ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Christen Reighter: Ne želim djecu - prestanite mi govoriti da ću se predomisliti

Filmed:
3,281,231 views

Jedna od pet žena u SAD-u neće imati biološko dijete i Christen Reighter jedna je od njih. Od malih nogu znala je da ne želi imati djecu, unatoč mnogim ljudima (uključujući i njezinog liječnika) koji su inzistirali i govorili joj da će promijeniti mišljenje. U ovom snažnom govoru dijeli svoju priču o pokušaju kirurške sterilizacije i zaključuje da je majčinstvo samo produžetak ženstvenosti, a ne definicija.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizedpriznat the rolesuloge
that were placedpostavljen on me very earlyrano.
0
0
4833
Vrlo rano sam prepoznala
uloge koje su mi nametnute.
00:17
One persistentuporni conceptkoncept that I observedpromatranom --
1
5932
3050
Ono što sam primijetila je
00:21
existingpostojanje in our languagejezik, in our mediamedia --
2
9006
2357
da se u našem jeziku i medijima
00:23
was that womenžene are not only
supposedtrebala to have childrendjeca,
3
11387
4991
od žena očekuje ne samo
da moraju imati djecu,
00:29
they are supposedtrebala to want to.
4
17340
1882
već i da žele imati djecu.
00:32
This existedpostojala everywheresvugdje, posvuda.
5
20558
1945
To je svugdje prisutno.
00:34
It existedpostojala in the waysnačine
that adultsodrasli spokegovorio to me
6
22527
4025
Prisutno je u načinu
na koji su mi se odrasli obraćali
00:38
when they posedpredstavljaju questionspitanja
in the contextkontekst of "when."
7
26576
3960
kada su pitanja počinjali s "kada".
00:43
"When you get marriedoženjen ..."
8
31577
1881
"Kada se udaš..."
00:45
"When you have kidsdjeca ..."
9
33482
1674
"Kada imaš djecu..."
00:48
And these futurebudućnost musingsglazba
were always presentedpredstavili to me
10
36806
3000
Takva razmišljanja predstavljaju se
00:51
like partdio of this AmericanAmerički dreamsan,
11
39830
2801
kao dio "američkog sna",
00:54
but it always feltosjećala to me
like someonenetko else'sdrugo je dreamsan.
12
42655
2689
ali meni su se uvijek činila
kao dio nečijeg tuđeg sna.
00:57
You see, a valuevrijednost that I have
always understoodrazumjeti about myselfsebe
13
45368
4231
Vidite, ono što sam oduvijek znala o sebi
01:01
was that I never wanted childrendjeca.
14
49623
2737
je da nikada ne želim imati djecu.
01:04
And as a kiddijete, when I would try
to explainobjasniti this,
15
52996
3841
Kad sam bila dijete,
često bi mi se smijali
01:08
this disconnectprekinuti vezu betweenizmeđu
theirnjihov rolesuloge and my valuesvrijednosti,
16
56861
3809
kada bih pokušala objasniti to neslaganje
01:12
they oftenčesto laughedsmijali
17
60694
1616
nametnutih uloga i mojih stavova,
01:14
in the way that adultsodrasli do
at the absurditiesapsurdnosti of childrendjeca.
18
62334
3185
onako kako se odrasli
smiju dječjim izjavama.
01:18
And they would tell me knowinglysvjesno,
19
66770
1778
I svjesno bi mi govorili,
01:20
"You'llVi ćete changepromijeniti your mindum."
20
68572
1555
"Predomislit ćeš se."
01:23
And people have been sayingizreka
things like that to me my wholečitav life.
21
71782
3600
I ljudi mi cijelog života
govore takve stvari.
01:27
OtherwiseInače politelijep conversationrazgovor
can turnskretanje intrusivenametljiv fastbrzo.
22
75406
4376
Naizgled pristojan razgovor vrlo brzo
može početi narušavati privatnost.
01:33
"Does your husbandsuprug know?"
23
81366
1722
"Zna li tvoj muž?"
01:35
(LaughterSmijeh)
24
83112
2807
(Smijeh)
01:37
"Do your parentsroditelji know?"
25
85943
1349
"Znaju li tvoji roditelji?"
01:39
(LaughterSmijeh)
26
87316
1150
(Smijeh)
01:41
"Don't you want a familyobitelj?"
27
89132
1754
"Zar ne želiš imati obitelj?"
01:44
"Don't you want to leavenapustiti anything behindiza?"
28
92463
2176
"Zar ne želiš nešto ostaviti
iza sebe kada odeš?"
01:48
And the primaryosnovni buzzwordbuzzword
when discussingraspravlja childlessnesschildlessness,
29
96106
5871
A najčešća poštapalica
kada se radi o životu bez djece je
01:54
"That's selfishsebičan."
30
102001
1442
"To je sebično."
01:59
There are countlessnebrojen reasonsrazlozi
a womanžena maysvibanj have
31
107252
3333
Žena može imati mnogo razloga
02:02
for choosingOdabir to abstainsuzdržati se from motherhoodmajčinstvo,
32
110609
3096
zbog kojih odluči da ne želi imati djecu,
02:05
the majorityvećina of them
not self-prioritizingSelf-prioritet.
33
113729
2865
a većina njih nije sebična.
02:10
But it is still sociallydruštveno acceptableprihvatljiv
to publiclyjavno vilifyvilify womenžene as suchtakav,
34
118094
4302
No, društveno je prihvatljivo
ogovarati žene,
02:14
because nonenijedan of these reasonsrazlozi
have madenapravljen it into the socialsocijalni narrativepripovijest.
35
122420
3634
jer nijedan od ovih razloga
nije dio društvenog sustava.
02:18
When I was little and learningučenje
about the inevitabilityneizbježnost of maternitymaterinstva,
36
126482
5683
Kao djevojčici koja uči
o neizbježnosti majčinstva,
02:24
it was never explainedobjašnjen to me
37
132189
1743
nikada mi nisu objasnili
02:25
the commonnesscommonness of these factorsčimbenici
that womenžene considerrazmotriti,
38
133956
4031
obilježja svih faktora koje
žene moraju uzeti u obzir,
02:31
like the riskrizik of passingpretjecanje on
hereditarynasljedna illnessbolest,
39
139718
2413
poput rizika da dalje
prenesu nasljednu bolest,
02:34
the dangeropasnost of havingima to stop
life-savingkoji spašava život medicationliječenje
40
142155
3158
opasnosti ako prekinu uzimati lijek
od životne važnosti
02:37
for the durationtrajanje of your pregnancyTrudnoća,
41
145337
1939
za vrijeme trudnoće,
02:39
concernbriga about overpopulationprenaseljenost,
42
147300
2128
brige oko prenaseljenosti,
02:41
your accesspristup to resourcesresursi,
43
149452
1762
pristup resursima
02:44
and the factčinjenica that there are
415,000 childrendjeca
44
152269
5649
i činjenice da je u SAD-u 415 000 djece
02:49
in the foster-carenjegu systemsistem
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava at any givendan time.
45
157942
3928
u sustavu udomiteljstva.
02:54
ReasonsRazloga like these, manymnogi more,
46
162842
3906
Razlozi poput ovih i mnogi drugi
02:58
and the factčinjenica that I don't like to leavenapustiti
things of this magnitudeveličina to chanceprilika,
47
166772
4952
te činjenica da ne želim
nešto tako važno prepustiti sreći,
03:03
all informedinformiran my decisionodluka
48
171748
2358
samo su poduprli moju odluku
03:06
to becomepostati surgicallykirurški sterilizedsterilizirati.
49
174130
1759
da napravim kiruršku sterilizaciju.
03:09
I beganpočeo my researchistraživanje eagerlyželjno.
50
177023
3386
Željno sam započela s istraživanjem.
03:12
I wanted to fullypotpuno understandrazumjeti
51
180433
1591
Htjela sam u potpunosti razumijeti
03:14
all that was going to come
with undergoingprolazi kroz a tubalcijevni ligationpilorusa,
52
182048
5405
sve što je vezano uz tubalnu ligaciju,
03:19
whichkoji is just anotherjoš wordriječ
for gettinguzimajući your tubescijevi tiedvezan.
53
187477
2801
što je samo još jedan izraz
za podvezivanje jajnika.
03:22
I wanted to know approvalodobrenje to aftermathposljedica,
54
190809
3330
Željela sam znati posljedice,
03:26
satisfactionzadovoljstvo ratesstope, risksrizici, statisticsstatistika.
55
194163
2661
postotak uspješnosti, rizike, statistiku.
03:30
And at first, I was empoweredovlašten.
56
198171
2334
Prvo sam se osjećala osnaženom.
03:32
You see, the way the narrativepripovijest
has always been taughtučio to me,
57
200529
3722
Vidite, zbog onoga
što su mi stalno govorili
03:36
I would have thought that womenžene
who didn't want childrendjeca were so rarerijedak,
58
204275
4268
mislila sam da su rijetke žene
koje ne žele imati djecu,
03:40
and then I learnednaučeno
one in fivepet AmericanAmerički womenžene
59
208567
3779
a onda sam saznala da 1 od 5 Amerikanki
03:44
won'tnavika be havingima a biologicalbiološki childdijete --
60
212370
2317
neće imati biološko dijete --
03:46
some by choiceizbor, some by chanceprilika.
61
214711
2833
neke jer ne žele, neke jer ne mogu.
03:49
(ApplausePljesak)
62
217568
1189
(Pljesak)
03:50
But I was not alonesam.
63
218781
2363
No, nisam bila jedina.
03:55
But the more I readčitati,
the more disheartenedtužan I becamepostao.
64
223192
2715
Što sam više čitala,
postajala sam više obeshrabrena.
03:57
I readčitati women'sženski storiespriče,
65
225931
2807
Čitala sam priče žena
04:00
tryingtežak desperatelyočajnički to get this procedurepostupak.
66
228762
2714
koje su očajnički željele
obaviti taj zahvat.
04:04
I learnednaučeno how commonzajednička it was
for womenžene to exhaustispušnih plinova theirnjihov financesfinansije
67
232534
6395
Saznala sam koliko često
žene potroše mnogo novca
04:10
appealingprivlačan to dozensdesetine of ob-gynsginekologa
over manymnogi yearsgodina,
68
238953
5476
na desetke ginekologa,
kroz dugi niz godina,
04:17
only to be turnedokrenut down so manymnogi timesputa,
69
245921
1862
samo kako bi ih na kraju često odbili
04:19
oftenčesto with suchtakav blatantnapadno disrespectnepoštovanje
that they just gavedali up.
70
247807
2931
i odnosili se prema njima
s nepoštovanjem pa bi one odustale.
04:23
WomenŽene reportedizvijestio that medicalmedicinski practitionerspraktikanti
were oftenčesto condescendingsnishodljiv
71
251529
6636
Žene govore kako su liječnici
uglavnom bili arogantni
04:30
and dismissiveodbacuje of theirnjihov motivationsmotivacije,
72
258189
2325
i nezainteresirani za njihove razloge
04:34
beingbiće told things like,
73
262236
1953
te su im često govorili stvari poput,
04:36
"Come back when you're marriedoženjen
with a childdijete."
74
264213
2221
"Vratite se kada se udate
i rodite dijete."
04:40
But womenžene who did have childrendjeca,
who wentotišao to go get this procedurepostupak,
75
268865
3988
No, i ženama koje su već imale djecu
i željele napraviti taj zahvat
04:44
were told they were too youngmladi,
76
272877
1624
rečeno je da su premlade
04:47
or they didn't have enoughdovoljno childrendjeca,
77
275707
3341
ili da nisu imale dovoljno djece,
04:51
whichkoji is very interestingzanimljiv,
78
279072
1953
što je jako zanimljivo,
04:53
because the legalpravni requirementszahtjevi in my statedržava
for gettinguzimajući this kindljubazan of surgerykirurgija were,
79
281049
6261
jer su pravni uvjeti za ovaj zahvat
u mojoj državi glasili:
05:00
"Be at leastnajmanje 21 yearsgodina oldstar,"
80
288160
1651
"Imajte barem 21 godinu,"
05:03
"appearpojaviti of soundzvuk mindum,
actinggluma of your ownvlastiti accordsporazum,"
81
291287
2938
"Budite razboriti, djelujte
svjesno i bez prisile"
05:06
and "have a 30-day-dan waitingčekanje periodrazdoblje."
82
294249
1857
i "pričekajte 30 dana."
05:10
And I was perplexedkomplikovan that I could meetsastati
all of these legalpravni requirementszahtjevi
83
298345
4413
Zbunilo me to što bih ispunila
sve te pravne uvjete
05:16
and still have to facelice a battlebitka
in the examispit roomsoba
84
304067
3111
i još uvijek se morala
boriti s ispitivanjima
05:19
for my bodilytjelesan autonomyautonomija.
85
307202
1467
vezanima uz moje tijelo.
05:21
And it was dauntingobeshrabljujući,
86
309957
1681
Bio je zastrašujuće,
05:24
but I was determinedodlučan.
87
312468
1251
ali bila sam odlučna.
05:26
I rememberzapamtiti I dressedobučen so professionallyprofesionalno
to that first appointmentimenovanje.
88
314664
4832
Sjećam se da sam se obukla jako
profesionalno za taj prvi razgovor.
05:31
(LaughterSmijeh)
89
319988
1177
(Smijeh)
05:33
I satsat up straightravno.
90
321189
1667
Sjedila sam uspravno.
05:34
I spokegovorio clearlyjasno.
91
322880
1570
Razgovjetno sam govorila.
05:37
I wanted to give that doctorliječnik
everysvaki piecekomad of evidencedokaz
92
325292
4873
Željela sam dokazati tom liječniku
05:42
that I was not the datedatum
of birthrođenja in that filedatoteka.
93
330189
3103
da nisam samo datum rođenja u dosjeu.
05:46
And I madenapravljen sure to mentionspomenuti things like,
94
334643
2481
I pobrinula sam se
da spomenem stvari poput,
05:49
"I just got my bachelor'sprvostupnika degreestupanj
95
337148
1691
"Upravo sam diplomirala
05:50
and I'm applyingprimjenom
to these doctoralPoslijediplomski studij programsprogrami,
96
338863
2563
i prijavljujem se za doktorski studij,
05:53
I'm going to studystudija these things."
97
341450
1931
studirat ću ovo."
05:55
And "my long-termdugoročno partnerpartner
has this kindljubazan of businessPoslovni,"
98
343405
4138
I "moj partner se bavi tim i tim poslom,"
05:59
and "I've doneučinio researchistraživanje
on this for monthsmjeseci.
99
347567
3426
i "mjesecima sam istraživala o ovome.
06:03
I understandrazumjeti everything
about it, all the risksrizici."
100
351017
2308
Razumijem sve o tome, svjesna sam rizika."
06:06
Because I neededpotreban the doctorliječnik to know
that this was not a whimhir,
101
354615
3708
Željela sam da liječnik zna
da ovo nije neki hir,
06:10
not reactionaryreakcionaran,
102
358347
1961
nije nešto impulzivno,
06:12
not your 20-something-nešto
looking to go out and partystranka
103
360332
3452
kao neka 20-godišnjakinja
koja se želi zabavljati,
06:15
withoutbez fearstrah of gettinguzimajući knockedpokucao up ...
104
363808
2120
bez straha da će zatrudnjeti...
06:17
(LaughterSmijeh)
105
365952
1968
(Smijeh)
06:19
that this supportedpodržan something
integralsastavni to who I was.
106
367944
2914
ovo je sastavni dio moje osobnosti.
06:25
And I understandrazumjeti informedinformiran consentpristanak,
107
373237
1640
Znam što je informirani pristanak
06:26
so I fullypotpuno expectedočekuje se to be reeducatedreeducated
on how it all workedradio, but ...
108
374901
6114
i očekivala sam da će me dodatno
podučiti kako to sve funkcionira, ali...
06:34
At one pointtočka, the informationinformacija beingbiće
givendan to me startedpočeo to feel agenda'ddnevni red bi,
109
382909
4881
Odjednom su informacije koje sam
dobivala postajale pristrane,
06:39
interlacedisprepleteni with biasprednapon
and inflatednapuhan statisticsstatistika.
110
387814
5103
pomiješane s predrasudama
i prenapuhanom statistikom.
06:45
The questionspitanja beganpočeo to feel interrogativepitanje.
111
393603
2420
Osjećala sam se kao da sam na ispitivanju.
06:49
At first they were askingtraži me questionspitanja
112
397885
2462
Prvo su mi postavljali pitanja
06:52
that seemedčinilo se to understandrazumjeti
my situationsituacija better,
113
400371
3459
i činilo se da me pokušavaju razumjeti,
06:55
and then it seemedčinilo se like they were
askingtraži questionspitanja to try to tripputovanje me up.
114
403854
3413
no, zatim su me pitanjima
pokušali zbuniti.
06:59
I feltosjećala like I was on the witnesssvjedok standstajati,
beingbiće cross-examinedunakrsno ispitivanje.
115
407291
4348
Osjećala sam se kao da sam
u sudnici na ispitivanju.
07:04
The doctorliječnik askedpitao me about my partnerpartner.
116
412651
1929
Liječnik me pitao i za mog partnera.
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"Što on ili ona misli o ovome?"
07:10
"Well, I've been with
the sameisti man for fivepet yearsgodina,
118
418460
3477
"Pa, s istim muškarcem sam već 5 godina
07:13
and he fullypotpuno supportspodržava any decisionodluka
I make for my bodytijelo."
119
421961
2832
i on potpuno podržava svaku
moju odluku o mom tijelu."
07:17
And he said, "Well,
what happensdogađa se in the futurebudućnost,
120
425139
2581
Zatim je rekao, "A što ako u budućnosti
07:19
if you changepromijeniti partnerspartneri?
121
427744
1151
promijenite partnera?
07:20
What happensdogađa se when that personosoba
wants childrendjeca?"
122
428919
2190
Što ako će ta osoba željeti djecu?"
07:24
And I didn't quitedosta know
how to reactreagirati to that,
123
432767
4152
Nisam znala kako točno reagirati
07:28
because what I was hearingsluh
124
436943
2016
jer ono što sam čula je
07:30
was this doctorliječnik tell me that I'm supposedtrebala
to disregardZanemarite everything I believe
125
438983
6973
da mi ovaj liječnik govori da
moram zanemariti sve što vjerujem
07:37
if a partnerpartner demandszahtjevi childrendjeca.
126
445980
2800
ako partner zatraži da imamo djecu.
07:40
So I told him not to worrybrinuti about that.
127
448804
3160
Rekla sam mu da se
ne mora brinuti oko toga.
07:43
My stancestav on childbearingtrudnoću
has always been first datedatum conversationrazgovor.
128
451988
3244
Svoj stav o trudnoći iznosim
odmah na prvom spoju.
07:47
(LaughterSmijeh)
129
455597
6087
(Smijeh)
07:53
(CheeringNavijanje)
130
461708
1150
(Klicanje)
07:54
(LaughterSmijeh)
131
462882
3921
(Smijeh)
07:59
He then askspita me to considerrazmotriti
132
467253
2413
Zatim me traži da razmislim o tome
08:03
how "in 20 yearsgodina, you could really
come to regretžaljenje this" ...
133
471531
4262
da bih "za 20 godina zaista
mogla požaliti"...
08:08
as thoughiako I hadn'tnije.
134
476848
1461
a već sam razmišljala o tome.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Rekla sam mu,
08:16
"OK, if I wakeprobuditi up one day
136
484156
3225
"U redu, ako se jednog dana probudim
08:20
and realizeostvariti, you know,
137
488555
3048
i shvatim da sam trebala
08:23
I wishželja I'd madenapravljen a differentdrugačiji
decisionodluka back then,
138
491627
2722
donijeti drugačiju odluku,
08:28
the truthistina is, I'd only removedukloniti
a singlesingl pathstaza to parenthoodroditeljstvo.
139
496856
3015
zapravo sam uklonila samo jedan
način da postanem roditelj.
08:32
I never neededpotreban biologybiologija
to formoblik familyobitelj anywayu svakom slučaju."
140
500973
2533
Nikada mi nije trebala
biologija da osnujem obitelj.
08:36
(ApplausePljesak)
141
504356
7000
(Pljesak)
08:44
And I would much ratherradije
dealdogovor with that any day
142
512892
3785
I radije bih se jednom suočila s time,
08:48
than dealdogovor with one day wakingBudi up,
143
516701
2968
nego da se jednog dana probudim,
08:51
realizeostvariti I'd had a childdijete
144
519694
3969
shvatim da imam dijete
08:55
that I didn't really want
or was preparedpripremljen to carebriga for.
145
523688
5921
koje zapravo nisam željela ili
bila spremna brinuti se o njemu.
09:01
Because one of these affectsutječe only me.
146
529633
2547
Jedno od ovoga utječe samo na mene.
09:04
The other affectsutječe a childdijete,
147
532873
2467
Drugo utječe na dijete,
09:07
theirnjihov developmentrazvoj, theirnjihov well-beingblagostanje --
148
535364
2286
njegov razvoj, njegovu dobrobit -
09:09
(ApplausePljesak)
149
537674
3659
(Pljesak)
09:13
and humanljudski beingsbića
are not to be gambledprokockao with.
150
541357
2174
a s ljudima se ne smije kockati.
09:18
He then tellsgovori me why no one
was going to approveodobriti this procedurepostupak,
151
546058
6027
Zatim mi je rekao zašto nitko
neće odobriti ovaj zahvat,
09:24
certainlysigurno not he,
152
552109
1515
pogotovo ne on,
09:25
because of a conceptkoncept
calledzvao medicalmedicinski paternalismpaternalizma,
153
553648
3239
zbog nečega što se zove
medicinski paternalizam,
09:28
whichkoji allowsomogućuje him,
as my well-informeddobro informirani providerdavatelj usluga,
154
556911
5065
koji mu dopušta da, kao osoba koja je
stručna i koja mi daje informacije,
09:34
to make decisionsodluke for me ...
155
562000
2230
umjesto mene donosi odluke
09:37
basedzasnovan on his perceptionpercepcija
of my bestnajbolje interestinteres,
156
565481
2813
na temelju onoga što on smatra
da je najbolje za mene,
09:40
regardlessbez obzira na of what I,
as the patientpacijent, want or believe.
157
568318
2706
bez obzira što ja, kao pacijentica,
želim ili vjerujem.
09:44
He takes this opportunityprilika to stepkorak out
158
572800
2985
Iskoristio je priliku
da raspravi o mom slučaju s
mojim potencijalnim kirurgom
09:47
and discussraspravljati my casespis
with my potentialpotencijal surgeonkirurg,
159
575809
3896
09:51
and throughkroz the doorvrata, I hearčuti him
describeopisati me as a little girldjevojka.
160
579729
5277
i kroz vrata sam ga čula
kako me opisuje kao djevojčicu.
10:01
I was so offendeduvrijedio.
161
589137
1714
Bila sam toliko uvrijeđena.
10:03
I wanted to defendbraniti myselfsebe.
162
591434
1550
Željela sam se obraniti.
10:05
I wanted to explicitlyeksplicitno explainobjasniti
to eachsvaki one of these providersusluga
163
593412
4421
Željela sam jasno objasniti
svakome od njih
10:09
how they were treatingtretiranje me,
164
597857
1320
kako se odnose prema meni,
10:11
that it was belittlingomalovažavanjem and sexistseksistički,
165
599201
2425
da je to ponižavajuće
i seksističko ponašanje
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
i da ja to ne moram trpjeti.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
No, trpjela sam.
10:22
I swallowedproguta everysvaki sharpoštar wordriječ in my throatgrlo,
168
610211
2545
Progutala sam svaku ružnu riječ,
10:26
clenchedje stisnuo my jawčeljusti, and insteadumjesto
169
614501
3037
stisnula zube
10:29
answeredodgovorio eachsvaki one of theirnjihov condescendingsnishodljiv
questionspitanja and statementsizjava.
170
617562
5204
i odgovorila na svako njihovo
patronizirajuće pitanje i tvrdnju.
10:36
I had come here looking
for objectivityobjektivnost and supportpodrška
171
624595
3982
Došla sam tražeći objektivnost i podršku,
10:40
and insteadumjesto I feltosjećala dismissedodbacio je and silencedušutkao,
172
628601
4067
a osjećala sam se odbačeno i ušutkano
10:44
and I hatedomrznut myselfsebe for it.
173
632692
1369
te sam se mrzila zbog toga.
10:46
I hatedomrznut that I was lettingiznajmljivanje people
disrespectnepoštovanje me repeatedlyu više navrata.
174
634085
4596
Mrzila sam što dopuštam da se prema meni
stalno odnose s nepoštovanjem.
10:51
But this was my one shotšut.
175
639918
1818
Ali, to mi je bila jedina prilika.
10:57
That was one of multiplevišekratnik consultationskonzultacije
that I had to go to.
176
645424
4484
To je bilo samo jedno od mnogih
savjetovanja na koje sam morala ići.
11:02
At one pointtočka, I had seenvidio fivepet or sixšest
medicalmedicinski professionalsprofesionalci in the sameisti hoursat.
177
650967
4222
Jednom sam razgovarala s 5 ili 6
liječnika u sat vremena.
11:07
The doorvrata to the examispit roomsoba
feltosjećala more like the doorvrata to a clownklaun carautomobil.
178
655891
3524
Činilo se kao da sam na kolodvoru.
11:11
There's my primaryosnovni,
179
659439
1366
Evo mog liječnika,
11:12
there's his colleaguekolega,
180
660829
1808
evo njegovog kolege,
11:14
the directordirektor, OK.
181
662661
2493
evo upravitelja, u redu.
11:17
It feltosjećala like I was askingtraži them
to infectzaraziti me with smallpoxvelike boginje
182
665178
5396
Kao da sam ih tražila
da me zaraze ospicama,
11:22
insteadumjesto of, I don't know,
obtaindobiti birthrođenja controlkontrolirati.
183
670598
4403
a ne da mi omoguće kontracepciju.
11:28
But I didn't waverpopuštati,
184
676787
4342
No, nisam se pokolebala,
11:33
and I was persistentuporni,
185
681153
2247
bila sam uporna
11:35
and I eventuallyeventualno convinceduvjeren one of them
to allowdopustiti the procedurepostupak.
186
683424
6373
i konačno uvjerila jednog
od njih da mi dozvoli zahvat.
11:42
And even as I am in the roomsoba,
signingpotpisivanje the consentpristanak formsobrasci
187
690790
5270
Čak i kad sam potpisivala obrasce,
11:48
and gettinguzimajući the hormonehormon shotssnimke
and tyingvezanje up looselabav endskrajevi ...
188
696084
4373
dobivala injekcije hormona
i sređivala ostalo,
11:53
my doctorliječnik is shakingdrmanje
his headglava in disapprovalneodobravanje.
189
701556
3959
moj liječnik je odmahivao
glavom u znak neslaganja.
11:59
"You'llVi ćete changepromijeniti your mindum."
190
707335
1515
"Predomislit ćete se."
12:03
I never really understoodrazumjeti
191
711542
3239
Nikada mi nije bilo potpuno jasno
12:06
how stronglysnažno this societydruštvo
clingsDrži to this roleuloga
192
714805
4356
koliko se društvo čvrsto drži te uloge
12:11
untildo I wentotišao throughkroz this.
193
719185
1317
dok nisam ovo prošla.
12:13
I experiencediskusan firsthandiz prve ruke, repeatedlyu više navrata,
194
721556
6055
Više puta sam iz prve ruke doživjela
12:20
how people, be it medicalmedicinski providersusluga,
195
728908
3634
kako ljudi, bilo liječnici,
12:26
colleagueskolege, strangersstranci,
196
734175
2270
kolege ili stranci,
12:30
were literallydoslovce unablenesposoban
to separateodvojen me beingbiće a womanžena
197
738554
5659
nisu u mogućnosti
razlikovati mene kao ženu
12:37
from me beingbiće a mothermajka.
198
745261
1483
i mene kao majku.
12:40
And I've always believedvjerovao
that havingima childrendjeca
199
748191
4589
Uvijek sam vjerovala da je roditeljstvo
12:44
was an extensionnastavak of womanhoodženstvenost,
not the definitiondefinicija.
200
752804
2483
samo produžetak ženstvenosti,
a ne definicija.
12:48
I believe that a woman'sženski valuevrijednost
201
756728
2676
Vjerujem da se vrijednost žene
12:51
should never be determinedodlučan
by whetherda li or not she has a childdijete,
202
759428
4482
nikada ne bi trebala mjeriti time
ima li ona dijete ili ne,
12:55
because that stripstrake her
of her entirečitav identityidentitet
203
763934
4144
jer to narušava njezin cijeli identitet
13:00
as an adultodrasla osoba untodo herselfona sama.
204
768102
1419
kao odrasle osobe.
13:02
WomenŽene have this amazingnevjerojatan abilitysposobnost
to createstvoriti life,
205
770492
3534
Žene imaju nevjerojatnu
sposobnost da stvore život,
13:07
but when we say that that is her purposesvrha,
206
775185
2111
ali ako kažemo da je to ženina svrha,
13:11
that sayskaže that her entirečitav existencepostojanje
is a meanssredstva to an endkraj.
207
779414
4483
to znači da je cijelo njezino postojanje
svedeno na to da je ona samo sredstvo.
13:20
It's so easylako to forgetzaboraviti the rolesuloge
that societydruštvo placesmjesta on us
208
788995
4156
Lako je zaboraviti da su uloge
koje nam društvo nameće
13:25
are so much more than merepuki titlesnaslova.
209
793175
2233
mnogo više od običnih titula.
13:27
What about the weighttežina
that comesdolazi with them,
210
795432
2564
Što je s teretom koji dolazi s njima,
13:30
the pressurepritisak to conformu skladu
to these standardsstandardi ...
211
798020
2229
s pritiskom da se
prilagodimo tim standardima,
13:33
the fearstrah associatedpovezan with questioningispitivanje them,
212
801169
2166
sa strahom da ih preispitamo
13:36
and the desiresželje that we
castbaciti asideu stranu to acceptprihvatiti them?
213
804375
2452
i željama kojih se odričemo
kako bismo ih prihvatili?
13:40
There are manymnogi pathsstaze
to happinesssreća and fulfillmentispunjenje.
214
808841
2382
Mnogo je načina da se
postigne sreća i ispunjenje.
13:44
They all look very differentdrugačiji,
215
812222
1971
Svi izgledaju veoma različito,
13:46
but I believe that everysvaki one
216
814217
4723
ali vjerujem da je svaki od njih
13:50
is pavedpopločana with the right
to self-determinationSamoopredjeljenje.
217
818964
2984
povezan s pravom na samoodređenje.
13:57
I want womenžene to know that your choiceizbor
to embracezagrljaj or foregoprethoditi motherhoodmajčinstvo
218
825951
6873
Želim da žene znaju da vaš izbor da
prihvatite ili se suzdržite majčinstva
14:06
is not in any way tiedvezan
to your worthinesssposobnosti or identityidentitet
219
834546
3771
nije nikako povezan s
vašom vrijednošću ili identitetom
14:10
as spousessupružnici, as adultsodrasli, or as womenžene ...
220
838341
4098
kao partnerice, odrasle osobe ili žene
14:15
and there absolutelyapsolutno is
a choiceizbor behindiza maternitymaterinstva,
221
843820
4338
i svakako postoji izbor
kod pitanja majčinstva
14:20
and it is yourstvoj
222
848182
1802
i to je vaš izbor
14:22
and yourstvoj alonesam.
223
850008
1150
i samo vaš.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
Hvala vam.
14:24
(ApplausePljesak)
225
852820
7000
(Pljesak)
Translated by Lidija Funtek
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com