ABOUT THE SPEAKER
Carole Cadwalladr - Investigative journalist
Carole Cadwalladr is a British investigative journalist and features writer.

Why you should listen

Carole Cadwalladr is a journalist for the Guardian and Observer in the United Kingdom. She worked for a year with whistleblower Christopher Wylie to publish her investigation into Cambridge Analytica, which she shared with the New York Times. The investigation resulted in Mark Zuckerberg being called before Congress and Facebook losing more than $100 billion from its share price. She has also uncovered multiple crimes committed during the European referendum and evidence of Russian interference in Brexit. Her work has won a Polk Award and the Orwell Prize for political journalism, and she was named a Pulitzer Prize finalist for National Reporting in 2019. Of her award-winning work, judge Sir David Bell wrote: She "deserves high praise for the quality of her research and for her determination to shed fierce light on a story which seems by no means over yet. Orwell would have loved it."

More profile about the speaker
Carole Cadwalladr | Speaker | TED.com
TED2019

Carole Cadwalladr: Facebook's role in Brexit -- and the threat to democracy

Carole Cadwalladr: Facebooks rol in Brexit -- en de bedreiging voor de democratie

Filmed:
3,749,529 views

In een niet te missen talk duikt onderzoeksjournalist Carole Cadwalladr in een van de meest complexe gebeurtenissen van deze tijd: het referendum in 2016, waarbij Groot-Brittannië stemde de EU te verlaten. Het resultaat kan teruggeleid worden tot een spervuur van misleidende Facebook advertenties, gericht op kwetsbare zwevende kiezers van de Brexit. Cadwalladr verbindt dezelfde spelers en tactieken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 waar ook stemmen gemanipuleerd werden. De goden van Silicon Valley worden aangeklaagd omdat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Cadwalladr vraagt zich af: zijn eerlijke verkiezingen iets uit het verleden?
- Investigative journalist
Carole Cadwalladr is a British investigative journalist and features writer. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So, on the day after the BrexitBrexit votestemmen,
0
1270
2904
Op de dag na het Brexit referendum,
00:16
in JuneJuni 2016,
1
4198
2953
in juni 2016,
toen Groot-Brittannië geschokt ontdekte
00:19
when BritainGroot-Brittannië wokewakker up to the shockschok
2
7175
1997
00:21
of discoveringontdekken that we're leavingverlaten
the EuropeanEuropese UnionUnie,
3
9196
2929
dat we de Europese Unie zouden verlaten,
00:24
my editoreditor at the "ObserverWaarnemer"
newspaperkrant- in the UKVERENIGD KONINKRIJK
4
12149
2833
vroeg mijn editor
bij de krant 'Observer' in het VK
00:27
askedgevraagd me to go back to SouthSouth WalesWales,
where I grewgroeide up, and to writeschrijven a reportrapport.
5
15006
4196
mij om naar Zuid-Wales te gaan,
waar ik ben opgegroeid,
om een verslag te schrijven.
00:32
And so I wentgegaan to a townstad- calledriep EbbwEbbw ValeVale.
6
20075
2533
En dus ging ik naar
een stad genaamd Ebbw Vale.
00:35
Here it is.
7
23178
1277
Hier is het.
00:36
It's in the SouthSouth WalesWales ValleysValleien,
whichwelke is this quiteheel specialspeciaal placeplaats.
8
24479
3630
Het is in de Valleien van Zuid-Wales,
een heel bijzondere plaats.
00:40
So it's had this very, sortsoort of richrijk,
working-classarbeidersklasse culturecultuur,
9
28133
4889
Er heerste een zeer rijke cultuur
van de arbeidersklasse
00:45
and it's famousberoemd for its WelshWelsh
malemannetje voicestem choirskoren and rugbyrugby and its coalsteenkool.
10
33046
4601
en het stond bekend om zijn
mannelijke zangkoren, rugby en steenkool.
00:50
But when I was a teenagertiener,
the coalsteenkool minesmijnen and the steelworksStaalfabriek closedGesloten,
11
38209
4444
Maar toen ik een tiener was,
sloten de mijnen en staalwerken,
00:54
and the entiregeheel areaGebied was devastatedverwoest.
12
42677
2333
en het hele gebied ging te gronde.
00:57
And I wentgegaan there because it had one of
the highesthoogst "LeaveVerlof" votesstemmen in the countryland.
13
45780
3970
Ik ging daarheen omdat het één
van de hoogste 'Leave'-percentages had.
01:01
Sixty-two62 percentprocent of the people here
votedgestemd to leavehet verlof the EuropeanEuropese UnionUnie.
14
49774
4516
Tweeënzestig procent van deze mensen
had ervoor gestemd om de EU verlaten.
01:06
And I wanted to know why.
15
54671
1667
Ik wilde weten waarom.
01:09
When I got there,
I was just a bitbeetje takeningenomen abackverrast,
16
57624
2222
Toen ik daar kwam,
was ik een beetje verrast,
01:11
because the last time I wentgegaan to EbbwEbbw ValeVale,
17
59870
2477
want de laatste keer dat
ik Ebbw Vale bezocht
01:14
it lookedkeek like this.
18
62371
1333
zag het er zo uit.
01:16
And now, it lookslooks like this.
19
64584
2247
Nu ziet het er zo uit.
01:19
This is a newnieuwe 33-million-pound-miljoen-pond
collegecollege of furtherverder educationonderwijs
20
67521
4921
Dit is een nieuw opleidingencentrum
ter waarde van 33 miljoen pond,
dat grotendeels door de EU
was gesubsidieerd.
01:24
that was mostlymeestal fundedgefinancierde
by the EuropeanEuropese UnionUnie.
21
72466
3158
01:28
And this is the newnieuwe sportssport- centercentrum
22
76598
3071
En dit is het nieuwe sportcentrum,
het hart van een vernieuwingsproject
ter waarde van 350 miljoen pond,
01:31
that's at the middlemidden- of 350-million-pound-miljoen-pond
regenerationregeneratie projectproject
23
79693
5119
dat gesubsidieerd wordt door de EU.
01:36
that's beingwezen fundedgefinancierde by the EuropeanEuropese UnionUnie.
24
84836
3460
01:40
And this is the newnieuwe 77-million-pound-miljoen-pond
road-improvementverbetering van de weg schemeschema,
25
88805
3825
En dit is het 77 miljoen pond
kostende plan voor wegverbetering
en er is een nieuw treinspoor,
een nieuw treinstation,
01:44
and there's a newnieuwe traintrein linelijn,
a newnieuwe railwayspoorwegen stationstation,
26
92654
2468
en ze worden allemaal betaald door de EU.
01:47
and they're all beingwezen fundedgefinancierde
by the EuropeanEuropese UnionUnie.
27
95146
2404
Niks hiervan is een geheim,
01:49
And it's not as if
any of this is a secretgeheim,
28
97574
2014
want er zijn overal grote
borden zoals deze.
01:51
because there's biggroot signstekenen
like this everywhereoveral.
29
99612
2231
01:53
[EUEU FundsFondsen: InvestingInvesteren in WalesWales]
30
101867
1457
[EU Fonds: Investeren in Wales]
01:55
(LaughterGelach)
31
103348
1319
(Gelach)
01:57
I had this sortsoort of
weirdvreemd sensezin of unrealityonwerkelijkheid,
32
105542
2258
Ik liep met een vreemd
onrealistische gevoel door de stad.
01:59
walkingwandelen around the townstad-.
33
107824
1806
02:01
And it camekwam to a headhoofd
34
109654
1392
Dit kwam tot een hoogtepunt
02:03
when I metleerde kennen this youngjong man
in frontvoorkant of the sportssport- centercentrum.
35
111070
3800
toen ik een jonge man ontmoette
voor het sportcentrum.
02:07
And he told me that he had votedgestemd to leavehet verlof,
36
115482
3635
Hij vertelde me dat hij
voor uittreding had gestemd,
02:11
because the EuropeanEuropese UnionUnie
had donegedaan nothing for him.
37
119141
4396
omdat de EU niets voor hem gedaan had.
02:17
He was fedgevoed up with it.
38
125657
1466
Hij was er helemaal klaar mee.
02:19
And all around townstad-,
people told me the samedezelfde thing.
39
127736
3182
En overal in de stad
vertelden mensen me hetzelfde.
02:23
They said that they wanted
to take back controlcontrole,
40
131895
2754
Ze zeiden dat ze de touwtjes
terug in handen wilden,
02:26
whichwelke was one of the slogansslogans
in the campaigncampagne.
41
134673
2356
wat één van de slogans
van de campagne was.
En ze vertelden me dat ze
nog het meeste in hun maag zaten
02:29
And they told me
that they were mostmeest fedgevoed up
42
137665
2245
02:31
with the immigrantsimmigranten and with the refugeesvluchtelingen.
43
139934
2286
met de immigranten en de vluchtelingen.
02:34
They'dZij zouden had enoughgenoeg.
44
142244
1200
Ze hadden er genoeg van.
02:36
WhichDie was oddvreemd.
45
144847
1421
Wat nogal vreemd was.
02:38
Because walkingwandelen around,
I didn't meetontmoeten any immigrantsimmigranten or refugeesvluchtelingen.
46
146292
3300
Want toen ik rondliep zag ik
geen immigranten of vluchtelingen.
Een Poolse vrouw vertelde me
02:41
I metleerde kennen one PolishPools womanvrouw who told me
47
149616
1676
dat ze zowat de enige
buitenlander in de stad was.
02:43
she was practicallybijna
the only foreignerbuitenlander in townstad-.
48
151316
2221
02:45
And when I checkedgecontroleerd the figuresfiguren,
49
153561
1642
En toen ik het ging controleren,
02:47
I discoveredontdekt that EbbwEbbw ValeVale actuallywerkelijk has
50
155227
2081
ontdekte ik dat Ebbw Vale feitelijk
een van de laagste percentages
immigratie heeft van het land.
02:49
one of the lowestlaagste ratesprijzen
of immigrationimmigratie in the countryland.
51
157332
3269
Ik stond daarom nogal perplex.
02:53
And so I was just a bitbeetje baffledverbijsterd,
52
161395
1579
Ik kon niet begrijpen waar mensen
hun informatie kregen.
02:54
because I couldn'tkon het niet really understandbegrijpen
53
162998
1730
02:56
where people were gettingkrijgen
theirhun informationinformatie from.
54
164752
2317
Want het was de rechtse roddelpers
02:59
Because it was the right-wingrechtse
tabloidtabloid newspaperskranten
55
167093
2254
waarin al deze verhalen
stonden over immigratie.
03:01
whichwelke printedgedrukt all these storiesverhalen
about immigrationimmigratie.
56
169371
2373
En hier vind je voornamelijk
linkse Labour stemmers.
03:03
And this is a very much
left-winglinkse LabourArbeid strongholdBolwerk.
57
171768
2720
03:08
But then after the articleartikel camekwam out,
this womanvrouw got in touchaanraken with me.
58
176006
3254
Maar nadat mijn artikel uitkwam,
nam een vrouw contact met me op.
03:11
And she was from EbbwEbbw ValeVale,
59
179585
2220
Zij kwam uit Ebbw Vale,
en ze had het over dingen
die ze op Facebook had gezien.
03:13
and she told me about all this stuffspul
that she'dschuur seengezien on FacebookFacebook.
60
181829
3063
Ik zei: "Welke dingen?"
03:16
I was like, "What stuffspul?"
61
184916
1206
Ze zei: "Allemaal enge dingen
over immigratie, en vooral over Turkije."
03:18
And she said it was all this quiteheel scaryeng
stuffspul about immigrationimmigratie,
62
186146
3106
03:21
and especiallyvooral about TurkeyTurkije.
63
189276
1373
03:22
So I triedbeproefd to find it.
64
190673
1681
Dus ik probeerde het te vinden.
03:24
But there was nothing there.
65
192378
2105
Maar er was niks.
03:26
Because there's no archiveArchief
of adsadvertenties that people had seengezien
66
194507
3873
Want er is geen archief
van advertenties die mensen zien
of wat in hun newsfeed geduwd werd.
03:30
or what had been pushedgeduwd
into theirhun newsnieuws feedsfeeds.
67
198404
2650
03:34
No tracespoor of anything,
goneweg completelyhelemaal darkdonker.
68
202491
2817
Geen spoor te bekennen, compleet duister.
03:38
And this referendumreferendum that will have
this profounddiepgaand effecteffect forevervoor altijd on BritainGroot-Brittannië --
69
206956
5865
En dit referendum dat een permanent
en verreikend effect zal hebben op het VK
03:44
it's alreadynu al had a profounddiepgaand effecteffect:
70
212845
2318
-- het heeft al een diepe impact:
03:47
the JapaneseJapans carauto manufacturersfabrikanten
that camekwam to WalesWales and the northnoorden eastoosten-
71
215187
3216
de Japanse autofabrieken die
naar Wales en het noordoosten kwamen
03:50
to replacevervangen the miningmijnbouw jobsjobs --
72
218427
1434
om de mijnbanen te vervangen,
die vertrekken al vanwege de Brexit.
03:51
they are alreadynu al going because of BrexitBrexit.
73
219885
1968
03:54
And this entiregeheel referendumreferendum
tooknam placeplaats in darknessduisternis,
74
222316
4904
En het gehele referendum
vond plaats in het duister,
03:59
because it tooknam placeplaats on FacebookFacebook.
75
227244
3031
omdat het plaatsvond op Facebook.
04:03
And what happensgebeurt on FacebookFacebook
staysverblijven on FacebookFacebook,
76
231974
4007
En wat op Facebook gebeurt,
blijft op Facebook,
want alleen jij ziet jouw nieuws,
en daarna verdwijnt het.
04:08
because only you see your newsnieuws feedeten geven,
and then it vanishesverdwijnt,
77
236005
3167
04:11
so it's impossibleonmogelijk to researchOnderzoek anything.
78
239196
2214
Het is dus onmogelijk
om iets te achterhalen.
04:13
So we have no ideaidee who saw what adsadvertenties
79
241434
2754
Dus we hebben geen idee
wie welke advertenties zag,
of welke impact ze hadden,
04:16
or what impactbotsing they had,
80
244212
2246
of welke data waren gebruikt
om deze mensen te bereiken.
04:18
or what datagegevens was used
to targetdoel these people.
81
246482
2515
Of zelfs wie deze reclame plaatste,
hoeveel ervoor betaald was,
04:21
Or even who placedgeplaatst the adsadvertenties,
or how much moneygeld was spentdoorgebracht,
82
249323
3253
of zelfs wat hun nationaliteit was.
04:24
or even what nationalitynationaliteit they were.
83
252600
2691
Maar Facebook weet het.
04:28
But FacebookFacebook does.
84
256617
1200
04:31
FacebookFacebook has these answersantwoorden,
85
259291
2373
Facebook heeft deze antwoorden,
en weigerde ze aan ons te geven.
04:33
and it's refusedgeweigerd to give them to us.
86
261688
2400
04:36
Our parliamentparlement has askedgevraagd MarkMark ZuckerbergZuckerberg
multiplemeerdere timestijden to come to BritainGroot-Brittannië
87
264911
4666
Ons parlement heeft Mark Zuckerberg
meermaals gevraagd naar het VK te komen
04:41
and to give us these answersantwoorden.
88
269601
1817
om ons die antwoorden te geven.
04:43
And everyelk singlesingle time, he's refusedgeweigerd.
89
271442
2334
Elke keer heeft hij geweigerd.
Dan vraag je je toch af waarom.
04:47
And you have to wonderwonder why.
90
275244
1800
Want ik en andere journalisten ontdekten
04:50
Because what I and other
journalistsjournalisten have uncoveredvanuit een ongedekte positie
91
278125
3016
dat meerdere misdaden
plaatsvonden tijdens dit referendum.
04:53
is that multiplemeerdere crimesmisdaden
tooknam placeplaats duringgedurende the referendumreferendum.
92
281165
3642
04:56
And they tooknam placeplaats on FacebookFacebook.
93
284831
2936
En ze vonden plaats op Facebook.
Want in Engeland beperken
we de hoeveelheid geld
05:00
It's because in BritainGroot-Brittannië,
we limitbegrenzing the amountbedrag of moneygeld
94
288966
2508
05:03
that you can spendbesteden in an electionverkiezing.
95
291498
2380
die je mag gebruiken voor een campagne.
05:05
And it's because in the 19thth centuryeeuw,
96
293902
1926
Dat is omdat in de 19e eeuw,
05:07
people would walklopen around
with literallyletterlijk wheelbarrowskruiwagens of cashcontant
97
295852
3320
mensen letterlijk rondliepen
met kruiwagens vol cash
05:11
and just buykopen voterskiezers.
98
299196
1579
om stemmen te kopen.
05:13
So we passedgeslaagd these strictstreng lawswetten
to stop that from happeninggebeurtenis.
99
301617
3696
Dus maakten we strenge
wetten die dat voorkomen.
Maar deze wetten werken nu niet meer.
05:18
But those lawswetten don't work anymoremeer.
100
306257
1993
05:20
This referendumreferendum tooknam placeplaats
almostbijna entirelygeheel onlineonline.
101
308663
3595
Dit referendum vond bijna
volledig online plaats.
05:24
And you can spendbesteden any amountbedrag of moneygeld
on FacebookFacebook or on GoogleGoogle or on YouTubeYouTube adsadvertenties
102
312282
4585
Je kan zoveel besteden als je wilt
aan Facebook-, Google- of YouTube-reclame.
05:28
and nobodyniemand will know,
because they're blackzwart boxesdozen.
103
316891
2702
Niemand die het weet,
omdat het net zwarte dozen zijn.
05:31
And this is what happenedgebeurd.
104
319617
1734
Dit is dus wat er gebeurde.
05:34
We'veWe hebben actuallywerkelijk got no ideaidee
of the fullvol extentomvang of it.
105
322220
2802
We hebben eigenlijk
geen idee van de omvang.
05:37
But we do know that in the last daysdagen
before the BrexitBrexit votestemmen,
106
325046
3121
Maar we weten dat in de laatste
paar dagen voor het referendum
05:40
the officialofficieel "VoteStemming LeaveVerlof" campaigncampagne
107
328191
2373
de officiële "Vote Leave" campagne
05:42
launderedWitgewassen nearlybijna threedrie quartersvertrekken
of a millionmiljoen poundspond
108
330588
4079
bijna driekwart miljoen pond witwaste
05:46
throughdoor anothereen ander campaigncampagne entityentiteit
109
334691
3077
via een ander campagne-orgaan,
05:49
that our electoralelectorale commissioncommissie
has ruledregeerde was illegalonwettig,
110
337792
3055
die onze verkiezingscommissie
illegaal heeft verklaard
05:52
and it's referredgenoemd it to the policePolitie.
111
340871
1833
en heeft aangegeven bij de politie.
05:55
And with this illegalonwettig cashcontant,
112
343315
3246
En met dit illegale geld
05:59
"VoteStemming LeaveVerlof" unleashedUnleashed
a firebrand hoseslang of disinformationdesinformatie.
113
347737
5088
heeft "Vote Leave" een stortvloed
aan desinformatie aangezwengeld.
Advertenties als deze.
06:05
AdsAdvertenties like this.
114
353503
1183
[76 miljoen Turken bij de EU]
06:06
[Turkey'sTurkijes 76m people joiningaansluiting the EUEU]
115
354710
1761
06:08
This is a lieliggen, it's a totaltotaal lieliggen.
116
356495
1634
Dit is een totale leugen.
Turkije komt niet bij de EU.
06:10
TurkeyTurkije is not joiningaansluiting the EuropeanEuropese UnionUnie.
117
358153
2382
Er zijn niet eens discussies
over dat Turkije bij de EU komt.
06:12
There's not even any discussionsdiscussies
of it joiningaansluiting the EuropeanEuropese UnionUnie.
118
360559
5210
06:17
And mostmeest of us, we never saw these adsadvertenties,
119
365793
2437
En de meesten van ons
zagen deze ads niet.
06:20
because we were not the targetdoel of them.
120
368254
2347
Omdat ze niet op ons gericht waren.
06:22
"VoteStemming LeaveVerlof" identifiedgeïdentificeerd
a tinyklein sliversplinter of people
121
370944
3681
"Vote Leave" identificeerde
een kleine hoeveelheid mensen
06:26
who it identifiedgeïdentificeerd as persuadablepersuadable,
and they saw them.
122
374649
2849
die ze overtuigbaar achtten,
en die zagen dit.
06:29
And the only reasonreden
we are seeingziend these now
123
377522
2460
De enige reden dat wij dit nu zien
06:32
is because parliamentparlement forcedgedwongen
FacebookFacebook to handhand- them over.
124
380006
4316
is omdat het parlement
Facebook dwong ze te overhandigen.
En misschien denk je:
06:37
And maybe you think,
125
385587
1174
"Het was maar een beetje extra geld.
06:38
"Well, it was just a bitbeetje of overspendingoverbesteding.
126
386785
1961
Het zijn maar een paar leugentjes."
06:40
It's a fewweinig liesleugens."
127
388770
1150
06:42
But this was the biggestgrootste electoralelectorale fraudfraude
in BritainGroot-Brittannië for 100 yearsjaar.
128
390611
5817
Maar dit was de grootste
verkiezingsfraude in Engeland in 100 jaar.
In een verkiezing zoals je die
slechts eenmaal per generatie ziet,
06:49
In a once-in-a-generationOnce-in-a-generatie votestemmen
129
397405
3269
06:52
that hingedScharnierend uponop just
one percentprocent of the electoratekiezers.
130
400698
4492
die beslist werd door slechts
één percent van de kiezers.
06:59
And it was just one of the crimesmisdaden
that tooknam placeplaats in the referendumreferendum.
131
407075
3571
En dat was slechts één van
de misdaden bij het referendum.
07:03
There was anothereen ander groupgroep,
132
411027
1543
Er was een andere groep,
07:04
whichwelke was headedopschrift
by this man, NigelNigel FarageFarage,
133
412594
3798
die geleid werd door
deze man, Nigel Farage,
de man aan de rechterhand van Trump.
07:09
the one to the right of TrumpTrump.
134
417522
1777
07:11
And his groupgroep, "LeaveVerlof.EUEU" --
it alsoook brokekapot gegaan the lawwet.
135
419760
3888
Zijn groep "Leave.EU" brak ook de wet.
07:15
It brokekapot gegaan BritishBritse electoralelectorale lawswetten
and BritishBritse datagegevens lawswetten,
136
423672
3270
Het brak Britse verkiezingswetten
en Britse data wetten,
07:18
and it's alsoook beingwezen
referredgenoemd to the policePolitie.
137
426966
2733
en is ook aangegeven bij de politie.
07:22
And this man, ArronArron BanksBanken,
he fundedgefinancierde this campaigncampagne.
138
430879
4237
En deze man, Arron Banks;
hij financierde deze campagne.
07:27
And in a completelyhelemaal separatescheiden casegeval,
139
435696
2738
In een volledig ander geval
07:30
he's beingwezen referredgenoemd
to our NationalNationale CrimeMisdaad AgencyAgentschap,
140
438458
3976
is hij aangegeven bij
onze National Crime Agency
onze tegenhanger van de FBI,
07:34
our equivalentgelijkwaardig of the FBIFBI,
141
442458
2174
07:36
because our electoralelectorale commissioncommissie
142
444656
2001
omdat onze verkiezingscommissie
07:38
has concludedgesloten they don't know
where his moneygeld camekwam from.
143
446681
3038
concludeerde dat ze niet weten
waar zijn geld vandaan kwam.
07:41
Or if it was even BritishBritse.
144
449743
2619
Of het zelfs maar Brits geld was.
07:44
And I'm not even going to go into
the liesleugens that ArronArron BanksBanken has told
145
452712
4970
En ik ga het niet eens hebben over
de leugens die Arron Banks heeft verteld
07:49
about his covertCovert relationshipverhouding
with the RussianRussisch governmentregering.
146
457706
3593
over zijn geheime relatie
met de Russische regering.
07:54
Or the weirdvreemd timingtiming of NigelNigel Farage'sFarage van
meetingsvergaderingen with JulianJulian AssangeAssange
147
462545
4111
Of de vreemde timing van de ontmoeting
tussen Farage en Julian Assange
07:58
and with Trump'sDe bazuin buddymakker,
RogerRoger StoneStone, now indictedaangeklaagd,
148
466680
3096
en met Trumps vriend Roger Stone,
die nu is aangeklaagd,
08:01
immediatelyper direct before
two massivemassief WikiLeaksWikiLeaks dumpsstortplaatsen,
149
469800
3420
vlak voor de twee
massale WikiLeaks-onthullingen
08:05
bothbeide of whichwelke happenedgebeurd
to benefitvoordeel DonaldDonald TrumpTrump.
150
473244
2706
die beide Donald Trump hielpen.
08:07
But I will tell you that BrexitBrexit
and TrumpTrump were intimatelyintiem entwinedverstrengeld.
151
475974
4775
Maar ik zeg je dat Brexit
en Trump verstrengeld waren.
08:12
This man told me that BrexitBrexit
was the petriPetri dishschotel for TrumpTrump.
152
480773
4784
Deze man vertelde me dat Brexit
een petrischaal was voor Trump.
08:18
And we know it's the samedezelfde people,
the samedezelfde companiesbedrijven,
153
486099
2511
We weten dat het dezelfde
personen en bedrijven zijn,
08:20
the samedezelfde datagegevens, the samedezelfde techniquestechnieken,
154
488634
1682
dezelfde data, dezelfde technieken,
08:22
the samedezelfde use of hatehaat and fearangst.
155
490340
1824
hetzelfde gebruik van haat en angst.
08:24
This is what they
were postingplaatsing on FacebookFacebook.
156
492188
2933
Deze berichten werden
gepost op Facebook.
08:27
And I don't even want to call this a lieliggen,
157
495538
2659
Ik wil dit niet eens een leugen noemen,
[Immigratie zonder
aanpassing = invasie]
08:30
[ImmigrationImmigratie withoutzonder assimilationassimilatie
equalsis gelijk aan invasioninvasie]
158
498221
2382
Omdat het meer een
oproep tot haat lijkt.
08:32
because it feelsvoelt more
like a hatehaat crimemisdrijf to me.
159
500627
2403
[EU-verslag: visaloos reizen Turken
leidt tot meer terrorisme]
08:38
I don't have to tell you
160
506033
2015
Ik hoef je niet te vertellen
08:40
that hatehaat and fearangst are beingwezen sowngezaaid onlineonline
all acrossaan de overkant the worldwereld-.
161
508072
5984
dat haat en angst overal
ter wereld vervlochten worden.
08:46
Not just in BritainGroot-Brittannië and AmericaAmerika,
but in FranceFrankrijk and in HungaryHongarije
162
514450
3112
Niet alleen in Engeland en Amerika,
maar in Frankrijk en Hongarije
08:49
and BrazilBrazilië and MyanmarMyanmar and NewNieuw ZealandZeeland.
163
517586
2626
en Brazilië en Myanmar en Nieuw-Zeeland.
08:52
And we know there is this darkdonker undertowUndertow
whichwelke is connectingverbinden us all globallywereldwijd.
164
520751
4880
We weten van die duistere onderstroom
die ons wereldwijd verbindt.
08:57
And it is flowingvloeiende
viavia the technologytechnologie platformsplatforms.
165
525973
3857
Die stroomt via technologische platformen.
09:02
But we only see a tinyklein amountbedrag
of what's going on on the surfaceoppervlak.
166
530314
3632
Maar we zien slechts een fractie
van wat er gebeurt, aan de oppervlakte.
09:07
And I only foundgevonden out anything
about this darkdonker underbellyonderbuik
167
535244
4857
En ik ontdekte alleen iets
over deze duistere onderbuik
omdat ik Trumps relatie met Farage
ging onderzoeken,
09:12
because I startedbegonnen looking into
Trump'sDe bazuin relationshipverhouding to FarageFarage,
168
540125
2914
09:15
into a companybedrijf calledriep CambridgeCambridge AnalyticaAnalytica.
169
543063
2649
en het bedrijf Cambridge Analytica.
09:18
And I spentdoorgebracht monthsmaanden trackingbijhouden down
an ex-employeeex-medewerker, ChristopherChristopher WileyWiley.
170
546853
3859
Maanden was ik kwijt aan het opsporen
van ex-werknemer Christopher Wiley.
09:23
And he told me how this companybedrijf,
that workedwerkte for bothbeide TrumpTrump and BrexitBrexit,
171
551777
4921
Hij vertelde me hoe dit bedrijf
dat voor Trump en de Brexit werkte,
09:28
had profiledgeprofileerd people politicallypolitiek
172
556722
2918
mensen politiek had geprofileerd
09:31
in orderbestellen to understandbegrijpen
theirhun individualindividu fearsangsten,
173
559664
4127
om hun individuele angsten te begrijpen,
09:35
to better targetdoel them with FacebookFacebook adsadvertenties.
174
563815
3750
om ze gerichter bloot te stellen
aan Facebook advertenties.
09:39
And it did this by illicitlyillegaal
harvestingoogsten the profilesprofielen
175
567870
4974
Dat deden ze door illegaal
profielen te verzamelen
09:44
of 87 millionmiljoen people from FacebookFacebook.
176
572868
3459
van 87 miljoen mensen op Facebook.
09:50
It tooknam an entiregeheel year'sjaar work
to get ChristopherChristopher on the recordrecord.
177
578200
5019
Het kostte een heel jaar werken
om Christophers verhaal te krijgen.
Ik moest mijn vakgebied verleggen
van algemeen verslaggever
09:55
And I had to turnbeurt myselfmezelf
from a featurekenmerk writerauteur
178
583243
2236
09:57
into an investigativeonderzoek reporterverslaggever to do it.
179
585496
2970
naar de onderzoeksjournalistiek
om dit te doen.
10:00
And he was extraordinarilybuitengewoon bravedapper,
180
588483
1595
En hij was enorm dapper,
10:02
because the companybedrijf
is ownedIn Bezit by RobertRobert MercerMercer,
181
590102
3753
want het bedrijf
is eigendom van Robert Mercer,
de miljardair die Trump sponsorde,
10:05
the billionairemiljardair who bankrolledbankrolled TrumpTrump,
182
593879
1817
10:07
and he threatenedbedreigd
to sueSue us multiplemeerdere timestijden,
183
595720
3233
en hij dreigde meermalen
om ons aan te klagen.
10:10
to stop us from publishingpublishing.
184
598977
1711
Om publicatie te voorkomen.
10:13
But we finallyTenslotte got there,
and we were one day aheadverder of publicationpublicatie.
185
601077
3730
Toen we bijna klaar waren,
één dag voor de publicatie,
10:16
We got anothereen ander legalwettelijk threatbedreiging.
186
604831
1867
kregen we nog een juridische dreiging.
10:19
Not from CambridgeCambridge AnalyticaAnalytica this time,
187
607329
1874
Niet van Cambridge Analytica deze keer,
10:21
but from FacebookFacebook.
188
609227
1200
maar van Facebook.
10:24
It told us that if we publishpubliceren,
they would sueSue us.
189
612416
3057
Ze zeiden dat als we publiceerden,
zij ons zouden vervolgen.
We deden het toch.
10:28
We did it anywayin ieder geval.
190
616860
1150
10:30
(ApplauseApplaus)
191
618804
7706
(Applaus)
10:40
FacebookFacebook, you were
on the wrongfout sidekant of historygeschiedenis in that.
192
628736
3638
Facebook, je maakte
een historische misstap hierin.
En je was net zo fout hierin,
10:44
And you were on the wrongfout sidekant
of historygeschiedenis in this --
193
632752
3444
in je weigering ons de antwoorden
te geven die we nodig hebben.
10:48
in refusingweigeren to give us
the answersantwoorden that we need.
194
636665
3539
10:52
And that is why I am here.
195
640696
1952
Daarom ben ik hier.
10:55
To addressadres you directlydirect,
the godsgoden of SiliconSilicium ValleyVallei.
196
643006
4684
Om jullie aan te klagen,
de goden van Silicon Valley.
10:59
(ApplauseApplaus)
197
647714
4244
(Applaus)
11:03
MarkMark ZuckerbergZuckerberg ...
198
651982
1269
Mark Zuckerberg...
11:05
(ApplauseApplaus)
199
653275
1627
(Applaus)
11:06
and SherylSheryl SandbergSandberg and LarryLarry PagePagina
and SergeySergej BrinBrin and JackJack DorseyDorsey,
200
654926
6492
en Sheryl Sandberg, Larry Page,
Sergey Brin en Jack Dorsey
11:15
and your employeeswerknemers
and your investorsinvesteerders, too.
201
663125
2933
en jullie werknemers
en ook jullie investeerders.
11:19
Because 100 yearsjaar agogeleden,
202
667430
1968
Want 100 jaar geleden
was in de koolmijnen van Zuid-Wales
gas het grootste gevaar.
11:21
the biggestgrootste dangerGevaar in the SouthSouth WalesWales
coalsteenkool minesmijnen was gasgas-.
203
669422
2777
11:24
SilentStille and deadlydodelijk and invisibleonzichtbaar.
204
672223
2404
Stil en dodelijk en ondoorzichtbaar.
Vandaar dat ze kanaries eerst
beneden de lucht lieten checken.
11:26
It's why they sentverzonden the canariesCanarische eilanden
down first to checkcontroleren the airlucht.
205
674651
3032
11:29
And in this massivemassief, globalglobaal, onlineonline
experimentexperiment that we are all livingleven throughdoor,
206
677707
4089
In dit massieve, mondiale, online
experiment dat we nu beleven,
11:33
we in BritainGroot-Brittannië are the canarykanarie.
207
681820
2158
zijn wij, Groot-Brittannië, de kanarie.
11:36
We are what happensgebeurt to a westernwestern democracydemocratie
208
684668
2790
Wij zijn het wat er gebeurt
met een Westerse democratie
11:39
when a hundredhonderd yearsjaar of electoralelectorale lawswetten
are disruptedverstoord by technologytechnologie.
209
687482
4492
als honderd jaar oude kieswetten
verstoord worden door technologie.
11:45
Our democracydemocratie is brokengebroken,
our lawswetten don't work anymoremeer,
210
693117
3825
Onze democratie is gebroken,
onze wetten werken niet meer.
11:48
and it's not me sayinggezegde this,
211
696966
1698
En niet alleen ik zeg dit.
11:50
it's our parliamentparlement publishedgepubliceerd
a reportrapport sayinggezegde this.
212
698688
3230
Ons parlement publiceerde
een verslag met deze conclusie.
11:55
This technologytechnologie that you have
inventeduitgevonden has been amazingverbazingwekkend.
213
703180
4348
De technologie van
Silicon Valley is geweldig,
12:00
But now, it's a crimemisdrijf scenetafereel.
214
708696
2492
maar nu is het een plaats delict.
12:03
And you have the evidencebewijsmateriaal.
215
711927
2459
En jullie hebben het bewijs.
12:07
And it is not enoughgenoeg to say
that you will do better in the futuretoekomst.
216
715553
4611
En het is niet genoeg om te zeggen
dat je het beter zal doen in de toekomst.
12:12
Because to have any hopehoop
of stoppingstoppen this from happeninggebeurtenis again,
217
720973
4310
Want om te hopen dat dit
nooit weer zal gebeuren
12:17
we have to know the truthwaarheid.
218
725307
2372
moeten we de waarheid weten.
12:21
And maybe you think,
"Well, it was just a fewweinig adsadvertenties.
219
729362
2729
Misschien zeggen jullie:
"Het waren maar een paar advertenties.
12:24
And people are smarterslimmer than that, right?"
220
732489
2380
En mensen zijn slimmer dan dat, toch?"
12:28
To whichwelke I would say,
"Good luckgeluk with that."
221
736330
2246
Daarop zeg ik: "Succes ermee."
12:32
Because what the BrexitBrexit votestemmen demonstratestoont
222
740314
3303
Want wat het Brexit referendum laat zien
12:35
is that liberalliberale democracydemocratie is brokengebroken.
223
743641
2682
is dat liberale democratie gebroken is.
En jullie [Silicon Valley] braken het.
12:39
And you brokekapot gegaan it.
224
747450
1150
12:42
This is not democracydemocratie --
225
750282
2373
Dit is geen democratie:
12:44
spreadingverspreiding liesleugens in darknessduisternis,
paidbetaald for with illegalonwettig cashcontant,
226
752679
5968
leugens verspreiden in het geheim,
betaald met illegaal geld,
en God weet waar vandaan.
12:50
from God knowsweet where.
227
758671
1400
12:53
It's subversionSubversion,
228
761527
2127
Het is ondermijning,
en jullie zijn medeplichtig.
12:55
and you are accessoriesaccessoires to it.
229
763678
1697
(Applaus)
13:00
(ApplauseApplaus)
230
768201
6981
13:09
Our parliamentparlement has been
the first in the worldwereld-
231
777845
3230
Ons parlement was het eerste ter wereld
13:13
to try to holdhouden you to accountaccount,
232
781099
2509
dat jullie aansprakelijk houdt,
13:15
and it's failedmislukt.
233
783632
1167
en het heeft gefaald.
13:17
You are literallyletterlijk beyondvoorbij the reachberijk
of BritishBritse lawwet -- not just BritishBritse lawswetten,
234
785371
4849
Jullie vallen letterlijk
buiten het bereik van Britse wetten
Niet alleen de Britse wet.
Negen andere landen
zijn hier vertegenwoordigd,
13:22
this is ninenegen parliamentsparlementen,
ninenegen countrieslanden are representedvertegenwoordigd here,
235
790244
3254
waaraan Mark Zuckerberg
weigerde een verklaring af te leggen.
13:25
who MarkMark ZuckerbergZuckerberg refusedgeweigerd
to come and give evidencebewijsmateriaal to.
236
793522
3761
13:30
And what you don't seemlijken to understandbegrijpen
is that this is biggergroter than you.
237
798497
4571
En wat jullie niet begrijpen
is dat het groter is dan jullie.
13:35
And it's biggergroter than any of us.
238
803092
2047
Het is groter dan elk van ons.
13:37
And it is not about left or right
or "LeaveVerlof" or "RemainBlijven" or TrumpTrump or not.
239
805163
5383
Het gaat niet over links of rechts,
'Verlaat' of 'Blijf', Trump of niet.
13:43
It's about whetherof it's actuallywerkelijk possiblemogelijk
240
811101
1992
Het gaat over of het wel mogelijk is
om ooit weer een vrije
en eerlijke verkiezing te hebben.
13:45
to have a freegratis and faireerlijk
electionverkiezing ever again.
241
813117
2643
13:48
Because as it standsstands, I don't think it is.
242
816497
2642
Want zoals het nu is, denk ik van niet.
13:52
And so my questionvraag to you is,
is this what you want?
243
820275
3483
Dus is mijn vraag aan jullie:
is dit wat jullie willen?
13:57
Is this how you want
historygeschiedenis to rememberonthouden you:
244
825172
3066
Willen jullie zo de geschiedenis in gaan?
14:01
as the handmaidensoctrooi to authoritarianismautoritarisme
245
829223
3809
Als de handlangers van het autoritarisme
14:05
that is on the risestijgen all acrossaan de overkant the worldwereld-?
246
833056
3817
dat overal ter wereld aan het opkomen is?
14:10
Because you setreeks out to connectaansluiten people.
247
838387
2809
Want jullie wilden mensen verbinden
maar jullie weigeren te erkennen
14:13
And you are refusingweigeren to acknowledgeerkennen
248
841807
2028
14:15
that the samedezelfde technologytechnologie
is now drivinghet rijden us apartdeel.
249
843859
3458
dat dezelfde technologie
ons nu onderling verdeelt.
14:21
And my questionvraag to everybodyiedereen elseanders is,
250
849038
2270
Mijn vraag aan alle anderen is:
14:23
is this what we want:
251
851332
1400
is dit wat wij willen?
14:25
to let them get away with it,
252
853903
2642
Om hen ermee weg te laten komen?
14:28
and to sitzitten back and playspelen with our phonestelefoons,
as this darknessduisternis fallsfalls?
253
856569
3936
Om niks te doen en met onze telefoons
te spelen, terwijl deze duisternis komt?
14:34
The historygeschiedenis of the SouthSouth WalesWales ValleysValleien
is of a fightstrijd for rightsrechten.
254
862561
5913
De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei
is een gevecht om rechten.
14:40
And this is not a drillboren --
it's a pointpunt of inflectionflexie.
255
868498
4215
En dit is geen oefening,
het is een omslagpunt.
14:45
DemocracyDemocratie is not guaranteedgegarandeerd,
and it is not inevitableonvermijdelijk,
256
873530
3620
Democratie is niet gegarandeerd,
en het is niet onvermijdelijk.
14:49
and we have to fightstrijd and we have to winwinnen
257
877174
2555
We moeten vechten en we moeten winnen
14:51
and we cannotkan niet let these techtech companiesbedrijven
have this uncheckedniet-gecontroleerde powermacht.
258
879753
4233
en we kunnen niet deze tech bedrijven
onbeperkte macht laten hebben.
14:56
It's up to us -- you, me and all of us.
259
884563
2770
Het ligt aan ons --
jij en ik, ons allemaal.
14:59
We are the onesdegenen
who have to take back controlcontrole.
260
887357
3801
We zijn degenen die
de controle terug moeten pakken.
15:04
(ApplauseApplaus)
261
892619
3052
(Applaus)
15:07
(CheersCheers)
262
895695
2480
(Gejuich)
15:10
(ApplauseApplaus)
263
898199
3880
(Applaus)
Translated by Peter Van de Ven
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Carole Cadwalladr - Investigative journalist
Carole Cadwalladr is a British investigative journalist and features writer.

Why you should listen

Carole Cadwalladr is a journalist for the Guardian and Observer in the United Kingdom. She worked for a year with whistleblower Christopher Wylie to publish her investigation into Cambridge Analytica, which she shared with the New York Times. The investigation resulted in Mark Zuckerberg being called before Congress and Facebook losing more than $100 billion from its share price. She has also uncovered multiple crimes committed during the European referendum and evidence of Russian interference in Brexit. Her work has won a Polk Award and the Orwell Prize for political journalism, and she was named a Pulitzer Prize finalist for National Reporting in 2019. Of her award-winning work, judge Sir David Bell wrote: She "deserves high praise for the quality of her research and for her determination to shed fierce light on a story which seems by no means over yet. Orwell would have loved it."

More profile about the speaker
Carole Cadwalladr | Speaker | TED.com