ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Greta Thunberg: Pádny argument, prečo treba bezodkladne konať vo veci klimatických zmien

Filmed:
4,925,488 views

16-ročná aktivistka Greta Thunberg v tejto zanietenej výzve vysvetľuje, prečo v auguste 2018 nešla do školy, aby mohla zorganizovať štrajk na zvýšenie povedomia o globálnom otepľovaní. Jej protest pred švédskym parlamentom upútal pozornosť celého sveta. „Klimatická kríza už bola vyriešená. Už máme všetky fakty a riešenia,“ vraví Thurnberg. „Nemusíme robiť nič iné, len sa zobudiť a zmeniť sa.“
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Keď som mala asi osem rokov,
00:13
When I was about eightosem yearsleta oldstarý,
0
1341
2967
po prvý raz som počula o čomsi s názvom
klimatická zmena a globálne otepľovanie.
00:16
I first heardpočul about something
calledvolal climatepodnebie changezmena or globalglobálnej warmingzahrievanie.
1
4308
4242
Očividne to bolo niečo, čo vytvorili
ľudia svojím životným štýlom.
00:21
ApparentlyZrejme, that was something
humansľudia have createdvytvoril by our way of livingžijúci.
2
9619
4570
Hovorili mi, aby som vypínala
svetlá, aby sa šetrila energia,
00:27
I was told to turnotočenie off
the lightssvetla to saveuložiť energyenergie
3
15222
3617
a triedila papier,
aby sa šetrili suroviny.
00:31
and to recyclerecyklovať paperpapier to saveuložiť resourceszdroje.
4
19088
3371
Spomínam si, ako som premýšľala,
že je veľmi zvláštne,
00:36
I rememberpamätať thinkingpremýšľanie
that it was very strangezvláštny
5
24268
2811
že ľudia, ktorí sú len
ďalším druhom živočíchov,
00:39
that humansľudia, who are
an animalzviera speciesdruh amongmedzi othersostatné,
6
27309
3710
by mohli byť schopní meniť klímu Zeme.
00:43
could be capableschopný of changingmeniace sa
the Earth'sZeme climatepodnebie.
7
31019
4179
Lebo ak by sme boli
a ak by sa to naozaj dialo,
00:48
Because if we were,
and if it was really happeninghappening,
8
36090
3471
o ničom inom by sme nehovorili.
00:51
we wouldn'tnie be talkingrozprávanie
about anything elseinak.
9
39836
2903
Hneď ako by ste zapli telku,
bol by o tom každý program.
00:55
As soončoskoro as you'dby si turnotočenie on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
Titulky, rádiá, noviny,
01:00
HeadlinesTitulky, radiorádio, newspapersnoviny,
11
48508
3033
nečítali ani nepočuli by ste o ničom inom,
01:03
you would never readprečítať or hearpočuť
about anything elseinak,
12
51849
2841
akoby sa odohrávala svetová vojna.
01:07
as if there was a worldsvet warvojna going on.
13
55180
2539
Ale nikto o tom nehovoril.
01:10
But no one ever talkedhovorili about it.
14
58838
2522
Ak by bolo spaľovanie fosílnych palív také
zlé, že by ohrozovalo našu existenciu,
01:14
If burninghoriace fossilfosílne fuelspaliva was so badzlý
that it threatenedohrozená our very existenceexistencie,
15
62130
6024
ako by sme mohli jednoducho
pokračovať ako predtým?
01:20
how could we just continueďalej like before?
16
68649
2629
Prečo nie sú žiadne obmedzenia?
01:24
Why were there no restrictionsobmedzenia?
17
72263
2235
Prečo to ešte nie je ilegálne?
01:27
Why wasn'tnebol it madevyrobený illegalilegálne?
18
75030
2290
Mne to nedávalo zmysel.
01:30
To me, that did not addpridať up.
19
78921
2970
Bolo to príliš neskutočné.
01:34
It was too unrealneskutočný.
20
82288
2009
Takže keď som mala 11, ochorela som.
01:38
So when I was 11, I becamesa stal illchorý.
21
86401
2577
Upadla som do depresie,
01:41
I fellklesol into depressiondepresie,
22
89250
1792
prestala som rozprávať,
01:43
I stoppedzastavený talkingrozprávanie,
23
91319
1294
prestala som aj jesť.
01:44
and I stoppedzastavený eatingjesť.
24
92998
1489
Za dva mesiace som schudla asi o 10 kíl.
01:47
In two monthsmesiaca, I loststratený
about 10 kiloskilá of weightzávažia.
25
95699
3789
Neskôr mi diagnostikovali
Aspergerov syndróm,
01:52
LaterNeskôr on, I was diagnoseddiagnostikovaná
with AspergerAspergerov syndromesyndróm,
26
100889
3119
OCD a selektívny mutizmus.
01:56
OCDOcd and selectiveselektívne mutismmutismus.
27
104319
2970
V podstate to znamená, že rozprávam len
keď si myslím, že je to potrebné –
02:00
That basicallyv podstate meansprostriedky I only speakhovoriť
when I think it's necessarypotrebný -
28
108189
3571
jedna z takých chvíľ je teraz.
02:03
now is one of those momentsmomenty.
29
111760
1910
(potlesk)
02:05
(ApplausePotlesk)
30
113670
3588
Pre tých z nás, ktorí máme takéto choroby,
02:15
For those of us who are on the spectrumspektrum,
31
123908
2382
je takmer všetko čierne alebo biele.
02:18
almosttakmer everything is blackčierna or whitebiely.
32
126290
2567
Klamanie nám veľmi nejde
02:21
We aren'tnie sú very good at lyingležiace,
33
129564
1670
a zvyčajne nás nebaví zúčastňovať sa
na sociálnej hre,
02:23
and we usuallyzvyčajne don't enjoyUžite si to
participatingzúčastnený in this socialsociálny gamehra
34
131234
3364
z ktorej, ako sa zdá,
sa tešíte vy ostatní.
02:26
that the restzvyšok of you seempripadať so fondrád of.
35
134598
2555
(smiech)
02:29
(LaughterSmiech)
36
137153
1270
Myslím si, že v mnohých veciach sme
my autisti tí normálni
02:30
I think in manyveľa waysspôsoby
that we autisticautistický are the normalnormálne onesones,
37
138688
3063
a zvyšní ľudia sú dosť divní,
02:34
and the restzvyšok of the people
are prettypekný strangezvláštny,
38
142041
2327
(smiech)
02:36
(LaughterSmiech)
39
144368
1193
najmä ak ide o krízu
trvalej udržateľnosti,
02:37
especiallyobzvlášť when it comesprichádza to
the sustainabilityudržateľnosť crisiskríza,
40
145561
2948
v rámci ktorej každý stále hovorí,
že klimatické zmeny sú hrozba pre život
02:40
where everyonekaždý keepsudržuje sayingpríslovie
climatepodnebie changezmena is an existentialexistenciálnu threathrozba
41
148800
3725
a úplne najdôležitejší problém,
02:44
and the mostväčšina importantdôležitý issueproblém of all,
42
152925
2211
a predsa ďalej žije ako predtým.
02:47
and yetešte they just carryniesť on like before.
43
155534
2548
Nerozumiem tomu,
02:51
I don't understandrozumieť that,
44
159631
1765
pretože ak sa majú zastaviť emisie,
02:53
because if the emissionsemisie have to stop,
45
161699
2499
potom ich musíme zastaviť my.
02:56
then we mustmusieť stop the emissionsemisie.
46
164447
2132
Pre mňa je to biele alebo čierne.
02:59
To me that is blackčierna or whitebiely.
47
167194
1825
Pokiaľ ide o prežitie,
neexistujú žiadne sivé zóny.
03:01
There are no grayšedá areasoblasti
when it comesprichádza to survivalprežitie.
48
169698
2762
Buď budeme pokračovať
ako celá civilizácia, alebo nebudeme.
03:04
EitherBuď we go on
as a civilizationcivilizácie or we don't.
49
172830
2951
Musíme sa zmeniť.
03:08
We have to changezmena.
50
176646
2293
Bohaté krajiny ako Švédsko musia
začať so znižovaním emisí
03:12
RichRich countrieskrajiny like SwedenŠvédsko
need to startštart reducingredukčné emissionsemisie
51
180016
3934
každý rok aspoň o 15 %.
03:15
by at leastnajmenej 15 percentpercento everykaždý yearrok.
52
183950
3280
To je cesta, ako zostaneme pod hranicou
oteplenia o 2 stupne, čo je náš cieľ.
03:20
And that is so that we can staypobyt
belownižšie a two-degreedvojstupňové warmingzahrievanie targetterč.
53
188199
3920
A predsa, ako nedávno ukázal
Medzivládny panel o zmene klímy,
03:24
YetZatiaľ, as the IPCCIPCC
have recentlynedávno demonstratedpreukázaná,
54
192821
3452
keby bol cieľ len 1,5 °C,
03:29
aimings cieľom insteadnamiesto for 1.5 degreesstupňa CelsiusCelzia
55
197250
2866
významne by sme zmenšili
dopady otepľovania klímy.
03:32
would significantlyvýznamne
reduceredukovať the climatepodnebie impactsdopady.
56
200362
2940
Ale môžeme si len predstavovať,
čo by to znamenalo pre zníženie emisií.
03:35
But we can only imaginepredstaviť si
what that meansprostriedky for reducingredukčné emissionsemisie.
57
203928
3870
Mysleli by ste si, že médiá
a každý z našich lídrov
03:40
You would think the mediamédiá
and everykaždý one of our leadersvedúci
58
208897
2703
by nehovoril o ničom inom,
03:43
would be talkingrozprávanie about nothing elseinak,
59
211607
2000
ale oni to sotvakedy vôbec spomenú.
03:45
but they never even mentionspomenúť it.
60
213897
2271
A nikto ani nikdy nespomína
03:49
NorAni does anyoneniekto ever mentionspomenúť
61
217004
1729
skleníkové plyny,
ktoré sú už v našom systéme.
03:50
the greenhouseskleník gasesplyny
already lockedzamknutý in the systemsystém.
62
218739
3120
Ani to, že znečistenie vzduchu
skrýva otepľovanie,
03:54
NorAni that airovzdušia pollutionznečistenie is hidingskrytie a warmingzahrievanie
63
222340
2775
takže ak prestaneme
spaľovať fosílne palivá,
03:57
so that when we stop burninghoriace fossilfosílne fuelspaliva,
64
225455
2673
už aj tak máme úroveň otepľovania navyše,
04:00
we already have an extraextra levelhladina of warmingzahrievanie
65
228416
2201
a to možno o 0,5 až 1,1 °C.
04:02
perhapsmožno as highvysoký as
0.5 to 1.1 degreesstupňa CelsiusCelzia.
66
230864
4450
Ďalej, sotvakto hovorí o skutočnosti,
04:09
FurthermoreOkrem toho does hardlyťažko
anyoneniekto speakhovoriť about the factskutočnosť
67
237072
2552
že sme uprostred šiesteho
masového vymierania druhov,
04:11
that we are in the midststred
of the sixthšiesty masshmota extinctionvyhynutie,
68
239624
3552
keď každý jeden deň vymrie až 200 druhov,
04:15
with up to 200 speciesdruh
going extinctvyhynutý everykaždý singlejednoposteľová day,
69
243765
4921
keď rýchlosť vymierania je dnes
04:22
that the extinctionvyhynutie raterýchlosť todaydnes
70
250178
3641
medzi 1 000 až 10 000-krát vyššia
04:25
is betweenmedzi 1,000 and 10,000 timesdoba highervyššia
71
253819
3800
než tá, ktorú vnímame ako normálnu.
04:29
than what is seenvidieť as normalnormálne.
72
257619
2229
A sotvakto tiež hovorí o aspekte rovnosti
a o klimatickej spravodlivosti,
04:34
NorAni does hardlyťažko anyoneniekto ever speakhovoriť about
the aspectaspekt of equityvlastného imania or climatepodnebie justicespravodlivosť,
73
262516
5363
ktorá je jasne uvedená v Parížskej dohode,
04:40
clearlyjasne stateduvedený everywherevšade
in the ParisParíž AgreementDohody,
74
268250
2977
čo je absolútne nevyhnutné,
aby to fungovalo na celosvetovej škále.
04:43
whichktorý is absolutelyabsolútne necessarypotrebný
to make it work on a globalglobálnej scalemierka.
75
271614
4235
To znamená, že bohaté krajiny
04:49
That meansprostriedky that richbohatý countrieskrajiny
76
277486
1856
musia znížiť svoje emisie na nulu
do 6 až 12 rokov,
04:51
need to get down to zeronula emissionsemisie
withinvnútri 6 to 12 yearsleta,
77
279342
3937
pri dnešnej rýchlosti tvorby emisií.
04:56
with today'sdnešný emissionemisií speedrýchlosť.
78
284065
2272
A to preto, aby ľudia
v chudobnejších krajinách
05:00
And that is so that people
in poorerchudobnejších countrieskrajiny
79
288190
2140
05:02
can have a chancešanca to heightenzvyšujú
theirich standardstandard of livingžijúci
80
290330
2660
mohli dostať šancu zvýšiť
svoju životnú úroveň
vybudovaním infraštruktúry,
ktorú sme my už vybudovali,
05:04
by buildingbudova some of the infrastructureinfraštruktúra
that we have already builtpostavený,
81
292990
3568
napríklad cesty, školy, nemocnice,
05:08
suchtaký as roadscesty, schoolsškoly, hospitalsnemocnice,
82
296863
3048
čistú pitnú vodu, elektrinu a tak ďalej.
05:11
cleančistý drinkingpitie watervoda,
electricityelektrina, and so on.
83
299911
3049
Pretože ako môžeme čakať od krajín
ako India alebo Nigéria,
05:15
Because how can we expectočakávať
countrieskrajiny like IndiaIndia or NigeriaNigéria
84
303707
4592
že ich bude zaujímať klimatická kríza,
05:20
to carestarostlivosť about the climatepodnebie crisiskríza
85
308303
1877
ak nás, ktorí už máme všetko,
nezaujíma ani na sekundu ani kríza,
05:22
if we who already have everything
don't carestarostlivosť even a seconddruhý about it
86
310185
5005
ani naše skutočné záväzky
plynúce z Parížskej dohody?
05:27
or our actualskutočný commitmentszáväzky
to the ParisParíž AgreementDohody?
87
315190
2858
Takže prečo neznižujeme naše emisie?
05:32
So, why are we not reducingredukčné our emissionsemisie?
88
320449
4078
Prečo vlastne stále narastajú?
05:37
Why are they in factskutočnosť still increasingzvyšujúce sa?
89
325611
3298
Spôsobujeme vedome masové vymieranie?
05:41
Are we knowinglyvedome causingspôsobujúce
a masshmota extinctionvyhynutie?
90
329820
3211
Sme zločinci?
05:45
Are we evilzlo?
91
333738
1691
Nie, samozrejme, že nie.
05:49
No, of coursekurz not.
92
337118
2181
Ľudia naďalej robia, čo robia,
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
pretože drvivá väčšina nemá poňatia
05:53
because the vastnesmierny majorityväčšina
doesn't have a cluevodítko
94
341329
2640
o skutočných dopadoch
nášho každodenného života
05:55
about the actualskutočný consequencesdôsledky
of our everydaykaždý deň life,
95
343969
3753
a nevedia, že je potrebná rýchla zmena.
06:00
and they don't know
that rapidrýchly changezmena is requiredpožadovaný.
96
348474
2975
Všetci si myslíme, že to vieme,
a myslíme si, že to každý vie,
06:04
We all think we know,
and we all think everybodyvšetci knowsvie,
97
352480
3966
ale nie je to tak.
06:08
but we don't.
98
356447
1573
Lebo ako by sme to mohli vedieť?
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Ak by tu naozaj bola kríza,
06:14
If there really was a crisiskríza,
100
362474
1985
a keby sme krízu zapríčinili
našimi emisiami,
06:16
and if this crisiskríza was causedspôsobený
by our emissionsemisie,
101
364696
2887
aspoň by sme videli nejaké náznaky.
06:20
you would at leastnajmenej see some signsznaky.
102
368000
2277
Nielen zaplavené mestá,
desiatky tisíc mŕtvych ľudí
06:23
Not just floodedzaplavené citiesmesta,
tensdesiatky of thousandstisíce of deadmŕtvi people,
103
371048
3870
a celé národy zrovnané so zemou
spolu so zrútenými budovami.
06:27
and wholecelý nationsnárody leveledzrovnal
to pileshemoroidy of tornroztrhnutý down buildingsbudovy.
104
375166
3934
Videli by ste nejaké obmedzenia.
06:31
You would see some restrictionsobmedzenia.
105
379904
2280
Ale nie.
06:34
But no.
106
382616
1684
A nikto o tom nehovorí.
06:36
And no one talksrokovania about it.
107
384774
1796
Nekonajú sa žiadne krízové stretnutia,
nevidno žiadne titulky ani horúce novinky.
06:40
There are no emergencynúdzový meetingsstretnutie,
no headlinestitulky, no breakingrozbíjanie newsnoviny.
108
388359
5673
Nikto sa nespráva,
akoby sme tu mali krízu.
06:46
No one is actingherectvo
as if we were in a crisiskríza.
109
394659
2986
Ešte aj väčšina klimatických vedcov
či zelených politikov
06:50
Even mostväčšina climatepodnebie scientistsvedci
or greenzelená politicianspolitici
110
398309
3820
ďalej lieta po svete,
jedáva mäso a mliečne výrobky.
06:54
keep on flyinglietanie around the worldsvet,
eatingjesť meatmäso and dairymliečne výrobky.
111
402399
3731
Ak sa dožijem 100 rokov,
budem tu ešte v roku 2103.
07:02
If I livežiť to be 100,
I will be alivenažive in the yearrok 2103.
112
410267
5790
Keď dnes premýšľate o budúcnosti,
nemyslíte ďalej než po rok 2050.
07:09
When you think about the futurebudúcnosť todaydnes,
you don't think beyondmimo the yearrok 2050.
113
417738
5443
Dovtedy budem mať, v ideálnom prípade,
za sebou ani nie polovicu života.
07:16
By then, I will, in the bestnajlepší casepúzdro,
not even have livedžíl halfpolovičná of my life.
114
424178
4814
Čo sa stane ďalej?
07:22
What happensdeje nextĎalšie?
115
430319
1650
V roku 2078 oslávim svoje 75. narodeniny.
07:25
The yearrok 2078, I will celebrateoslavovať
my 75thth birthdaynarodeniny.
116
433559
6031
Ak budem mať deti alebo vnúčatá,
možno ten deň strávia so mnou.
07:32
If I have childrendeti or grandchildrenvnúčatá,
maybe they will spendtráviť that day with me.
117
440450
5010
Možno sa ma budú pýtať na vás,
07:38
Maybe they will askopýtať sa me about you,
118
446682
2271
ľudí, ktorí ste žili v roku 2018.
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
Možno sa budú pýtať,
prečo ste nič neurobili,
07:46
Maybe they will askopýtať sa
why you didn't do anything
120
454786
2482
kým bol ešte stále čas konať.
07:49
while there still was time to actakt.
121
457830
2430
To, čo robíme alebo nerobíme teraz,
ovplyvní môj celý život
07:53
What we do or don't do right now
will affectovplyvniť my entirecelý life
122
461890
4378
a život mojich detí a vnúčat.
07:58
and the livesživoty of my childrendeti
and grandchildrenvnúčatá.
123
466268
3203
To, čo robíme alebo nerobíme teraz,
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
v budúcnosti moja generácia
nebude vedieť vrátiť späť.
08:04
me and my generationgenerácie
can't undoVrátenie späť in the futurebudúcnosť.
125
472562
4119
Takže keď sa tento rok začal
v auguste školský rok,
08:12
So when schoolškolské
startedzahájená in AugustAugusta of this yearrok,
126
480169
2865
rozhodla som sa, že to už stačilo.
08:15
I decidedrozhodol that this was enoughdosť.
127
483034
2560
Sadla som si na zem
pred švédskym parlamentom.
08:18
I setsada myselfja sám down on the groundprízemný
outsidezvonka the Swedishšvédčina parliamentparlament.
128
486083
3932
Štrajkovala som pre klímu
a nešla do školy.
08:22
I schoolškolské strikedprečiarknutý for the climatepodnebie.
129
490510
2418
Niektorí ľudia hovoria,
že by som radšej mala sedieť v škole.
08:26
Some people say that I
should be in schoolškolské insteadnamiesto.
130
494677
3078
Niektorí ľudia hovoria, že by som
mala študovať, ako vedkyňa skúmať klímu,
08:30
Some people say that I should studyštudovať
to becomestať sa a climatepodnebie scientistvedec
131
498269
3660
aby som mohla „vyriešiť klimatickú krízu“.
08:33
so that I can "solvevyriešiť the climatepodnebie crisiskríza."
132
501929
3295
Ale klimatická kríza už bola vyriešená.
08:38
But the climatepodnebie crisiskríza
has already been solvedvyriešené.
133
506868
2763
Už máme všetky fakty a riešenia.
08:42
We already have
all the factsfakty and solutionsriešenie.
134
510400
2968
Nemusíme robiť nič iné,
len sa zobudiť a zmeniť sa.
08:45
All we have to do is
to wakeprebudiť up and changezmena.
135
513920
2898
A prečo by som mala študovať
pre budúcnosť, ktorá čoskoro nebude,
08:50
And why should I be studyingštudovať for a futurebudúcnosť
that soončoskoro will be no more
136
518100
4629
ak nikto nerobí vôbec nič,
aby tú budúcnosť zachránil.
08:54
when no one is doing anything
whatsoevervôbec to saveuložiť that futurebudúcnosť?
137
522839
3960
A aký zmysel má učiť sa fakty
v školskom systéme,
08:59
And what is the pointbod of learningštúdium factsfakty
in the schoolškolské systemsystém
138
527859
3420
keď tie najdôležitejšie fakty,
09:03
when the mostväčšina importantdôležitý factsfakty
139
531943
1959
ktoré nám dáva špičková veda
toho istého školského systému,
09:05
givendaný by the finestnajjemnejšie scienceveda
of that samerovnaký schoolškolské systemsystém
140
533902
3447
očividne pre našich politikov
a našu spoločnosť nič neznamenajú.
09:09
clearlyjasne meansprostriedky nothing
to our politicianspolitici and our societyspoločnosť.
141
537620
4009
Niektorí ľudia hovoria,
že Švédsko je len malá krajina,
09:15
Some people say that SwedenŠvédsko
is just a smallmalý countrykrajina,
142
543588
3060
a že nezáleží na tom, čo urobíme,
09:18
and that it doesn't matterzáležitosť what we do,
143
546869
2630
ale ja si myslím, že ak sa pár detí vie
dostať na titulky novín po celom svete,
09:21
but I think that if a fewmálo childrendeti
can get headlinestitulky all over the worldsvet
144
549901
4278
len tým, že pár týždňov neprišli do školy,
09:26
just by not comingPrichádza to schoolškolské
for a fewmálo weekstýždne,
145
554179
2467
predstavte si, čo by sme dokázali
všetci spolu, keby sme chceli.
09:29
imaginepredstaviť si what we could all do
togetherspolu if you wanted to.
146
557077
3031
09:32
(ApplausePotlesk)
147
560108
3416
(potlesk)
Teraz sme takmer na konci môjho príspevku
09:36
Now we're almosttakmer at the endkoniec of my talk,
148
564500
2670
a tu zvyčajne ľudia
začnú hovoriť o nádeji,
09:41
and this is where people
usuallyzvyčajne startštart talkingrozprávanie about hopenádej,
149
569089
5291
solárnych paneloch, veternej energii,
cirkulárnej ekonomike a podobne,
09:46
solarslnečné panelspanely, windvietor powermoc,
circularkruhový economyhospodárstvo, and so on,
150
574960
4452
ale ja to neurobím.
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
Mali sme tu 30 rokov pekných rečí
a predaja pozitívneho myslenia.
09:54
We'veSme had 30 yearsleta of pep-talkingPEP-hovoriť
and sellingpredajné positivepozitívne ideasnápady.
152
582751
4568
Je mi ľúto, ale toto nefunguje.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
Pretože ak by to fungovalo,
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
už by sa množstvo emisií znížilo.
10:04
the emissionsemisie would have gonepreč down by now.
155
592521
2258
Neznížilo sa.
10:06
They haven'tnemajú.
156
594779
1653
A áno, naozaj potrebujeme nádej,
10:09
And yes, we do need hopenádej,
157
597472
2448
samozrejme, že áno.
10:12
of coursekurz we do.
158
600580
1609
Ale jediná vec, ktorú potrebujeme
viac ako nádej, sú činy.
10:14
But the one thing we need
more than hopenádej is actionakčné.
159
602649
3820
Keď začneme konať, nádej bude všade.
10:19
OnceRaz we startštart to actakt,
hopenádej is everywherevšade.
160
607040
3143
Takže nehľadajte nádej,
10:23
So insteadnamiesto of looking for hopenádej,
161
611720
2240
hľadajte činy.
10:25
look for actionakčné.
162
613960
1860
Vtedy, a len vtedy, príde nádej.
10:28
Then, and only then, hopenádej will come.
163
616510
4009
Dnes používame 100 miliónov barelov ropy
každý jeden deň.
10:34
TodayDnes, we use 100 millionmilión
barrelssudy of oilolej everykaždý singlejednoposteľová day.
164
622561
6484
Nemáme žiadne stratégie na zmenu.
10:41
There are no politicspolitika to changezmena that.
165
629970
2251
Nie sú žiadne pravidlá,
aby sa táto ropa nechala v zemi.
10:45
There are no rulespravidlá
to keep that oilolej in the groundprízemný.
166
633148
2602
Takže nemôžeme zachrániť svet tak,
že budeme hrať podľa pravidiel,
10:49
So we can't saveuložiť the worldsvet
by playinghracie by the rulespravidlá,
167
637358
3037
pretože tieto pravidlá sa musia zmeniť.
10:52
because the rulespravidlá have to be changedzmenený.
168
640990
2580
Všetko sa musí zmeniť,
10:56
Everything needspotreby to changezmena --
169
644199
2007
a musíme s tým začať dnes.
10:58
and it has to startštart todaydnes.
170
646676
1864
Ďakujem.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
(potlesk)
11:02
(ApplausePotlesk)
172
650148
3349
Translated by Linda Magáthová
Reviewed by Barbora Stránská

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com