ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com
TEDxStockholm

Greta Thunberg: The disarming case to act right now on climate change

Greta Thunberg: Nuginkluojantis raginimas nedelsiant veikti dėl klimato atšilimo

Filmed:
4,925,488 views

Šis aistringas raginimas veikti iš 16-os metų klimato aktyvistės Greta Thunberg paaiškina kodėl 2018 rugpjūtį ji išėjo iš mokyklos ir suorganizavo streiką, kad sužadintų pasaulio ussirūpinimą klimato atšilimu. „Klimato krizė jau yra išspręsta. Mes jau žinome visus faktus ir sprendimus“ – sako Thumberg. „Viskas ką reikia padaryti – atsibusti ir pradėti keistis.“
- Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was about eightaštuoni yearsmetai oldsenas,
0
1341
2967
Kai man buvo apie aštuonis metus,
00:16
I first heardišgirdo about something
calledvadinamas climateklimatas changekeisti or globalpasaulinis warmingatšilimas.
1
4308
4242
aš pirmą kartą išgirdau apie kažką
vadinamu globaliniu atšilimu.
00:21
ApparentlyMatyt, that was something
humansžmonės have createdsukurta by our way of livinggyvenimas.
2
9619
4570
Pasirodo, tai yra kažkas
ką sukelia žmonės dėl savo gyvenimo būdo.
00:27
I was told to turnpasukti off
the lightsžiburiai to savesutaupyti energyenergija
3
15222
3617
Man sakė išjungti šviesą,
kad taupyčiau energiją
00:31
and to recycleperdirbti paperpopierius to savesutaupyti resourcesištekliai.
4
19088
3371
ir rūšiuoti popierių,
kad saugočiau išteklius.
00:36
I rememberPrisiminti thinkingmąstymas
that it was very strangekeista
5
24268
2811
Atsimenu galvojau, kad tai
labai keista
00:39
that humansžmonės, who are
an animalgyvūnas speciesrūšis amongtarp otherskiti,
6
27309
3710
kad žmonės, būdami
viena iš gyvūnų rūšių,
00:43
could be capablegalingas of changingkeičiasi
the Earth'sŽemės climateklimatas.
7
31019
4179
gali pakeisti žemės klimatą.
00:48
Because if we were,
and if it was really happeningvyksta,
8
36090
3471
Nes jei mes galime
ir tai tikrai vyksta,
00:51
we wouldn'tnebūtų be talkingkalbėti
about anything elseKitas.
9
39836
2903
mes nekalbėtumėme
apie nieką kita.
00:55
As soonnetrukus as you'dtu nori turnpasukti on the TVTV,
everything would be about that.
10
43720
4280
Vos įjungus TV viskas būtu apie tai.
01:00
HeadlinesAntraštės, radioradijas, newspaperslaikraščiai,
11
48508
3033
Antraštės, radijas, laikraščiai,
01:03
you would never readskaityti or heargirdėti
about anything elseKitas,
12
51849
2841
neperskaitytumėm ir negirdėtumėm
apie nieką kita,
01:07
as if there was a worldpasaulis warkaras going on.
13
55180
2539
tarsi vyktų pasaulinis karas.
01:10
But no one ever talkedkalbėjo about it.
14
58838
2522
Bet niekas apie tai nekalbėjo.
01:14
If burningdeginimas fossiliškastinis fuelskuras was so badblogai
that it threatenedgresia pavojus our very existenceegzistavimas,
15
62130
6024
Jei iškastinio kuro deginimas
kelia grėsmę mūsų išlikimui,
01:20
how could we just continueTęsti like before?
16
68649
2629
kaip mes galime gyventi
taip kaip anksčiau?
01:24
Why were there no restrictionsapribojimai?
17
72263
2235
Kodėl nėra jokių apribojimų?
01:27
Why wasn'tnebuvo it madepagamintas illegalneteisėtas?
18
75030
2290
Kodėl tai netapo nelegalu?
01:30
To me, that did not addpapildyti up.
19
78921
2970
Man tai buvo nesuprantama.
01:34
It was too unrealnerealu.
20
82288
2009
Tai per daug nerealu.
01:38
So when I was 11, I becametapo illnesveikas.
21
86401
2577
Todėl 11-kos metų susirgau.
01:41
I fellnukrito into depressiondepresija,
22
89250
1792
Man prasidėjo depresija,
01:43
I stoppedsustojo talkingkalbėti,
23
91319
1294
Aš nebekalbėjau
01:44
and I stoppedsustojo eatingvalgymas.
24
92998
1489
ir nebevalgiau.
01:47
In two monthsmėnesių, I lostprarastas
about 10 kiloskilogramų of weightsvoris.
25
95699
3789
Per du mėnesius netekau
apie 10 kg.
01:52
LaterVėliau on, I was diagnoseddiagnozuota
with AspergerAspergerio syndromesindromas,
26
100889
3119
Vėliau man buvo diagnozuotas
Aspergerio sindromas,
01:56
OCDOks and selectiveselektyvus mutismmutism.
27
104319
2970
Obsesinis kompulsinis sutrikimas
ir selektyvus mutizmas.
02:00
That basicallyiš esmės meansreiškia I only speakkalbėk
when I think it's necessarybūtina -
28
108189
3571
Tai reiškia, kad aš kalbu tik tada
kai būtina –
02:03
now is one of those momentsakimirkos.
29
111760
1910
dabar vienas iš tokių momentų.
02:05
(ApplausePlojimai)
30
113670
3588
(Plojimai)
02:15
For those of us who are on the spectrumspektras,
31
123908
2382
Tiems iš mūsų, kurie yra
[autizmo] spektre,
02:18
almostbeveik everything is blackjuoda or whitebalta.
32
126290
2567
beveik viskas yra juoda arba balta.
02:21
We aren'tnėra very good at lyingmelas,
33
129564
1670
Jie nelabai moka meluoti,
02:23
and we usuallypaprastai don't enjoymėgautis
participatingdalyvavimas in this socialsocialinis gamežaidimas
34
131234
3364
ir mes paprastai nemėgstame
socialinių žaidimų
02:26
that the restpoilsis of you seematrodo so fondmėgsta of.
35
134598
2555
kuriuos daugelis iš jūsų taip mėgstate.
02:29
(LaughterJuokas)
36
137153
1270
(Juokas)
02:30
I think in manydaug waysbūdai
that we autisticautizmo are the normalnormalus onesvieni,
37
138688
3063
Man dažniausiai atrodo,
kad autistai yra normalūs,
02:34
and the restpoilsis of the people
are prettygana strangekeista,
38
142041
2327
o visi likę žmonės gana keisti,
02:36
(LaughterJuokas)
39
144368
1193
(Juokas)
02:37
especiallyypač when it comesateina to
the sustainabilitytvarumas crisiskrizė,
40
145561
2948
ypač kai susiduriame
su tvarumo krize,
02:40
where everyoneVisi keepsišlaiko sayingsakydamas
climateklimatas changekeisti is an existentialegzistencinis threatgrėsmė
41
148800
3725
kur visi kartoja, kad klimato kaita
yra egzistencinė grėsmė
02:44
and the mostlabiausiai importantsvarbu issueklausimas of all,
42
152925
2211
ir pati aktualiausia problema iš visų,
02:47
and yetvis dar they just carrynešiotis on like before.
43
155534
2548
ir jie gyvena taip kaip anksčiau.
02:51
I don't understandsuprasti that,
44
159631
1765
Aš šito nesuprantu,
02:53
because if the emissionsemisijos have to stop,
45
161699
2499
nes jei emisijos turi būti sustabdytos,
02:56
then we mustprivalo stop the emissionsemisijos.
46
164447
2132
tai mes turime sustabdyti emisijas.
02:59
To me that is blackjuoda or whitebalta.
47
167194
1825
Man tai juoda ir balta.
03:01
There are no graypilka areassrityse
when it comesateina to survivališgyvenimas.
48
169698
2762
Kai kalbame apie išlikimą
negali būtu pilkų atspalvių.
03:04
EitherArba we go on
as a civilizationcivilizacija or we don't.
49
172830
2951
Arba mes išliekame kaip civilizacija,
arba ne.
03:08
We have to changekeisti.
50
176646
2293
Mums reikia pasikeisti.
03:12
RichTurtingas countriesšalyse like SwedenŠvedija
need to startpradėti reducingsumažinti emissionsemisijos
51
180016
3934
Turtingos šalys kaip Švedija
turi pradėti mažinti emisijas
03:15
by at leastmažiausiai 15 percentproc everykiekvienas yearmetai.
52
183950
3280
mažiausiai 15% kiekvienus metus.
03:20
And that is so that we can staylikti
belowžemiau a two-degreedviejų laipsnių warmingatšilimas targettaikinys.
53
188199
3920
Tai tik tam, kad liktumėme
mažesniame nei 2 laipsnių atšilime.
03:24
YetDar, as the IPCCTIPK
have recentlyneseniai demonstratedparodė,
54
192821
3452
Kaip nesenai pademonstravo IPCC
03:29
aimingsiekiant insteadvietoj to for 1.5 degreeslaipsniai CelsiusCelsijaus
55
197250
2866
taikantis į 1,5 laipsnių atšilimą
03:32
would significantlygerokai
reducesumažinti the climateklimatas impactspoveikis.
56
200362
2940
būtu kardinaliai sumažinta klimato
kaitos poveikis.
03:35
But we can only imagineįsivaizduok
what that meansreiškia for reducingsumažinti emissionsemisijos.
57
203928
3870
Bet mes galime tik įsivaizduoti ką
reiškia emisijų mažinimas.
03:40
You would think the mediažiniasklaida
and everykiekvienas one of our leaderslyderiai
58
208897
2703
Ar galite įsivaizduoti, kad medijos
ir visi mūsų lyderiai
03:43
would be talkingkalbėti about nothing elseKitas,
59
211607
2000
nekalbėtų apie nieką kita,
03:45
but they never even mentionpaminėti it.
60
213897
2271
bet jie apie tai net neužsimena.
03:49
NorTaip pat does anyonekas nors ever mentionpaminėti
61
217004
1729
Taip pat niekas neužsimena, kad
03:50
the greenhousešiltnamyje gasesdujos
alreadyjau lockedužrakintas in the systemsistema.
62
218739
3120
šiltnamio dujos jau įsitvirtino sistemoje.
03:54
NorTaip pat that airoras pollutiontarša is hidingslepiasi a warmingatšilimas
63
222340
2775
Oro tarša taip pat nemažina atšilimo,
03:57
so that when we stop burningdeginimas fossiliškastinis fuelskuras,
64
225455
2673
net nustojus deginti iškastinį kurą,
04:00
we alreadyjau have an extrapapildomai levellygis of warmingatšilimas
65
228416
2201
mes vis tiek turėsime atšilimą
04:02
perhapsgalbūt as highaukštas as
0.5 to 1.1 degreeslaipsniai CelsiusCelsijaus.
66
230864
4450
galbūt nuo 0,5 iki 1,1 laipsnių.
04:09
FurthermoreBe to does hardlyvargu ar
anyonekas nors speakkalbėk about the factfaktas
67
237072
2552
Be to beveik niekas neužsimena
apie faktą,
04:11
that we are in the midstviduryje
of the sixthšeštoji massmasė extinctionišnykimas,
68
239624
3552
kad mes esame viduryje
šešto masinio išnykimo,
04:15
with up to 200 speciesrūšis
going extinctišnykęs everykiekvienas singlevienišas day,
69
243765
4921
išnyksta iki 200 rūšių
kiekvieną dieną,
04:22
that the extinctionišnykimas ratenorma todayšiandien
70
250178
3641
kad nykimo tempas šiandien
04:25
is betweentarp 1,000 and 10,000 timeslaikai higherdidesnis
71
253819
3800
yra nuo 1000 iki 10 000 kartų spartesnis
04:29
than what is seenmatė as normalnormalus.
72
257619
2229
nei paprastai stebima.
04:34
NorTaip pat does hardlyvargu ar anyonekas nors ever speakkalbėk about
the aspectaspektas of equitynuosavo kapitalo or climateklimatas justiceteisingumas,
73
262516
5363
Taip pat vargiai kas užsimena apie
klimato teisingumo ir lygybės aspektus,
04:40
clearlyaiškiai statednurodyta everywherevisur
in the ParisParyžius AgreementSusitarimo,
74
268250
2977
aiškiai nurodytus
Paryžiaus susitarime,
04:43
whichkuris is absolutelyvisiškai necessarybūtina
to make it work on a globalpasaulinis scaleskalė.
75
271614
4235
kuris yra būtinas notint pasiekti
globalinių pokyčių.
04:49
That meansreiškia that richturtingas countriesšalyse
76
277486
1856
Tai reiškia, kad turtingos šalys
04:51
need to get down to zeronulis emissionsemisijos
withinper 6 to 12 yearsmetai,
77
279342
3937
turi sumažinti emisijas iki nulio
per 6-12 metų,
04:56
with today'sšiandienos emissionišmetamųjų teršalų speedgreitis.
78
284065
2272
su dabartiniais emisijos tempais.
05:00
And that is so that people
in poorerskurdesnių countriesšalyse
79
288190
2140
Taip pat, kad žmonės vargingesnėse šalyse
05:02
can have a chancetikimybė to heightenPadidinti
their standardstandartas of livinggyvenimas
80
290330
2660
turėtų galimybę pagerinti savo
gyvenimo standartus
05:04
by buildingpastatas some of the infrastructureinfrastruktūra
that we have alreadyjau builtpastatytas,
81
292990
3568
sukurdami infrastruktūrą,
kurią mes jau turime,
05:08
suchtoks as roadskeliai, schoolsmokyklos, hospitalsligoninėse,
82
296863
3048
tokią kaip keliai, mokyklos, ligoninės,
05:11
cleanšvarus drinkinggerti watervanduo,
electricityelektra, and so on.
83
299911
3049
švarų geriamą vandenį,
elektrą ir panašiai.
05:15
Because how can we expecttikėtis
countriesšalyse like IndiaIndija or NigeriaNigerija
84
303707
4592
Nes kaip mes galime tikėtis, kad šalims
tokios kaip Indija ir Nigerija
05:20
to carepriežiūra about the climateklimatas crisiskrizė
85
308303
1877
rūpės klimato krizė,
05:22
if we who alreadyjau have everything
don't carepriežiūra even a secondantra about it
86
310185
5005
jei mes, kurie viską jau turime
nesijaudiname dėl to nei sekundę
05:27
or our actualfaktinis commitmentsįsipareigojimai
to the ParisParyžius AgreementSusitarimo?
87
315190
2858
arba dėl mūsų įsipareigojimų
Paryžiaus susitarime?
05:32
So, why are we not reducingsumažinti our emissionsemisijos?
88
320449
4078
Tai kodėl mes nemažiname emisijų?
05:37
Why are they in factfaktas still increasingdidėja?
89
325611
3298
Kodėl jos vis dar didėja?
05:41
Are we knowinglySąmoningai causingsukelia
a massmasė extinctionišnykimas?
90
329820
3211
Ar mes tyčia keliame masinį išnykimą?
05:45
Are we evilvelnias?
91
333738
1691
Ar mes blogis?
05:49
No, of coursežinoma not.
92
337118
2181
Ne, žinome ne.
05:51
People keep doing what they do
93
339700
1629
Žmonės toliau daro ką darė
05:53
because the vastdidelis majoritydauguma
doesn't have a clueraktas
94
341329
2640
nes dauguma neturi supratimo
05:55
about the actualfaktinis consequencespasekmės
of our everydaykiekvieną dieną life,
95
343969
3753
kokios bus mūsų kasdienio gyvenimo
pasekmės,
06:00
and they don't know
that rapidgreitas changekeisti is requiredreikalaujama.
96
348474
2975
ir jie nežino, kad reikalingas
esminis pasikeitimas.
06:04
We all think we know,
and we all think everybodyvisi knowsžino,
97
352480
3966
Visi mes galvojame, kad žinome,
ir galvojame, kad visi žino,
06:08
but we don't.
98
356447
1573
bet taip nėra.
06:10
Because how could we?
99
358708
1631
Nes kaip mes galėtumėme?
06:14
If there really was a crisiskrizė,
100
362474
1985
Jei tikrai būtų krizė,
06:16
and if this crisiskrizė was causedsukelia
by our emissionsemisijos,
101
364696
2887
ir ji būtų sukelta mūsų emisijų,
06:20
you would at leastmažiausiai see some signsženklai.
102
368000
2277
mes matytumėme bent kokius nors ženklus.
06:23
Not just floodedužtvindytas citiesmiestai,
tensdešimtys of thousandstūkstančiai of deadmiręs people,
103
371048
3870
Ne tik patvinusius miestus,
dešimtis tūkstančių mirusių žmonių,
06:27
and wholevisa nationstautos leveledišlyginami
to pilespoliai of tornsuplyšusi down buildingspastatai.
104
375166
3934
ir ištisas šalis sulygintas su žeme.
06:31
You would see some restrictionsapribojimai.
105
379904
2280
Mes matytumėme kokius nors apribojimus.
06:34
But no.
106
382616
1684
Bet ne.
06:36
And no one talksderybos about it.
107
384774
1796
Ir niekas apie tai nekalba.
06:40
There are no emergencySkubus atvėjis meetingssusitikimai,
no headlinesantraštės, no breakinglaužymas newsnaujienos.
108
388359
5673
Nėra skubių susitikimų,
nėra antraščių, naujienų.
06:46
No one is actingvaidyba
as if we were in a crisiskrizė.
109
394659
2986
Niekas nesiima veiksmų
lyg nebūtų jokios krizės.
06:50
Even mostlabiausiai climateklimatas scientistsmokslininkai
or greenžalia politicianspolitikai
110
398309
3820
Net daugelis klimato mokslininkų
ar žaliųjų politikų
06:54
keep on flyingskraidantis around the worldpasaulis,
eatingvalgymas meatmėsa and dairypieno produktai.
111
402399
3731
skraido aplink pasaulį,
valgo mėsą ir pieno produktus.
07:02
If I livegyventi to be 100,
I will be alivegyvas in the yearmetai 2103.
112
410267
5790
Jei aš gyvensiu iki 100,
aš dar būsiu gyva 2103 metais.
07:09
When you think about the futureateitis todayšiandien,
you don't think beyondtoliau the yearmetai 2050.
113
417738
5443
Kai galvojame apie ateitį dabar,
negalvojame toliau nei 2050.
07:16
By then, I will, in the bestgeriausia caseatvejis,
not even have livedgyveno halfpusė of my life.
114
424178
4814
Bet tada, geriausiu atveju ar
nebūsiu pragyvenusi nei pusės gyvenimo.
07:22
What happensatsitinka nextKitas?
115
430319
1650
Kas bus toliau?
07:25
The yearmetai 2078, I will celebrateŠvęsti
my 75thth birthdaygimtadienis.
116
433559
6031
2078 metais, švęsiu 75 gimtadienį.
07:32
If I have childrenvaikai or grandchildrenanūkai,
maybe they will spendpraleisti that day with me.
117
440450
5010
Jei turėsiu vaikų ar anūkų,
gal jie praleis tą dieną su manim.
07:38
Maybe they will askpaklausk me about you,
118
446682
2271
Gal jie paklaus manęs apie jus,
07:41
the people who were around, back in 2018.
119
449384
3509
žmones, kurie buvo čia 2018'ais.
07:46
Maybe they will askpaklausk
why you didn't do anything
120
454786
2482
Galbūt jie paklaus
kodėl jūs nieko nedarėte,
07:49
while there still was time to actveikti.
121
457830
2430
kai dar buvo nevėlu veikti.
07:53
What we do or don't do right now
will affectįtakos my entirevisa life
122
461890
4378
Ką mes darysime ar nedarysime dabar,
paveiks visą mano gyvenimą
07:58
and the livesgyvena of my childrenvaikai
and grandchildrenanūkai.
123
466268
3203
taip pat ir mano vaikų bei anūkų
gyvenimus.
08:01
What we do or don't do right now,
124
469960
2595
Ką mes darysime ar nedarysime dabar,
08:04
me and my generationkarta
can't undoanuliuoti in the futureateitis.
125
472562
4119
aš ir mano karta
nebegalėsime sutvarkyti ateityje.
08:12
So when schoolmokykla
startedprasidėjo in AugustRugpjūtis of this yearmetai,
126
480169
2865
Taigi, kai šiais metais prasidėjo
mokykla,
08:15
I decidednusprendė that this was enoughpakankamai.
127
483034
2560
aš nusprendžiau, kad gana.
08:18
I setnustatyti myselfsave down on the groundžemė
outsidelauke the SwedishŠvedų parliamentparlamentas.
128
486083
3932
Aš įsikūriau prie Švedijos parlamento.
08:22
I schoolmokykla strikedišbrauktus for the climateklimatas.
129
490510
2418
Aš streikavau dėl klimato kaitos.
08:26
Some people say that I
should be in schoolmokykla insteadvietoj to.
130
494677
3078
Kai kurie sako, kad vietoj to
turėčiau būti mokykloje.
08:30
Some people say that I should studystudijuoti
to becometapti a climateklimatas scientistmokslininkas
131
498269
3660
Kiti sako, kad turėčiau studijuoti
ir tapti klimato mokslininke
08:33
so that I can "solveišspręsk the climateklimatas crisiskrizė."
132
501929
3295
kad galėčiau „išspręsti“ klimato krizę.
08:38
But the climateklimatas crisiskrizė
has alreadyjau been solvedišspręsta.
133
506868
2763
Bet klimato krizė jau išspręsta.
08:42
We alreadyjau have
all the factsfaktai and solutionssprendimai.
134
510400
2968
Mes jau turime visus faktus
ir sprendimus.
08:45
All we have to do is
to wakepabusti up and changekeisti.
135
513920
2898
Viskas ką reikia daryti
atsibusti ir pasikeisti.
08:50
And why should I be studyingmokytis for a futureateitis
that soonnetrukus will be no more
136
518100
4629
Ir kodėl aš turėčiau studijuoti ateičiai
kurios nebebus
08:54
when no one is doing anything
whatsoeverviskas to savesutaupyti that futureateitis?
137
522839
3960
kai niekas nieko nedaro,
kad išsaugotume tą ateitį?
08:59
And what is the pointtaškas of learningmokymasis factsfaktai
in the schoolmokykla systemsistema
138
527859
3420
Ir kokia prasmė mokinti faktus
mokykloje,
09:03
when the mostlabiausiai importantsvarbu factsfaktai
139
531943
1959
kai svarbiausi faktai,
09:05
givenpateiktas by the finestgeriausių sciencemokslas
of that sametas pats schoolmokykla systemsistema
140
533902
3447
pateikti tos pačios mokyklų sistemos
mokslo,
09:09
clearlyaiškiai meansreiškia nothing
to our politicianspolitikai and our societyvisuomenė.
141
537620
4009
aiškiai nieko nereiškia
mūsų politikams ir visuomenei.
09:15
Some people say that SwedenŠvedija
is just a smallmažas countryŠalis,
142
543588
3060
Kai kurie sako, kad Švedija –
tik maža šalis,
09:18
and that it doesn't matterklausimas what we do,
143
546869
2630
ir tai ką mes darysime neturi reikšmės,
09:21
but I think that if a fewnedaug childrenvaikai
can get headlinesantraštės all over the worldpasaulis
144
549901
4278
bet aš manau, kad jei keli vaikai
paklius į antraštes visame pasaulyje
09:26
just by not comingartėja to schoolmokykla
for a fewnedaug weekssavaitės,
145
554179
2467
tik nepasirodydami mokykloje
kelias savaites,
09:29
imagineįsivaizduok what we could all do
togetherkartu if you wanted to.
146
557077
3031
įsivaizduokite ką mes galime kartu
jei norėtumėme.
09:32
(ApplausePlojimai)
147
560108
3416
(Plojimai)
09:36
Now we're almostbeveik at the endgalas of my talk,
148
564500
2670
Dabar aš jau beveik baigiu savo kalbą,
09:41
and this is where people
usuallypaprastai startpradėti talkingkalbėti about hopetikiuosi,
149
569089
5291
šioje vietoje daugelis
pradeda kalbėti apie viltį,
09:46
solarsaulės energija panelsplokštės, windvėjas powergalia,
circularapskritas economyekonomika, and so on,
150
574960
4452
saulės elementus, vėjo jėgaines,
cirkuliacinę energetiką ir pan.,
09:52
but I'm not going to do that.
151
580380
2038
bet aš to nedarysiu.
09:54
We'veMes jau had 30 yearsmetai of pep-talkingPEP-pokalbiai
and sellingparduoti positiveteigiamas ideasidėjos.
152
582751
4568
Mes jau turėjome 30 metų kalbėjimo
ir pozityvių idėjų siūlymo.
09:59
And I'm sorry,
but it doesn't work.
153
587912
2287
Aš atsiprašau,
bet tai neveikia.
10:02
Because if it would have,
154
590909
1608
Nes jei veiktų,
10:04
the emissionsemisijos would have gonedingo down by now.
155
592521
2258
emisijos būtų dingusios.
10:06
They haven'tne.
156
594779
1653
Jos nedingo.
10:09
And yes, we do need hopetikiuosi,
157
597472
2448
Ir taip, mums reikia vilties,
10:12
of coursežinoma we do.
158
600580
1609
žinoma reikia.
10:14
But the one thing we need
more than hopetikiuosi is actionveiksmas.
159
602649
3820
Bet vieno dalyko reikia labiau
nei vilties, tai veiksmo.
10:19
OnceVieną kartą we startpradėti to actveikti,
hopetikiuosi is everywherevisur.
160
607040
3143
Kai pradėsime veikti,
viltis bus visur.
10:23
So insteadvietoj to of looking for hopetikiuosi,
161
611720
2240
Taigi, vietoj to, kad ieškotume vilties,
10:25
look for actionveiksmas.
162
613960
1860
ieškokime veiksmo.
10:28
Then, and only then, hopetikiuosi will come.
163
616510
4009
Tada ir tik tada ateis viltis.
10:34
TodayŠiandien, we use 100 millionmln
barrelsstatinėse of oilaliejus everykiekvienas singlevienišas day.
164
622561
6484
Šiandien mes suvartojame 100 milijonų
barelių naftos kiekvieną dieną.
10:41
There are no politicspolitika to changekeisti that.
165
629970
2251
Ir nėra jokios politikos tam pakeisti.
10:45
There are no rulestaisyklės
to keep that oilaliejus in the groundžemė.
166
633148
2602
Nėra jokių taisyklių, kad
naftą išlaikytume po žeme.
10:49
So we can't savesutaupyti the worldpasaulis
by playingžaisti by the rulestaisyklės,
167
637358
3037
Todėl neišsaugosime pasaulio
žaisdami pagal šias taisykles,
10:52
because the rulestaisyklės have to be changedpasikeitė.
168
640990
2580
nes taisyklės turi būti pakeistos.
10:56
Everything needsporeikiai to changekeisti --
169
644199
2007
Viskas turi pasikeisti,
10:58
and it has to startpradėti todayšiandien.
170
646676
1864
ir tai turi prasidėti šiandien.
11:01
Thank you.
171
649009
1139
Ačiū.
11:02
(ApplausePlojimai)
172
650148
3349
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Greta Thunberg - Climate activist
Greta Thunberg is a Swedish climate activist.

Why you should listen

In August 2018, Greta Thunberg started a school strike for the climate outside the Swedish Parliament that has since spread all over the world and now involves over 100,000 schoolchildren. The movement is now called Fridays For Future. 

Thunberg has spoken at climate rallies in Stockholm, Helsinki, Brussels and London. In December she attended the United Nations COP24 in Katowice, Poland, where she addressed the Secretary-General and made a plenary speech that went viral and was shared many million times around the globe. In January 2019 she was invited to the World Economic Forum in Davos where her speeches again made a worldwide impact.

Thunberg tries to live a low-carbon life. Therefore she is vegan, and she doesn't fly. She has been named as one of the worlds most influential teens by TIME magazine.

More profile about the speaker
Greta Thunberg | Speaker | TED.com