ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Greta Thunberg: Őszinte felhívás azonnali cselekvésre a klímaváltozás ügyében

Filmed:
4,925,488 views

Ebben a szenvedélyes felhívásban a 16 éves, klímavédő aktivista Greta Thunberg elmondja, miért sétált ki 2018. augusztusában az iskolából, és szervezett sztrájkot a globális felmelegedés tudatosítása érdekében a svéd parlament előtt tiltakozva, és ezzel magára vonva az egész világ figyelmét. "A klímaválságot már megoldották. Ismerjük a tényeket és a megoldásokat" – mondja Thunberg. "Csak annyit kell tennünk, hogy felébredünk és változtatunk."
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was about eightnyolc yearsévek oldrégi,
0
1341
2967
Körülbelül nyolcéves lehettem,
00:16
I first heardhallott about something
calledhívott climateéghajlat changeváltozás or globalglobális warmingmelegítés.
1
4308
4242
amikor először hallottam klímaváltozásról
vagy globális felmelegedésről.
00:21
ApparentlyÚgy látszik, that was something
humansemberek have createdkészítette by our way of livingélő.
2
9619
4570
Ez nyilvánvalóan olyasmi volt, amit mi,
emberek, a saját életmódunkkal okoztunk.
00:27
I was told to turnfordulat off
the lightsLámpák to savementés energyenergia
3
15222
3617
Mondták, hogy kapcsoljam le a villanyt,
hogy energiát spóroljak,
00:31
and to recycleÚjrahasznosít paperpapír to savementés resourceserőforrások.
4
19088
3371
és hasznosítsam újra a papírt,
hogy kíméljem az erőforrásokat.
00:36
I rememberemlékezik thinkinggondolkodás
that it was very strangefurcsa
5
24268
2811
Emlékszem, azon gondolkodtam,
milyen furcsa,
00:39
that humansemberek, who are
an animalállat speciesfaj amongközött othersmások,
6
27309
3710
hogy az ember, aki csupán
a sok állatfaj egyike,
00:43
could be capableképes of changingváltozó
the Earth'sFöld climateéghajlat.
7
31019
4179
képes lehet megváltoztatni
a Föld éghajlatát.
00:48
Because if we were,
and if it was really happeningesemény,
8
36090
3471
Mert ha azok lennénk,
és tényleg ez történne,
00:51
we wouldn'tnem be talkingbeszél
about anything elsemás.
9
39836
2903
semmi másról nem beszélnénk.
00:55
As soonhamar as you'djobb lenne, ha turnfordulat on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
Amint bekapcsolnánk a tévét,
minden erről szólna.
01:00
HeadlinesAktualitások, radiorádió, newspapersújságok,
11
48508
3033
A szalagcímek, a rádió, az újságok,
01:03
you would never readolvas or hearhall
about anything elsemás,
12
51849
2841
másról sem olvasnánk vagy hallanánk,
01:07
as if there was a worldvilág warháború going on.
13
55180
2539
mintha kitört volna egy világháború.
01:10
But no one ever talkedbeszélt about it.
14
58838
2522
De soha senki nem beszélt róla.
01:14
If burningégő fossilkövület fuelsüzemanyagok was so badrossz
that it threatenedfenyegetett our very existencelétezés,
15
62130
6024
Ha a fosszilis üzemanyagok égetése annyira
rossz, hogy önnön létezésünket fenyegette,
01:20
how could we just continueFolytatni like before?
16
68649
2629
hogyan folytathattuk tovább, mint azelőtt?
01:24
Why were there no restrictionskorlátozások?
17
72263
2235
Miért nem voltak megszorítások?
01:27
Why wasn'tnem volt it madekészült illegalillegális?
18
75030
2290
Miért nem tiltották be?
01:30
To me, that did not addhozzáad up.
19
78921
2970
Nekem ez nem állt össze.
01:34
It was too unrealirreális.
20
82288
2009
Túl valószerűtlen volt.
01:38
So when I was 11, I becamelett illbeteg.
21
86401
2577
Tizenegy évesen megbetegedtem.
01:41
I fellesett into depressiondepresszió,
22
89250
1792
Depresszióba estem,
01:43
I stoppedmegállt talkingbeszél,
23
91319
1294
felhagytam a beszéddel
01:44
and I stoppedmegállt eatingenni.
24
92998
1489
és az evéssel is.
01:47
In two monthshónap, I lostelveszett
about 10 kiloskiló of weightsúly.
25
95699
3789
Két hónap alatt
nagyjából tíz kilót fogytam.
01:52
LaterKésőbb on, I was diagnoseddiagnosztizált
with AspergerAsperger syndromeszindróma,
26
100889
3119
Később Asperger szindrómával
diagnosztizáltak,
01:56
OCDOCD and selectiveszelektív mutismmutizmus.
27
104319
2970
továbbá OCD-vel és szelektív némasággal.
02:00
That basicallyalapvetően meanseszközök I only speakbeszél
when I think it's necessaryszükséges -
28
108189
3571
Vagyis alapvetően csak akkor beszélek,
amikor szükségét érzem,
02:03
now is one of those momentspillanatok.
29
111760
1910
és ez most azon pillanatok egyike.
02:05
(ApplauseTaps)
30
113670
3588
(Taps)
02:15
For those of us who are on the spectrumszínkép,
31
123908
2382
Nekünk, akik spektrumzavarral küzdünk,
02:18
almostmajdnem everything is blackfekete or whitefehér.
32
126290
2567
szinte minden fekete vagy fehér.
02:21
We aren'tnem very good at lyingfekvő,
33
129564
1670
Nem igazán tudunk jól hazudni,
02:23
and we usuallyáltalában don't enjoyélvez
participatingrészt vevő in this socialtársadalmi gamejátszma, meccs
34
131234
3364
és általában nem élvezzük a részvételt
ebben a közösségi játékban,
02:26
that the restpihenés of you seemlátszik so fondFond of.
35
134598
2555
amit mások látszólag úgy szeretnek.
02:29
(LaughterNevetés)
36
137153
1270
(Nevetés)
02:30
I think in manysok waysmódokon
that we autisticautisztikus are the normalnormál onesazok,
37
138688
3063
Több szempontból azt gondolom,
mi, autisták vagyunk a normálisak,
02:34
and the restpihenés of the people
are prettyszép strangefurcsa,
38
142041
2327
a többiek viszont meglehetősen furák,
02:36
(LaughterNevetés)
39
144368
1193
(Nevetés)
02:37
especiallykülönösen when it comesjön to
the sustainabilityfenntarthatóság crisisválság,
40
145561
2948
különösen, ha a fenntarthatósági
válság kerül szóba,
02:40
where everyonemindenki keepstartja sayingmondás
climateéghajlat changeváltozás is an existentialegzisztenciális threatfenyegetés
41
148800
3725
ahol mindenki azt szajkózza,
a klímaváltozás a létezésünket fenyegeti,
02:44
and the mosta legtöbb importantfontos issueprobléma of all,
42
152925
2211
mindannyiunk legfontosabb problémája –
02:47
and yetmég they just carryvisz on like before.
43
155534
2548
aztán ugyanúgy viselkednek, mint addig.
02:51
I don't understandmegért that,
44
159631
1765
Én ezt nem értem,
02:53
because if the emissionskibocsátás have to stop,
45
161699
2499
mert ha a kibocsátás véget kell érjen,
02:56
then we mustkell stop the emissionskibocsátás.
46
164447
2132
akkor véget kell vessünk neki.
02:59
To me that is blackfekete or whitefehér.
47
167194
1825
Számomra ez fekete vagy fehér.
03:01
There are no grayszürke areasnak
when it comesjön to survivaltúlélés.
48
169698
2762
Ha a túlélésről van szó,
nincsenek szürke területek.
03:04
EitherVagy we go on
as a civilizationcivilizáció or we don't.
49
172830
2951
Vagy fennmaradunk,
mint civilizáció, vagy nem.
03:08
We have to changeváltozás.
50
176646
2293
Változnunk kell.
03:12
RichGazdag countriesországok like SwedenSvédország
need to startRajt reducingcsökkentő emissionskibocsátás
51
180016
3934
A gazdag országok, mint Svédország is,
el kell kezdjék mérsékelni a kibocsátást
03:15
by at leastlegkevésbé 15 percentszázalék everyminden yearév.
52
183950
3280
évente legalább tizenöt százalékkal.
03:20
And that is so that we can staymarad
belowlent a two-degreekét fokos warmingmelegítés targetcél.
53
188199
3920
Ezt azért, hogy a kétfokos melegedésen
belül maradhassunk.
03:24
YetMég, as the IPCCIPCC
have recentlymostanában demonstratedigazolták,
54
192821
3452
De ahogy azt az IPCC is demonstrálta,
03:29
aimingcélzás insteadhelyette for 1.5 degreesfok CelsiusCelsius
55
197250
2866
ha a másfél fokot célozzuk meg inkább,
03:32
would significantlyszignifikánsan
reducecsökkentésére the climateéghajlat impactshatások.
56
200362
2940
az jelentősen csökkentené
az éghajlati hatásokat.
03:35
But we can only imagineKépzeld el
what that meanseszközök for reducingcsökkentő emissionskibocsátás.
57
203928
3870
De csak elképzelni tudjuk, mit jelent ez
a kibocsátás redukálása tekintetében.
03:40
You would think the mediamédia
and everyminden one of our leadersvezetők
58
208897
2703
Azt gondolnák, hogy a média
és minden vezetőnk
03:43
would be talkingbeszél about nothing elsemás,
59
211607
2000
másról se beszélnének -
03:45
but they never even mentionemlítés it.
60
213897
2271
ám soha még csak meg sem említik.
03:49
NorSem does anyonebárki ever mentionemlítés
61
217004
1729
Ahogy azt sem mondták soha,
03:50
the greenhouseüvegház gasesgázok
alreadymár lockedzárt in the systemrendszer.
62
218739
3120
hogy az üvegházhatású gázok
már fixen beépültek a rendszerbe.
03:54
NorSem that airlevegő pollutionkörnyezetszennyezés is hidingelrejtése a warmingmelegítés
63
222340
2775
Sőt azt sem, hogy a légszennyezés
elrejti a felmelegedést,
03:57
so that when we stop burningégő fossilkövület fuelsüzemanyagok,
64
225455
2673
így ha leállunk is
a fosszilis üzemanyagok égetésével,
04:00
we alreadymár have an extrakülön- levelszint of warmingmelegítés
65
228416
2201
már eleve számolnunk kell
a felmelegedéssel,
04:02
perhapstalán as highmagas as
0.5 to 1.1 degreesfok CelsiusCelsius.
66
230864
4450
akár 0,5-1,1 fok közötti mértékben is.
04:09
FurthermoreTovábbá does hardlyalig
anyonebárki speakbeszél about the facttény
67
237072
2552
Ezen felül arról a tényről is
alig beszél bárki,
04:11
that we are in the midstközépen
of the sixthhatodik masstömeg extinctionkihalás,
68
239624
3552
hogy a hatodik tömeges kihalás
kellős közepén járunk,
04:15
with up to 200 speciesfaj
going extinctkihalt everyminden singleegyetlen day,
69
243765
4921
amikor naponta akár kétszáz faj is kihal,
04:22
that the extinctionkihalás ratearány todayMa
70
250178
3641
továbbá, hogy a kihalási ráta manapság
04:25
is betweenközött 1,000 and 10,000 timesalkalommal highermagasabb
71
253819
3800
legalább ezerszer, de akár tízezerszer is
magasabb annál,
04:29
than what is seenlátott as normalnormál.
72
257619
2229
mint amit normálisnak tartunk.
04:34
NorSem does hardlyalig anyonebárki ever speakbeszél about
the aspectvonatkozás of equitysaját tőke or climateéghajlat justiceigazságszolgáltatás,
73
262516
5363
Szinte senki sem beszél a méltányosság
vagy klíma-igazságosság aspektusáról sem,
04:40
clearlytisztán statedmegállapított everywheremindenhol
in the ParisPárizs AgreementMegállapodás,
74
268250
2977
amelyet a Párizsi Egyezmény
egyértelműen kimond,
04:43
whichmelyik is absolutelyteljesen necessaryszükséges
to make it work on a globalglobális scaleskála.
75
271614
4235
ami abszolút szükséges,
hogy ezt globálisan működtessük.
04:49
That meanseszközök that richgazdag countriesországok
76
277486
1856
Ez azt jelenti, hogy a gazdag országok
nulla kibocsátást kell elérjenek
hat-tizenkét éven belül,
04:51
need to get down to zeronulla emissionskibocsátás
withinbelül 6 to 12 yearsévek,
77
279342
3937
04:56
with today'sa mai emissionkibocsátás speedsebesség.
78
284065
2272
a ma jellemző emissziós sebességgel.
Azért, hogy a szegényebb országokban élők
05:00
And that is so that people
in poorerszegényebb countriesországok
79
288190
2140
esélyt kapjanak rá, hogy javítsanak
az életkörülményeiken
05:02
can have a chancevéletlen to heightenfokozza
theirazok standardalapértelmezett of livingélő
80
290330
2660
05:04
by buildingépület some of the infrastructureinfrastruktúra
that we have alreadymár builtépült,
81
292990
3568
néhány olyan infrastruktúra építésével,
amiket mi már megépítettünk,
mint az utak, iskolák, kórházak,
05:08
suchilyen as roadsutak, schoolsiskolákban, hospitalskórházakban,
82
296863
3048
05:11
cleantiszta drinkingivás watervíz,
electricityelektromosság, and so on.
83
299911
3049
tiszta ivóvíz, áramellátás és a többi.
05:15
Because how can we expectelvár
countriesországok like IndiaIndia or NigeriaNigéria
84
303707
4592
Mert hogy is várhatnánk el
országoktól, mint India vagy Nigéria,
05:20
to caregondoskodás about the climateéghajlat crisisválság
85
308303
1877
hogy a klímaválsággal foglalkozzanak,
05:22
if we who alreadymár have everything
don't caregondoskodás even a secondmásodik about it
86
310185
5005
ha mi, akiknek mindenünk megvan,
fikarcnyit sem törődünk vele,
sem a Párizsi Egyezményben rögzített,
aktuális kötelezettségvállalásainkkal?!
05:27
or our actualtényleges commitmentskötelezettségvállalások
to the ParisPárizs AgreementMegállapodás?
87
315190
2858
Szóval miért nem csökkentjük
a kibocsátást?
05:32
So, why are we not reducingcsökkentő our emissionskibocsátás?
88
320449
4078
Tulajdonképpen miért növekszik még mindig?
05:37
Why are they in facttény still increasingnövekvő?
89
325611
3298
05:41
Are we knowinglytudatosan causingokozó
a masstömeg extinctionkihalás?
90
329820
3211
Vajon tudatosan idézünk elő
tömeges kihalást?
05:45
Are we evilgonosz?
91
333738
1691
Gonoszak vagyunk?
05:49
No, of coursetanfolyam not.
92
337118
2181
Nem, természetesen nem.
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
Az emberek folytatják, amit addig,
05:53
because the vasthatalmas majoritytöbbség
doesn't have a cluenyom
94
341329
2640
mert a többségnek fogalma sincs,
05:55
about the actualtényleges consequenceskövetkezményei
of our everydayminden nap life,
95
343969
3753
milyen tényleges következményekkel jár
mindennapi életünk,
06:00
and they don't know
that rapidgyors changeváltozás is requiredkívánt.
96
348474
2975
és azt sem tudják,
hogy gyors változásra van szükség.
06:04
We all think we know,
and we all think everybodymindenki knowstudja,
97
352480
3966
Mind azt hisszük, tudjuk,
és mind azt hisszük, mindenki tudja,
06:08
but we don't.
98
356447
1573
de ez nem így van.
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Mert honnan is tudnánk?
06:14
If there really was a crisisválság,
100
362474
1985
Ha valóban válság lenne,
06:16
and if this crisisválság was causedokozott
by our emissionskibocsátás,
101
364696
2887
és ezt a válságot
a kibocsátásunk idézné elő,
06:20
you would at leastlegkevésbé see some signsjelek.
102
368000
2277
legalább néhány jelét látnánk.
Nem csak elárasztott városokat,
több tízezer halottat
06:23
Not just floodedelárasztott citiesvárosok,
tenstíz of thousandsTöbb ezer of deadhalott people,
103
371048
3870
06:27
and wholeegész nationsnemzetek leveledleveled
to pilesaranyér of tornszakadt down buildingsépületek.
104
375166
3934
és egész nemzeteket, amint lerombolt
épületeket dózerolnak el.
06:31
You would see some restrictionskorlátozások.
105
379904
2280
Látnánk néhány szigorítást.
06:34
But no.
106
382616
1684
De nem látnak.
És senki nem beszél róla.
06:36
And no one talksbeszél about it.
107
384774
1796
06:40
There are no emergencyvészhelyzet meetingsülések,
no headlinesAktualitások, no breakingtörés newshírek.
108
388359
5673
Nincsenek vészhelyzeti megbeszélések,
se szalagcímek vagy rendkívüli híradások.
06:46
No one is actingható
as if we were in a crisisválság.
109
394659
2986
Senki nem cselekszik,
mintha nem is lennénk válságban.
Még a legtöbb klímakutató
vagy környezetvédő politikus is
06:50
Even mosta legtöbb climateéghajlat scientiststudósok
or greenzöld politicianspolitikusok
110
398309
3820
06:54
keep on flyingrepülő around the worldvilág,
eatingenni meathús and dairytej és tejtermékek.
111
402399
3731
tovább járja a világot repülővel,
illetve fogyaszt húst és tejterméket.
07:02
If I liveélő to be 100,
I will be aliveélő in the yearév 2103.
112
410267
5790
Ha megélem a száz éves kort,
2103-ban még élni fogok.
07:09
When you think about the futurejövő todayMa,
you don't think beyondtúl the yearév 2050.
113
417738
5443
Ha ma elgondolkodnak a jövőről,
nem néznek tovább 2050-nél.
07:16
By then, I will, in the bestlegjobb caseügy,
not even have livedélt halffél of my life.
114
424178
4814
Akkorra, a legjobb esetet véve,
én még az életem felét sem éltem le.
07:22
What happensmegtörténik nextkövetkező?
115
430319
1650
Mi lesz azután?
2078-ban a 75. születésnapomat
ünneplem majd.
07:25
The yearév 2078, I will celebrateünnepel
my 75thth birthdayszületésnap.
116
433559
6031
Ha gyermekeim vagy unokáim lesznek,
talán velem töltik azt a napot.
07:32
If I have childrengyermekek or grandchildrenunokák,
maybe they will spendtölt that day with me.
117
440450
5010
07:38
Maybe they will askkérdez me about you,
118
446682
2271
Talán kérdezgetnek majd önökről,
az emberekről, akik akkor,
2018-ban itt voltak.
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
07:46
Maybe they will askkérdez
why you didn't do anything
120
454786
2482
Talán megkérdezik azt is,
miért nem tettünk semmit,
amikor még volt idő cselekedni.
07:49
while there still was time to acttörvény.
121
457830
2430
Amit épp most teszünk vagy nem teszünk,
az befolyásolja majd az egész életemet,
07:53
What we do or don't do right now
will affectérint my entireteljes life
122
461890
4378
07:58
and the liveséletét of my childrengyermekek
and grandchildrenunokák.
123
466268
3203
és a gyerekeim és unokáim életét is.
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
Amit épp most teszünk vagy nem teszünk,
08:04
me and my generationgeneráció
can't undokibont in the futurejövő.
125
472562
4119
én és a generációm nem tehetjük
meg nem történtté a jövőben.
Így amikor idén augusztusban
elkezdődött az iskola,
08:12
So when schooliskola
startedindult in AugustAugusztus of this yearév,
126
480169
2865
úgy döntöttem, ebből elég.
08:15
I decidedhatározott that this was enoughelég.
127
483034
2560
08:18
I setkészlet myselfmagamat down on the groundtalaj
outsidekívül the Swedishsvéd parliamentparlament.
128
486083
3932
Letelepedtem a földre
a svéd parlament előtt,
08:22
I schooliskola strikedáthúvös for the climateéghajlat.
129
490510
2418
és iskolabeszüntetéssel
tüntettem a klímáért.
Néhányan azt mondják,
inkább az iskolában lenne a helyem.
08:26
Some people say that I
should be in schooliskola insteadhelyette.
130
494677
3078
Néhányan azt mondják, inkább tanulnom
kellene, hogy klímakutató legyek,
08:30
Some people say that I should studytanulmány
to becomeválik a climateéghajlat scientisttudós
131
498269
3660
és így "megoldhassam a klímaválságot".
08:33
so that I can "solvemegfejt the climateéghajlat crisisválság."
132
501929
3295
De a klímaválságot már megoldották.
08:38
But the climateéghajlat crisisválság
has alreadymár been solvedmegoldott.
133
506868
2763
08:42
We alreadymár have
all the factstények and solutionsmegoldások.
134
510400
2968
Ismerjük a tényeket és a megoldásokat.
Csak annyit kell tennünk,
hogy felébredünk és változtatunk.
08:45
All we have to do is
to wakeébred up and changeváltozás.
135
513920
2898
08:50
And why should I be studyingtanul for a futurejövő
that soonhamar will be no more
136
518100
4629
És miért is tanulnék egy jövőért,
ami hamarosan megszűnik létezni,
08:54
when no one is doing anything
whatsoeverakármi to savementés that futurejövő?
137
522839
3960
amikor senki nem tesz semmit,
hogy megmentse azt a jövőt?!
És mi okból tanulnak tényeket
az iskolarendszerben,
08:59
And what is the pointpont of learningtanulás factstények
in the schooliskola systemrendszer
138
527859
3420
09:03
when the mosta legtöbb importantfontos factstények
139
531943
1959
ha a legfontosabb tényeket,
09:05
givenadott by the finestlegszebb sciencetudomány
of that sameazonos schooliskola systemrendszer
140
533902
3447
amelyeket ugyanezen iskolarendszer
legkiválóbb tudománya kínálhat,
a politikusaink és a társadalmunk
nyilvánvalóan semmibe veszik.
09:09
clearlytisztán meanseszközök nothing
to our politicianspolitikusok and our societytársadalom.
141
537620
4009
Néhányan azt mondják,
hogy Svédország csak egy kis ország,
09:15
Some people say that SwedenSvédország
is just a smallkicsi countryország,
142
543588
3060
és hogy nem számít, mi mit teszünk,
09:18
and that it doesn't matterügy what we do,
143
546869
2630
09:21
but I think that if a fewkevés childrengyermekek
can get headlinesAktualitások all over the worldvilág
144
549901
4278
de szerintem, ha néhány gyerek világszerte
az újságok címlapjára tud kerülni
09:26
just by not comingeljövetel to schooliskola
for a fewkevés weekshetes,
145
554179
2467
csak azzal, hogy néhány hétig
nem megy iskolába,
09:29
imagineKépzeld el what we could all do
togetheregyütt if you wanted to.
146
557077
3031
képzeljék el, mit érhetnénk el
együtt, ha akarnánk.
09:32
(ApplauseTaps)
147
560108
3416
(Taps)
Minthogy mindjárt
a beszédem végéhez érünk,
09:36
Now we're almostmajdnem at the endvég of my talk,
148
564500
2670
ez az a pillanat, amikor az emberek
általában elkezdenek beszélni a reményről,
09:41
and this is where people
usuallyáltalában startRajt talkingbeszél about hoperemény,
149
569089
5291
napelemekről, szélenergiáról, körforgásos
gazdasági modellről és a többi –
09:46
solarnap- panelspanelek, windszél powererő,
circularkör alakú economygazdaság, and so on,
150
574960
4452
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
de én nem teszem ezt.
Harminc évünk volt a buzdító beszédekre
és pozitív gondolatokra.
09:54
We'veMost már had 30 yearsévek of pep-talkingPep-beszélő
and sellingeladási positivepozitív ideasötletek.
152
582751
4568
És elnézést, de nem működik.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
Mert ha működne,
10:04
the emissionskibocsátás would have goneelmúlt down by now.
155
592521
2258
a kibocsátás mára megszűnt volna.
10:06
They haven'tnincs.
156
594779
1653
De nem így történt.
És igen, valóban szükségünk van reményre,
10:09
And yes, we do need hoperemény,
157
597472
2448
10:12
of coursetanfolyam we do.
158
600580
1609
persze, hogy van.
10:14
But the one thing we need
more than hoperemény is actionakció.
159
602649
3820
De amire a reménynél is
nagyobb szükségünk van, az a cselekvés.
Amint elkezdünk cselekedni,
remény lesz mindenütt.
10:19
OnceEgyszer we startRajt to acttörvény,
hoperemény is everywheremindenhol.
160
607040
3143
10:23
So insteadhelyette of looking for hoperemény,
161
611720
2240
Szóval ahelyett, hogy reményt keresnénk,
10:25
look for actionakció.
162
613960
1860
keressük inkább, mit tehetnénk.
10:28
Then, and only then, hoperemény will come.
163
616510
4009
Akkor – és csak akkor – remény is lesz.
10:34
TodayMa, we use 100 millionmillió
barrelshordó of oilolaj everyminden singleegyetlen day.
164
622561
6484
Manapság százmillió hordó olajat
használunk el minden egyes nap.
10:41
There are no politicspolitika to changeváltozás that.
165
629970
2251
Nincs politika, amely ezt megváltoztatná.
10:45
There are no rulesszabályok
to keep that oilolaj in the groundtalaj.
166
633148
2602
Nincsenek szabályok arra,
hogy azt az olajat a földben tartsuk.
10:49
So we can't savementés the worldvilág
by playingjátszik by the rulesszabályok,
167
637358
3037
Vagyis nem menthetjük meg a világot úgy,
hogy a szabályok szerint játszunk,
10:52
because the rulesszabályok have to be changedmegváltozott.
168
640990
2580
mert a szabályoknak változniuk kell.
10:56
Everything needsigények to changeváltozás --
169
644199
2007
Mindennek változnia kell –
10:58
and it has to startRajt todayMa.
170
646676
1864
mégpedig mától.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
Köszönöm önöknek.
11:02
(ApplauseTaps)
172
650148
3349
(Taps)
Translated by Eva Danko
Reviewed by Zsuzsa Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com