ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Christen Reighter: Jag vill inte skaffa barn - sluta säga att jag kommer att ångra mig

Filmed:
3,281,231 views

En av fem kvinnor i USA kommer inte att få ett biologiskt barn, och Christen Reighter är en av dem. Från ung ålder visste hon att hon inte ville ha barn, trots många människors insisterande (inklusive hennes läkare) att hon skulle ändra sig. I det här kraftfulla föredraget delar hon sin historia om att genomgå sterilisering, och argumenterar för att moderskap är en förlängning av kvinnlighet, inte definitionen.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizederkänd the rolesroller
that were placedplacerad on me very earlytidigt.
0
0
4833
Redan som barn förstod jag
vilka förväntningar som fanns på mig.
00:17
One persistentihållande conceptbegrepp that I observedobserverad --
1
5932
3050
En förväntan jag observerade -
00:21
existingexisterande in our languagespråk, in our mediamedia --
2
9006
2357
som finns i vårt språk och i media -
00:23
was that womenkvinnor are not only
supposedförment to have childrenbarn,
3
11387
4991
var att kvinnor förutsätts skaffa barn,
00:29
they are supposedförment to want to.
4
17340
1882
kvinnor förväntas också vilja det.
00:32
This existedexisterade everywhereöverallt.
5
20558
1945
Dessa förväntningar existerar överallt.
00:34
It existedexisterade in the wayssätt
that adultsvuxna spokeeker to me
6
22527
4025
De fanns i samtal med vuxna
00:38
when they posedposerade questionsfrågor
in the contextsammanhang of "when."
7
26576
3960
när de frågade mig "när."
00:43
"When you get marriedgift ..."
8
31577
1881
"När du gifter dig...."
00:45
"When you have kidsbarn ..."
9
33482
1674
"När du får barn...."
00:48
And these futureframtida musingsfunderingar
were always presentedpresenteras to me
10
36806
3000
Dessa funderingar kring framtiden
presenterades som en del
av den amerikanska drömmen,
00:51
like partdel of this AmericanAmerikansk dreamdröm,
11
39830
2801
00:54
but it always feltkänt to me
like someonenågon else'sannans dreamdröm.
12
42655
2689
men det kändes alltid
som någon annans dröm.
00:57
You see, a valuevärde that I have
always understoodförstått about myselfjag själv
13
45368
4231
Själv hade jag alltid förstått
01:01
was that I never wanted childrenbarn.
14
49623
2737
att jag inte ville ha barn.
01:04
And as a kidunge, when I would try
to explainförklara this,
15
52996
3841
Som barn, när jag försökte förklara det,
01:08
this disconnectKoppla från betweenmellan
theirderas rolesroller and my valuesvärden,
16
56861
3809
så överensstämde inte andras förväntningar
med mina värderingar,
01:12
they oftenofta laughedskrattade
17
60694
1616
de skrattade ofta åt mig
01:14
in the way that adultsvuxna do
at the absurditiesabsurditeter of childrenbarn.
18
62334
3185
på det sätt vuxna gör
då de hör ett barns absurda tankar.
01:18
And they would tell me knowinglymedvetet,
19
66770
1778
De försökte förklara,
01:20
"You'llDu kommer changeByta your mindsinne."
20
68572
1555
"Du kommer att ändra dig."
01:23
And people have been sayingsäger
things like that to me my wholehela life.
21
71782
3600
Det har människor sagt i hela mitt liv.
01:27
OtherwiseAnnars politeartig conversationkonversation
can turnsväng intrusivepåträngande fastsnabb.
22
75406
4376
I övrigt artiga samtal
kan snabbt bli påträngande.
01:33
"Does your husbandMake know?"
23
81366
1722
"Vet din man om detta?"
01:35
(LaughterSkratt)
24
83112
2807
(Skratt)
01:37
"Do your parentsföräldrar know?"
25
85943
1349
"Vet dina föräldrar?"
01:39
(LaughterSkratt)
26
87316
1150
(Skratt)
01:41
"Don't you want a familyfamilj?"
27
89132
1754
"Vill du inte ha en familj?"
01:44
"Don't you want to leavelämna anything behindBakom?"
28
92463
2176
"Vill du inte lämna något efter dig?"
01:48
And the primaryprimär buzzwordBuzzword
when discussingdiskuterar childlessnessbarnlöshet,
29
96106
5871
Och det främsta slagordet
när man diskuterar barnlöshet,
01:54
"That's selfishsjälvisk."
30
102001
1442
"Så själviskt."
01:59
There are countlessotaliga reasonsskäl
a womankvinna mayMaj have
31
107252
3333
Det finns oändligt många anledningar
varför en kvinna
02:02
for choosingatt välja to abstainavstå from motherhoodmoderskap,
32
110609
3096
väljer bort barn,
02:05
the majoritymajoritet of them
not self-prioritizingsjälv prioritera.
33
113729
2865
de flesta handlar inte om
att prioritera sig själv.
02:10
But it is still sociallysocialt acceptablegodtagbar
to publiclyoffentligt vilifyförtalar womenkvinnor as suchsådan,
34
118094
4302
Samtidigt är det socialt accepterat
att baktala kvinnor offentligt för detta,
02:14
because noneingen of these reasonsskäl
have madegjord it into the socialsocial narrativeberättande.
35
122420
3634
då ingen av dessa anledningar
tillhör normen.
02:18
When I was little and learninginlärning
about the inevitabilityoundviklighet of maternitymoderskap,
36
126482
5683
Som liten intalades jag att moderskap
var något oundvikligt,
02:24
it was never explainedförklarade to me
37
132189
1743
förklarade ingen
02:25
the commonnessvanlighet of these factorsfaktorer
that womenkvinnor consideröverväga,
38
133956
4031
de faktorer som kvinnor överväger,
02:31
like the riskrisk of passinggodkänd on
hereditaryärftlig illnesssjukdom,
39
139718
2413
som risken att föra vidare
en ärftlig sjukdom,
02:34
the dangerfara of havinghar to stop
life-savinglivräddning medicationmedicin
40
142155
3158
faran att sluta ta livsviktig medicin
02:37
for the durationvaraktighet of your pregnancygraviditet,
41
145337
1939
under graviditeten,
02:39
concernoro about overpopulationöverbefolkning,
42
147300
2128
oron för jordens överbefolkning,
02:41
your accesstillgång to resourcesMedel,
43
149452
1762
ekonomiska förutsättningar,
02:44
and the factfaktum that there are
415,000 childrenbarn
44
152269
5649
och det faktum att det finns 415 000 barn
som är fosterhemsplacerade i USA.
02:49
in the foster-carefrämja-vård systemsystemet
in the UnitedUnited StatesStaterna at any givengiven time.
45
157942
3928
02:54
ReasonsSkäl like these, manymånga more,
46
162842
3906
Detta är några anledningar som spelar in,
02:58
and the factfaktum that I don't like to leavelämna
things of this magnitudemagnitud to chancechans,
47
166772
4952
det är ett beslut där man inte kan chansa.
03:03
all informedinformerad my decisionbeslut
48
171748
2358
Det ledde till beslutet
03:06
to becomebli surgicallykirurgiskt sterilizedsteriliserad.
49
174130
1759
att sterilisera mig.
03:09
I beganbörjade my researchforskning eagerlyivrigt.
50
177023
3386
Jag började ivrigt att forska.
03:12
I wanted to fullyfullt understandförstå
51
180433
1591
Jag ville förstå allt om vad det innebär
03:14
all that was going to come
with undergoingsom genomgår a tubalTubal ligationligatur,
52
182048
5405
att genomgå en tubarligering
03:19
whichsom is just anotherannan wordord
for getting your tubesrör tiedbundna.
53
187477
2801
som egentligen betyder
att knipsa av äggledarna.
03:22
I wanted to know approvalgodkännande to aftermathverkningarna,
54
190809
3330
Jag ville veta allt om konsekvenserna,
03:26
satisfactiontillfredsställelse ratespriser, risksrisker, statisticsstatistik.
55
194163
2661
hur andra upplevt ingreppet,
risker och statistik.
03:30
And at first, I was empoweredbefogenhet.
56
198171
2334
Till en början kände jag mig stärkt.
03:32
You see, the way the narrativeberättande
has always been taughtlärde to me,
57
200529
3722
Efter allt jag blivit lärd under uppväxten
03:36
I would have thought that womenkvinnor
who didn't want childrenbarn were so raresällsynt,
58
204275
4268
borde kvinnor som inte ville ha barn
vara sällsynta,
03:40
and then I learnedlärt mig
one in fivefem AmericanAmerikansk womenkvinnor
59
208567
3779
nu lärde jag mig
att en av fem kvinnor i USA
03:44
won'tvana be havinghar a biologicalbiologisk childbarn --
60
212370
2317
inte kommer att få ett biologiskt barn -
03:46
some by choiceval, some by chancechans.
61
214711
2833
vissa genom ett medvetet val,
vissa av slump.
03:49
(ApplauseApplåder)
62
217568
1189
(Applåder)
03:50
But I was not aloneensam.
63
218781
2363
Nu var jag inte längre ensam.
03:55
But the more I readläsa,
the more disheartenednedslagen I becameblev.
64
223192
2715
Men ju mer jag läste,
desto mer nedslagen blev jag.
03:57
I readläsa women'skvinnor storiesberättelser,
65
225931
2807
Jag läste andra kvinnors berättelser,
04:00
tryingpåfrestande desperatelydesperat to get this procedureprocedur.
66
228762
2714
som desperat försökte få detta ingrepp.
04:04
I learnedlärt mig how commonallmänning it was
for womenkvinnor to exhaustavgassystem theirderas financesfinanser
67
232534
6395
Jag förstod hur vanligt det var
att kvinnors ekonomi rämnade
04:10
appealingtilltalande to dozensdussintals of ob-gynsOB-gyns
over manymånga yearsår,
68
238953
5476
genom ansökningar till dussintals kliniker
under många år,
04:17
only to be turnedvände down so manymånga timesgånger,
69
245921
1862
för att få avslag gång på gång,
04:19
oftenofta with suchsådan blatantuppenbara disrespectrespektlöshet
that they just gavegav up.
70
247807
2931
ofta så respektlöst att de gav upp.
04:23
WomenKvinnor reportedrapporterad that medicalmedicinsk practitionersutövare
were oftenofta condescendingnedlåtande
71
251529
6636
Kvinnor rapporterade att läkare
ofta var nedlåtande
04:30
and dismissiveavvisande of theirderas motivationsmotiv,
72
258189
2325
utan att lyssna till kvinnans motiv,
04:34
beingvarelse told things like,
73
262236
1953
de sa saker som,
04:36
"Come back when you're marriedgift
with a childbarn."
74
264213
2221
"Kom tillbaka då du är gift
och har ett barn."
04:40
But womenkvinnor who did have childrenbarn,
who wentåkte to go get this procedureprocedur,
75
268865
3988
Men kvinnor med barn,
som ville genomföra ingreppet,
04:44
were told they were too youngung,
76
272877
1624
fick beskedet att de var för unga,
04:47
or they didn't have enoughtillräckligt childrenbarn,
77
275707
3341
att de inte hade nog många barn,
04:51
whichsom is very interestingintressant,
78
279072
1953
vilket är väldigt intressant,
04:53
because the legalrättslig requirementskrav in my statestat
for getting this kindsnäll of surgerykirurgi were,
79
281049
6261
då de rättsliga kraven
för att få denna typ av operation var,
05:00
"Be at leastminst 21 yearsår oldgammal,"
80
288160
1651
"Över 21 år,"
05:03
"appeardyka upp of soundljud mindsinne,
actingverkande of your ownegen accordbevilja,"
81
291287
2938
"vara i mental balans, och inte blivit
påverkad av någon,"
05:06
and "have a 30-day-dag waitingväntar periodperiod."
82
294249
1857
och "måste vänta i 30 dagar."
05:10
And I was perplexedförvirrad that I could meetträffa
all of these legalrättslig requirementskrav
83
298345
4413
Jag blev förvånad över
att jag uppfyllde alla dessa lagkrav
05:16
and still have to faceansikte a battleslåss
in the examtentamen roomrum
84
304067
3111
men fick ändå utkämpa en strid
i undersökningsrummet
05:19
for my bodilykroppsligt autonomyautonomi.
85
307202
1467
för min kroppsliga autonomi.
05:21
And it was dauntingskrämmande,
86
309957
1681
Det var skrämmande,
05:24
but I was determinedfast besluten.
87
312468
1251
men jag var fast besluten.
05:26
I rememberkom ihåg I dressedklädd so professionallyprofessionellt
to that first appointmentutnämning.
88
314664
4832
Jag kommer ihåg att jag klädde mig
så professionellt vid första mötet.
05:31
(LaughterSkratt)
89
319988
1177
(Skratt)
05:33
I satsat up straightrakt.
90
321189
1667
Jag satt rak i ryggen.
05:34
I spokeeker clearlyklart.
91
322880
1570
Jag talade tydligt.
05:37
I wanted to give that doctorläkare
everyvarje piecebit of evidencebevis
92
325292
4873
Jag var fast besluten att ge doktorn
alla bevis han ville ha
05:42
that I was not the datedatum
of birthfödelse in that filefil.
93
330189
3103
så jag inte bara blev
ett personnummer i journalen.
05:46
And I madegjord sure to mentionnämna things like,
94
334643
2481
Jag var noga med att nämna vissa saker,
05:49
"I just got my bachelor'skandidatexamen degreegrad
95
337148
1691
som "Jag har en kandidatexamen
05:50
and I'm applyingapplicering
to these doctoralforskarnivå programsprogram,
96
338863
2563
och jag ansöker till dessa
doktorandprogram,
05:53
I'm going to studystudie these things."
97
341450
1931
Jag ska studera dessa saker. "
05:55
And "my long-termlångsiktigt partnerpartner
has this kindsnäll of businessföretag,"
98
343405
4138
"Min partner har denna typ
av verksamhet, "
05:59
and "I've doneGjort researchforskning
on this for monthsmånader.
99
347567
3426
"Jag har satt mig in
i ingreppet i månader.
06:03
I understandförstå everything
about it, all the risksrisker."
100
351017
2308
jag förstår allt, inklusive alla risker. "
06:06
Because I neededbehövs the doctorläkare to know
that this was not a whiminfall,
101
354615
3708
Eftersom jag behövde övertyga doktorn
att detta inte var ett infall,
06:10
not reactionaryreaktionär,
102
358347
1961
inget reaktivt,
06:12
not your 20-something-något
looking to go out and partyfest
103
360332
3452
ingen 20-åring som vill ut och festa
06:15
withoututan fearrädsla of getting knockedknackade up ...
104
363808
2120
utan att oroa sig att bli på smällen ...
06:17
(LaughterSkratt)
105
365952
1968
(Skratt)
06:19
that this supportedstöds something
integralintegrerad to who I was.
106
367944
2914
utan att detta var precis den jag var.
06:25
And I understandförstå informedinformerad consentsamtycke,
107
373237
1640
Jag förstår informerat samtycke,
06:26
so I fullyfullt expectedförväntat to be reeducatedreeducated
on how it all workedarbetade, but ...
108
374901
6114
Jag förväntade mig att bli informerad om
hur allt fungerade, men ...
06:34
At one pointpunkt, the informationinformation beingvarelse
givengiven to me startedsatte igång to feel agenda'ddagordningen skulle,
109
382909
4881
Efter en stund började informationen
jag fick kännas vinklad,
06:39
interlacedsammanflätad with biaspartiskhet
and inflateduppblåst statisticsstatistik.
110
387814
5103
sammanflätad med fördomar
och uppblåst statistik.
06:45
The questionsfrågor beganbörjade to feel interrogativeinterrogativ.
111
393603
2420
Det började mer likna ett förhör.
06:49
At first they were askingbe me questionsfrågor
112
397885
2462
Först ställde de frågor
06:52
that seemedverkade to understandförstå
my situationsituation better,
113
400371
3459
där jag fick känslan av
att de förstod min situation,
06:55
and then it seemedverkade like they were
askingbe questionsfrågor to try to tripresa me up.
114
403854
3413
sen verkade det som om
de ställde frågor för att sätta dit mig.
06:59
I feltkänt like I was on the witnessbevittna standstå,
beingvarelse cross-examinedCross-examined.
115
407291
4348
Det kändes som
att jag korsförhördes i ett vittnesbås.
07:04
The doctorläkare askedfrågade me about my partnerpartner.
116
412651
1929
Doktorn ställde frågor om min partner.
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"Vad tycker han eller hon om det här?"
07:10
"Well, I've been with
the samesamma man for fivefem yearsår,
118
418460
3477
"Jag har varit tillsammans
med samme man i fem år,
07:13
and he fullyfullt supportsstöder any decisionbeslut
I make for my bodykropp."
119
421961
2832
han stöttar mig i beslut
som rör min kropp."
07:17
And he said, "Well,
what happenshänder in the futureframtida,
120
425139
2581
"Ja, men vad händer i framtiden,
07:19
if you changeByta partnerspartners?
121
427744
1151
om du byter partner?
07:20
What happenshänder when that personperson
wants childrenbarn?"
122
428919
2190
Vad händer om den partnern vill ha barn?"
07:24
And I didn't quiteganska know
how to reactreagera to that,
123
432767
4152
Jag visste inte hur jag skulle reagera,
07:28
because what I was hearinghörsel
124
436943
2016
det jag hörde var att
07:30
was this doctorläkare tell me that I'm supposedförment
to disregardbortse från everything I believe
125
438983
6973
läkaren bad mig bortse från
allt jag trodde på,
07:37
if a partnerpartner demandskrav childrenbarn.
126
445980
2800
om min partner ville ha barn.
07:40
So I told him not to worryoroa about that.
127
448804
3160
Jag sa att det behövde
han inte oroa sig för.
07:43
My stanceställning on childbearingbarnafödande
has always been first datedatum conversationkonversation.
128
451988
3244
För det är det första
jag berättar om på en date.
07:47
(LaughterSkratt)
129
455597
6087
(Skratt)
07:53
(CheeringJublande)
130
461708
1150
(Hurrarop)
07:54
(LaughterSkratt)
131
462882
3921
(Skratt)
07:59
He then asksfrågar me to consideröverväga
132
467253
2413
Sen bad han mig fundera över
08:03
how "in 20 yearsår, you could really
come to regretångra this" ...
133
471531
4262
"Om 20 år kanske du ångrar detta"...
08:08
as thoughdock I hadn'tinte hade.
134
476848
1461
som om jag inte tänkt på det.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Jag sa till honom,
08:16
"OK, if I wakevakna up one day
136
484156
3225
"Om jag vaknar en dag
08:20
and realizeinse, you know,
137
488555
3048
och önskar
08:23
I wishönskar I'd madegjord a differentannorlunda
decisionbeslut back then,
138
491627
2722
att jag tagit ett annat beslut,
08:28
the truthsanning is, I'd only removedtog bort
a singleenda pathväg to parenthoodföräldraskap.
139
496856
3015
så finns det många sätt att bli förälder.
08:32
I never neededbehövs biologybiologi
to formform familyfamilj anywayi alla fall."
140
500973
2533
Att bilda familj har ingenting
med biologi att göra."
08:36
(ApplauseApplåder)
141
504356
7000
(Applåder)
08:44
And I would much rathersnarare
dealhandla with that any day
142
512892
3785
Dessutom skulle jag hellre
hantera det i framtiden
08:48
than dealhandla with one day wakingvakna up,
143
516701
2968
än att vakna en dag,
08:51
realizeinse I'd had a childbarn
144
519694
3969
och inse att jag har ett barn
08:55
that I didn't really want
or was preparedberedd to carevård for.
145
523688
5921
som jag inte vill ha eller kan ta hand om.
09:01
Because one of these affectspåverkar only me.
146
529633
2547
Ett av alternativen påverkar bara mig.
09:04
The other affectspåverkar a childbarn,
147
532873
2467
Det andra ett barn,
09:07
theirderas developmentutveckling, theirderas well-beingvälbefinnande --
148
535364
2286
barnets utveckling, välbefinnande -
09:09
(ApplauseApplåder)
149
537674
3659
(Applåder)
09:13
and humanmänsklig beingsvarelser
are not to be gambledspelat with.
150
541357
2174
och man ska inte leka med människoliv.
09:18
He then tellsberättar me why no one
was going to approvegodkänna this procedureprocedur,
151
546058
6027
Han berättar för mig varför ingen
kommer att godkänna detta ingrepp,
09:24
certainlysäkert not he,
152
552109
1515
särskilt inte han,
09:25
because of a conceptbegrepp
calledkallad medicalmedicinsk paternalismpaternalism,
153
553648
3239
utifrån ett medicinsk uttryck,
medicinsk paternalism,
09:28
whichsom allowstillåter him,
as my well-informedvälinformerade providerleverantör,
154
556911
5065
där läkaren tar ifrån patientens autonomi
09:34
to make decisionsbeslut for me ...
155
562000
2230
och tar ett beslut åt mig
baserat på hans uppfattning
om vad som är mitt bästa,
09:37
basedbaserad on his perceptionuppfattning
of my bestbäst interestintressera,
156
565481
2813
09:40
regardlessoavsett of what I,
as the patientpatient, want or believe.
157
568318
2706
utan att ta hänsyn till
vad jag som patient önskar eller tror på.
09:44
He takes this opportunitymöjlighet to stepsteg out
158
572800
2985
I detta läge tar han chansen
att lämna rummet
09:47
and discussdiskutera my casefall
with my potentialpotential surgeonkirurgen,
159
575809
3896
för att diskutera mig
med min potentiella kirurg,
09:51
and throughgenom the doordörr, I hearhöra him
describebeskriva me as a little girlflicka.
160
579729
5277
genom dörren hör jag honom
referera till mig som en liten flicka.
10:01
I was so offendedkränkt.
161
589137
1714
Jag blev så förolämpad.
10:03
I wanted to defendförsvara myselfjag själv.
162
591434
1550
Jag ville försvara min rätt.
10:05
I wanted to explicitlyuttryckligen explainförklara
to eachvarje one of these providersleverantörer
163
593412
4421
Jag ville förklara
10:09
how they were treatingbehandla me,
164
597857
1320
hur illa de behandlade mig,
10:11
that it was belittlingförringa and sexistsexistisk,
165
599201
2425
att de förminskade mig och var sexistiska,
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
att jag inte accepterade detta.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
Men jag sa ingenting.
10:22
I swallowedförtäring everyvarje sharpskarp wordord in my throathals,
168
610211
2545
Jag svalde det,
10:26
clenchedknöt my jawkäken, and insteadistället
169
614501
3037
istället bet jag ihop
och besvarade var och en
10:29
answeredsvarat eachvarje one of theirderas condescendingnedlåtande
questionsfrågor and statementsuttalanden.
170
617562
5204
av deras nedlåtande frågor och uttalanden.
10:36
I had come here looking
for objectivityobjektivitet and supportStöd
171
624595
3982
Jag hade kommit hit för att få
en objektiv bedömning och stöd
10:40
and insteadistället I feltkänt dismissedogillade and silencedtystas,
172
628601
4067
men jag kände mig avfärdad och tystad,
10:44
and I hatedhatade myselfjag själv for it.
173
632692
1369
jag hatade mig själv.
10:46
I hatedhatade that I was lettinguthyrning people
disrespectrespektlöshet me repeatedlyupprepat.
174
634085
4596
Jag tillät dem behandla mig respektlöst.
10:51
But this was my one shotskott.
175
639918
1818
Det här var dock min enda chans.
10:57
That was one of multipleflera olika consultationssamråd
that I had to go to.
176
645424
4484
Det var bara en av många konsultationer
jag skulle gå på.
11:02
At one pointpunkt, I had seensett fivefem or sixsex
medicalmedicinsk professionalsyrkesverksamma in the samesamma hourtimme.
177
650967
4222
Någon gång träffade jag fem, sex
vårdgivare under en enda timme.
11:07
The doordörr to the examtentamen roomrum
feltkänt more like the doordörr to a clownclown carbil.
178
655891
3524
Undersökningsrummet kändes som ett skämt.
11:11
There's my primaryprimär,
179
659439
1366
Där är min läkare,
11:12
there's his colleaguekollega,
180
660829
1808
där är hans kollega, där är chefen.
11:14
the directordirektör, OK.
181
662661
2493
OK.
11:17
It feltkänt like I was askingbe them
to infectinfektera me with smallpoxsmittkoppor
182
665178
5396
Det kändes mig som att jag bad dem
att ge mig smittkoppor
11:22
insteadistället of, I don't know,
obtainerhålla birthfödelse controlkontrollera.
183
670598
4403
istället för att få preventivmedel.
11:28
But I didn't waverWAVER,
184
676787
4342
Jag gav inte upp,
11:33
and I was persistentihållande,
185
681153
2247
jag hade ett mål,
11:35
and I eventuallyså småningom convincedövertygad one of them
to allowtillåta the procedureprocedur.
186
683424
6373
och till slut lyckades jag övertyga
en av dom att tillåta ingreppet.
11:42
And even as I am in the roomrum,
signingsignering the consentsamtycke formsformer
187
690790
5270
Även när jag var i rummet,
undertecknade samtyckesformuläret
11:48
and getting the hormonehormon shotsskott
and tyingkopplingsförbehåll up looselösa endsändarna ...
188
696084
4373
och fick hormonsprutor
11:53
my doctorläkare is shakingskakning
his headhuvud in disapprovalogillande.
189
701556
3959
så skakade min doktor på huvudet
för att visa sitt missnöje.
11:59
"You'llDu kommer changeByta your mindsinne."
190
707335
1515
"Du kommer att ångra dig."
12:03
I never really understoodförstått
191
711542
3239
Jag förstod aldrig
12:06
how stronglystarkt this societysamhälle
clingsclings to this roleroll
192
714805
4356
varför samhället höll fast
vid denna inställning
12:11
untilfram tills I wentåkte throughgenom this.
193
719185
1317
förrän jag genomgått detta.
12:13
I experiencederfaren firsthandförstahands, repeatedlyupprepat,
194
721556
6055
Jag upplevde upprepade gånger,
12:20
how people, be it medicalmedicinsk providersleverantörer,
195
728908
3634
hur människor, som arbetade i vården,
12:26
colleagueskollegor, strangersfrämlingar,
196
734175
2270
kollegor, främlingar,
12:30
were literallybokstavligen unableoförmögen
to separateseparat me beingvarelse a womankvinna
197
738554
5659
bokstavligen var oförmögna
att skilja mellan att jag var en kvinna
12:37
from me beingvarelse a mothermor.
198
745261
1483
och en mor.
12:40
And I've always believedtros
that havinghar childrenbarn
199
748191
4589
Och jag har alltid trott
att föräldraskap
12:44
was an extensionförlängning of womanhoodkvinnlighet,
not the definitiondefinition.
200
752804
2483
var en förlängning av kvinnligheten,
inte definitionen.
12:48
I believe that a woman'skvinnas valuevärde
201
756728
2676
Jag tror inte att en kvinnas värde
12:51
should never be determinedfast besluten
by whetherhuruvida or not she has a childbarn,
202
759428
4482
ska definieras efter om hon har barn,
12:55
because that stripsremsor her
of her entirehel identityidentitet
203
763934
4144
då det skulle radera hennes identitet
13:00
as an adultvuxen untotill herselfsjälv.
204
768102
1419
som en egen person.
13:02
WomenKvinnor have this amazingfantastiskt abilityförmåga
to createskapa life,
205
770492
3534
Kvinnor har den fantastiska möjligheten
att skapa liv,
13:07
but when we say that that is her purposesyfte,
206
775185
2111
men då vi säger att det är hennes syfte,
13:11
that sayssäger that her entirehel existenceexistens
is a meansbetyder to an endslutet.
207
779414
4483
så hänger hela hennes existens på det.
13:20
It's so easylätt to forgetglömma the rolesroller
that societysamhälle placesplatser on us
208
788995
4156
Det är så lätt att glömma
att de fack vi placeras i
13:25
are so much more than mereren titlestitlar.
209
793175
2233
är så mycket mer än bara titlar.
13:27
What about the weightvikt
that comeskommer with them,
210
795432
2564
Och tyngden som följer med dem,
13:30
the pressuretryck to conformöverensstämmer
to these standardsstandarder ...
211
798020
2229
trycket att leva upp
till förväntningarna ...
13:33
the fearrädsla associatedassocierad with questioningfrågande them,
212
801169
2166
rädslan att ifrågasätta mönstren
13:36
and the desiresönskningar that we
castkasta asideåt sidan to acceptacceptera them?
213
804375
2452
och de drömmar vi kastar bort
genom att acceptera dem?
13:40
There are manymånga pathsbanor
to happinesslycka and fulfillmentuppfyllelse.
214
808841
2382
Vägarna till lycka och självförverkligande
13:44
They all look very differentannorlunda,
215
812222
1971
är många och kan se olika ut,
13:46
but I believe that everyvarje one
216
814217
4723
men jag tror att alla
13:50
is pavedbanade with the right
to self-determinationsjälvbestämmande.
217
818964
2984
har rätt till självbestämmande.
13:57
I want womenkvinnor to know that your choiceval
to embraceomfamning or foregoavstå från motherhoodmoderskap
218
825951
6873
Jag vill att alla kvinnor ska veta
att oavsett om du har barn eller inte
14:06
is not in any way tiedbundna
to your worthinessvärdighet or identityidentitet
219
834546
3771
så påverkar det inte ditt människovärde
14:10
as spousesmakarna, as adultsvuxna, or as womenkvinnor ...
220
838341
4098
eller identitet som maka,
som vuxen eller som kvinna...
14:15
and there absolutelyabsolut is
a choiceval behindBakom maternitymoderskap,
221
843820
4338
och att du har rätt att välja
om du vill bli mor eller inte,
det är ditt beslut.
14:20
and it is yoursdin
222
848182
1802
14:22
and yoursdin aloneensam.
223
850008
1150
14:23
Thank you.
224
851645
1151
Tack!
14:24
(ApplauseApplåder)
225
852820
7000
(Applåder)
Translated by Ulrika Persson
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com