socialחֶברָתִי groupsקבוצות.
ועם דגש על הקבוצות החברתיות החלשות הנמצאות בסכנה.
08:25
The effectהשפעה of ElEl Sistemaסיסטמה is feltהרגיש in threeשְׁלוֹשָׁה fundamentalבסיסי circlesמעגלים:
ההשפעה של "אל סיסטמה" מורגשת בשלושה מעגלים בסיסיים -
08:32
in the personalאישי/socialחֶברָתִי circleמעגל,
במעגל האישי-חברתי,
08:37
in the familyמִשׁפָּחָה circleמעגל and in the communityהקהילה.
במעגל המשפחתי ובקהילה.
08:40
In the personalאישי/socialחֶברָתִי circleמעגל,
במעגל האישי-חברתי,
08:45
the childrenיְלָדִים in the orchestrasתזמורות and choirsמקהלות
הילדים שמשתתפים בתזמורות ובמקהלות
08:47
developלְפַתֵחַ theirשֶׁלָהֶם intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי and emotionalרִגשִׁי sideצַד.
מפתחים את הצדדים האינטלקטואלים והרגשיים שלהם.
08:52
The musicמוּסִיקָה becomesהופך a sourceמָקוֹר
המוזיקה הופכת למקור
08:56
for developingמתפתח the dimensionsממדים of the humanבן אנוש beingלהיות,
ההתפתחות של המימדים האנושיים,
08:58
thusכָּך elevatingהר the spiritרוּחַ
וכך היא מרוממת את הרוח
09:02
and leadingמוֹבִיל man to a fullמלא developmentהתפתחות of his personalityאִישִׁיוּת.
ומובילה את האדם להתפתחות מלאה של האישיות שלו.
09:04
So, the emotionalרִגשִׁי and intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי profitsרווחים are hugeעָצוּם --
וכך, הרווחים הרגשיים והשכליים עצומים -
09:08
the acquisitionרְכִישָׁה of leadershipמַנהִיגוּת, teachingהוֹרָאָה and trainingהַדְרָכָה principlesעקרונות,
רכישת עקרונות של מנהיגות, למידה ותרגול,
09:15
the senseלָחוּשׁ of commitmentמְחוּיָבוּת, responsibilityאַחֲרָיוּת,
תחושת מחוייבות, אחריות,
09:24
generosityנדיבות and dedicationהַקדָשָׁה to othersאחרים,
נדיבות ומסירות לאחרים,
09:26
and the individualאִישִׁי contributionתְרוּמָה to achieveלְהַשִׂיג great collectiveקולקטיבי goalsמטרות.
והתרומה האישית להשגת מטרות משותפות גדולות.
09:30
All this leadsמוביל to the developmentהתפתחות of self-esteemהערכה עצמית and confidenceאֵמוּן.
כל זה מוביל לפיתוח של הערכה עצמית ושל ביטחון עצמי.
09:37
Motherאִמָא Teresaתרזה of Calcuttaכלכותה
אמא תרזה מכלכולתה
09:44
insistedהתעקש on something that always impressedהתרשמנו me:
התעקשה על דבר שתמיד הרשים אותי -
09:49
the mostרוב miserableאוּמלָל and tragicטְרָגִי thing about povertyעוני
הדבר הנורא והטראגי ביותר בעוני
09:53
is not the lackחוֹסֶר of breadלחם or roofגג,
הוא לא המחסור בלחם או בגג,
09:58
but the feelingמַרגִישׁ of beingלהיות no-oneאף אחד --
אלא התחושה של להיות שום דבר,
10:03
the feelingמַרגִישׁ of not beingלהיות anyoneכֹּל אֶחָד,
התחושה של לא להיות אף אחד,
10:07
the lackחוֹסֶר of identificationזיהוי,
חוסר הזהות,
10:09
the lackחוֹסֶר of publicפּוּמְבֵּי esteemהַעֲרָכָה.
חוסר ההערכה הציבורית.
10:14
That's why the child'sילדים developmentהתפתחות
זאת הסיבה לכך שההתפתחות של ילד
10:20
in the orchestraתִזמוֹרֶת and the choirמקהלה
בתזמורת ובמקהלה
10:23
providesמספק him with a nobleאֲצִילִי identityזהות
מספקת לו זהות גאה
10:26
and makesעושה him a roleתַפְקִיד modelדֶגֶם for his familyמִשׁפָּחָה and communityהקהילה.
והופכת אותו למודל לחיקוי עבור משפחתו והקהילה שלו.
10:28
It makesעושה him a better studentתלמיד at schoolבית ספר
הוא נעשה תלמיד טוב יותר בבית הספר
10:34
because it inspiresמעורר השראה in him a senseלָחוּשׁ of responsibilityאַחֲרָיוּת,
מכיוון שהוא מקבל תחושת אחריות,
10:39
perseveranceהַתמָדָה and punctualityדיקנות that will greatlyמְאוֹד help him at schoolבית ספר.
התמדה ועמידה בלוחות זמנים שמסייעות לו רבות בבית הספר.
10:41
Withinבְּתוֹך the familyמִשׁפָּחָה, the parents'הורים' supportתמיכה is unconditionalללא תנאים.
בתוך המשפחה, תמיכת ההורים היא מוחלטת.
10:50
The childיֶלֶד becomesהופך a roleתַפְקִיד modelדֶגֶם for bothשניהם his parentsהורים,
הילד הופך למודל לחיקוי לשני הוריו,
10:57
and this is very importantחָשׁוּב for a poorעני childיֶלֶד.
וזהו דבר רב חשיבות לילד עני.
11:01
Onceפַּעַם the childיֶלֶד discoversמגלה he is importantחָשׁוּב to his familyמִשׁפָּחָה,
ברגע שהילד מגלה שהוא חשוב עבור משפחתו,
11:03
he beginsמתחיל to seekלְחַפֵּשׂ newחָדָשׁ waysדרכים of improvingשיפור himselfעַצמוֹ
הוא מתחיל לחפש דרכים חדשות לשפר את עצמו
11:09
and hopesמקווה better for himselfעַצמוֹ and his communityהקהילה.
ומקווה לדברים טובים יותר עבור עצמו ועבור הקהילה שלו.
11:13
Alsoגַם, he hopesמקווה for socialחֶברָתִי and economicכַּלְכָּלִי improvementsשיפורים for his ownשֶׁלוֹ familyמִשׁפָּחָה.
בנוסף, יש לו תקווה לשיפורים חברתיים וכלכליים עבור משפחתו.
11:18
All this makesעושה up a constructiveבּוֹנֶה and ascendingעולה socialחֶברָתִי dynamicדִינָמִי.
כל אלו יוצרים דינמיקה חברתית בונה ושואפת כלפי מעלה.
11:25
The largeגָדוֹל majorityרוֹב of our childrenיְלָדִים belongשייך, as I alreadyכְּבָר mentionedמוּזְכָּר,
רוב רובם של הילדים שייכים, כפי שכבר הזכרתי,
11:32
to the mostרוב vulnerableפָּגִיעַ strataרְבָדִים of the Venezuelanונצואלה populationאוּכְלוֹסִיָה.
לרובד החלש ביותר של אוכלוסיית ונצואלה.
11:37
That encouragesמעודד את them to embraceלְחַבֵּק newחָדָשׁ dreamsחלומות, newחָדָשׁ goalsמטרות,
דבר זה מעודד אותם לאמץ חלומות חדשים, מטרות חדשות,
11:41
and progressהתקדמות in the variousשׁוֹנִים opportunitiesהזדמנויות
ולהתקדם בעזרת ההזדמנויות השונות
11:46
that musicמוּסִיקָה has to offerהַצָעָה.
שהמוזיקה מציעה להם.
11:50
Finallyסוף כל סוף, in the circleמעגל of the communityהקהילה,
ולבסוף, במעגל הקהילה,
11:52
the orchestrasתזמורות proveלְהוֹכִיחַ to be the creativeיְצִירָתִי spacesרווחים of cultureתַרְבּוּת
התזמורות הוכיחו את עצמן כמרחבים היצירתיים של התרבות
11:56
and sourcesמקורות of exchangeלְהַחלִיף and newחָדָשׁ meaningsמשמעויות.
וכמקורות לשיחה ולמשמעויות חדשות.
12:01
The spontaneityספּוֹנטָנִיוּת musicמוּסִיקָה has
הספונטניות של המוזיקה
12:03
excludesאינו כולל it as a luxuryמוּתָרוּת itemפריט and makesעושה it a patrimonyנַחֲלַת אָבוֹת of societyחֶברָה.
מונעת ממנה מלהיות פריט מותרות והופכת אותה למורשת של החברה.
12:09
It's what makesעושה a childיֶלֶד playלְשַׂחֵק a violinכינור at home,
היא זו שגורמת לילד לנגן בכינור בביתו,
12:16
while his fatherאַבָּא worksעובד in his carpentryנַגָרוּת.
בשעה שאביו עוסק בעבודות נגרות.
12:21
It's what makesעושה a little girlילדה playלְשַׂחֵק the clarinetקלָרנִית at home,
היא זו שגורמת לילדה קטנה לנגן בקלרינט בביתה,
12:25
while her motherאִמָא does the houseworkעבודות בית.
בשעה שאמה מבצעת את עבודות הבית.
12:30
The ideaרַעְיוֹן is that the familiesמשפחות joinלְהִצְטַרֵף with prideגאווה and joyשִׂמְחָה
המשפחות מתאחדות בתחושות גאווה ושמחה
12:34
in the activitiesפעילויות of the orchestrasתזמורות and the choirsמקהלות
בפעילויות של התזמורות והמקהלות
12:41
that theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים belongשייך to.
בהן ילדיהם נוטלים חלק.
12:43
The hugeעָצוּם spiritualרוחני worldעוֹלָם that musicמוּסִיקָה producesייצור in itselfעצמה,
העולם הרוחני העצום שהמוזיקה מצמיחה,
12:45
whichאיזה alsoגַם liesשקרים withinבְּתוֹך itselfעצמה,
ואשר קיים בה עצמה,
12:50
endsמסתיים up overcomingהתגברות materialחוֹמֶר povertyעוני.
מתגבר על עוני חומרי.
12:53
From the minuteדַקָה a child'sילדים taughtלימד how to playלְשַׂחֵק an instrumentכלי,
ברגע שילד לומד לנגן בכלי,
12:57
he's no longerארוך יותר poorעני.
הוא כבר לא עני.
12:59
He becomesהופך a childיֶלֶד in progressהתקדמות headingכּוֹתֶרֶת for a professionalמקצועי levelרָמָה,
הוא הופך לילד המתקדם לכיוון של רמה מקצועית,
13:01
who'llמי יהיה laterיותר מאוחר becomeהפכו a fullמלא citizenאֶזרָח.
שלאחר מכן יהפוך לאזרח מלא.
13:06
Needlessמְיוּתָר to say that musicמוּסִיקָה is the numberמספר one preventionמְנִיעָה
אין צורך לומר שהמוזיקה היא המונע העיקרי
13:08
againstמול prostitutionזְנוּת, violenceאַלִימוּת, badרַע habitsהרגל,
של זנות, אלימות, הרגלים גרועים,
13:14
and everything degradingמַשׁפִּיל in the life of a childיֶלֶד.
וכל דבר שממיט קלון על חיי הילד.
13:18
A fewמְעַטִים yearsשנים agoלִפנֵי, historianהִיסטוֹרִיוֹן Arnoldארנולד Toynbeeטוינבי
לפני מספר שנים, ההיסטוריון ארנולד טוינבי
13:23
said that the worldעוֹלָם was sufferingסֵבֶל a hugeעָצוּם spiritualרוחני crisisמַשׁבֵּר.
אמר שהעולם סובל ממשבר רוחני עצום.
13:29
Not an economicכַּלְכָּלִי or socialחֶברָתִי crisisמַשׁבֵּר, but a spiritualרוחני one.
לא משבר כלכלי או חברתי, אלא משבר רוחני.
13:35
I believe that to confrontלְהִתְעַמֵת suchכגון a crisisמַשׁבֵּר,
אני מאמין שכדי להלחם במשבר כזה,
13:40
only artאומנות and religionדָת can give properתָקִין answersתשובות to humanityאֶנוֹשִׁיוּת,
רק האומנות והדת יכולות לתת תשובות הולמות לאנושות,
13:46
to mankind'sשל האנושות deepestהעמוק ביותר aspirationsשאיפות,
לשאיפות העמוקות ביותר של המין האנושי,
13:55
and to the historicהִיסטוֹרִי demandsדרישות of our timesפִּי.
ולדרישות ההיסטוריות של הזמנים שלנו.
13:57
Educationחינוך -- the synthesisסִינתֶזָה of wisdomחוכמה and knowledgeיֶדַע --
החינוך הוא צירוף של חוכמה וידע,
14:01
is the meansאומר to striveלִשְׁאוֹף for a more perfectמושלם, more awareמוּדָע,
הוא האמצעי לשאיפה לחברה מושלמת יותר, מודעת יותר,
14:09
more nobleאֲצִילִי and more just societyחֶברָה.
מוסרית יותר וצודקת יותר.
14:18
With passionתשוקה and enthusiasmהִתלַהֲבוּת we payלְשַׁלֵם profoundעָמוֹק respectsכבוד to TEDTED
בלהט ובהתלהבות ומתוך רגשי הוקרה עמוקים ל-TED
14:20
for its outstandingיוצא מן הכלל humanismהוּמָנִיוּת, the scopeתְחוּם of its principlesעקרונות,
לאנושיות המופלאה, לאידיאלים הנעלים,
14:34
for its openלִפְתוֹחַ and generousנָדִיב promotionקידום of youngצָעִיר valuesערכים.
לקידום רחב הלב והנדיב של ערכים צעירים.
14:43
We hopeלְקַווֹת that TEDTED can contributeלתרום in a fullמלא and fundamentalבסיסי way
אנו מלאי תקווה ש-TED יוכל לתרום באופן בסיסי ומקיף
14:51
to the buildingבִּניָן of this newחָדָשׁ eraתְקוּפָה in the teachingהוֹרָאָה of musicמוּסִיקָה,
לבניית העידן החדש הזה של לימודי המוזיקה,
14:59
in whichאיזה the socialחֶברָתִי, communalעֲדָתִי, spiritualרוחני and vindicatoryצידוק aimsמטרות
בו מטרות חברתיות, קהילתיות, רוחניות וצודקות
15:03
of the childיֶלֶד and the adolescentמִתבַּגֵר
של הילד ושל הנער
15:11
becomeהפכו a beaconמִגדַלוֹר and a goalמטרה for a vastעָצוּם socialחֶברָתִי missionמשימה.
הופכות למגדלור ולמטרה לשליחות חברתית נרחבת.
15:13
No longerארוך יותר puttingלשים societyחֶברָה at the serviceשֵׁרוּת of artאומנות,
החברה כבר אינה משרתת את האומנות,
15:18
and much lessפָּחוּת at the servicesשירותים of monopoliesמונופולים of the eliteעִלִית,
ועוד הרבה פחות את המונופולים של האליטות,
15:24
but insteadבמקום זאת artאומנות at the serviceשֵׁרוּת of societyחֶברָה,
אלא, האומנות משרתת את החברה,
15:28
at the serviceשֵׁרוּת of the weakestהחלש ביותר, at the serviceשֵׁרוּת of the childrenיְלָדִים,
היא משרתת את החלשים ביותר, היא משרתת את הילדים,
15:32
at the serviceשֵׁרוּת of the sickחוֹלֶה, at the serviceשֵׁרוּת of the vulnerableפָּגִיעַ,
היא משרתת את החולים, היא משרתת את החלשים,
15:36
and at the serviceשֵׁרוּת of all those who cryבוכה for vindicationהַצדָקָה
והיא משרתת את כל אלו שדורשים באמצעות רוח הצדק
15:41
throughדרך the spiritרוּחַ of theirשֶׁלָהֶם humanבן אנוש conditionמַצָב
את שיפור מצבם
15:46
and the raisingהַעֲלָאָה up of theirשֶׁלָהֶם dignityכָּבוֹד.
וערכם העצמי.
15:50
(Musicמוּסִיקָה)
[מוזיקה]
15:52
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
15:56
CACA: We are going liveלחיות now to Caracasקראקס.
כריס אנדרסון: נעבור בשידור ישיר לקארקאס.
15:57
We are going liveלחיות to Caracasקראקס
נעבור בשידור ישיר לקארקאס
16:00
to hearלִשְׁמוֹעַ Maestroמָאֵסטרוֹ Abreu'sשל אברו TEDTED Prizeפרס wishבַּקָשָׁה.
לשמוע את משאלתו של מאסטרו אבראו ל-TED Prize.
16:02
JAא: Here is my TEDTED Prizeפרס wishבַּקָשָׁה:
אמבראו: זוהי משאלת ה-TED Prize שלי -
16:06
I wishבַּקָשָׁה that you'llאתה help to createלִיצוֹר and documentמסמך
אני מבקש את עזרתם ביצירה ותיעוד של
16:10
a specialמיוחד trainingהַדְרָכָה programתָכְנִית
תוכנית אימונים מיוחדת
16:15
for 50 giftedמוּכשָׁר youngצָעִיר musiciansמוזיקאים,
עבור 50 מוזיקאים צעירים מוכשרים
16:19
passionateמלא רגש about theirשֶׁלָהֶם artאומנות and socialחֶברָתִי justiceצֶדֶק,
הנלהבים מהאומנות שלהם ומצדק חברתי
16:22
and dedicatedמוּקדָשׁ to bringingמביא ElEl Sistemaסיסטמה to the Unitedמאוחד Statesמדינות
והמסורים להביא את "אל סיסטמה" לארה"ב
16:27
and other countriesמדינות.
ולארצות נוספות.
16:33
Thank you very much.
תודה רבה.
16:35
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
16:37
Translated by Yifat Adler
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com