ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Christen Reighter: Ne želim otrok- prenehajte mi dopovedovati, da si bom premislila

Filmed:
3,281,231 views

Vsaka peta ženska v ZDA ne bo nikoli imela biološkega otroka in Christen Reighter je ena izmed njih. Od malih nog je vedela, da ne želi imeti otrok, kljub vztrajanju mnogih (vključno z njenim zdravnikom), ki so ji dopovedovali, da si bo premislila. V tem močnem govoru deli svojo zgodbo o iskanju poti do sterilizacije in razloži, da materinstvo ženske ne definira, ampak predstavlja njeno dodano vrednost.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizedpriznana the rolesvloge
that were placedpostavljen on me very earlyzgodaj.
0
0
4833
Zgodaj sem prepoznala vloge,
ki so mi bile dodeljene.
00:17
One persistentvztrajno conceptkoncept that I observedopazili --
1
5932
3050
Eden od vztrajnih konceptov,
ki sem ga opazovala,
00:21
existingobstoječe in our languagejezik, in our mediamediji --
2
9006
2357
ki obstajajo v našem jeziku, v medijih,
00:23
was that womenženske are not only
supposeddomnevno to have childrenotroci,
3
11387
4991
je bil, da ženskam ni treba
le imeti otroke,
00:29
they are supposeddomnevno to want to.
4
17340
1882
morajo si jih tudi želeti.
00:32
This existedobstaja everywherepovsod.
5
20558
1945
To je blo vseprisotno.
00:34
It existedobstaja in the waysnačinov
that adultsodrasli spokegovoril to me
6
22527
4025
Bilo je prisotno v načinu,
kako so odrasli govorili z menoj,
00:38
when they posedpredstavljajo questionsvprašanja
in the contextkontekst of "when."
7
26576
3960
ko so mi zastavljali vprašanja
v kontekstu - ko ...
00:43
"When you get marriedporočen ..."
8
31577
1881
Ko se boš poročila.
00:45
"When you have kidsotroci ..."
9
33482
1674
Ko boš imela otroke.
00:48
And these futureprihodnost musingsMusings
were always presentedpredstavljeno to me
10
36806
3000
Ta prihodnja razmišljanja
so mi vedno bila predstavljena
00:51
like partdel of this AmericanAmeriški dreamsanje,
11
39830
2801
kot del ameriških sanj,
00:54
but it always feltčutil to me
like someonenekdo else'sdrugače dreamsanje.
12
42655
2689
a vedno se mi je zdelo,
da gre za sanje nekoga drugega.
00:57
You see, a valuevrednost that I have
always understoodrazumel about myselfjaz
13
45368
4231
Veste, vrednota, ki sem jo
vedno razumela v povezavi s seboj,
01:01
was that I never wanted childrenotroci.
14
49623
2737
je bila, da si nikoli nisem želela otrok.
01:04
And as a kidfant, when I would try
to explainpojasnite this,
15
52996
3841
In kot otrok, ko sem skušala to razložiti,
01:08
this disconnectprekiniti betweenmed
theirnjihovi rolesvloge and my valuesvrednosti,
16
56861
3809
to nepovezanost med njihovimi
vlogami in mojimi vrednotami,
01:12
they oftenpogosto laughedsmejal se je
17
60694
1616
so se mi pogosto smejali,
01:14
in the way that adultsodrasli do
at the absurditiesAbsurdities of childrenotroci.
18
62334
3185
kot se odrasli smejijo
otroških absurdnostim.
01:18
And they would tell me knowinglyZavestno,
19
66770
1778
Poznavalsko so mi rekli:
01:20
"You'llBoste changesprememba your mindum."
20
68572
1555
"Premislila si boš."
01:23
And people have been sayinggovoriti
things like that to me my wholeceloto life.
21
71782
3600
In ljudje mi take stvari
govorijo že vse moje življenje.
01:27
OtherwiseDrugače politevljuden conversationpogovor
can turnobrat intrusivevsiljivi fasthitro.
22
75406
4376
Sicer vljudni pogovori
lahko hitro postanejo nadležni.
01:33
"Does your husbandmož know?"
23
81366
1722
"Ali vaš mož ve?"
01:35
(LaughterSmeh)
24
83112
2807
(smeh)
01:37
"Do your parentsstarši know?"
25
85943
1349
"Ali vedo vaši starši?"
01:39
(LaughterSmeh)
26
87316
1150
(smeh)
01:41
"Don't you want a familydružina?"
27
89132
1754
"Ali nočete imeti družine?"
01:44
"Don't you want to leavedopust anything behindzadaj?"
28
92463
2176
"Ali nočete ničesar pustiti za seboj?"
01:48
And the primaryprimarno buzzwordBuzzword
when discussingrazpravljali childlessnesschildlessness,
29
96106
5871
In najpogostejša fraza,
ko je govora o življenju brez otrok:
01:54
"That's selfishsebičen."
30
102001
1442
"To je sebično."
01:59
There are countlessnešteto reasonsrazlogov
a womanženska maylahko have
31
107252
3333
Nešteto razlogov obstaja,
zakaj se mora ženska morda
02:02
for choosingizbira to abstainVzdržati from motherhoodMaterinstvo,
32
110609
3096
odločiti, da ne bo postala mati.
02:05
the majorityvečino of them
not self-prioritizingself-prednostno razvrščanje.
33
113729
2865
Večina jih ni povezanih s
postavljanjem sebe na prvo mesto.
02:10
But it is still sociallysocialno acceptablesprejemljivo
to publiclyjavno vilifyOmalovažavati womenženske as suchtako,
34
118094
4302
A še vedno je družbeno sprejemljivo
javno obrekovati ženske,
02:14
because nonenič of these reasonsrazlogov
have madeizdelane it into the socialsocialno narrativepripoved.
35
122420
3634
ker nobeden od teh razlogov
ni postal del družbene pripovedi.
02:18
When I was little and learningučenje
about the inevitabilityneizogibnost of maternitymaterinstvo,
36
126482
5683
Ko sem bila majhna in sem se
učila o neizogibnosti materinstva,
02:24
it was never explainedpojasnil to me
37
132189
1743
mi nikoli ni bilo razloženo,
02:25
the commonnessvsakdanjost of these factorsdejavniki
that womenženske considerrazmislite,
38
133956
4031
kako pogosto ženske
morajo razmišljati o faktorjih,
kot so tveganje, da bi otroku
predale dedno bolezen,
02:31
like the risktveganje of passingmimo on
hereditarydedno illnessbolezen,
39
139718
2413
02:34
the dangernevarnost of havingimeti to stop
life-savingreševanje življenj medicationzdravila
40
142155
3158
nevarnost, da bodo morale
prekiniti nujno potrebno zdravljenje
02:37
for the durationtrajanje of your pregnancyNosečnost,
41
145337
1939
v času nosečnosti,
02:39
concernskrb about overpopulationprenaseljenost,
42
147300
2128
skrb zaradi prevelike poseljenosti,
02:41
your accessdostop to resourcesvirov,
43
149452
1762
vaš dostop do virov
02:44
and the factdejstvo that there are
415,000 childrenotroci
44
152269
5649
in dejstvo, da je vedno 415 000 otrok
02:49
in the foster-carespodbujanje varstva systemsistem
in the UnitedVelika StatesDržave at any givendan time.
45
157942
3928
v sistemu rejništva v ZDA.
02:54
ReasonsRazlogov like these, manyveliko more,
46
162842
3906
Taki razlogi in še mnogi drugi
02:58
and the factdejstvo that I don't like to leavedopust
things of this magnitudevelikost to chancepriložnost,
47
166772
4952
ter dejstvo, da nerada prepuščam
tako pomembne reči naključju,
03:03
all informedobveščeni my decisionodločitev
48
171748
2358
vse to je podkrepilo mojo odločitev,
03:06
to becomepostane surgicallyKirurško sterilizedSterilizirane.
49
174130
1759
da se dam sterilizirati.
03:09
I beganzačel my researchraziskave eagerlynestrpno.
50
177023
3386
Zagnano sem začela z raziskovanjem.
03:12
I wanted to fullyv celoti understandrazumeti
51
180433
1591
Želela sem popolnoma razumeti,
03:14
all that was going to come
with undergoingv postopku a tubalJajcevodov ligationLigation,
52
182048
5405
kaj vse bo prinesla tubektomija,
03:19
whichki is just anotherdrugo wordbeseda
for gettingpridobivanje your tubescevi tiedvezani.
53
187477
2801
kar je le drug izraz
za zavezovanje jajčnikov.
03:22
I wanted to know approvalodobritev to aftermathposledice,
54
190809
3330
Popolnoma sem želela razumeti posledice,
03:26
satisfactionzadovoljstvo ratesstopnje, riskstveganja, statisticsstatistiko.
55
194163
2661
odstotek uspešnosti, tveganja, statistiko.
03:30
And at first, I was empoweredpooblaščeni.
56
198171
2334
Najprej sem se počutila močno.
03:32
You see, the way the narrativepripoved
has always been taughtučil to me,
57
200529
3722
Veste, vedno so z menoj govorili,
03:36
I would have thought that womenženske
who didn't want childrenotroci were so rareredko,
58
204275
4268
kot da le redke ženske ne želijo otrok.
03:40
and then I learnednaučili
one in fivepet AmericanAmeriški womenženske
59
208567
3779
Potem pa sem izvedela, da vsaka
peta Američanka
03:44
won'tne bo be havingimeti a biologicalbiološko childotrok --
60
212370
2317
nima biološkega otroka,
03:46
some by choiceizbira, some by chancepriložnost.
61
214711
2833
nekatere na lastno željo,
druge po naključju.
03:49
(ApplauseAplavz)
62
217568
1189
(aplavz)
03:50
But I was not alonesam.
63
218781
2363
Nisem bila sama.
03:55
But the more I readpreberite,
the more disheartenedDemoraliziran I becamepostati.
64
223192
2715
A več ko sem brala,
bolj mi je jemalo pogum.
03:57
I readpreberite women'sženske storieszgodbe,
65
225931
2807
Brala sem zgodbe žensk,
04:00
tryingposkušam desperatelyobupno to get this procedurepostopek.
66
228762
2714
ki so obupano želele ta poseg.
04:04
I learnednaučili how commonpogosti it was
for womenženske to exhaustizpušnih plinov theirnjihovi financesfinance
67
232534
6395
Ugotovila sem, kako pogosto
so ženske izčrpale svoje finance,
04:10
appealingprivlačni to dozensdesetine of ob-gynsob-GYNs
over manyveliko yearslet,
68
238953
5476
leta in leta prosile
na ducate ginekologov,
04:17
only to be turnedobrnjen down so manyveliko timeskrat,
69
245921
1862
a so bile vedno znova zavrnjene,
04:19
oftenpogosto with suchtako blatantOčitno disrespectNespoštovanje
that they just gavedala up.
70
247807
2931
pogosto s tako očitnim prezirom,
da so preprosto odnehale.
04:23
WomenŽenske reportedporočali that medicalmedicinski practitionersZdravniki
were oftenpogosto condescendingPodcenjevalnem
71
251529
6636
Ženske so poročale, da so bili
zdravstveni delavci pogosto vzvišeni
04:30
and dismissivedismissive of theirnjihovi motivationsmotivacije,
72
258189
2325
in niso sprejeli njihove odločitve.
Govorili so jim stvari, kot npr.:
04:34
beingbiti told things like,
73
262236
1953
"Pridite nazaj, ko boste poročeni
in boste imeli otroka."
04:36
"Come back when you're marriedporočen
with a childotrok."
74
264213
2221
04:40
But womenženske who did have childrenotroci,
who wentšla to go get this procedurepostopek,
75
268865
3988
A ženskam, ki so imele otroke
in so želele ta poseg,
04:44
were told they were too youngmladi,
76
272877
1624
je bilo rečeno, da so premlade
04:47
or they didn't have enoughdovolj childrenotroci,
77
275707
3341
ali da nimajo dovolj otrok,
04:51
whichki is very interestingzanimivo,
78
279072
1953
kar je zanimivo,
04:53
because the legalpravno requirementszahteve in my statedržava
for gettingpridobivanje this kindvrste of surgeryoperacija were,
79
281049
6261
ker so pravne zahteve v moji državi
za tako operacijo -
05:00
"Be at leastvsaj 21 yearslet oldstar,"
80
288160
1651
starost vsaj 21 let,
05:03
"appearPojavi se of soundzvok mindum,
actingigrati of your ownlastno accordsporazum,"
81
291287
2938
zdravega razuma, na lastno željo
05:06
and "have a 30-day-dan waitingčakanje periodobdobje."
82
294249
1857
in 30 dni čakalne dobe.
05:10
And I was perplexedzmeden that I could meetsrečati
all of these legalpravno requirementszahteve
83
298345
4413
Bila sem osupla, da sem
izpolnjevala vse te zahteve,
05:16
and still have to faceobraz a battleBitka
in the examizpit roomsoba
84
304067
3111
a sem se še vedno morala
boriti v ordinaciji
05:19
for my bodilytelesno autonomyavtonomija.
85
307202
1467
za svojo telesno avtonomijo.
05:21
And it was dauntingzastrašujoče,
86
309957
1681
Bilo je zastrašujoče,
05:24
but I was determineddoločena.
87
312468
1251
a bila sem odločena.
05:26
I rememberZapomni si I dressedoblečen so professionallystrokovno
to that first appointmentimenovanje.
88
314664
4832
Spomnim se, da sem se za prvo
srečanjenje oblekla kot za razgovor.
05:31
(LaughterSmeh)
89
319988
1177
(smeh)
05:33
I satsedel up straightnaravnost.
90
321189
1667
Sedela sem vzravnano,
05:34
I spokegovoril clearlyjasno.
91
322880
1570
jasno sem govorila.
05:37
I wanted to give that doctorzdravnik
everyvsak piecekos of evidencedokazov
92
325292
4873
Zdravniku sem želela dokazati,
05:42
that I was not the datedatum
of birthrojstvo in that filemapa.
93
330189
3103
da nisem le datum rojstva v tisti mapi.
05:46
And I madeizdelane sure to mentionomeniti things like,
94
334643
2481
Poskrbela sem, da sem omenila reči,
kot so:
05:49
"I just got my bachelor'ssamec degreestopnja
95
337148
1691
"Pravkar sem magistrirala
05:50
and I'm applyinguporaba
to these doctoraldoktorski programsprogramov,
96
338863
2563
in se vpisujem na doktorski študij,
05:53
I'm going to studyštudija these things."
97
341450
1931
to in to bom študirala.
05:55
And "my long-termdolgoročno partnerpartnerja
has this kindvrste of businessposlovanje,"
98
343405
4138
Moj dolgoletni partner
ima to in to podjetje.
05:59
and "I've doneKončano researchraziskave
on this for monthsmesecev.
99
347567
3426
Že mesece raziskujem ta poseg,
06:03
I understandrazumeti everything
about it, all the riskstveganja."
100
351017
2308
razumem vse o njem, vsa tveganja.
06:06
Because I neededpotrebno the doctorzdravnik to know
that this was not a whimkim,
101
354615
3708
Želela sem, da bi zdravnik
vedel, da to ni kaprica,
06:10
not reactionaryReakcionaran,
102
358347
1961
nič reakcionarnega,
06:12
not your 20-something-nekaj
looking to go out and partyzabava
103
360332
3452
da nisem dvajsetletnica, ki bi
se rada zabavala
06:15
withoutbrez fearstrah of gettingpridobivanje knockedpotrkal up ...
104
363808
2120
brez strahu, da bo zanosila ...
06:17
(LaughterSmeh)
105
365952
1968
(smeh)
06:19
that this supportedpodprto something
integralsestavni to who I was.
106
367944
2914
Da mi to predstavlja nekaj pomembnega.
06:25
And I understandrazumeti informedobveščeni consentsoglasje,
107
373237
1640
Razumem prostovoljno soglasje,
06:26
so I fullyv celoti expectedpričakovano to be reeducatedponovno izobraženi
on how it all workeddelal, but ...
108
374901
6114
zato sem pričakovala, da me bo
spet podučil, kako vse poteka, ampak ...
06:34
At one pointtočka, the informationinformacije beingbiti
givendan to me startedzačel to feel agenda'dagenda ' d,
109
382909
4881
V nekem trenutku sem občutila,
da imajo informacije skriti namen,
06:39
interlacedPrepletenih with biaspristranskost
and inflatednapolnjene statisticsstatistiko.
110
387814
5103
da so prepletene s predsodki
in napihnjeno statistiko.
06:45
The questionsvprašanja beganzačel to feel interrogativeVprašalni.
111
393603
2420
Vprašanja so postala vsiljiva.
06:49
At first they were askingsprašujem me questionsvprašanja
112
397885
2462
Najprej so mi zastavljali vprašanja,
06:52
that seemedzdelo se mi je to understandrazumeti
my situationsituacija better,
113
400371
3459
da bi bolje razumeli mojo situacijo,
06:55
and then it seemedzdelo se mi je like they were
askingsprašujem questionsvprašanja to try to trippotovanje me up.
114
403854
3413
potem pa se mi je zazdelo, da me
sprašujejo, da bi me spodnesli.
06:59
I feltčutil like I was on the witnesspriča standstojalo,
beingbiti cross-examinednavzkrižno pregledane.
115
407291
4348
Počutila sem se, kot da me zaslišujejo
na prostoru za priče.
Zdravnik me je vprašal o mojem partnerju.
07:04
The doctorzdravnik askedvprašal me about my partnerpartnerja.
116
412651
1929
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"Kako pa on ali ona gleda na vse to?"
07:10
"Well, I've been with
the sameenako man for fivepet yearslet,
118
418460
3477
"No, z istim moškim sem že pet let
07:13
and he fullyv celoti supportspodpira any decisionodločitev
I make for my bodytelo."
119
421961
2832
in podpira vse odločitve,
ki jih sprejemam o svojem telesu."
07:17
And he said, "Well,
what happensse zgodi in the futureprihodnost,
120
425139
2581
Rekel je: "Kaj pa, če v prihodnosti
07:19
if you changesprememba partnerspartnerjev?
121
427744
1151
zamenjate partnerja?
07:20
What happensse zgodi when that personoseba
wants childrenotroci?"
122
428919
2190
Kaj če bo tisti človek želel otroke?"
07:24
And I didn't quitečisto know
how to reactreagirati to that,
123
432767
4152
Nisem vedela, kako naj reagiram na to,
07:28
because what I was hearingsluh
124
436943
2016
ker sem slišala le,
07:30
was this doctorzdravnik tell me that I'm supposeddomnevno
to disregardneupoštevanje everything I believe
125
438983
6973
da mi zdravnik govori, da bi morala
pozabiti vse, v kar verjamem,
07:37
if a partnerpartnerja demandszahteve childrenotroci.
126
445980
2800
če partner želi otroka.
07:40
So I told him not to worryskrbi about that.
127
448804
3160
Zato sem mu rekla, naj ne skrbi o tem.
07:43
My stancestališče on childbearingrodni
has always been first datedatum conversationpogovor.
128
451988
3244
Moje gledišče na rojevanje je
pri meni vedno tema za prvi zmenek.
07:47
(LaughterSmeh)
129
455597
6087
(smeh)
07:53
(CheeringNavijaštvo)
130
461708
1150
(vzkliki)
07:54
(LaughterSmeh)
131
462882
3921
(smeh)
07:59
He then asksvpraša me to considerrazmislite
132
467253
2413
Potem mi je rekel, naj pomislim,
08:03
how "in 20 yearslet, you could really
come to regretŽal this" ...
133
471531
4262
kako bom čez dvajset let obžalovala.
08:08
as thoughčeprav I hadn'tni.
134
476848
1461
Kot da še nisem.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Povedala sem mu:
08:16
"OK, if I wakezbudi se up one day
136
484156
3225
"Če se bom nekega dne zbudila
08:20
and realizeuresničiti, you know,
137
488555
3048
in se zavedla,
08:23
I wishželim I'd madeizdelane a differentdrugačen
decisionodločitev back then,
138
491627
2722
da si želim, da bi se takrat
drugače odločila,
08:28
the truthresnica is, I'd only removedodstraniti
a singlesamski pathpot to parenthoodstarševstvo.
139
496856
3015
je stvar taka, da sem si odstranila
le eno pot do starševstva.
08:32
I never neededpotrebno biologybiologija
to formobrazec familydružina anywayvseeno."
140
500973
2533
Nikoli nisem potrebovala biologije,
da bi si ustvarila družino.
08:36
(ApplauseAplavz)
141
504356
7000
(aplavz)
08:44
And I would much ratherprecej
dealobravnava with that any day
142
512892
3785
In mnogo raje bi se s tem ukvarjala
vsak dan,
08:48
than dealobravnava with one day wakingbedenje up,
143
516701
2968
kot pa da se nekega dne prebudim
08:51
realizeuresničiti I'd had a childotrok
144
519694
3969
in ugotovim, da imam otroka,
08:55
that I didn't really want
or was preparedpripravljen to carenego for.
145
523688
5921
ki si ga nisem zares želela oz.
zanj nisem pripravljena skrbeti.
09:01
Because one of these affectsvpliva only me.
146
529633
2547
Ker ena od teh odločitev
se tiče samo mene.
09:04
The other affectsvpliva a childotrok,
147
532873
2467
Druga se tiče tudi otroka,
09:07
theirnjihovi developmentrazvoj, theirnjihovi well-beingdobro počutje --
148
535364
2286
njegovega razvoja, njegove dobrobiti.
09:09
(ApplauseAplavz)
149
537674
3659
(aplavz)
09:13
and humančlovek beingsbitja
are not to be gambledIgrali with.
150
541357
2174
In s človeškimi bitji se ne sme kockati.
09:18
He then tellspove me why no one
was going to approveodobri this procedurepostopek,
151
546058
6027
Zdavnik mi potem pove, zakaj nihče
ne bo potrdil tega postopka,
09:24
certainlyzagotovo not he,
152
552109
1515
prav gotovo pa ne on.
09:25
because of a conceptkoncept
calledpozval medicalmedicinski paternalismpaternalizem,
153
553648
3239
Zaradi koncepta, ki se
imenuje medicinski paternalizem,
09:28
whichki allowsdovoljuje him,
as my well-informeddobro obveščeni providerponudnik,
154
556911
5065
ki mu omogoča, da se kot moj
dobro obveščeni ponudnik storitev
09:34
to make decisionsodločitve for me ...
155
562000
2230
odloči namesto mene
09:37
basedtemelji on his perceptionzaznavanje
of my bestnajboljši interestinteres,
156
565481
2813
na podlagi njegovega dojemanja,
kaj je zame najboljše,
09:40
regardlessne glede na to of what I,
as the patientbolnik, want or believe.
157
568318
2706
ne glede na to, kaj jaz kot
pacient želim ali verjamem.
09:44
He takes this opportunitypriložnost to stepkorak out
158
572800
2985
To priložnost bo izkoristil,
da bo šel še korak dlje
09:47
and discussrazpravljali my caseprimera
with my potentialpotencial surgeonkirurg,
159
575809
3896
in o mojem primeru govoril z mojim
potencialnim kirurgom.
09:51
and throughskozi the doorvrata, I hearslišite him
describeopišite me as a little girlpunca.
160
579729
5277
Skozi vrata ga slišim, kako me
opisuje kot majhno deklico.
10:01
I was so offendedužaljeni.
161
589137
1714
Strašno sem bila užaljena.
10:03
I wanted to defendbrani myselfjaz.
162
591434
1550
Želela sem se braniti,
10:05
I wanted to explicitlyizrecno explainpojasnite
to eachvsak one of these providersponudniki
163
593412
4421
želela sem natančno razložiti
vsakomur od teh ponudnikov,
10:09
how they were treatingzdravljenje me,
164
597857
1320
da je njuno ravnanje
10:11
that it was belittlingBelittling and sexistseksističnih,
165
599201
2425
poniževalno in seksistično
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
in da mi tega ni treba prenašati.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
A nisem.
Požrla sem vse ostre besede,
ki sem jih imela pripravljene,
10:22
I swallowedpogoltne everyvsak sharpostro wordbeseda in my throatgrlo,
168
610211
2545
10:26
clenchedstisnila my jawčeljusti, and insteadnamesto tega
169
614501
3037
stisnila čeljust in namesto tega
10:29
answeredodgovoril eachvsak one of theirnjihovi condescendingPodcenjevalnem
questionsvprašanja and statementsizjave.
170
617562
5204
odgovorila na vsako od njunih
podcenjevalnih vprašanj in trditev.
10:36
I had come here looking
for objectivityobjektivnost and supportpodporo
171
624595
3982
Tja sem šla v pričakovanju
objektivnosti in podpore,
10:40
and insteadnamesto tega I feltčutil dismissedzavrnilo and silencedutišani,
172
628601
4067
namesto tega pa sem se počutila
odslovljeno in utišano
10:44
and I hatedsovražil myselfjaz for it.
173
632692
1369
in zato sem se sovražila.
10:46
I hatedsovražil that I was lettingdajanje v najem people
disrespectNespoštovanje me repeatedlyvečkrat.
174
634085
4596
Sovražila sem, da sem dovolila,
da me ljudje ne spoštujejo.
10:51
But this was my one shotstrel.
175
639918
1818
A to je bila moja edina priložnost.
10:57
That was one of multiplevečkraten consultationsPosvetovanja
that I had to go to.
176
645424
4484
To je bilo eno od mnogih posvetovanj,
na katera sem morala iti.
11:02
At one pointtočka, I had seenvidel fivepet or sixšest
medicalmedicinski professionalsstrokovnjaki in the sameenako houruro.
177
650967
4222
V nekem trenutku sem obiskala
pet ali šest zdravnikov v eni sami uri.
11:07
The doorvrata to the examizpit roomsoba
feltčutil more like the doorvrata to a clownklovn caravto.
178
655891
3524
Vrata ordinacije so se zdela
kot vrata v klovnov avto.
11:11
There's my primaryprimarno,
179
659439
1366
To je moj osebni zdravnik,
11:12
there's his colleaguekolega,
180
660829
1808
tam je njegov kolega,
11:14
the directordirektor, OK.
181
662661
2493
direktor, dobro.
11:17
It feltčutil like I was askingsprašujem them
to infectokužijo me with smallpoxčrne koze
182
665178
5396
Zdelo se mi je, kot da jih prosim,
da me okužijo s kozami,
11:22
insteadnamesto tega of, I don't know,
obtainpridobiti birthrojstvo controlnadzor.
183
670598
4403
ne pa da želim dobiti kontracepcijo.
11:28
But I didn't waverTreperiti,
184
676787
4342
A nisem omahovala
11:33
and I was persistentvztrajno,
185
681153
2247
in vztrajala sem
11:35
and I eventuallysčasoma convincedprepričan one of them
to allowdovolite the procedurepostopek.
186
683424
6373
in nazadnje prepričala enega od njih,
da je dovolil poseg.
11:42
And even as I am in the roomsoba,
signingpodpis the consentsoglasje formsobrazce
187
690790
5270
In še ko sem bila v sobi
in podpisovala soglasja
11:48
and gettingpridobivanje the hormonehormon shotsposnetke
and tyingvezava up looseohlapna endskonča ...
188
696084
4373
in dobivala hormonske injekcije
in reševala zadeve,
11:53
my doctorzdravnik is shakingtresenje
his headglava in disapprovalNeodobravanje.
189
701556
3959
je moj zdravnik odkimaval z glavo
v znamenje nestrinjanja.
11:59
"You'llBoste changesprememba your mindum."
190
707335
1515
"Premislili si boste."
12:03
I never really understoodrazumel
191
711542
3239
Nikoli prej nisem zares razumela,
12:06
how stronglymočno this societydružbo
clingsOklepa to this rolevloga
192
714805
4356
kako močno se družba oklepa te vloge,
12:11
untildo I wentšla throughskozi this.
193
719185
1317
dokler nisem tega doživela.
12:13
I experiencedizkušeni firsthandiz prve roke, repeatedlyvečkrat,
194
721556
6055
Osebno in vedno znova sem izkusila,
12:20
how people, be it medicalmedicinski providersponudniki,
195
728908
3634
kako ljudje, pa naj gre
za zdravstveno osebje,
12:26
colleagueskolegi, strangerstujci,
196
734175
2270
kolege ali tujce,
12:30
were literallydobesedno unablene morem
to separateločeni me beingbiti a womanženska
197
738554
5659
niso mogli ločiti mene kot ženske
12:37
from me beingbiti a mothermama.
198
745261
1483
od mene kot matere.
12:40
And I've always believedverjel
that havingimeti childrenotroci
199
748191
4589
Vedno sem verjela, da pomeni imeti otroke
12:44
was an extensionrazširitev of womanhoodženskosti,
not the definitionopredelitev.
200
752804
2483
podaljšanje, ne pa definicija ženske.
12:48
I believe that a woman'sženska valuevrednost
201
756728
2676
Verjamem, da se vrednost ženske
12:51
should never be determineddoločena
by whetherali or not she has a childotrok,
202
759428
4482
ne bi smela meriti s tem, ali ima
ali nima otroka,
12:55
because that stripsTrakovi her
of her entirecelotno identityidentiteta
203
763934
4144
ker ji to odvzame vso njeno identiteto
13:00
as an adultodrasla oseba untodo herselfsama.
204
768102
1419
odrasle osebe.
13:02
WomenŽenske have this amazingneverjetno abilitysposobnost
to createustvarite life,
205
770492
3534
Ženske imajo to izjemno sposobnost,
da ustvarijo življenje,
13:07
but when we say that that is her purposenamen,
206
775185
2111
a ko rečemo, da je to njen namen,
13:11
that sayspravi that her entirecelotno existenceobstoj
is a meanssredstva to an endkonec.
207
779414
4483
to pomeni, da je ves njen obstoj
samo sredstvo za dosego cilja.
13:20
It's so easyenostavno to forgetpozabi the rolesvloge
that societydružbo placesmesta on us
208
788995
4156
Tako zlahka pozabimo, da so vloge,
ki nam jih določa družba,
13:25
are so much more than mereSamo titlesnaslovov.
209
793175
2233
mnogo več kot le nazivi.
13:27
What about the weighttežo
that comesprihaja with them,
210
795432
2564
Kaj pa teža, ki jo nosijo s seboj,
13:30
the pressurepritisk to conformv skladu s
to these standardsstandardov ...
211
798020
2229
pritisk, da se podredimo tem standardom,
13:33
the fearstrah associatedpovezan with questioningzaslišanje them,
212
801169
2166
strah, povezan s dvomom,
13:36
and the desiresželje that we
castoddanih asideob strani to acceptsprejema them?
213
804375
2452
in želje, ki jih zavržemo,
da bi jih sprejeli?
13:40
There are manyveliko pathspoti
to happinesssreča and fulfillmentizpolnitev.
214
808841
2382
Mnogo poti je do sreče in izpolnitve.
13:44
They all look very differentdrugačen,
215
812222
1971
Zelo različne so,
13:46
but I believe that everyvsak one
216
814217
4723
a verjamem, da je vsaka
13:50
is pavedtlakovane with the right
to self-determinationSamoodločbe.
217
818964
2984
tlakovana s pravico do samoodločanja.
13:57
I want womenženske to know that your choiceizbira
to embraceObjemi or foregoOdreče motherhoodMaterinstvo
218
825951
6873
Želim, da ženske veste, da
izbira za ali proti materinstvu
14:06
is not in any way tiedvezani
to your worthinesssposobnosti or identityidentiteta
219
834546
3771
ni nikakor povezana z vašo vrednostjo
ali identiteto kot
14:10
as spouseszakonca, as adultsodrasli, or as womenženske ...
220
838341
4098
partnerke, odraslega ali ženske.
14:15
and there absolutelyabsolutno is
a choiceizbira behindzadaj maternitymaterinstvo,
221
843820
4338
Za materinstvom absolutno obstaja izbira,
14:20
and it is yourstvoja
222
848182
1802
in to vaša,
14:22
and yourstvoja alonesam.
223
850008
1150
samo vaša.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
Hvala.
14:24
(ApplauseAplavz)
225
852820
7000
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com