English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@Tommy

Kaustav Dey: How fashion helps us express who we are -- and what we stand for

Kaustav Dey: Kako nam moda pomaže izraziti tko smo i za što se zalažemo

Filmed:
1,027,269 views

Kada žena odjene traperice u New Yorku, nitko ni ne trepne, ali kada to učini dobitnica Nobelove nagrade Malala, riječ je o političkom činu. Diljem svijeta, individualnost se može smatrati zločinom, a odijevanje može biti znak prosvjeda. U svom govoru o utjecaju onoga što nosimo, Kaustav Dey istražuje kako nam moda pruža neverbalni jezik borbe i ohrabruje nas da prigrlimo istinsko ja.

- Fashion revolutionary
Kaustav Dey leads marketing for Tommy Hilfiger in India. Full bio

I was around 10 when one day,
Imao sam oko deset godina
kada sam jednog dana
00:12
I discoveredotkriven a boxkutija
of my father'soca oldstar things.
pronašao kutiju s očevim starim stvarima.
00:15
In it, underpod a bunchmnogo
of his collegekoledž textbooksudžbenici,
U njoj su se, ispod hrpe
studentskih knjiga,
00:18
was a pairpar of blackcrno corduroySAMT
bell-bottomBell-Bottom pantshlače.
našle i jedne crne trapez hlače od samta.
00:21
These pantshlače were awfulgrozan --
Hlače su bile grozne,
00:27
mustypljesniv and moth-eatenmišljenjem.
ustajale i izjedene moljcima.
00:29
And of coursenaravno, I fellpao in love with them.
Naravno, zaljubio sam se u njih.
00:31
I'd never seenvidio anything like them.
Nikada nisam vidio ništa poput njih.
00:33
UntilDo that day,
Do tog dana,
00:36
all I'd ever knownznan and wornnosi
was my schoolškola uniformuniforma,
jedino za što sam znao i nosio
bila je moja školska odora,
00:37
whichkoji, in factčinjenica, I was prettyprilično gratefulzahvalan for,
na kojoj sam, zapravo, bio jako zahvalan,
00:42
because from quitedosta a youngmladi agedob,
budući da sam od malih nogu
00:45
I'd realizedshvatio I was somewhatnešto differentdrugačiji.
shvaćao da sam nekako drugačiji.
00:47
I'd never been one of the boysdječaci my agedob;
Nikada nisam bio poput
dječaka mog uzrasta,
00:50
terribleužasan at sportssportski,
bio sam grozan u sportu,
00:53
possiblymožda the unmanliestunmanliest little boydječak ever.
vjerojatno najmanje muževan dječak ikada.
00:54
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:57
I was bulliedzlostavljano quitedosta a bitbit.
Dosta su me maltretirali.
00:58
And so, I figuredshvaćen that to survivepreživjeti
I would be invisiblenevidljiv,
Stoga sam shvatio, da bih preživio,
trebao sam biti nevidljiv,
01:01
and the uniformuniforma helpedpomogao me
a odora mi je pomogla
01:06
to seemčiniti se no differentdrugačiji from any other childdijete.
da se ne razlikujem od druge djece.
01:08
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:11
Well, almostskoro.
Pa, gotovo da je bilo tako.
01:12
This becamepostao my dailydnevno prayermolitva:
Svakodnevno sam se molio:
01:16
"God, please make me
just like everybodysvi elsedrugo."
"Bože, učini da budem kao i svi ostali."
01:18
I think this wentotišao straightravno
to God'sBog je voicemailGovorna pošta, thoughiako.
Mislim da je molitva otišla
ravno u božju govornu poštu.
01:23
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:25
And eventuallyeventualno, it becamepostao prettyprilično clearčisto
S vremenom je postalo jasno
01:27
that I was not growingrastući up to be
the sonsin that my fatherotac always wanted.
da neću biti sin kakvog je
moj otac oduvijek želio.
01:29
Sorry, DadTata.
Oprosti, tata.
01:33
No, I was not going to magicallymagično changepromijeniti.
Bio sam svjestan da me
nikakva čarolija neće promijeniti.
01:37
And over time, I grewrastao lessmanje and lessmanje sure
that I actuallyzapravo wanted to.
S vremenom sam se sve manje
htio mijenjati.
01:40
ThereforeStoga, the day those blackcrno corduroySAMT
bell-bottomBell-Bottom pantshlače camedošao into my life,
Kada su crne trapezice od samta
ušle u moj život,
01:46
something happeneddogodilo.
nešto se dogodilo.
01:51
I didn't see pantshlače;
Nisam vidio hlače.
01:53
I saw opportunityprilika.
Vidio sam priliku.
01:55
The very nextSljedeći day,
I had to wearnositi them to schoolškola,
Već sam ih sljedećeg dana
htio odjenuti za školu,
01:57
come what maysvibanj.
kud puklo da puklo.
01:59
And oncejednom I pulledizvukao on those god-awfulodvratan pantshlače
and beltedobavijen them tighttijesan,
Kada sam navukao te užasne hlače
i stisnuo remen,
02:01
almostskoro instantlyodmah, I developedrazvijen
what can only be calledzvao a swaggeršepurenje.
gotovo sam se isti tren
počeo praviti važan.
02:05
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:10
All the way to schoolškola,
Na putu do škole i natrag,
02:11
and then all the way back
because I was sentposlao home at oncejednom --
budući da su me odmah poslali kući.
02:13
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:16
I transformedpretvara into
a little brownsmeđ rockstijena starzvijezda.
Preobrazio sam se
u malu smeđu rock zvijezdu.
02:17
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:22
I finallykonačno didn't carebriga anymoreviše
that I could not conformu skladu.
Konačno mi više nije bilo bitno
što sam drugačiji.
02:23
That day, I was suddenlyiznenada celebratingslavi it.
Tog sam dana odjednom to slavio.
02:26
That day, insteadumjesto of beingbiće invisiblenevidljiv,
Tog dana, umjesto neprimjetan,
02:30
I choseizabrati to be lookedgledao at,
odabrao sam biti uočljiv
02:33
just by wearingnošenje something differentdrugačiji.
jednostavnim nošenjem nečeg drugačijeg.
02:36
That day, I discoveredotkriven
the powervlast of what we wearnositi.
Tog sam dana otkrio moć onoga što nosimo.
02:39
That day, I discoveredotkriven
the powervlast of fashionmoda,
Otkrio sam moć mode
02:43
and I've been in love with it ever sinceod.
i zaljubio se u nju.
02:46
FashionModni can communicatekomunicirati our differencesRazlike
to the worldsvijet for us.
Moda svijetu može prenijeti
naše različitosti, umjesto nas.
02:50
And with this simplejednostavan actčin of truthistina,
I uz ovaj jednostavan čin iskrenosti,
02:54
I realizedshvatio that these differencesRazlike --
shvatio sam da su te različitosti
02:56
they stoppedprestao beingbiće our shamesram.
prestale biti naša sramota.
02:59
They becamepostao our expressionsizrazi,
Postale su naš izričaj,
03:02
expressionsizrazi of our very uniquejedinstvena identitiesidentiteta.
odraz naših jedinstvenih identiteta.
03:05
And we should expressizraziti ourselvessebe,
Trebamo se izražavati,
03:10
wearnositi what we want.
nositi što želimo.
03:12
What's the worstnajgori that could happendogoditi se?
Što je najgore što se može dogoditi?
03:14
The fashionmoda policepolicija are going to get you
for beingbiće so last seasonsezona?
Uhvatit će vas modna policija
jer nosite prošlogodišnju kolekciju?
03:16
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
03:21
Yeah.
Da.
03:24
Well, unlessosim ako the fashionmoda policepolicija
meantznačilo something entirelypotpuno differentdrugačiji.
Osim ako modna policija
ne predstavlja nešto sasvim drugo.
03:26
NobelNobelovu PrizeNagrada laureatelaureat MalalaMalali
survivedpreživio TalibanTalibani extremistsekstremisti
Malala, dobitnica Nobelove nagrade,
preživjela je talibanske ekstremiste
03:34
in OctoberTravanj 2012.
u listopadu 2012. godine.
03:38
HoweverMeđutim, in OctoberTravanj 2017,
she facedsuočeni a differentdrugačiji enemyneprijatelj,
Međutim, u listopadu 2017. godine,
suočila se s drugačijim neprijateljem,
03:40
when onlinena liniji trollstrolovi viciouslyzlobno
attackednapadnut the photographfotografirati
kada su je internetski zlobnici
napali zbog fotografije
03:45
that showedpokazala the 20-year-old-godinu star
wearingnošenje jeanstraperice that day.
na kojoj 20-godišnjakinja nosi traperice.
03:49
The commentskomentari,
Komentari,
03:53
the hatredmržnja she receivedprimljen,
mržnja upućena prema njoj,
03:55
rangedkretale su se from "How long
before the scarfšal comesdolazi off?"
od "Koliko dugo dok ne skine maramu?"
03:57
to, and I quotecitat,
do, citiram,
04:00
"That's the reasonrazlog the bulletmetak
directlydirektno targetedciljano her headglava
"Zbog ovoga je metak ciljao
ravno u njenu glavu
04:03
a long time agoprije."
prije dugo vremena."
04:06
Now, when mostnajviše of us decideodlučiti
to wearnositi a pairpar of jeanstraperice
Danas, kada većina nas odluči
nositi traperice
04:08
someplacenegdje like NewNovi YorkYork,
LondonLondon, MilanMilan, ParisPariz,
u New Yorku, Londonu, Milanu, Parizu,
04:11
we possiblymožda don't stop
to think that it's a privilegeprivilegija;
vjerojatno ni ne pomislimo
da je to privilegija,
04:16
something that somewherenegdje elsedrugo
can have consequencesposljedice,
koja negdje drugdje
može imati posljedice,
04:21
something that can one day
be takenpoduzete away from us.
koja nam jednog dana može biti oduzeta.
04:25
My grandmotherbaka was a womanžena
who tookuzeo extraordinaryizvanredan pleasurezadovoljstvo
Moja je baka bila žena
koja je izuzetno uživala
04:30
in dressingpreljev up.
u odijevanju.
04:33
Her fashionmoda was colorfulraznobojan.
Njezina je moda bila šarena.
04:34
And the colorboja she lovedvoljen to wearnositi so much
was possiblymožda the only thing
Boje, koje je toliko voljela nositi,
vjerojatno su bile jedina prava,
04:37
that was trulyuistinu about her,
istinska stvar o njoj samoj,
04:40
the one thing she had agencyagencija over,
jedino nad čime je imala moć,
04:42
because like mostnajviše other womenžene
of her generationgeneracija in IndiaIndija,
jer, poput mnogih žena
njezine generacije u Indiji,
04:45
she'dBila never been alloweddopušteno to existpostojati
nije joj bilo dopušteno biti iznad pravila
04:47
beyondIznad what was dictateddiktirao
by customprilagođene and traditiontradicija.
koja su određivali običaji i tradicija.
04:50
She'dOna bi been marriedoženjen at 17,
Udala se sa 17 godina
04:54
and after 65 yearsgodina of marriagebrak,
when my grandfatherdeda diedumro suddenlyiznenada one day,
i nakon 65 godina braka, kada je
djed jednog dana iznenada preminuo,
04:57
her lossgubitak was unbearablenepodnošljiva.
njezin je gubitak bio nepodnošljiv.
05:03
But that day, she was going to loseizgubiti
something elsedrugo as well,
No, tog je dana izgubila još nešto,
05:07
the one joyradost she had:
svoju jedinu radost,
05:11
to wearnositi colorboja.
nošenje boja.
05:13
In IndiaIndija, accordingpo to customprilagođene,
U Indiji, prema običajima,
05:16
when a HinduHindu womanžena becomespostaje a widowudovica,
kada Hindu žena postane udovica,
05:18
all she's alloweddopušteno to wearnositi is whitebijela
smije nositi jedino bijelu boju
05:20
from the day of the deathsmrt of her husbandsuprug.
od dana kada izgubi supruga.
05:23
No one madenapravljen my grandmotherbaka wearnositi whitebijela.
Moju baku nitko nije natjerao
da nosi bijelo.
05:25
HoweverMeđutim, everysvaki womanžena she'dBila knownznan
who had outlivednadživio her husbandsuprug,
Međutim, sve žene koje je poznavala
i koje su nadživjele svoje muževe,
05:28
includinguključujući her mothermajka,
uključujući njezinu majku,
05:32
had doneučinio it.
učinile su to.
05:33
This oppressionugnjetavanje was so internalizedInternalizirani,
Represija je bila toliko ukorijenjena,
05:35
so deep-rootedduboko ukorijenjene,
toliko duboko usađena,
05:39
that she herselfona sama refusedodbio a choiceizbor.
da je i ona sama odbila mogućnost odabira.
05:41
She passedprošao away this yeargodina,
Preminula je ove godine,
05:46
and untildo the day she diedumro,
i do svoje smrti
05:48
she continuedi dalje to wearnositi only whitebijela.
nastavila je nositi jedino bijelo.
05:50
I have a photographfotografirati with her
from earlierranije, happiersretniji timesputa.
Imam fotografiju s njom,
iz sretnijih dana.
05:56
In it, you can't really see
what she's wearingnošenje --
Na njoj ne možete vidjeti što nosi
06:00
the photofoto is in blackcrno and whitebijela.
jer je fotografija crno-bijela.
06:03
HoweverMeđutim, from the way she's smilingnasmijan in it,
Međutim, prema njezinom osmijehu
06:05
you just know she's wearingnošenje colorboja.
jednostavno znate da nosi boje.
06:08
This is alsotakođer what fashionmoda can do.
Moda može učiniti i to.
06:12
It has the powervlast to fillispuniti us with joyradost,
Ima moć ispuniti nas veseljem,
06:15
the joyradost of freedomsloboda to chooseizabrati for ourselvessebe
how we want to look,
radošću slobode izbora
kako želimo izgledati,
06:17
how we want to liveživjeti --
kako želimo živjeti,
06:23
a freedomsloboda worthvrijedan fightingborba for.
slobodom za koju se vrijedi boriti.
06:25
And fightingborba for freedomsloboda, protestprosvjed,
comesdolazi in manymnogi formsobrasci.
Borba za slobodu, prosvjed,
dolazi u mnogo oblika.
06:28
WidowsUdovice in IndiaIndija like my grandmotherbaka,
thousandstisuća of them,
Udovice u Indiji,
poput moje bake, na tisuće njih,
06:33
liveživjeti in a cityGrad calledzvao VrindavanVrindavanu.
žive u gradu Vrindavanu.
06:36
And so, it's been a seamore
of whitebijela for centuriesstoljeća.
I kao takav, stoljećima izgleda
poput bijelog mora.
06:39
HoweverMeđutim, only as recentlynedavno as 2013,
Međutim, nedavno, od 2013. godine,
06:44
the widowsudovice of VrindavanVrindavanu
have startedpočeo to celebrateslaviti HoliHoli,
udovice u Vrindavanu
počele su slaviti Holi,
06:47
the IndianIndijski festivalfestivala of colorboja,
indijski festival boja,
06:51
whichkoji they are prohibitedzabranjen
from participatingkoji sudjeluje in.
na kojem im je zabranjeno sudjelovati.
06:54
On this one day in MarchOžujak,
Tijekom jednog dana u ožujku,
06:58
these womenžene take the traditionaltradicionalan
coloredobojen powderpuder of the festivalfestivala
ove žene uzimaju tradicionalni
šareni festivalski prah
07:00
and colorboja eachsvaki other.
i boje jedna drugu.
07:04
With everysvaki handfulrukovet of the powderpuder
they throwbacanje into the airzrak,
Sa svakom šakom praha bačenog u zrak,
07:07
theirnjihov whitebijela sarisSaris slowlypolako startpočetak
to suffusezaliti with colorboja.
njihovi bijeli sariji
polako bivaju prekriveni bojom.
07:11
And they don't stop untildo
they're completelypotpuno coveredpokriven
I ne prestaju dok nisu potpuno prekrivene
07:16
in everysvaki huenijanse of the rainbowduga
that's forbiddenzabranjen to them.
svakom nijansom duginih boja
koje su im zabranjene.
07:19
The colorboja washespere off the nextSljedeći day,
Boja se ispere sljedećeg dana,
07:24
howevermeđutim, for that momenttrenutak in time,
ali tog trenutka,
07:27
it's theirnjihov beautifullijep disruptionprekid.
one mogu uživati u buntu.
07:30
This disruptionprekid,
Taj bunt,
07:34
any kindljubazan of dissonancedisonanca,
bilo koja vrsta neslaganja,
07:37
can be the first gauntletdvoboj we throwbacanje down
in a battlebitka againstprotiv oppressionugnjetavanje.
može biti prvi korak u našoj borbi
protiv represije.
07:39
And fashionmoda --
Moda nam omogućuje
07:44
it can createstvoriti visualvidni disruptionprekid for us --
izraziti vizualni bunt,
07:45
on us, literallydoslovce.
na nama, doslovce.
07:48
LessonsLekcije of defianceprkos
have always been taughtučio
Lekcije o prkosu oduvijek su nam davali
07:51
by fashion'smoda great revolutionariesrevolucionari:
veliki modni revolucionari:
07:54
its designersdizajneri.
dizajneri.
07:57
JeanJean PaulPavao GaultierGaultier taughtučio us
that womenžene can be kingskraljevi.
Jean Paul Gaultier naučio nas je
da žene mogu biti kraljevi.
07:59
ThomThom BrowneBrowne --
Thom Browne
08:04
he taughtučio us that menmuškarci can wearnositi heelspete.
naučio nas je da muškarci
mogu nositi pete.
08:06
And AlexanderAleksandar McQueenMcQueen,
in his springProljeće 1999 showpokazati,
Alexander McQueen, na predstavljanju
svoje proljetne kolekcije 1999. godine,
08:10
had two giantgigantski roboticrobotski armsoružje
in the middlesrednji of his runwaypista.
nasred piste postavio je
dvije ogromne robotske ruke.
08:14
And as the modelmodel, ShalomShalom HarlowHarlow
beganpočeo to spinzavrtiti in betweenizmeđu them,
Kad se model, Shalom Harlow,
počela vrtjeti između njih,
08:19
these two giantgigantski armsoružje --
ove divovske ruke
08:24
furtivelybio at first and then furiouslybijesno,
prvo kriomice, a zatim mahnito,
08:26
beganpočeo to spraysprej colorboja ontona her.
počele su po njoj prskati boju.
08:28
McQueenMcQueen, thustako,
Tako nas je McQueen,
08:31
before he tookuzeo his ownvlastiti life,
prije nego si je oduzeo život,
08:33
taughtučio us that this bodytijelo
of oursnaša is a canvasplatno,
naučio da je naše tijelo platno
08:35
a canvasplatno we get to paintboja howevermeđutim we want.
po kojemu možemo slikati kako mi želimo.
08:40
SomebodyNetko who lovedvoljen this worldsvijet of fashionmoda
Svijet mode volio je
08:45
was KararKarar NushiNushi.
i Karar Nushi.
08:47
He was a studentstudent and actorglumac from IraqIrak.
On je bio student i glumac iz Iraka.
08:49
He lovedvoljen his vibranttreperav, eclecticeklektik clothesodjeća.
Volio je svoj živopisan stil odijevanja.
08:52
HoweverMeđutim, he soonuskoro startedpočeo receivingprimanje
deathsmrt threatsprijetnje for how he lookedgledao.
Međutim, uskoro je zbog svog izgleda
počeo primati prijetnje smrću.
08:55
He remainedostala unfazedhladan.
Ostao je smiren.
09:00
He remainedostala fabulousnevjerojatan,
Ostao je divan,
09:02
untildo JulySrpanj 2017,
do srpnja 2017. godine,
09:04
when KararKarar was discoveredotkriven deadmrtav
on a busyzauzet streetulica in BaghdadBagdad.
kada su ga pronašli mrtvog
na prometnoj ulici Bagdada.
09:06
He'dOn bi been kidnappedoteo.
Oteli su ga.
09:13
He'dOn bi been torturedmučen.
Mučili su ga.
09:16
And eyewitnessesOčevici say that his bodytijelo
showedpokazala multiplevišekratnik woundsrane.
Očevici kažu da mu je na tijelu
pronađeno više rana.
09:18
StabUbodne woundsrane.
Rana od uboda.
09:24
Two thousandtisuću milesmilja away in PeshawarPeshawar,
Tri tisuće kilometara dalje, u Peshawaru,
09:27
PakistaniPakistanski transgendertransrodna osoba activistaktivista AlishaAlisha
was shotšut multiplevišekratnik timesputa in MaySvibanj 2016.
pakistansku transrodnu aktivisticu Alishu
upucali su nekoliko puta u svibnju 2016.
09:30
She was takenpoduzete to the hospitalbolnica,
Odvezena je u bolnicu,
09:37
but because she dressedobučen
in women'sženski clothingodjeća,
ali zato što se odijevala u žensku odjeću
09:39
she was refusedodbio accesspristup
to eitherili the men'smuška or the women'sženski wardsodjelima.
odbijen joj je pristup
i muškom i ženskom bolničkom odjelu.
09:41
What we chooseizabrati to wearnositi can sometimesponekad
be literallydoslovce life and deathsmrt.
Što odabiremo nositi ponekad doslovce
znači život ili smrt.
09:48
And even in deathsmrt,
we sometimesponekad don't get to chooseizabrati.
Ponekad nam čak ni u smrti
nije pružena mogućnost odabira.
09:53
AlishaAlisha diedumro that day
Alisha je umrla toga dana
09:57
and then was buriedpokopan as a man.
i pokopana je kao muškarac.
09:59
What kindljubazan of worldsvijet is this?
Kakav je ovo svijet?
10:02
Well, it's one in whichkoji
it's naturalprirodni to be afraiduplašen,
Svijet u kojem je prirodno bojati se,
10:05
to be frighteneduplašen of this surveillanceprismotra,
biti uplašen ovakvim nadzorom,
10:09
this violencenasilje againstprotiv our bodiestjelesa
and what we wearnositi on them.
nasiljem nad našim tijelima
i što nosimo na njima.
10:12
HoweverMeđutim, the greaterviše fearstrah
is that oncejednom we surrenderpredaju,
Međutim, veći je strah ako se predamo,
10:16
blendspoj in
stopimo
10:21
and beginpočeti to disappearnestati
one after the other,
i počnemo nestajati jedan za drugim,
10:22
the more normalnormalan this falselažan
conformitysukladnosti will look,
što će ovaj lažni sklad
izgledati normalniji,
10:25
the lessmanje shockingšokantan
this oppressionugnjetavanje will feel.
to će se represija činiti manje šokantnom.
10:29
For the childrendjeca we are raisingpodizanje,
Za djecu koju odgajamo,
10:34
the injusticenepravda of todaydanas could becomepostati
the ordinaryobičan of tomorrowsutra.
današnja nepravda mogla bi postati
sutrašnja svakodnevica.
10:36
They'llOni će get used to this,
Naviknut će se na nju
10:42
and they, too, mightmoć beginpočeti to see
anything differentdrugačiji as dirtyprljav,
i mogli bi na sve što je drugačije
početi gledati kao na nešto prljavo,
10:45
something to be hatedomrznut,
nešto što treba mrziti,
10:50
something to be extinguishedugašen,
što treba istrijebiti,
10:52
like lightssvjetla to be put out,
poput gašenja svjetala,
10:55
one by one,
jedno po jedno,
10:57
untildo darknesstama becomespostaje a way of life.
dok tmina ne postane način života.
10:58
HoweverMeđutim, if I todaydanas,
Ipak, ako ja danas,
11:02
then you tomorrowsutra,
vi sutra,
11:04
maybe even more of us somedayjednog dana,
a možda čak i više nas jednog dana,
11:06
if we embracezagrljaj our right
to look like ourselvessebe,
prigrlimo naše pravo
da izgledamo poput nas,
11:08
then in the worldsvijet that's been
violentlynasilno whitewashedwhitewashed,
tada ćemo u svijetu koji je
nasilno potisnut,
11:11
we will becomepostati the pinpricksSićušne točkice
of colorboja pushingguranje throughkroz,
postati raznobojna šačica koja se probija,
11:14
much like those widowsudovice of VrindavanVrindavanu.
poput udovica iz Vrindavana.
11:17
How then, with so manymnogi of us,
Kako će tada, kada nas bude toliko,
11:21
will the crosshairsKončanica of a gunpuška
pištolji moći naciljati
11:24
be ableu stanju to pickodabrati out KararKarar,
jednog Karara,
11:26
MalalaMalali,
Malalu,
11:29
AlishaAlisha?
Alishu?
11:31
Can they killubiti us all?
Mogu li nas sve ubiti?
11:34
The time is now to standstajati up,
Vrijeme je da ustanemo,
11:38
to standstajati out.
da se istaknemo.
11:41
Where samenessistosti is safenesssafeness,
Gdje istovjetnost znači sigurnost,
11:43
with something as simplejednostavan as what we wearnositi,
nečim jednostavnim poput onoga što nosimo,
11:45
we can drawizvući everysvaki eyeoko to ourselvessebe
na sebe možemo privući svačiju pažnju
11:48
to say that there are differencesRazlike
in this worldsvijet, and there always will be.
i reći da u svijetu postoje različitosti
i uvijek će postojati.
11:51
Get used to it.
Naviknite se na to.
11:56
And this we can say withoutbez a singlesingl wordriječ.
I to možemo reći bez ijedne riječi.
11:58
FashionModni can give us
a languagejezik for dissentneslaganje.
Moda nam omogućuje izražavanje neslaganja.
12:01
It can give us couragehrabrost.
Ona nam može dati snagu.
12:05
FashionModni can let us literallydoslovce wearnositi
our couragehrabrost on our sleevesrukava.
Moda nam doslovce pruža mogućnost
nošenja naše hrabrosti na rukavima.
12:07
So wearnositi it.
Nosite je.
12:13
WearNositi it like armoroklop.
Nosite je poput oklopa.
12:16
WearNositi it because it matterspitanja.
Nosite je jer je bitno.
12:18
And wearnositi it because you matterstvar.
Nosite je jer ste vi bitni.
12:21
Thank you.
Hvala.
12:23
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
12:24
Translated by Snjezana Markus
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

About the speaker:

Kaustav Dey - Fashion revolutionary
Kaustav Dey leads marketing for Tommy Hilfiger in India.

Why you should listen

Kaustav Dey has always been fascinated by the role of fashion as a vehicle for protest, both in his own life and in the fashion industry. He believes that fashion has played a key role in counterculture history -- and that now more than ever, we need to fight censorship and repression with fashion.

Dey earned a bachelor's degree in electrical and electronics engineering from Madras University in Chennai, and he holds an MBA in marketing and communications from MICA in Ahmedabad, India. He loves fashion, food and his six dogs.

More profile about the speaker
Kaustav Dey | Speaker | TED.com