ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Greta Thunberg: Den övertygande uppmaningen att agera nu mot klimatförändring

Filmed:
4,925,488 views

I den här passionerade uppmaningen till handling, förklarar 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg varför hon i augusti 2018 lämnade skolan och organiserade en strejk för att göra folk uppmärksamma på den globala uppvärmningen när hon protesterade utanför Sveriges Riksdag och fick uppmärksamhet världen över. "Klimatkrisen är redan löst. Vi har redan alla fakta och lösningar,"säger Thunberg. "Allt vi behöver göra är att vakna upp och förändra."
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was about eightåtta yearsår oldgammal,
0
1341
2967
När jag var ungefär åtta år gammal,
hörde jag talas om klimatförändringar
eller global uppvärmning.
00:16
I first heardhört about something
calledkallad climateklimat changeByta or globalglobal warminguppvärmningen.
1
4308
4242
00:21
ApparentlyTydligen, that was something
humansmänniskor have createdskapad by our way of livinglevande.
2
9619
4570
Det var tydligen något människor
hade skapat genom vårt sätt att leva.
00:27
I was told to turnsväng off
the lightslampor to savespara energyenergi
3
15222
3617
Jag blev tillsagd att släcka ljuset
för att spara energi
00:31
and to recycleåtervinna paperpapper to savespara resourcesMedel.
4
19088
3371
och återvinna papper
för att spara resurser.
00:36
I rememberkom ihåg thinkingtänkande
that it was very strangekonstig
5
24268
2811
Jag kommer ihåg att jag tänkte
att det var konstigt
00:39
that humansmänniskor, who are
an animaldjur- speciesarter amongbland othersandra,
6
27309
3710
att människor,
som är en djurart bland andra,
00:43
could be capablekapabel of changingskiftande
the Earth'sJordens climateklimat.
7
31019
4179
kan vara kapabla att förändra
jordens klimat.
00:48
Because if we were,
and if it was really happeninghappening,
8
36090
3471
För om vi var det och om det verkligen
höll på att hända,
00:51
we wouldn'tskulle inte be talkingtalande
about anything elseannan.
9
39836
2903
skulle vi inte prata om någonting annat.
00:55
As soonsnart as you'ddu skulle turnsväng on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
Så fort man satte på TV:n
skulle allt handla om det.
01:00
HeadlinesRubriker, radioradio, newspaperstidningar,
11
48508
3033
Rubriker, radio, tidningar,
01:03
you would never readläsa or hearhöra
about anything elseannan,
12
51849
2841
man skulle aldrig läsa eller höra
om någonting annat,
01:07
as if there was a worldvärld warkrig going on.
13
55180
2539
som om det pågick ett världskrig.
01:10
But no one ever talkedtalade about it.
14
58838
2522
Men det var aldrig någon
som pratade om det.
01:14
If burningbrinnande fossilfossil fuelsbränslen was so baddålig
that it threatenedhotad our very existenceexistens,
15
62130
6024
Om förbränning av fossila bränslen var så
farligt att hela vår existens hotades,
01:20
how could we just continueFortsätta like before?
16
68649
2629
hur kunde vi bara fortsätta som förut?
01:24
Why were there no restrictionsrestriktioner?
17
72263
2235
Varför fanns det inga restriktioner?
01:27
Why wasn'tvar inte it madegjord illegalolaglig?
18
75030
2290
Varför gjordes det inte olagligt?
01:30
To me, that did not addLägg till up.
19
78921
2970
För mig gick det inte ihop.
01:34
It was too unrealoverklig.
20
82288
2009
Det var alltför overkligt.
01:38
So when I was 11, I becameblev illsjuk.
21
86401
2577
Så när jag var 11, blev jag sjuk.
01:41
I fellföll into depressiondepression,
22
89250
1792
Jag blev deprimerad,
01:43
I stoppedstoppad talkingtalande,
23
91319
1294
jag slutade prata,
01:44
and I stoppedstoppad eatingmat.
24
92998
1489
och jag slutade äta.
01:47
In two monthsmånader, I lostförlorat
about 10 kiloskilo of weightvikt.
25
95699
3789
På två månader
tappade jag omkring 10 kilo.
01:52
LaterSenare on, I was diagnoseddiagnostiseras
with AspergerAspergers syndromesyndrom,
26
100889
3119
Senare fick jag diagnoserna
Aspergers syndrom,
01:56
OCDOCD and selectiveselektiv mutismMutism.
27
104319
2970
OCD och selektiv mutism.
02:00
That basicallyi grund och botten meansbetyder I only speaktala
when I think it's necessarynödvändig -
28
108189
3571
Det betyder i princip att jag bara pratar
när jag tycker det är nödvändigt -
02:03
now is one of those momentsstunder.
29
111760
1910
nu är ett sådant tillfälle.
02:05
(ApplauseApplåder)
30
113670
3588
(Applåder)
02:15
For those of us who are on the spectrumspektrum,
31
123908
2382
För de flesta av oss i autismspektrumet,
02:18
almostnästan everything is blacksvart or whitevit.
32
126290
2567
är nästan allt svart eller vitt.
02:21
We aren'tinte very good at lyingliggande,
33
129564
1670
Vi är inte bra på att ljuga,
02:23
and we usuallyvanligtvis don't enjoynjut av
participatingdeltagande in this socialsocial gamespel
34
131234
3364
och oftast tycker vi inte om
att delta i det här sociala spelet
02:26
that the restresten of you seemverka so fondförtjust of.
35
134598
2555
som ni andra verkar gilla så mycket.
02:29
(LaughterSkratt)
36
137153
1270
(Skratt)
02:30
I think in manymånga wayssätt
that we autisticautistisk are the normalvanligt onesettor,
37
138688
3063
På många sätt tror jag att det är
vi autister som är de normala,
02:34
and the restresten of the people
are prettySöt strangekonstig,
38
142041
2327
och resten av folket är ganska konstiga,
02:36
(LaughterSkratt)
39
144368
1193
(Skratt)
02:37
especiallyspeciellt when it comeskommer to
the sustainabilityhållbarhet crisiskris,
40
145561
2948
speciellt när det gäller
hållbarhetskrisen,
02:40
where everyonealla keepshåller sayingsäger
climateklimat changeByta is an existentialexistentiell threathot
41
148800
3725
där alla säger att klimatförändring
är ett existentiellt hot
02:44
and the mostmest importantViktig issueproblem of all,
42
152925
2211
och den allra viktigaste frågan,
02:47
and yetän they just carrybära on like before.
43
155534
2548
och ändå fortsätter de som förut.
02:51
I don't understandförstå that,
44
159631
1765
Jag förstår inte det,
02:53
because if the emissionsutsläpp have to stop,
45
161699
2499
för om utsläppen ska sluta,
02:56
then we mustmåste stop the emissionsutsläpp.
46
164447
2132
så måste vi stoppa utsläppen.
02:59
To me that is blacksvart or whitevit.
47
167194
1825
För mig är det svart eller vitt.
03:01
There are no graygrå areasområden
when it comeskommer to survivalöverlevnad.
48
169698
2762
Det finns inga gråzoner
när det gäller överlevnad.
03:04
EitherAntingen we go on
as a civilizationcivilisation or we don't.
49
172830
2951
Antingen fortsätter vi
som en civilisation eller inte.
03:08
We have to changeByta.
50
176646
2293
Vi måste förändras.
03:12
RichRich countriesländer like SwedenSverige
need to startStart reducingminska emissionsutsläpp
51
180016
3934
Rika länder som Sverige
måste börja minska utsläppen
03:15
by at leastminst 15 percentprocent everyvarje yearår.
52
183950
3280
med minst 15 procent årligen.
03:20
And that is so that we can staystanna kvar
belowNedan a two-degreetvå graders warminguppvärmningen targetmål.
53
188199
3920
Och det är för att vi ska kunna hålla oss
under uppvärmingsmålet på två grader.
03:24
YetÄnnu, as the IPCCIPCC
have recentlynyligen demonstrateddemonstreras,
54
192821
3452
Om vi istället, som IPCC nyligen visade,
03:29
aimingsom syftar till insteadistället for 1.5 degreesgrader CelsiusCelsius
55
197250
2866
siktar på 1,5 grader
03:32
would significantlysignifikant
reduceminska the climateklimat impactseffekter.
56
200362
2940
så skulle det kraftigt minska
klimatpåverkan.
03:35
But we can only imaginetänka
what that meansbetyder for reducingminska emissionsutsläpp.
57
203928
3870
Men vi kan bara föreställa oss vad det
skulle betyda för utsläppsminskningen.
03:40
You would think the mediamedia
and everyvarje one of our leadersledare
58
208897
2703
Man skulle ju kunna tro
att media och varenda ledare
03:43
would be talkingtalande about nothing elseannan,
59
211607
2000
inte skulle prata om något annat,
03:45
but they never even mentionnämna it.
60
213897
2271
men de nämner det aldrig.
03:49
NorInte heller does anyonenågon ever mentionnämna
61
217004
1729
Inte heller nämner någon någonsin
03:50
the greenhouseväxthus gasesgaser
alreadyredan lockedlåst in the systemsystemet.
62
218739
3120
de växthusgaser som redan
är inlåsta i systemet.
03:54
NorInte heller that airluft pollutionförorening is hidinggömmer sig a warminguppvärmningen
63
222340
2775
Inte heller att luftföroreningarna
döljer en uppvärmning
03:57
so that when we stop burningbrinnande fossilfossil fuelsbränslen,
64
225455
2673
så när vi slutar
förbränna fossila bränslen,
04:00
we alreadyredan have an extraextra levelnivå of warminguppvärmningen
65
228416
2201
har vi har redan en extra nivå av uppvärmning
04:02
perhapskanske as highhög as
0.5 to 1.1 degreesgrader CelsiusCelsius.
66
230864
4450
kanske så hög som 0,5 till 1,1 grader.
04:09
FurthermoreDessutom does hardlyknappast
anyonenågon speaktala about the factfaktum
67
237072
2552
Dessutom är det nästan ingen
som pratar om det faktum
04:11
that we are in the midstmitt ibland
of the sixthsjätte massmassa extinctionutdöende,
68
239624
3552
att vi befinner oss mitt i
en sjätte massutrotning,
04:15
with up to 200 speciesarter
going extinctutdöd everyvarje singleenda day,
69
243765
4921
med upp till 200 arter
som utrotas dagligen,
04:22
that the extinctionutdöende rateBetygsätta todayi dag
70
250178
3641
att utrotningstakten idag
04:25
is betweenmellan 1,000 and 10,000 timesgånger higherhögre
71
253819
3800
är mellan 1 000 och 10 000 gånger högre
04:29
than what is seensett as normalvanligt.
72
257619
2229
än vad som anses normalt.
04:34
NorInte heller does hardlyknappast anyonenågon ever speaktala about
the aspectaspekt of equityeget kapital or climateklimat justicerättvisa,
73
262516
5363
Nästan ingen pratar heller om
rättviseaspekten eller klimaträtten,
04:40
clearlyklart statedanges everywhereöverallt
in the ParisParis AgreementAvtal,
74
268250
2977
som klart anges överallt i Parisavtalet,
04:43
whichsom is absolutelyabsolut necessarynödvändig
to make it work on a globalglobal scaleskala.
75
271614
4235
vilken är absolut nödvändig
för att få det att fungera globalt.
04:49
That meansbetyder that richrik countriesländer
76
277486
1856
Det betyder att rika länder
04:51
need to get down to zeronoll- emissionsutsläpp
withininom 6 to 12 yearsår,
77
279342
3937
behöver komma ner till nollutsläpp
inom 6 till 12 år,
04:56
with today'sdagens emissionutsläpp speedfart.
78
284065
2272
med dagens utsläppshastighet.
05:00
And that is so that people
in poorerfattigare countriesländer
79
288190
2140
Och det är för att människor i
fattigare länder
05:02
can have a chancechans to heightenÖka
theirderas standardstandard- of livinglevande
80
290330
2660
ska ha en chans att höja
sin levnadsstandard
05:04
by buildingbyggnad some of the infrastructureinfrastruktur
that we have alreadyredan builtbyggd,
81
292990
3568
genom att bygga delar av den infrastruktur
som vi redan har byggt,
05:08
suchsådan as roadsvägar, schoolsskolor, hospitalssjukhus,
82
296863
3048
som vägar, skolor, sjukhus,
05:11
cleanrena drinkingdricka watervatten,
electricityelektricitet, and so on.
83
299911
3049
rent dricksvatten, elektricitet
och så vidare.
05:15
Because how can we expectförvänta
countriesländer like IndiaIndien or NigeriaNigeria
84
303707
4592
För hur kan vi förvänta oss att länder
som Indien eller Nigeria
05:20
to carevård about the climateklimat crisiskris
85
308303
1877
ska bry sig om klimatkrisen
05:22
if we who alreadyredan have everything
don't carevård even a secondandra about it
86
310185
5005
om vi som redan har allt
inte bryr oss ett dugg om den
05:27
or our actualfaktisk commitmentsåtaganden
to the ParisParis AgreementAvtal?
87
315190
2858
eller våra faktiska åtaganden
till Parisavtalet?
05:32
So, why are we not reducingminska our emissionsutsläpp?
88
320449
4078
Så varför minskar inte vi våra utsläpp?
05:37
Why are they in factfaktum still increasingökande?
89
325611
3298
Varför stiger de faktiskt fortfarande?
05:41
Are we knowinglymedvetet causingorsakar
a massmassa extinctionutdöende?
90
329820
3211
Orsakar vi en massutrotning med flit?
05:45
Are we evilondska?
91
333738
1691
Är vi onda?
05:49
No, of coursekurs not.
92
337118
2181
Nej, naturligtvis inte.
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
Folk fortsätter göra vad de gör
05:53
because the vastomfattande majoritymajoritet
doesn't have a clueledtråd
94
341329
2640
för att den stora majoriteten
inte har en aning om
05:55
about the actualfaktisk consequenceskonsekvenser
of our everydayvarje dag life,
95
343969
3753
de faktiska konsekvenserna
av vårt dagliga liv,
06:00
and they don't know
that rapidsnabb changeByta is requirednödvändig.
96
348474
2975
och de vet inte att det krävs
en snabb förändring.
06:04
We all think we know,
and we all think everybodyalla knowsvet,
97
352480
3966
Vi tror alla att vi vet,
och vi tror att alla andra vet,
06:08
but we don't.
98
356447
1573
men det gör vi inte.
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Hur skulle vi kunna det?
06:14
If there really was a crisiskris,
100
362474
1985
Om det verkligen var kris
06:16
and if this crisiskris was causedorsakad
by our emissionsutsläpp,
101
364696
2887
och om den krisen orsakades
av våra utsläpp,
06:20
you would at leastminst see some signstecken.
102
368000
2277
så borde man ju åtminstone se
några tecken.
06:23
Not just floodedöversvämmade citiesstäder,
tenstiotals of thousandstusentals of deaddöd people,
103
371048
3870
Inte bara översvämmade städer
och tiotusentals döda människor,
06:27
and wholehela nationsnationer leveledplanat
to pilespålar of torntrasig down buildingsbyggnader.
104
375166
3934
och hela nationer som reducerats till
högar av rivna byggnader.
06:31
You would see some restrictionsrestriktioner.
105
379904
2280
Man borde se några restriktioner.
06:34
But no.
106
382616
1684
Men nej.
06:36
And no one talkssamtal about it.
107
384774
1796
Och ingen pratar om det.
06:40
There are no emergencynödsituation meetingsmöten,
no headlinesrubriker, no breakingbrytning newsNyheter.
108
388359
5673
Det finns inga akutmöten,
inga rubriker, inga nyheter.
06:46
No one is actingverkande
as if we were in a crisiskris.
109
394659
2986
Ingen beter sig
som om vi befinner oss i kris.
06:50
Even mostmest climateklimat scientistsvetenskapsmän
or greengrön politicianspolitiker
110
398309
3820
Till och med de flesta klimatforskare
eller gröna politiker
06:54
keep on flyingflygande around the worldvärld,
eatingmat meatkött and dairymejeriprodukter.
111
402399
3731
fortsätter att flyga runt i världen
och äta kött och mjölkprodukter.
07:02
If I liveleva to be 100,
I will be aliveLevande in the yearår 2103.
112
410267
5790
Om jag lever tills jag blir 100,
kommer jag att vara i livet år 2103.
07:09
When you think about the futureframtida todayi dag,
you don't think beyondbortom the yearår 2050.
113
417738
5443
När ni tänker på framtiden idag
tänker ni inte förbi år 2050.
07:16
By then, I will, in the bestbäst casefall,
not even have livedlevde halfhalv of my life.
114
424178
4814
Men då har jag, i bästa fall,
inte ens levt halva mitt liv.
07:22
What happenshänder nextNästa?
115
430319
1650
Vad händer sen?
07:25
The yearår 2078, I will celebratefira
my 75thth birthdayfödelsedag.
116
433559
6031
År 2078 kommer jag
att fira min 75-årsdag.
07:32
If I have childrenbarn or grandchildrenbarnbarn,
maybe they will spendspendera that day with me.
117
440450
5010
Om jag har barn eller barnbarn kommer
de kanske att spendera dagen med mig.
07:38
Maybe they will askfråga me about you,
118
446682
2271
Kanske frågar de mig om er,
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
människorna som levde 2018.
07:46
Maybe they will askfråga
why you didn't do anything
120
454786
2482
Kanske frågar de varför
ni inte gjorde någonting
07:49
while there still was time to actspela teater.
121
457830
2430
medan det fortfarande
fanns tid att handla.
07:53
What we do or don't do right now
will affectpåverka my entirehel life
122
461890
4378
Vad vi gör eller inte gör nu
kommer att påverka hela mitt liv
07:58
and the livesliv of my childrenbarn
and grandchildrenbarnbarn.
123
466268
3203
och mina barn och barnbarns liv.
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
Vad vi gör eller inte gör just nu,
08:04
me and my generationgeneration
can't undoångra in the futureframtida.
125
472562
4119
kan jag och min generation inte
göra ogjort i framtiden.
08:12
So when schoolskola
startedsatte igång in AugustAugusti of this yearår,
126
480169
2865
Så när skolan började i augusti i år,
08:15
I decidedbestämt that this was enoughtillräckligt.
127
483034
2560
bestämde jag mig för
att det fick vara nog.
08:18
I setuppsättning myselfjag själv down on the groundjord
outsideutanför the SwedishSvenska parliamentparlament.
128
486083
3932
Jag satte mig på marken
utanför Sveriges riksdag.
08:22
I schoolskola strikedträffade for the climateklimat.
129
490510
2418
Jag skolstrejkade för klimatet.
08:26
Some people say that I
should be in schoolskola insteadistället.
130
494677
3078
En del säger att jag borde
vara i skolan istället.
08:30
Some people say that I should studystudie
to becomebli a climateklimat scientistforskare
131
498269
3660
En del säger att jag borde
läsa till klimatforskare
08:33
so that I can "solvelösa the climateklimat crisiskris."
132
501929
3295
så att jag kan "lösa klimatkrisen."
08:38
But the climateklimat crisiskris
has alreadyredan been solvedlöst.
133
506868
2763
Men klimatkrisen är redan löst.
08:42
We alreadyredan have
all the factsfakta and solutionslösningar.
134
510400
2968
Vi har redan alla fakta och lösningar.
08:45
All we have to do is
to wakevakna up and changeByta.
135
513920
2898
Allt vi behöver göra är att vakna upp
och förändra.
08:50
And why should I be studyingstuderar for a futureframtida
that soonsnart will be no more
136
518100
4629
Och varför ska jag studera för en framtid
som snart inte finns mer
08:54
when no one is doing anything
whatsoeverhelst to savespara that futureframtida?
137
522839
3960
när ingen gör något över huvudtaget
för att rädda framtiden?
08:59
And what is the pointpunkt of learninginlärning factsfakta
in the schoolskola systemsystemet
138
527859
3420
Och vad är meningen med
att lära sig fakta i skolsystemet
09:03
when the mostmest importantViktig factsfakta
139
531943
1959
när de viktigaste fakta
09:05
givengiven by the finestfinaste sciencevetenskap
of that samesamma schoolskola systemsystemet
140
533902
3447
som ges av den främsta vetenskapen
inom samma skolsystem
09:09
clearlyklart meansbetyder nothing
to our politicianspolitiker and our societysamhälle.
141
537620
4009
tydligen inte betyder någonting
för våra politiker och vårt samhälle.
09:15
Some people say that SwedenSverige
is just a smallsmå countryland,
142
543588
3060
En del säger att Sverige
bara är ett litet land,
09:18
and that it doesn't mattermateria what we do,
143
546869
2630
och att det inte
spelar någon roll vad vi gör,
09:21
but I think that if a few childrenbarn
can get headlinesrubriker all over the worldvärld
144
549901
4278
men jag tror att om några få barn
kan skapa rubriker över hela världen
09:26
just by not comingkommande to schoolskola
for a few weeksveckor,
145
554179
2467
bara genom att inte gå till skolan
på några veckor,
09:29
imaginetänka what we could all do
togethertillsammans if you wanted to.
146
557077
3031
föreställ er då vad vi alla kan göra
tillsammans om ni ville.
09:32
(ApplauseApplåder)
147
560108
3416
(Applåder)
09:36
Now we're almostnästan at the endslutet of my talk,
148
564500
2670
Nu har vi nästan kommit
till slutet av mitt föredrag,
09:41
and this is where people
usuallyvanligtvis startStart talkingtalande about hopehoppas,
149
569089
5291
och det är här folk brukar
börja tala om hopp,
09:46
solarsol- panelspaneler, windvind powerkraft,
circularcirkulär economyekonomi, and so on,
150
574960
4452
solpaneler, vindkraft,
cirkulär ekonomi och så vidare,
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
men det kommer inte jag att göra.
09:54
We'veVi har had 30 yearsår of pep-talkingPEP-talande
and sellingförsäljning positivepositiv ideasidéer.
152
582751
4568
Vi har haft 30 år av peptalk och
insäljning av positiva ideér.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
Och jag är ledsen,
men det fungerar inte.
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
För om det hade gjort det,
10:04
the emissionsutsläpp would have goneborta down by now.
155
592521
2258
så hade utsläppen minskat
vid det här laget.
10:06
They haven'thar inte.
156
594779
1653
Det har de inte.
10:09
And yes, we do need hopehoppas,
157
597472
2448
Och ja, vi behöver hopp,
10:12
of coursekurs we do.
158
600580
1609
det är klart vi gör.
10:14
But the one thing we need
more than hopehoppas is actionhandling.
159
602649
3820
Men det som vi behöver mer än hopp
är handling.
10:19
OnceEn gång we startStart to actspela teater,
hopehoppas is everywhereöverallt.
160
607040
3143
När vi väl börjar agera
finns det hopp överallt.
10:23
So insteadistället of looking for hopehoppas,
161
611720
2240
Så istället för att leta efter hopp,
10:25
look for actionhandling.
162
613960
1860
leta efter handling.
10:28
Then, and only then, hopehoppas will come.
163
616510
4009
Då, och bara då, kommer hoppet.
10:34
TodayIdag, we use 100 millionmiljon
barrelsfat of oilolja everyvarje singleenda day.
164
622561
6484
Idag använder vi 100 miljoner fat olja
varje dag.
10:41
There are no politicspolitik to changeByta that.
165
629970
2251
Det finns ingen politik för att ändra det.
10:45
There are no rulesregler
to keep that oilolja in the groundjord.
166
633148
2602
Det finns inga regler för att
behålla oljan i marken.
10:49
So we can't savespara the worldvärld
by playingspelar by the rulesregler,
167
637358
3037
Så vi kan inte rädda världen
genom att spela enligt reglerna,
10:52
because the rulesregler have to be changedändrats.
168
640990
2580
eftersom reglerna behöver ändras.
10:56
Everything needsbehov to changeByta --
169
644199
2007
Allt behöver förändras -
10:58
and it has to startStart todayi dag.
170
646676
1864
och det måste börja idag.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
Tack.
11:02
(ApplauseApplåder)
172
650148
3349
(Applåder)
Translated by Linda Kornberg Krogh
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com