ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Kristen Rajter: Ja ne želim decu -- prestanite mi govoriti da ću se predomisliti

Filmed:
3,281,231 views

Jedna od pet žena u Sjedinjenim Američkim državama neće imati svoje biološko dete, i Kristen Rajter je jedna od njih. Od malih nogu, ona je znala da nije želela decu, uprkos insistiranju mnogih ljudi (uključujući i njenog lekara) koji su joj rekli da će se predomisliti. U ovom moćnom govoru, ona deli svoju priču o potrazi za sterilizacijom -- i dokazuje da je majčinstvo produžetak ženstvenosti, ne definicija.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizedprepoznat the rolesuloge
that were placedpostavljen on me very earlyrano.
0
0
4833
Prepoznala sam uloge
koje su mi nametnute, veoma rano.
00:17
One persistentUporan conceptkoncept that I observedprimećeno --
1
5932
3050
Jedan uporan koncept
koji sam posmatrala --
00:21
existingpostojeće in our languagejezik, in our mediamediji --
2
9006
2357
postoji u nasem jeziku u našim medijima --
00:23
was that womenžene are not only
supposednavodno to have childrendjeca,
3
11387
4991
je taj da žene ne samo da treba
da imaju decu,
00:29
they are supposednavodno to want to.
4
17340
1882
već se očekuje i da to žele.
00:32
This existedpostojala everywheresvuda.
5
20558
1945
Ovo je postojalo svuda.
00:34
It existedpostojala in the waysnačina
that adultsodrasli spokegovorio to me
6
22527
4025
Postojalo je u načinu
na koji su odrasli pričali sa mnom
00:38
when they posedpozirala questionspitanja
in the contextkontekst of "when."
7
26576
3960
kada su postavljali pitanja
u kontekstu "kada."
00:43
"When you get marriedoženjen ..."
8
31577
1881
"Kada se udaš..."
00:45
"When you have kidsdeca ..."
9
33482
1674
"Kada budeš imala decu..."
00:48
And these futurebudućnost musingsrazmišljanja
were always presentedpredstavljen to me
10
36806
3000
I ove buduće misli
su uvek bile meni predstavljene
00:51
like partdeo of this AmericanAmerički dreamsan,
11
39830
2801
kao deo američkog sna
00:54
but it always feltosećao se to me
like someoneneko else'sdrugo dreamsan.
12
42655
2689
ali meni je to uvek izgledalo
kao nečiji tuđi san.
00:57
You see, a valuevrednost that I have
always understoodrazumljiv about myselfja
13
45368
4231
Vidite, vrednost koju sam
ja uvek razumela o sebi
01:01
was that I never wanted childrendjeca.
14
49623
2737
je ta da je nikada nisam želela decu.
01:04
And as a kidklinac, when I would try
to explainobjasni this,
15
52996
3841
I kao dete, kada bih pokušala
to da objasnim,
01:08
this disconnectPrekinuti vezu betweenizmeđu
theirnjihova rolesuloge and my valuesvrijednosti,
16
56861
3809
taj raskorak između
njihovih uloga i mojih vrednosti,
01:12
they oftenčesto laughedsmejao se
17
60694
1616
obično bi se smejali
01:14
in the way that adultsodrasli do
at the absurditiesapsurda of childrendjeca.
18
62334
3185
na način na koji se odrasli smeju
dečijim glupostima.
01:18
And they would tell me knowinglysvjesno,
19
66770
1778
I rekli bi mi znalački:
01:20
"You'llVi ćete changepromjena your mindum."
20
68572
1555
"Promenićeš mišljenje."
01:23
And people have been sayinggovoreći
things like that to me my wholecjelina life.
21
71782
3600
I ljudi su mi govorili slične stvari
celog mog života.
01:27
OtherwiseU suprotnom politeljubazno conversationrazgovor
can turnokrenite intrusivenametljivo fastbrzo.
22
75406
4376
Inače pristojan razgovor
može se brzo pretvoriti u nametljiv.
01:33
"Does your husbandmuž know?"
23
81366
1722
"Da li tvoj muž zna?"
01:35
(LaughterSmijeh)
24
83112
2807
(Smeh)
01:37
"Do your parentsroditelji know?"
25
85943
1349
"Da li ti roditelji znaju?"
01:39
(LaughterSmijeh)
26
87316
1150
(Smeh)
01:41
"Don't you want a familyporodica?"
27
89132
1754
"Zar ne želiš porodicu?"
01:44
"Don't you want to leaveodlazi anything behindiza?"
28
92463
2176
"Zar ne želiš ostaviti nešto iza sebe?"
01:48
And the primaryprimarno buzzwordZvonka
when discussingraspravlja childlessnessbez djece,
29
96106
5871
I prvo što ti kažu
kada pričaš o nemanju dece:
01:54
"That's selfishsebično."
30
102001
1442
"To je sebično."
01:59
There are countlessbezbroj reasonsrazloge
a womanžena maymože have
31
107252
3333
Bezbrojni su razlozi koje žena može imati
02:02
for choosingOdabir to abstainuzdržavati from motherhoodMajcinstvo,
32
110609
3096
zbog kojih je izabrala
da se suzdrži od majčinstva,
02:05
the majorityvećina of them
not self-prioritizingsamoprioritet.
33
113729
2865
većina njih nisu u cilju
stavljanja sebe na prvo mesto.
02:10
But it is still sociallydruštveno acceptableprihvatljivo
to publiclyjavno vilifyokleficirati womenžene as suchtakve,
34
118094
4302
Ali je i dalje socijalno prihvatljivo
javno omalovažavati ženu kao takvu,
02:14
because nonenema of these reasonsrazloge
have madenapravljen it into the socialsocijalno narrativenarativ.
35
122420
3634
zato što nijedan od tih razloga
nije ušao u društveni narativ.
02:18
When I was little and learningučenje
about the inevitabilityneizbežnost of maternityporodiljskom,
36
126482
5683
Kada sam kao mala učila
o neizbežnosti majčinstva,
02:24
it was never explainedobjašnjeno to me
37
132189
1743
nikad mi nije objašnjena
02:25
the commonnesssvakodnevnost of these factorsfaktori
that womenžene considerrazmotrite,
38
133956
4031
učestalost tih faktora koje žena razmatra,
02:31
like the riskrizik of passingprolazak on
hereditarynasljedno illnessbolest,
39
139718
2413
kao što su rizik od prenošenja
naslednih bolesti,
02:34
the dangeropasnost of havingimati to stop
life-savingspasavanje života medicationlekovi
40
142155
3158
opasnost kada moraš prekinuti uzimati lek
koji ti je neophodan
02:37
for the durationtrajanje of your pregnancyTrudnoća,
41
145337
1939
za vreme trajanja trudnoće,
02:39
concernzabrinutost about overpopulationprenaseljenost,
42
147300
2128
zabrinutost oko prenaseljenosti,
02:41
your accesspristup to resourcesresurse,
43
149452
1762
tvoj pristup resursima,
02:44
and the factčinjenica that there are
415,000 childrendjeca
44
152269
5649
i činjenica da se 415.000 dece
02:49
in the foster-carehraniteljsku njegu systemsistem
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava at any givendat time.
45
157942
3928
nalazi u hraniteljstvu u svakom momentu
u Sjedinjenim Američkim Državama.
02:54
ReasonsRazloga like these, manymnogi more,
46
162842
3906
Razlozi kao ovi, mnogi drugi,
02:58
and the factčinjenica that I don't like to leaveodlazi
things of this magnitudemagnitude to chancešansa,
47
166772
4952
i činjenica da mi se ne sviđa da stvari
ovakvih razmera prepustim slučaju,
03:03
all informedinformisani my decisionodluka
48
171748
2358
su pohranili moju odluku
03:06
to becomepostati surgicallykirurški sterilizedsterilizirani.
49
174130
1759
da se hirurški sterilišem.
03:09
I beganpočeo my researchistraživanje eagerlyžudno.
50
177023
3386
Počela sam da istražujem sa uzbuđenjem,
03:12
I wanted to fullypotpuno understandrazumijete
51
180433
1591
želela sam da potpuno razumem
03:14
all that was going to come
with undergoingprolazi kroz a tubal-dine Tubal ligationlizacija,
52
182048
5405
sve što ide uz proceduru tubalne ligacije,
03:19
whichšto is just anotherdrugi wordriječ
for gettingdobivanje your tubescijevi tiedvezani.
53
187477
2801
što je drugi naziv
za podvezivanje jajovoda.
03:22
I wanted to know approvalodobrenje to aftermathposledice,
54
190809
3330
Želela sam da znam rezultat,
03:26
satisfactionzadovoljstvo ratesstope, risksrizike, statisticsstatistike.
55
194163
2661
postotak zadovoljstva, rizike i statistiku
03:30
And at first, I was empoweredosnažena.
56
198171
2334
I na početku, bila sam osnažena.
03:32
You see, the way the narrativenarativ
has always been taughtpredavao to me,
57
200529
3722
Vidite, prema pričama
kojima su mene učili,
03:36
I would have thought that womenžene
who didn't want childrendjeca were so rareretko,
58
204275
4268
ja bih pomislila da su retke žene
koje ne žele decu,
03:40
and then I learnednaučio
one in fivepet AmericanAmerički womenžene
59
208567
3779
I onda sam saznala da jedna od pet
američkih žena
03:44
won'tneće be havingimati a biologicalbiološki childdete --
60
212370
2317
neće imati biološko dete,
03:46
some by choiceizbor, some by chancešansa.
61
214711
2833
neke po izboru, neke zbog okolnosti.
03:49
(ApplausePljesak)
62
217568
1189
(Aplauz)
03:50
But I was not alonesam.
63
218781
2363
Ali ja nisam bila sama.
03:55
But the more I readpročitajte,
the more disheartenedobeshrabren I becamepostao.
64
223192
2715
Ali što sam više čitala,
više sam bila obeshrabrena.
03:57
I readpročitajte women'sžene storiespriče,
65
225931
2807
Čitala sam priče žena,
04:00
tryingpokušavajući desperatelyočajnički to get this procedureprocedure.
66
228762
2714
koje su očajno pokušavale
da dobiju ovu proceduru.
04:04
I learnednaučio how commončesto it was
for womenžene to exhaustauspuh theirnjihova financesfinansije
67
232534
6395
Saznala sam koliko je često
da žene iscrpe svoje finansije,
04:10
appealingprivlačno to dozensdesetine of ob-gynsginekologa
over manymnogi yearsgodine,
68
238953
5476
obraćajući se desetinama ginekologa,
tokom mnogo godina,
04:17
only to be turnedokrenuo se down so manymnogi timesputa,
69
245921
1862
samo da bi bile odbijene toliko puta,
04:19
oftenčesto with suchtakve blatantnotorna disrespectUvrede
that they just gavedala up.
70
247807
2931
često sa tako očiglednim nepoštovanjem
da su samo odustale.
04:23
WomenŽene reportedprijavili that medicalmedicinski practitionersprakse
were oftenčesto condescendingsnishodljivo
71
251529
6636
Žene su izjavile da su lekari
često bili snishodljivi,
04:30
and dismissiveodbacivan of theirnjihova motivationsmotivacije,
72
258189
2325
negativni u vezi njihovih motiva,
04:34
beingbiće told things like,
73
262236
1953
rečeno im je nešto kao:
04:36
"Come back when you're marriedoženjen
with a childdete."
74
264213
2221
"Vratite se kad se udate i imate dete. "
04:40
But womenžene who did have childrendjeca,
who wentotišao to go get this procedureprocedure,
75
268865
3988
Ali ženama koje su imale decu,
i otišle da dobiju ovaj tretman,
04:44
were told they were too youngmladi,
76
272877
1624
bilo je rečeno da su premlade,
04:47
or they didn't have enoughdosta childrendjeca,
77
275707
3341
ili da nemaju dovoljno dece,
04:51
whichšto is very interestingzanimljivo,
78
279072
1953
što je veoma interesantno,
04:53
because the legallegalno requirementszahtjevi in my statestanje
for gettingdobivanje this kindkind of surgeryoperacija were,
79
281049
6261
budući da su zakonski uslovi u mojoj
državi za dobijanje operacije ove vrste:
05:00
"Be at leastnajmanje 21 yearsgodine oldstari,"
80
288160
1651
"Najmanje 21 godina starosti,"
05:03
"appearpojaviti of soundzvuk mindum,
actingglumi of your ownvlastiti accordsporazum,"
81
291287
2938
"izgledaj da si pri zdravom razumu,
nastupaj po svojoj zamisli,"
05:06
and "have a 30-day-Day waitingčeka periodperiod."
82
294249
1857
i "sačekaj 30 dana."
05:10
And I was perplexedzbunjen that I could meetupoznaj
all of these legallegalno requirementszahtjevi
83
298345
4413
I ja sam bila začuđena da sam zadovoljila
sve zakonske uslove,
05:16
and still have to facelice a battlebitka
in the examispit roomsoba
84
304067
3111
a ipak morala da se suočim
sa borbom u ordinaciji
05:19
for my bodilytelesno autonomyautonomiju.
85
307202
1467
za autonomiju nad mojim telom.
05:21
And it was dauntingzastrašujuće,
86
309957
1681
I to je bilo obeshrabrujuće,
05:24
but I was determinedodređeno.
87
312468
1251
ali ja sam bila odlučna.
05:26
I rememberzapamtite I dressedobučen so professionallyprofesionalno
to that first appointmentimenovanje.
88
314664
4832
Sećam se da sam se obukla profesionalno
za taj prvi sastanak.
05:31
(LaughterSmijeh)
89
319988
1177
(Smeh)
05:33
I satsat up straightravno.
90
321189
1667
Sedela sam uspravno.
05:34
I spokegovorio clearlyjasno.
91
322880
1570
Pričala jasno.
05:37
I wanted to give that doctordoktor
everysvaki piecekomad of evidencedokaze
92
325292
4873
Želela sam da tom doktoru
dam svaki mogući dokaz
05:42
that I was not the datedatum
of birthrođenje in that filefajl.
93
330189
3103
da ja nisam datum rođenja u tom fajlu.
05:46
And I madenapravljen sure to mentionpomene things like,
94
334643
2481
I pobrinula sam se da pomenem stvari kao:
05:49
"I just got my bachelor'sprvostupnika degreestepen
95
337148
1691
"Upravo sam diplomirala
05:50
and I'm applyingprimjena
to these doctoralsli programsprograme,
96
338863
2563
i apliciram na ove doktorske studije,
05:53
I'm going to studystudija these things."
97
341450
1931
ja ću da studiram to i to."
05:55
And "my long-termdugoročno partnerpartner
has this kindkind of businessposlovanje,"
98
343405
4138
I "moj dugogodišnji partner
ima takav i takav biznis,"
05:59
and "I've donezavršeno researchistraživanje
on this for monthsmjeseci.
99
347567
3426
i "ja sam istraživala o ovome mesecima.
06:03
I understandrazumijete everything
about it, all the risksrizike."
100
351017
2308
Razumem sve o tome, sve rizike."
06:06
Because I neededpotrebno the doctordoktor to know
that this was not a whimkoga,
101
354615
3708
Zato što mi je trebalo da doktor zna
da ovo nije samo hir,
06:10
not reactionaryreakcionaran,
102
358347
1961
nije revolt,
06:12
not your 20-something-nešto
looking to go out and partyparty
103
360332
3452
da ja nisam dvadesetogodišnjakinja
koja hoće da može da se zabavlja
06:15
withoutbez fearstrah of gettingdobivanje knockedpokucao up ...
104
363808
2120
bez straha da ostane trudna...
06:17
(LaughterSmijeh)
105
365952
1968
(Smeh)
06:19
that this supportedpodržan something
integralintegralni to who I was.
106
367944
2914
da ovo podržava nešto
što je sastavni deo mene.
06:25
And I understandrazumijete informedinformisani consentsaglasnost,
107
373237
1640
I da razumem informisani pristanak,
06:26
so I fullypotpuno expectedočekivano to be reeducatedpreraobrazovani
on how it all workedradio je, but ...
108
374901
6114
tako da sam u potpunosti očekivala da
budem re-edukovana o tome, ali...
06:34
At one pointtačka, the informationinformacije beingbiće
givendat to me startedzapočet to feel agenda'ddnevni red,
109
382909
4881
U jednom momentu, informacije koje
su mi dali, počele su da deluju sa namerom
06:39
interlacedprepleteno with biaspristrasnost
and inflatedvisoko statisticsstatistike.
110
387814
5103
isprepletane sa pristrasnošću
i preduvanom statistikom.
06:45
The questionspitanja beganpočeo to feel interrogativepitanje.
111
393603
2420
Pitanja su počela da budu ispitivačka.
06:49
At first they were askingpitajući me questionspitanja
112
397885
2462
U početku su mi postavljali pitanja
06:52
that seemedizgledalo je to understandrazumijete
my situationsituacija better,
113
400371
3459
koja su izgledala u cilju, da bi razumeli
bolje moju situaciju,
06:55
and then it seemedizgledalo je like they were
askingpitajući questionspitanja to try to tripputovanje me up.
114
403854
3413
i onda je izgledalo da su me ispitivali
sa ciljem da me pokolebaju.
06:59
I feltosećao se like I was on the witnesssvjedok standštand,
beingbiće cross-examinedunakrsno ispitivanje.
115
407291
4348
Osećala sam se kao na ispitivačkoj klupi,
unakrsno ispitivana.
07:04
The doctordoktor askedpitan me about my partnerpartner.
116
412651
1929
Doktor me je pitao o mom partneru:
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"Kako se on ili ona oseća
po ovom pitanju?"
07:10
"Well, I've been with
the sameisto man for fivepet yearsgodine,
118
418460
3477
"Pa, ja sam sa istim muškarcem pet godina,
07:13
and he fullypotpuno supportspodržava any decisionodluka
I make for my bodytelo."
119
421961
2832
i on u potpuno podržava
bilo koju odluku o mom telu."
07:17
And he said, "Well,
what happensse dešava in the futurebudućnost,
120
425139
2581
A on će na to: "A šta se dešava
u budućnosti,
07:19
if you changepromjena partnerspartnera?
121
427744
1151
ako promeniš partnera?
07:20
What happensse dešava when that personosoba
wants childrendjeca?"
122
428919
2190
Šta se dešava ako ta osoba
bude htela decu?"
07:24
And I didn't quitesasvim know
how to reactreagovati to that,
123
432767
4152
I ja nisam znala kako da reagujem na to,
07:28
because what I was hearingsluh
124
436943
2016
jer ono što sam ja čula je to
07:30
was this doctordoktor tell me that I'm supposednavodno
to disregardzanemariti everything I believe
125
438983
6973
da mi ovaj lekar govori da ja treba
da odbacim sve u šta verujem,
07:37
if a partnerpartner demandszahteva childrendjeca.
126
445980
2800
ako moj partner zahteva decu.
07:40
So I told him not to worrybrinite about that.
127
448804
3160
Pa sam mu ja rekla da ne brine o tome.
07:43
My stancestav on childbearingrađanja
has always been first datedatum conversationrazgovor.
128
451988
3244
Moj stav o nemanju dece je oduvek
bio tema na prvom sastanku.
07:47
(LaughterSmijeh)
129
455597
6087
(Smeh)
07:53
(CheeringNavijački)
130
461708
1150
(Ovacije)
07:54
(LaughterSmijeh)
131
462882
3921
(Smeh)
07:59
He then askspita me to considerrazmotrite
132
467253
2413
Onda mi je tražio da razmotrim
08:03
how "in 20 yearsgodine, you could really
come to regretžaljenje this" ...
133
471531
4262
kako "za 20 godina, možeš zaista
zažaliti zbog ovoga"...
08:08
as thoughipak I hadn'tnije.
134
476848
1461
kao da već nisam.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Rekla sam mu:
08:16
"OK, if I wakeprobuditi se up one day
136
484156
3225
"OK, ako se probudim jednog dana
08:20
and realizeshvatiti, you know,
137
488555
3048
i shvatim, znate,
08:23
I wishželim I'd madenapravljen a differentdrugačiji
decisionodluka back then,
138
491627
2722
da želim da sam donela
drugačiju odluku u prošlosti,
08:28
the truthistina is, I'd only removeduklonjen
a singlesingl pathput to parenthoodroditeljstvo.
139
496856
3015
istina je, ja sam samo uklonila jedan
od puteva ka roditeljstvu
08:32
I never neededpotrebno biologybiologija
to formobrazac familyporodica anywayu svakom slučaju."
140
500973
2533
Nije mi ni bila potrebna biologija
da imam porodicu."
08:36
(ApplausePljesak)
141
504356
7000
(Aplauz)
08:44
And I would much ratherpre
dealdogovoriti with that any day
142
512892
3785
Radije bih se nosila sa tim bilo koji dan,
08:48
than dealdogovoriti with one day wakingbuđenja up,
143
516701
2968
nego da se jednom probudim,
08:51
realizeshvatiti I'd had a childdete
144
519694
3969
shvateći da imam dete
08:55
that I didn't really want
or was preparedpripremljen to carenegu for.
145
523688
5921
koje zaista ne želim ili o kojem nisam
spremna da brinem.
09:01
Because one of these affectspogađa only me.
146
529633
2547
Zato što prvo utiče samo na mene.
09:04
The other affectspogađa a childdete,
147
532873
2467
Drugo utiče na dete,
09:07
theirnjihova developmentrazvoj, theirnjihova well-beingblagostanje --
148
535364
2286
njegov razvoj, dobrostanje --
09:09
(ApplausePljesak)
149
537674
3659
(Aplauz)
09:13
and humančovjek beingsbića
are not to be gambledprokockao with.
150
541357
2174
a ljudskim bićima se ne treba kockati.
09:18
He then tellskaže me why no one
was going to approveodobri this procedureprocedure,
151
546058
6027
On mi onda kaže kako mi niko
neće odobriti ovu operaciju,
09:24
certainlysvakako not he,
152
552109
1515
sigurno ne on,
09:25
because of a conceptkoncept
calledpozvana medicalmedicinski paternalismpaternalizam,
153
553648
3239
zbog koncepta zvanog
medicinski paternalizam,
09:28
whichšto allowsdozvoljava him,
as my well-informeddobro informisan providerProvajdera,
154
556911
5065
koji mu dozvoljava da kao
dobro informisani provajder,
09:34
to make decisionsodluke for me ...
155
562000
2230
donese odluke za mene...
09:37
basedbazirana on his perceptionpercepcija
of my bestnajbolje interestinteresovanje,
156
565481
2813
bazirano na njegovoj percepciji
o mom najboljem interesu,
09:40
regardlessbez obzira of what I,
as the patientpacijent, want or believe.
157
568318
2706
bez obzira na to šta ja,
kao pacijent, želim i verujem.
09:44
He takes this opportunityprilika to stepkorak out
158
572800
2985
On koristi ovu priliku da istupi
09:47
and discussdiskutovati my caseslučaj
with my potentialpotencijal surgeonkirurg,
159
575809
3896
i diskutuje o mom slučaju
sa mojim potencijalnim hirurgom,
09:51
and throughkroz the doorvrata, I hearčuti him
describeopišite me as a little girldevojka.
160
579729
5277
i kroz vrata, ja ga čujem kako me opisuje
kao malu devojčicu.
10:01
I was so offendedUvrijeđen.
161
589137
1714
Bila sam tako uvređena.
10:03
I wanted to defendbraniti myselfja.
162
591434
1550
Želela sam da se branim.
10:05
I wanted to explicitlyeksplicitno explainobjasni
to eachsvaki one of these providersProvajderima
163
593412
4421
Želela sam da izričito objasnim
svakom od tih provajdera
10:09
how they were treatinglečenje me,
164
597857
1320
kako su me tretirali,
10:11
that it was belittlingbelittling and sexistseksistički,
165
599201
2425
kako je to bilo omalovažavajuće
i seksistički,
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
i da ja nisam morala to da trpim.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
Ali ja to jesam trpela.
10:22
I swallowedprogutao everysvaki sharpoštro wordriječ in my throatgrlo,
168
610211
2545
Progutala sam svaku oštru reč u mom grlu,
10:26
clenchedstisnute my jawčeljusti, and insteadumjesto toga
169
614501
3037
stisnula zube, i umesto toga
10:29
answeredodgovorio eachsvaki one of theirnjihova condescendingsnishodljivo
questionspitanja and statementsizjave.
170
617562
5204
odgovorila na svako njihovo
snishodljivo pitanje i izjavu.
10:36
I had come here looking
for objectivityobjektivnost and supportpodrška
171
624595
3982
Došla sam ovde tražeći
objektivnost i podršku,
10:40
and insteadumjesto toga I feltosećao se dismissedodbacio and silencedUšutkao,
172
628601
4067
a umesto toga osećala sam se
napuštenom i utišanom,
10:44
and I hatedmrzela myselfja for it.
173
632692
1369
i mrzela sam sebe zbog toga.
10:46
I hatedmrzela that I was lettingiznajmljivanje people
disrespectUvrede me repeatedlyviše puta.
174
634085
4596
Mrzela sam što sam dozvoljavala ljudima da
me uzastopno tretiraju sa nepoštovanjem.
10:51
But this was my one shotubijen.
175
639918
1818
Ali to je bila moja jedina šansa.
10:57
That was one of multiplevišestruko consultationskonsultacije
that I had to go to.
176
645424
4484
To je bila jedna od višestrukih
konsultacija na koje sam morala da odem.
11:02
At one pointtačka, I had seenviđeni fivepet or sixšest
medicalmedicinski professionalsprofesionalci in the sameisto hoursat.
177
650967
4222
U jednom momentu, posetila sam pet
ili šest lekara u istom satu.
11:07
The doorvrata to the examispit roomsoba
feltosećao se more like the doorvrata to a clownklovn carauto.
178
655891
3524
Vrata ka ordinaciji izgledala su više
kao vrata ka klovnovskom autu.
11:11
There's my primaryprimarno,
179
659439
1366
Tu je moj lekar,
11:12
there's his colleaguekolega,
180
660829
1808
tu je njegov kolega,
11:14
the directordirektor, OK.
181
662661
2493
direktor, OK.
11:17
It feltosećao se like I was askingpitajući them
to infectzaraziti me with smallpoxvelike boginje
182
665178
5396
Osećala sam se kao da sam im tražila
da me inficiraju malim boginjama
11:22
insteadumjesto toga of, I don't know,
obtaindobiti birthrođenje controlkontrola.
183
670598
4403
umesto, ne znam, kontracepcije.
11:28
But I didn't waverkolebati,
184
676787
4342
Ali ja nisam pokleknula,
11:33
and I was persistentUporan,
185
681153
2247
bila sam uporna,
11:35
and I eventuallyna kraju convinceduveren one of them
to allowdopustiti the procedureprocedure.
186
683424
6373
i na kraju sam ubedila jednog od njih
da odobri operaciju.
11:42
And even as I am in the roomsoba,
signingpotpisivanje the consentsaglasnost formsobrazaca
187
690790
5270
I čak dok sam u sobi, potpisujem formulare
11:48
and gettingdobivanje the hormonehormon shotssnimke
and tyingvezanje up looseslobodno endszavršava ...
188
696084
4373
i dobijam hormonske inekcije
i podvezujući rastavljene krajeve...
11:53
my doctordoktor is shakingtresenje
his headglava in disapprovalneodobravanje.
189
701556
3959
moj doktor odmahuje glavom
u neodobravanju.
11:59
"You'llVi ćete changepromjena your mindum."
190
707335
1515
"Promenićeš mišljenje."
12:03
I never really understoodrazumljiv
191
711542
3239
Nikada nisam zapravo razumela
12:06
how stronglysnažno this societydruštvo
clingsDrži to this roleuloga
192
714805
4356
koliko se snažno ovo društvo
drži ove uloge
12:11
untildo I wentotišao throughkroz this.
193
719185
1317
dok nisam prošla kroz ovo.
12:13
I experiencediskusan firsthandiz prve ruke, repeatedlyviše puta,
194
721556
6055
Doživela sam iz prve ruke, više puta,
12:20
how people, be it medicalmedicinski providersProvajderima,
195
728908
3634
kako su ljudi, bilo to lekari,
12:26
colleagueskolege, strangersstranci,
196
734175
2270
kolege, stranci,
12:30
were literallybukvalno unablenesposoban
to separateodvojeni me beingbiće a womanžena
197
738554
5659
bili bukvalno u nemogućnosti
da razdvoje mene kao ženu
12:37
from me beingbiće a mothermajka.
198
745261
1483
od mene kao majke.
12:40
And I've always believedvjerovali
that havingimati childrendjeca
199
748191
4589
A ja sam oduvek verovala da je imati decu
12:44
was an extensionproduženje of womanhoodŽenstvenost,
not the definitiondefinicija.
200
752804
2483
bilo produženje ženstvenosti,
a ne definicija.
12:48
I believe that a woman'sžena valuevrednost
201
756728
2676
Ja verujem da ženina vrednost
12:51
should never be determinedodređeno
by whetherbilo da or not she has a childdete,
202
759428
4482
ne bi nikada trebalo da bude određena
po tome da li ili ne ona ima decu,
12:55
because that stripstrake her
of her entirecijeli identityidentitet
203
763934
4144
jer joj to oduzima njen ceo identitet
13:00
as an adultodrasla osoba untodo herselfsama.
204
768102
1419
kao odraslog u njoj.
13:02
WomenŽene have this amazingNeverovatno abilitysposobnost
to createstvoriti life,
205
770492
3534
Žene imaju ovu neverovatnu
sposobnost da stvore život,
13:07
but when we say that that is her purposesvrha,
206
775185
2111
ali kada kažemo da je to njena svrha,
13:11
that sayskaže that her entirecijeli existencepostojanje
is a meansznači to an endkraj.
207
779414
4483
to ukazuje na to da je njeno
celokupno postojanje sredstvo za cilj.
13:20
It's so easylako to forgetzaboraviti the rolesuloge
that societydruštvo placesmesta on us
208
788995
4156
Lako je zaboraviti da su uloge
koje nam društvo nameće
13:25
are so much more than meresamo titlesnaslovi.
209
793175
2233
mnogo više nego puki nazivi.
13:27
What about the weighttežina
that comesdolazi with them,
210
795432
2564
Šta je sa težinom koja dolazi sa njima,
13:30
the pressurepritisak to conformprilagoditi
to these standardsstandarde ...
211
798020
2229
pritiskom da zadovoljimo te standarde...
13:33
the fearstrah associatedpovezani with questioningispitivanje them,
212
801169
2166
strahom povezanim sa sumnjom u njih,
13:36
and the desiresželje that we
castcast asidesa strane to acceptprihvatiti them?
213
804375
2452
i željama koje odbacimo
da bismo ih prihvatili?
13:40
There are manymnogi pathsstaze
to happinesssreća and fulfillmentispunjenje.
214
808841
2382
Ima mnogo puteva do sreće i ispunjenja.
13:44
They all look very differentdrugačiji,
215
812222
1971
Oni svi izgledaju veoma različito,
13:46
but I believe that everysvaki one
216
814217
4723
ali ja verujem da svi oni
13:50
is pavedpopločan with the right
to self-determinationsamoodređenje.
217
818964
2984
su popločani sa pravom na samo-određenje.
13:57
I want womenžene to know that your choiceizbor
to embracezagrli or foregoforego motherhoodMajcinstvo
218
825951
6873
Žene, želim da znate da vaš izbor
da prihvatite ili odbijete majčinstvo
14:06
is not in any way tiedvezani
to your worthinessvrijednost or identityidentitet
219
834546
3771
nije ni na koji način povezano sa vašom
vrednošću ili identitetom
14:10
as spousessupruge, as adultsodrasli, or as womenžene ...
220
838341
4098
kao supruge, kao odraslog, ili kao žene...
14:15
and there absolutelyapsolutno is
a choiceizbor behindiza maternityporodiljskom,
221
843820
4338
i apsolutno postoji izbor iza majčinstva,
14:20
and it is yourstvoje
222
848182
1802
i on je vaš
14:22
and yourstvoje alonesam.
223
850008
1150
i samo vaš.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
Hvala.
14:24
(ApplausePljesak)
225
852820
7000
(Aplauz)
Translated by Natasha K
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com