ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Грета Тунберг (Greta Thunberg): Неодољив позив да се нешто предузме по питању климатске промене

Filmed:
4,925,488 views

У овом острашћеном позиву да се нешто предузме, шестанестогодишња активисткиња за климу, Грета Тунберг, објашњава зашто је у августу 2018. године бојкотовала наставу и организовала штрајк да подигне свест у вези са глобалним загревањем док је протестовала испред Шведског парламента и привукла пажњу светске јавности. „Климатска криза је већ решена. Већ имамо чињенице и решења“, каже Тунбергова. „Све што треба да урадимо је да се тргнемо и променимо.“
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was about eightосам yearsгодине oldстари,
0
1341
2967
Када сам имала око осам година,
први пут сам чула за нешто што се зове
климатска промена или глобално загревање.
00:16
I first heardслушао about something
calledпозвани climateклима changeпромена or globalглобално warmingзагревање.
1
4308
4242
00:21
ApparentlyNavodno, that was something
humansљуди have createdстворено by our way of livingживи.
2
9619
4570
Наводно, било је то нешто
што су људи створили нашим начином живота.
00:27
I was told to turnред off
the lightsсветла to saveсачувати energyенергија
3
15222
3617
Речено ми је да угасим светла
да уштедим енергију
00:31
and to recycleрециклирати paperпапир to saveсачувати resourcesресурса.
4
19088
3371
и да рециклирам папир да очувам ресурсе.
00:36
I rememberзапамтити thinkingразмишљање
that it was very strangeчудан
5
24268
2811
Сећам се да сам мислила да је веома чудно
00:39
that humansљуди, who are
an animalживотиња speciesврсте amongмеђу othersдруги,
6
27309
3710
да људи, који су једна
од животињских врста,
00:43
could be capableспособан of changingпромена
the Earth'sNa zemlji climateклима.
7
31019
4179
могу бити способни
да промене климу планете Земље.
Јер да је то тако
и да се то стварно дешава,
00:48
Because if we were,
and if it was really happeningдогађај,
8
36090
3471
не бисмо причали ни о чему другоме.
00:51
we wouldn'tне би be talkingпричају
about anything elseдруго.
9
39836
2903
00:55
As soonускоро as you'dти би turnред on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
Чим бисте укључили ТВ, све би било о томе.
01:00
HeadlinesNaslovi, radioрадио, newspapersновине,
11
48508
3033
Наслови, радио, новине;
01:03
you would never readчитати or hearчујеш
about anything elseдруго,
12
51849
2841
никада не бисте читали
или чули нешто о било чему другоме,
01:07
as if there was a worldсвет warрат going on.
13
55180
2539
као да је у току светски рат.
01:10
But no one ever talkedпричао about it.
14
58838
2522
Међутим, нико није причао о томе.
01:14
If burningгорење fossilфосил fuelsгорива was so badлоше
that it threatenedпретио our very existenceпостојање,
15
62130
6024
Ако је сагоревање фосилних горива
толико лоше да угрожава наш опстанак,
01:20
how could we just continueНастави like before?
16
68649
2629
како можемо само да наставимо као раније?
01:24
Why were there no restrictionsОграничења?
17
72263
2235
Зашто нема рестрикција?
Зашто то није проглашено противзаконитим?
01:27
Why wasn'tније it madeмаде illegalилегално?
18
75030
2290
01:30
To me, that did not addдодати up.
19
78921
2970
За мене то није имало смисла.
01:34
It was too unrealнестварно.
20
82288
2009
Било је сувише нестварно.
01:38
So when I was 11, I becameпостао illболестан.
21
86401
2577
Када сам имала једанаест година,
разболела сам се.
01:41
I fellпао into depressionдепресија,
22
89250
1792
Пала сам у депресију,
01:43
I stoppedпрестала talkingпричају,
23
91319
1294
престала да говорим
01:44
and I stoppedпрестала eatingјести.
24
92998
1489
и да једем.
01:47
In two monthsмесеци, I lostизгубљено
about 10 kiloskila of weightтежина.
25
95699
3789
За два месеца сам изгубила
око десет килограма.
01:52
LaterKasnije on, I was diagnoseddijagnoza
with AspergerAsperger syndromeсиндром,
26
100889
3119
Касније ми је дијагностикован
Аспергеров синдром,
опсесивно-компулзивни поремећај
и селективни мутизам.
01:56
OCDOCD and selectiveselektivno mutismmutizam.
27
104319
2970
02:00
That basicallyу основи meansзначи I only speakговорити
when I think it's necessaryнеопходно -
28
108189
3571
У суштини, то значи да говорим
једино када мислим да је то неопходно -
сада је један од тих тренутака.
02:03
now is one of those momentsмоменте.
29
111760
1910
02:05
(ApplauseAplauz)
30
113670
3588
(Аплауз)
02:15
For those of us who are on the spectrumспектар,
31
123908
2382
За нас који имамо аутизам,
02:18
almostскоро everything is blackцрн or whiteбео.
32
126290
2567
скоро све је црно или бело.
02:21
We aren'tнису very good at lyingлажи,
33
129564
1670
Нисмо веома добри у лагању
02:23
and we usuallyобично don't enjoyуживати
participatingучествује in this socialсоцијално gameигра
34
131234
3364
и обично не уживамо да учествујемо
у овој друштвеној игри
02:26
that the restодмор of you seemИзгледа so fondDraga of.
35
134598
2555
која је, изгледа, већини вас толико драга.
02:29
(LaughterSmeh)
36
137153
1270
(Смех)
02:30
I think in manyмноги waysначини
that we autisticаутизам are the normalнормално onesоне,
37
138688
3063
На многе начине мислим
да смо ми, аутистични, нормални,
02:34
and the restодмор of the people
are prettyприлично strangeчудан,
38
142041
2327
а да је остатак људи прилично чудан,
02:36
(LaughterSmeh)
39
144368
1193
(Смех)
02:37
especiallyпосебно when it comesдолази to
the sustainabilityодрживост crisisкриза,
40
145561
2948
нарочито када се ради
о кризи самоодрживости,
02:40
where everyoneсви keepsзадржава sayingговорећи
climateклима changeпромена is an existentialегзистенцијално threatпретња
41
148800
3725
где свако говори да је климатска
промена претња опстанку
02:44
and the mostнајвише importantважно issueпитање of all,
42
152925
2211
и најважнији проблем,
02:47
and yetјош увек they just carryносити on like before.
43
155534
2548
а ипак само настављају по старом.
02:51
I don't understandРазумем that,
44
159631
1765
Не разумем то,
јер ако емисије морају да престану,
02:53
because if the emissionsемисије have to stop,
45
161699
2499
онда морамо зауставити емисије.
02:56
then we mustмора stop the emissionsемисије.
46
164447
2132
Мени је то црно или бело.
02:59
To me that is blackцрн or whiteбео.
47
167194
1825
03:01
There are no grayсива areasобласти
when it comesдолази to survivalопстанак.
48
169698
2762
Не постоје сива подручја
када је у питању опстанак.
03:04
EitherU svakom we go on
as a civilizationцивилизација or we don't.
49
172830
2951
Или ћемо наставити
као цивилизација или нећемо.
03:08
We have to changeпромена.
50
176646
2293
Морамо се променити.
03:12
RichBogati countriesземље like SwedenŠvedska
need to startпочетак reducingсмањење emissionsемисије
51
180016
3934
Богате државе као Шведска
морају почети да смањују емисије
03:15
by at leastнајмање 15 percentпроценат everyсваки yearгодине.
52
183950
3280
за макар петнаест посто сваке године.
03:20
And that is so that we can stayостани
belowдоле a two-degreedve stepena warmingзагревање targetциљ.
53
188199
3920
А то је да бисмо остали
испод циља загревања од два степена.
03:24
YetJoš, as the IPCCIPCC
have recentlyнедавно demonstratedдемонстрирано,
54
192821
3452
Ипак, као што је Међународни панел
за климатске промене недавно показао,
03:29
aimingsa ciljem insteadуместо тога for 1.5 degreesстепени CelsiusCelzijusa
55
197250
2866
ако уместо тога тежимо
ка 1,5 степени целзијуса,
03:32
would significantlyзначајно
reduceсмањити the climateклима impactsутицаји.
56
200362
2940
значајно бисмо смањили утицаје на климу.
03:35
But we can only imagineзамислити
what that meansзначи for reducingсмањење emissionsемисије.
57
203928
3870
Међутим, једино можемо претпоставити
шта то значи за смањење емисија.
03:40
You would think the mediaмедији
and everyсваки one of our leadersлидери
58
208897
2703
Помислили бисте да медији
и сваки од наших вођа
03:43
would be talkingпричају about nothing elseдруго,
59
211607
2000
не би причали ни о чему другом,
03:45
but they never even mentionпомени it.
60
213897
2271
али они то чак никада ни не помињу.
03:49
NorNiti does anyoneбило ко ever mentionпомени
61
217004
1729
Нити ико икада помиње
03:50
the greenhouseстаклена башта gasesгасови
alreadyвећ lockedзакључано in the systemсистем.
62
218739
3120
гасове стаклене баште
који су већ заробљени у систему.
03:54
NorNiti that airваздух pollutionзагађење is hidingkrije a warmingзагревање
63
222340
2775
Нити да загађеност ваздуха
прикрива загревање
03:57
so that when we stop burningгорење fossilфосил fuelsгорива,
64
225455
2673
тако да, када престанемо
да сагоревамо фосилна горива,
04:00
we alreadyвећ have an extraекстра levelниво of warmingзагревање
65
228416
2201
већ имамо додатни ниво загревања
04:02
perhapsможда as highвисоко as
0.5 to 1.1 degreesстепени CelsiusCelzijusa.
66
230864
4450
висок можда 0,5 до 1,1 степен целзијуса.
04:09
FurthermorePored toga does hardlyтешко
anyoneбило ко speakговорити about the factчињеница
67
237072
2552
Такође, једва да ико говори о чињеници
04:11
that we are in the midstсредином
of the sixthшесто massмаса extinctionизумирање,
68
239624
3552
да смо усред шестог масовног изумирања
04:15
with up to 200 speciesврсте
going extinctизумрла everyсваки singleједно day,
69
243765
4921
са до двеста врста
које изумиру сваког дана,
04:22
that the extinctionизумирање rateстопа todayданас
70
250178
3641
да је данас стопа изумирања
04:25
is betweenизмеђу 1,000 and 10,000 timesпута higherвише
71
253819
3800
између 1 000 и 10 000 пута већа
04:29
than what is seenвиђено as normalнормално.
72
257619
2229
него што се сматра нормалним.
04:34
NorNiti does hardlyтешко anyoneбило ко ever speakговорити about
the aspectаспект of equitykapital or climateклима justiceправда,
73
262516
5363
Једва да ико говори о аспекту једнакости
или климатске правде,
04:40
clearlyјасно statedизјавио је everywhereсвуда
in the ParisPariz AgreementSporazum,
74
268250
2977
који су јасно назначени
у Париском споразуму,
04:43
whichкоја is absolutelyапсолутно necessaryнеопходно
to make it work on a globalглобално scaleСкала.
75
271614
4235
што је у потпуности неопходно
да би се успело на глобалном нивоу.
04:49
That meansзначи that richбогат countriesземље
76
277486
1856
То значи да богате државе
04:51
need to get down to zeroнула emissionsемисије
withinу склопу 6 to 12 yearsгодине,
77
279342
3937
морају да смање емисије на нулу
за шест то дванаест година
04:56
with today'sданас emissionemisija speedбрзина.
78
284065
2272
са данашњом стопом емисије.
05:00
And that is so that people
in poorersiromašniji countriesземље
79
288190
2140
А то је зато да би људи
у сиромашнијим земљама
05:02
can have a chanceшанса to heightenpoveća
theirњихова standardстандард of livingживи
80
290330
2660
имали прилику да повисе
свој животни стандард
05:04
by buildingзграде some of the infrastructureинфраструктуре
that we have alreadyвећ builtизграђен,
81
292990
3568
градећи инфраструктуру
коју смо ми већ изградили,
05:08
suchтаква as roadsпутеви, schoolsшколе, hospitalsболнице,
82
296863
3048
као што су путеви, школе, болнице,
05:11
cleanчист drinkingпити waterвода,
electricityелектрична енергија, and so on.
83
299911
3049
чиста вода за пиће, струја и тако даље.
05:15
Because how can we expectочекујте
countriesземље like IndiaIndija or NigeriaNigerija
84
303707
4592
Јер како можемо очекивати
да се државе као што су Индија и Нигерија
05:20
to careнега about the climateклима crisisкриза
85
308303
1877
брину о климатској кризи
05:22
if we who alreadyвећ have everything
don't careнега even a secondдруго about it
86
310185
5005
ако ми који већ све имамо
не бринемо о њој ниједан секунд
05:27
or our actualстварно commitmentsobaveze
to the ParisPariz AgreementSporazum?
87
315190
2858
или о нашим стварним обавезама
према Париском споразуму?
05:32
So, why are we not reducingсмањење our emissionsемисије?
88
320449
4078
Стога, зашто не смањујемо своје емисије?
Зашто се оне у ствари још увек повећавају?
05:37
Why are they in factчињеница still increasingповећање?
89
325611
3298
05:41
Are we knowinglysvesno causingизазивајући
a massмаса extinctionизумирање?
90
329820
3211
Да ли свесно изазивамо масовно изумирање?
05:45
Are we evilзло?
91
333738
1691
Да ли смо зли?
05:49
No, of courseкурс not.
92
337118
2181
Не, наравно да не.
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
Људи настављају да раде то што раде
05:53
because the vastогромно majorityвећина
doesn't have a clueпојам
94
341329
2640
јер велика већина нема појма
05:55
about the actualстварно consequencesпоследице
of our everydayсваки дан life,
95
343969
3753
о стварним последицама
по наш свакодневни живот
06:00
and they don't know
that rapidбрзо changeпромена is requiredпотребан.
96
348474
2975
и не знају да је брза промена неопходна.
06:04
We all think we know,
and we all think everybodyсвима knowsзна,
97
352480
3966
Сви мислимо да знамо
и сви мислимо да сви знају,
06:08
but we don't.
98
356447
1573
али није тако.
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Јер како бисмо могли да знамо?
06:14
If there really was a crisisкриза,
100
362474
1985
Да је стварно криза
06:16
and if this crisisкриза was causedизазвана
by our emissionsемисије,
101
364696
2887
и да ту кризу изазивају наше емисије,
06:20
you would at leastнајмање see some signsзнаци.
102
368000
2277
макар бисте видели неке знаке,
06:23
Not just floodedpoplavio citiesградова,
tensдесетке of thousandsхиљаде of deadмртав people,
103
371048
3870
а не само поплављене градове,
десетине хиљада мртвих
и целе народе сведене
на гомиле срушених зграда.
06:27
and wholeцела nationsнације leveledsravnjeni
to pilesгомиле of tornпоцепан down buildingsзграде.
104
375166
3934
06:31
You would see some restrictionsОграничења.
105
379904
2280
Видели бисте неке рестрикције.
06:34
But no.
106
382616
1684
Али не.
06:36
And no one talksразговоре about it.
107
384774
1796
Нико не прича о томе.
06:40
There are no emergencyхитан meetingsсастанци,
no headlinesNaslovi, no breakingломљење newsвести.
108
388359
5673
Нема хитних састанака,
нема наслова, нема најновијих вести.
06:46
No one is actingглума
as if we were in a crisisкриза.
109
394659
2986
Нико се не понаша као да је криза.
06:50
Even mostнајвише climateклима scientistsнаучници
or greenзелен politiciansполитичари
110
398309
3820
Чак и већина климатолога
или зелених политичара
06:54
keep on flyingлети around the worldсвет,
eatingјести meatмесо and dairyDairy.
111
402399
3731
наставља да лети широм света,
да једе месо и млечне производе.
07:02
If I liveживи to be 100,
I will be aliveжив in the yearгодине 2103.
112
410267
5790
Ако поживим до своје стоте године,
бићу жива 2103. године.
07:09
When you think about the futureбудућност todayданас,
you don't think beyondизван the yearгодине 2050.
113
417738
5443
Када данас помислите на будућност,
не мислите на период после 2050. године.
07:16
By then, I will, in the bestнајбоље caseслучај,
not even have livedживели halfпола of my life.
114
424178
4814
До тада, у најбољем случају,
нећу преживети ни пола свог живота.
Шта је следеће?
07:22
What happensсе дешава nextследећи?
115
430319
1650
07:25
The yearгодине 2078, I will celebrateславити
my 75thтх birthdayрођендан.
116
433559
6031
Године 2078. прославићу свој 75. рођендан.
07:32
If I have childrenдеца or grandchildrenунуци,
maybe they will spendпотрошити that day with me.
117
440450
5010
Ако будем имала децу или унуке,
можда ће тај дан провести са мном.
Можда ће ме питати за вас,
07:38
Maybe they will askпитати me about you,
118
446682
2271
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
људе који су живели 2018. године.
07:46
Maybe they will askпитати
why you didn't do anything
120
454786
2482
Можда ће питати зашто нисте ништа урадили
07:49
while there still was time to actчинити.
121
457830
2430
док је још било времена
да се нешто предузме.
07:53
What we do or don't do right now
will affectутицати my entireцео life
122
461890
4378
Оно што урадимо или не урадимо управо сада
утицаће на мој цео живот
07:58
and the livesживи of my childrenдеца
and grandchildrenунуци.
123
466268
3203
и на животе моје деце и унучади.
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
Оно што урадимо или не урадимо управо сада
08:04
me and my generationгенерације
can't undoундо in the futureбудућност.
125
472562
4119
ја и моја генерација
не можемо преокренути у будућности.
08:12
So when schoolшкола
startedпочела in AugustAvgusta of this yearгодине,
126
480169
2865
Стога, када је школа почела
у августу ове године,
08:15
I decidedодлучио that this was enoughдовољно.
127
483034
2560
одлучила сам да је доста било.
08:18
I setкомплет myselfЈа сам down on the groundземља
outsideспоља the Swedishšvedski parliamentпарламент.
128
486083
3932
Села сам на земљу
испед Шведског парламента.
08:22
I schoolшкола strikednapadača for the climateклима.
129
490510
2418
Бојкотовала сам наставу због климе.
08:26
Some people say that I
should be in schoolшкола insteadуместо тога.
130
494677
3078
Неки људи кажу да бих требало
да будем у школи уместо тога.
08:30
Some people say that I should studyстудија
to becomeпостати a climateклима scientistнаучник
131
498269
3660
Неки људи кажу да бих требало
да учим да постанем климатолог
08:33
so that I can "solveреши the climateклима crisisкриза."
132
501929
3295
како бих могла да „решим климатску кризу“.
08:38
But the climateклима crisisкриза
has alreadyвећ been solvedрешено.
133
506868
2763
Али климатска криза је већ решена.
08:42
We alreadyвећ have
all the factsчињенице and solutionsрешења.
134
510400
2968
Већ имамо све чињенице и решења.
08:45
All we have to do is
to wakeпробудити up and changeпромена.
135
513920
2898
Све што треба да урадимо
је да се тргнемо и променимо.
08:50
And why should I be studyingстудирање for a futureбудућност
that soonускоро will be no more
136
518100
4629
А зашто бих учила за будућност
које ускоро неће бити
08:54
when no one is doing anything
whatsoeverшта год to saveсачувати that futureбудућност?
137
522839
3960
када нико ништа не ради
да спаси ту будућност?
08:59
And what is the pointтачка of learningучење factsчињенице
in the schoolшкола systemсистем
138
527859
3420
У чему је сврха учења чињеница
у школском систему
09:03
when the mostнајвише importantважно factsчињенице
139
531943
1959
када најважније чињенице
које даје најбоља наука
тог истог школског система
09:05
givenдато by the finestnajbolji scienceНаука
of that sameисти schoolшкола systemсистем
140
533902
3447
09:09
clearlyјасно meansзначи nothing
to our politiciansполитичари and our societyдруштво.
141
537620
4009
очигледно ништа не значе
нашим политичарима и нашем друштву.
09:15
Some people say that SwedenŠvedska
is just a smallмали countryземљу,
142
543588
3060
Неки људи кажу да је Шведска
само једна мала држава
09:18
and that it doesn't matterматерија what we do,
143
546869
2630
и да нема везе шта ми радимо,
09:21
but I think that if a fewнеколико childrenдеца
can get headlinesNaslovi all over the worldсвет
144
549901
4278
али мислим да, ако неколико деце може
да стигне до насловних страна широм света
само зато што нису ишли
у школу неколико недеља,
09:26
just by not comingдолазе to schoolшкола
for a fewнеколико weeksнедељама,
145
554179
2467
09:29
imagineзамислити what we could all do
togetherзаједно if you wanted to.
146
557077
3031
замислите шта бисмо сви заједно
могли да урадимо када бисмо желели.
09:32
(ApplauseAplauz)
147
560108
3416
(Аплауз)
Сада смо скоро на крају мог говора,
09:36
Now we're almostскоро at the endкрај of my talk,
148
564500
2670
09:41
and this is where people
usuallyобично startпочетак talkingпричају about hopeнадати се,
149
569089
5291
а ту људи обично почињу да причају о нади,
соларним панелима, енергији ветра,
циркуларној економији и тако даље,
09:46
solarсоларни panelsпанели, windветер powerмоћ,
circularкружно economyекономија, and so on,
150
574960
4452
али ја нећу то да урадим.
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
09:54
We'veMoramo had 30 yearsгодине of pep-talkingPep-razgovor
and sellingпродаја positiveпозитивно ideasидеје.
152
582751
4568
Имали смо тридесет година охрабривања
и продаје позитивних идеја.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
Жао ми је, али то не помаже.
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
Јер да помаже,
10:04
the emissionsемисије would have goneотишла down by now.
155
592521
2258
емисије би се до сада смањиле.
10:06
They haven'tније.
156
594779
1653
Нису.
Да, потребна нам је нада,
10:09
And yes, we do need hopeнадати се,
157
597472
2448
10:12
of courseкурс we do.
158
600580
1609
наравно.
10:14
But the one thing we need
more than hopeнадати се is actionпоступак.
159
602649
3820
Међутим, ствар која нам је потребнија
више него нада је да се нешто предузме.
10:19
OnceJednom we startпочетак to actчинити,
hopeнадати се is everywhereсвуда.
160
607040
3143
Када почнемо нешто
да предузимамо, нада је свугде.
10:23
So insteadуместо тога of looking for hopeнадати се,
161
611720
2240
Стога, уместо да тражите наду,
10:25
look for actionпоступак.
162
613960
1860
тражите да нешто предузмете.
10:28
Then, and only then, hopeнадати се will come.
163
616510
4009
Тада и само тада, нада ће доћи.
10:34
TodayDanas, we use 100 millionмилиона
barrelsбачве of oilуље everyсваки singleједно day.
164
622561
6484
Данас користимо 159 милиона
барела нафте сваки дан.
10:41
There are no politicsполитика to changeпромена that.
165
629970
2251
Не постоји политика која ће то променити.
10:45
There are no rulesправила
to keep that oilуље in the groundземља.
166
633148
2602
Не постоје правила
која ће ту нафту задржати у земљи.
10:49
So we can't saveсачувати the worldсвет
by playingиграње by the rulesправила,
167
637358
3037
Стога не можемо спасити свет
поштујући правила,
10:52
because the rulesправила have to be changedпромењено.
168
640990
2580
јер правила морају да се промене.
Све мора да се промени -
10:56
Everything needsпотребе to changeпромена --
169
644199
2007
10:58
and it has to startпочетак todayданас.
170
646676
1864
и то мора почети данас.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
Хвала.
11:02
(ApplauseAplauz)
172
650148
3349
(Аплауз)
Translated by Mirjana Čutura
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com