ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Greta Thunberg: Un apel dezarmant de a acționa chiar acum asupra schimbărilor climatice

Filmed:
4,925,488 views

În acest pasionat apel la acțiune, Greta Thunberg, o activistă în vârstă de 16 ani care luptă împotriva schimbării climatice, explică de ce, în august 2018, a părăsit școala și a organizat o grevă cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra încălzirii globale, protestând în afara parlamentului suedez și atrăgând atenția întregii lumi. „Criza climatică a fost deja rezolvată, avem deja toate datele și soluțiile.”, spune Thunberg. „Tot ce trebuie să facem e să ne trezim și să ne schimbăm.”
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was about eightopt yearsani oldvechi,
0
1341
2967
Când aveam vreo opt ani,
am auzit pentru prima dată de ceva numit
schimbare climatică sau încălzire globală.
00:16
I first heardauzit about something
calleddenumit climateclimat changeSchimbare or globalglobal warmingîncălzire.
1
4308
4242
00:21
ApparentlySe pare că, that was something
humansoameni have createdcreată by our way of livingviaţă.
2
9619
4570
Aparent, era ceva creat de oameni
prin modul nostru de a trăi.
Mi s-a spus să sting luminile
pentru a economisi energie
00:27
I was told to turnviraj off
the lightslumini to saveSalvați energyenergie
3
15222
3617
și să reciclez hârtia
pentru a economisi resurse.
00:31
and to recyclereciclați paperhârtie to saveSalvați resourcesresurse.
4
19088
3371
Îmi amintesc că mă gândeam
că e foarte ciudat că oamenii,
00:36
I remembertine minte thinkinggândire
that it was very strangeciudat
5
24268
2811
00:39
that humansoameni, who are
an animalanimal speciesspecie amongprintre othersalții,
6
27309
3710
care sunt o specie de animale
printre altele,
00:43
could be capablecapabil of changingschimbare
the Earth'sPământului climateclimat.
7
31019
4179
ar putea fi capabili să schimbe
climatul Pământului.
00:48
Because if we were,
and if it was really happeninglucru,
8
36090
3471
Fiindcă, dacă era așa,
și dacă acest lucru chiar se întâmpla,
nu am mai fi vorbit despre nimic altceva.
00:51
we wouldn'tnu ar fi be talkingvorbind
about anything elsealtfel.
9
39836
2903
00:55
As sooncurând as you'dte-ai turnviraj on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
De îndată ce ați porni televizorul,
totul ar fi despre acest subiect.
01:00
HeadlinesPrima pagină, radioradio, newspaperspresă,
11
48508
3033
Știri pe prima pagină, radio, ziare,
01:03
you would never readcitit or hearauzi
about anything elsealtfel,
12
51849
2841
nu ați citi sau auzi niciodată
nimic altceva,
01:07
as if there was a worldlume warrăzboi going on.
13
55180
2539
ca și când ar fi un război mondial
în desfășurare.
01:10
But no one ever talkeda vorbit about it.
14
58838
2522
Dar nimeni nu a vorbit
vreodată despre asta.
01:14
If burningardere fossilfosil fuelscombustibili was so badrău
that it threatenedamenințat our very existenceexistenţă,
15
62130
6024
Dacă arderea combustibililor fosili
a fost atât de nocivă
încât a pus în pericol existența noastră,
cum am putea continua ca înainte?
01:20
how could we just continuecontinua like before?
16
68649
2629
De ce nu au existat
niciun fel de restricții?
01:24
Why were there no restrictionsrestricţii?
17
72263
2235
De ce nu a fost declarată ilegală?
01:27
Why wasn'tnu a fost it madefăcut illegalilegal?
18
75030
2290
01:30
To me, that did not addadăuga up.
19
78921
2970
Pentru mine, nu avea niciun sens.
Era prea ireal.
01:34
It was too unrealireal.
20
82288
2009
01:38
So when I was 11, I becamea devenit illbolnav.
21
86401
2577
Când aveam 11 ani, m-am îmbolnăvit.
01:41
I fellcăzut into depressiondepresiune,
22
89250
1792
Am căzut în depresie,
01:43
I stoppedoprit talkingvorbind,
23
91319
1294
am încetat să mai vorbesc
01:44
and I stoppedoprit eatingmâncare.
24
92998
1489
și am încetat să mai mănânc.
În două luni am slăbit aproximativ 10 kg.
01:47
In two monthsluni, I lostpierdut
about 10 kiloskilograme of weightgreutate.
25
95699
3789
Mai târziu, am fost diagnosticată
cu sindromul Asperger,
01:52
LaterMai târziu on, I was diagnoseddiagnosticat
with AspergerAsperger syndromesindromul,
26
100889
3119
tulburare obsesiv-compulsivă
și mutism selectiv.
01:56
OCDTOC and selectiveselectiv mutismmutism.
27
104319
2970
02:00
That basicallype scurt meansmijloace I only speakvorbi
when I think it's necessarynecesar -
28
108189
3571
Asta înseamnă că vorbesc
doar când cred că e necesar...
acum e unul din acele momente.
02:03
now is one of those momentsmomente.
29
111760
1910
02:05
(ApplauseAplauze)
30
113670
3588
(Aplauze)
02:15
For those of us who are on the spectrumspectru,
31
123908
2382
Pentru aceia dintre noi
care suntem în spectrul autist,
02:18
almostaproape everything is blacknegru or whitealb.
32
126290
2567
aproape totul e alb sau negru.
Nu suntem foarte buni la spus minciuni
02:21
We aren'tnu sunt very good at lyingminciună,
33
129564
1670
02:23
and we usuallyde obicei don't enjoyse bucura
participatingparticipante in this socialsocial gamejoc
34
131234
3364
și de obicei nu ne place
să participăm la acest joc social,
02:26
that the restodihnă of you seempărea so fondmândru of.
35
134598
2555
de care voi păreți a fi atât de pasionați.
02:29
(LaughterRâs)
36
137153
1270
(Râsete)
Cred că din multe privințe,
noi, autiștii, suntem cei normali,
02:30
I think in manymulți waysmoduri
that we autisticautist are the normalnormal onescele,
37
138688
3063
02:34
and the restodihnă of the people
are prettyfrumos strangeciudat,
38
142041
2327
iar restul oamenilor
sunt destul de ciudați,
(Râsete)
02:36
(LaughterRâs)
39
144368
1193
02:37
especiallyin mod deosebit when it comesvine to
the sustainabilitydurabilitate crisiscriză,
40
145561
2948
mai ales când vine vorba
de criza sustenabilității,
02:40
where everyonetoata lumea keepspăstrează sayingzicală
climateclimat changeSchimbare is an existentialexistențială threatamenințare
41
148800
3725
unde toți continuă să spună
că schimbarea climatică
e o amenințare existențială
02:44
and the mostcel mai importantimportant issueproblema of all,
42
152925
2211
și cea mai importantă
problemă dintre toate
și totuși ei continuă
să o trateze ca înainte.
02:47
and yetinca they just carrytransporta on like before.
43
155534
2548
Nu înțeleg acest lucru,
02:51
I don't understanda intelege that,
44
159631
1765
02:53
because if the emissionsemisiilor have to stop,
45
161699
2499
fiindcă dacă emisiile trebuie să înceteze,
02:56
then we musttrebuie sa stop the emissionsemisiilor.
46
164447
2132
atunci trebuie să oprim emisiile.
Pentru mine acest fapt e alb sau negru.
02:59
To me that is blacknegru or whitealb.
47
167194
1825
Nu există zone de culoare gri
când vine vorba de supraviețuire.
03:01
There are no graygri areaszone
when it comesvine to survivalsupravieţuire.
48
169698
2762
03:04
EitherFie we go on
as a civilizationcivilizaţie or we don't.
49
172830
2951
Ori continuăm ca o civilizație, ori nu.
03:08
We have to changeSchimbare.
50
176646
2293
Trebuie să ne schimbăm.
Țările bogate precum Suedia
trebuie să înceapă reducerea emisiilor
03:12
RichRich countriesțări like SwedenSuedia
need to startstart reducingreduce emissionsemisiilor
51
180016
3934
cu cel puțin 15% în fiecare an.
03:15
by at leastcel mai puţin 15 percentla sută everyfiecare yearan.
52
183950
3280
03:20
And that is so that we can staystau
belowde mai jos a two-degreedouă-grad warmingîncălzire targetţintă.
53
188199
3920
Și asta ca să rămânem sub ținta
de încălzire globală de două grade.
03:24
YetÎncă, as the IPCCIPCC
have recentlyrecent demonstrateddemonstrat,
54
192821
3452
Cu toate acestea, așa cum IPCC
a demonstrat recent,
03:29
aimingcu scopul de insteadin schimb for 1.5 degreesgrade CelsiusCelsius
55
197250
2866
țintind în schimb spre 1,5 grade Celsius
03:32
would significantlysemnificativ
reducereduce the climateclimat impactsimpacturi.
56
200362
2940
ar reduce semnificativ impactul
asupra climei.
03:35
But we can only imagineimagina
what that meansmijloace for reducingreduce emissionsemisiilor.
57
203928
3870
Dar ne putem doar imagina ce înseamnă
asta pentru reducerea emisiilor.
03:40
You would think the mediamass-media
and everyfiecare one of our leadersliderii
58
208897
2703
V-ați gândi că mass-media
și toți liderii noștri
03:43
would be talkingvorbind about nothing elsealtfel,
59
211607
2000
ar vorbi doar despre asta,
03:45
but they never even mentionmenționa it.
60
213897
2271
dar ei nici măcar nu o menționează.
Nimeni nu menționează niciodată
03:49
NorNici does anyoneoricine ever mentionmenționa
61
217004
1729
03:50
the greenhouseseră gasesGaze
alreadydeja lockedblocat in the systemsistem.
62
218739
3120
gazele cu efect de seră
care sunt deja blocate în sistem.
Nu menționează nici faptul
că poluarea aerului ascunde o încălzire,
03:54
NorNici that airaer pollutionpoluare is hidingAscunderea a warmingîncălzire
63
222340
2775
03:57
so that when we stop burningardere fossilfosil fuelscombustibili,
64
225455
2673
care atunci când vom opri
arderea combustibililor fosili,
04:00
we alreadydeja have an extrasuplimentar levelnivel of warmingîncălzire
65
228416
2201
vom avea deja un nivel
în plus de încălzire,
posibil la fel de ridicat
ca 0,5-1,1 grade Celsius.
04:02
perhapspoate as highînalt as
0.5 to 1.1 degreesgrade CelsiusCelsius.
66
230864
4450
Mai mult, abia dacă spune cineva
04:09
FurthermoreÎn plus does hardlycu greu
anyoneoricine speakvorbi about the factfapt
67
237072
2552
că suntem în mijlocul
celei de-a șasea extincții în masă,
04:11
that we are in the midstîn mijlocul
of the sixthşaselea massmasa extinctionextincţie,
68
239624
3552
04:15
with up to 200 speciesspecie
going extinctdispărut everyfiecare singlesingur day,
69
243765
4921
cu până la 200 de specii
ce dispar în fiecare zi,
04:22
that the extinctionextincţie raterată todayastăzi
70
250178
3641
că rata extincției de astăzi
04:25
is betweenîntre 1,000 and 10,000 timesori highersuperior
71
253819
3800
e cu 1.000 până la 10.000 de ori mai mare
04:29
than what is seenvăzut as normalnormal.
72
257619
2229
decât ceea ce e considerat normal.
04:34
NorNici does hardlycu greu anyoneoricine ever speakvorbi about
the aspectaspect of equitycapitaluri proprii or climateclimat justicejustiţie,
73
262516
5363
Nu prea se vorbește nici despre aspectul
echității sau al justiției climatice,
04:40
clearlyclar statedstabilit everywherepretutindeni
in the ParisParis AgreementAcord,
74
268250
2977
declarat în mod clar peste tot
în Acordul de la Paris,
04:43
whichcare is absolutelyabsolut necessarynecesar
to make it work on a globalglobal scalescară.
75
271614
4235
ceea ce e absolut necesar pentru ca el
să funcționeze la scară globală.
04:49
That meansmijloace that richbogat countriesțări
76
277486
1856
Asta înseamnă că țările bogate
04:51
need to get down to zerozero emissionsemisiilor
withinîn 6 to 12 yearsani,
77
279342
3937
trebuie să ajungă la emisii zero
în timp de 6 până la 12 ani,
04:56
with today'sastăzi emissionemisie speedviteză.
78
284065
2272
la viteza actuală a emisiilor.
Și asta pentru ca oamenii
din țările mai sărace
05:00
And that is so that people
in poorermai sărace countriesțări
79
288190
2140
05:02
can have a chanceşansă to heightenintensifica
theiral lor standardstandard of livingviaţă
80
290330
2660
să poată avea o șansă
să-și îmbunătățească nivelul de trai
05:04
by buildingclădire some of the infrastructureinfrastructură
that we have alreadydeja builtconstruit,
81
292990
3568
prin construirea unei infrastructuri
ca cea pe care noi am construit-o deja,
cum ar fi drumuri, școli, spitale,
05:08
suchastfel de as roadsdrumuri, schoolsșcoli, hospitalsspitale,
82
296863
3048
apă potabilă curată, electricitate
și așa mai departe.
05:11
cleancurat drinkingbăut waterapă,
electricityelectricitate, and so on.
83
299911
3049
05:15
Because how can we expectaştepta
countriesțări like IndiaIndia or NigeriaNigeria
84
303707
4592
Fiindcă, cum ne putem aștepta
ca țărilor, precum India sau Nigeria,
să le pese de criza climatică,
05:20
to careîngrijire about the climateclimat crisiscriză
85
308303
1877
05:22
if we who alreadydeja have everything
don't careîngrijire even a secondal doilea about it
86
310185
5005
dacă nouă, care avem deja totul,
nu ne pasă nici măcar o secundă de asta
sau de angajamentele noastre
deja luate în Acordul de la Paris?
05:27
or our actualreal commitmentsangajamentele
to the ParisParis AgreementAcord?
87
315190
2858
05:32
So, why are we not reducingreduce our emissionsemisiilor?
88
320449
4078
Deci, de ce nu ne reducem emisiile?
De ce, de fapt, acestea încă cresc?
05:37
Why are they in factfapt still increasingcrescând?
89
325611
3298
05:41
Are we knowinglycu bună ştiinţă causingprovocând
a massmasa extinctionextincţie?
90
329820
3211
Cauzăm cu bună știință
o extincție în masă?
05:45
Are we evilrău?
91
333738
1691
Suntem diabolici?
05:49
No, of coursecurs not.
92
337118
2181
Nu, desigur că nu.
Oamenii continuă să facă ceea ce fac
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
05:53
because the vastvast majoritymajoritate
doesn't have a cluecheie
94
341329
2640
fiindcă marea majoritate nu are nicio idee
despre consecințele reale
din viața noastră de zi cu zi
05:55
about the actualreal consequencesconsecințe
of our everydayin fiecare zi life,
95
343969
3753
și nu știu că e necesară
o schimbare rapidă.
06:00
and they don't know
that rapidrapid changeSchimbare is requirednecesar.
96
348474
2975
Cu toții credem că știm
și cu toții credem că toată lumea știe,
06:04
We all think we know,
and we all think everybodytoata lumea knowsștie,
97
352480
3966
06:08
but we don't.
98
356447
1573
dar nu știm.
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Fiindcă, cum am putea să știm?
Dacă într-adevăr ar exista o criză,
06:14
If there really was a crisiscriză,
100
362474
1985
06:16
and if this crisiscriză was causedcauzate
by our emissionsemisiilor,
101
364696
2887
și dacă această criză
ar fi cauzată de emisiile noastre,
06:20
you would at leastcel mai puţin see some signssemne.
102
368000
2277
ați vedea măcar niște semne.
06:23
Not just floodedinundate citiesorase,
tenszeci of thousandsmii of deadmort people,
103
371048
3870
Nu doar orașe inundate,
zeci de mii de morți
și națiuni întregi transformate
în grămezi de clădiri dărâmate.
06:27
and wholeîntreg nationsnațiuni levelednivelat
to pilespiloți of tornrupt down buildingsclădiri.
104
375166
3934
06:31
You would see some restrictionsrestricţii.
105
379904
2280
Ai vedea anumite restricții.
06:34
But no.
106
382616
1684
Dar nu.
Și nimeni nu vorbește despre asta.
06:36
And no one talkstratative about it.
107
384774
1796
Nu există întâlniri de urgență,
titluri de primă pagină,
06:40
There are no emergencycaz de urgență meetingsreuniuni,
no headlinesprima pagină, no breakingspargere newsștiri.
108
388359
5673
știri de ultimă oră.
06:46
No one is actingactorie
as if we were in a crisiscriză.
109
394659
2986
Nimeni nu acționează
ca și cum am fi într-o criză.
Chiar și majoritatea oamenilor de știință
sau a politicienilor „verzi”
06:50
Even mostcel mai climateclimat scientistsoamenii de știință
or greenverde politicianspoliticieni
110
398309
3820
continuă să zboare în jurul lumii,
consumând carne și produse lactate.
06:54
keep on flyingzbor around the worldlume,
eatingmâncare meatcarne and dairyproduse lactate.
111
402399
3731
07:02
If I livetrăi to be 100,
I will be aliveîn viaţă in the yearan 2103.
112
410267
5790
Dacă o să trăiesc până la 100 de ani,
voi fi în viață în anul 2103.
07:09
When you think about the futureviitor todayastăzi,
you don't think beyonddincolo the yearan 2050.
113
417738
5443
Astăzi, când vă gândiți la viitor,
nu vă gândiți dincolo de anul 2050.
07:16
By then, I will, in the bestCel mai bun casecaz,
not even have livedtrăit halfjumătate of my life.
114
424178
4814
Până atunci, în cel mai bun caz, nu-mi voi
fi trăit nici măcar jumătate din viață.
07:22
What happensse întâmplă nextUrmător →?
115
430319
1650
Ce se va întâmpla în continuare?
07:25
The yearan 2078, I will celebratesărbători
my 75thlea birthdayzi de nastere.
116
433559
6031
În anul 2078, îmi voi sărbători
cea de-a 75-a aniversare.
Dacă o să am copii sau nepoți,
poate că vor petrece acea zi cu mine.
07:32
If I have childrencopii or grandchildrennepoți,
maybe they will spendpetrece that day with me.
117
440450
5010
Poate că mă vor întreba de voi,
07:38
Maybe they will askcere me about you,
118
446682
2271
oamenii care trăiau în 2018.
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
Poate vor întreba:
de ce nu ați făcut nimic
07:46
Maybe they will askcere
why you didn't do anything
120
454786
2482
când încă mai era timp pentru a acționa?
07:49
while there still was time to actact.
121
457830
2430
Ce facem sau nu facem acum,
îmi va afecta întreaga viață
07:53
What we do or don't do right now
will affecta afecta my entireîntreg life
122
461890
4378
și viața copiilor și a nepoților mei.
07:58
and the livesvieți of my childrencopii
and grandchildrennepoți.
123
466268
3203
Ce facem sau nu facem acum,
eu și generația mea,
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
08:04
me and my generationgeneraţie
can't undoAnula in the futureviitor.
125
472562
4119
nu se poate repara în viitor.
08:12
So when schoolşcoală
starteda început in AugustAugust of this yearan,
126
480169
2865
Așa că, atunci când școala a început
anul acesta în luna august,
08:15
I decideda decis that this was enoughdestul.
127
483034
2560
am hotărât că a fost de ajuns.
M-am așezat pe pământ
în fața parlamentului suedez.
08:18
I seta stabilit myselfeu insumi down on the groundsol
outsidein afara the SwedishSuedeză parliamentparlament.
128
486083
3932
Am intrat în grevă școlară
pentru cauza climatului.
08:22
I schoolşcoală strikedstriked for the climateclimat.
129
490510
2418
08:26
Some people say that I
should be in schoolşcoală insteadin schimb.
130
494677
3078
Unii oameni spun că ar trebui
să fiu la școală.
08:30
Some people say that I should studystudiu
to becomedeveni a climateclimat scientistom de stiinta
131
498269
3660
Alții spun că ar trebui să studiez
ca să devin om de știință
în domeniul climei,
08:33
so that I can "solverezolva the climateclimat crisiscriză."
132
501929
3295
astfel încât să pot
„rezolva criza climatică”.
Dar criza climatică a fost deja rezolvată.
08:38
But the climateclimat crisiscriză
has alreadydeja been solvedrezolvat.
133
506868
2763
Noi avem deja toate datele și soluțiile.
08:42
We alreadydeja have
all the factsfapte and solutionssoluţii.
134
510400
2968
Tot ce trebuie să facem
e să ne trezim și să ne schimbăm.
08:45
All we have to do is
to waketrezi up and changeSchimbare.
135
513920
2898
08:50
And why should I be studyingstudiu for a futureviitor
that sooncurând will be no more
136
518100
4629
Și de ce să studiez pentru un viitor
care în curând nu va mai fi,
08:54
when no one is doing anything
whatsoeveroricare to saveSalvați that futureviitor?
137
522839
3960
când nimeni nu face nimic
pentru a salva acel viitor?
Și care e scopul studierii datelor
în sistemul școlar,
08:59
And what is the pointpunct of learningînvăţare factsfapte
in the schoolşcoală systemsistem
138
527859
3420
când cele mai importante date
09:03
when the mostcel mai importantimportant factsfapte
139
531943
1959
oferite de cea mai bună știință
din același sistem școlar,
09:05
givendat by the finestcele mai frumoase scienceştiinţă
of that samela fel schoolşcoală systemsistem
140
533902
3447
09:09
clearlyclar meansmijloace nothing
to our politicianspoliticieni and our societysocietate.
141
537620
4009
clar nu înseamnă nimic pentru politicienii
și societatea noastră.
09:15
Some people say that SwedenSuedia
is just a smallmic countryțară,
142
543588
3060
Unii oameni spun că Suedia
e doar o țară mică,
09:18
and that it doesn't mattermaterie what we do,
143
546869
2630
și că nu contează ce facem,
09:21
but I think that if a fewpuțini childrencopii
can get headlinesprima pagină all over the worldlume
144
549901
4278
dar cred că dacă câțiva copii
atrag atenția întregii lumi
09:26
just by not comingvenire to schoolşcoală
for a fewpuțini weekssăptămâni,
145
554179
2467
doar prin a nu veni la școală
pentru câteva săptămâni,
imaginați-vă ce am putea face
împreună dacă ați vrea.
09:29
imagineimagina what we could all do
togetherîmpreună if you wanted to.
146
557077
3031
09:32
(ApplauseAplauze)
147
560108
3416
(Aplauze)
Acum, ne apropiem de sfârșitul
discursului meu,
09:36
Now we're almostaproape at the endSfârşit of my talk,
148
564500
2670
09:41
and this is where people
usuallyde obicei startstart talkingvorbind about hopesperanţă,
149
569089
5291
și de obicei acum e momentul când oamenii
încep să vorbească despre speranță,
panouri solare, energie eoliană,
economie circulară și așa mai departe.
09:46
solarsolar panelspanouri, windvânt powerputere,
circularcircular economyeconomie, and so on,
150
574960
4452
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
Dar nu am să fac asta.
09:54
We'veNe-am had 30 yearsani of pep-talkingPEP-vorbesc
and sellingde vânzare positivepozitiv ideasidei.
152
582751
4568
Am avut 30 de ani de îndemnuri
și de idei pozitive.
Și îmi pare rău, dar nu funcționează.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
Pentru că dacă ar fi fost așa,
emisiile ar fi scăzut până acum.
10:04
the emissionsemisiilor would have goneplecat down by now.
155
592521
2258
10:06
They haven'tnu au.
156
594779
1653
Nu au scăzut.
Și da, avem nevoie de speranță,
10:09
And yes, we do need hopesperanţă,
157
597472
2448
10:12
of coursecurs we do.
158
600580
1609
bineînțeles că avem nevoie.
10:14
But the one thing we need
more than hopesperanţă is actionacțiune.
159
602649
3820
Dar singurul lucru de care avem nevoie
mai mult decât speranța, e acțiunea.
10:19
OnceO dată we startstart to actact,
hopesperanţă is everywherepretutindeni.
160
607040
3143
Odată ce începem să acționăm,
speranța e peste tot.
10:23
So insteadin schimb of looking for hopesperanţă,
161
611720
2240
Deci, în loc să căutați speranță,
10:25
look for actionacțiune.
162
613960
1860
căutați acțiune.
10:28
Then, and only then, hopesperanţă will come.
163
616510
4009
Atunci, și numai atunci, speranța va veni.
10:34
TodayAstăzi, we use 100 millionmilion
barrelsbutoaie of oilulei everyfiecare singlesingur day.
164
622561
6484
Astăzi, folosim 100 de milioane de barili
de petrol în fiecare zi.
Nu există politică care să schimbe asta.
10:41
There are no politicspolitică to changeSchimbare that.
165
629970
2251
10:45
There are no rulesnorme
to keep that oilulei in the groundsol.
166
633148
2602
Nu există reguli care să păstreze
acel petrol în pământ.
Deci nu putem salva lumea
jucând după reguli,
10:49
So we can't saveSalvați the worldlume
by playingjoc by the rulesnorme,
167
637358
3037
10:52
because the rulesnorme have to be changedschimbat.
168
640990
2580
deoarece regulile trebuie schimbate.
10:56
Everything needsare nevoie to changeSchimbare --
169
644199
2007
Totul trebuie să se schimbe,
10:58
and it has to startstart todayastăzi.
170
646676
1864
și trebuie să înceapă astăzi.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
Vă mulțumesc!
11:02
(ApplauseAplauze)
172
650148
3349
(Aplauze)
Translated by Elena Robe
Reviewed by Robert Glavan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com