English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Amy Cuddy: Your body language may shape who you are

Amy Cuddy: Kehakeel kujundab sinust selle, kes sa oled

Filmed:
49,761,476 views

Kehakeel mõjutab seda, kuidas teised meid näevad. Kuid samas muudab seeka meie nägemust teistest. Sotsiaalpsühholoog Amy Cuddy näitab, kuidas "võimu poosid"-- olla enesekindlas asendis, isegi kui me ei tunne ennast enesekindlana--võivad mõjutada testosterooni ja kortisooli taset meie ajus ja võivad mõjutada isegi meie edukust. (Märkus: Mõnedele kõnes esitatud uurimustulemustele viidatakse jätkuvalt sotsiaalteadlaste vahelistes väitlustel , mis puudutavad uuringu usaldusväärsust ning katse korratavust).

- Social psychologist
Amy Cuddy’s research on body language reveals that we can change other people’s perceptions — and perhaps even our own body chemistry — simply by changing body positions. Full bio

00:16
So I want to startalusta by offeringpakkumine you a freetasuta
Alustuseks tahaksin jagada
üht tasuta ja lihtsat nippi,
00:19
no-techole-tech life hackhäkkima,
00:22
and all it requiresvajab of you is this:
selleks tuleb teil kaheks minutiks
lihtsalt muuta oma kehaasendit.
00:24
that you changemuutus your posturehoiak for two minutesminutit.
Aga enne seda palun, et korraks
00:28
But before I give it away, I want to askküsi you to right now
mõtleksite oma keha peale
ja sellele, mida te kehaga teete.
00:32
do a little auditauditi of your bodykeha and what you're doing with your bodykeha.
Kui paljud teist teevad end väiksemaks?
00:35
So how manypalju of you are sortsorteerima of makingtegemine yourselvesiseennast smallerväiksem?
00:38
Maybe you're hunchinghunching, crossingristumine your legsjalad,
Näiteks hoiate end kühmu, panete
jalad risti või istute jalg üle põlve?
00:40
maybe wrappingpakendamine your anklespahkluude.
00:41
SometimesMõnikord we holdpidage kinni ontopeale our armsrelvad like this.
Teinekord hoitakse käsi enda ümber.
Teinekord tehakse end suureks.
00:45
SometimesMõnikord we spreadlevida out. (LaughterNaer)
(Naer)
00:49
I see you. (LaughterNaer)
Ma näen teid.
Palun pöörake hetkeks
tähelepanu sellele, mida te teete.
00:51
So I want you to paymaksma attentiontähelepanu to what you're doing right now.
00:54
We're going to come back to that in a fewvähe minutesminutit,
Tuleme selle juurde kohe tagasi
00:56
and I'm hopinglootes that if you learnõppida to tweakTweak this a little bitnatuke,
ja loodan, et kui õpite seda ära kasutama
00:59
it could significantlymärkimisväärselt changemuutus the way your life unfoldstuttavat.
võib see oluliselt muuta teie edasist elu.
01:03
So, we're really fascinatedlummatud with bodykeha languagekeel,
Kehakeel pakub meile ülisuurt huvi,
eriti põnev on meie jaoks
teiste inimeste kehakeel.
01:07
and we're particularlyeriti interestedhuvitatud
01:09
in other people'sinimesed bodykeha languagekeel.
01:11
You know, we're interestedhuvitatud in, like, you know — (LaughterNaer) —
Meile pakuvad huvi sellised asjad nagu...
01:16
an awkwardebamugav interactionsuhtlemine, or a smilenaeratus,
mõni kentsakas olukord,
naeratus või põlglik pilk
01:20
or a contemptuousnahavärvi glancepilk, or maybe a very awkwardebamugav winkwink,
või hoopis väga imelik silmapilgutus
01:24
or maybe even something like a handshakekäepigistus.
või isegi käepigistus.
01:27
NarratorJutustaja: Here they are arrivingsaabuvad at NumberNumber 10, and look at this
Kohe jõutakse peaministri residentsi.
01:30
luckyõnnelik policemanpolitseinik getssaab to shakeraputama handskäed with the PresidentPresident
Politseinikul veab, USA president
tervitab teda kättpidi.
01:33
of the UnitedAmeerika StatesRiikide. Oh, and here comestuleb
Ja ka peaminister?
01:35
the PrimePrime MinisterMinister of the — ? No. (LaughterNaer) (ApplauseAplaus)
Ei.
(Naer, aplaus)
01:40
(LaughterNaer) (ApplauseAplaus)
01:42
AmyAmy CuddyCuddy: So a handshakekäepigistus, or the lackpuudus of a handshakekäepigistus,
Niisiis, käepigistus või selle puudumine
võib saada kuumaks teemaks
ja anda kõneainet nädalateks,
01:47
can have us talkingräägime for weeksnädalat and weeksnädalat and weeksnädalat.
01:49
Even the BBCBBC and The NewUus YorkYork TimesKorda.
isegi BBC-s ja "The New York Timesis"
01:51
So obviouslyilmselt when we think about nonverbalsõnaline behaviorkäitumine,
Kui räägitakse mitteverbaalsest
käitumisest ehk kehakeelest,
mida meie, sotsiaalteadlased,
kutsume lihtsalt “mitteverbaalne”,
01:55
or bodykeha languagekeel -- but we call it nonverbalsnonverbals as socialsotsiaalne scientiststeadlased --
siis tegu on keelega,
kommunikatsioonivahendiga.
01:59
it's languagekeel, so we think about communicationsuhtlemine.
Kehakeel on suhtlusvahend,
viis infovahetuseks.
02:01
When we think about communicationsuhtlemine, we think about interactionskoostoimed.
02:04
So what is your bodykeha languagekeel communicatingsuhtlemine to me?
Mida teie kehakeel mulle ütleb?
02:07
What's minemine communicatingsuhtlemine to you?
Mida minu kehakeel ütleb teile?
On igati põhjendatud
vaadata seda asja just niimoodi.
02:09
And there's a lot of reasonpõhjus to believe that this is a validkehtib
02:13
way to look at this. So socialsotsiaalne scientiststeadlased have spentkulutanud a lot
Sotsiaalteadlased on põhjalikult uurinud
meie enda või teiste kehakeele mõju
02:16
of time looking at the effectsmõjud of our bodykeha languagekeel,
otsustele, mida me teeme.
02:19
or other people'sinimesed bodykeha languagekeel, on judgmentsotsused.
Kehakeele baasil teeme väga
olulisi otsuseid ja järeldusi.
02:22
And we make sweepingpühkimine judgmentsotsused and inferencesjäreldusi from bodykeha languagekeel.
Need otsused olla meie elus
määrava tähtsusega:
02:25
And those judgmentsotsused can predictennustada really meaningfulmõttekas life outcomestulemusi
keda me tööle võtame või edutame,
keda me kohtingule kutsume.
02:29
like who we hirepalgata or promoteedendada, who we askküsi out on a datekuupäev.
Näiteks Nalini Ambady,
Tuftsi Ülikooli teadlane,
02:33
For examplenäide, NaliniNalini AmbadyAmbady, a researcherteadlane at TuftsKimbud UniversityÜlikooli,
tegi uuringu, kus inimesed vaatasid
30 sekundi pikkust hääleta klippi
02:38
showsnäitab that when people watch 30-second soundlessHääletu clipsklambrid
arsti-patsiendi vahelisest suhtlusest
02:42
of realreaalne physician-patientarst-patsient interactionskoostoimed,
ja patsiendi hinnang arsti sõbralikkusele
02:45
theiroma judgmentsotsused of the physician'sarsti nicenessniceness
lubab ennustada, kas see arst
kaevatakse kohtusse või mitte.
02:48
predictennustada whetherkas or not that physicianarst will be suedkaevata.
02:50
So it doesn't have to do so much with whetherkas or not
Seega pole peamine arsti kompetentsus
02:53
that physicianarst was incompetentebakompetentne, but do we like that personinimene
vaid see, kas ta on meeldiv
ja kuidas suhtlemine sujub
02:55
and how they interactedsuheldes?
Veelgi dramaatilisem näide:
02:58
Even more dramaticdramaatiline, AlexAlex TodorovTodorov at PrincetonPrinceton has shownnäidatud
Princetoni teadlane Alex Todorov leidis,
03:00
us that judgmentsotsused of politicalpoliitiline candidates'kandidaatide facesnäod
et poliitikute nägudele vaid
1 sekundiga antud hinnang
03:04
in just one secondteine predictennustada 70 percentprotsenti of U.S. SenateSenati
ennustab 70 protsenti USA Senati
ja kuberneride valimiste tulemustest.
03:09
and gubernatorialgubernatorial racerass outcomestulemusi,
03:12
and even, let's go digitaldigitaalne,
Sama kehtib isegi virtuaalmaailmas.
03:14
emoticonsEmotikonid used well in onlineInternetis negotiationsläbirääkimiste
Emotikonide osav kasutamine
online läbirääkimistel
03:18
can leadjuhtima to you claimnõue more valueväärtus from that negotiationläbirääkimised.
võib viia parema lõpptulemuseni.
Parem mitte emotikonidega
ämbrisse astuda, eks ole.
03:21
If you use them poorlyhalvasti, badhalb ideaidee. Right?
Mitteverbaalse käitumise põhjal
hindame teisi ja teised hindavad meid,
03:24
So when we think of nonverbalsnonverbals, we think of how we judgekohtunik
03:27
othersteised, how they judgekohtunik us and what the outcomestulemusi are.
sellest sõltub, kuidas asjad laabuvad.
03:30
We tendkipuvad to forgetunustage, thoughkuigi, the other audiencevaatajaskond
Ent kipume unustama veel ühe tegelase,
keda meie kehakeel mõjutab.
03:32
that's influencedmõjutatud by our nonverbalsnonverbals, and that's ourselvesiseennast.
See oleme me ise.
03:36
We are alsoka influencedmõjutatud by our nonverbalsnonverbals, our thoughtsmõtted
Me ise oleme samuti oma
kehakeele poolt mõjutatud,
meie mõtted ja tunded,
kogu meie keha.
03:39
and our feelingstunded and our physiologyfüsioloogia.
03:41
So what nonverbalsnonverbals am I talkingräägime about?
Mis kehakeelest ma siin räägin?
Olen sotsiaalpsühholoog ja minu
uurimisteemaks on eelarvamused
03:45
I'm a socialsotsiaalne psychologistpsühholoog. I studyUuring prejudiceet see piiraks,
03:48
and I teachõpetama at a competitivekonkurentsivõimeline businessäri schoolkooli,
ja olen õppejõud tuntud ärikoolis.
Arusaadvaalt hakkasid mind
huvitama võimusuhted.
03:50
so it was inevitablevältimatu that I would becomesaada interestedhuvitatud in powervõimsus dynamicsdünaamika.
Eriti pakkusid mulle huvi
03:55
I becamesai especiallyeriti interestedhuvitatud in nonverbalsõnaline expressionsväljendeid
võimu ja üleoleku
mitteverbaalsed väljendused.
03:59
of powervõimsus and dominancedomineerivus.
Kuidas siis võim ja üleolek
mitteverbaalselt väljenduvad?
04:01
And what are nonverbalsõnaline expressionsväljendeid of powervõimsus and dominancedomineerivus?
04:03
Well, this is what they are.
Täpselt niimoodi.
04:05
So in the animalloom kingdomkuningriik, they are about expandinglaienev.
Loomade maailmas näitab võimu suurus.
04:08
So you make yourselfise bigsuur, you stretchvenitada out,
Seega püütakse end suureks
teha ja oksad laiali ajada,
04:11
you take up spaceruumi, you're basicallypõhimõtteliselt openingavamine up.
haarata enda alla palju ruumi,
laotada end võimalikult laiali.
04:14
It's about openingavamine up. And this is truetõsi
Tuleb olla võimalikult suur.
See kehtib kogu loomamaailmas,
04:17
acrossüle the animalloom kingdomkuningriik. It's not just limitedpiiratud to primatesprimaadid.
mitte ainult primaatide puhul.
04:21
And humansinimesed do the samesama thing. (LaughterNaer)
Inimesed teevad samamoodi.
(Naer)
Nii teevad need, kes ongi suured staarid,
04:24
So they do this bothmõlemad when they have powervõimsus sortsorteerima of chronicallykrooniliselt,
aga ka need, kes antud
hetkel tunnevad võimsatena.
04:28
and alsoka when they're feelingtunne powerfulvõimas in the momenthetk.
See on väga tähelepanuväärne,
sest näitab selgelt,
04:31
And this one is especiallyeriti interestinghuvitav because it really showsnäitab us
04:34
how universaluniversaalne and oldvana these expressionsväljendeid of powervõimsus are.
kui universaalne ja vana see
võimsuse väljendamise viis on.
04:38
This expressionväljendus, whichmis is knownteatud as prideUhkus,
Seda ilmet, mis väljendab uhkust,
on uurinud Jessica Tracy.
04:41
JessicaJessica TracyTracy has studiedõppinud. She showsnäitab that
Ta näitas, et samamoodi teevad
nii nägijana sündinud
04:44
people who are bornsündinud with sightvaatepilt
04:46
and people who are congenitallysünnipäraselt blindpime do this
kui ka need, kes on sündinud pimedatena,
04:49
when they winvõita at a physicalfüüsiline competitionkonkurentsi.
kui nad spordivõistlustel võidavad.
Kui finišijoon ületatakse võitjana,
04:51
So when they crossrist the finishlõpetama linerida and they'venad on wonvõitis,
04:53
it doesn't matterasi if they'venad on never seennähtud anyonekeegi do it.
siis olenemata, kas ollakse
seda varem näinud või mitte,
04:55
They do this.
tehakse alati nii.
04:56
So the armsrelvad up in the V, the chinlõug is slightlyveidi liftedtõstetud.
Käed V-kujuliselt üleval,
lõug veidi tõstetud.
Mida tehakse aga siis,
kui tuntakse end nõrgana?
05:00
What do we do when we feel powerlessvõimetus? We do exactlytäpselt
Ollakse täpselt vastupidiselt.
05:02
the oppositevastupidi. We closeSulge up. We wrapmähkima ourselvesiseennast up.
Pannakse end lukku, tõmmatakse end kokku.
Me teeme end väikseks.
05:06
We make ourselvesiseennast smallväike. We don't want to bumplööma into the personinimene nextjärgmine to us.
Püüame vältida kõrvalolija
vastu puutumist.
05:10
So again, bothmõlemad animalsloomad and humansinimesed do the samesama thing.
Veel kord, nii loomad kui ka
inimesed teevad samu asju.
Samamoodi on siis, kui kõrvuti
panna võimukas ja nõrk.
05:13
And this is what happensjuhtub when you put togetherkoos highkõrge
05:16
and lowmadal powervõimsus. So what we tendkipuvad to do
Mis puutub võimu väljendavasse hoiakusse,
05:18
when it comestuleb to powervõimsus is that we complementtäiendus the other'steised nonverbalsnonverbals.
siis kiputakse reageerima teise
positsiooni kinnitava hoiakuga.
05:23
So if someonekeegi is beingolemine really powerfulvõimas with us,
Nii et kui keegi on väga jõuline,
siis kipume end väiksemaks tegema,
05:25
we tendkipuvad to make ourselvesiseennast smallerväiksem. We don't mirrorpeegel them.
me ei peegelda teist, vaid
käitume täpselt vastupidi.
05:27
We do the oppositevastupidi of them.
05:29
So I'm watchingvaadates this behaviorkäitumine in the classroomklassiruumis,
Ma olen jälginud sellist käitumist klassis
ja mis on mulle silma jäänud?
05:33
and what do I noticeteate? I noticeteate that MBAMBA studentsõpilased
Ärijuhtimise tudengid kasutavad
laialdaselt võimu väljendavat kehakeelt.
05:39
really exhibitnäitama the fulltäis rangevahemikus of powervõimsus nonverbalsnonverbals.
On tüüpilisi alfaisaseid, kes sisse
tulles lähevad kohe klassi keskele
05:42
So you have people who are like caricatureskarikatuure of alphasalphas,
05:45
really comingtulemas into the roomtuba, they get right into the middlekeskel of the roomtuba
veel enne kui loeng algab,
05:48
before classklassis even startsalgab, like they really want to occupyhõivata spaceruumi.
justkui tahtes kogu ruumi hõivata.
Istet võttes ajavad nad end laiali
05:52
When they sitistuda down, they're sortsorteerima of spreadlevida out.
05:54
They raisetõsta theiroma handskäed like this.
ja tõstavad sedasi kätt.
05:56
You have other people who are virtuallypraktiliselt collapsingahendamine
Ja teised, kes sisenedes
on praktiliselt kokkuvajumas,
05:58
when they come in. As soonvarsti they come in, you see it.
Seda märkab kohe, kui nad tulevad.
06:01
You see it on theiroma facesnäod and theiroma bodiesasutused, and they sitistuda
Nende nägu ja keha
väljendavad seda ilmekalt,
06:03
in theiroma chairjuhatusel and they make themselvesise tinyväike,
toolil istudes püüavad nad
end võimalikult väikseks teha
06:05
and they go like this when they raisetõsta theiroma handkäsi.
ja kätt tõstavad nad niimoodi.
Mulle on paar asja silma jäänud.
06:08
I noticeteate a couplepaar of things about this.
06:10
One, you're not going to be surprisedüllatunud.
Esiteks, ja mitte üllatusena,
06:12
It seemstundub to be relatedseotud to gendersugu.
tundub see olema seotud sooga.
06:14
So womennaised are much more likelytõenäoliselt to do this kindlaadi of thing than menmehed.
Nii käitub rohkem naisi kui mehi.
Naised tunnevad end reeglina
vähem enesekindlana kui mehed,
06:20
WomenNaised feel chronicallykrooniliselt lessvähem powerfulvõimas than menmehed,
06:22
so this is not surprisingüllatav. But the other thing I noticedmärkasin is that
nii et see pole üllatav.
Aga olen samuti märganud,
06:26
it alsoka seemedtundus to be relatedseotud to the extentulatuses to whichmis
et mitteverbaalne käitumine
on seotud sellega
06:29
the studentsõpilased were participatingosalevad, and how well they were participatingosalevad.
kui aktiivselt ja edukalt see
tudeng õppetöös osaleb.
See loeb ärijuhtimise erialal väga palju,
06:33
And this is really importantoluline in the MBAMBA classroomklassiruumis,
sest osalemine määrab
poole lõpphindest.
06:35
because participationosalemine countsloeb for halfpool the gradepalgaastmele.
Ärikoolidel on lausa probleem
säärase soolise ebavõrdsusega.
06:38
So businessäri schoolskoolid have been strugglinghädas with this gendersugu gradepalgaastmele gaplõhe.
Kooli tulevad samade
tulemustega naised ja mehed
06:42
You get these equallyvõrdselt qualifiedkvalifitseeritud womennaised and menmehed comingtulemas in
ja siis äkki tekivad suured
erinevused hinnete osas
06:46
and then you get these differenceserinevused in gradesastmed,
06:48
and it seemstundub to be partlyosaliselt attributableomistatav to participationosalemine.
ja see võib olla tingitud
erinevusest osalusaktiivsuses.
06:51
So I startedalgas to wonderimesta, you know, okay,
Nii tekkis mul mõte,
et kui sellise hoiakuga õpilased
osalevad aktiivselt,
06:54
so you have these people comingtulemas in like this, and they're
06:56
participatingosalevad. Is it possiblevõimalik that we could get people to fakevõlts it
siis kas need teised ei võiks
lihtsalt teeselda sellist hoiakut
07:00
and would it leadjuhtima them to participateosalema more?
ja see paneks nad aktiivsemalt osalema?
07:02
So my mainpeamine collaboratorkoostööpartner DanaDana CarneyCarney, who'skes on at BerkeleyBerkeley,
Tahtsime kolleeg Dana Carneyga
Berkeley Ülikoolist selgitada välja,
07:07
and I really wanted to know, can you fakevõlts it tillkuni you make it?
kas kunstlikult teeseldud hoiak
aitab viia sisemise muutuseni?
07:10
Like, can you do this just for a little while and actuallytegelikult
Et kas on võimalik olla
sedasi kasvõi natukeseks
ja saavutada seeläbi käitumise muutus,
07:13
experiencekogemus a behavioralkäitumuslikud outcometulemus that makesteeb you seemtundub more powerfulvõimas?
mis paneb end tundma võimekana?
07:17
So we know that our nonverbalsnonverbals governvalitsema how other people
On teada, et kehakeel mõjutab
seda, mida teised meist arvavad
07:21
think and feel about us. There's a lot of evidencetõend.
See on tõestatud fakt.
07:22
But our questionküsimus really was, do our nonverbalsnonverbals
Aga meie peamine küsimus oli see,
kas meie kehakeel mõjutab ka me enda
mõtlemist ja suhtumist iseendasse?
07:26
governvalitsema how we think and feel about ourselvesiseennast?
07:29
There's some evidencetõend that they do.
On alust arvata, et see tõepoolest on nii.
07:31
So, for examplenäide, we smilenaeratus when we feel happyõnnelik,
Näiteks naeratame, kui oleme õnnelikud,
aga tunneme rõõmu ka siis,
kui sunnime end naeratama
07:36
but alsoka, when we're forcedsunnitud to smilenaeratus
07:38
by holdinghoidmine a penpliiatsi in our teethhambad like this, it makesteeb us feel happyõnnelik.
pliiatsit sedasi hammaste vahel hoides.
Seega toimib see mõlemat pidi.
07:43
So it goesläheb bothmõlemad waysviisid. When it comestuleb to powervõimsus,
Enesekindlusega on sama lugu,
see toimib mõlemat pidi.
07:46
it alsoka goesläheb bothmõlemad waysviisid. So when you feel powerfulvõimas,
Siis kui tunned end kindlalt,
teed sa tõenäoliselt nii,
07:51
you're more likelytõenäoliselt to do this, but it's alsoka possiblevõimalik that
aga samas saab enesekindlat poosi võttes
07:54
when you pretendteeselda to be powerfulvõimas, you are more likelytõenäoliselt
end suure tõenäosusega ka võimekana tunda.
08:00
to actuallytegelikult feel powerfulvõimas.
Meie teine küsimus puudutas seda,
08:02
So the secondteine questionküsimus really was, you know,
et kui meie mõtlemine
suudab muuta meie keha,
08:05
so we know that our mindsmeeled changemuutus our bodiesasutused,
siis kas on võimalik, et muutused kehas
08:08
but is it alsoka truetõsi that our bodiesasutused changemuutus our mindsmeeled?
kutsuvad esile muutuse mõtlemises?
08:12
And when I say mindsmeeled, in the casejuhtum of the powerfulvõimas,
Ja milles täpsemalt mõtlemise ja
enesekindluse seos üldse seisneb?
08:15
what am I talkingräägime about?
Ma pean silmas mõtteid ja tundeid
08:16
So I'm talkingräägime about thoughtsmõtted and feelingstunded
ja füsioloogilist baasi,
millele need põhinevad
08:19
and the sortsorteerima of physiologicalfüsioloogilised things that make up our thoughtsmõtted and feelingstunded,
08:22
and in my casejuhtum, that's hormoneshormoonid. I look at hormoneshormoonid.
antud juhul siis hormoone.
Keskendun hormoonidele.
08:25
So what do the mindsmeeled of the powerfulvõimas versusversus the powerlessvõimetus
Mis vahet on enesekindlal
ja ebakindlal mõtlemisel?
08:28
look like?
08:30
So powerfulvõimas people tendkipuvad to be, not surprisinglyüllatavalt,
Suurema võimuga inimesed on tavaliselt
veenvamad ja enesekindlamad,
optimistlikumad.
08:34
more assertiveveenev and more confidentkindel, more optimisticoptimistlik.
Nad tõesti tunnevad, et suudavad
võita ka õnnemängudes.
08:38
They actuallytegelikult feel that they're going to winvõita even at gamesmängud of chancevõimalus.
08:41
They alsoka tendkipuvad to be ablevõimeline to think more abstractlyjäätisepakendit.
Reeglina suudavad nad
mõelda abstraktsemalt.
Seega on palju erinevusi.
08:45
So there are a lot of differenceserinevused. They take more risksriskid.
Nad riskivad rohkem.
08:48
There are a lot of differenceserinevused betweenvahel powerfulvõimas and powerlessvõimetus people.
Enesekindlate ja ebakindlate inimeste
vahel on palju erinevusi
08:51
PhysiologicallyFüsioloogiliselt, there alsoka are differenceserinevused on two
Füsioloogiliselt ilmnevad erinevused
kahe võtmehormooni puhul:
08:54
keyvõti hormoneshormoonid: testosteronetestosterooni, whichmis is the dominancedomineerivus hormonehormoon,
testosteroon, mis on
domineerimise hormoon,
08:58
and cortisolkortisooli, whichmis is the stressstressi hormonehormoon.
ja kortisool, mis on stressihormoon.
09:02
So what we find is that
Selgub, et võimsatel alfaisastel
primaatide hierarhias
09:05
high-powersuure võimsusega alphaalfa malesmehed in primateprimaatide hierarchieshierarhiad
on organismis kõrge testosterooni
ja madal kortisooli tase.
09:09
have highkõrge testosteronetestosterooni and lowmadal cortisolkortisooli,
Ka tugevatel ja edukatel juhtidel
09:12
and powerfulvõimas and effectiveefektiivne leadersjuhid alsoka have
on samuti kõrge testosteroon
ja madal kortisool.
09:16
highkõrge testosteronetestosterooni and lowmadal cortisolkortisooli.
09:18
So what does that mean? When you think about powervõimsus,
Mida see siis tähendab?
Võimust rääkides mõeldakse
tihti vaid testosterooni,
09:20
people tendedpigem to think only about testosteronetestosterooni,
sest sellega seondub domineerimine.
09:23
because that was about dominancedomineerivus.
Aga tegelikult on võimu puhul oluline
ka stressiga toimetulek.
09:24
But really, powervõimsus is alsoka about how you reactreageerima to stressstressi.
Kas on hea, kui on väga võimas
ja domineeriv juht,
09:28
So do you want the high-powersuure võimsusega leaderliider that's dominantdomineeriv,
09:31
highkõrge on testosteronetestosterooni, but really stressstressi reactivereaktiivne?
kõrge testosteroonitasemega,
aga väga kergelt ärrituv?
09:34
ProbablyIlmselt not, right? You want the personinimene
Tõenäoliselt mitte.
Hea on inimene, kes on küll jõuline
veenev ja domineeriv,
09:36
who'skes on powerfulvõimas and assertiveveenev and dominantdomineeriv,
aga mitte stressialdis,
vaid hea pingetaluvusega.
09:38
but not very stressstressi reactivereaktiivne, the personinimene who'skes on laidlaid back.
09:42
So we know that in primateprimaatide hierarchieshierarhiad, if an alphaalfa
On teada, et kui primaatide hierarhias
peab alfaisane haarama endale juhirolli,
09:48
needsvajadustele to take over, if an individualindividuaalne needsvajadustele to take over
või kui inimene peab ootamatult
võtma juhtiva rolli,
09:52
an alphaalfa rolerolli sortsorteerima of suddenlyäkki,
siis tõuseb mõne päevaga
märgatavalt tema testosterooni tase
09:55
withinjooksul a fewvähe dayspäeva, that individual'sinimese testosteronetestosterooni has goneläinud up
samas kui kortisooli tase
langeb oluliselt madalamale.
09:58
significantlymärkimisväärselt and his cortisolkortisooli has droppedlanges significantlymärkimisväärselt.
Seega on olemas tõestus,
et keha protsessid mõjutavad mõtlemist
10:01
So we have this evidencetõend, bothmõlemad that the bodykeha can shapekuju
vähemalt näoilme muutuse tasemel,
10:04
the mindmeeles, at leastvähemalt at the facialNäohooldus leveltasemel,
ja rollivahetus võib mõjutada mõtlemist.
10:07
and alsoka that rolerolli changesmuudatused can shapekuju the mindmeeles.
Aga mis siis juhtub,
kui võtate endale teise rolli,
10:11
So what happensjuhtub, okay, you take a rolerolli changemuutus,
aga teete seda väga minimaalselt,
10:14
what happensjuhtub if you do that at a really minimalminimaalne leveltasemel,
nagu see väike muudatus,
üks pisike ümberkujundamine?
10:16
like this tinyväike manipulationmanipuleerimine, this tinyväike interventionsekkumine?
10:19
"For two minutesminutit," you say, "I want you to standseisma like this,
Ütled et seiske kaheks minutiks nii
10:21
and it's going to make you feel more powerfulvõimas."
ja see paneb teid tundma palju võimsamana.
Just nii me tegimegi.
10:24
So this is what we did. We decidedotsustasin to bringtuua people
Otsustasime teha inimestega
väikese eksperimendi.
10:28
into the lablab and runjooksma a little experimentkatse, and these people
Katses osalejad võtsid kaheks minutiks
10:33
adoptedvastu võetud, for two minutesminutit, eitherkas high-powersuure võimsusega posestekitab
kas mõne võimuka poosi või jõuetu asendi.
10:37
or low-powervähese energiatarbega posestekitab, and I'm just going to shownäidata you
Näitan siin viite poosi,
kuigi nad pidis võtma vaid kaks.
10:39
fiveviis of the posestekitab, althoughkuigi they tookvõttis on only two.
10:42
So here'ssiin on one.
Siin on üks.
10:45
A couplepaar more.
Paar tükki veel.
10:47
This one has been dubbeddubleeritud the "WonderEi tea WomanNaine"
Meedia hakkas seda kutsuma
"Supernaise" poosiks.
10:50
by the mediameedias.
Siin on veel paar.
10:52
Here are a couplepaar more.
Võib seista püsti või istuda.
10:53
So you can be standingseisab or you can be sittingistudes.
Ja need on kaks jõuetu inimese poosi.
10:56
And here are the low-powervähese energiatarbega posestekitab.
Voldid end kokku, teed
ennast võimalikult väikeseks.
10:58
So you're foldingkokkuklapitavad up, you're makingtegemine yourselfise smallväike.
11:02
This one is very low-powervähese energiatarbega.
See on eriti jõuetu asend.
Oma kaela puudutamine
tähendab enda kaitsmist.
11:04
When you're touchingpuudutades your neckkaela,
11:05
you're really protectingkaitsmine yourselfise.
11:07
So this is what happensjuhtub. They come in,
Kuidas see käis?
Nad tulid sisse, andsid süljeproovi,
11:10
they spitsäär into a vialviaal,
ja palusime, et nad oleksid
kaks minutit nii- või naamoodi.
11:12
we for two minutesminutit say, "You need to do this or this."
Neile ei näidata pooside pilte,
11:15
They don't look at picturespildid of the posestekitab. We don't want to primeprime them
et mitte ette öelda, et uurime võimu.
11:17
with a conceptkontseptsioon of powervõimsus. We want them to be feelingtunne powervõimsus,
Tahtsime, et nad tunnetaksid võimu.
11:20
right? So two minutesminutit they do this.
Nad hoidsid asendit kaks minutit.
11:22
We then askküsi them, "How powerfulvõimas do you feel?" on a seriesseeria of itemsesemed,
Seejärel küsime kui võimsana,
nad end erinevates aspektides tunnetasid
11:25
and then we give them an opportunityvõimalus to gambleõnnemäng,
ja seejärel andsime neile
võimaluse mängida õnnemänge
11:28
and then we take anotherteine salivasülg samplevalim.
ning siis võtsime uue süljeproovi.
Kogu lugu, selline katse oligi.
11:31
That's it. That's the wholeterve experimentkatse.
11:33
So this is what we find. RiskRiski tolerancesallivus, whichmis is the gamblingHasartmängud,
Eksperimendi tulemused olid sellised.
Riskivalmidus, õnnemängus osalemine.
11:36
what we find is that when you're in the high-powersuure võimsusega
Selgus, et võimukates poosides olnutest
11:39
posepanna conditionseisund, 86 percentprotsenti of you will gambleõnnemäng.
mängiks õnnemänge 86%.
11:43
When you're in the low-powervähese energiatarbega posepanna conditionseisund,
Jõuetus asendis olijatest
mängiks vaid 60%,
11:45
only 60 percentprotsenti, and that's a prettyilus whoppingilmatu significantmärkimisväärne differencevahe.
erinevus on märkimisväärne.
Testosterooni osas selgus,
11:49
Here'sSiin on what we find on testosteronetestosterooni.
et võrreldes esialgse tasemega
11:51
From theiroma baselinelähtejoon when they come in, high-powersuure võimsusega people
tõusis võimukas asendis olles
hormooni tase umbes 20 protsenti
11:55
experiencekogemus about a 20-percent-% increasesuurendama,
11:57
and low-powervähese energiatarbega people experiencekogemus about a 10-percent-% decreasevähenema.
ja jõuetus asendis olles
langes ligi 10 protsenti.
Taaskord - vaid kaks minutit
ja juba sellised muutused!
12:02
So again, two minutesminutit, and you get these changesmuudatused.
Kortisooli osas olid tulemused sellised.
12:05
Here'sSiin on what you get on cortisolkortisooli. High-powerSuure võimsusega people
Võimukas poosis langes
kortisooli tase ligi 25 protsenti
12:07
experiencekogemus about a 25-percent-% decreasevähenema, and
ja jõuetus poosis tõusis 15 protsenti.
12:10
the low-powervähese energiatarbega people experiencekogemus about a 15-percent-% increasesuurendama.
Kaks minutit viis selliste
hormonaalsete muutusteni,
12:14
So two minutesminutit leadjuhtima to these hormonalhormonaalse changesmuudatused
mis mõjutavad meie aju nii,
12:17
that configurekonfigureerimine your brainaju to basicallypõhimõtteliselt be eitherkas
et oleme kas kehtestavad,
enesekindlad ja muretud
12:20
assertiveveenev, confidentkindel and comfortablemugav,
või täiesti stressis ja mustas augus.
12:23
or really stress-reactivestress-reaktiivne, and, you know, feelingtunne
12:27
sortsorteerima of shutkinni down. And we'veme oleme all had the feelingtunne, right?
Me oleme kõik seda ju tundnud?
Nii et kehakeel mõjutab
meie mõtlemist ja enesetunnet.
12:31
So it seemstundub that our nonverbalsnonverbals do governvalitsema
12:34
how we think and feel about ourselvesiseennast,
Mitte vaid teiste suhtes,
aga ka enda puhul.
12:36
so it's not just othersteised, but it's alsoka ourselvesiseennast.
Meie keha suudab muuta meie mõtlemist.
12:39
AlsoKa, our bodiesasutused changemuutus our mindsmeeled.
12:41
But the nextjärgmine questionküsimus, of coursemuidugi, is
Aga järgmiseks tahaks teada,
kas paariminutiline võimukas poos
12:44
can powervõimsus posingvõivad põhjustada for a fewvähe minutesminutit
12:45
really changemuutus your life in meaningfulmõttekas waysviisid?
võib tõesti meie elu oluliselt muuta?
12:47
So this is in the lablab. It's this little taskülesanne, you know,
See eksperiment toimus laboris
ja kestis vaid mõne minuti.
12:50
it's just a couplepaar of minutesminutit. Where can you actuallytegelikult
Kas see päriselt ka toimib?
12:53
applykohaldada this? WhichMis we caredhooldatud about, of coursemuidugi.
Meile oli see oluline küsimus.
Arvatavasti võiks seda kasutada
olukordades, kus keegi meid hindab,
12:55
And so we think it's really, what mattersasju, I mean,
13:00
where you want to use this is evaluativehindamis situationsolukordades
olukordades, mis meid pabistama panevad.
13:02
like socialsotsiaalne threatoht situationsolukordades. Where are you beingolemine evaluatedhinnatud,
Kui keegi arvustab meid, kasvõi sõbrad.
13:06
eitherkas by your friendssõbrad? Like for teenagersteismelised it's at the lunchroomlunchroom tablelaud.
Teismelise jaoks näiteks koolivahetund.
13:09
It could be, you know, for some people it's speakingrääkides
Näiteks sõnavõtmine kooli hoolekogus.
13:11
at a schoolkooli boardpardal meetingkohtumine. It mightvõib-olla be givingandes a pitchpigi
Või esitluse tegemine või kõne pidamine
13:14
or givingandes a talk like this
või tööintervjuu.
13:17
or doing a jobtöökoht interviewintervjuu.
Otsustasime, et paljude jaoks
on tuttavaks teemaks tööintervjuu,
13:20
We decidedotsustasin that the one that mostkõige rohkem people could relateseotud to
13:23
because mostkõige rohkem people had been throughläbi
enamus on selle läbi teinud.
13:24
was the jobtöökoht interviewintervjuu.
13:25
So we publishedavaldatud these findingsjäreldused, and the mediameedias
Avaldasime oma tulemused
ja kogu meedia oli kohe jaol.
13:29
are all over it, and they say, Okay, so this is what you do
Küsiti, et kas niimoodi
tulekski siis tööintervjuul olla.
13:32
when you go in for the jobtöökoht interviewintervjuu, right? (LaughterNaer)
(Naer)
13:35
You know, so we were of coursemuidugi horrifiedkohutav, and said,
Olime üsna ehmunud ja vastasime,
13:37
Oh my God, no, no, no, that's not what we meanttähendas at all.
et heldeke küll, seda me nüüd
küll ei tahtnud öelda.
13:40
For numerouspalju reasonspõhjustel, no, no, no, don't do that.
Kindlasti poleks midagi sellist vaja teha.
Asi pole selles, kuidas
teiste inimestega suhelda,
13:42
Again, this is not about you talkingräägime to other people.
vaid selles, mida inimene
iseeendale ütleb.
13:45
It's you talkingräägime to yourselfise. What do you do
Mida tuleks teha enne töövestlust?
13:47
before you go into a jobtöökoht interviewintervjuu? You do this.
Tavaliselt istud ja näpid oma
iPhone või Androidi,
13:50
Right? You're sittingistudes down. You're looking at your iPhoneiPhone --
13:52
or your AndroidAndroid, not tryingproovin to leavelahkuma anyonekeegi out.
ei püüa kedagi ignoreerida.
13:54
You are, you know, you're looking at your notesmärgib,
Vaatad oma märkmeid,
tõmbad end kühmu, teed end väikeseks,
13:56
you're hunchinghunching up, makingtegemine yourselfise smallväike,
13:58
when really what you should be doing maybe is this,
kuigi tegelikult tuleks teha hoopis nii,
14:00
like, in the bathroomvannituba, right? Do that. Find two minutesminutit.
näiteks WC-s, eks ole?
Nii teegi, leia need kaks minutit.
Seda me tahtsimegi testida.
14:04
So that's what we want to testtest. Okay?
14:05
So we bringtuua people into a lablab, and
Tegime uue katse,
kus inimesed võtsid uuesti võimukaid
või jõuetuid asendeid,
14:07
they do eitherkas high-kõrge- or low-powervähese energiatarbega posestekitab again,
ja tegid läbi üliraske
5-minutilise töövestluse.
14:11
they go throughläbi a very stressfulstressirohke jobtöökoht interviewintervjuu.
14:13
It's fiveviis minutesminutit long. They are beingolemine recordedregistreeritud.
Neid filmiti ja arvustati,
14:17
They're beingolemine judgedkasutusele võetud alsoka, and the judgeskohtunikud
hindajad andsid täiesti
emotsioonitut tagasisidet,
14:20
are trainedkoolitatud to give no nonverbalsõnaline feedbacktagasiside,
nagu see mees siin pildil.
14:24
so they look like this. Like, imaginekujutan ette
14:25
this is the personinimene interviewingintervjueerimine you.
Kujutage ette, et teid
intervjueerib keegi selline.
14:27
So for fiveviis minutesminutit, nothing, and this is worsehalvem than beingolemine heckledheckled.
Viis minutit, mitte midagi,
see on hullem kui väljavilistamine.
Inimesed vihkavad seda.
14:32
People hatevihkan this. It's what MarianneMarianne LaFranceLaFrance callskõned
Marianne LaFrance nimetab seda
sotsiaalsel vesiliival seismiseks.
14:35
"standingseisab in socialsotsiaalne quicksandvesiliiv."
Kortisooli tase hüppab üles.
14:38
So this really spikesnaelu your cortisolkortisooli.
Selline oli eksperimendi töövestlus,
14:39
So this is the jobtöökoht interviewintervjuu we put them throughläbi,
14:41
because we really wanted to see what happenedjuhtus.
sest tahtsime näha, mis juhtub.
Seejärel vaatasid neli
spetsialisti salvestused läbi,
14:44
We then have these coderscoders look at these tapeslindid, fourneli of them.
teadmata hüpoteesi ega katse tingimusi.
14:47
They're blindpime to the hypothesishüpotees. They're blindpime to the conditionstingimused.
Neil polnud aimugi, kes
millises poosis oli olnud,
14:50
They have no ideaidee who'skes on been posingvõivad põhjustada in what posepanna,
nad lihtsalt vaatasid neid lindistusi
14:53
and they endlõpp up looking at these setskomplektid of tapeslindid,
ja ütlesid, et võtaksid tööle need -
14:58
and they say, "Oh, we want to hirepalgata these people," --
15:00
all the high-powersuure võimsusega posersposers -- "we don't want to hirepalgata these people.
kõik võimukas poosis olnud,
ja neid me ei taha.
Meie meelest on need inimesed
üldse palju positiivsemad.
15:04
We alsoka evaluatehindama these people much more positivelypositiivselt overallüldiselt."
15:06
But what's drivingsõites it? It's not about the contentsisu of the speechkõne.
Aga mis pani neid sedasi ütlema?
Asi polnud jutu sisus.
Kõik sõltus hoopis inimese olekust.
15:11
It's about the presencekohalolek that they're bringingtoomine to the speechkõne.
Kompetentsi elemendid said
kõik ära hinnatud,
15:14
We alsoka, because we ratemäära them on all these variablesmuutujad
15:16
relatedseotud to competencepädevus, like, how well-structuredhästi struktureeritud
näiteks kui hästi kõne oli koostatud,
15:19
is the speechkõne? How good is it? What are theiroma qualificationskvalifikatsioonid?
kas kvalifikatsioon klapib,
15:22
No effectefekt on those things. This is what's affectedmõjutatud.
Aga kõik see ei loe.
Oluline on hoopis muu,
asjad, mis siin kirjas.
15:25
These kindsliiki of things. People are bringingtoomine theiroma truetõsi selvesselves,
Inimeste tõeline olemus,
see, kes nad tegelikul on.
15:28
basicallypõhimõtteliselt. They're bringingtoomine themselvesise.
Neil on oma mõtted, aga nad
on ehedad, olles nemad ise,
15:30
They bringtuua theiroma ideasideid, but as themselvesise,
15:32
with no, you know, residuejääkide over them.
mitte mingi tühine pealiskiht.
Nii et see tekitaski säärase efekti
ja mõjutas tulemusi.
15:35
So this is what's drivingsõites the effectefekt, or mediatingvahendades the effectefekt.
Kui ma inimestele seletan,
et keha mõjutab meie mõtlemist
15:40
So when I tell people about this,
15:43
that our bodiesasutused changemuutus our mindsmeeled and our mindsmeeled can changemuutus our behaviorkäitumine,
ja meie mõtted suudavad
muuta meie käitumist,
15:46
and our behaviorkäitumine can changemuutus our outcomestulemusi, they say to me,
ja meie käitumine võib muuta
meie elu, siis öeldakse,
15:49
"I don't -- It feelstunneb fakevõlts." Right?
et see tundub kuidagi võlts.
15:51
So I said, fakevõlts it tillkuni you make it. I don't -- It's not me.
Ütlesin, et teeskle kuni hakkad oskama.
See pole minu moodi.
Ma ei taha jõuda kuskile,
kus tegelikult ei ole minu koht.
15:55
I don't want to get there and then still feel like a fraudpettuste.
Ma ei taha tunda end võltsina.
15:58
I don't want to feel like an impostorisehakanu.
15:59
I don't want to get there only to feel like I'm not supposedpeaks to be here.
Ma ei taha jõuda kuhugi,
kus ma ei peaks olema.
Ja see pani mind tõesti mõtlema.
16:04
And that really resonatedresonuoja with me,
16:06
because I want to tell you a little storylugu about
Räägin teile ühe loo, kui
ma ise tundsin end tõusikuna
16:08
beingolemine an impostorisehakanu and feelingtunne like I'm not supposedpeaks to be here.
kes ei ole seda ära teeninud.
Kui ma olin 19 aastane,
sattusin ma raskesse avariisse.
16:11
When I was 19, I was in a really badhalb carauto accidentõnnetus.
Ma paiskusin autost välja
kui veeresin mitu korda üle katuse
16:14
I was thrownvisatud out of a carauto, rolledvaltsitud severalmitu timeskorda.
Ma paiskusin autost välja.
16:18
I was thrownvisatud from the carauto. And I wokeärkasin up in a headpea injuryvigastus
Ärkasin peatraumaga
intensiivravi osakonnas
16:21
rehabvõõrutusravi wardsalong, and I had been withdrawntagasi võetud from collegekolledž,
ja ma ei saanud kolledžis jätkata.
Sain teada, et mu IQ oli
kahe vahemiku võrra langenud,
16:25
and I learnedõppinud that my I.Q. had droppedlanges by two standardstandard deviationskõrvalekalded,
mis oli väga traumeeriv.
16:31
whichmis was very traumatictraumaatiline.
Ma teadsin oma IQ väärtust,
sest mind oli nimetatud targaks
16:33
I knewteadis my I.Q. because I had identifiedtuvastatud with beingolemine smarttark,
ja minu kohta öeldi andekas laps.
16:36
and I had been calledkutsutud giftedandekas as a childlaps.
Nüüd olin koolist välja kukkunud,
kuid ma püüdsin tagasi saada.
16:38
So I'm takenvõetud out of collegekolledž, I keep tryingproovin to go back.
Mulle öeldi: "Sa ei lõpeta kolledžit.
16:41
They say, "You're not going to finishlõpetama collegekolledž.
16:43
Just, you know, there are other things for you to do,
On palju muid asju, mida sa võid teha,
16:46
but that's not going to work out for you."
aga see pole sulle jõukohane."
16:48
So I really struggledvõitlesid with this, and I have to say,
Ma olin täiesti meeleheitel,
sest kui inimeselt on võetud ära
tema identiteet, tema isikupära,
16:52
havingvõttes your identityidentiteet takenvõetud from you, your coretuum identityidentiteet,
16:54
and for me it was beingolemine smarttark,
mis minu jaoks seisnes tarkuses,
ja nüüd oli see ära võetud,
16:56
havingvõttes that takenvõetud from you, there's nothing that leaveslehed you feelingtunne more powerlessvõimetus than that.
siis pani see mind tundma
end täiesti mõtetuna
17:01
So I felttundsin entirelytäielikult powerlessvõimetus. I workedtöötanud and workedtöötanud and workedtöötanud,
Ma olin täis ebakindlust.
Ma tegin kõvasti tööd ja mul vedas,
17:03
and I got luckyõnnelik, and workedtöötanud, and got luckyõnnelik, and workedtöötanud.
rügasin ja vedas jälle
rügasin veel.
17:06
EventuallyLõpuks I graduatedlõpetanud from collegekolledž.
Lõpuks sain ma kolledži lõpetatud.
See võttis mul neli aastat kauem.
17:09
It tookvõttis me fourneli yearsaastaid longerkauem than my peerseakaaslased,
17:11
and I convincedveendunud someonekeegi, my angelingel advisornõunik, SusanSusan FiskeFiskega,
Ma veensin Susan Fisket,
inglit, kes on mu nõustaja,
et ma pean edasi minema
ja nii jõudsin ma Princetoni,
17:15
to take me on, and so I endedlõppes up at PrincetonPrinceton,
kus ma pidevalt tundsin,
et ma ei peaks siin olema.
17:18
and I was like, I am not supposedpeaks to be here.
Ma olen üks võlts kest.
17:21
I am an impostorisehakanu.
Mu esimese kursuse lõpukõne eelõhtul,
17:22
And the night before my first-yearesimene aasta talk,
17:24
and the first-yearesimene aasta talk at PrincetonPrinceton is a 20-minute-minutist talk
mis Princetonis on 20 minutiline
kõne 20 inimese ees.
17:26
to 20 people. That's it.
17:28
I was so afraidkarda of beingolemine foundleitud out the nextjärgmine day
Ma olin nii hirmul,
et järgmisel päeval
helistasin talle ja
ütlesin:"Ma jätan pooleli."
17:31
that I calledkutsutud her and said, "I'm quittingsuitsetamisest loobumine."
Tema vastas:"Sa ei jäta,
17:34
She was like, "You are not quittingsuitsetamisest loobumine,
sest ma mängisin sinu
peale ja sa pead jääma.
17:36
because I tookvõttis a gambleõnnemäng on you, and you're stayingviibides.
Sa jätkad ja nii see on.
17:39
You're going to stayjää, and this is what you're going to do.
17:41
You are going to fakevõlts it.
Sa lihtsalt teeskled seda.
17:42
You're going to do everyigaüks talk that you ever get askedküsisin to do.
Sa pead kõik kõned, mida
sul tuleb teha.
Sa lihtsalt teed seda ja
teed ja teed ja teed,
17:46
You're just going to do it and do it and do it,
17:48
even if you're terrifiedhirmunud and just paralyzedhalvatud
isegi, kui kardad ja oled
hirmust kange
ja tunned et hing on lahkunud kehast.
17:51
and havingvõttes an out-of-bodyväljaspool keha experiencekogemus, untilkuni you have
Kuni tuleb hetk, mil avastad,
et sa tegelikult teedki seda."
17:53
this momenthetk where you say, 'Oh"Oh my goshgosh, I'm doing it.
"Ma olengi saanud selliseks.
Ma tõesti teengi seda.""
17:56
Like, I have becomesaada this. I am actuallytegelikult doing this.'"
Ja nii ma tegingi.
17:59
So that's what I did. FiveViis yearsaastaid in gradGrad schoolkooli,
Viis aastat kraadiõppes,
18:02
a fewvähe yearsaastaid, you know, I'm at NorthwesternLoode,
mõne aasta olin Northwesternis
18:04
I movedkolis to HarvardHarvardi, I'm at HarvardHarvardi, I'm not really
siis läksin Harvardisse, olen Harvardis,
ma enam ei mõtle sellele,
kuid pikka aega tundsin,
18:06
thinkingmõtlesin about it anymoreenam, but for a long time I had been thinkingmõtlesin,
18:10
"Not supposedpeaks to be here. Not supposedpeaks to be here."
et ma ei peaks siin olema.
18:12
So at the endlõpp of my first yearaastas at HarvardHarvardi,
Mu esimese Harvardis oldud aasta lõpus
18:14
a studentüliõpilane who had not talkedrääkisin in classklassis the entireterve semesterpoolaasta,
üks tudeng, kes polnud kogu
semestri jooksul sõnagi öelnud
ja kellel käskisin hakata
osalema või muidu langeb ta välja,
18:19
who I had said, "Look, you've gottagotta participateosalema or elsemuidu you're going to failei suuda,"
18:22
cametuli into my officekontoris. I really didn't know her at all.
tuli minu kabinetti.
Ma tõesti ei tundnud teda üldse.
18:25
And she said, she cametuli in totallytäiesti defeatedvõitis, and she said,
Ta tuli täiesti norgus ja ütles:
"Ma ei peaks siin olema."
18:29
"I'm not supposedpeaks to be here."
18:35
And that was the momenthetk for me. Because two things happenedjuhtus.
Ja see oli mu jaoks äratundmishetk.
Sest juhtus kaks asja.
18:39
One was that I realizedrealiseeritud,
Esiteks, ma avastasin imestusega,
et ma ise ei tunnegi enam nii.
18:40
oh my goshgosh, I don't feel like that anymoreenam. You know.
Mina ei tunne, aga tema tunneb
ja ma tean seda tunnet.
18:44
I don't feel that anymoreenam, but she does, and I get that feelingtunne.
18:46
And the secondteine was, she is supposedpeaks to be here!
Teiseks, ta peab siin olema!
Ta võib teeselda, kuni see saab tõeks.
18:49
Like, she can fakevõlts it, she can becomesaada it.
18:51
So I was like, "Yes, you are! You are supposedpeaks to be here!
Niisiis ütlesin: "Jah, sa pead siin olema!
Ja homme hakkad teesklema seda,
18:54
And tomorrowhomme you're going to fakevõlts it,
18:56
you're going to make yourselfise powerfulvõimas, and, you know,
sa paned end maksma ja...
(Aplaus)
18:59
you're gonna — " (ApplauseAplaus)
19:02
(ApplauseAplaus)
19:04
"And you're going to go into the classroomklassiruumis,
Ja sa lähed klassiruumi
ja sa ütled parima kommentaari,
mis kunagi on öeldud."
19:08
and you are going to give the bestparim commentkommenteerida ever."
Ja teate mis?
19:11
You know? And she gaveandis the bestparim commentkommenteerida ever,
Ta läks ja ütles parima kommentaari
ja teised pöörasid teda vaatama,
19:14
and people turnedpööratud around and they were like,
19:15
oh my God, I didn't even noticeteate her sittingistudes there, you know? (LaughterNaer)
et issand, pole isegi
märganud, et ta siin on.
19:18
She comestuleb back to me monthskuud laterhiljem, and I realizedrealiseeritud
Kuu aja pärast tuli ta tagasi
ja ma taipasin, et tema teesklus
polnud teda lihtsalt vee peal hoidnud,
19:21
that she had not just fakedvõltsida it tillkuni she madetehtud it,
19:23
she had actuallytegelikult fakedvõltsida it tillkuni she becamesai it.
vaid ta oligi selleks saanud,
keda ta teeskles.
Ta oli muutunud.
19:26
So she had changedmuudetud.
Ma tahangi teile öelda, et pole vaja
teeselda selleks, et asjaga hakkama saada.
19:28
And so I want to say to you, don't fakevõlts it tillkuni you make it.
Teeselge, kuni te saategi tegijaks.
19:32
FakeVõlts it tillkuni you becomesaada it. You know? It's not —
Tee seda nii palju kui vaja, et
sa muutudki selle osaks.
19:35
Do it enoughpiisav untilkuni you actuallytegelikult becomesaada it and internalizesisemiselt.
Ja viimane mõte, mis teile jätan on see,
19:38
The last thing I'm going to leavelahkuma you with is this.
et pisikesed sammud võivad
viia suurte muutusteni.
19:41
TinyVäike tweakstweaks can leadjuhtima to bigsuur changesmuudatused.
Nii et vaid kaks minutit.
19:45
So this is two minutesminutit.
Kaks minutit, kaks minutit.
19:48
Two minutesminutit, two minutesminutit, two minutesminutit.
19:50
Before you go into the nextjärgmine stressfulstressirohke evaluativehindamis situationolukord,
Kui pead hakkama saama
järjekordse stressi tekitava asjaga,
proovi teha nii kaks minutit,
19:53
for two minutesminutit, try doing this, in the elevatorLift,
olgu siis liftis, tualettruumis,
oma laua taga üksi olles.
19:56
in a bathroomvannituba stallSulu, at your desklaud behindtaga closedsuletud doorsuksed.
Seda tulebki teha.
19:59
That's what you want to do. ConfigureKonfigureerimine your brainaju
Aita oma ajul suurepäraselt toime tulla.
20:01
to copetoime tulla the bestparim in that situationolukord.
Aja oma testosteroon üles
ja lükka kortisool alla.
20:03
Get your testosteronetestosterooni up. Get your cortisolkortisooli down.
Ära lahku tundega,
et ma ei andnudki endast kõike.
20:06
Don't leavelahkuma that situationolukord feelingtunne like, oh, I didn't shownäidata them who I am.
20:10
LeaveJätke that situationolukord feelingtunne like, oh, I really feel like
Tee nii, et oled neile näidanud,
kes sa olen ja mida sul anda on.
20:12
I got to say who I am and shownäidata who I am.
20:14
So I want to askküsi you first, you know,
Mul on teile palve, et
prooviksite neid võimupoose
20:17
bothmõlemad to try powervõimsus posingvõivad põhjustada,
ja palun rääkige sellest ka teistele,
sest see on nii lihtne.
20:21
and alsoka I want to askküsi you
20:22
to sharejagada the scienceteadus, because this is simplelihtne.
See pole minu ego upitamiseks.
20:26
I don't have egoego involvedkaasatud in this. (LaughterNaer)
20:28
Give it away. ShareAktsia it with people,
Andke teadmisi edasi.
Jagage teistega,
20:29
because the people who can use it the mostkõige rohkem are the onesneed
sest inimestel, kes seda enim vajavad,
20:31
with no resourcesressursse and no technologytehnoloogia
ei ole tavaliselt raha
ja tehnilisi vahendeid
ega ka positsiooni ja võimu.
20:36
and no statusstaatus and no powervõimsus. Give it to them
Jagage nendega, sest seda
saavad nad teha omaette olles.
20:39
because they can do it in privateprivaatne.
20:40
They need theiroma bodiesasutused, privacyPrivaatsus and two minutesminutit,
Vaja on ainult oma keha,
omaette olekut ja kahte minutit
20:43
and it can significantlymärkimisväärselt changemuutus the outcomestulemusi of theiroma life.
ja see võib oluliselt muuta nende elu.
20:46
Thank you. (ApplauseAplaus)
Tänan!
(Aplaus)
20:50
(ApplauseAplaus)
Translated by Sigrid Kaju
Reviewed by Aari Lemmik

▲Back to top

About the speaker:

Amy Cuddy - Social psychologist
Amy Cuddy’s research on body language reveals that we can change other people’s perceptions — and perhaps even our own body chemistry — simply by changing body positions.

Why you should listen

Amy Cuddy wasn’t supposed to become a successful scientist. In fact, she wasn’t even supposed to finish her undergraduate degree. Early in her college career, Cuddy suffered a severe head injury in a car accident, and doctors said she would struggle to fully regain her mental capacity and finish her undergraduate degree.

But she proved them wrong. Today, Cuddy is a professor and researcher at Harvard Business School, where she studies how nonverbal behavior and snap judgments affect people from the classroom to the boardroom. And her training as a classical dancer (another skill she regained after her injury) is evident in her fascinating work on "power posing" -- how your body position influences others and even your own brain.

More profile about the speaker
Amy Cuddy | Speaker | TED.com