ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Christen Reighter: I don't want children -- stop telling me I'll change my mind

Крістен Рейтер: Я не хочу дітей — припиніть переконувати, що я зміню свою думку

Filmed:
3,281,231 views

Кожна п'ята жінка в США не збирається мати біологічну дитину, і Крістен Рейтер - одна з них. З юного віку вона знала, що не хоче мати дітей, незважаючи на наполягання багатьох людей (включно з її лікарем), який сказав їй, що вона змінить свою думку. В цій промові вона розповідає власну історію пошуку стерилізації — і робить висновок, що материнство - це продовження жіночності, а не її визначення.
- Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I recognizedвизнаний the rolesролі
that were placedпоміщений on me very earlyрано.
0
0
4833
Я дуже рано зрозуміла всі ті ролі,
які маю грати в житті.
Я помічала наш постійний концепт —
00:17
One persistentстійкі conceptконцепція that I observedспостерігається --
1
5932
3050
який був у мові, на телебаченні —
00:21
existingіснуючий in our languageмова, in our mediaЗМІ --
2
9006
2357
що жінки не лише повинні
мати дітей,
00:23
was that womenжінки are not only
supposedпередбачалося to have childrenдіти,
3
11387
4991
але і мають хотіти їх народити.
00:29
they are supposedпередбачалося to want to.
4
17340
1882
00:32
This existedіснував everywhereскрізь.
5
20558
1945
Це було повсюди.
Це виникало і у розмовах зі мною
дорослих,
00:34
It existedіснував in the waysшляхи
that adultsдорослі spokeговорив to me
6
22527
4025
коли вони ставили питання в контексті
"коли."
00:38
when they posedпозували questionsпитання
in the contextконтекст of "when."
7
26576
3960
00:43
"When you get marriedодружений ..."
8
31577
1881
"Коли ти вийдеш заміж..."
"Коли у тебе будуть діти..."
00:45
"When you have kidsдіти ..."
9
33482
1674
00:48
And these futureмайбутнє musingsMusings
were always presentedпредставлений to me
10
36806
3000
І ці майбутні роздуми завжди
здавалися мені
частиною американської мрії,
00:51
like partчастина of this AmericanАмериканський dreamмрія,
11
39830
2801
але мені це завжди відчувалось
мрією когось іншого.
00:54
but it always feltвідчував to me
like someoneхтось else'sінше dreamмрія.
12
42655
2689
Бачите, та риса, яку я завжди в собі
розуміла,
00:57
You see, a valueвартість that I have
always understoodзрозуміла about myselfя сам
13
45368
4231
це те, що я ніколи не хотіла дітей.
01:01
was that I never wanted childrenдіти.
14
49623
2737
Дитиною, коли я намагалася пояснити
01:04
And as a kidдитина, when I would try
to explainпояснити this,
15
52996
3841
цей розрив між їх ролями та моїми
цінностями,
01:08
this disconnectРоз'єднати betweenміж
theirїх rolesролі and my valuesцінності,
16
56861
3809
вони завжди сміялися,
01:12
they oftenчасто laughedсміявся
17
60694
1616
дорослі так реагують на недоречності
дітей.
01:14
in the way that adultsдорослі do
at the absurditiesбезглуздості of childrenдіти.
18
62334
3185
01:18
And they would tell me knowinglyсвідомо,
19
66770
1778
І вони мені казали:
"Ти зміниш свою думку."
01:20
"You'llВи будете changeзмінити your mindрозум."
20
68572
1555
01:23
And people have been sayingкажучи
things like that to me my wholeцілий life.
21
71782
3600
Люди завжди говорили мені подібне
все життя.
Інакше ввічлива розмова може дуже швидко
стати нав'язливою.
01:27
OtherwiseВ іншому випадку politeввічливий conversationрозмова
can turnповорот intrusiveінтрузивні fastшвидко.
22
75406
4376
01:33
"Does your husbandчоловік know?"
23
81366
1722
"А твій чоловік знає?"
(Сміх)
01:35
(LaughterСміх)
24
83112
2807
"А чи знають твої батьки?"
01:37
"Do your parentsбатьки know?"
25
85943
1349
(Сміх)
01:39
(LaughterСміх)
26
87316
1150
"Ти не хочеш сім'ю?"
01:41
"Don't you want a familyсім'я?"
27
89132
1754
01:44
"Don't you want to leaveзалишати anything behindпозаду?"
28
92463
2176
"Ти нічого не хочеш залишити
після себе?"
01:48
And the primaryпервинний buzzwordBuzzword
when discussingобговорюючи childlessnessбездітність,
29
96106
5871
І перші слова, які виникають
після обговорення бездітності:
"Це егоїстично."
01:54
"That's selfishегоїстичний."
30
102001
1442
01:59
There are countlessнезліченна кількість reasonsпричин
a womanжінка mayможе have
31
107252
3333
Жінка з численних причин
може відгородитися від материнства,
02:02
for choosingвибір to abstainУтримався from motherhoodМатеринство,
32
110609
3096
більшість з них не полягають
на власному вивищенні.
02:05
the majorityбільшість of them
not self-prioritizingсамоврядування пріоритетів.
33
113729
2865
02:10
But it is still sociallyсоціально acceptableприйнятний
to publiclyпублічно vilifyпаплюжити womenжінки as suchтакий,
34
118094
4302
Але публічно висміювати таких жінок
є соціально прийнятним,
оскільки жодна з цих причин
не дійшла до соціального розуміння.
02:14
because noneніхто of these reasonsпричин
have madeзроблений it into the socialсоціальний narrativeрозповідь.
35
122420
3634
Коли я була маленькою і дізнавалася
про неминучість материнства,
02:18
When I was little and learningнавчання
about the inevitabilityнеминучість of maternityдля вагітних,
36
126482
5683
мені ніколи не пояснювали
02:24
it was never explainedпояснив to me
37
132189
1743
тих факторів, над якими
роздумують жінки,
02:25
the commonnessбуденністю of these factorsфактори
that womenжінки considerрозглянемо,
38
133956
4031
02:31
like the riskризик of passingпроходження on
hereditaryспадкові illnessхвороба,
39
139718
2413
наприклад, що це ризик спадкової хвороби,
небезпека від необхідності
припинити прийом ліків, що рятують життя,
02:34
the dangerнебезпека of havingмаючи to stop
life-savingрятівний medicationліки
40
142155
3158
протягом вагітності,
02:37
for the durationтривалість of your pregnancyВагітність,
41
145337
1939
занепокоєння про перенаселення,
02:39
concernстурбованість about overpopulationперенаселення,
42
147300
2128
доступ до ресурсів,
02:41
your accessдоступ to resourcesресурси,
43
149452
1762
і той факт, що 415,000 дітей
02:44
and the factфакт that there are
415,000 childrenдіти
44
152269
5649
будуть знаходитися
в інтернатах США у будь-який час.
02:49
in the foster-careсприяти догляд systemсистема
in the UnitedЮнайтед StatesШтати at any givenдано time.
45
157942
3928
Ці причини і деякі інші,
02:54
ReasonsПричин like these, manyбагато хто more,
46
162842
3906
і той факт, що мені не подобається
вирішувати такі речі випадковим чином,
02:58
and the factфакт that I don't like to leaveзалишати
things of this magnitudeвеличина to chanceшанс,
47
166772
4952
змусили мене прийняти рішення
03:03
all informedповідомили my decisionрішення
48
171748
2358
хірургічно стерилізувати себе.
03:06
to becomeстати surgicallyхірургічно sterilizedстерилізований.
49
174130
1759
Я з нетерпінням почала своє дослідження.
03:09
I beganпочався my researchдослідження eagerlyохоче.
50
177023
3386
Я хотіла повністю зрозуміти,
03:12
I wanted to fullyповністю understandзрозуміти
51
180433
1591
якими будуть наслідки перев'язування труб,
03:14
all that was going to come
with undergoingпроходження a tubalтрубної ligationлігування,
52
182048
5405
іншими словами, вам просто
зашивають труби.
03:19
whichкотрий is just anotherінший wordслово
for gettingотримувати your tubesтрубки tiedзв'язали.
53
187477
2801
Я хотіла дізнатися, що відбувається потім,
03:22
I wanted to know approvalзатвердження to aftermathнаслідки,
54
190809
3330
число задоволених, ризики та статистику.
03:26
satisfactionзадоволення ratesставки, risksризики, statisticsстатистика.
55
194163
2661
03:30
And at first, I was empoweredуповноважений.
56
198171
2334
Спершу я була впевненою.
Бачите, мені завжди так розповідали,
03:32
You see, the way the narrativeрозповідь
has always been taughtнавчав to me,
57
200529
3722
я думала, що жінок, які не хочуть дітей,
дуже небагато,
03:36
I would have thought that womenжінки
who didn't want childrenдіти were so rareрідко,
58
204275
4268
а потім я дізналася,
що кожна п'ята американська жінка
03:40
and then I learnedнавчився
one in fiveп'ять AmericanАмериканський womenжінки
59
208567
3779
не матиме біологічної дитини -
03:44
won'tне буде be havingмаючи a biologicalбіологічний childдитина --
60
212370
2317
хтось за вибором, хтось за обставинами.
03:46
some by choiceвибір, some by chanceшанс.
61
214711
2833
(Оплески)
03:49
(ApplauseОплески)
62
217568
1189
Тож я була не одна.
03:50
But I was not aloneпоодинці.
63
218781
2363
Та чим більше я читала,
тим більше відчувала розчарування.
03:55
But the more I readчитати,
the more disheartenedзневірені I becameстає.
64
223192
2715
Я читала історії жінок,
03:57
I readчитати women'sжіночий storiesоповідання,
65
225931
2807
які відчайдушно намагалися
пройти через цю процедуру.
04:00
tryingнамагаюся desperatelyвідчайдушно to get this procedureпроцедура.
66
228762
2714
04:04
I learnedнавчився how commonзагальний it was
for womenжінки to exhaustвихлопних газів theirїх financesфінанси
67
232534
6395
Я дізналася, наскільки розповсюдженою
були ситуації, коли жінки
опинялися без грошей через багаторічні
марні прохання до гінекологів,
04:10
appealingоскарження to dozensдесятки of ob-gynsOb-gyns
over manyбагато хто yearsроків,
68
238953
5476
04:17
only to be turnedобернувся down so manyбагато хто timesразів,
69
245921
1862
отримуючи відмову
з такою жорстокою неповагою,
що вони просто здавалися.
04:19
oftenчасто with suchтакий blatantкричущим disrespectнеповага
that they just gaveдав up.
70
247807
2931
Жінки розповідали, що медичні працівники
були поблажливими
04:23
WomenЖінки reportedповідомили that medicalмедичний practitionersпрактиків
were oftenчасто condescendingпоблажливе
71
251529
6636
та скептичними щодо їх мотивацій,
04:30
and dismissiveзневажливе of theirїх motivationsмотиви,
72
258189
2325
04:34
beingбуття told things like,
73
262236
1953
і говорили щось типу:
"Повертайся, як вийдеш заміж
та матимеш дитину."
04:36
"Come back when you're marriedодружений
with a childдитина."
74
264213
2221
04:40
But womenжінки who did have childrenдіти,
who wentпішов to go get this procedureпроцедура,
75
268865
3988
А жінкам, у яких були діти,
і які приходили, щоб пройти цю процедуру,
говорили, що вони занадто молоді,
04:44
were told they were too youngмолодий,
76
272877
1624
04:47
or they didn't have enoughдостатньо childrenдіти,
77
275707
3341
що у них ще мало дітей,
що дуже цікаво,
04:51
whichкотрий is very interestingцікаво,
78
279072
1953
оскільки юридичні вимоги у моєму випадку
були такі:
04:53
because the legalзаконний requirementsвимоги in my stateдержава
for gettingотримувати this kindдоброзичливий of surgeryхірургія were,
79
281049
6261
"Мати щонайменше 21 рік,"
05:00
"Be at leastнайменше 21 yearsроків oldстарий,"
80
288160
1651
05:03
"appearз'являтися of soundзвук mindрозум,
actingдіючи of your ownвласний accordзгода,"
81
291287
2938
"бути про здоровому глузді,
та діяти із власної волі,"
та "мати 30 днів на прийняття рішення."
05:06
and "have a 30-day-день waitingочікування periodперіод."
82
294249
1857
05:10
And I was perplexedзбентежений that I could meetзустрітися
all of these legalзаконний requirementsвимоги
83
298345
4413
Я припускала, що хоча й підходитиму
за всіма вимогами,
05:16
and still have to faceобличчя a battleбитва
in the examіспит roomкімната
84
304067
3111
та все ще вестиму битву
у медичному кабінеті
за автономію мого тіла.
05:19
for my bodilyтілесно autonomyАвтономія.
85
307202
1467
05:21
And it was dauntingбоязкий,
86
309957
1681
Мені було важко, та я була
05:24
but I was determinedвизначений.
87
312468
1251
рішуче налаштованою.
05:26
I rememberзгадаймо I dressedодягнений so professionallyпрофесійно
to that first appointmentпризначення.
88
314664
4832
Пам'ятаю, що одяглася
для першого візиту по-діловому.
(Сміх)
05:31
(LaughterСміх)
89
319988
1177
Я сиділа прямо.
05:33
I satсидів up straightпрямий.
90
321189
1667
Я чітко говорила.
05:34
I spokeговорив clearlyчітко.
91
322880
1570
Я хотіла переконати лікаря,
05:37
I wanted to give that doctorлікар
everyкожен pieceшматок of evidenceсвідчення
92
325292
4873
що я не просто дата народження
в тому файлі.
05:42
that I was not the dateдата
of birthнародження in that fileфайл.
93
330189
3103
05:46
And I madeзроблений sure to mentionзгадати things like,
94
334643
2481
Я впевнено говорила такі речі:
" Я щойно отримала диплом бакалавра,
05:49
"I just got my bachelor'sбакалавра degreeступінь
95
337148
1691
я подаю заявку на докторантуру,
05:50
and I'm applyingзастосування
to these doctoralдокторантура programsпрограми,
96
338863
2563
я збираюся вивчати ці речі."
05:53
I'm going to studyвивчення these things."
97
341450
1931
І що " мій довгостроковий партнер
також цим займається,
05:55
And "my long-termдовгий строк partnerпартнер
has this kindдоброзичливий of businessбізнес,"
98
343405
4138
і я місяцями досліджувала це.
05:59
and "I've doneзроблено researchдослідження
on this for monthsмісяці.
99
347567
3426
Я все розумію, всі ризики."
06:03
I understandзрозуміти everything
about it, all the risksризики."
100
351017
2308
06:06
Because I neededнеобхідний the doctorлікар to know
that this was not a whimпримха,
101
354615
3708
Бо я хотіла, щоб лікар зрозумів,
що це не примха,
не реакція на щось,
06:10
not reactionaryполітична реакція,
102
358347
1961
це не 20 років, щоб ти йшла собі
на вечірку
06:12
not your 20-something-щось
looking to go out and partyвечірка
103
360332
3452
без страху залетіти...
06:15
withoutбез fearстрах of gettingотримувати knockedпостукав up ...
104
363808
2120
(Сміх)
06:17
(LaughterСміх)
105
365952
1968
що це була невід'ємна частина мене самої.
06:19
that this supportedпідтримується something
integralневід'ємною to who I was.
106
367944
2914
06:25
And I understandзрозуміти informedповідомили consentзгода,
107
373237
1640
Я розумію все, що за цим йде,
тож я очікувала, що мене знову
будуть перевиховувати, але —
06:26
so I fullyповністю expectedочікуваний to be reeducatedreeducated
on how it all workedпрацював, but ...
108
374901
6114
06:34
At one pointточка, the informationінформація beingбуття
givenдано to me startedпочався to feel agenda'dпорядок денний б,
109
382909
4881
В певний момент вся інформація, якою мене
закидали, почала відчуватися як програма,
переплетена з упередженістю
та статистикою.
06:39
interlacedіз чергуванням рядків with biasупередження
and inflatedзавищеним statisticsстатистика.
110
387814
5103
Питання набули запитального
відтінку.
06:45
The questionsпитання beganпочався to feel interrogativeinterrogative.
111
393603
2420
06:49
At first they were askingзапитую me questionsпитання
112
397885
2462
Спершу вони задавали питання,
щоб зрозуміти мою ситуацію краще.
06:52
that seemedздавалося to understandзрозуміти
my situationситуація better,
113
400371
3459
Здавалося, вони ставили питання,
щоб змусити мене відступитися.
06:55
and then it seemedздавалося like they were
askingзапитую questionsпитання to try to tripпоїздка me up.
114
403854
3413
Я почала відчувати себе свідком
на перехресному допиті.
06:59
I feltвідчував like I was on the witnessсвідок standстояти,
beingбуття cross-examinedдопиту.
115
407291
4348
Лікар запитав мене про мого
партнера.
07:04
The doctorлікар askedзапитав me about my partnerпартнер.
116
412651
1929
"А що він чи вона думають про це?"
07:07
"How does he or she
feel about all of this?"
117
415029
2194
"З цим чоловіком я вже 5 років
07:10
"Well, I've been with
the sameтой же man for fiveп'ять yearsроків,
118
418460
3477
і він повністю підтримує
моє рішення щодо мого тіла."
07:13
and he fullyповністю supportsпідтримує any decisionрішення
I make for my bodyтіло."
119
421961
2832
Він сказав: "А що станеться
в майбутньому,
07:17
And he said, "Well,
what happensбуває in the futureмайбутнє,
120
425139
2581
якщо ти зміниш партнера?
07:19
if you changeзмінити partnersпартнери?
121
427744
1151
Що станеться, як та людина захоче дітей?"
07:20
What happensбуває when that personлюдина
wants childrenдіти?"
122
428919
2190
07:24
And I didn't quiteцілком know
how to reactреагувати to that,
123
432767
4152
Я не зовсім знала, як реагувати на це,
бо я чула,
07:28
because what I was hearingслухання
124
436943
2016
як лікар говорить мені, що я маю
відмовитися від всього, у що я вірю,
07:30
was this doctorлікар tell me that I'm supposedпередбачалося
to disregardзневага everything I believe
125
438983
6973
якщо партнер захоче дітей.
07:37
if a partnerпартнер demandsвимоги childrenдіти.
126
445980
2800
Тож я сказала йому не хвилюватися про це.
07:40
So I told him not to worryтурбуватися about that.
127
448804
3160
Моя позиція щодо вагітності завжди
була темою для першого побачення.
07:43
My stanceпозиція on childbearingнароджуваності
has always been first dateдата conversationрозмова.
128
451988
3244
(Сміх)
07:47
(LaughterСміх)
129
455597
6087
(Схвальні вигуки)
07:53
(CheeringОплески)
130
461708
1150
(Сміх)
07:54
(LaughterСміх)
131
462882
3921
Потім він просить мене подумати,
07:59
He then asksзапитує me to considerрозглянемо
132
467253
2413
08:03
how "in 20 yearsроків, you could really
come to regretжаль this" ...
133
471531
4262
що "за 20 років ти, можливо,
жалкуватимеш про це",
ніби я над цим не думала.
08:08
as thoughхоча I hadn'tне було.
134
476848
1461
08:11
I told him,
135
479654
4478
Я сказала йому:
"Гаразд, якщо я прокинуся одного дня
08:16
"OK, if I wakeпрокинься up one day
136
484156
3225
08:20
and realizeусвідомити, you know,
137
488555
3048
та усвідомлю,
що хотіла б прийняти інше рішення,
08:23
I wishпобажати I'd madeзроблений a differentінший
decisionрішення back then,
138
491627
2722
то я всього-навсього відрізала собі
лише один шлях до батьківства.
08:28
the truthправда is, I'd only removedвилучено
a singleсингл pathшлях to parenthoodпланування сім'ї.
139
496856
3015
Мені ніколи не була потрібна біологія,
щоб створити сім'ю."
08:32
I never neededнеобхідний biologyбіологія
to formформа familyсім'я anywayвсе одно."
140
500973
2533
08:36
(ApplauseОплески)
141
504356
7000
(Оплески)
08:44
And I would much ratherшвидше
dealугода with that any day
142
512892
3785
Краще одного дня я стикнуся
із такою думкою,
аніж, прокинувшись
одного дня,
08:48
than dealугода with one day wakingпробудження up,
143
516701
2968
усвідомити, що маю дитину,
08:51
realizeусвідомити I'd had a childдитина
144
519694
3969
якої я дійсно не хотіла,
чи до якої не була готова.
08:55
that I didn't really want
or was preparedпідготований to careтурбота for.
145
523688
5921
Адже одне із цих рішень
вплине лише на мене.
09:01
Because one of these affectsвпливає only me.
146
529633
2547
Інше вплине і на дитину,
09:04
The other affectsвпливає a childдитина,
147
532873
2467
її розвиток, життя —
09:07
theirїх developmentрозвиток, theirїх well-beingблагополуччя --
148
535364
2286
(Оплески)
09:09
(ApplauseОплески)
149
537674
3659
а люди - це не іграшки.
09:13
and humanлюдина beingsістоти
are not to be gambledпрограв with.
150
541357
2174
09:18
He then tellsрозповідає me why no one
was going to approveсхвалювати this procedureпроцедура,
151
546058
6027
Тоді він говорить мені, чому ніхто
не погоджується на цю процедуру,
особливо він -
09:24
certainlyзвичайно not he,
152
552109
1515
усе через концепт
медицинського патерналізму,
09:25
because of a conceptконцепція
calledназивається medicalмедичний paternalismпатерналізм,
153
553648
3239
який дозволяє йому,
як моєму інформованому провідникові,
09:28
whichкотрий allowsдозволяє him,
as my well-informedдобре інформовані providerпостачальник,
154
556911
5065
приймати рішення за мене...
09:34
to make decisionsрішення for me ...
155
562000
2230
на основі його власної думки
про мої інтереси,
09:37
basedна основі on his perceptionсприйняття
of my bestнайкраще interestінтерес,
156
565481
2813
незалежно від того, чого я, як пацієнт,
хочу і прагну.
09:40
regardlessнезалежно of what I,
as the patientпацієнт, want or believe.
157
568318
2706
09:44
He takes this opportunityможливість to stepкрок out
158
572800
2985
І він, скориставшись цією можливістю,
виходить з кабінету,
щоб обговорити мій випадок
з моїм потенційним хірургом,
09:47
and discussобговорюй my caseсправа
with my potentialпотенціал surgeonхірург,
159
575809
3896
і через двері я чую, як він називає
мене маленькою дівчинкою.
09:51
and throughчерез the doorдвері, I hearпочуй him
describeопишіть me as a little girlдівчина.
160
579729
5277
10:01
I was so offendedобразив.
161
589137
1714
Я почувалася такою ображеною.
Я хотіла захистити себе.
10:03
I wanted to defendзахищати myselfя сам.
162
591434
1550
Я хотіла начистоту пояснити
кожному із цих провідників,
10:05
I wanted to explicitlyявно explainпояснити
to eachкожен one of these providersПостачальники
163
593412
4421
як вони поводяться зі мною,
10:09
how they were treatingлікування me,
164
597857
1320
що це сексизм та приниження,
10:11
that it was belittlingприменшення and sexistсексистські,
165
599201
2425
і я не хочу цього терпіти.
10:13
and I didn't have to take it.
166
601650
2761
10:19
But I did take it.
167
607082
1150
Але я прийняла це.
10:22
I swallowedпроковтнути everyкожен sharpгострий wordслово in my throatгорло,
168
610211
2545
Я проковтнула кожне своє
різке слово,
10:26
clenchedстиснув my jawщелепи, and insteadзамість цього
169
614501
3037
стиснула зуби
і відповіла на кожне їх поблажливе
запитання та уточнення.
10:29
answeredвідповів eachкожен one of theirїх condescendingпоблажливе
questionsпитання and statementsвисловлювання.
170
617562
5204
10:36
I had come here looking
for objectivityоб'єктивність and supportпідтримка
171
624595
3982
Я прийшла сюди за об'єктивністю
та підтримкою,
але натомість мене зневажили
та змусили мовчати,
10:40
and insteadзамість цього I feltвідчував dismissedзвільнено and silencedзамовчати,
172
628601
4067
я зненавиділа себе за це.
10:44
and I hatedненавидіти myselfя сам for it.
173
632692
1369
Я ненавиділа себе за те, що
постійно дозволяю себе зневажати.
10:46
I hatedненавидіти that I was lettingдозволяючи people
disrespectнеповага me repeatedlyнеодноразово.
174
634085
4596
10:51
But this was my one shotвистрілений.
175
639918
1818
Але це був мій перший постріл.
10:57
That was one of multipleбагаторазовий consultationsконсультації
that I had to go to.
176
645424
4484
Це була одна з численних консультацій,
які я мала пройти.
11:02
At one pointточка, I had seenбачив fiveп'ять or sixшість
medicalмедичний professionalsпрофесіонали in the sameтой же hourгодина.
177
650967
4222
Іноді за годину я проходила
5 чи 6 різних лікарів.
Двері до оглядової виглядали,
як двері в цирк.
11:07
The doorдвері to the examіспит roomкімната
feltвідчував more like the doorдвері to a clownклоун carмашина.
178
655891
3524
Ось мій помічник,
11:11
There's my primaryпервинний,
179
659439
1366
ось його колега,
11:12
there's his colleagueколега,
180
660829
1808
директор.
11:14
the directorрежисер, OK.
181
662661
2493
Я ніби просила їх
заразити мене віспою,
11:17
It feltвідчував like I was askingзапитую them
to infectзаразити me with smallpoxвіспа
182
665178
5396
але не отримати контроль
над народжуваністю.
11:22
insteadзамість цього of, I don't know,
obtainотримати birthнародження controlКОНТРОЛЬ.
183
670598
4403
11:28
But I didn't waverколиватися,
184
676787
4342
Та я не похитнулася,
я наполягала,
11:33
and I was persistentстійкі,
185
681153
2247
і врешті я переконала одного з них
зробити цю процедуру.
11:35
and I eventuallyврешті-решт convincedпереконаний one of them
to allowдозволити the procedureпроцедура.
186
683424
6373
Та навіть, коли в кабінеті я
підписувала медичні форми,
11:42
And even as I am in the roomкімната,
signingпідписання the consentзгода formsформи
187
690790
5270
отримувала уколи гормонів
і зав'язувала шнурки...
11:48
and gettingотримувати the hormoneгормон shotsпостріли
and tyingзв'язування up looseвільні endsзакінчується ...
188
696084
4373
11:53
my doctorлікар is shakingтрясіння
his headголова in disapprovalнесхвалення.
189
701556
3959
мій лікар, хитаючи головою,
сказав:
11:59
"You'llВи будете changeзмінити your mindрозум."
190
707335
1515
"Ти зміниш свою думку."
12:03
I never really understoodзрозуміла
191
711542
3239
Я дійсно ніколи не розуміла,
як сильно суспільство
притримується цієї ролі,
12:06
how stronglyсильно this societyсуспільство
clingsчіпляється to this roleроль
192
714805
4356
доки не пройшла крізь це.
12:11
untilдо I wentпішов throughчерез this.
193
719185
1317
Я сама постійно бачила,
12:13
I experiencedдосвідчений firsthandз перших рук, repeatedlyнеодноразово,
194
721556
6055
як люди, будучи медичними працівниками,
12:20
how people, be it medicalмедичний providersПостачальники,
195
728908
3634
12:26
colleaguesколеги, strangersнезнайомці,
196
734175
2270
колегами, незнайомцями,
12:30
were literallyбуквально unableне в змозі
to separateокремо me beingбуття a womanжінка
197
738554
5659
буквально не могли відділити мене як жінку
від мене як майбутньої матері.
12:37
from me beingбуття a motherмама.
198
745261
1483
12:40
And I've always believedвірив
that havingмаючи childrenдіти
199
748191
4589
Я завжди гадала, що мати дітей -
це є продовження жіночності,
а не її визначення.
12:44
was an extensionрозширення of womanhoodжіночність,
not the definitionвизначення.
200
752804
2483
12:48
I believe that a woman'sжінка valueвартість
201
756728
2676
Я вважаю, що цінність жінки
не повинна визначатися тим,
має вона дітей чи ні,
12:51
should never be determinedвизначений
by whetherчи то or not she has a childдитина,
202
759428
4482
бо це позбавляє її ідентичності
12:55
because that stripsсмужки her
of her entireцілий identityідентичність
203
763934
4144
як дорослої людини.
13:00
as an adultдорослий untoдо herselfсама.
204
768102
1419
У жінок є ця чудова можливість
створювати життя,
13:02
WomenЖінки have this amazingдивовижний abilityздібності
to createстворити life,
205
770492
3534
та коли ми говоримо,
що це її мета,
13:07
but when we say that that is her purposeмета,
206
775185
2111
13:11
that saysкаже that her entireцілий existenceіснування
is a meansзасоби to an endкінець.
207
779414
4483
то маємо на увазі,
що все її існування на цьому закінчиться.
13:20
It's so easyлегко to forgetзабувай the rolesролі
that societyсуспільство placesмісць on us
208
788995
4156
Нам дуже легко забути, що ті ролі,
які накладає на нас суспільство
є набагато більшим, ніж просто
назвами.
13:25
are so much more than mereпросто titlesТитули.
209
793175
2233
А як щодо обов'язків, які з'являються
разом з ними,
13:27
What about the weightвага
that comesприходить with them,
210
795432
2564
тиску, що змушує відповідати
цим стандартам,
13:30
the pressureтиск to conformвідповідати
to these standardsстандарти ...
211
798020
2229
страху засумніватися в них,
13:33
the fearстрах associatedасоційований with questioningдопит them,
212
801169
2166
і тих бажань, які ми забуваємо
заради обов'язків?
13:36
and the desiresбажання that we
castкинути asideв сторону to acceptприймати them?
213
804375
2452
13:40
There are manyбагато хто pathsшляхи
to happinessщастя and fulfillmentвиконання.
214
808841
2382
Існує багато стежок до щастя.
Вони всі різні,
13:44
They all look very differentінший,
215
812222
1971
та я вважаю, що кожен
13:46
but I believe that everyкожен one
216
814217
4723
має право вирішувати за себе.
13:50
is pavedпроклали with the right
to self-determinationсамовизначення.
217
818964
2984
13:57
I want womenжінки to know that your choiceвибір
to embraceобійми or foregoвідмовитися від motherhoodМатеринство
218
825951
6873
Я хочу, аби жінки знали, що їх вибір
прийняти чи відкинути материнство
14:06
is not in any way tiedзв'язали
to your worthinessгідності or identityідентичність
219
834546
3771
не пов'язаний із значущістю
та особистістю,
як дружин, дорослих чи як жінок,
14:10
as spousesподружжя, as adultsдорослі, or as womenжінки ...
220
838341
4098
14:15
and there absolutelyабсолютно is
a choiceвибір behindпозаду maternityдля вагітних,
221
843820
4338
і поза материнством існує вибір,
і він ваш,
14:20
and it is yoursтвій
222
848182
1802
лише ваш.
14:22
and yoursтвій aloneпоодинці.
223
850008
1150
Дякую.
14:23
Thank you.
224
851645
1151
(Оплески)
14:24
(ApplauseОплески)
225
852820
7000
Translated by Inna Fedorenko
Reviewed by Maksym Kuzhdin

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christen Reighter - Poet, essayist
Christen Reighter writes and performs as a poet and essayist, focusing primarily on social justice issues.

Why you should listen

Christen Reighter's primary advocacy platform is for the childfree-choice. She often writes and speaks out about her experience obtaining elective sterilization at age 22, including how she encountered and confronted harassing societal prejudice, condescending medical paternalism, and civil rights violations. Her other writing and advocacy work includes LGBTQIA+ rights, gender equality, sex-positivity, women's issues (including sexual assault) and mental health issues and recovery. 

Reighter is also an award-winning spoken word artist. she has competed and performed across the country and in international competitions such "Brave New Voices" on on HBO.

Originally born and raised in Texas, Reighter now lives happily in beautiful Colorado with her partner and their three rambunctious cats, and she currently is finishing her MA in clinical mental health counseling.

More profile about the speaker
Christen Reighter | Speaker | TED.com