ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Kristen Rajter (Christen Reighter): Ne želim decu - prestanite da mi govorite kako ću se predomisliti

Filmed:
3,281,231 views

Jedna u svakih pet žena u SAD-u neće imati biološko dete, a Kristen Rajter je jedna od njih. Još kao dete je znala da ne želi imati decu, uprkos insistiranju mnogobrojnih ljudi (uključujući njenog lekara) koji su joj govorili kako će se predomisliti. U ovom snažnom govoru ona deli svoju priču o borbi za sterilizaciju i tvrdi da je materinstvo dodatak ženstvenosti, a ne njena definicija.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizedпризнат the rolesулоге
that were placedпостављени on me very earlyрано.
0
0
4833
Prepoznala sam ulogu
koja mi je bila dodeljena jako rano.
00:17
One persistentuporni conceptконцепт that I observedпримећено --
1
5932
3050
Uvek prisutni koncept koji sam primetila,
00:21
existingпостојећи in our languageЈезик, in our mediaмедији --
2
9006
2357
a koji postoji u našem jeziku,
u našim medijima
00:23
was that womenЖене are not only
supposedпретпостављено to have childrenдеца,
3
11387
4991
je bio to da žene ne samo
da treba da imaju decu
00:29
they are supposedпретпостављено to want to.
4
17340
1882
nego treba to i da žele.
00:32
This existedпостојала everywhereсвуда.
5
20558
1945
Ovo je postojalo svugde -
00:34
It existedпостојала in the waysначини
that adultsодрасли spokeговорио је to me
6
22527
4025
u načinu na koji su mi se odrasli obraćali
00:38
when they posedpozirala questionsпитања
in the contextконтекст of "when."
7
26576
3960
kada su postavljali pitanja
u kontekstu „kada“.
00:43
"When you get marriedожењен ..."
8
31577
1881
„Kada se budeš udala...“
00:45
"When you have kidsклинци ..."
9
33482
1674
„Kada budeš imala decu...“
00:48
And these futureбудућност musingsmusings
were always presentedпредстављен to me
10
36806
3000
Ova buduća sanjarenja
su mi bila predstavljana
00:51
like partдео of this AmericanAmerikanac dreamсан,
11
39830
2801
kao deo američkog sna,
00:54
but it always feltосетио to me
like someoneнеко else'sдруго dreamсан.
12
42655
2689
ali mi se uvek činilo
da je to bio san nekog drugog.
00:57
You see, a valueвредност that I have
always understoodпримљено к знању about myselfЈа сам
13
45368
4231
Vidite, vrednost koju sam
uvek razumela o sebi
01:01
was that I never wanted childrenдеца.
14
49623
2737
je da nikada nisam želela decu.
01:04
And as a kidклинац, when I would try
to explainобјасни this,
15
52996
3841
Kao dete, kada bih pokušala da objasnim
01:08
this disconnectPrekini vezu betweenизмеђу
theirњихова rolesулоге and my valuesвредности,
16
56861
3809
tu prekinutu vezu
između njihovih uloga i mojih vrednosti
01:12
they oftenчесто laughedсмејао се
17
60694
1616
oni su se često smejali
01:14
in the way that adultsодрасли do
at the absurditiesapsurdnosti of childrenдеца.
18
62334
3185
onako kako to odrasli čine
na dečje apsurdne izjave.
01:18
And they would tell me knowinglysvesno,
19
66770
1778
I govorili su mi puni znanja:
01:20
"You'llCu te changeпромена your mindум."
20
68572
1555
„Promenićeš mišljenje.“
01:23
And people have been sayingговорећи
things like that to me my wholeцела life.
21
71782
3600
A ljudi su mi govorili takve stvari
tokom celog mog života.
01:27
OtherwiseU suprotnom politeучтив conversationразговор
can turnред intrusivenametljivo fastбрзо.
22
75406
4376
Pristojni razgovori mogu
da se pretvore u nametljive veoma brzo.
01:33
"Does your husbandмуж know?"
23
81366
1722
„Da li tvoj muž to zna?“
01:35
(LaughterSmeh)
24
83112
2807
(Smeh)
01:37
"Do your parentsродитељи know?"
25
85943
1349
„Da li tvoji roditelji znaju?“
01:39
(LaughterSmeh)
26
87316
1150
(Smeh)
01:41
"Don't you want a familyпородица?"
27
89132
1754
„Zar ne želiš porodicu?“
01:44
"Don't you want to leaveодлази anything behindиза?"
28
92463
2176
„Zar ne želiš da ostaviš nešto iza sebe?“
01:48
And the primaryПримарна buzzwordkaže
when discussingрасправља childlessnessjalovost.,
29
96106
5871
I glavna izjava u razgovorima
o nemanju dece:
01:54
"That's selfishсебично."
30
102001
1442
„To je sebično.“
01:59
There are countlessбезброј reasonsразлоге
a womanжена mayможе have
31
107252
3333
Ima nebrojeno mnogo razloga
koje žena može imati
02:02
for choosingBiranje to abstainse uzdržali from motherhoodmaterinstvo,
32
110609
3096
da se odluči za suzdržavanje
od materinstva,
02:05
the majorityвећина of them
not self-prioritizingSamo-prioritetne stvari.
33
113729
2865
od kojih većina nije
zbog davanja prioriteta samoj sebi.
02:10
But it is still sociallyдруштвено acceptableприхватљив
to publiclyjavno vilifyodobravaj womenЖене as suchтаква,
34
118094
4302
Ali, još uvek je društveno prihvaćeno
javno napadati žene kao sebične
02:14
because noneниједан of these reasonsразлоге
have madeмаде it into the socialсоцијално narrativeнаратив.
35
122420
3634
jer nijedan od ovih razloga
nije još uspeo da uđe u društvene kodove.
02:18
When I was little and learningучење
about the inevitabilityнеизбежност of maternitymaterinstvo,
36
126482
5683
Kada sam bila mala
i učila o neizbežnosti materinstva
02:24
it was never explainedобјаснио је to me
37
132189
1743
nikada mi nisu objasnili
02:25
the commonnesscommonness of these factorsФактори
that womenЖене considerразмотрити,
38
133956
4031
uobičajenost faktora
koje žene uzimaju u obzir,
02:31
like the riskризик of passingпролаз on
hereditarynasledna illnessболест,
39
139718
2413
kao što je rizik da se prenese
neka nasledna bolest,
02:34
the dangerопасност of havingимати to stop
life-savingспасавање живота medicationлекови
40
142155
3158
opasnost od prestajanja sa terapijom
od koje nam zavisi život tokom trudnoće,
02:37
for the durationтрајање of your pregnancytrudnoća,
41
145337
1939
02:39
concernзабринутост about overpopulationпренасељеност,
42
147300
2128
zabrinutost oko prenaseljenosti zemlje,
02:41
your accessприступ to resourcesресурса,
43
149452
1762
dostupnost resursa
02:44
and the factчињеница that there are
415,000 childrenдеца
44
152269
5649
i činjenica da ima 415 000 dece
02:49
in the foster-caresocijalni systemсистем
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava at any givenдато time.
45
157942
3928
u sistemu smeštaja u hraniteljsku porodicu
u SAD u bilo kom momentu.
02:54
ReasonsRazlozi like these, manyмноги more,
46
162842
3906
Ovakvi i mnogi drugi razlozi,
02:58
and the factчињеница that I don't like to leaveодлази
things of this magnitudeвеличина to chanceшанса,
47
166772
4952
kao i činjenica da ne volim
da stvari ovog kalibra prepustim slučaju
03:03
all informedинформисани my decisionодлука
48
171748
2358
uticali su na moju odluku
03:06
to becomeпостати surgicallyhirurški sterilizedsterilisani.
49
174130
1759
da se podvrgnem hirurškoj sterilizaciji.
03:09
I beganпочела my researchистраживање eagerlyнестрпљиво.
50
177023
3386
Poletno sam započela svoje istraživanje.
03:12
I wanted to fullyпотпуно understandРазумем
51
180433
1591
Želela sam razumeti u potpunosti
03:14
all that was going to come
with undergoingu toku a tubalTubalovu ligationligaturu,
52
182048
5405
sve što će se dogoditi
kada se podvrgnem vezivanju jajovoda,
03:19
whichкоја is just anotherдруги wordреч
for gettingдобијања your tubesцеви tiedvezane.
53
187477
2801
što je samo još jedan izraz
za sterilizaciju.
03:22
I wanted to know approvalodobrenje to aftermathпосле последица,
54
190809
3330
Želela sam znati sve,
od odobravanja do rezultata,
03:26
satisfactionзадовољство ratesстопе, risksризике, statisticsстатистике.
55
194163
2661
procenat zadovoljnih, rizik, statistiku.
03:30
And at first, I was empoweredовлашћени.
56
198171
2334
Na početku sam se osećala osnaženo.
03:32
You see, the way the narrativeнаратив
has always been taughtнаучио to me,
57
200529
3722
Vidite, zbog načina na koji su mi
uvek predstavljali društveni kod
03:36
I would have thought that womenЖене
who didn't want childrenдеца were so rareретко,
58
204275
4268
mislila sam da su žene
koje ne žele decu veoma retke.
03:40
and then I learnedнаучио
one in fiveпет AmericanAmerikanac womenЖене
59
208567
3779
A onda sam saznala
da jedna od pet Amerikanki
03:44
won'tнеће be havingимати a biologicalбиолошки childдете --
60
212370
2317
neće imati biološko dete -
03:46
some by choiceизбор, some by chanceшанса.
61
214711
2833
neke jer su tako odlučile,
a neke igrom slučaja.
03:49
(ApplauseAplauz)
62
217568
1189
(Aplauz)
03:50
But I was not aloneсами.
63
218781
2363
U svakom slučaju, nisam bila sama.
03:55
But the more I readчитати,
the more dishearteneddemoralisao I becameпостао.
64
223192
2715
Ali, što sam više čitala,
bila sam sve više obeshrabrena.
03:57
I readчитати women'sжене storiesприче,
65
225931
2807
Čitala sam priče žena
04:00
tryingпокушавајући desperatelyочајнички to get this procedureпроцедуре.
66
228762
2714
koje su očajnički pokušavale
da se podvrgnu ovoj proceduri.
04:04
I learnedнаучио how commonзаједнички it was
for womenЖене to exhaustauspuh theirњихова financesфинансије
67
232534
6395
Shvatila sam koliko se često dešavalo
da iscrpe svoje finansije
04:10
appealingPozivajući to dozensдесетине of ob-gynsginekologa
over manyмноги yearsгодине,
68
238953
5476
zbog poseta mnogobrojnim ginekolozima
tokom mnogo godina,
04:17
only to be turnedокренуо се down so manyмноги timesпута,
69
245921
1862
samo da bi bile odbijene bezbroj puta,
04:19
oftenчесто with suchтаква blatantuticanja disrespectuvrede
that they just gaveдала up.
70
247807
2931
često sa tako očiglednim nepoštovanjem
da su samo odustale.
04:23
WomenŽene reportedпријавили that medicalмедицински practitionersprakse
were oftenчесто condescendingsnishodljiv
71
251529
6636
Žene su rekle da su njihovi lekari
bili često arogantni
04:30
and dismissiveletaka of theirњихова motivationsмотивације,
72
258189
2325
i prezrivi prema njihovim razlozima
04:34
beingбиће told things like,
73
262236
1953
i da su im govorili stvari poput:
04:36
"Come back when you're marriedожењен
with a childдете."
74
264213
2221
„Vrati se kada budeš udata i sa detetom.“
04:40
But womenЖене who did have childrenдеца,
who wentотишао to go get this procedureпроцедуре,
75
268865
3988
Međutim, ženama koje su imale decu
i koje su želele
da se podvrgnu ovom zahvatu
04:44
were told they were too youngмлади,
76
272877
1624
je rečeno da su premlade
04:47
or they didn't have enoughдовољно childrenдеца,
77
275707
3341
ili da nisu imale dovoljno dece,
04:51
whichкоја is very interestingзанимљиво,
78
279072
1953
što je vrlo interesantno
04:53
because the legalправни requirementsзахтевима in my stateдржава
for gettingдобијања this kindкинд of surgeryоперација were,
79
281049
6261
zato što su u mojoj državi uslovi
za odobravanje ovog tipa operacije bili:
05:00
"Be at leastнајмање 21 yearsгодине oldстари,"
80
288160
1651
„imati bar 21. godinu“,
05:03
"appearпојавити of soundзвук mindум,
actingглума of your ownвластити accordспоразум,"
81
291287
2938
„biti zdravog razuma,
delovati po sopstvenoj volji“
05:06
and "have a 30-day-dan waitingчекајући periodраздобље."
82
294249
1857
i „imati tridesetodnevni period čekanja“.
05:10
And I was perplexedзбуњен that I could meetсусрет
all of these legalправни requirementsзахтевима
83
298345
4413
Bila sam zbunjena zato što sam uspela
da ispunim sve te legalne zahteve,
05:16
and still have to faceлице a battleбитка
in the examispit roomсоба
84
304067
3111
a opet morala da se borim
na lekarskom pregledu
05:19
for my bodilyтелесно autonomyautonomija.
85
307202
1467
za autonomiju svoga tela.
05:21
And it was dauntingобесхрабрујуће,
86
309957
1681
I to je bilo obeshrabrujuće,
05:24
but I was determinedодређени.
87
312468
1251
ali bila sam rešena.
05:26
I rememberзапамтити I dressedобучен so professionallyprofesionalno
to that first appointmentименовање.
88
314664
4832
Sećam se da sam se obukla
profesionalno za taj prvi sastanak.
05:31
(LaughterSmeh)
89
319988
1177
(Smeh)
05:33
I satсат up straightравно.
90
321189
1667
Sedela sam pravo.
05:34
I spokeговорио је clearlyјасно.
91
322880
1570
Govorila jasno.
05:37
I wanted to give that doctorдоктор
everyсваки pieceпиеце of evidenceдоказ
92
325292
4873
Želela sam da tom doktoru dam svaki dokaz
05:42
that I was not the dateдатум
of birthрођење in that fileфиле.
93
330189
3103
da nisam bila samo
datum rođenja u tom zahtevu.
05:46
And I madeмаде sure to mentionпомени things like,
94
334643
2481
Potrudila sam se da spomenem stvari kao:
05:49
"I just got my bachelor'ssamac je degreeстепен
95
337148
1691
„Upravo sam diplomirala na fakultetu
05:50
and I'm applyingприменом
to these doctoraldoktorske programsпрограме,
96
338863
2563
i prijavljujem se za doktorske studije.
05:53
I'm going to studyстудија these things."
97
341450
1931
Proučavaću ove stvari.“
05:55
And "my long-termдугорочни partnerпартнер
has this kindкинд of businessбизнис,"
98
343405
4138
„Moj dugogodišnji partner
ima ovaj biznis“
05:59
and "I've doneГотово researchистраживање
on this for monthsмесеци.
99
347567
3426
i: „Izučavala sam ovo mesecima.
06:03
I understandРазумем everything
about it, all the risksризике."
100
351017
2308
Razumem sve o tome, sav rizik.“
06:06
Because I neededпотребно the doctorдоктор to know
that this was not a whimкога,
101
354615
3708
Zato što sam želela da doktor zna
da to nije bio samo hir
06:10
not reactionaryreakcionaran,
102
358347
1961
ili reakcija na nešto,
06:12
not your 20-something-nešto
looking to go out and partyжурка
103
360332
3452
niti moje 20-godišnje ja
koje bi želelo još da izlazi
06:15
withoutбез fearбојати се of gettingдобијања knockedударила up ...
104
363808
2120
bez straha da ne zatrudni;
06:17
(LaughterSmeh)
105
365952
1968
(Smeh)
06:19
that this supportedподржан something
integralintegralni to who I was.
106
367944
2914
da je ovo sastavni deo moje ličnosti.
06:25
And I understandРазумем informedинформисани consentсагласност,
107
373237
1640
Razumela sam da je potrebna saglasnost,
06:26
so I fullyпотпуно expectedочекиван to be reeducatedreeducated
on how it all workedрадио је, but ...
108
374901
6114
tako da sam očekivala da mi ponovo
objasne kako sve funkcioniše, ali...
06:34
At one pointтачка, the informationинформације beingбиће
givenдато to me startedпочела to feel agenda'ddnevni red bi,
109
382909
4881
U nekom momentu,
informacije koju su mi dali
su počele da zvuče programirano,
06:39
interlacedisprepletano with biasсклоност
and inflatednaduvana statisticsстатистике.
110
387814
5103
pomešane sa predrasudama
i nadutim statistikama.
06:45
The questionsпитања beganпочела to feel interrogativepitanje.
111
393603
2420
Pitanja su počela
da zvuče kao ispitivanje.
06:49
At first they were askingпитајући me questionsпитања
112
397885
2462
Na početku su mi postavljali pitanja
06:52
that seemedизгледало је to understandРазумем
my situationситуација better,
113
400371
3459
i zvučalo je kao da žele
da bolje razumeju moju situaciju,
06:55
and then it seemedизгледало је like they were
askingпитајући questionsпитања to try to tripпутовање me up.
114
403854
3413
a onda je izgledalo kao da mi
postavljaju pitanja da me pokolebaju.
06:59
I feltосетио like I was on the witnessсведок standстој,
beingбиће cross-examinedo slabim.
115
407291
4348
Osećala sam se kao svedok
koga naizmenično ispituju.
07:04
The doctorдоктор askedпитао me about my partnerпартнер.
116
412651
1929
Doktor me je ispitivao o partneru.
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
„Kako se on ili ona oseća povodom ovoga?“
07:10
"Well, I've been with
the sameисти man for fiveпет yearsгодине,
118
418460
3477
„Zabavljam se sa istim čovekom
već pet godina
07:13
and he fullyпотпуно supportspodržava any decisionодлука
I make for my bodyтело."
119
421961
2832
i on potpuno podržava sve odluke
koje donesem o svom telu.“
07:17
And he said, "Well,
what happensсе дешава in the futureбудућност,
120
425139
2581
A on je rekao: „Šta će se
dogoditi u budućnosti
07:19
if you changeпромена partnersпартнери?
121
427744
1151
ako promenite partnera?
07:20
What happensсе дешава when that personособа
wants childrenдеца?"
122
428919
2190
Šta će se dogoditi
ako ta osoba želi decu?“
07:24
And I didn't quiteприлично know
how to reactреаговати to that,
123
432767
4152
Nisam zaista znala
kako da odreagujem na to
07:28
because what I was hearingслух
124
436943
2016
jer sam slušala ovog doktora da govori
07:30
was this doctorдоктор tell me that I'm supposedпретпостављено
to disregardzanemariti everything I believe
125
438983
6973
kako treba da zanemarim
sve ono u šta verujem
07:37
if a partnerпартнер demandsЗахтеви childrenдеца.
126
445980
2800
ako partner zahteva decu.
07:40
So I told him not to worryзабринути about that.
127
448804
3160
Tako sam mu rekla da ne brine o tome.
07:43
My stanceстав on childbearingdece
has always been first dateдатум conversationразговор.
128
451988
3244
Moje stav prema rađanju
je uvek bila moja tema na prvom sastanku.
07:47
(LaughterSmeh)
129
455597
6087
(Smeh)
07:53
(CheeringNavijanje)
130
461708
1150
(Uzvici)
07:54
(LaughterSmeh)
131
462882
3921
(Smeh)
07:59
He then asksпита me to considerразмотрити
132
467253
2413
Onda me je zamolio da razmotrim
08:03
how "in 20 yearsгодине, you could really
come to regretžaljenje this" ...
133
471531
4262
kako ću se „za 20 godina kajati“,
08:08
as thoughипак I hadn'tније.
134
476848
1461
kao da nisam.
08:11
I told him,
135
479654
4478
Rekla sam mu,
08:16
"OK, if I wakeпробудити up one day
136
484156
3225
„Dobro, ako se probudim jednoga dana
08:20
and realizeсхватите, you know,
137
488555
3048
i shvatim, znate,
08:23
I wishжелети I'd madeмаде a differentразличит
decisionодлука back then,
138
491627
2722
'Volela bih da sam drugačije
odlučila tada',
08:28
the truthистина is, I'd only removedуклоњен
a singleједно pathпут to parenthoodPlaniranje roditeljstva.
139
496856
3015
istina je da sam uklonila samo
jedan put ka roditeljstvu.
08:32
I never neededпотребно biologyбиологија
to formобразац familyпородица anywayУ сваком случају."
140
500973
2533
Ionako mi nikada nije trebala biologija
da stvorim porodicu.“
08:36
(ApplauseAplauz)
141
504356
7000
(Aplauz)
08:44
And I would much ratherприлично
dealдоговор with that any day
142
512892
3785
I radije bih se borila sa time bilo kada
08:48
than dealдоговор with one day wakingBudi up,
143
516701
2968
nego da moram da se borim sa tim
da se probudim jednog dana
08:51
realizeсхватите I'd had a childдете
144
519694
3969
i shvatim da imam dete
08:55
that I didn't really want
or was preparedприпремљен to careнега for.
145
523688
5921
koje nisam zaista želela
niti bila spremna da brinem o njemu,
09:01
Because one of these affectsутиче на only me.
146
529633
2547
jer prvo utiče samo na mene.
09:04
The other affectsутиче на a childдете,
147
532873
2467
Drugo utiče na dete,
09:07
theirњихова developmentразвој, theirњихова well-beingблагостање --
148
535364
2286
njegov razvoj i blagostanje.
09:09
(ApplauseAplauz)
149
537674
3659
(Aplauz)
09:13
and humanљудско beingsбића
are not to be gambledkockao se with.
150
541357
2174
A ljudima se ne treba kockati.
09:18
He then tellsкаже me why no one
was going to approveодобри this procedureпроцедуре,
151
546058
6027
On mi je onda rekao zašto
niko neće odobriti ovu proceduru,
09:24
certainlyсигурно not he,
152
552109
1515
a on svakako neće,
09:25
because of a conceptконцепт
calledпозвани medicalмедицински paternalismpaternalism,
153
553648
3239
zbog koncepta zvanog
medicinski paternizam,
09:28
whichкоја allowsомогућава him,
as my well-informeddobro informisani providerdobavljač usluga,
154
556911
5065
koji dozvoljava njemu
kao mom dobro obaveštenom lekaru
09:34
to make decisionsОдлуке for me ...
155
562000
2230
da u moje ime donosi odluke
09:37
basedзаснован on his perceptionПерцепција
of my bestнајбоље interestинтерес,
156
565481
2813
zasnovane na njegovoj percepciji
mog najboljeg interesa,
09:40
regardlessбез обзира of what I,
as the patientпацијент, want or believe.
157
568318
2706
bez obzira na to šta ja kao pacijent
želim ili u šta verujem.
09:44
He takes this opportunityприлика to stepкорак out
158
572800
2985
Iskoristio je priliku da izađe
09:47
and discussдискутовати my caseслучај
with my potentialпотенцијал surgeonhirurg,
159
575809
3896
i popriča o mom slučaju
sa mojim potencijalnim hirurgom,
09:51
and throughкроз the doorврата, I hearчујеш him
describeопишите me as a little girlдевојка.
160
579729
5277
a kroz vrata sam čula kako me opisuje
kao malu devojčicu.
10:01
I was so offendeduvredio.
161
589137
1714
Bila sam tako uvređena.
10:03
I wanted to defendбранити myselfЈа сам.
162
591434
1550
Želela sam da se branim.
10:05
I wanted to explicitlyексплицитно explainобјасни
to eachсваки one of these providersDobavljači
163
593412
4421
Želela sam da jasno objasnim
svakom od ovih lekara
kako su se ophodili prema meni,
10:09
how they were treatingлечење me,
164
597857
1320
10:11
that it was belittlingspuštaš and sexistseksista,
165
599201
2425
da su me omalovažavali
i ponašali se seksistički
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
i da nisam morala to da trpim.
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
Ali, istrpela sam.
10:22
I swallowedпрогутане everyсваки sharpоштар wordреч in my throatгрло,
168
610211
2545
Progutala sam svaku preku reč,
10:26
clenchedstegnut my jawvilica, and insteadуместо тога
169
614501
3037
stisnula zube
i umesto toga odgovorila na svako
njihovo snishodljivo pitanje i izjavu.
10:29
answeredодговорио eachсваки one of theirњихова condescendingsnishodljiv
questionsпитања and statementsизјаве.
170
617562
5204
10:36
I had come here looking
for objectivityобјективност and supportподршка
171
624595
3982
Otišla sam tamo u potrazi
za objektivnošću i podrškom,
10:40
and insteadуместо тога I feltосетио dismissedVoljno and silenceduжutkani,
172
628601
4067
a umesto toga sam se osećala
odbačeno i ućutkano
10:44
and I hatedмрзела myselfЈа сам for it.
173
632692
1369
i mrzela sam sebe zbog toga.
10:46
I hatedмрзела that I was lettingизнајмљивање people
disrespectuvrede me repeatedlyу више наврата.
174
634085
4596
Mrzela sam što puštam ljude
da me ne poštuju iznova i iznova.
10:51
But this was my one shotпуцањ.
175
639918
1818
Ali, ovo je bila moja jedina šansa.
10:57
That was one of multipleвише consultationskonsultacije
that I had to go to.
176
645424
4484
Ovo je bila jedna
od mnogobrojnih konsultacija
na koje sam morala da odem.
11:02
At one pointтачка, I had seenвиђено fiveпет or sixшест
medicalмедицински professionalsпрофесионалци in the sameисти hourсат.
177
650967
4222
U nekom momentu sam se srela
sa pet ili šest lekara u sat vremena.
11:07
The doorврата to the examispit roomсоба
feltосетио more like the doorврата to a clownкловн carауто.
178
655891
3524
Vrata sobe za preglede su bila
kao vrata na klovnovskim kolima.
11:11
There's my primaryПримарна,
179
659439
1366
Evo moj glavnog lekara,
to je njegov kolega,
11:12
there's his colleagueколега,
180
660829
1808
11:14
the directorдиректор, OK.
181
662661
2493
direktor; dobro.
11:17
It feltосетио like I was askingпитајући them
to infectzarazi me with smallpoxвелике богиње
182
665178
5396
Osećala sam se kao da tražim
da me inficiraju malim boginjama
11:22
insteadуместо тога of, I don't know,
obtainдобити birthрођење controlконтрола.
183
670598
4403
umesto da dobijem kontrolu nad rađanjem.
11:28
But I didn't waverkolebanja.,
184
676787
4342
Ali, nisam pokleknula,
bila sam uporna
11:33
and I was persistentuporni,
185
681153
2247
11:35
and I eventuallyконачно convincedуверен one of them
to allowдозволите the procedureпроцедуре.
186
683424
6373
i na kraju sam ubedila jednog od njih
da odobri proceduru.
11:42
And even as I am in the roomсоба,
signingпотписивање the consentсагласност formsобразаца
187
690790
5270
I čak dok sam bila u sobi,
potpisivala potvrdu o saglasnosti,
11:48
and gettingдобијања the hormoneхормон shotsснимке
and tyingvezivanje up looseлабаве endsКрајеви ...
188
696084
4373
dobijala injekcije hormona
i privodila sve kraju
11:53
my doctorдоктор is shakingтресење
his headглава in disapprovalnegodovanje.
189
701556
3959
moj doktor je odmahivao glavom
sa negodovanjem.
11:59
"You'llCu te changeпромена your mindум."
190
707335
1515
„Promenićeš mišljenje.“
Nikada nisam zaista razumela
12:03
I never really understoodпримљено к знању
191
711542
3239
12:06
how stronglyснажно this societyдруштво
clingslepi to this roleулога
192
714805
4356
kako je društvo jako vezano za ovu ulogu
dok nisam prošla kroz sve ovo.
12:11
untilсве док I wentотишао throughкроз this.
193
719185
1317
12:13
I experiencedИскусан firsthandиз прве руке, repeatedlyу више наврата,
194
721556
6055
Doživela sam iz prve ruke iznova i iznova
kako ljudi, bilo da su medicinski radnici,
12:20
how people, be it medicalмедицински providersDobavljači,
195
728908
3634
12:26
colleaguesколеге, strangersстранци,
196
734175
2270
kolege ili stranci
12:30
were literallyбуквално unableнеспособан
to separateзасебан me beingбиће a womanжена
197
738554
5659
bukvalno nisu mogli
da odvoje mene kao ženu
12:37
from me beingбиће a motherмајка.
198
745261
1483
od mene kao majke.
12:40
And I've always believedверовали
that havingимати childrenдеца
199
748191
4589
A ja sam uvek verovala je da imati decu
12:44
was an extensionпродужење of womanhoodћenstvenosti,
not the definitionдефиниција.
200
752804
2483
dodatak ženstvenosti,
a ne njena definicija.
12:48
I believe that a woman'sжена valueвредност
201
756728
2676
Verujem da ženina vrednost
12:51
should never be determinedодређени
by whetherда ли је or not she has a childдете,
202
759428
4482
ne treba nikada da se određuje
prema tome da li ima dete
12:55
because that stripspruge her
of her entireцео identityидентитет
203
763934
4144
jer joj to oduzima celokupni identitet
13:00
as an adultодрасла особа untoто herselfона сама.
204
768102
1419
kao odrasle nezavisne osobe.
13:02
WomenŽene have this amazingНевероватно abilityспособност
to createстворити life,
205
770492
3534
Žena ima tu neverovatnu
sposobnost da stvara život,
13:07
but when we say that that is her purposeсврха,
206
775185
2111
ali kada kažemo da je to njena svrha,
13:11
that saysкаже that her entireцео existenceпостојање
is a meansзначи to an endкрај.
207
779414
4483
to znači da je celokupno njeno postojanje
samo sredstvo za nešto.
Lako je zaboraviti da su uloge
koje nam društvo nameće
13:20
It's so easyлако to forgetзаборави the rolesулоге
that societyдруштво placesместа on us
208
788995
4156
mnogo više nego samo titule.
13:25
are so much more than mereмере titlesNaslovi.
209
793175
2233
13:27
What about the weightтежина
that comesдолази with them,
210
795432
2564
Šta je sa teretom koji one nose,
13:30
the pressureпритисак to conformKonformni
to these standardsстандарде ...
211
798020
2229
pritiskom da zadovoljimo te standarde,
13:33
the fearбојати се associatedповезани with questioningиспитивање them,
212
801169
2166
strahom da ih dovedemo u pitanje
i željama koje zanemarujemo
kako bismo ih zadovoljili?
13:36
and the desiresжеље that we
castцаст asideпо страни to acceptприхватити them?
213
804375
2452
13:40
There are manyмноги pathsстазе
to happinessсрећа and fulfillmentispunjenje.
214
808841
2382
Ima puno staza do sreće i ispunjenosti.
13:44
They all look very differentразличит,
215
812222
1971
Sve one izgledaju drugačije,
13:46
but I believe that everyсваки one
216
814217
4723
ali verujem da je svaka od njih
13:50
is pavedutrli with the right
to self-determinationSamoopredeljenje.
217
818964
2984
popločana pravom o samoopredeljenju.
13:57
I want womenЖене to know that your choiceизбор
to embraceзагрли or foregoodreknu motherhoodmaterinstvo
218
825951
6873
Želim da žene znaju
da vaš izbor da prihvatite
ili se odreknete materinstva
14:06
is not in any way tiedvezane
to your worthinessvrijednost or identityидентитет
219
834546
3771
nije ni na koji način vezan
za vašu vrednost ili identitet
kao supruge, odrasle osobe ili žene,
14:10
as spousessupružnika, as adultsодрасли, or as womenЖене ...
220
838341
4098
14:15
and there absolutelyапсолутно is
a choiceизбор behindиза maternitymaterinstvo,
221
843820
4338
i da definitivno postoji izbor
iza materinstva.
14:20
and it is yoursтвоје
222
848182
1802
I taj izbor je vaš
i samo vaš.
14:22
and yoursтвоје aloneсами.
223
850008
1150
Hvala.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
(Aplauz)
14:24
(ApplauseAplauz)
225
852820
7000
Translated by Mirjana Marinkovic
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com