ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Christen Reighter: Ik wil geen kinderen -- vertel me niet langer dat ik van gedachten zal veranderen

Filmed:
3,281,231 views

Een op de vijf vrouwen in de Verenigde Staten zal geen kinderen krijgen en Christen Reighter is een van hen. Al van jongs af weet ze dat ze geen kinderen wil, hoewel veel mensen (waaronder haar dokter) volhielden dat ze van gedachten zou veranderen. In deze krachtige talk deelt ze het verhaal van haar pogingen gesteriliseerd te worden en bepleit ze dat moederschap een aanvulling is op het vrouw-zijn, niet de definitie ervan.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizederkend the rolesrollen
that were placedgeplaatst on me very earlyvroeg.
0
0
4833
Ik herkende de rollen
die ik geacht werd te spelen al vroeg.
00:17
One persistentpersistent conceptconcept that I observedopgemerkt --
1
5932
3050
Een hardnekkig idee dat ik opmerkte --
00:21
existingbestaand in our languagetaal, in our mediamedia --
2
9006
2357
in ons taalgebruik, in de media --
00:23
was that womenvrouw are not only
supposedvermeend to have childrenkinderen,
3
11387
4991
was dat vrouwen niet alleen
geacht worden om kinderen te krijgen,
00:29
they are supposedvermeend to want to.
4
17340
1882
ze moeten ze ook wíllen krijgen.
00:32
This existedbestonden everywhereoveral.
5
20558
1945
Dit zag ik overal.
00:34
It existedbestonden in the waysmanieren
that adultsvolwassenen spokespaak to me
6
22527
4025
Ik zag het in de manier waarop
volwassenen tegen me spraken
00:38
when they posedstelde questionsvragen
in the contextcontext of "when."
7
26576
3960
wanneer ze vragen stelden
die begonnen met 'wanneer'.
00:43
"When you get marriedgetrouwd ..."
8
31577
1881
"Wanneer je trouwt ..."
00:45
"When you have kidskinderen ..."
9
33482
1674
"Wanneer je kinderen hebt ..."
00:48
And these futuretoekomst musingsMusings
were always presentedgepresenteerd to me
10
36806
3000
Die toekomstbeelden
werden altijd voorgesteld
00:51
like partdeel of this AmericanAmerikaanse dreamdroom,
11
39830
2801
als een onderdeel
van de Amerikaanse Droom,
00:54
but it always feltvoelde to me
like someoneiemand else'sanders is dreamdroom.
12
42655
2689
maar voor mij voelde het altijd
als de droom van een ander.
00:57
You see, a valuewaarde that I have
always understoodbegrijpelijk about myselfmezelf
13
45368
4231
Wat ik namelijk altijd
over mijzelf heb geweten,
01:01
was that I never wanted childrenkinderen.
14
49623
2737
is dat ik geen kinderen wil.
01:04
And as a kidkind, when I would try
to explainuitleg geven this,
15
52996
3841
Als kind probeerde ik dat uit te leggen,
01:08
this disconnectverbinding verbreken betweentussen
theirhun rolesrollen and my valueswaarden,
16
56861
3809
dat verschil tussen hun
rolpatronen en mijn waarden.
01:12
they oftenvaak laughedlachte
17
60694
1616
Vaak moesten ze dan lachen,
01:14
in the way that adultsvolwassenen do
at the absurditiesabsurditeiten of childrenkinderen.
18
62334
3185
zoals volwassen lachen
om de dwaasheid van kinderen.
01:18
And they would tell me knowinglywillens en wetens,
19
66770
1778
Ze vertelden me veelbetekenend:
01:20
"You'llU zult changeverandering your mindgeest."
20
68572
1555
"Je zult van gedachten veranderen."
01:23
And people have been sayinggezegde
things like that to me my wholegeheel life.
21
71782
3600
Zulke dingen hoor ik al mijn hele leven.
01:27
OtherwiseAnders politebeleefd conversationgesprek
can turnbeurt intrusiveopdringerig fastsnel.
22
75406
4376
Zo kunnen beleefde gesprekken
razendsnel bemoeizuchtig worden.
01:33
"Does your husbandman know?"
23
81366
1722
"Weet je man daarvan?"
01:35
(LaughterGelach)
24
83112
2807
(Gelach)
01:37
"Do your parentsouders know?"
25
85943
1349
"Weten je ouders daarvan?"
01:39
(LaughterGelach)
26
87316
1150
01:41
"Don't you want a familyfamilie?"
27
89132
1754
"Wil je dan geen gezin?"
01:44
"Don't you want to leavehet verlof anything behindachter?"
28
92463
2176
"Wil je dan niets achterlaten?"
01:48
And the primaryprimair buzzwordBuzzword
when discussingbespreken childlessnessKinderloosheid,
29
96106
5871
De meest gehoorde veronderstelling
in gesprekken over kinderloosheid:
01:54
"That's selfishegoïstisch."
30
102001
1442
"Dat is egoïstisch."
(Gelach)
01:59
There are countlessontelbaar reasonsredenen
a womanvrouw maymei have
31
107252
3333
Er zijn talloze redenen
waarom een vrouw kan besluiten
om af te zien van het moederschap.
02:02
for choosingkiezen to abstainonthouden from motherhoodmoederschap,
32
110609
3096
02:05
the majoritymeerderheid of them
not self-prioritizingzelf prioriseren.
33
113729
2865
Het gros van die vrouwen
zet zichzelf niet op de eerste plek.
02:10
But it is still sociallymaatschappelijk acceptableaanvaardbaar
to publiclyopenbaar vilifybelasteren womenvrouw as suchzodanig,
34
118094
4302
Toch is het algemeen geaccepteerd
om vrouwen als egoïstisch weg te zetten,
02:14
because nonegeen of these reasonsredenen
have madegemaakt it into the socialsociaal narrativeverhaal.
35
122420
3634
want geen van deze redenen maakt
deel uit van het dominante narratief.
02:18
When I was little and learningaan het leren
about the inevitabilityonvermijdelijkheid of maternitymoederschap,
36
126482
5683
Toen ik klein was en leerde
dat het moederschap onafwendbaar is,
02:24
it was never explaineduitgelegd to me
37
132189
1743
werd mij nooit verteld
02:25
the commonnessalledaagsheid of these factorsfactoren
that womenvrouw consideroverwegen,
38
133956
4031
welke veelvoorkomende factoren
vrouwen meewegen,
zoals het risico een erfelijke
ziekte door te geven,
02:31
like the riskrisico of passingvoorbijgaand on
hereditaryerfelijke illnessziekte,
39
139718
2413
02:34
the dangerGevaar of havingmet to stop
life-savinglevensreddende medicationgeneesmiddel
40
142155
3158
het gevaar te moeten stoppen
met levensreddende medicatie
02:37
for the durationlooptijd of your pregnancyzwangerschap,
41
145337
1939
voor de duur van de zwangerschap,
02:39
concernbezorgdheid about overpopulationoverbevolking,
42
147300
2128
zorgen om overbevolking,
02:41
your accesstoegang to resourcesmiddelen,
43
149452
1762
toegang tot middelen en voorzieningen,
02:44
and the factfeit that there are
415,000 childrenkinderen
44
152269
5649
en het feit dat er 415.000 kinderen
02:49
in the foster-careFoster-Care systemsysteem
in the UnitedVerenigd StatesStaten at any givengegeven time.
45
157942
3928
in de pleegzorg zitten
in de Verenigde Staten.
02:54
ReasonsRedenen like these, manyveel more,
46
162842
3906
Redenen zoals deze, vele andere,
02:58
and the factfeit that I don't like to leavehet verlof
things of this magnitudeomvang to chancekans,
47
166772
4952
en het feit dat ik zaken van deze omvang
niet aan het toeval wil overlaten,
03:03
all informedop de hoogte my decisionbesluit
48
171748
2358
hebben allemaal meegewogen
in mijn beslissing
03:06
to becomeworden surgicallychirurgisch sterilizedgesteriliseerd.
49
174130
1759
om mij operatief te laten steriliseren.
03:09
I beganbegon my researchOnderzoek eagerlygretig.
50
177023
3386
Ik begon gretig aan mijn onderzoek.
03:12
I wanted to fullygeheel understandbegrijpen
51
180433
1591
Ik wilde volledig begrijpen
03:14
all that was going to come
with undergoingondergaan a tubalTubal ligationAfbinding,
52
182048
5405
wat er allemaal kwam kijken
bij het ondergaan van een tubaligatie,
03:19
whichwelke is just anothereen ander wordwoord
for gettingkrijgen your tubestubes tiedgebonden.
53
187477
2801
wat slechts een ander woord is
voor je eileiders laten afbinden.
03:22
I wanted to know approvalgoedkeuring to aftermathnasleep,
54
190809
3330
Ik wilde alles weten,
van goedkeuring tot nasleep,
03:26
satisfactiontevredenheid ratesprijzen, risksrisico's, statisticsstatistieken.
55
194163
2661
tevredenheidscijfers,
risico's, statistieken.
03:30
And at first, I was empoweredgemachtigd.
56
198171
2334
Aanvankelijk voelde ik me gesterkt.
03:32
You see, the way the narrativeverhaal
has always been taughtonderwezen to me,
57
200529
3722
Vanwege de manier waarop het verhaal
mij altijd werd verteld,
03:36
I would have thought that womenvrouw
who didn't want childrenkinderen were so rarezeldzaam,
58
204275
4268
dacht ik dat vrouwen die geen
kinderen wilden zeldzaam waren.
03:40
and then I learnedgeleerd
one in fivevijf AmericanAmerikaanse womenvrouw
59
208567
3779
Maar toen vernam ik
dat één op de vijf Amerikaanse vrouwen
03:44
won'tzal niet be havingmet a biologicalbiologisch childkind --
60
212370
2317
zelf geen kinderen krijgt --
03:46
some by choicekeuze, some by chancekans.
61
214711
2833
sommigen omdat ze daarvoor kiezen,
anderen door het toeval.
03:49
(ApplauseApplaus)
62
217568
1189
03:50
But I was not alonealleen.
63
218781
2363
Ik was dus niet alleen.
03:55
But the more I readlezen,
the more disheartenedontmoedigd I becamewerd.
64
223192
2715
Maar hoe meer ik las,
hoe moedelozer ik werd.
03:57
I readlezen women'svrouwen storiesverhalen,
65
225931
2807
Ik las de verhalen van vrouwen
04:00
tryingproberen desperatelywanhopig to get this procedureprocedure.
66
228762
2714
die wanhopig probeerden
deze operatie te krijgen.
04:04
I learnedgeleerd how commongemeenschappelijk it was
for womenvrouw to exhaustuitlaat theirhun financesfinanciën
67
232534
6395
Ik kwam erachter hoe vaak het voorkwam
dat vrouwen hun geldreserves uitputten
04:10
appealingaantrekkelijk to dozenstientallen of ob-gynsOB-gyns
over manyveel yearsjaar,
68
238953
5476
terwijl ze jarenlang
tientallen gynaecologen aanschreven
04:17
only to be turnedgedraaid down so manyveel timestijden,
69
245921
1862
om telkens afgewezen te worden,
04:19
oftenvaak with suchzodanig blatantflagrante disrespectgebrek aan respect
that they just gavegaf up.
70
247807
2931
vaak met zo veel oneerbiedigheid
dat ze het maar opgaven.
04:23
WomenVrouwen reportedgerapporteerd that medicalmedisch practitionersbeoefenaars
were oftenvaak condescendingneerbuigend
71
251529
6636
Vrouwen meldden dat medici
vaak neerbuigend deden
04:30
and dismissiveminachtende of theirhun motivationsmotivaties,
72
258189
2325
en hun beweegredenen wegwuifden.
04:34
beingwezen told things like,
73
262236
1953
Er werd ze dingen verteld zoals:
04:36
"Come back when you're marriedgetrouwd
with a childkind."
74
264213
2221
"Kom maar terug als je getrouwd bent
en een kind hebt."
04:40
But womenvrouw who did have childrenkinderen,
who wentgegaan to go get this procedureprocedure,
75
268865
3988
Maar vrouwen mét kinderen
die deze operatie wilden,
04:44
were told they were too youngjong,
76
272877
1624
werd verteld dat ze te jong waren,
04:47
or they didn't have enoughgenoeg childrenkinderen,
77
275707
3341
of niet genoeg kinderen hadden.
04:51
whichwelke is very interestinginteressant,
78
279072
1953
Dat is erg interessant,
04:53
because the legalwettelijk requirementsvereisten in my statestaat
for gettingkrijgen this kindsoort of surgerychirurgie were,
79
281049
6261
want de wettelijke voorwaarden
voor deze operatie in mijn staat waren:
05:00
"Be at leastminst 21 yearsjaar oldoud,"
80
288160
1651
minstens 21 jaar oud zijn,
05:03
"appearverschijnen of soundgeluid mindgeest,
actingacteren of your owneigen accordovereenstemming,"
81
291287
2938
helder van geest zijn,
handelen uit eigen beweging
05:06
and "have a 30-day-dag waitingaan het wachten periodperiode."
82
294249
1857
en een bedenktijd
van 30 dagen in acht nemen.
05:10
And I was perplexedverward that I could meetontmoeten
all of these legalwettelijk requirementsvereisten
83
298345
4413
Ik stond versteld dat ik voldeed
aan al deze wettelijke voorwaarden
05:16
and still have to facegezicht a battlestrijd
in the examexamen roomkamer
84
304067
3111
en toch nog strijd moest leveren
in de behandelkamer
05:19
for my bodilylichamelijk autonomyautonomie.
85
307202
1467
om mijn lichamelijke zelfbeschikking.
05:21
And it was dauntingontmoedigend,
86
309957
1681
Het was ontmoedigend,
05:24
but I was determinedvastbesloten.
87
312468
1251
maar ik was vastbesloten.
05:26
I rememberonthouden I dressedgekleed so professionallyprofessioneel
to that first appointmentafspraak.
88
314664
4832
Ik weet nog dat ik me erg keurig kleedde
voor die eerste afspraak.
05:31
(LaughterGelach)
89
319988
1177
(Gelach)
05:33
I satza up straightrecht.
90
321189
1667
Ik zat rechtop.
05:34
I spokespaak clearlyduidelijk.
91
322880
1570
Ik sprak duidelijk.
05:37
I wanted to give that doctordoctor
everyelk piecestuk of evidencebewijsmateriaal
92
325292
4873
Ik wilde die dokter
elk stukje bewijs leveren
05:42
that I was not the datedatum
of birthgeboorte in that filehet dossier.
93
330189
3103
dat ik niet de geboortedatum
in dat dossier was.
05:46
And I madegemaakt sure to mentionnoemen things like,
94
334643
2481
Ik zorgde ervoor dat ik dingen zei als:
05:49
"I just got my bachelor'sBachelor degreemate
95
337148
1691
"Ik heb net mijn bachelor gehaald",
"Ik heb gekandideerd
voor enkele doctoraatsprogramma's",
05:50
and I'm applyingtoepassen
to these doctoralpromovendi programsprogramma's,
96
338863
2563
05:53
I'm going to studystudie these things."
97
341450
1931
"Ik ga dit en dat studeren",
05:55
And "my long-termlangetermijn partnerpartner
has this kindsoort of businessbedrijf,"
98
343405
4138
"Mijn levenspartner
heeft een bedrijf in zus en zo",
05:59
and "I've donegedaan researchOnderzoek
on this for monthsmaanden.
99
347567
3426
en "Ik heb hier maanden
onderzoek naar gedaan.
06:03
I understandbegrijpen everything
about it, all the risksrisico's."
100
351017
2308
Ik begrijp er alles van,
ken alle risico's."
06:06
Because I needednodig the doctordoctor to know
that this was not a whimgril,
101
354615
3708
Want ik wilde de dokter ervan overtuigen
dat dit geen opwelling was,
06:10
not reactionaryreactionair,
102
358347
1961
niet iets reactionairs,
geen twintiger die wil gaan feesten
06:12
not your 20-something-iets
looking to go out and partyfeest
103
360332
3452
06:15
withoutzonder fearangst of gettingkrijgen knockedklopte up ...
104
363808
2120
zonder angst dat ze zwanger wordt ...
06:17
(LaughterGelach)
105
365952
1968
(Gelach)
06:19
that this supportedondersteunde something
integralintegraal to who I was.
106
367944
2914
Dat deze ingreep paste bij wie ik ben.
Ik begrijp het toestemmingsvereiste,
06:25
And I understandbegrijpen informedop de hoogte consenttoestemming,
107
373237
1640
06:26
so I fullygeheel expectedverwacht to be reeducatedheropgeleide
on how it all workedwerkte, but ...
108
374901
6114
dus ik verwachte dat iemand me opnieuw
zou uitleggen hoe het werkt, maar ...
06:34
At one pointpunt, the informationinformatie beingwezen
givengegeven to me startedbegonnen to feel agenda'dagenda 'd,
109
382909
4881
Op een zeker moment leken medici
informatie te geven met bijbedoelingen,
06:39
interlacedgeïnterlinieerd with biasvooroordeel
and inflatedopgeblazen statisticsstatistieken.
110
387814
5103
doorweven met vooringenomenheid
en overdreven statistieken.
06:45
The questionsvragen beganbegon to feel interrogativevragend.
111
393603
2420
De vragen begonnen aan te voelen
als een verhoor.
06:49
At first they were askingvragen me questionsvragen
112
397885
2462
Aanvankelijk stelden ze me vragen
06:52
that seemedscheen to understandbegrijpen
my situationsituatie better,
113
400371
3459
die bedoeld leken om
mijn situatie beter te begrijpen.
06:55
and then it seemedscheen like they were
askingvragen questionsvragen to try to tripreis me up.
114
403854
3413
Daarna leek het alsof ze me met hun vragen
wilden betrappen op fouten.
06:59
I feltvoelde like I was on the witnessgetuige standstand,
beingwezen cross-examinedkruislings onderzocht.
115
407291
4348
Het was alsof ik in het getuigenbankje zat
en aan een kruisverhoor werd onderworpen.
07:04
The doctordoctor askedgevraagd me about my partnerpartner.
116
412651
1929
De dokter vroeg me naar mijn partner.
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"Wat vindt hij of zij van dit alles?"
07:10
"Well, I've been with
the samedezelfde man for fivevijf yearsjaar,
118
418460
3477
"Nou, ik ben al vijf jaar samen
met dezelfde man
07:13
and he fullygeheel supportsondersteunt any decisionbesluit
I make for my bodylichaam."
119
421961
2832
en hij staat volledig achter de keuzes
die ik maak over mijn lichaam."
07:17
And he said, "Well,
what happensgebeurt in the futuretoekomst,
120
425139
2581
Hij zei: "Wat gaat er
in de toekomst gebeuren,
als je van partner verandert?
07:19
if you changeverandering partnerspartners?
121
427744
1151
07:20
What happensgebeurt when that personpersoon
wants childrenkinderen?"
122
428919
2190
Wat gebeurt er als diegene kinderen wil?"
07:24
And I didn't quiteheel know
how to reactReageer to that,
123
432767
4152
Ik wist niet zo goed
hoe ik daarop moest reageren,
07:28
because what I was hearinggehoor
124
436943
2016
want wat ik hoorde,
was dat deze dokter vond dat ik alles
waarin ik geloof opzij moet zetten
07:30
was this doctordoctor tell me that I'm supposedvermeend
to disregardnegeren everything I believe
125
438983
6973
07:37
if a partnerpartner demandseisen childrenkinderen.
126
445980
2800
als een partner kinderen eist.
07:40
So I told him not to worryzorgen about that.
127
448804
3160
Ik vertelde hem dat hij zich daar
geen zorgen over hoefde te maken.
07:43
My stancehouding on childbearingzwanger
has always been first datedatum conversationgesprek.
128
451988
3244
Mijn standpunt over kinderen krijgen komt
altijd ter sprake tijdens eerste dates.
07:47
(LaughterGelach)
129
455597
6087
(Gelach)
07:53
(CheeringJuichen)
130
461708
1150
(Gejuich)
07:54
(LaughterGelach)
131
462882
3921
(Gelach)
07:59
He then asksvraagt me to consideroverwegen
132
467253
2413
Dan vraagt hij me te overwegen
08:03
how "in 20 yearsjaar, you could really
come to regretspijt this" ...
133
471531
4262
"dat je hier over 20 jaar weleens heel
veel spijt van zou kunnen krijgen ..."
08:08
as thoughhoewel I hadn'thad niet.
134
476848
1461
Alsof ik daar nog niet aan had gedacht.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Ik zei tegen hem:
08:16
"OK, if I wakewekken up one day
136
484156
3225
"Oké, als ik op een dag wakker word
08:20
and realizerealiseren, you know,
137
488555
3048
en me realiseer
08:23
I wishwens I'd madegemaakt a differentverschillend
decisionbesluit back then,
138
491627
2722
dat ik wou dat ik toen
anders had besloten,
08:28
the truthwaarheid is, I'd only removedverwijderd
a singlesingle pathpad to parenthoodouderschap.
139
496856
3015
dan is het zo dat ik maar één route
naar het ouderschap heb weggenomen.
08:32
I never needednodig biologybiologie
to formformulier familyfamilie anywayin ieder geval."
140
500973
2533
Ik heb nooit biologie nodig gehad
om een familie te vormen.
08:36
(ApplauseApplaus)
141
504356
7000
(Gejuich)
(Applaus)
08:44
And I would much ratherliever
dealtransactie with that any day
142
512892
3785
Ik zou daar veel liever
een oplossing voor zoeken,
08:48
than dealtransactie with one day wakingwakker up,
143
516701
2968
dan op een dag wakker te worden,
08:51
realizerealiseren I'd had a childkind
144
519694
3969
me te realiseren dat ik een kind heb
08:55
that I didn't really want
or was preparedbereid to carezorg for.
145
523688
5921
dat ik eigenlijk niet echt wilde
of waar ik niet voor wilde zorgen.
09:01
Because one of these affectsbeïnvloedt only me.
146
529633
2547
Want één van deze opties
treft alleen mijzelf.
09:04
The other affectsbeïnvloedt a childkind,
147
532873
2467
De andere treft een kind,
09:07
theirhun developmentontwikkeling, theirhun well-beingwelzijn --
148
535364
2286
zijn ontwikkeling, zijn welzijn --
09:09
(ApplauseApplaus)
149
537674
3659
(Applaus)
09:13
and humanmenselijk beingswezens
are not to be gambledgegokt with.
150
541357
2174
en met mensenlevens
kun je geen gokje wagen.
09:18
He then tellsvertelt me why no one
was going to approvegoedkeuren this procedureprocedure,
151
546058
6027
Dan vertelt hij me waarom niemand
deze operatie zou goedkeuren
09:24
certainlyzeker not he,
152
552109
1515
en hij al helemaal niet,
09:25
because of a conceptconcept
calledriep medicalmedisch paternalismpaternalisme,
153
553648
3239
vanwege een concept
genaamd 'medisch paternalisme',
09:28
whichwelke allowstoestaat him,
as my well-informedgoed geïnformeerd providerprovider,
154
556911
5065
dat hem toestaat, als mijn
goedgeïnformeerde zorgverlener,
09:34
to make decisionsbeslissingen for me ...
155
562000
2230
beslissingen voor mij te maken ...
09:37
basedgebaseerde on his perceptionperceptie
of my bestbeste interestinteresseren,
156
565481
2813
op basis van wat in zijn beleving
het beste voor mij is,
09:40
regardlessachteloos of what I,
as the patientgeduldig, want or believe.
157
568318
2706
ongeacht wat ik als patiënt wil of geloof.
09:44
He takes this opportunitykans to stepstap out
158
572800
2985
Hij maakt van de gelegenheid gebruik
om de kamer te verlaten
09:47
and discussbespreken my casegeval
with my potentialpotentieel surgeonchirurg,
159
575809
3896
en mijn casus te bespreken
met mijn mogelijke chirurg.
09:51
and throughdoor the doordeur-, I hearhoren him
describebeschrijven me as a little girlmeisje.
160
579729
5277
Door de deur hoor ik dat hij
mij beschrijft als een klein meisje.
10:01
I was so offendedbeledigd.
161
589137
1714
Ik voelde me zo beledigd.
10:03
I wanted to defendverdedigen myselfmezelf.
162
591434
1550
Ik wilde mezelf verdedigen.
10:05
I wanted to explicitlyuitdrukkelijk explainuitleg geven
to eachelk one of these providersaanbieders
163
593412
4421
Ik wilde nadrukkelijk uitleggen
aan elk van deze zorgverleners
10:09
how they were treatingbehandelen me,
164
597857
1320
hoe ze me behandelden,
10:11
that it was belittlingkleinerende and sexistseksistische,
165
599201
2425
dat het kleinerend en seksistisch was
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
en dat ik het niet hoefde te pikken.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
Maar ik pikte het wel.
10:22
I swallowedslikte everyelk sharpscherp wordwoord in my throatkeel,
168
610211
2545
Ik slikte elk hard woord in,
10:26
clenchedgebalde my jawkaak, and insteadin plaats daarvan
169
614501
3037
klemde mijn kaken op elkaar
10:29
answeredantwoordde eachelk one of theirhun condescendingneerbuigend
questionsvragen and statementsstatements.
170
617562
5204
en beantwoordde elk van hun
neerbuigende vragen en beweringen.
10:36
I had come here looking
for objectivityobjectiviteit and supportondersteuning
171
624595
3982
Ik was hierheen gekomen
voor objectiviteit en steun,
10:40
and insteadin plaats daarvan I feltvoelde dismissedontslagen and silencedhet zwijgen opgelegd,
172
628601
4067
maar voelde me in plaats daarvan
tekortgedaan en de mond gesnoerd
en ik haatte mijzelf daarom.
10:44
and I hatedgehaat myselfmezelf for it.
173
632692
1369
10:46
I hatedgehaat that I was lettingverhuur people
disrespectgebrek aan respect me repeatedlyherhaaldelijk.
174
634085
4596
Ik haatte het dat ik me herhaaldelijk
oneerbiedig liet behandelen.
10:51
But this was my one shotschot.
175
639918
1818
Maar dit was mijn enige kans.
10:57
That was one of multiplemeerdere consultationsoverleg
that I had to go to.
176
645424
4484
Dat was één van meerdere consulten
die ik moest ondergaan.
11:02
At one pointpunt, I had seengezien fivevijf or sixzes
medicalmedisch professionalsprofessionals in the samedezelfde houruur.
177
650967
4222
Op een zeker moment had ik
vijf of zes medici gezien op een uur tijd.
11:07
The doordeur- to the examexamen roomkamer
feltvoelde more like the doordeur- to a clownclown carauto.
178
655891
3524
De deur naar de behandelkamer leek meer
op de deur van een auto vol clowns.
11:11
There's my primaryprimair,
179
659439
1366
Daar heb je mijn hoofdarts,
11:12
there's his colleaguecollega,
180
660829
1808
daar heb je zijn collega,
11:14
the directorregisseur, OK.
181
662661
2493
het afdelingshoofd --
11:17
It feltvoelde like I was askingvragen them
to infectinfecteren me with smallpoxpokken
182
665178
5396
Het voelde alsof ik ze had gevraagd
mij te infecteren met pokken
11:22
insteadin plaats daarvan of, I don't know,
obtainverkrijgen birthgeboorte controlcontrole.
183
670598
4403
in plaats van, laat ons zeggen,
een anticonceptiemiddel te krijgen.
11:28
But I didn't waverWaver,
184
676787
4342
Ik aarzelde niet
11:33
and I was persistentpersistent,
185
681153
2247
en ik hield voet bij stuk,
11:35
and I eventuallytenslotte convincedovertuigd one of them
to allowtoestaan the procedureprocedure.
186
683424
6373
en uiteindelijk wist ik één van hen
te overtuigen de behandeling toe te staan.
11:42
And even as I am in the roomkamer,
signingondertekenen the consenttoestemming formsvormen
187
690790
5270
Zelfs terwijl ik in de behandelkamer
formulieren zit te tekenen
11:48
and gettingkrijgen the hormonehormoon shotsshots
and tyingkoppelverkoop up looselos endsloopt af ...
188
696084
4373
en hormonen krijg toegediend
en losse eindjes samenknoop,
11:53
my doctordoctor is shakingschudden
his headhoofd in disapprovalafkeuring.
189
701556
3959
schudt mijn dokter afkeurend zijn hoofd.
11:59
"You'llU zult changeverandering your mindgeest."
190
707335
1515
"Je zult van gedachten veranderen."
12:03
I never really understoodbegrijpelijk
191
711542
3239
Ik heb nooit echt begrepen
12:06
how stronglysterk this societymaatschappij
clingsVastklampt to this rolerol
192
714805
4356
hoe sterk onze samenleving
vasthoudt aan deze rol
12:11
untiltot I wentgegaan throughdoor this.
193
719185
1317
tot ik dit doormaakte.
12:13
I experiencedervaren firsthanduit de eerste hand, repeatedlyherhaaldelijk,
194
721556
6055
Ik heb zelf ervaren --
meerdere keren zelfs --
12:20
how people, be it medicalmedisch providersaanbieders,
195
728908
3634
hoe mensen, of het nu medici,
12:26
colleaguescollega's, strangersonbekenden,
196
734175
2270
collega's of vreemden waren,
12:30
were literallyletterlijk unableniet in staat
to separatescheiden me beingwezen a womanvrouw
197
738554
5659
letterlijk niet in staat waren
om mijn vrouw-zijn los te zien
van mijn mogelijke moederschap.
12:37
from me beingwezen a mothermoeder.
198
745261
1483
12:40
And I've always believedgeloofde
that havingmet childrenkinderen
199
748191
4589
Ik heb altijd geloofd dat kinderen krijgen
12:44
was an extensionuitbreiding of womanhoodvrouwelijkheid,
not the definitiondefinitie.
200
752804
2483
een aanvulling is op het vrouw-zijn,
niet de definitie ervan.
12:48
I believe that a woman'svrouw's valuewaarde
201
756728
2676
Ik geloof dat de waarde van een vrouw
12:51
should never be determinedvastbesloten
by whetherof or not she has a childkind,
202
759428
4482
nooit bepaald zou mogen worden
op basis van of ze kinderen heeft,
12:55
because that stripsstrips her
of her entiregeheel identityidentiteit
203
763934
4144
want zo wordt haar hele identiteit
als volwassene ontnomen.
13:00
as an adultvolwassen untotot herselfzichzelf.
204
768102
1419
13:02
WomenVrouwen have this amazingverbazingwekkend abilityvermogen
to createcreëren life,
205
770492
3534
Vrouwen hebben het prachtige vermogen
om leven te scheppen,
13:07
but when we say that that is her purposedoel,
206
775185
2111
maar wanneer we zeggen
dat dat de zin van haar bestaan is,
13:11
that sayszegt that her entiregeheel existencebestaan
is a meansmiddelen to an endeinde.
207
779414
4483
zeggen we dat haar hele bestaan
een middel is om een doel te bereiken.
13:20
It's so easygemakkelijk to forgetvergeten the rolesrollen
that societymaatschappij placesplaatsen on us
208
788995
4156
Het is zo makkelijk om te vergeten dat
de rollen die de maatschappij ons oplegt
13:25
are so much more than merelouter titlestitels.
209
793175
2233
zo veel meer behelzen
dan alleen een titel.
13:27
What about the weightgewicht
that comeskomt with them,
210
795432
2564
Wat dacht je van de last
die ze met zich meebrengen,
13:30
the pressuredruk to conformvoldoen
to these standardsstandaarden ...
211
798020
2229
de druk om te conformeren
aan deze standaarden,
13:33
the fearangst associatedgeassocieerd with questioningOndervragen them,
212
801169
2166
de angst die hoort bij het bevragen ervan
13:36
and the desiresverlangens that we
castgegoten asideterzijde to acceptaccepteren them?
213
804375
2452
en de verlangens die we
opzijzetten om ze te accepteren?
13:40
There are manyveel pathspaden
to happinessgeluk and fulfillmentvervulling.
214
808841
2382
Er zijn vele routes
naar geluk en vervulling.
13:44
They all look very differentverschillend,
215
812222
1971
Ze zijn allemaal heel verschillend,
13:46
but I believe that everyelk one
216
814217
4723
maar ik geloof dat op elke route
13:50
is pavedgeplaveid with the right
to self-determinationzelfbeschikking.
217
818964
2984
het recht op zelfbeschikking thuishoort.
13:57
I want womenvrouw to know that your choicekeuze
to embraceomhelzing or foregoafzien van motherhoodmoederschap
218
825951
6873
Ik wil vrouwen laten weten
dat je keuze om het moederschap
aan te gaan of voorbij te laten gaan
14:06
is not in any way tiedgebonden
to your worthinesswaardigheid or identityidentiteit
219
834546
3771
op geen enkele manier verbonden is
met je waarde of identiteit
14:10
as spousesechtgenoten, as adultsvolwassenen, or as womenvrouw ...
220
838341
4098
als echtgenote,
als volwassene of als vrouw.
14:15
and there absolutelyAbsoluut is
a choicekeuze behindachter maternitymoederschap,
221
843820
4338
Aan het moederschap
ligt zeker een keuze ten grondslag
14:20
and it is yoursde jouwe
222
848182
1802
en die keuze is aan jou
14:22
and yoursde jouwe alonealleen.
223
850008
1150
en aan jou alleen.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
Dankjewel.
14:24
(ApplauseApplaus)
225
852820
7000
(Applaus)
Translated by Bieke Van Gelder

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com