English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu vorbește despre copiii transformaţi prin muzică

Filmed:
1,004,028 views

Jose Antonio Abreu este carismaticul fondator al sistemului de orchestre de tineret care a schimbat viețile a mii de copii din Venezuela. Aici ne împărtăşeşte povestea sa incredibilă și ne dezvăluie dorința sa pentru TED Prize, care ar putea avea un impact important în S.U.A. și în alte țări ale lumii.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAnderson: Let's now see the extraordinaryextraordinar speechvorbire
Chris Anderson: Haideți să urmărim extraordinarul discurs
00:18
that we capturedcapturat a couplecuplu weekssăptămâni agoîn urmă.
înregistrat acum câteva săptămâni.
00:21
(MusicMuzica)
(Muzică)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuApostu: My deardragă friendsprieteni, ladiesdoamnelor and gentlemendomnilor,
Jose Antonio Abreu: Dragi prieteni, doamnelor și domnilor,
00:32
I am overjoyednespus de mult todayastăzi
Sunt nespus de bucuros astăzi
00:37
at beingfiind awardedacordate the TEDTED PrizePremiul
să primesc acest premiu
00:41
on behalfîn numele of all
în numele tuturor
00:47
the distinguisheddistins musicmuzică teachersprofesori,
profesorilor de muzică,
00:49
artistsartiști and educatorscadre didactice from VenezuelaVenezuela
artiștilor și educatorilor din Venezuela,
00:51
who have selflesslyabnegaţie and loyallycu loialitate accompaniedînsoţite me for 35 yearsani
care au fost alături de mine 35 de ani
00:59
in foundingfondator, growingcreştere and developingîn curs de dezvoltare in VenezuelaVenezuela
pentru a pune bazele, a construi și a dezvolta, în Venezuela,
01:03
the NationalNaţionale SystemSistem of YouthTineret and Children'sCopii OrchestrasOrchestre and ChoirsCoruri.
sistemul național de orchestre și coruri de tineret și copii.
01:09
SinceDeoarece I was a boybăiat,
De când eram copil,
01:13
in my earlydin timp childhoodcopilărie,
din fragedă copilărie,
01:15
I always wanted to be a musicianmuzician,
mi-am dorit să fiu muzician
01:18
and, thank God, I madefăcut it.
și, mulțumită lui Dumnezeu, am reușit.
01:21
From my teachersprofesori, my familyfamilie and my communitycomunitate,
Am primit de la profesori, familie și comunitate
01:25
I had all the necessarynecesar supporta sustine to becomedeveni a musicianmuzician.
tot sprijinul de care am avut nevoie pentru a deveni muzician.
01:29
All my life I've dreamedvisat
Și toată viața am visat
01:33
that all VenezuelanEncefalomielita childrencopii
ca toți copiii din Venezuela
01:35
have the samela fel opportunityoportunitate that I had.
să aibă aceeași șansă.
01:40
From that desiredorință and from my heartinimă
Din acea dorință, dintotdeauna însămânțată în inima mea,
01:43
stemmedtulpină the ideaidee to make musicmuzică
a apărut ideea de a face din muzică
01:49
a deepadâncime and globalglobal realityrealitate for my countryțară.
o realitate profundă și globală pentru țara mea.
01:51
From the very first rehearsalrepetitii, I saw the brightluminos futureviitor aheadînainte.
Chiar de la prima repetiție, am prevăzut un viitor extraordinar.
01:57
Because the rehearsalrepetitii meanta însemnat a great challengeprovocare to me.
Pentru că repetiția a însemnat o mare provocare pentru mine.
02:03
I had receivedprimit a donationdonare of 50 musicmuzică standsstanduri
Primisem 50 de stative de note, o donație foarte generoasă,
02:09
to be used by 100 boysbăieți in that rehearsalrepetitii.
pentru a fi folosite, în acea repetiție, de 100 de băieți.
02:14
When I arriveda sosit at the rehearsalrepetitii, only 11 kidscopii had shownafișate up,
Când am ajuns acolo, numai 11 copii veniseră
02:19
and I said to myselfeu insumi,
și mi-am spus,
02:24
"Do I closeînchide the programprogram or multiplymultiplica these kidscopii?"
”Fie renunț la acest program fie fac astfel încât numărul copiilor să crească până la ordinul miilor”
02:26
I decideda decis to facefață the challengeprovocare, and on that samela fel night,
Am acceptat provocarea și în aceeași seară,
02:32
I promiseda promis those 11 childrencopii I'd turnviraj our orchestraorchestră
am promis celor 11 copii că voi face din orchestra noastră
02:37
into one of the leadingconducere orchestrasorchestre in the worldlume.
una din cele mai mari orchestre din lume.
02:41
Two monthsluni agoîn urmă, I rememberedamintit that promisepromisiune I madefăcut,
Acum două luni, mi-am adus aminte de această promisiune
02:43
when a distinguisheddistins EnglishEngleză criticCriticul
când un critic englez renumit
02:50
publishedpublicat an articlearticol in the LondonLondra TimesOri,
a publicat un articol în London Times
02:52
askingcer who could be the winnercâştigător of the OrchestraOrchestră WorldLumea CupCupa.
întrebându-se cine are putea fi câștigătorul Cupei Mondiale a Orchestrelor.
02:57
He mentionedmenționat fourpatru great worldlume orchestrasorchestre,
Menționa cinci: patru din cele mai mari orchestre ale lumii
03:02
and the fiftha cincea one was Venezuela'sVenezuelei YouthTineret SymphonySimfonia OrchestraOrchestră.
și a cincea era Orchestra Simfonică de Tineret din Venezuela.
03:04
TodayAstăzi we can say
Putem spune astăzi
03:11
that artartă in LatinLatină AmericaAmerica
că în America Latină arta
03:13
is no longermai lung a monopolymonopol of eliteselitele
nu mai reprezintă un monopol al elitelor
03:17
and that it has becomedeveni a socialsocial right,
și că a devenit un drept social,
03:23
a right for all the people.
un drept al tuturor oamenilor.
03:25
ChildCopil: There is no differencediferență here betweenîntre classesclase,
Aici nu se fac diferențieri de clasă socială,
03:28
nornici whitealb or blacknegru, nornici if you have moneybani or not.
nu contează daca ești alb sau negru sau dacă ai bani sau nu.
03:33
SimplyPur şi simplu, if you are talentedtalentat,
Pur și simplu, dacă ai talent,
03:35
if you have the vocationvocaţia and the will to be here,
dacă ai vocație și voință să fii aici,
03:39
you get in. You shareacțiune with us and make musicmuzică.
ești acceptat, te bucuri împreună cu noi și faci muzică.
03:43
JAJA: DuringÎn timpul the recentRecent tourtur
În timpul recentului turneu
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthTineret OrchestraOrchestră of VenezuelaVenezuela
realizat de Orchestra de Tineret Simon Bolivar din Venezuela,
03:48
of U.S. and EuropeEuropa,
în S.U.A. și Europa,
03:53
we saw how our musicmuzică movedmutat youngtineri audiencessegmente de public
am putut vedea cum muzica noastră sensibiliza publicul tânăr
03:55
to the bottomfund of theiral lor soulssuflete,
până în străfundurile sufletului,
04:00
how childrencopii and adolescentsadolescenţi rusheds-au grabit up to the stageetapă
cum copiii și adolescenții se grăbeau către scenă
04:05
to receivea primi the jacketsjachete from our musiciansmuzicieni,
pentru a primi jachetele muzicienilor noștri,
04:10
how the standingpermanent ovationsovaţii, sometimesuneori 30 minutesminute long,
cum ovațiile, care durau câteodată chiar și mai mult de 20-30 de minute,
04:13
seemedpărea to last foreverpentru totdeauna,
păreau să nu se mai termine
04:21
and how the publicpublic, after the concertconcert was over,
și cum publicul, după încheierea concertului,
04:23
wenta mers out into the streetstradă to greetSalut our youngtineri people in triumphTriumf.
ieșea pe strădă să-i felicite pe tinerii noștri triumfători.
04:26
This meanta însemnat not only an artisticartistic triumphTriumf,
Asta nu însemna numai un triumf artistic,
04:31
but alsode asemenea a profoundprofund emotionalemoţional sympathysimpatie
ci și o sintonie emoțională profundă
04:37
betweenîntre the publicpublic of the mostcel mai advancedavansat nationsnațiuni of the worldlume
între publicul din cele mai avansate națiuni din lume
04:41
and the musicalmuzical youthtineret of LatinLatină AmericaAmerica,
și tinerii muzicieni ai Americii Latine
04:47
as seenvăzut in VenezuelaVenezuela,
cum îi vedem în Venezuela,
04:49
givingoferindu- these audiencessegmente de public a messagemesaj of musicmuzică, vitalityvitalitate, energyenergie,
transmițând acestor națiuni un mesaj de muzică, vitalitate, energie,
04:51
enthusiasmentuziasm and strengthputere.
entuziasm și putere.
05:00
In its essenceesență, the orchestraorchestră and the choirCorul
În esență, orchestra și corul
05:02
are much more than artisticartistic structuresstructuri.
sunt mai mult decât niște structuri artistice.
05:07
They are examplesexemple and schoolsșcoli of socialsocial life,
Sunt exemple și școli ale vieții sociale
05:11
because to singcânta and to playa juca togetherîmpreună
deoarece a cânta împreună
05:15
meansmijloace to intimatelyintim coexistcoexista
înseamnă a coexista într-un mod intim
05:17
towardspre perfectionperfecţiune and excellenceexcelenta,
tinzând spre perfecțiune și excelență,
05:22
followingca urmare a a strictstrict disciplinedisciplina of organizationorganizare and coordinationcoordonare
printr-o disciplină strictă de organizare și coordonare
05:27
in orderOrdin to seekcăuta the harmonicarmonică interdependenceinterdependenţă
pentru a ajunge la acea interdependență armonioasă
05:33
of voicesvoci and instrumentsinstrumente.
de voci și instrumente.
05:35
That's how they buildconstrui a spiritspirit of solidaritysolidaritate
Așa au construit acel spirit de solidaritate
05:37
and fraternityfraternitate amongprintre them,
și fraternitate împreună,
05:40
developdezvolta theiral lor self-esteemstima de sine
și-au dezvoltat încrederea în sine
05:42
and fosterfavoriza the ethicaletic and aestheticalestetică valuesvalorile
și au cultivat valori etice și estetice
05:45
relatedlegate de to the musicmuzică in all its sensessimțurile.
cu privire la muzică în general.
05:50
This is why musicmuzică is immenselyimens importantimportant
De aceea muzica este esențială
05:54
in the awakeningTrezirea of sensibilitysensibilitate, in the forgingforjare of valuesvalorile
pentru sensibilizare, pentru crearea de valori
05:58
and in the trainingpregătire of youngsterstineri
și pentru instruirea tinerilor
06:04
to teacha preda other kidscopii.
pentru a-i învăța pe cei mici.
06:06
ChildCopil: After all this time here,
După atâta timp petrecut aici,
06:08
musicmuzică is life.
muzica este viața.
06:10
Nothing elsealtfel.
Nimic mai mult.
06:12
MusicMuzica is life.
Muzica este viață.
06:14
JAJA: EachFiecare teenageradolescent and childcopil in ElEl SistemaSistema has his ownpropriu storypoveste,
JA: Fiecare adolescent și copil din cadrul programului are povestea sa
06:18
and they are all importantimportant and of great significancesemnificaţie to me.
și pentru mine toate sunt la fel de importante.
06:23
Let me mentionmenționa the casecaz of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Hadeți să luăm exemplul lui Edicson Ruiz.
06:30
He is a boybăiat from a parishParohia in CaracasCaracas
Un băiat dintr-o comunitate din Caracas
06:36
who passionatelycu pasiune attendeda participat la to his doubledubla bassbas lessonslecții
care a participat cu pasiune la cursurile de contrabas
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin pe JuniorJunior OrchestraOrchestră.
din cadrul Orchestrei de Tineret din San Agustin.
06:46
With his effortefort,
Cu efortul depus
06:50
and the supporta sustine of his mothermamă, his familyfamilie and his communitycomunitate,
și sprijinul mamei sale, al familiei și al comunității,
06:52
he becamea devenit a principalprincipal membermembru
a ajuns membru principal
06:57
in the doubledubla bassbas segmentsegment of the BerlinBerlin PhilharmonicFilarmonica OrchestraOrchestră.
în secțiunea de contrabas a Orchestrei Filarmonice din Berlin.
06:59
We have anothero alta well-knownbine-cunoscut casecaz -- GustavoGustavo DudamelDudamel.
Un alt exemplu este un caz binecunoscut – Gustavo Dudamel.
07:03
He starteda început as a boybăiat membermembru of the children'scopilăresc orchestraorchestră
Gustavo a început ca membru al orchestrei de copii
07:08
in his hometownoras natal, BarquisimetoBarquisimeto.
din orașul său natal, Barquisimeto.
07:12
There, he grewcrescut as a violinistviolonist and as a conductordirijor.
Acolo, s-a dezvoltat ca violonist și dirijor.
07:14
He becamea devenit the conductordirijor of Venezuela'sVenezuelei juniorJunior orchestrasorchestre,
A ajuns dirijorul național al Orchestrei de Tineret din Venezuela,
07:20
and todayastăzi conductsdesfăşoară the world'slume greatestcea mai mare orchestrasorchestre.
iar astăzi dirijează marile orchestre ale lumii.
07:25
He is the musicalmuzical directordirector of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilarmonica,
Este directorul muzical al Filarmonicii din Los Angeles
07:29
and is still the overallper total leaderlider of Venezuela'sVenezuelei juniorJunior orchestrasorchestre.
și continuă să conducă Orchestra de Tineret a Venezuelei.
07:34
He was the conductordirijor of the GothenburgGothenburg SymphonySimfonia OrchestraOrchestră,
A fost dirijorul Orchestrei Simfonice din Gothenburg;
07:38
and he's an unbeatableimbatabil exampleexemplu
este un exemplu imbatabil
07:40
for youngtineri musiciansmuzicieni in LatinLatină AmericaAmerica and the worldlume.
pentru tinerii muzicieni din America Latină și din întreaga lume.
07:44
The structurestructura of ElEl SistemaSistema
Structura Sistemului
07:48
is basedbazat on a newnou and flexibleflexibil managinggestionarea stylestil
se bazează pe un stil de management nou și flexibil,
07:50
adaptedadaptate to the featurescaracteristici of eachfiecare communitycomunitate and regionregiune,
adaptat caracteristicilor fiecărei comunități și regiuni,
07:57
and todayastăzi attendsparticipă la to 300,000 childrencopii of the lowerinferior and middlemijloc classclasă
iar astăzi deservește 300.000 de copii din clasele joase și mijlocii
08:03
all over VenezuelaVenezuela.
din toată Venezuela.
08:09
It's a programprogram of socialsocial rescuesalvare
Este un program de ajutorare socială
08:11
and deepadâncime culturalcultural transformationtransformare
și transformare culturală profundă,
08:15
designedproiectat for the wholeîntreg VenezuelanEncefalomielita societysocietate
construit pentru întreaga societate venezueleană
08:19
with absolutelyabsolut no distinctionsdistincții whatsoeveroricare,
fără nici un fel de diferențieri,
08:23
but emphasizingsubliniind the vulnerablevulnerabil and endangeredpe cale de dispariţie socialsocial groupsGrupuri.
însă cu un accent pe grupurile sociale vulnerabile sau în pericol.
08:25
The effectefect of ElEl SistemaSistema is feltsimțit in threeTrei fundamentalfundamental circlescerc:
Efectul programului El Sistema este resimțit în trei sfere fundamentale --
08:32
in the personalpersonal/socialsocial circlecerc,
sfera personală/socială,
08:37
in the familyfamilie circlecerc and in the communitycomunitate.
sfera familială și cea comunitară.
08:40
In the personalpersonal/socialsocial circlecerc,
În sfera personală/socială,
08:45
the childrencopii in the orchestrasorchestre and choirscoruri
copiii din orchestre și coruri
08:47
developdezvolta theiral lor intellectualintelectual and emotionalemoţional sidelatură.
își dezvoltă partea intelectuală și emoțională.
08:52
The musicmuzică becomesdevine a sourcesursă
Muzica devine o sursă
08:56
for developingîn curs de dezvoltare the dimensionsdimensiuni of the humanuman beingfiind,
pentru dezvoltarea diferitelor dimensiuni ale ființei umane
08:58
thusprin urmare elevatingautobasculante the spiritspirit
care înnobilează, astfel, spiritul
09:02
and leadingconducere man to a fulldeplin developmentdezvoltare of his personalitypersonalitate.
și-l îndreaptă pe om către o dezvoltare completă a personalității sale.
09:04
So, the emotionalemoţional and intellectualintelectual profitsprofit are hugeimens --
Deci, beneficiile emoționale și intelectuale sunt colosale --
09:08
the acquisitionachizitie of leadershipconducere, teachingînvățătură and trainingpregătire principlesprincipii,
dobândirea unor principii de conducere, predare și instruire,
09:15
the sensesens of commitmentangajament, responsibilityresponsabilitate,
ideea de angajament, responsabilitate,
09:24
generositygenerozitatea and dedicationdedicare to othersalții,
generozitate și dedicare,
09:26
and the individualindividual contributioncontribuţie to achieveobține great collectivecolectiv goalsgoluri.
și contribuția individuală la realizarea unor obiective colective.
09:30
All this leadsOportunitati to the developmentdezvoltare of self-esteemstima de sine and confidenceîncredere.
Toate acestea conduc la dezvoltarea încrederii de sine.
09:37
MotherMama TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta
Maica Tereza din Calcutta
09:44
insisteda insistat on something that always impressedimpresionat me:
insista asupra unui lucru ce m-a impresionat întotdeauna --
09:49
the mostcel mai miserablemizerabil and tragictragic thing about povertysărăcie
ceea ce este mai mizerabil și mai tragic în legătură cu sărăcia
09:53
is not the lacklipsă of breadpâine or roofacoperiş,
nu este lipsa unei felii de pâine sau lipsa unui acoperiș,
09:58
but the feelingsentiment of beingfiind no-oneNimeni --
ci sentimentul de a fi un nimeni,
10:03
the feelingsentiment of not beingfiind anyoneoricine,
sentimentul de a nu fi cineva,
10:07
the lacklipsă of identificationidentificarea,
lipsa identificării,
10:09
the lacklipsă of publicpublic esteemstima.
lipsa încrederii în sine.
10:14
That's why the child'scopilului developmentdezvoltare
De aceea, dezvoltarea copilului
10:20
in the orchestraorchestră and the choirCorul
în cadrul orchestrei și corului,
10:23
providesprevede him with a noblenobil identityidentitate
îi oferă o identitate nobilă
10:26
and makesmărci him a rolerol modelmodel for his familyfamilie and communitycomunitate.
și îl transformă într-un model pentru familia și comunitatea sa.
10:28
It makesmărci him a better studentstudent at schoolşcoală
Îl transformă într-un elev mai bun
10:34
because it inspiresinspiră in him a sensesens of responsibilityresponsabilitate,
pentru că îi insuflă sentimentul responsabilității,
10:39
perseveranceperseverenţă and punctualitypunctualitate that will greatlyfoarte mult help him at schoolşcoală.
al perseverenței și punctualitații care îl vor ajuta enorm la școală.
10:41
WithinÎn cadrul the familyfamilie, the parents'părinţilor supporta sustine is unconditionalnecondiţionată.
În sfera familială, sprijinul părinților este necondiționat.
10:50
The childcopil becomesdevine a rolerol modelmodel for bothambii his parentspărinţi,
Copilul devine un model pentru ambii părinți,
10:57
and this is very importantimportant for a poorsărac childcopil.
iar acest lucru este foarte important pentru un copil sărac.
11:01
OnceO dată the childcopil discoversDescoperă he is importantimportant to his familyfamilie,
În momentul în care copilul descoperă că este important pentru familia sa,
11:03
he beginsîncepe to seekcăuta newnou waysmoduri of improvingîmbunătățirea himselfse
acesta începe să caute noi modalități de a se perfecționa
11:09
and hopessperanțe better for himselfse and his communitycomunitate.
și își face speranțe pentru sine și pentru comunitate.
11:13
AlsoDe asemenea, he hopessperanțe for socialsocial and economiceconomic improvementsîmbunătățiri for his ownpropriu familyfamilie.
De asemenea, speră în îmbunătățirea condițiilor sociale și economice pentru familia sa.
11:18
All this makesmărci up a constructiveconstructiv and ascendingascendent socialsocial dynamicdinamic.
Toate acestea dezvoltă o dinamică socială constructivă și ascendentă.
11:25
The largemare majoritymajoritate of our childrencopii belongaparține, as I alreadydeja mentionedmenționat,
Marea majoritate a copiilor noștri aparțin, după cum am menționat mai devreme,
11:32
to the mostcel mai vulnerablevulnerabil stratastraturile of the VenezuelanEncefalomielita populationpopulație.
celor mai vulnerabile pături sociale ale populației din Venezuela.
11:37
That encouragesîncurajează them to embraceîmbrăţişare newnou dreamsvise, newnou goalsgoluri,
Acest lucru îi încurajează să-și facă noi vise și obiective
11:41
and progressprogres in the variousvariat opportunitiesoportunități
și să evolueze în diversele oportunități
11:46
that musicmuzică has to offeroferi.
pe care le oferă muzica.
11:50
FinallyÎn cele din urmă, in the circlecerc of the communitycomunitate,
Și, în sfârșit, în sfera comunitații,
11:52
the orchestrasorchestre provedovedi to be the creativecreator spacesspații of culturecultură
orchestrele se dovedesc a fi spațiile creatoare de cultură
11:56
and sourcessurse of exchangeschimb valutar and newnou meaningssensuri.
și surse de schimb și noi înţelesuri.
12:01
The spontaneityspontaneitatea musicmuzică has
Spontaneitatea muzicii
12:03
excludesexclude it as a luxuryluxos itemarticol and makesmărci it a patrimonypatrimoniu of societysocietate.
o exclude ca fiind un lux și o face patrimoniu al societății.
12:09
It's what makesmărci a childcopil playa juca a violinvioară at home,
Este ceea ce-l face pe copil să cânte la vioară acasă,
12:16
while his fatherTată workslucrări in his carpentrytamplarie.
în timp ce tatăl său își face lucrările de tâmplărie.
12:21
It's what makesmărci a little girlfată playa juca the clarinetClarinet at home,
Este ceea ce face tinerele fete să cânte la clarinet acasă
12:25
while her mothermamă does the houseworkmenaj.
în timp ce mamele lor își fac treaba în gospodărie.
12:30
The ideaidee is that the familiesfamilii joina adera with pridemândria and joybucurie
Ideea este că întreaga familie participă cu mândrie și bucurie
12:34
in the activitiesactivitati of the orchestrasorchestre and the choirscoruri
la activitățile orchestrelor și corurilor
12:41
that theiral lor childrencopii belongaparține to.
din care fac parte copiii lor.
12:43
The hugeimens spiritualspiritual worldlume that musicmuzică producesproduce in itselfîn sine,
Imensa bogăție spirituală pe care muzica o creează,
12:45
whichcare alsode asemenea liesminciuni withinîn itselfîn sine,
care rezidă și în ea însăși,
12:50
endscapete up overcomingdepăşirea materialmaterial povertysărăcie.
reușește să înfrângă sărăcia materială.
12:53
From the minuteminut a child'scopilului taughtînvățat how to playa juca an instrumentinstrument,
Din momentul în care copilul învață să cânte la un instrument,
12:57
he's no longermai lung poorsărac.
acela nu mai este un copil sărac.
12:59
He becomesdevine a childcopil in progressprogres headingrubrică for a professionalprofesional levelnivel,
Devine un copil care tinde către un nivel profesional
13:01
who'llCine va latermai tarziu becomedeveni a fulldeplin citizencetăţean.
care îl va transforma mai târziu într-un cetățean desăvârșit.
13:06
NeedlessInutil to say that musicmuzică is the numbernumăr one preventionprofilaxie
Nu este nevoie să mai spun că muzica este factorul preventiv numărul unu
13:08
againstîmpotriva prostitutionprostituţie, violenceviolenţă, badrău habitsobiceiuri,
împotriva prostituției, a violenței, a obiceiurilor proaste
13:14
and everything degradingdegradante in the life of a childcopil.
și a oricărui lucru care ar degrada viața copiilor.
13:18
A fewpuțini yearsani agoîn urmă, historianistoric ArnoldArnold ToynbeeToynbee
Acum câțiva ani, istoricul Arnol Toynbee
13:23
said that the worldlume was sufferingsuferinţă a hugeimens spiritualspiritual crisiscriză.
spunea că lumea se află în fața unei imense crize spirituale.
13:29
Not an economiceconomic or socialsocial crisiscriză, but a spiritualspiritual one.
Nu o criză economică sau socială, ci spirituală.
13:35
I believe that to confrontconfrunta suchastfel de a crisiscriză,
Eu cred că pentru a combate o astfel de criză,
13:40
only artartă and religionreligie can give properBuna answersrăspunsuri to humanityumanitate,
numai arta și religia pot oferi un răspuns adecvat umanității,
13:46
to mankind'somenirii deepestcea mai adâncă aspirationsaspirații,
celor mai profunde aspirații ale omenirii
13:55
and to the historicistoric demandscereri of our timesori.
și exigențelor istorice actuale.
13:57
EducationEducaţie -- the synthesissinteză of wisdomînţelepciune and knowledgecunoştinţe --
Și, în special, educația, ca sinteză a înțelepciunii și cunoașterii,
14:01
is the meansmijloace to strivesă depună eforturi for a more perfectperfect, more awareconștient,
este metoda prin care putem tinde spre o societate mai perfectă, mai conștientă,
14:09
more noblenobil and more just societysocietate.
mai nobilă și mai dreaptă.
14:18
With passionpasiune and enthusiasmentuziasm we paya plati profoundprofund respectsprivințe to TEDTED
Salutăm TED cu respect, pasiune și entuziasm
14:20
for its outstandingrestante humanismumanism, the scopedomeniu of its principlesprincipii,
pentru extraordinara proiecție umanistică, pentru idealurile sale,
14:34
for its opendeschis and generousgeneros promotionpromovare of youngtineri valuesvalorile.
pentru promovarea deschisă și generoasă a tinerelor valori.
14:43
We hopesperanţă that TEDTED can contributea contribui in a fulldeplin and fundamentalfundamental way
Sperăm ca TED să poată contribui, într-un mod deplin și fundamental,
14:51
to the buildingclădire of this newnou eraeră in the teachingînvățătură of musicmuzică,
la construirea acestei noi ere în educația muzicală,
14:59
in whichcare the socialsocial, communalcomunal, spiritualspiritual and vindicatoryvindicatory aimsobiectivele
în care scopul social, comunitar, spiritual și revendicator
15:03
of the childcopil and the adolescentadolescentului
al copilului şi al adolescentului.
15:11
becomedeveni a beaconFar and a goalpoartă for a vastvast socialsocial missionmisiune.
să devină un semnal și un țel pentru o amplă misiune socială.
15:13
No longermai lung puttingpunând societysocietate at the serviceserviciu of artartă,
Să nu mai punem societatea în serviciul artei,
15:18
and much lessMai puțin at the servicesServicii of monopoliesmonopolurile of the eliteelită,
și cu atât mai puțin în serviciul monopolurilor elitelor,
15:24
but insteadin schimb artartă at the serviceserviciu of societysocietate,
ci arta în serviciul societății,
15:28
at the serviceserviciu of the weakestcel mai slab, at the serviceserviciu of the childrencopii,
în serviciul celor mai slabi, în serviciul copiilor,
15:32
at the serviceserviciu of the sickbolnav, at the serviceserviciu of the vulnerablevulnerabil,
în serviciul celor bolnavi, al celor vulnerabili,
15:36
and at the serviceserviciu of all those who crystrigăt for vindicationjustificare
și în serviciul celor care își revendică,
15:41
throughprin the spiritspirit of theiral lor humanuman conditioncondiție
prin spiritualitatea lor, condiția umană
15:46
and the raisingridicare up of theiral lor dignitydemnitate.
și demnitatea.
15:50
(MusicMuzica)
(Muzică)
15:52
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
15:56
CACA: We are going livetrăi now to CaracasCaracas.
CA: Vom intra în direct cu Caracas
15:57
We are going livetrăi to CaracasCaracas
Vom intra în direct cu Caracas
16:00
to hearauzi MaestroMaestro Abreu'sAron TEDTED PrizePremiul wishdori.
pentru a asculta dorința maestrului Abreu acordată de către TED Prize
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizePremiul wishdori:
JA: Aceasta este dorința mea --
16:06
I wishdori that you'llveți help to createcrea and documentdocument
Îmi doresc să ajutați la crearea și documentarea
16:10
a specialspecial trainingpregătire programprogram
unui program special de instruire
16:15
for 50 giftedtalentat youngtineri musiciansmuzicieni,
pentru 50 de tineri muzicieni talentați,
16:19
passionatepasionat about theiral lor artartă and socialsocial justicejustiţie,
pasionați de artă și dreptate socială
16:22
and dedicateddedicat to bringingaducere ElEl SistemaSistema to the UnitedMarea StatesStatele
și care doresc dezvoltarea programului ”El Sistema” și în Statele Unite ale Americii
16:27
and other countriesțări.
și alte țări.
16:33
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult.
16:35
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
16:37
Translated by Mihaela Zguma
Reviewed by Dragos Mitrica

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com