ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com
TED2018

Yuval Noah Harari: Why fascism is so tempting -- and how your data could power it

Juvals Noa Harari: Kāpēc fašisms ir tik kārdinošs un kā to var stiprināt dati

Filmed:
3,018,055 views

Vispusīgā runā par tehnoloģijām un varu rakstnieks un vēsturnieks Juvals Noa Harari skaidro būtisko atšķirību starp fašismu un nacionālismu, kā arī to, ko datu koncentrēšana nozīmē demokrātijas nākotnei. Uzstājoties kā hologramma tiešraidē no Telavivas, Harari brīdina, ka mūsdienās lielākais liberālās demokrātijas drauds ir tas, ka informācijas tehnoloģiju revolūcija padarīs diktatūras efektīvākas un kontrolēt spējīgākas. „Liberālās demokrātijas ienaidnieki uzlauž mūsu jūtas – bailes, naidu un pašlepnumu – un izmanto tās, lai pretnostatītu un grautu demokrātiju no iekšienes,” saka Harari. „Tā ir mūsu atbildība iepazīt savas vājības un pārliecināties, ka tās nekļūst par ieročiem.” (Noslēgumā īsa saruna ar TED kuratoru Krisu Andersonu.)
- Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Hellolabdien, everyonevisi.
0
968
1150
Sveiki visiem!
00:15
It's a bitmazliet funnysmieklīgi, because I did writerakstīt
that humanscilvēki will becomekļūt digitaldigitāls,
1
3562
4936
Tas ir mazliet jocīgi, jo es tiešām
rakstīju, ka cilvēki kļūs digitāli,
00:20
but I didn't think it will happennotikt so fastātri
2
8522
2714
bet nedomāju, ka tas notiks tik drīz
00:23
and that it will happennotikt to me.
3
11260
1659
un ka tas notiks ar mani.
00:25
But here I am, as a digitaldigitāls avatariemiesojums,
4
13649
2682
Bet te nu es esmu, kā digitāls avatārs,
00:28
and here you are, so let's startsākt.
5
16355
2666
un te esat jūs, tāpēc sāksim.
00:32
And let's startsākt with a questionjautājums.
6
20070
2133
Un sāksim ar jautājumu.
00:34
How manydaudzi fascistsfašisti are there
in the audienceauditorija todayšodien?
7
22823
3534
Cik fašistu šodien ir starp klātesošajiem?
00:38
(LaughterSmiekli)
8
26381
1450
(Smiekli)
00:39
Well, it's a bitmazliet difficultgrūti to say,
9
27855
2349
Mazliet grūti pateikt,
00:42
because we'vemēs esam forgottenaizmirst what fascismfašismu is.
10
30228
3467
jo esam aizmirsuši, kas ir fašisms.
00:46
People now use the termtermiņš "fascistfašistu"
11
34498
2579
Mūsdienās cilvēki
apzīmējumu „fašists” izmanto
00:49
as a kindlaipns of general-purposevispārīgs mērķis abuseļaunprātīgi izmantot.
12
37101
3008
kā tādu vispārēji lietojamu lamuvārdu.
00:52
Or they confusejauc fascismfašismu with nationalismnacionālisms.
13
40133
3947
Vai arī jauc fašismu ar nacionālismu.
00:56
So let's take a fewmaz minutesminūtes
to clarifyprecizēt what fascismfašismu actuallyfaktiski is,
14
44863
5388
Tāpēc veltīsim dažas minūtes,
lai noskaidrotu, kas īsti ir fašisms
01:02
and how it is differentatšķirīgs from nationalismnacionālisms.
15
50275
3120
un ar ko tas atšķiras no nacionālisma.
01:05
The mildermaigākā formsveidlapas of nationalismnacionālisms
have been amongstarp tiem the mostlielākā daļa benevolentlabvēlīgs
16
53838
5041
Nacionālisma maigākās formas
ir starp cilvēces
labdabīgākajiem veidojumiem.
01:10
of humancilvēks creationsdarbi.
17
58903
1458
01:12
NationsNāciju organizācijas are communitieskopienas
of millionsmiljoniem of strangerssvešiniekiem
18
60990
4111
Nācijas ir kopienas,
ko veido miljoniem svešinieku,
01:17
who don't really know eachkatrs other.
19
65125
1713
kas viens otru īsti nepazīst.
01:19
For examplepiemērs, I don't know
the eightastoņi millionmiljons people
20
67489
3405
Es, piemēram, nepazīstu
tos astoņus miljonus cilvēku,
01:22
who sharedalīties my IsraeliIzraēlas citizenshippilsonība.
21
70918
2556
ar kuriem mani vieno Izraēlas pilsonība.
01:26
But thanksPaldies to nationalismnacionālisms,
22
74109
2167
Taču, pateicoties nacionālismam,
01:28
we can all careaprūpe about one anothercits
and cooperatesadarboties effectivelyefektīvi.
23
76300
3806
mēs visi viens par otru rūpējamies
un efektīvi sadarbojamies.
01:32
This is very good.
24
80450
1200
Tas ir ļoti labi.
01:34
Some people, like JohnJohn LennonLennon,
imagineiedomājieties that withoutbez nationalismnacionālisms,
25
82093
5738
Daži, piemēram, Džons Lenons,
iztēlojas, ka bez nacionālisma
01:39
the worldpasaule will be a peacefulmiermīlīgs paradiseparadīze.
26
87855
3790
pasaule būtu mierpilna paradīze.
01:44
But fartālu more likelyiespējams,
27
92010
1428
Bet daudz lielāka iespējamība,
01:45
withoutbez nationalismnacionālisms,
we would have been livingdzīvo in tribalcilts chaoshaoss.
28
93462
4777
ka bez nacionālisma
mēs dzīvotu cilšu haosā.
01:50
If you look todayšodien at the mostlielākā daļa prosperouspārtikušu
and peacefulmiermīlīgs countriesvalstīm in the worldpasaule,
29
98684
5135
Ja mūsdienās paskatāmies uz bagātākajām
un mierīgākajām pasaules valstīm,
01:55
countriesvalstīm like SwedenZviedrija
and SwitzerlandŠveice and JapanJapāna,
30
103843
4290
piemēram, Zviedriju un Šveici, un Japānu,
02:00
you will see that they have
a very strongspēcīgs sensejēga of nationalismnacionālisms.
31
108157
4963
redzam, ka tajās ir ļoti spēcīga
nacionālisma izjūta.
02:05
In contrastkontrasts, countriesvalstīm that lacktrūkst
a strongspēcīgs sensejēga of nationalismnacionālisms,
32
113750
4160
Turpretim valstis, kurās spēcīgas
nacionālisma izjūtas trūkst,
02:09
like CongoKongo and SomaliaSomālija and AfghanistanAfganistāna,
33
117934
3421
piemēram, Kongo un Somālija,
un Afganistāna,
02:13
tendtendence to be violentvardarbīgs and poornabadzīgs.
34
121379
2174
mēdz būt vardarbīgas un nabadzīgas.
02:16
So what is fascismfašismu, and how
is it differentatšķirīgs from nationalismnacionālisms?
35
124855
4138
Kas tad ir fašisms, un ar ko tas
atšķiras no nacionālisma?
02:21
Well, nationalismnacionālisms tellsstāsta me
that my nationtauta is uniqueunikāls,
36
129941
5403
Nacionālisms apgalvo,
ka mana nācija ir unikāla
02:27
and that I have specialīpašs obligationssaistības
towardsvirzienā my nationtauta.
37
135368
3801
un ka man pret to ir īpaši pienākumi.
02:31
FascismFašismu, in contrastkontrasts, tellsstāsta me
that my nationtauta is supremeaugstākā,
38
139641
6206
Fašisms turpretim apgalvo,
ka mana nācija ir pārāka
02:37
and that I have exclusiveekskluzīva
obligationssaistības towardsvirzienā it.
39
145871
3912
un ka man ir pienākumi tikai pret to.
02:42
I don't need to careaprūpe about anybodykāds
or anything other than my nationtauta.
40
150895
4831
Man nav jādomā ne par vienu
un ne par ko citu kā vien savu nāciju.
02:48
UsuallyParasti, of courseprotams,
people have manydaudzi identitiesidentitātes
41
156465
3603
Protams, parasti cilvēkiem
ir daudzas identitātes
02:52
and loyaltieslojalitāti to differentatšķirīgs groupsgrupām.
42
160092
2422
un tie ir lojāli dažādām grupām.
02:55
For examplepiemērs, I can be a good patriotPatriot,
loyallojāls to my countryvalsts,
43
163036
4804
Piemēram, es varu būt labs patriots,
lojāls pret savu valsti,
02:59
and at the samepats time,
be loyallojāls to my familyģimene,
44
167864
3238
un tajā pašā laikā varu būt
lojāls pret savu ģimeni,
03:03
my neighborhoodapkārtne, my professionprofesija,
45
171126
2361
kaimiņiem, profesiju,
03:05
humankindcilvēces as a wholeveselu,
46
173511
1460
cilvēci kopumā,
03:06
truthpatiesība and beautyskaistums.
47
174995
1604
patiesību un skaistumu.
03:09
Of courseprotams, when I have differentatšķirīgs
identitiesidentitātes and loyaltieslojalitāti,
48
177370
4271
Protams, ja identitātes
un lojalitātes ir vairākas,
03:13
it sometimesdažreiz createsrada conflictskonflikti
and complicationskomplikācijas.
49
181665
3333
reizēm var rasties
konflikti un sarežģījumi.
03:17
But, well, who ever told you
that life was easyviegli?
50
185506
3634
Bet kurš gan teicis, ka dzīve ir viegla?
03:21
Life is complicatedsarežģīts.
51
189649
2040
Dzīve ir sarežģīta.
03:23
DealDarījuma with it.
52
191713
1150
Tieciet ar to galā!
03:26
FascismFašismu is what happensnotiek when people try
to ignoreignorēt the complicationskomplikācijas
53
194331
6000
Fašisms rodas, kad cilvēki
mēģina ignorēt sarežģīto
03:32
and to make life too easyviegli for themselvespaši.
54
200355
3109
un padarīt savu dzīvi pārāk vienkāršu.
03:36
FascismFašismu deniesnoliedz all identitiesidentitātes
exceptizņemot the nationalnacionālais identityidentitāte
55
204128
5572
Fašisms noliedz visas identitātes,
izņemot nacionālo,
03:41
and insistsuzstāj that I have obligationssaistības
only towardsvirzienā my nationtauta.
56
209724
5109
un uzstāj, ka pienākumi man ir
tikai pret savu nāciju.
03:47
If my nationtauta demandsprasības
that I sacrificeupurēt my familyģimene,
57
215421
4104
Ja mana nācija prasa upurēt savu ģimeni,
03:51
then I will sacrificeupurēt my familyģimene.
58
219549
2436
es upurēšu savu ģimeni.
03:54
If the nationtauta demandsprasības
that I killnogalināt millionsmiljoniem of people,
59
222009
4274
Ja mana nācija prasa
nogalināt miljoniem cilvēku,
03:58
then I will killnogalināt millionsmiljoniem of people.
60
226307
2658
es nogalināšu miljoniem cilvēku.
04:01
And if my nationtauta demandsprasības
that I betrayatklāj truthpatiesība and beautyskaistums,
61
229442
6075
Un, ja mana nācija prasa
nodot patiesību un skaistumu,
04:07
then I should betrayatklāj truthpatiesība and beautyskaistums.
62
235541
3023
man jānodod patiesība un skaistums.
04:11
For examplepiemērs, how does
a fascistfašistu evaluatenovērtēt artart?
63
239587
4526
Piemēram, kā fašists izvērtē mākslu?
04:16
How does a fascistfašistu decideizlemt whethervai a moviefilma
is a good moviefilma or a badslikti moviefilma?
64
244615
5289
Kā fašists izlemj,
vai filma ir laba vai slikta?
04:22
Well, it's very, very, very simplevienkāršs.
65
250728
4172
Ļoti, ļoti, ļoti vienkārši.
04:27
There is really just one yardstickkritērijs:
66
255260
1928
Patiesībā ir viena vienīga mēraukla –
04:29
if the moviefilma serveskalpo
the interestsintereses of the nationtauta,
67
257593
3476
ja filma kalpo nācijas interesēm,
04:33
it's a good moviefilma;
68
261093
1444
tā ir laba;
04:34
if the moviefilma doesn't servekalpot
the interestsintereses of the nationtauta,
69
262561
3183
ja filma nekalpo nācijas interesēm,
04:37
it's a badslikti moviefilma.
70
265768
1222
tā ir slikta.
04:39
That's it.
71
267014
1150
Tas arī viss.
04:40
SimilarlyLīdzīgi, how does a fascistfašistu decideizlemt
what to teachmācīt kidsbērni in schoolskola?
72
268496
4888
Līdzīgi – kā fašists izlemj,
kas bērniem mācāms skolās?
04:45
Again, it's very simplevienkāršs.
73
273877
2087
Atkal ļoti vienkārši.
04:47
There is just one yardstickkritērijs:
74
275988
1945
Ir viena vienīga mēraukla –
04:49
you teachmācīt the kidsbērni whateverneatkarīgi no tā serveskalpo
the interestsintereses of the nationtauta.
75
277957
4945
bērniem māca jebko,
kas kalpo nācijas interesēm.
04:55
The truthpatiesība doesn't matterjautājums at all.
76
283323
2587
Patiesība ir pilnīgi nesvarīga.
05:00
Now, the horrorsšausmas of the SecondOtrais WorldPasaulē WarKarš
and of the HolocaustHolokausts remindatgādināt us
77
288372
5426
Otrā pasaules kara un holokausta
šausmas mums atgādina
05:05
of the terriblebriesmīgi consequencessekas
of this way of thinkingdomāšana.
78
293822
4133
par šāda domāšanas veida
briesmīgajām sekām.
05:10
But usuallyparasti, when we talk
about the illskaites of fascismfašismu,
79
298508
4545
Tomēr parasti, runājot
par fašisma ļaunumiem,
05:15
we do so in an ineffectiveneefektīva way,
80
303077
2960
mēs to darām neefektīvi,
05:18
because we tendtendence to depictattēlo fascismfašismu
as a hideousslikts monstermonster,
81
306061
4738
jo tiecamies atainot fašismu
kā derdzīgu briesmoni,
05:22
withoutbez really explainingpaskaidrojot
what was so seductivevilinošu about it.
82
310823
3906
patiesībā neizskaidrojot,
kas tajā bija tik vilinošs.
05:27
It's a bitmazliet like these HollywoodHollywood moviesfilmas
that depictattēlo the badslikti guys --
83
315284
4714
Līdzīgi kā Holivudas filmās,
kas sliktos puišus – Voldemortu,
Sauronu vai Dārtu Veideru –
05:32
VoldemortVoldemorts or SauronSauron
or DarthDarth VaderVader --
84
320022
4023
05:36
as uglyneglīts and mean and cruelnežēlīgs.
85
324069
2632
ataino kā neglītus, ļaunus un nežēlīgus.
05:38
They're cruelnežēlīgs even
to theirviņu ownpašu supportersatbalstītāji.
86
326725
2538
Viņi ir nežēlīgi pat
pret saviem atbalstītājiem.
05:41
When I see these moviesfilmas,
I never understandsaprast --
87
329670
3621
Skatoties šīs filmas, es nekad nesaprotu,
05:45
why would anybodykāds be temptedkārdinājums to followsekojiet
a disgustingpretīgi creepšļūde like VoldemortVoldemorts?
88
333315
6505
kāpēc lai kāds gribētu sekot
tādam pretīgam riebeklim kā Voldemorts?
05:52
The problemproblēma with evilļaunums
is that in realreāls life,
89
340895
3516
Nelaime tajā, ka īstajā dzīvē
05:56
evilļaunums doesn't necessarilyobligāti look uglyneglīts.
90
344435
2891
ļaunums ne vienmēr izskatās neglīts.
05:59
It can look very beautifulskaists.
91
347688
1892
Tas var izskatīties ļoti skaists.
06:02
This is something that
ChristianityKristietība knewzināja very well,
92
350354
2723
To ļoti labi zināja kristietība,
06:05
whichkas is why in ChristianKristiešu artart,
as [opposediebilda pret to] HollywoodHollywood,
93
353101
3706
tāpēc kristīgajā mākslā,
pretstatā Holivudai,
06:08
SatanSātans is usuallyparasti depictedattēlots
as a gorgeouskrāšņs hunkgabals.
94
356831
3868
sātans parasti atainots
kā ārkārtīgi pievilcīgs stiprinieks.
06:13
This is why it's so difficultgrūti
to resistpretoties the temptationskārdinājumi of SatanSātans,
95
361259
4596
Tieši tāpēc sātana kārdinājumiem
ir tik grūti pretoties,
06:17
and why it is alsoarī difficultgrūti
to resistpretoties the temptationskārdinājumi of fascismfašismu.
96
365879
4744
un tāpēc ir grūti pretoties
arī fašisma kārdinājumiem.
06:22
FascismFašismu makespadara people see themselvespaši
97
370980
2722
Fašisms liek cilvēkiem uzskatīt sevi
06:25
as belongingkas pieder to the mostlielākā daļa beautifulskaists
and mostlielākā daļa importantsvarīgs thing in the worldpasaule --
98
373726
5243
par piederīgiem visskaistākajam
un svarīgākajam pasaulē –
06:30
the nationtauta.
99
378993
1302
nācijai.
06:32
And then people think,
100
380319
1346
Un tad cilvēki domā:
06:33
"Well, they taughtmācīts us
that fascismfašismu is uglyneglīts.
101
381689
3189
„Man taču mācīja, ka fašisms ir neglīts.
06:37
But when I look in the mirrorspogulis,
I see something very beautifulskaists,
102
385442
3024
Bet, skatoties spogulī,
es redzu kaut ko ļoti skaistu,
06:40
so I can't be a fascistfašistu, right?"
103
388490
2191
tāpēc es nevaru būt fašists, vai ne?”
06:43
WrongNepareizi.
104
391022
1151
Nepareizi.
06:44
That's the problemproblēma with fascismfašismu.
105
392197
1547
Tā ir fašisma problēma.
06:45
When you look in the fascistfašistu mirrorspogulis,
106
393768
2619
Skatoties fašisma spogulī,
06:48
you see yourselfsevi as fartālu more beautifulskaists
than you really are.
107
396411
4534
cilvēki sevi redz daudz skaistākus,
nekā viņi ir patiesībā.
06:53
In the 1930s, when GermansVācieši
lookedizskatījās in the fascistfašistu mirrorspogulis,
108
401371
4293
1930. gados, kad fašisma spogulī
skatījās vācieši,
06:57
they saw GermanyVācija as the mostlielākā daļa
beautifulskaists thing in the worldpasaule.
109
405688
4040
viņi redzēja Vāciju
kā visskaistāko pasaulē.
07:02
If todayšodien, RussiansKrievi look
in the fascistfašistu mirrorspogulis,
110
410244
3436
Ja šodien fašisma spogulī
ieskatīsies krievi,
07:05
they will see RussiaKrievija as the mostlielākā daļa
beautifulskaists thing in the worldpasaule.
111
413704
3559
viņi kā pasaulē visskaistāko
redzēs Krieviju.
07:09
And if IsraelisIzraēlieši look
in the fascistfašistu mirrorspogulis,
112
417577
3128
Un, ja fašisma spogulī
ieskatās izraēlieši,
07:12
they will see IsraelIzraēla as the mostlielākā daļa
beautifulskaists thing in the worldpasaule.
113
420729
4380
viņi kā pasaulē visskaistāko
redzēs Izraēlu.
07:18
This does not mean that we are now
facingsaskaras a rerunatkārtoti of the 1930s.
114
426657
5057
Tas nenozīmē, ka esam
1930. gadu atkārtošanās priekšā.
07:24
FascismFašismu and dictatorshipsdiktatūru mightvarētu come back,
115
432304
3475
Fašisms un diktatūras var atgriezties,
07:27
but they will come back in a newjauns formforma,
116
435803
3239
bet tās atgriezīsies jaunā formā,
07:31
a formforma whichkas is much more relevantatbilstošs
117
439066
2741
formā, kas ir daudz atbilstošāka
07:33
to the newjauns technologicaltehnoloģiski realitiesrealitāte
of the 21stst centurygadsimts.
118
441831
3809
21. gadsimta jauno tehnoloģiju īstenībai.
07:38
In ancientsena timesreizes,
119
446538
1547
Senajos laikos
07:40
landzeme was the mostlielākā daļa importantsvarīgs
assetaktīvu in the worldpasaule.
120
448109
4160
pasaules lielākā vērtība bija zeme.
07:44
PoliticsPolitikā, thereforetāpēc,
was the strugglecīņa to controlkontrole landzeme.
121
452911
3864
Tādējādi politika bija cīņa par zemi.
07:49
And dictatorshipdiktatūra meantdomāts that all the landzeme
was ownedpiederēja by a singleviens rulermērjoslu
122
457141
5860
Un diktatūra nozīmēja, ka visa zeme
pieder vienam valdniekam
07:55
or by a smallmazs oligarcholigarhs.
123
463025
1872
vai mazam oligarham.
07:57
And in the modernmoderna agevecums,
machinesmašīnas becamekļuva more importantsvarīgs than landzeme.
124
465827
4819
Jaunajos laikos mašīnas
kļuva svarīgākas par zemi.
08:03
PoliticsPolitikā becamekļuva the strugglecīņa
to controlkontrole the machinesmašīnas.
125
471347
3600
Politika kļuva par cīņu par mašīnām.
08:07
And dictatorshipdiktatūra meantdomāts
126
475354
1996
Un diktatūra nozīmēja,
08:09
that too manydaudzi of the machinesmašīnas
becamekļuva concentratedkoncentrēta
127
477374
3910
ka pārāk daudz mašīnu koncentrējās
08:13
in the handsrokas of the governmentvaldība
or of a smallmazs eliteelite.
128
481308
3280
valdības vai nelielas elites rokās.
08:17
Now datadatus is replacingaizstājot
bothabi landzeme and machinesmašīnas
129
485109
4706
Tagad dati aizvieto gan zemi, gan mašīnas
08:21
as the mostlielākā daļa importantsvarīgs assetaktīvu.
130
489839
2111
kā vislielāko vērtību.
08:24
PoliticsPolitikā becomeskļūst the strugglecīņa
to controlkontrole the flowsplūsmas of datadatus.
131
492600
5340
Politika kļūst par cīņu par datu plūsmām.
08:29
And dictatorshipdiktatūra now meansnozīmē
132
497964
2708
Un tagad diktatūra nozīmē,
08:32
that too much datadatus is beingbūt concentratedkoncentrēta
in the handsrokas of the governmentvaldība
133
500696
5780
ka pārāk daudz datu
koncentrēti valdības
vai nelielas elites rokās.
08:38
or of a smallmazs eliteelite.
134
506500
1920
08:40
The greatestlielākais dangerbriesmas
that now facessejas liberalliberālās democracydemokrātija
135
508871
4912
Tagad lielākais liberālās
demokrātijas drauds
08:45
is that the revolutionrevolūcija
in informationinformācija technologytehnoloģijas
136
513807
3270
ir tas, ka informācijas
tehnoloģiju revolūcija
08:49
will make dictatorshipsdiktatūru
more efficientefektīva than democraciesDemokrātu.
137
517101
4790
diktatūras padarīs efektīvākas
nekā demokrātijas.
08:54
In the 20thth centurygadsimts,
138
522760
1619
20. gadsimtā
08:56
democracydemokrātija and capitalismkapitālisms
defeatedsakāva fascismfašismu and communismkomunisms
139
524403
4960
demokrātija un kapitālisms
sakāva fašismu un komunismu,
09:01
because democracydemokrātija was better
at processingpārstrāde datadatus and makingveidošana decisionslēmumi.
140
529387
5202
jo demokrātija spēja labāk apstrādāt datus
un pieņemt lēmumus.
09:07
GivenŅemot vērā 20th-centuryth gadsimta technologytehnoloģijas,
141
535319
2366
Ņemot vērā 20. gadsimta tehnoloģijas,
09:09
it was simplyvienkārši inefficientneefektīva to try
and concentratekoncentrēties too much datadatus
142
537709
6035
vienkārši nebija efektīvi
koncentrēt pārāk daudz datu
09:15
and too much powerjauda in one placevietu.
143
543768
2759
un pārāk daudz varas vienuviet.
09:19
But it is not a lawlikums of naturedaba
144
547244
4483
Bet tas nav nekāds dabas likums,
09:23
that centralizedcentralizēta datadatus processingpārstrāde
is always lessmazāk efficientefektīva
145
551751
5604
ka centralizēta datu apstrāde
vienmēr ir neefektīvāka
09:29
than distributedizplatīts datadatus processingpārstrāde.
146
557379
2547
nekā izkliedēta datu apstrāde.
09:32
With the risepieaugt of artificialmākslīgs intelligenceizlūkdati
and machinemašīna learningmācīšanās,
147
560605
3437
Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās
uzplaukums var padarīt iespējamu
09:36
it mightvarētu becomekļūt feasibleiespējams to processprocess
enormousmilzīgs amountssummas of informationinformācija
148
564066
5837
efektīvu liela apjoma
informācijas apstrādi vienuviet,
09:41
very efficientlyefektīvi in one placevietu,
149
569927
2610
09:44
to take all the decisionslēmumi in one placevietu,
150
572561
3191
lēmumu pieņemšanu vienuviet,
09:47
and then centralizedcentralizēta datadatus processingpārstrāde
will be more efficientefektīva
151
575776
4420
un tad centralizēta datu apstrāde
būs efektīvāka
nekā izkliedēta datu apstrāde.
09:52
than distributedizplatīts datadatus processingpārstrāde.
152
580220
2200
09:55
And then the maingalvenais handicaphandikaps
of authoritarianautoritāru regimesrežīmi
153
583053
3760
Un tad 20. gadsimta autoritatīvo režīmu
galvenais trūkums –
09:58
in the 20thth centurygadsimts --
154
586837
1637
10:00
theirviņu attemptmēģinājums to concentratekoncentrēties
all the informationinformācija in one placevietu --
155
588498
4516
to mēģinājumi visu informāciju
koncentrēt vienuviet –
10:05
it will becomekļūt theirviņu greatestlielākais advantagepriekšrocības.
156
593038
3366
kļūs par šo režīmu lielāko priekšrocību.
10:10
AnotherVēl viens technologicaltehnoloģiski dangerbriesmas
that threatensapdraud the futurenākotne of democracydemokrātija
157
598768
4907
Vēl viens tehnoloģiju risks,
kas apdraud demokrātijas nākotni,
10:15
is the mergerapvienošanās of informationinformācija technologytehnoloģijas
with biotechnologybiotehnoloģija,
158
603699
5159
ir informācijas tehnoloģiju
un biotehnoloģiju saplūšana,
10:20
whichkas mightvarētu resultrezultāts
in the creationradīšana of algorithmsalgoritmi
159
608882
4005
kas var novest
pie tādu algoritmu radīšanas,
10:24
that know me better than I know myselfsevi.
160
612911
4316
kas pazīst mani labāk nekā es pats sevi.
10:29
And oncevienreiz you have suchtāds algorithmsalgoritmi,
161
617688
2080
Kad parādījušies šādi algoritmi,
10:31
an externalārējs systemsistēma, like the governmentvaldība,
162
619792
2849
ārēja sistēma, piemēram, valdība,
10:34
cannotnevar just predictprognozēt my decisionslēmumi,
163
622665
3524
var ne tikai paredzēt manus lēmumus,
10:38
it can alsoarī manipulatemanipulēt
my feelingsjūtas, my emotionsemocijas.
164
626213
3921
bet arī manipulēt ar manām jūtām,
manām emocijām.
10:42
A dictatordiktators mayvar not be ablespējīgs
to providenodrošināt me with good healthveselība careaprūpe,
165
630641
5245
Diktators varbūt nevarēs nodrošināt
man labu veselības aprūpi,
10:47
but he will be ablespējīgs to make me love him
166
635910
3373
bet viņš spēs likt man viņu mīlēt
10:51
and to make me hateienīst the oppositioniebildumu.
167
639307
2667
un ienīst opozīciju.
10:55
DemocracyDemokrātija will find it difficultgrūti
to surviveizdzīvot suchtāds a developmentattīstība
168
643037
5463
Demokrātijai būs grūti
pārdzīvot šādu attīstību,
11:00
because, in the endbeigas,
169
648524
2150
jo galu galā
11:02
democracydemokrātija is not basedpamatojoties uz
on humancilvēks rationalityracionalitāte;
170
650698
4127
demokrātija nav balstīta
uz cilvēku racionalitāti;
11:06
it's basedpamatojoties uz on humancilvēks feelingsjūtas.
171
654849
2420
tā ir balstīta uz cilvēku jūtām.
11:10
DuringLaikā electionsvēlēšanas and referendumsreferendumu,
172
658355
2500
Vēlēšanu un referendumu laikā
11:12
you're not beingbūt askedprasīja,
"What do you think?"
173
660879
2696
jums nejautā: „Ko domājat?”
11:15
You're actuallyfaktiski beingbūt askedprasīja,
"How do you feel?"
174
663998
3396
Jums patiesībā jautā: „Kā jūtaties?”
11:20
And if somebodykāds can manipulatemanipulēt
your emotionsemocijas effectivelyefektīvi,
175
668228
4627
Un, ja kāds spēj efektīvi
manipulēt ar jūsu emocijām,
11:24
democracydemokrātija will becomekļūt
an emotionalemocionāls puppetleļļu showparādīt.
176
672879
3753
demokrātija kļūs
par emocionālu leļļu teātri.
11:30
So what can we do to preventnovērst
the returnatgriešanās of fascismfašismu
177
678006
4515
Ko tad varam darīt,
lai novērstu fašisma atgriešanos
11:34
and the risepieaugt of newjauns dictatorshipsdiktatūru?
178
682545
2650
un jaunu diktatūru uzplaukumu?
11:37
The numbernumurs one questionjautājums that we faceseja
is: Who controlskontrole the datadatus?
179
685990
6310
Pirmais jautājums – kurš kontrolē datus?
11:44
If you are an engineerinženieris,
180
692823
1675
Ja esat inženieris,
11:46
then find waysceļi to preventnovērst too much datadatus
181
694522
3968
atrodiet veidus, kā novērst,
ka pārlieku daudz datu
11:50
from beingbūt concentratedkoncentrēta in too fewmaz handsrokas.
182
698514
2825
koncentrējas dažu cilvēku rokās.
11:53
And find waysceļi to make sure
183
701752
2944
Un atrodiet veidus, kā nodrošināt,
11:56
the distributedizplatīts datadatus processingpārstrāde
is at leastvismazāk as efficientefektīva
184
704720
4413
ka izkliedēta datu apstrāde
ir vismaz tikpat efektīva
12:01
as centralizedcentralizēta datadatus processingpārstrāde.
185
709157
2396
kā centralizēta datu apstrāde.
12:04
This will be the bestlabākais
safeguardaizsardzības for democracydemokrātija.
186
712077
3841
Tā būs vislabākā demokrātijas aizsardzība.
12:07
As for the restatpūsties of us
who are not engineersinženieri,
187
715942
3326
Mums pārējiem, kas nav inženieri,
12:11
the numbernumurs one questionjautājums facingsaskaras us
188
719292
3444
jautājums numur viens
12:14
is how not to allowatļaut
ourselvespaši to be manipulatedmanipulēt
189
722760
4647
ir, kā nepieļaut, ka ar mums manipulē
12:19
by those who controlkontrole the datadatus.
190
727431
2806
tie, kas kontrolē datus.
12:23
The enemiesienaidnieki of liberalliberālās democracydemokrātija,
they have a methodmetode.
191
731387
4106
Liberālās demokrātijas
ienaidniekiem ir sava metode.
12:27
They hackbanalizēt our feelingsjūtas.
192
735919
2372
Viņi uzlauž mūsu jūtas.
12:30
Not our emailse-pastus, not our bankbanka accountskonti --
193
738315
2452
Nevis mūsu e-pastus vai banku kontus –
12:32
they hackbanalizēt our feelingsjūtas of fearbailes
and hateienīst and vanityiedomība,
194
740791
5207
viņi uzlauž mūsu jūtas –
bailes, naidu un pašlepnumu –
12:38
and then use these feelingsjūtas
195
746022
2428
un tad izmanto tās,
12:40
to polarizepolarizēt and destroyiznīcināt
democracydemokrātija from withiniekšpusē.
196
748474
3952
lai pretnostatītu un grautu
demokrātiju no iekšienes.
12:44
This is actuallyfaktiski a methodmetode
197
752903
1920
Patiesībā tā ir metode,
12:46
that SiliconSilīcijs ValleyIeleja pioneeredpionieris
in orderkārtībā to sellpārdot us productsprodukti.
198
754847
5049
ko pirmoreiz izmantoja Silīcija ieleja,
lai mums pārdotu preces.
12:52
But now, the enemiesienaidnieki of democracydemokrātija
are usingizmantojot this very methodmetode
199
760381
5022
Bet nu šo pašu metodi izmanto
demokrātijas ienaidnieki,
12:57
to sellpārdot us fearbailes and hateienīst and vanityiedomība.
200
765427
3724
lai pārdotu mums bailes,
naidu un pašlepnumu.
13:01
They cannotnevar createizveidot
these feelingsjūtas out of nothing.
201
769863
3659
Šīs sajūtas viņi nevar radīt no nekā.
13:06
So they get to know our ownpašu
preexistingiepriekš pastāvošu weaknessesvājās puses.
202
774212
3831
Tāpēc viņi iepazīst mūsu esošās vājības.
13:10
And then use them againstpret us.
203
778403
2571
un tad izmanto tās pret mums.
13:13
And it is thereforetāpēc
the responsibilityatbildība of all of us
204
781482
3508
Tāpēc mūsu visu atbildība ir
13:17
to get to know our weaknessesvājās puses
205
785014
2634
iepazīt savas vājības
13:19
and make sure that they
do not becomekļūt a weaponierocis
206
787672
3635
un pārliecināties,
ka tās nekļūst par ieročiem
13:23
in the handsrokas of the enemiesienaidnieki of democracydemokrātija.
207
791331
2883
demokrātijas ienaidnieku rokās.
13:27
GettingPanākt, lai to know our ownpašu weaknessesvājās puses
208
795315
2548
Savu vājību iepazīšana
13:29
will alsoarī help us to avoidizvairīties the traplamatas
of the fascistfašistu mirrorspogulis.
209
797887
5583
mums palīdzēs izvairīties
arī no fašisma spoguļa lamatām.
13:36
As we explainedpaskaidrots earlieragrāk,
fascismfašismu exploitssniegumiem our vanityiedomība.
210
804204
4151
Kā noskaidrojām, fašisms
izmanto mūsu pašlepnumu.
13:40
It makespadara us see ourselvespaši
as fartālu more beautifulskaists than we really are.
211
808805
5746
Tas mūs savās acīs padara
daudz skaistākus, nekā patiesībā esam.
13:46
This is the seductionseduction.
212
814575
1467
Tas ir kārdinājums.
13:48
But if you really know yourselfsevi,
213
816424
2447
Taču, ja cilvēks sevi patiešām pazīst,
13:50
you will not fallkritums
for this kindlaipns of flatteryglaimi.
214
818895
3468
tas neiekritīs šādu glaimu lamatās.
13:54
If somebodykāds putsliek a mirrorspogulis
in frontpriekšā of your eyesacis
215
822879
4063
Ja kāds jums priekšā noliek spoguli,
13:58
that hidespaslēpj all your uglyneglīts bitsbiti
and makespadara you see yourselfsevi
216
826966
5060
kas paslēpj visus jūsu neglītumus
un liek savās acīs izskatīties
14:04
as fartālu more beautifulskaists
and fartālu more importantsvarīgs
217
832050
4284
daudz skaistākam un svarīgākam,
14:08
than you really are,
218
836358
1591
nekā patiesībā esat,
14:09
just breakpārtraukums that mirrorspogulis.
219
837973
2864
sasitiet šo spoguli!
14:13
Thank you.
220
841696
1151
Paldies.
14:14
(ApplauseAplausi)
221
842871
6382
(Aplausi)
14:22
ChrisChris AndersonAndersons: YuvalYuval, thank you.
222
850677
1632
Kriss Andersons: Juval, paldies.
14:24
GoodnessLabestību me.
223
852333
1151
Ak vai, liels prieks tevi atkal redzēt!
14:25
It's so nicejauki to see you again.
224
853958
1940
Tātad, ja pareizi saprotu,
14:27
So, if I understandsaprast you right,
225
855922
1591
14:29
you're alertingbrīdināšanas us
to two bigliels dangersbriesmas here.
226
857537
2667
tu brīdini par divu veidu briesmām.
14:32
One is the possibleiespējams resurgenceatjaunošanās
of a seductivevilinošu formforma of fascismfašismu,
227
860228
4492
Viens ir iespējamā
vilinoša fašisma atjaunošanās,
14:36
but closetuvu to that, dictatorshipsdiktatūru
that mayvar not exactlytieši tā be fascisticfascistic,
228
864744
4254
bet turpat blakus – diktatūras,
kas varbūt nav gluži fašistiskas,
14:41
but controlkontrole all the datadatus.
229
869022
2563
bet kontrolē visus datus.
14:43
I wonderbrīnums if there's a thirdtrešais concernbažas
230
871609
2096
Es domāju, vai nav arī trešais drauds,
14:45
that some people here
have alreadyjau expressedizteikts,
231
873729
2118
ko daži klātesošie jau minēja,
14:47
whichkas is where, not governmentsvaldības,
but bigliels corporationskorporācijas controlkontrole all our datadatus.
232
875871
4897
proti, ka nevis valdības, bet lielās
korporācijas kontrolē visus mūsu datus.
14:52
What do you call that,
233
880792
1309
Kā tu to sauktu,
14:54
and how worrieduztraucies should we be about that?
234
882125
2387
un cik ļoti mums par to būtu jāraizējas?
14:56
YuvalYuval NoahNoah HarariHarari: Well, in the endbeigas,
there isn't suchtāds a bigliels differencestarpība
235
884536
3339
Juvals Noa Harari: Galu galā atšķirība
14:59
betweenstarp the corporationskorporācijas
and the governmentsvaldības,
236
887899
2426
starp korporācijām un valdībām
nav nemaz tik liela,
15:02
because, as I said, the questionsjautājumi is:
Who controlskontrole the datadatus?
237
890349
3420
jo, kā jau teicu, jautājums ir,
kurš kontrolē datus.
15:05
This is the realreāls governmentvaldība.
238
893793
1395
Tā arī ir īstenā valdība.
15:07
If you call it a corporationkorporācija
or a governmentvaldība --
239
895212
2444
Vai to sauc par korporāciju vai valdību...
15:09
if it's a corporationkorporācija
and it really controlskontrole the datadatus,
240
897680
3155
ja tā ir korporācija
un tā patiešām kontrolē datus,
15:12
this is our realreāls governmentvaldība.
241
900859
1928
tā ir mūsu īstenā valdība.
15:14
So the differencestarpība
is more apparentskaidrs than realreāls.
242
902811
3067
Atšķirība tātad ir
vairāk šķietama nekā īsta.
15:18
CACA: But somehowkaut kā,
at leastvismazāk with corporationskorporācijas,
243
906529
2858
K.A.: Bet ar korporācijām vismaz kaut kā
15:21
you can imagineiedomājieties markettirgus mechanismsmehānismi
where they can be takenņemti down.
244
909411
3519
var iedomāties tirgus mehānismus,
kas tās spēj ierobežot.
15:24
I mean, if consumerspatērētājiem just decideizlemt
245
912954
1917
Proti, ja patērētāji nolemj,
15:26
that the companyuzņēmums is no longerilgāk
operatingdarbojas in theirviņu interestinterese,
246
914895
2754
ka uzņēmums vairs
nedarbojas viņu interesēs,
15:29
it does openatvērts the doordurvis to anothercits markettirgus.
247
917673
1913
paveras durvis citam tirgum.
To šķiet vieglāk iztēloties
15:31
It seemsšķiet easiervieglāk to imagineiedomājieties that
248
919610
1546
nekā, piemēram, pilsoņu sacelšanos
15:33
than, say, citizenspilsoņiem risingpieaug up
and takingņemot down a governmentvaldība
249
921180
3151
un visu kontrolējošas valdības gāšanu.
15:36
that is in controlkontrole of everything.
250
924355
1612
15:37
YNHYNH: Well, we are not there yetvēl,
251
925991
1555
J.N.H.: Līdz tam vēl neesam nonākuši,
15:39
but again, if a corporationkorporācija really
knowszina you better than you know yourselfsevi --
252
927570
5158
taču, ja korporācija jūs patiešām
pazīst labāk nekā jūs paši,
15:44
at leastvismazāk that it can manipulatemanipulēt
your ownpašu deepestdziļākais emotionsemocijas and desiresvēlmes,
253
932752
5254
tā var manipulēt
ar jūsu dziļākajām jūtām un vēlmēm,
15:50
and you won'tnebūs even realizesaprast --
254
938030
1666
un jūs pat nenojautīsiet...
15:51
you will think this is
your authenticautentisks selfsevi.
255
939720
2579
jūs domāsiet, ka tas ir jūsu patiesais es.
15:54
So in theoryteorija, yes, in theoryteorija,
you can risepieaugt againstpret a corporationkorporācija,
256
942768
4055
Tā ka, jā, teorētiski, jūs varat
sacelties pret korporāciju,
15:58
just as, in theoryteorija, you can risepieaugt
againstpret a dictatorshipdiktatūra.
257
946847
3733
tāpat kā teorētiski varat
sacelties pret diktatūru.
16:02
But in practiceprakse,
it is extremelyārkārtīgi difficultgrūti.
258
950982
3283
Taču praktiski tas ir ārkārtīgi grūti.
16:07
CACA: So in "HomoHomo DeusDeus," you argueapgalvo
that this would be the centurygadsimts
259
955281
4082
K.A.: Grāmatā „Homo Deus”
tu apgalvo, ka šis ir gadsimts,
16:11
when humanscilvēki kindlaipns of becamekļuva godsdievi,
260
959387
3411
kad cilvēki savā ziņā kļūs par dieviem,
16:14
eithervai nu throughcauri developmentattīstība
of artificialmākslīgs intelligenceizlūkdati
261
962822
2993
vai nu attīstot mākslīgo intelektu,
16:17
or throughcauri geneticģenētiskā engineeringinženierija.
262
965839
2929
vai ar ģenētiskās inženierijas palīdzību.
16:20
Has this prospectizredzes of politicalpolitiska
systemsistēma shiftmaiņa, collapsesabrukums
263
968792
5468
Vai šī iespējamā politiskās sistēmas
maiņa, sabrukums
16:26
impactedietekmētas your viewskats on that possibilityiespēja?
264
974284
2664
ietekmējis tavu skatījumu uz šo iespēju?
16:29
YNHYNH: Well, I think it makespadara it
even more likelyiespējams,
265
977553
3095
J.N.H.: Manuprāt, tas nozīmē
lielāku iespējamību, ka tā notiks
16:32
and more likelyiespējams
that it will happennotikt fasterātrāk,
266
980672
2929
un ka tas notiks ātrāk,
16:35
because in timesreizes of crisiskrīze,
people are willingvēlas to take risksriski
267
983625
5023
jo krīzes laikā cilvēki
ir gatavi uzņemties risku,
16:40
that they wouldn'tnebūtu otherwisecitādi take.
268
988672
1984
ko citkārt neuzņemtos.
16:42
And people are willingvēlas to try
269
990680
2818
Un cilvēki ir gatavi izmēģināt
16:45
all kindsveidi of high-riskaugsta riska,
high-gainaugstas peļņas technologiestehnoloģijas.
270
993522
3873
visa veida augsta riska,
augsta ieguvuma tehnoloģijas.
16:49
So these kindsveidi of criseskrīzēm
mightvarētu servekalpot the samepats functionfunkcija
271
997760
4230
Tā ka šāda veida krīzes
var veikt to pašu uzdevumu,
16:54
as the two worldpasaule warskariem in the 20thth centurygadsimts.
272
1002014
3214
ko 20. gadsimtā veica divi pasaules kari.
16:57
The two worldpasaule warskariem greatlyļoti acceleratedpaātrināta
273
1005252
3212
Abi pasaules kari ievērojami paātrināja
17:00
the developmentattīstība of newjauns
and dangerousbīstama technologiestehnoloģijas.
274
1008488
3612
jaunu un bīstamu tehnoloģiju attīstību.
17:04
And the samepats thing mightvarētu happennotikt
in the 21stst centurygadsimts.
275
1012124
3284
Un tieši tas pats var notikt 21. gadsimtā.
17:07
I mean, you need to be
a little crazytraks to runpalaist too fastātri,
276
1015721
3897
Ir jābūt mazliet trakam,
lai pārlieku skrietu uz priekšu,
17:11
let's say, with geneticģenētiskā engineeringinženierija.
277
1019642
2325
teiksim, ar gēnu inženieriju.
17:13
But now you have more
and more crazytraks people
278
1021991
3110
Bet tagad dažādās pasaules valstīs
pie varas ir arvien vairāk traku cilvēku,
17:17
in chargemaksas of differentatšķirīgs
countriesvalstīm in the worldpasaule,
279
1025125
2681
17:19
so the chancesizredzes are gettingkļūst
higheraugstāks, not lowerzemāks.
280
1027830
3067
tā ka iespējamība pieaug, nevis sarūk.
17:23
CACA: So, puttingliekot it all togetherkopā, YuvalYuval,
you've got this uniqueunikāls visionvīzija.
281
1031647
3365
K.A.: Saliekot šo visu kopā, Juval,
tev ir unikāls skatījums.
17:27
RollRullis the clockpulkstenis forwarduz priekšu 30 yearsgadiem.
282
1035036
1587
30 gadus uz priekšu –
17:28
What's your guessuzminēt --
does humanitycilvēce just somehowkaut kā scrapeskrāpēt throughcauri,
283
1036647
3263
kā tev šķiet, vai cilvēce
kaut kā izķepurosies,
17:31
look back and say, "WowWow,
that was a closetuvu thing. We did it!"
284
1039934
3135
varēs atskatīties un teikt:
„Oho, tas nu gan bija tuvu! Mums izdevās!”
17:35
Or not?
285
1043093
1436
Vai tomēr ne?
17:36
YNHYNH: So fartālu, we'vemēs esam managedpārvalda
to overcomepārvarēt all the previousiepriekšējā criseskrīzēm.
286
1044553
3848
J.N.H.: Līdz šim mums vienmēr
izdevies krīzes pārvarēt.
17:40
And especiallyit īpaši if you look
at liberalliberālās democracydemokrātija
287
1048425
2819
Jo īpaši, ja, skatoties
uz liberālo demokrātiju,
17:43
and you think things are badslikti now,
288
1051268
2944
šķiet, ka nu viss ir slikti,
17:46
just rememberatceries how much worsesliktāk
things lookedizskatījās in 1938 or in 1968.
289
1054236
6466
jāatceras, cik daudz sliktāk
viss izskatījās 1938. vai 1968. gadā.
17:52
So this is really nothing,
this is just a smallmazs crisiskrīze.
290
1060726
2991
Tā ka tas patiešām nav nekas,
tā ir tikai maza krīze.
17:56
But you can never know,
291
1064167
1969
Taču nekad nevar zināt,
17:58
because, as a historianvēsturnieks,
292
1066160
2131
jo kā vēsturnieks
18:00
I know that you should never
underestimatenovērtēt par zemu humancilvēks stupiditystulbums.
293
1068315
4774
zinu, ka nekad nevajag
novērtēt par zemu cilvēku stulbumu.
18:05
(LaughterSmiekli) (ApplauseAplausi)
294
1073113
1155
(Smiekli) (Aplausi)
18:06
It is one of the mostlielākā daļa powerfulspēcīgs forcesspēki
that shapeforma historyvēsture.
295
1074292
4004
Tas ir viens no jaudīgākajiem,
vēsturi veidojošajiem spēkiem.
18:11
CACA: YuvalYuval, it's been an absoluteabsolūti delightprieks
to have you with us.
296
1079433
2865
K.A.: Juval, liels prieks,
ka varēji mums virtuāli pievienoties.
18:14
Thank you for makingveidošana the virtualvirtuāls tripceļojums.
297
1082322
1817
Jauku vakaru Telavivā!
18:16
Have a great eveningvakarā there in TelTālr. AvivAviv.
298
1084163
1873
Juvals Harari.
18:18
YuvalYuval HarariHarari!
299
1086060
1151
J.N.H.: Paldies, liels paldies.
18:19
YNHYNH: Thank you very much.
300
1087235
1376
(Aplausi)
18:20
(ApplauseAplausi)
301
1088635
1150
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com