ABOUT THE SPEAKER
Bruce Friedrich - Food innovator
TED Fellow Bruce Friedrich plans to compete with the meat industry on its own terms -- by creating alternatives to conventional meat that taste the same or better and cost less.

Why you should listen

Bruce Friedrich is cofounder and executive director of The Good Food Institute (GFI), an international nonprofit that is fostering a sustainable, healthy and just agricultural system through food innovation. With branches in the United States, India, Israel, Brazil, Europe and Asia Pacific, GFI is accelerating the production of plant-based and cell-based meat, eggs and dairy in order to bolster the global protein supply while protecting our environment, promoting global health and preventing food insecurity and animal cruelty. Friedrich has penned op-eds for the Wall Street Journal, USA Today, the Los Angeles Times, Chicago Tribune, Wired and many other publications. He has appeared on The Today Show, NBC Nightly News, CBS Evening News and a variety of programs on MSNBC, Fox News, and CNN. Friedrich has coauthored two books, contributed chapters to seven more, and has written seven law review articles. Watch his TEDxSonoma talk here.

Friedrich graduated magna cum laude, Order of the Coif, from the Georgetown University Law Center and holds degrees from Johns Hopkins University and the London School of Economics.

More profile about the speaker
Bruce Friedrich | Speaker | TED.com
TED2019

Bruce Friedrich: The next global agricultural revolution

Bruce Friedrich: Sekanti pasaulinė žemės ūkio revoliucija

Filmed:
2,123,810 views

Įprastinė mėsos gamyba žaloja mūsų aplinką ir pateikia riziką pasaulinei sveikatai, bet žmonės nevalgys mažiau mėsos nebent mes jiems duosime alternatyvų kurios kainuoja tiek pat (arba mažiau) ir pagal skonį tokios pačios (arba geresnės). Akis atveriančioje kalboje, maisto inovatorius ir TED Bendradarbis Bruce Friedrich rodo augalų ir ląstelių pagrindo produktus kurie netrukus gali transformuoti globalinę mėsos pramonę – ir jūsų vakarienės lėkštę.
- Food innovator
TED Fellow Bruce Friedrich plans to compete with the meat industry on its own terms -- by creating alternatives to conventional meat that taste the same or better and cost less. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
In 2019, humanityžmonija receivedgavo a warningįspėjimas:
0
1841
3824
2019-aisiais, žmonija gavo įspėjimą:
30 pasaulyje lyderiaujančių mokslininkų
paskelbė rezultatus
00:17
30 of the world'spasaulis leadingpirmaujantis scientistsmokslininkai
releasedišleistas the resultsrezultatai
1
5689
2712
didžiulio tris metus trukusio tyrimo
apie pasaulinį žemės ūkį
00:20
of a massivemasyvi three-yeartrejų metų studystudijuoti
into globalpasaulinis agricultureŽemdirbystė
2
8425
3482
00:23
and declareddeklaruota that meatmėsa productiongamyba
is destroyingsunaikinti our planetplaneta
3
11931
3641
ir paskelbė, kad mėsos gamyba
griauna mūsų planetą,
ir kelia pavojų pasaulinei sveikatai.
00:27
and jeopardizingkelia pavojų globalpasaulinis healthsveikata.
4
15596
1683
00:29
One of the study'styrimo authorsautoriai explainedpaaiškinta
5
17804
1754
Vienas iš tyrimo autorių paaiškino,
kad „žmonija kelia grėsmę
planetos stabilumui...
00:31
that "humanityžmonija now poseskelia a threatgrėsmė
to the stabilitystabilumas of the planetplaneta ...
6
19582
3544
00:35
[This requiresreikalauja] nothing lessmažiau than
a newnaujas globalpasaulinis agriculturalžemės ūkio revolutionrevoliucija."
7
23150
4920
[Tam reikia] nieko mažiau nei
pasaulinės žemės ūkio revoliucijos“.
Kaip žmogus, kuris praleido
paskutinius du dešimtmečius
00:40
As somebodykažkas who'skas yra spentišleista
the last two decadesdešimtmečius
8
28935
2141
propaguojant pasitraukimą
nuo pramoninės mėsos gamybos,
00:43
advocatingpasisako a shiftpamainą away
from industrialpramoninis meatmėsa productiongamyba,
9
31100
3088
norėjau tikėti, kad šis garsus
kvietimas veikti ką nors pakeis.
00:46
I wanted to believe that this clarionClarion call
was going to make a differenceskirtumas.
10
34212
3928
00:50
The thing is, I've seenmatė this sortrūšiuoti of thing
again and again and again for decadesdešimtmečius.
11
38164
5100
Iš tikro, aš tokį dalyką mačiau
iš naujo, iš naujo ir naujo, dešimtmečius.
Štai 2018 iš žurnalo „Nature“,
00:55
Here'sČia yra 2018 from the journalžurnalas "NatureGamta,"
12
43750
3502
2017 iš „Bioscience Journal“,
00:59
2017 from "BioscienceBioscience JournalLeidinyje,"
13
47276
3075
2016 iš Nacionalinės Mokslų Akademijos.
01:02
2016 from the NationalNacionalinės
AcademyAkademija of SciencesGamtos mokslai.
14
50375
3378
Pagrindinė tyrimų tema paprastai
būna klimato kaita.
01:06
The mainpagrindinis pointtaškas of these studiesstudijos
tendstendencijos to be climateklimatas changekeisti.
15
54367
3755
Bet atsparumas antibiotikams kelia
panašų pavojų.
01:10
But antibioticantibiotikas resistancepasipriešinimas
representsatstovauja just as bigdidelis of a threatgrėsmė.
16
58146
4019
01:14
We are feedingšėrimo massivemasyvi dosesdozės
of antibioticsantibiotikai to farmūkis animalsgyvūnai.
17
62640
3329
Mes maitiname ūkinius gyvūnus
didelėmis antibiotikų dozėmis.
01:18
These antibioticsantibiotikai are then
mutatingMutavo into superbugsSuperbugs
18
66382
4001
Šie antibiotikai tada mutuoja į
labai jiems atsparius mikrobus,
kurie grasina padaryti
antibiotikus nebevartojamais
01:22
that threatenkelia grėsmę to renderpadengti
antibioticsantibiotikai obsoletepasenusi
19
70407
3019
01:25
withinper all of our lifetimesgyvybių.
20
73450
2051
per visų mūsų gyvenimo laikotarpius.
Norite siaubo?
01:27
You want a scarepanika?
21
75985
1176
Paieškokite Google:
„veikiančių antibiotikų pabaiga“.
01:29
Google"Google": "the endgalas of workingdirba antibioticsantibiotikai."
22
77185
2513
Aš pasakysiu vieną dalyką:
01:32
I'm going to get one thing out of the way:
23
80589
2030
Aš čia ne tam, kad pasakyti, ką valgyti.
01:34
I am not here to tell anybodykas nors what to eatvalgyti.
24
82643
2294
01:37
IndividualIndivido actionveiksmas is great,
25
85539
1896
Pavienių žmonių veiklumas
yra puiku,
bet antibiotikų atsparumas ir
klimato kaita –
01:39
but antibioticantibiotikas resistancepasipriešinimas
and climateklimatas changekeisti --
26
87459
2701
jie reikalauja daugiau.
01:42
they requirereikalauti more.
27
90184
1466
Be to, įtikinėjimas pasaulį valgyti
mažiau mėsos, nesuveikė.
01:44
BesidesBe to, convincingįtikinamai the worldpasaulis
to eatvalgyti lessmažiau meatmėsa hasn'tnėra workeddirbo.
28
92212
4233
01:48
For 50 yearsmetai, environmentalistsaplinkosaugininkai,
globalpasaulinis healthsveikata expertsekspertai and animalgyvūnas activistsaktyvistai
29
96918
4668
50 metų aplinkosaugininkai, pasaulio
sveikatos ekspertai ir gyvūnų aktyvistai
maldavo visuomenę valgyti mažiau mėsos.
01:53
have been beggingišmaldos prašymas the publicvisuomenė
to eatvalgyti lessmažiau meatmėsa.
30
101610
3061
Bet vistiek, mėsos suvartojimas
vienam žmogui
01:57
And yetvis dar, per capitagyventojų meatmėsa consumptionvartojimas
31
105194
2056
yra pats aukščiausias per
visą rašytinę istoriją.
01:59
is as highaukštas as it's been
in recordedįrašytas historyistorija.
32
107274
3404
02:03
The averagevidurkis NorthŠiaurės AmericanAmerikos last yearmetai
atevalgė more than 200 poundssvarai of meatmėsa.
33
111378
3809
Vidutinis Šiaurės Amerikietis praeitais
metais suvalgė daugiau nei 90 kg mėsos.
O aš nevalgiau nė kiek.
02:07
And I didn't eatvalgyti any.
34
115724
1513
02:09
(LaughterJuokas)
35
117261
1230
(Juokas)
02:10
WhichKuri meansreiškia somebodykažkas out there
atevalgė 400 poundssvarai of meatmėsa.
36
118515
3060
Tai reiškia, kad kažkas
suvalgė 180 kg mėsos.
(Juokas)
02:13
(LaughterJuokas)
37
121599
2087
Pagal dabartinę trajektoriją,
02:15
On our currentdabartinis trajectorytrajektorija,
38
123710
1705
02:17
we're going to need to be producinggaminti
70 to 100 percentproc more meatmėsa by 2050.
39
125439
4688
mums reikės gaminti nuo 70 iki 100
procentų daugiau mėsos iki 2050-ųjų.
02:22
This requiresreikalauja a globalpasaulinis solutiontirpalas.
40
130151
2467
Tam reikia globalinio sprendimo.
Ką mums reikia padaryti, tai gaminti
mėsą kurią žmonės mėgsta,
02:25
What we need to do is we need to producepagaminti
the meatmėsa that people love,
41
133317
3953
bet mums ją reikia gaminti visiškai
nauju būdu.
02:29
but we need to producepagaminti it
in a wholevisa newnaujas way.
42
137294
2499
Turiu keletą idėjų.
02:32
I've got a couplepora of ideasidėjos.
43
140465
1858
Idėja numeris vienas:
auginkime mėsą iš augalų.
02:34
IdeaIdėja numbernumeris one:
let's growaugti meatmėsa from plantsaugalai.
44
142347
3442
02:37
InsteadVietoj to of growingauga plantsaugalai,
feedingšėrimo them to animalsgyvūnai,
45
145813
2449
Vietoje augalų auginimo,
jų maitinimo gyvūnams,
ir viso šio neefektyvumo,
02:40
and all of that inefficiencyNeefektyvumas,
46
148286
1434
auginkime šiuos augalus,
biomimikuokime mėsą su jais,
02:41
let's growaugti those plantsaugalai,
let's biomimicbiomiminis meatmėsa with them,
47
149744
2905
02:44
let's make plant-basedaugalų pagrindu meatmėsa.
48
152673
1653
darykime augalų pagrindo mėsą.
02:46
IdeaIdėja numbernumeris two: for actualfaktinis animalgyvūnas meatmėsa,
49
154968
2838
Idėja numeris du: tikrai gyvūnų mėsai,
auginkime ją tiesiogiai iš ląstelių.
02:49
let's growaugti it directlytiesiogiai from cellsląstelės.
50
157830
2148
02:52
InsteadVietoj to of growingauga livegyventi animalsgyvūnai,
let's growaugti the cellsląstelės directlytiesiogiai.
51
160002
3275
Vietoje gyvų gyvūnų auginimo,
auginkime ląsteles tiesiogiai.
Vištai užaugti svorio ir paskersti
užima šešias savaites.
02:55
It takes sixšeši weekssavaitės to growaugti
a chickenvištiena to slaughterskerdimo weightsvoris.
52
163967
2759
Auginkite ląsteles tiesiogiai,
galėsite tokį augimą gauti
02:58
GrowAugti the cellsląstelės directlytiesiogiai,
you can get that sametas pats growthaugimas
53
166750
2524
03:01
in sixšeši daysdienos.
54
169298
1458
per šešias dienas.
03:03
This is what that looksatrodo like at scaleskalė.
55
171693
2277
Štai kaip tai atrodo tam tikru mastu.
03:07
It's your friendlydraugiškas
neighborhoodkaimynystėje meatmėsa breweryalaus darykla.
56
175237
2680
Tai jūsų draugiška
kaiminystės mėsos darykla.
03:09
(LaughterJuokas)
57
177941
2895
(Juokas)
Noriu pasakyti dvi mintis apie tai.
03:12
I want to make two pointstaškai about this.
58
180860
1799
Pirmoji yra, mes tikime,
kad galime padaryti.
03:14
The first one is, we believe we can do it.
59
182683
2122
Pastaraisiais metais, kai kurios
kompanijos gamino augalų pagrindo mėsą
03:16
In recentneseniai yearsmetai, some companiesįmonės
have been producinggaminti meatmėsa from plantsaugalai
60
184829
3978
kurios vartotojai negali atskirti
nuo tikros gyvūnų mėsos,
03:20
that consumersvartotojai cannotnegaliu distinguishišskirti
from actualfaktinis animalgyvūnas meatmėsa,
61
188831
4047
03:24
and there are now dozenstuzinai of companiesįmonės
growingauga actualfaktinis animalgyvūnas meatmėsa
62
192902
3751
ir dabar yra daugybė kompanijų
auginančių tikrą gyvūnų mėsą
03:28
directlytiesiogiai from cellsląstelės.
63
196677
1881
tiesiogiai iš ląstelių.
03:30
This plant-basedaugalų pagrindu and cell-based-sios meatmėsa
64
198582
2188
Ši augalų ir ląstelių kilmės mėsa
03:32
givessuteikia consumersvartotojai everything
that they love about meatmėsa --
65
200794
2613
duoda vartotojams viską,
ką jie mėgsta mėsoje –
skonį, tekstūrą, ir taip toliau –
03:35
the tasteskonis, the texturetekstūra and so on --
66
203431
2009
03:37
but with no need for antibioticsantibiotikai
67
205464
2073
bet be antibiotikų
03:39
and with a fractionfrakcija of the adversenepageidaujamos
impactpoveikis on the climateklimatas.
68
207561
3220
ir tik su dalele
negatyvaus poveikio klimatui.
03:43
And because these two technologiestechnologijas
are so much more efficientefektyvus,
69
211352
3153
Ir nes šios dvi technologijos yra
daug efektyvesnės,
produkcijos mastu
03:46
at productiongamyba scaleskalė
70
214529
1443
03:47
these productsproduktai will be cheaperpigiau.
71
215996
2015
šie produktai bus pigesni.
Bet vienas trumpas komentaras –
03:50
But one quickgreitas pointtaškas about that --
72
218940
1764
Tai nebus lengva.
03:52
it's not going to be easylengva.
73
220728
1851
Šios augalų pagrindo kompanijos
išleido nemažai pinigų savo mėsainiams,
03:54
These plant-basedaugalų pagrindu companiesįmonės have spentišleista
smallmažas fortuneslikimas on their burgersmėsainiai,
74
222603
3903
o ląstelių pagrindo mėsa dar nebuvo
prekiaujama išvis.
03:58
and cell-based-sios meatmėsa has not yetvis dar
been commercializedparduodamos at all.
75
226530
3615
04:02
So we're going to need all handsrankos on deckdenio
76
230685
2131
Todėl mums reikės visų pastangų,
04:04
to make these the globalpasaulinis meatmėsa industryindustrija.
77
232840
2442
kad šiuos paversti
pasauline mėsos pramone.
Pradžiai, mums reikia
dabarties mėsos pramonės.
04:07
For startersstarteriai, we need
the presentpateikti meatmėsa industryindustrija.
78
235979
2709
Mes nenorime sutrikdyti
mėsos pramonės,
04:11
We don't want to disruptsutrikdyti
the meatmėsa industryindustrija,
79
239156
2206
04:13
we want to transformpaversti it.
80
241386
2002
mes norime ją transformuoti.
Mums reikia jų masto ekonomikos,
04:15
We need their economiesekonomika of scaleskalė,
81
243412
1703
jų globalinės tiekimo grandinės,
jų rinkodaros patirties
04:17
their globalpasaulinis supplytiekimas chaingrandinė,
their marketingrinkodara expertisepatirtis
82
245139
3184
ir jų masyvios vartotojų bazės.
04:20
and their massivemasyvi consumervartotojas basebazė.
83
248347
1862
04:22
We alsotaip pat need governmentsvyriausybės.
84
250962
1820
Mums taip pat reikia vyriausybių.
04:24
GovernmentsVyriausybės spendpraleisti tensdešimtys of billionsmilijardai
of dollarsdoleriai everykiekvienas singlevienišas yearmetai
85
252806
3544
Vyriausybės išleidžia dešimtis milijardų
dolerių kiekvienais metais
04:28
on researchtyrimai and developmentplėtra
86
256374
1636
tyrimams ir plėtrai
04:30
focusedsutelktas on globalpasaulinis healthsveikata
and the environmentaplinka.
87
258034
2505
sutelktiems į pasaulinę sveikatą
ir aplinką.
Jos turėtų įdėti šiek tiek tų pinigų, kad
optimizuotų ir ištobulintų
04:33
They should be puttingišleisti some of that moneypinigai
into optimizingoptimizavimas and perfectingtobulinimas
88
261007
3912
04:36
the productiongamyba of plant-basedaugalų pagrindu
and cell-based-sios meatmėsa.
89
264943
3682
augalų ir ląstelių pagrindo
mėsos produkciją.
04:41
Look, tensdešimtys of thousandstūkstančiai of people
diedmirė from antibiotic-resistantantibiotikams atsparių superbugsSuperbugs
90
269673
5293
Dešimtys tūkstančių žmonių mirė
nuo antibiotikams atsparių mikrobų
04:46
in NorthŠiaurės AmericaAmerikoje just last yearmetai.
91
274990
2485
Šiaurės Amerikoje vien praeitais metais.
04:50
By 2050, that numbernumeris is going to be
10 millionmln per yearmetai globallyvisame pasaulyje.
92
278004
5305
Ties 2050-ais, šis skaičius bus
10 milijonų per metus, visame pasaulyje.
04:56
And climateklimatas changekeisti representsatstovauja
an existentialegzistencinis threatgrėsmė
93
284091
3928
Ir klimato kaita kelia
egzistencinį pavojų
05:00
to hugedidelis portionsporcijos of our globalpasaulinis familyšeima,
94
288043
3156
didelei mūsų pasaulio šeimos daliai,
įskaitant pačius neturtingiausius žmones
ant mūsų žemės paviršiaus.
05:03
includingįskaitant some of the poorestneturtingiausias people
on the faceveidas of the planetplaneta.
95
291223
3429
05:07
ClimateKlimatas changekeisti, antibioticantibiotikas resistancepasipriešinimas --
these are globalpasaulinis emergenciesekstremalioms situacijoms.
96
295396
4282
Klimato kaita, atsparumas antibiotikams –
tai yra globaliniai pavojai.
05:12
MeatMėsos productiongamyba is exacerbatinggilina
these emergenciesekstremalioms situacijoms on a globalpasaulinis scaleskalė.
97
300263
4517
Mėsos produkcija blogina
šiuos pavojus pasauliniu mastu.
05:17
But we are not going
to decreasemažinti meatmėsa consumptionvartojimas
98
305430
2609
Bet mes nesumažinsime mėsos vartojimo,
nebent duosime
vartotojams alternatyvas,
05:20
unlessnebent we give consumersvartotojai alternativesalternatyvos
99
308063
2518
kurios kainuoja panašiai arba mažiau,
kurios pagal skonį panašios arba geresnės.
05:22
that costkaina the sametas pats or lessmažiau
and that tasteskonis the sametas pats or better.
100
310605
4349
05:27
We have the solutiontirpalas.
101
315637
1331
Mes turime sprendimą.
05:29
Let's make meatmėsa from plantsaugalai.
Let's growaugti it directlytiesiogiai from cellsląstelės.
102
317412
3981
Darykime mėsą iš augalų.
Auginkime tiesiogiai iš ląstelių.
05:33
It's pastpraeitis time that we mobilizemobilizuoti
the resourcesištekliai that are necessarybūtina
103
321417
3973
Jau seniai metas mobilizuoti
reikiamus resursus,
kad sukurti sekančią pasaulinę
žemės ūkio revoliuciją.
05:37
to createsukurti the nextKitas globalpasaulinis
agriculturalžemės ūkio revolutionrevoliucija.
104
325414
4359
Ačiū.
05:42
Thank you.
105
330252
1160
05:43
(ApplausePlojimai)
106
331436
3824
(Aplodismentai)
Translated by Diana Kuklis
Reviewed by Andrius Družinis-Vitkus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bruce Friedrich - Food innovator
TED Fellow Bruce Friedrich plans to compete with the meat industry on its own terms -- by creating alternatives to conventional meat that taste the same or better and cost less.

Why you should listen

Bruce Friedrich is cofounder and executive director of The Good Food Institute (GFI), an international nonprofit that is fostering a sustainable, healthy and just agricultural system through food innovation. With branches in the United States, India, Israel, Brazil, Europe and Asia Pacific, GFI is accelerating the production of plant-based and cell-based meat, eggs and dairy in order to bolster the global protein supply while protecting our environment, promoting global health and preventing food insecurity and animal cruelty. Friedrich has penned op-eds for the Wall Street Journal, USA Today, the Los Angeles Times, Chicago Tribune, Wired and many other publications. He has appeared on The Today Show, NBC Nightly News, CBS Evening News and a variety of programs on MSNBC, Fox News, and CNN. Friedrich has coauthored two books, contributed chapters to seven more, and has written seven law review articles. Watch his TEDxSonoma talk here.

Friedrich graduated magna cum laude, Order of the Coif, from the Georgetown University Law Center and holds degrees from Johns Hopkins University and the London School of Economics.

More profile about the speaker
Bruce Friedrich | Speaker | TED.com