English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu vorbește despre copiii transformaţi prin muzică

Filmed
Views 983,177

Jose Antonio Abreu este carismaticul fondator al sistemului de orchestre de tineret care a schimbat viețile a mii de copii din Venezuela. Aici ne împărtăşeşte povestea sa incredibilă și ne dezvăluie dorința sa pentru TED Prize, care ar putea avea un impact important în S.U.A. și în alte țări ale lumii.

- Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

Chris Anderson: Let's now see the extraordinary speech
Chris Anderson: Haideți să urmărim extraordinarul discurs
00:18
that we captured a couple weeks ago.
înregistrat acum câteva săptămâni.
00:21
(Music)
(Muzică)
00:23
Jose Antonio Abreu: My dear friends, ladies and gentlemen,
Jose Antonio Abreu: Dragi prieteni, doamnelor și domnilor,
00:32
I am overjoyed today
Sunt nespus de bucuros astăzi
00:37
at being awarded the TED Prize
să primesc acest premiu
00:41
on behalf of all
în numele tuturor
00:47
the distinguished music teachers,
profesorilor de muzică,
00:49
artists and educators from Venezuela
artiștilor și educatorilor din Venezuela,
00:51
who have selflessly and loyally accompanied me for 35 years
care au fost alături de mine 35 de ani
00:59
in founding, growing and developing in Venezuela
pentru a pune bazele, a construi și a dezvolta, în Venezuela,
01:03
the National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs.
sistemul național de orchestre și coruri de tineret și copii.
01:09
Since I was a boy,
De când eram copil,
01:13
in my early childhood,
din fragedă copilărie,
01:15
I always wanted to be a musician,
mi-am dorit să fiu muzician
01:18
and, thank God, I made it.
și, mulțumită lui Dumnezeu, am reușit.
01:21
From my teachers, my family and my community,
Am primit de la profesori, familie și comunitate
01:25
I had all the necessary support to become a musician.
tot sprijinul de care am avut nevoie pentru a deveni muzician.
01:29
All my life I've dreamed
Și toată viața am visat
01:33
that all Venezuelan children
ca toți copiii din Venezuela
01:35
have the same opportunity that I had.
să aibă aceeași șansă.
01:40
From that desire and from my heart
Din acea dorință, dintotdeauna însămânțată în inima mea,
01:43
stemmed the idea to make music
a apărut ideea de a face din muzică
01:49
a deep and global reality for my country.
o realitate profundă și globală pentru țara mea.
01:51
From the very first rehearsal, I saw the bright future ahead.
Chiar de la prima repetiție, am prevăzut un viitor extraordinar.
01:57
Because the rehearsal meant a great challenge to me.
Pentru că repetiția a însemnat o mare provocare pentru mine.
02:03
I had received a donation of 50 music stands
Primisem 50 de stative de note, o donație foarte generoasă,
02:09
to be used by 100 boys in that rehearsal.
pentru a fi folosite, în acea repetiție, de 100 de băieți.
02:14
When I arrived at the rehearsal, only 11 kids had shown up,
Când am ajuns acolo, numai 11 copii veniseră
02:19
and I said to myself,
și mi-am spus,
02:24
"Do I close the program or multiply these kids?"
”Fie renunț la acest program fie fac astfel încât numărul copiilor să crească până la ordinul miilor”
02:26
I decided to face the challenge, and on that same night,
Am acceptat provocarea și în aceeași seară,
02:32
I promised those 11 children I'd turn our orchestra
am promis celor 11 copii că voi face din orchestra noastră
02:37
into one of the leading orchestras in the world.
una din cele mai mari orchestre din lume.
02:41
Two months ago, I remembered that promise I made,
Acum două luni, mi-am adus aminte de această promisiune
02:43
when a distinguished English critic
când un critic englez renumit
02:50
published an article in the London Times,
a publicat un articol în London Times
02:52
asking who could be the winner of the Orchestra World Cup.
întrebându-se cine are putea fi câștigătorul Cupei Mondiale a Orchestrelor.
02:57
He mentioned four great world orchestras,
Menționa cinci: patru din cele mai mari orchestre ale lumii
03:02
and the fifth one was Venezuela's Youth Symphony Orchestra.
și a cincea era Orchestra Simfonică de Tineret din Venezuela.
03:04
Today we can say
Putem spune astăzi
03:11
that art in Latin America
că în America Latină arta
03:13
is no longer a monopoly of elites
nu mai reprezintă un monopol al elitelor
03:17
and that it has become a social right,
și că a devenit un drept social,
03:23
a right for all the people.
un drept al tuturor oamenilor.
03:25
Child: There is no difference here between classes,
Aici nu se fac diferențieri de clasă socială,
03:28
nor white or black, nor if you have money or not.
nu contează daca ești alb sau negru sau dacă ai bani sau nu.
03:33
Simply, if you are talented,
Pur și simplu, dacă ai talent,
03:35
if you have the vocation and the will to be here,
dacă ai vocație și voință să fii aici,
03:39
you get in. You share with us and make music.
ești acceptat, te bucuri împreună cu noi și faci muzică.
03:43
JA: During the recent tour
În timpul recentului turneu
03:45
by the Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela
realizat de Orchestra de Tineret Simon Bolivar din Venezuela,
03:48
of U.S. and Europe,
în S.U.A. și Europa,
03:53
we saw how our music moved young audiences
am putut vedea cum muzica noastră sensibiliza publicul tânăr
03:55
to the bottom of their souls,
până în străfundurile sufletului,
04:00
how children and adolescents rushed up to the stage
cum copiii și adolescenții se grăbeau către scenă
04:05
to receive the jackets from our musicians,
pentru a primi jachetele muzicienilor noștri,
04:10
how the standing ovations, sometimes 30 minutes long,
cum ovațiile, care durau câteodată chiar și mai mult de 20-30 de minute,
04:13
seemed to last forever,
păreau să nu se mai termine
04:21
and how the public, after the concert was over,
și cum publicul, după încheierea concertului,
04:23
went out into the street to greet our young people in triumph.
ieșea pe strădă să-i felicite pe tinerii noștri triumfători.
04:26
This meant not only an artistic triumph,
Asta nu însemna numai un triumf artistic,
04:31
but also a profound emotional sympathy
ci și o sintonie emoțională profundă
04:37
between the public of the most advanced nations of the world
între publicul din cele mai avansate națiuni din lume
04:41
and the musical youth of Latin America,
și tinerii muzicieni ai Americii Latine
04:47
as seen in Venezuela,
cum îi vedem în Venezuela,
04:49
giving these audiences a message of music, vitality, energy,
transmițând acestor națiuni un mesaj de muzică, vitalitate, energie,
04:51
enthusiasm and strength.
entuziasm și putere.
05:00
In its essence, the orchestra and the choir
În esență, orchestra și corul
05:02
are much more than artistic structures.
sunt mai mult decât niște structuri artistice.
05:07
They are examples and schools of social life,
Sunt exemple și școli ale vieții sociale
05:11
because to sing and to play together
deoarece a cânta împreună
05:15
means to intimately coexist
înseamnă a coexista într-un mod intim
05:17
toward perfection and excellence,
tinzând spre perfecțiune și excelență,
05:22
following a strict discipline of organization and coordination
printr-o disciplină strictă de organizare și coordonare
05:27
in order to seek the harmonic interdependence
pentru a ajunge la acea interdependență armonioasă
05:33
of voices and instruments.
de voci și instrumente.
05:35
That's how they build a spirit of solidarity
Așa au construit acel spirit de solidaritate
05:37
and fraternity among them,
și fraternitate împreună,
05:40
develop their self-esteem
și-au dezvoltat încrederea în sine
05:42
and foster the ethical and aesthetical values
și au cultivat valori etice și estetice
05:45
related to the music in all its senses.
cu privire la muzică în general.
05:50
This is why music is immensely important
De aceea muzica este esențială
05:54
in the awakening of sensibility, in the forging of values
pentru sensibilizare, pentru crearea de valori
05:58
and in the training of youngsters
și pentru instruirea tinerilor
06:04
to teach other kids.
pentru a-i învăța pe cei mici.
06:06
Child: After all this time here,
După atâta timp petrecut aici,
06:08
music is life.
muzica este viața.
06:10
Nothing else.
Nimic mai mult.
06:12
Music is life.
Muzica este viață.
06:14
JA: Each teenager and child in El Sistema has his own story,
JA: Fiecare adolescent și copil din cadrul programului are povestea sa
06:18
and they are all important and of great significance to me.
și pentru mine toate sunt la fel de importante.
06:23
Let me mention the case of Edicson Ruiz.
Hadeți să luăm exemplul lui Edicson Ruiz.
06:30
He is a boy from a parish in Caracas
Un băiat dintr-o comunitate din Caracas
06:36
who passionately attended to his double bass lessons
care a participat cu pasiune la cursurile de contrabas
06:41
at the San Agustin's Junior Orchestra.
din cadrul Orchestrei de Tineret din San Agustin.
06:46
With his effort,
Cu efortul depus
06:50
and the support of his mother, his family and his community,
și sprijinul mamei sale, al familiei și al comunității,
06:52
he became a principal member
a ajuns membru principal
06:57
in the double bass segment of the Berlin Philharmonic Orchestra.
în secțiunea de contrabas a Orchestrei Filarmonice din Berlin.
06:59
We have another well-known case -- Gustavo Dudamel.
Un alt exemplu este un caz binecunoscut – Gustavo Dudamel.
07:03
He started as a boy member of the children's orchestra
Gustavo a început ca membru al orchestrei de copii
07:08
in his hometown, Barquisimeto.
din orașul său natal, Barquisimeto.
07:12
There, he grew as a violinist and as a conductor.
Acolo, s-a dezvoltat ca violonist și dirijor.
07:14
He became the conductor of Venezuela's junior orchestras,
A ajuns dirijorul național al Orchestrei de Tineret din Venezuela,
07:20
and today conducts the world's greatest orchestras.
iar astăzi dirijează marile orchestre ale lumii.
07:25
He is the musical director of Los Angeles Philharmonic,
Este directorul muzical al Filarmonicii din Los Angeles
07:29
and is still the overall leader of Venezuela's junior orchestras.
și continuă să conducă Orchestra de Tineret a Venezuelei.
07:34
He was the conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra,
A fost dirijorul Orchestrei Simfonice din Gothenburg;
07:38
and he's an unbeatable example
este un exemplu imbatabil
07:40
for young musicians in Latin America and the world.
pentru tinerii muzicieni din America Latină și din întreaga lume.
07:44
The structure of El Sistema
Structura Sistemului
07:48
is based on a new and flexible managing style
se bazează pe un stil de management nou și flexibil,
07:50
adapted to the features of each community and region,
adaptat caracteristicilor fiecărei comunități și regiuni,
07:57
and today attends to 300,000 children of the lower and middle class
iar astăzi deservește 300.000 de copii din clasele joase și mijlocii
08:03
all over Venezuela.
din toată Venezuela.
08:09
It's a program of social rescue
Este un program de ajutorare socială
08:11
and deep cultural transformation
și transformare culturală profundă,
08:15
designed for the whole Venezuelan society
construit pentru întreaga societate venezueleană
08:19
with absolutely no distinctions whatsoever,
fără nici un fel de diferențieri,
08:23
but emphasizing the vulnerable and endangered social groups.
însă cu un accent pe grupurile sociale vulnerabile sau în pericol.
08:25
The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles:
Efectul programului El Sistema este resimțit în trei sfere fundamentale --
08:32
in the personal/social circle,
sfera personală/socială,
08:37
in the family circle and in the community.
sfera familială și cea comunitară.
08:40
In the personal/social circle,
În sfera personală/socială,
08:45
the children in the orchestras and choirs
copiii din orchestre și coruri
08:47
develop their intellectual and emotional side.
își dezvoltă partea intelectuală și emoțională.
08:52
The music becomes a source
Muzica devine o sursă
08:56
for developing the dimensions of the human being,
pentru dezvoltarea diferitelor dimensiuni ale ființei umane
08:58
thus elevating the spirit
care înnobilează, astfel, spiritul
09:02
and leading man to a full development of his personality.
și-l îndreaptă pe om către o dezvoltare completă a personalității sale.
09:04
So, the emotional and intellectual profits are huge --
Deci, beneficiile emoționale și intelectuale sunt colosale --
09:08
the acquisition of leadership, teaching and training principles,
dobândirea unor principii de conducere, predare și instruire,
09:15
the sense of commitment, responsibility,
ideea de angajament, responsabilitate,
09:24
generosity and dedication to others,
generozitate și dedicare,
09:26
and the individual contribution to achieve great collective goals.
și contribuția individuală la realizarea unor obiective colective.
09:30
All this leads to the development of self-esteem and confidence.
Toate acestea conduc la dezvoltarea încrederii de sine.
09:37
Mother Teresa of Calcutta
Maica Tereza din Calcutta
09:44
insisted on something that always impressed me:
insista asupra unui lucru ce m-a impresionat întotdeauna --
09:49
the most miserable and tragic thing about poverty
ceea ce este mai mizerabil și mai tragic în legătură cu sărăcia
09:53
is not the lack of bread or roof,
nu este lipsa unei felii de pâine sau lipsa unui acoperiș,
09:58
but the feeling of being no-one --
ci sentimentul de a fi un nimeni,
10:03
the feeling of not being anyone,
sentimentul de a nu fi cineva,
10:07
the lack of identification,
lipsa identificării,
10:09
the lack of public esteem.
lipsa încrederii în sine.
10:14
That's why the child's development
De aceea, dezvoltarea copilului
10:20
in the orchestra and the choir
în cadrul orchestrei și corului,
10:23
provides him with a noble identity
îi oferă o identitate nobilă
10:26
and makes him a role model for his family and community.
și îl transformă într-un model pentru familia și comunitatea sa.
10:28
It makes him a better student at school
Îl transformă într-un elev mai bun
10:34
because it inspires in him a sense of responsibility,
pentru că îi insuflă sentimentul responsabilității,
10:39
perseverance and punctuality that will greatly help him at school.
al perseverenței și punctualitații care îl vor ajuta enorm la școală.
10:41
Within the family, the parents' support is unconditional.
În sfera familială, sprijinul părinților este necondiționat.
10:50
The child becomes a role model for both his parents,
Copilul devine un model pentru ambii părinți,
10:57
and this is very important for a poor child.
iar acest lucru este foarte important pentru un copil sărac.
11:01
Once the child discovers he is important to his family,
În momentul în care copilul descoperă că este important pentru familia sa,
11:03
he begins to seek new ways of improving himself
acesta începe să caute noi modalități de a se perfecționa
11:09
and hopes better for himself and his community.
și își face speranțe pentru sine și pentru comunitate.
11:13
Also, he hopes for social and economic improvements for his own family.
De asemenea, speră în îmbunătățirea condițiilor sociale și economice pentru familia sa.
11:18
All this makes up a constructive and ascending social dynamic.
Toate acestea dezvoltă o dinamică socială constructivă și ascendentă.
11:25
The large majority of our children belong, as I already mentioned,
Marea majoritate a copiilor noștri aparțin, după cum am menționat mai devreme,
11:32
to the most vulnerable strata of the Venezuelan population.
celor mai vulnerabile pături sociale ale populației din Venezuela.
11:37
That encourages them to embrace new dreams, new goals,
Acest lucru îi încurajează să-și facă noi vise și obiective
11:41
and progress in the various opportunities
și să evolueze în diversele oportunități
11:46
that music has to offer.
pe care le oferă muzica.
11:50
Finally, in the circle of the community,
Și, în sfârșit, în sfera comunitații,
11:52
the orchestras prove to be the creative spaces of culture
orchestrele se dovedesc a fi spațiile creatoare de cultură
11:56
and sources of exchange and new meanings.
și surse de schimb și noi înţelesuri.
12:01
The spontaneity music has
Spontaneitatea muzicii
12:03
excludes it as a luxury item and makes it a patrimony of society.
o exclude ca fiind un lux și o face patrimoniu al societății.
12:09
It's what makes a child play a violin at home,
Este ceea ce-l face pe copil să cânte la vioară acasă,
12:16
while his father works in his carpentry.
în timp ce tatăl său își face lucrările de tâmplărie.
12:21
It's what makes a little girl play the clarinet at home,
Este ceea ce face tinerele fete să cânte la clarinet acasă
12:25
while her mother does the housework.
în timp ce mamele lor își fac treaba în gospodărie.
12:30
The idea is that the families join with pride and joy
Ideea este că întreaga familie participă cu mândrie și bucurie
12:34
in the activities of the orchestras and the choirs
la activitățile orchestrelor și corurilor
12:41
that their children belong to.
din care fac parte copiii lor.
12:43
The huge spiritual world that music produces in itself,
Imensa bogăție spirituală pe care muzica o creează,
12:45
which also lies within itself,
care rezidă și în ea însăși,
12:50
ends up overcoming material poverty.
reușește să înfrângă sărăcia materială.
12:53
From the minute a child's taught how to play an instrument,
Din momentul în care copilul învață să cânte la un instrument,
12:57
he's no longer poor.
acela nu mai este un copil sărac.
12:59
He becomes a child in progress heading for a professional level,
Devine un copil care tinde către un nivel profesional
13:01
who'll later become a full citizen.
care îl va transforma mai târziu într-un cetățean desăvârșit.
13:06
Needless to say that music is the number one prevention
Nu este nevoie să mai spun că muzica este factorul preventiv numărul unu
13:08
against prostitution, violence, bad habits,
împotriva prostituției, a violenței, a obiceiurilor proaste
13:14
and everything degrading in the life of a child.
și a oricărui lucru care ar degrada viața copiilor.
13:18
A few years ago, historian Arnold Toynbee
Acum câțiva ani, istoricul Arnol Toynbee
13:23
said that the world was suffering a huge spiritual crisis.
spunea că lumea se află în fața unei imense crize spirituale.
13:29
Not an economic or social crisis, but a spiritual one.
Nu o criză economică sau socială, ci spirituală.
13:35
I believe that to confront such a crisis,
Eu cred că pentru a combate o astfel de criză,
13:40
only art and religion can give proper answers to humanity,
numai arta și religia pot oferi un răspuns adecvat umanității,
13:46
to mankind's deepest aspirations,
celor mai profunde aspirații ale omenirii
13:55
and to the historic demands of our times.
și exigențelor istorice actuale.
13:57
Education -- the synthesis of wisdom and knowledge --
Și, în special, educația, ca sinteză a înțelepciunii și cunoașterii,
14:01
is the means to strive for a more perfect, more aware,
este metoda prin care putem tinde spre o societate mai perfectă, mai conștientă,
14:09
more noble and more just society.
mai nobilă și mai dreaptă.
14:18
With passion and enthusiasm we pay profound respects to TED
Salutăm TED cu respect, pasiune și entuziasm
14:20
for its outstanding humanism, the scope of its principles,
pentru extraordinara proiecție umanistică, pentru idealurile sale,
14:34
for its open and generous promotion of young values.
pentru promovarea deschisă și generoasă a tinerelor valori.
14:43
We hope that TED can contribute in a full and fundamental way
Sperăm ca TED să poată contribui, într-un mod deplin și fundamental,
14:51
to the building of this new era in the teaching of music,
la construirea acestei noi ere în educația muzicală,
14:59
in which the social, communal, spiritual and vindicatory aims
în care scopul social, comunitar, spiritual și revendicator
15:03
of the child and the adolescent
al copilului şi al adolescentului.
15:11
become a beacon and a goal for a vast social mission.
să devină un semnal și un țel pentru o amplă misiune socială.
15:13
No longer putting society at the service of art,
Să nu mai punem societatea în serviciul artei,
15:18
and much less at the services of monopolies of the elite,
și cu atât mai puțin în serviciul monopolurilor elitelor,
15:24
but instead art at the service of society,
ci arta în serviciul societății,
15:28
at the service of the weakest, at the service of the children,
în serviciul celor mai slabi, în serviciul copiilor,
15:32
at the service of the sick, at the service of the vulnerable,
în serviciul celor bolnavi, al celor vulnerabili,
15:36
and at the service of all those who cry for vindication
și în serviciul celor care își revendică,
15:41
through the spirit of their human condition
prin spiritualitatea lor, condiția umană
15:46
and the raising up of their dignity.
și demnitatea.
15:50
(Music)
(Muzică)
15:52
(Applause)
(Aplauze)
15:56
CA: We are going live now to Caracas.
CA: Vom intra în direct cu Caracas
15:57
We are going live to Caracas
Vom intra în direct cu Caracas
16:00
to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.
pentru a asculta dorința maestrului Abreu acordată de către TED Prize
16:02
JA: Here is my TED Prize wish:
JA: Aceasta este dorința mea --
16:06
I wish that you'll help to create and document
Îmi doresc să ajutați la crearea și documentarea
16:10
a special training program
unui program special de instruire
16:15
for 50 gifted young musicians,
pentru 50 de tineri muzicieni talentați,
16:19
passionate about their art and social justice,
pasionați de artă și dreptate socială
16:22
and dedicated to bringing El Sistema to the United States
și care doresc dezvoltarea programului ”El Sistema” și în Statele Unite ale Americii
16:27
and other countries.
și alte țări.
16:33
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult.
16:35
(Applause)
(Aplauze)
16:37
Translated by Mihaela Zguma
Reviewed by Dragos Mitrica

▲Back to top

About the speaker:

Jose Antonio Abreu - Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

The gulf between the rich and the poor in Venezuela is one of the worst in the world. Jose Antonio Abreu, an economist, musician, and reformer, founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. After 30 years (and 10 political administrations), El Sistema is a nationwide organization of 102 youth orchestras, 55 children's orchestras, and 270 music centers -- and close to 250,000 young musicians.

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. The talented musicians have become a source of national pride. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, soon to be the music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic.

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is first and foremost about together­ness, a place where children learn to listen to each other and to respect one another.

More profile about the speaker
Jose Antonio Abreu | Speaker | TED.com